Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
024810 E.T.I
302.004.50%13.00Mua77.247M173.985B-3.72159.00Công nghiệp
025560 MIRAE
225.006.13%13.00Mua49.019M134.410B-24.45152.00Công nghệ
078590 DUAL
893.000.22%2.00Bán41.519M47.035B-112.32119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
195440 FUSION
370.00-3.90%-15.00Theo dõi31.341M36.961B-693.8685.00Công nghệ
004310 HYUNDAI PHARM
4905.0013.15%570.00Mua24.389M118.697B109.9339.43395.00Chăm sóc sức khỏe
054630 ADCHIPS
2090.005.29%105.00Mua23.356M53.600B-302.81132.00Công nghiệp
214270 FSN
1425.006.34%85.00Mua18.341M127.145B538.632.561.00Công nghệ
013310 A-JIN INDUSTRY
3105.00-1.58%-50.00Mua16.154M95.702B-156.42579.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000890 BOHAE BREW
1160.003.11%35.00Mua15.943M133.771B-273.82407.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
207760 MR. BLUE
9520.002.70%250.00Mua15.218M225.882B66.07141.4378.00Công nghệ
004870 T'WAY HOLDINGS
1780.0029.93%410.00Mua14.187M105.052B22.5860.6759.00Công nghệ
096040 E-TRON
409.00-1.68%-7.00Mua13.281M145.433B-25.6049.00Công nghệ
093230 EID
340.000.59%2.00Bán13.199M152.840B-26.7826.00Công nghệ
195500 MANIKER F&G
8300.0019.42%1350.0012.756M72.127B16.09432.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
027740 MANIKER
840.00-0.12%-1.00Bán10.990M131.865B-33.68493.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
047820 CHOROKBAEM
1490.00-6.88%-110.00Mua10.948M133.745B-440.9916.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
083640 INCON
1755.002.63%45.00Bán10.321M124.177B-66.90120.00Công nghệ
091810 TWAYAIR
5460.0011.31%555.00Mua10.218M230.411B10.45470.69Công nghiệp
019540 ILJITECH
5120.00-7.25%-400.00Sức mua mạnh9.666M72.949B-191.93426.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
250060 MOBIIS
2725.00-3.71%-105.00Mua8.981M88.335B98.9428.6024.00Tài chính
179290 MITECH
5120.001.99%100.00Mua8.588M152.714B-2.92Chăm sóc sức khỏe
058400 KNN
1160.00-1.69%-20.00Sức mua mạnh8.522M156.267B19.0461.97132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010280 SICC
2390.0023.20%450.00Sức mua mạnh8.470M78.500B4.45436.02535.00Công nghệ
011150 CJ SEAFOOD
3655.002.24%80.00Mua8.427M128.453B118.5730.15435.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
052900 KMH HITECH
1165.001.75%20.00Mua8.320M52.810B11.9595.82174.00Công nghệ
317320 HANWHA SBI SPAC
4085.007.78%295.00Mua8.267M16.524BTài chính
093370 FOOSUNG
9580.00-0.83%-80.00Mua8.182M894.582B31.53306.36297.00Vật liệu cơ bản
094970 JMT
3120.006.85%200.00Mua7.598M48.799B5.02582.16286.00Công nghiệp
141020 FORTIS
867.0012.60%97.00Mua7.554M48.527B-257.9953.00Công nghệ
005360 MONAMI
6400.002.40%150.00Mua7.452M113.733B-34.25765.00Công nghiệp
220260 CHEMTROS
3965.003.80%145.00Bán7.177M100.554B24.09158.81124.00Tài chính
102280 SBW
1140.003.17%35.00Mua6.557M142.669B-843.61398.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005930 SAMSUNG ELEC
44500.000.11%50.00Bán6.524M301934.148B9.594632.8798557.00Công nghệ
005390 SHINSUNG TONGSANG
