Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
007340 DTR AUTOMOTIVE
51500.002.18%1100.00Mua58.716K434.353B6.837374.49280.00Sản xuất Chế tạo
033830 TBC
2935.0029.87%675.00Sức mua mạnh100.598M213.651B45.3849.80Dịch vụ Khách hàng
053050 GSE
3830.00-0.52%-20.00Mua30.092M106.665B20.97183.6480.00Công ty dịch vụ công cộng
078600 DAEJOO
104500.000.97%1000.00Mua1.775M1542.883B138.60753.35Công nghệ Điện tử
092590 LUXPIA
5990.004.17%240.00Mua1.791K41.924B116.00Công nghệ Sức khỏe
094820 ILJIN POWER
16650.0027.59%3600.00Sức mua mạnh25.263M196.777B14.97871.99Sản xuất Chế tạo
112040 WEMADE
120300.002.65%3100.00Mua2.748M3816.259B139.88851.61120.00Dịch vụ Công nghệ
128540 ECOCAB
12900.003.61%450.00Sức mua mạnh10.493M174.077B-557.83250.00Sản xuất Chế tạo
268280 MIWON SC
239000.005.52%12500.00Sức mua mạnh9.945K1140.427B23.409679.26427.00Công nghiệp Chế biến
277880 TSI
17850.0023.96%3450.00Sức mua mạnh13.507M266.893B-210.42Sản xuất Chế tạo
278280 CHUNBO
285200.00-0.63%-1800.00Mua161.785K2822.393B84.343402.74127.00Công nghiệp Chế biến
299900 WYSIWYG STUDIOS
22300.0011.22%2250.00Sức mua mạnh9.062M727.217B890.4322.52107.00Dịch vụ Thương mại
307180 IL SCIENCE
5820.000.69%40.00Mua1.749M122.661B-134.8953.00Sản xuất Chế tạo
344860 INNOGENE
16500.000.30%50.00Mua972Công nghệ Sức khỏe
383220 F&F
887000.00-0.11%-1000.00Mua34.184K6795.507BHàng tiêu dùng không lâu bền
388220 HANA19SPAC
2125.001.19%25.00149.706KTài chính
391060 NH SPAC 20
2070.000.73%15.00312.176KTài chính
391710 NH SPAC 21 COMPANY
2075.00%3.970M
393210 TOMATOSYSTEM
7690.002.53%190.00317Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm