Chứng khoán Hàn Quốc hiện đang ở đỉnh cao

Mức cao nhất mọi thời đại là mức đỉnh, mức giá đỉnh thể hiện giá trị cao nhất mà cổ phiếu của một công ty từng đạt được. Có hai cách để tiếp nhận thông tin này: cách thứ nhất là công ty này đang hoạt động đặc biệt tốt và do đó sẽ tiếp tục hoạt động đặc biệt tốt trong tương lai gần. Tuy nhiên, theo cách tiếp cận khác, đó là doanh nghiệp đã đạt đến đỉnh cao và có khả năng sẽ đi xuống từ đây. Dù bằng cách nào thì Các công ty Hàn Quốc - một trong những lựa chọn bạn có thể cân nhắc để đầu tư, đây là danh sách. Như mọi khi - sai một li đi một dặm - vì vậy hãy nghiên cứu trước khi quyết định xem nó là trường hợp nào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
003100SUN KWANG
129500KRW1.33%1700KRW
Sức mua mạnh
22.889K2.964B747.745BKRW37.883374.19KRW227Vận chuyển
003610PANGRIM
8400KRW1.69%140KRW
Mua
240.048K2.016B324.921BKRW71.25115.93KRWCông nghiệp Chế biến
004360SEBANG
25700KRW8.67%2050KRW
Sức mua mạnh
395.886K10.174B512.492BKRW8.882663.28KRW691Vận chuyển
004690SAMCHULLY
389500KRW7.30%26500KRW
Sức mua mạnh
26.556K10.344B1.334TKRW15.6423212.72KRW828Công ty dịch vụ công cộng
004890DIC
189500KRW2.16%4000KRW
Sức mua mạnh
4.073K771.834M410.47BKRW10.7917186.87KRW250Khoáng sản phi năng lượng
015230DAECHANG FORGING
9000KRW10.29%840KRW
Sức mua mạnh
6.922M62.299B245.128BKRW6.341287.53KRW104Sản xuất Chế tạo
016710DAESUNG HOLDINGS
116000KRW2.65%3000KRW
Sức mua mạnh
60.732K7.045B1.866TKRW121.78927.92KRW39Tài chính
017390SEOUL CTY GAS
419000KRW3.20%13000KRW
Sức mua mạnh
13.757K5.764B1.627TKRW74.685436.82KRWCông ty dịch vụ công cộng
032190DAOU DATA
25400KRW8.78%2050KRW
Sức mua mạnh
647.388K16.444B972.82BKRW9.672414.09KRW163Dịch vụ Phân phối
036560YPPC
15850KRW20.08%2650KRW
Sức mua mạnh
7.062M111.931B249.638BKRW905.27KRW229Sản xuất Chế tạo
173130OPASNET
8890KRW3.98%340KRW
Sức mua mạnh
1.329M11.812B104.473BKRW16.05532.71KRW324Dịch vụ Công nghệ
200350RMRI
38400KRW1.19%450KRW
Mua
5.41M207.751B240.442BKRW189.23200.55KRW14Dịch vụ Khách hàng
290670DAE BO MAGNETIC
79800KRW5.42%4100KRW
Sức mua mạnh
2.433M194.147B600.211BKRW2089.53KRW88Sản xuất Chế tạo
419080ENJET
13950KRW1.82%250KRW4.842M67.55BSản xuất Chế tạo
439730IBKS NO.20 SPAC
2020KRW0.00%0KRW
Mua
8.542K17.255MTài chính