1970.000.51%10.00Mua6.333M281.668B22.1288.60777.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
078130 KUK-IL PAPER
5010.00-0.79%-40.00Bán6.123M611.963B-25.79132.00Vật liệu cơ bản
137940 NEXTEYE
1365.003.80%50.00Bán5.976M99.094B-113.6092.00Công nghiệp
298690 AIRBUSAN
7060.001.73%120.00Mua5.973M360.616B38.62179.701365.00Công nghiệp
009460 HANCHANG PAPER
2775.004.72%125.00Mua5.832M154.939B17.86148.41216.00Vật liệu cơ bản
065170 NEXT BT
1690.0017.36%250.00Mua5.363M89.142B79.0918.2142.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
007460 APROGEN KIC
2250.00-1.10%-25.00Bán5.260M343.503B-476.63114.00Công nghiệp
054940 EXA E&C
2580.00-2.64%-70.00Mua5.211M87.910B-199.29208.00Công nghiệp
222810 HANRYU A.I CENTER
980.003.16%30.00Bán5.111M17.676B-894.22121.00Công nghệ
114810 IONES
5710.0020.21%960.00Mua4.990M63.726B12.12391.95573.00Công nghệ
036540 SFASEMICON
2735.00-0.18%-5.00Mua4.902M387.893B29.1694.42946.00Công nghệ
086250 HWASHIN TECH
2870.0012.99%330.00Mua4.887M34.460B-973.37118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006490 INSCOB
3200.0029.82%735.00Mua4.870M220.001B-122.1355.00Dịch vụ Viễn thông
049180 CELLUMED
6890.0030.00%1590.00Mua4.845M109.831B-371.3374.00Chăm sóc sức khỏe
033170 SIGNETICS
1045.00-0.48%-5.00Mua4.592M90.015B-97.54169.00Công nghệ
074610 NANOMEDICS
8700.00-6.45%-600.00Mua4.229M313.479B-370.3834.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
073070 ESMO
6190.00-0.48%-30.00Mua4.189M545.287B-58.53144.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
900250 CRYSTAL NEW MATERIAL
2565.00-2.47%-65.00Mua4.067M178.272B7.49351.20165.00Vật liệu cơ bản
001540 AHN-GOOK PHA
11950.005.75%650.00Mua3.972M129.488B10.221122.46606.00Chăm sóc sức khỏe
054210 ELENTEC
6150.0012.43%680.00Mua3.854M120.260B29.42201.98319.00Công nghiệp
064800 FEELINGK
1415.001.07%15.00Mua3.790M85.881B-222.57172.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
123040 MS AUTOTECH CO., LTD
6100.00-1.29%-80.00Mua3.758M193.445B11.91538.23348.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
061970 LB SEMICON
9440.00-2.07%-200.00Mua3.738M422.083B18.26527.93435.00Công nghệ
008350 NAMSUN ALUM
3670.001.66%60.00Sức mua mạnh3.726M397.747B16.46219.36597.00Vật liệu cơ bản
078150 HB TECHNOLOGY
3000.006.01%170.00Mua3.725M217.710B20.71136.66571.00Công nghệ
037330 INZI DISPLAY
2320.007.66%165.00Mua3.724M76.698B6.25345.07205.00Công nghệ
215600 SILLAJEN
13800.001.10%150.00Bán3.717M969.862B-1631.03Chăm sóc sức khỏe
033600 LUXL
716.00-0.83%-6.00Bán3.680M19.465B-791.1341.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
195990 UGINT
1380.000.36%5.00Mua3.526M184.331B-149.3773.00Công nghiệp
264660 C&G HITECH
8950.001.70%150.00Mua3.510M73.968B19.93441.99107.00Công nghệ
002140 KOR IND
3325.003.91%125.00Mua3.439M78.949B44.4172.0696.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
033430 DST
670.00-3.87%-27.00Bán3.409M56.116B-103.1417.00Công nghiệp
050120 LIVEPLEX
876.006.05%50.00Sức mua mạnh3.384M70.474B-120.2427.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
034940 CHOA PHARM.
3765.007.11%250.00Mua3.224M99.510B227.6821.46270.00Chăm sóc sức khỏe
036630 SEJONG TELECOM
399.003.37%13.00Bán2.937M231.726B-2.82286.00Dịch vụ Viễn thông
002630 OBI
431.002.13%9.00Bán2.897M96.442B-14.37162.00Chăm sóc sức khỏe
064260 DANAL
3515.00-1.68%-60.00Mua2.882M213.123B19.55243.26145.00Công nghiệp
111870 SAMBON ELECTRONICS
2725.003.81%100.00Theo dõi2.824M133.586B54.0648.5550.00Công nghệ
096350 DSOL
424.002.91%12.00Bán2.817M56.646B-101.57165.00Công nghiệp
014990 IN THE F
3455.00-0.58%-20.00Mua2.792M204.782B-76.36288.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
126600 KOPLA
3890.001.43%55.00Sức mua mạnh2.773M80.978B14.34268.7896.00Vật liệu cơ bản
005290 DONGJIN
14450.000.00%0.00Mua2.765M742.939B14.081026.521329.00Vật liệu cơ bản
193250 YJM GAMES
1710.000.59%10.00Bán2.659M77.582B-276.5521.00Công nghệ
005860 HANILFEED
1880.007.74%135.00Mua2.649M68.759B-55.2387.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
119830 ITEK
8500.0026.11%1760.00Bán2.647M43.271B18.99389.47188.00Công nghệ
004270 NAMSUNG
3855.00-3.87%-155.00Mua2.618M145.211B-119.7160.00Công nghệ
204990 HS VITAL
2310.000.00%0.00Mua2.566M73.054B-1909.75102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
215090 UNIMAX
2770.00-1.42%-40.00Bán2.547M55.096B0.2710518.63121.00Công nghiệp
010660 HWACHEON
3180.001.27%40.00Bán2.515M62.172B-77.00339.00Công nghiệp
025750 HOMEDECO
1230.000.00%0.00Theo dõi2.515M99.095B8.71141.28199.00Vật liệu cơ bản
010140 SAMSUNG HVY IND
7560.00-0.53%-40.00Mua2.497M4590.670B-984.2413974.00Công nghiệp
003520 YUNGJIN PHARM
4345.002.96%125.00Bán2.476M771.806B-25.64617.00Chăm sóc sức khỏe
031330 SAMT
2030.004.64%90.00Bán2.469M192.050B7.17270.6983.00Công nghệ
012800 DAECHANG
1275.000.00%0.00Mua2.451M116.204B34.6436.81391.00Vật liệu cơ bản
242040 NAMU TECH
2935.003.89%110.00Mua2.450M77.765B-90.70Công nghệ
007110 ILSHIN STONE
3050.00-2.71%-85.00Mua2.412M242.740B421.027.4581.00Vật liệu cơ bản
048410 HDBIO
12650.002.43%300.00Mua2.387M427.741B124.4899.2174.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
041190 WTIC
2955.002.07%60.00Bán2.382M220.515B21.24136.2911.00Tài chính
049480 OPENBASE
2715.002.45%65.00Mua2.358M82.458B-90.58117.00Công nghệ
038880 IA
569.002.89%16.00Bán2.331M133.504B-0.1584.00Công nghệ
020560 ASIANA AIRLINES
5570.001.09%60.00Mua2.326M1219.006B-1375.569125.00Công nghiệp
072520 GENNBIO
2025.000.75%15.00Bán2.310M135.465B-116.76393.00Công nghiệp
239340 ZUMINTERNET
6660.00-4.86%-340.00Bán2.273M166.045B-3.84Công nghệ
001140 KUKBO TRNSPT
6220.004.36%260.00Mua2.272M119.515B-300.62184.00Công nghiệp
025320 SYNOPEX
2715.000.00%0.00Mua2.231M188.964B-35.48141.00Công nghệ
033640 NEPES
33450.00-0.30%-100.00Mua2.206M754.436B24.421460.55588.00Công nghệ
900260 ROTHWELL
743.000.13%1.00Bán2.194M104.491B6.66111.37496.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất