Cổ phiếu Hànđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Khối lượng 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
084180SOOSUNG SALVACION
83.389M1276 KRW22.69%236 KRW
Sức mua mạnh
106.405B KRW101.521B KRW−87.09 KRW55Sản xuất Chế tạo
012030DB
80.475M2270 KRW29.86%522 KRW
Sức mua mạnh
182.679B KRW433.639B KRW29.2777.56 KRW424Dịch vụ Công nghệ
033230INSUNG
76.314M4105 KRW23.09%770 KRW
Sức mua mạnh
313.268B KRW159.303B KRW−37.13 KRW278Dịch vụ Công nghệ
001470SAMBU CONST
41.536M2180 KRW8.19%165 KRW
Sức mua mạnh
90.549B KRW430.928B KRW−384.92 KRW435Dịch vụ Công nghiệp
321260PRO2000
41.113M3355 KRW7.02%220 KRW
Sức mua mạnh
137.934B KRW94.584B KRW20.53163.45 KRW128Sản xuất Chế tạo
032680SOFTCEN
27.747M692 KRW5.01%33 KRW
Mua
19.201B KRW70.279B KRW4.17112.32 KRW20Dịch vụ Công nghệ
001340PAIKKWANG IND
26.703M8790 KRW4.02%340 KRW
Sức mua mạnh
234.72B KRW388.071B KRW18.58473.06 KRW207Công nghiệp Chế biến
123840HANIL VACUUM
24.703M466 KRW11.48%48 KRW
Mua
11.512B KRW47.071B KRW−694.14 KRW76Sản xuất Chế tạo
036170CLOUD AIR
24.252M1344 KRW3.31%43 KRW
Mua
32.595B KRW81.007B KRW19.2569.83 KRW46Công nghệ Điện tử
214680DRTECH
21.163M3725 KRW12.88%425 KRW
Sức mua mạnh
78.832B KRW237.258B KRW54.66103.91 KRW287Công nghệ Sức khỏe
242040NAMU TECH
19.234M2750 KRW−6.30%−185 KRW
Mua
52.894B KRW90.739B KRW18493.610.15 KRW123Dịch vụ Công nghệ
006920MOHENZ
19.015M4865 KRW9.33%415 KRW
Sức mua mạnh
92.506B KRW53.126B KRW28.45170.98 KRW65Khoáng sản phi năng lượng
140070SURPLUSGLOBAL
18.833M4665 KRW5.90%260 KRW
Sức mua mạnh
87.854B KRW162.628B KRW6.37732.90 KRW71Dịch vụ Phân phối
035290GOLD&S
17.065M3110 KRW−29.95%−1330 KRW
Bán Mạnh
53.071B KRW144.32B KRW−54.67 KRW97Dịch vụ Thương mại
373200HAAINC KOREA
15.731M6120 KRW29.94%1410 KRW
Mua
96.276B KRW115.833B KRW−160.70 KRW31Sản xuất Chế tạo
072520GENNBIO
15.611M709 KRW8.41%55 KRW
Bán
11.069B KRW40.515B KRW−862.79 KRW74Dịch vụ Phân phối
024910KYUNGCHANG
15.008M3905 KRW23.58%745 KRW
Sức mua mạnh
58.607B KRW138.956B KRW6.73580.34 KRW1.37KSản xuất Chế tạo
033320JCH SYSTEMS
14.954M5960 KRW3.65%210 KRW
Mua
89.127B KRW112.596B KRW−122.07 KRW90Dịch vụ Phân phối
332290NOUSBO
14.799M2775 KRW0.00%0 KRW
Mua
41.067B KRW91.801B KRWTài chính
031820COMTEC
14.574M943 KRW−6.17%−62 KRW
Mua
13.743B KRW114.152B KRW4.60205.08 KRW532Dịch vụ Công nghệ
016740DUAL
14.316M4585 KRW−5.27%−255 KRW
Mua
65.641B KRW148.874B KRW12.08379.50 KRW548Sản xuất Chế tạo
047400UNIONMATERIALS
14.183M4910 KRW5.93%275 KRW
Mua
69.639B KRW206.22B KRW−46.25 KRW305Khoáng sản phi năng lượng
017900AUK
13.943M3045 KRW1.67%50 KRW
Mua
42.456B KRW153.358B KRW16.41185.52 KRWCông nghệ Điện tử
018500DONGWON METAL
13.446M1413 KRW17.16%207 KRW
Sức mua mạnh
19B KRW66.05B KRW369.73 KRWSản xuất Chế tạo
085810ALTICAST
13.184M1930 KRW−8.10%−170 KRW
Mua
25.446B KRW55.789B KRW−685.26 KRW87Dịch vụ Công nghệ
123700SJM
12.686M5840 KRW14.51%740 KRW
Sức mua mạnh
74.084B KRW91.133B KRW8.45691.19 KRW302Sản xuất Chế tạo
042040KPM TECH
11.97M551 KRW5.96%31 KRW
Mua
6.596B KRW94.556B KRW12.5643.86 KRW56Sản xuất Chế tạo
131400EV.A.M.
