Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Colombia

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
COLTEL COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075.000.00%0.00Bán07075.873B-0.78Truyền thông
CORFERIAS CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505.000.00%0.00Bán084.533B-235.29Dịch vụ Thương mại
DPCSACOL CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
18900.000.00%0.00Theo dõi0Công ty dịch vụ công cộng
DPELECTULU COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000.000.00%0.00Theo dõi0Công ty dịch vụ công cộng
GASORIENTE GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330.000.00%0.00Bán0Công ty dịch vụ công cộng
LLP LATAM LOGISTIC PROPERTIES S.A.
3827.000.00%0.00Theo dõi0
Tải thêm