Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Hàn tại mức giá cao nhất mọi thời đại

Những Chứng khoán Hàn Quốc này đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp các cổ phiếu này theo thứ tự bảng chữ cái và trang bị thông tin tài chính của các công ty — phân tích để xem liệu sẽ có điều chỉnh hay liệu các cổ phiếu này có tiếp tục tăng hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000270KIA MTR
124500 KRW+5.78%5.862M2.6349.503T KRW2.81%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
002030ASIA HOLDINGS
207500 KRW+5.76%1.898K1.46372.397B KRW3.8054565.70 KRW+18.18%2.65%Khoáng sản phi năng lượng
012450HANWHA AEROSPACE
187500 KRW−3.60%1.613M1.199.482T KRW0.96%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
039030EO TECHNICS
204500 KRW+1.24%431.272K2.252.499T KRW70.792888.72 KRW−59.21%0.49%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
107640HANJUNGNCS
30500 KRW0.00%3920.40217.102B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
122830ONE4U
4870 KRW+10.81%64.226K1.36159.502B KRW0.00%Truyền thông
196170ALTEOGEN
160600 KRW−2.37%2.367M0.668.512T KRW1542.60104.11 KRW+21.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
289860GITSN
7300 KRW+2.24%25.266K2.32122.45B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
405100QRT
38200 KRW+1.87%2.349M1.00457.946B KRW178.73213.74 KRW1.26%Công nghệ Điện tử
421800KYOBO 12 SPAC
2380 KRW+0.21%12.871K0.84Tài chính
437780NH SPAC 24
2195 KRW−0.45%6.329K0.3211.041B KRW44.4249.41 KRW0.00%Tài chính
468760EUGENE SPECIAL PURPOSE ACQUI 10 CO
2230 KRW137.13M9.455B KRW0.00%Tài chính
473050YUANTA 15 SPECIAL PURPOSE ACQUIS CO
2015 KRW80.4MTài chính