10.715M7680 KRW−4.71%−380 KRW
Mua
82.289B KRW454.611B KRW−339.18 KRW161Công nghệ Điện tử
033170SIGNETICS
10.526M1646 KRW−3.46%−59 KRW
Mua
17.325B KRW141.109B KRW18.7387.86 KRW137Công nghệ Điện tử
024890DAEWON CHEM
10.29M2960 KRW1.89%55 KRW
Mua
30.457B KRW121.131B KRW−230.68 KRW158Bán Lẻ
015590CURO
10.007M1005 KRW7.37%69 KRW
Sức mua mạnh
10.057B KRW232.368B KRW16.4461.12 KRW193Sản xuất Chế tạo
900250CRYSTAL NEW MATERIAL
9.927M3015 KRW−5.19%−165 KRW
Mua
29.931B KRW289.111B KRW190Khoáng sản phi năng lượng
222810SETOPIA
9.373M3540 KRW6.31%210 KRW
Sức mua mạnh
33.181B KRW228.499B KRW−322.00 KRW29Dịch vụ Công nghệ
018000UNISON
9.298M1729 KRW17.22%254 KRW
Sức mua mạnh
16.077B KRW211.367B KRW−94.59 KRW204Sản xuất Chế tạo
032580FIDELIX
9.229M1940 KRW1.52%29 KRW
Mua
17.903B KRW64.242B KRW10.85178.82 KRW67Công nghệ Điện tử
36603009WOMEN
8.612M9310 KRW15.08%1220 KRW
Mua
80.175B KRW210.577B KRW16.61564.63 KRW120Hàng tiêu dùng không lâu bền
062970PPI
8.396M3130 KRW15.50%420 KRW
Sức mua mạnh
26.281B KRW29.135B KRW57.7254.23 KRW84Công nghệ Điện tử
036090WIZIT
7.522M782 KRW−1.76%−14 KRW
Mua
5.883B KRW80.178B KRW5.93131.96 KRW143Công nghệ Điện tử
097800WINPAC
7.029M1804 KRW−1.15%−21 KRW
Mua
12.681B KRW107.49B KRW−126.77 KRW563Công nghệ Điện tử
227950N2TECH
6.998M1308 KRW5.06%63 KRW
Mua
9.153B KRW131.181B KRW64Sản xuất Chế tạo
007460APROGEN
6.923M1491 KRW11.69%156 KRW
Mua
10.323B KRW378.217B KRW−687.91 KRWCông nghệ Sức khỏe
118000THE MEDIPHARM
6.609M615 KRW6.77%39 KRW
Sức mua mạnh
4.064B KRW55.753B KRW−560.65 KRW28Dịch vụ Phân phối
217620DIDIM E&F
6.499M1198 KRW4.81%55 KRW
Sức mua mạnh
7.786B KRW60.528B KRW−79.91 KRW516Dịch vụ Khách hàng
086960MDS TECH
6.469M2680 KRW−0.37%−10 KRW
Mua
17.336B KRW221.452B KRW−81.70 KRW117Dịch vụ Công nghệ
900300ORGANIC TEA COSMETICS
6.396M203 KRW0.50%1 KRW
Bán
1.298B KRW37.608B KRW−588.37 KRW162Hàng tiêu dùng không lâu bền
257720SILICON2
6.361M5980 KRW0.00%0 KRW
Mua
38.038B KRW359.86B KRW24.12259.54 KRW170Bán Lẻ
078150HB TECHNOLOGY
5.48M2735 KRW−7.60%−225 KRW
Theo dõi
14.987B KRW208.3B KRW3.72842.49 KRW430Sản xuất Chế tạo
293580NAU IB CAPITAL
5.379M1319 KRW6.29%78 KRW
Sức mua mạnh
7.095B KRW126.195B KRW15.0488.14 KRW20Tài chính
059210META
5.144M4090 KRW5.68%220 KRW
Sức mua mạnh
21.038B KRW93.666B KRW35.66114.70 KRW259Công nghệ Sức khỏe
113810DGENX
5.111M1757 KRW−5.28%−98 KRW
Mua
8.98B KRW57.327B KRW−110.21 KRW147Sản xuất Chế tạo
024900DUCKYANG IND
5.099M9610 KRW−1.74%−170 KRW
Mua
48.998B KRW310.973B KRW15.05638.64 KRW825Sản xuất Chế tạo
009190DAIYANG MTL
5.095M3950 KRW−5.73%−240 KRW
Theo dõi
20.126B KRW141.302B KRW−211.24 KRW234Khoáng sản phi năng lượng
356680AXGATE
4.933M4810 KRW2.34%110 KRW
Mua
23.73B KRWCông nghệ Điện tử
036180GWV
4.814M690 KRW5.50%36 KRW
Mua
3.322B KRW38.436B KRW−176.20 KRW117Công nghệ Sức khỏe
205470HUMASIS
4.769M2780 KRW−2.46%−70 KRW
Bán Mạnh
13.257B KRW359.58B KRW2.031366.37 KRW255Công nghệ Sức khỏe
219550DYD
4.534M1562 KRW1.23%19 KRW
Mua
7.082B KRW80.673B KRW−74.16 KRW72Dịch vụ Phân phối
060900DGP
4.39M6790 KRW5.60%360 KRW
Sức mua mạnh
29.811B KRW140.177B KRW−1012.96 KRW55Năng lượng Mỏ
119650KC COTTRELL
4.341M2865 KRW−12.39%−405 KRW
Bán
12.437B KRW103.407B KRW−1130.58 KRW262Sản xuất Chế tạo
366330SHINHAN 7TH SPAC
4.232M3425 KRW55.68%1225 KRW
Sức mua mạnh
14.495B KRW15.584B KRW−4.64 KRWTài chính
010140SAMSUNG HVY IND
3.992M6180 KRW2.15%130 KRW
Sức mua mạnh
24.67B KRW5.303T KRW−591.21 KRW8.775KSản xuất Chế tạo
032850BITCOMPUTER
3.929M7040 KRW3.53%240 KRW
Sức mua mạnh
27.663B KRW115.855B KRW18.91372.25 KRW119Dịch vụ Công nghệ
014910SUNGMOON ELEC
3.913M2330 KRW−2.31%−55 KRW
Mua
9.117B KRW53.235B KRW28.05134.18 KRW68Công nghệ Điện tử
052460ICRAFT
3.798M4200 KRW−4.76%−210 KRW
Mua
15.952B KRW50.223B KRW99.5442.19 KRW165Dịch vụ Công nghệ
004410SEOUL FOOD IND
3.738M218 KRW−1.36%−3 KRW
Theo dõi
814.94M KRW87.058B KRW555.130.39 KRW220Hàng tiêu dùng không lâu bền
052670CHEIL BIO
3.713M2080 KRW30.00%480 KRW
Sức mua mạnh
7.723B KRW56.965B KRW−61.03 KRW53Công nghệ Sức khỏe
090080PHC
3.587M1719 KRW−0.64%−11 KRW
Mua
6.166B KRW94.377B KRW15.64109.94 KRW792Sản xuất Chế tạo
092200DIC
3.38M5700 KRW10.89%560 KRW
Sức mua mạnh
19.267B KRW220.851B KRW27.34210.84 KRW700Sản xuất Chế tạo
008350NAMSUN ALUM
3.357M2945 KRW0.34%10 KRW
Mua
9.888B KRW388.574B KRW18.66157.80 KRW557Khoáng sản phi năng lượng
365590HIDEEP
3.345M2175 KRW4.82%100 KRW
Sức mua mạnh
7.276B KRW301.036B KRWCông nghệ Điện tử
333430IL SEUNG
3.323M3985 KRW6.27%235 KRW
Mua
13.241B KRW122.446B KRW50.6878.63 KRW52Tài chính
027710FARMSTORY
3.261M2080 KRW1.96%40 KRW
Mua
6.783B KRW230.053B KRW−82.89 KRW417Công nghiệp Chế biến
002680HANTOP
3.22M1793 KRW−2.13%−39 KRW
Mua
5.774B KRW51.45B KRW−316.71 KRW114Công nghiệp Chế biến
092220KEC
3.218M2135 KRW−2.06%−45 KRW
Bán
6.87B KRW428.629B KRW31.9766.79 KRW568Công nghệ Điện tử
038880IA
3.197M637 KRW−2.75%−18 KRW
Theo dõi
2.037B KRW187.434B KRW−15.78 KRW29Công nghệ Điện tử
043260SUNGHO
3.187M1720 KRW−1.43%−25 KRW
Mua
5.482B KRW90.681B KRW−80.85 KRW90Công nghệ Điện tử
025530SJMH
3.148M5520 KRW5.75%300 KRW
Mua
17.379B KRW74.807B KRW17.32318.79 KRW5Sản xuất Chế tạo
109610SY
3.057M3930 KRW−0.13%−5 KRW
Mua
12.015B KRW187.61B KRW17.47224.90 KRW277Công nghiệp Chế biến
096350DSOL
3.056M475 KRW4.17%19 KRW
Mua
1.452B KRW75.599B KRW−23.42 KRW164Sản xuất Chế tạo
900140LVMC HOLDINGS
3.041M2310 KRW7.19%155 KRW
Sức mua mạnh
7.026B KRW393.199B KRW−302.86 KRWBán Lẻ
012340NUINTEK
2.925M2000 KRW−24.28%−640 KRW
Bán Mạnh
5.846B KRW60.177B KRW−320.21 KRW274Sản xuất Chế tạo
347000SENKO
2.827M3160 KRW−1.40%−45 KRW
Bán Mạnh
8.932B KRW104.296B KRW77.1540.96 KRW98Công nghệ Điện tử
013310A-JIN INDUSTRY
2.756M5790 KRW−3.66%−220 KRW
Mua
15.955B KRW224.675B KRW4.661242.26 KRW636Sản xuất Chế tạo
319400HYUNDAI MOVEX
2.695M4430 KRW−1.77%−80 KRW
Bán
11.938B KRW519.83B KRW58.7175.45 KRW392Sản xuất Chế tạo
320000WINTEC
2.617M3800 KRW1.74%65 KRW
Bán
9.944B KRW70.297B KRW30.01126.62 KRW75Tài chính
376190LB LUSEM
2.578M8370 KRW3.59%290 KRW
Sức mua mạnh
21.576B KRW205.902B KRW531Công nghệ Điện tử
042670HD HYUNDAI INFRACORE
2.56M9980 KRW5.05%480 KRW
Sức mua mạnh
25.551B KRW1.991T KRW7.391355.02 KRW2.815KSản xuất Chế tạo
018290VT GMP
2.507M7140 KRW3.93%270 KRW
Sức mua mạnh
17.902B KRW234.75B KRW45.60156.57 KRW296Hàng tiêu dùng không lâu bền
003060APROGEN BIOLOGICS
2.471M415 KRW1.97%8 KRW
Mua
1.026B KRW276.286B KRW25.1116.53 KRW500Công nghệ Sức khỏe
063570NICE TCM
2.452M6600 KRW−2.22%−150 KRW
Mua
16.185B KRW200.18B KRW20.09328.60 KRW514Dịch vụ Thương mại
019660GLOBON
2.403M1976 KRW12.46%219 KRW
Mua
4.748B KRW68.747B KRW−201.66 KRW25Dịch vụ Phân phối
103590ILJIN ELECTRIC
2.399M7730 KRW8.11%580 KRW
Sức mua mạnh
18.548B KRW286.569B KRW11.96646.49 KRW836Sản xuất Chế tạo
212560NEOOTO
2.37M9750 KRW0.00%0 KRW
Mua
23.109B KRW76.777B KRW9.78997.03 KRW126Sản xuất Chế tạo
0603103S KOREA
2.358M2875 KRW−0.86%−25 KRW
Mua
6.78B KRW139.543B KRW94.1730.53 KRWCông nghệ Điện tử
028670PANOCEAN
2.349M4720 KRW−0.11%−5 KRW
Bán
11.088B KRW2.523T KRW4.021173.62 KRWVận chuyển
082660COSNINE
2.347M934 KRW−3.41%−33 KRW
Bán
2.192B KRW78.385B KRW−128.66 KRW59Công nghệ Điện tử
011810STX
2.328M8040 KRW4.69%360 KRW
Mua
18.72B KRW247.769B KRW−575.39 KRW79Sản xuất Chế tạo
900110EAST ASIA HOLDINGS
2.311M165 KRW−0.60%−1 KRW
Bán
381.25M KRW48.169B KRW15.0710.95 KRWHàng tiêu dùng không lâu bền
073640TERA SCIENCE
2.298M3565 KRW−4.04%−150 KRW
Bán
8.192B KRW326.354B KRW10.80403.72 KRW45Công ty dịch vụ công cộng
159910SKIN&SKIN
2.275M151 KRW0.00%0 KRW
Bán
343.53M KRW53.133B KRW−28.55 KRW98Hàng tiêu dùng không lâu bền
043090EXERGY21
2.238M1594 KRW10.62%153 KRW
Theo dõi
3.567B KRW93.086B KRW−229.00 KRW23Công nghệ Sức khỏe