Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
035620 BARUNSON E&A
3170.00-10.20%-360.00Mua69.483M247.576B-353.83Khách hàng Lâu năm
078130 KUK-IL PAPER
5510.008.46%430.00Bán66.053M625.627B-305.60Công nghiệp Chế biến
224060 CODI-M
408.0015.58%55.00Bán61.789M51.586B-49.6180.00Sản xuất Chế tạo
065950 WELCRON
9020.00-1.85%-170.00Mua50.198M259.446B32.44283.29211.00Khách hàng Lâu năm
017650 DAELIMPAPER
2020.0017.44%300.00Mua47.366M77.400B19.2289.51Công nghiệp Chế biến
133750 MEGAMD
5280.0029.89%1215.00Sức mua mạnh45.722M88.475B-44.87Dịch vụ Thương mại
016600 QCP
765.00-2.05%-16.00Bán44.015M106.428B39.10Hỗn hợp
019170 SHINPOONG PHARM
9000.0010.57%860.00Mua39.241M406.778B137.3759.26Công nghệ Sức khỏe
043910 NNE
1465.000.34%5.00Mua36.247M77.595B7724.870.1952.00Dịch vụ Công nghiệp
001340 PAIKKWANG IND
3670.00-0.81%-30.00Sức mua mạnh34.112M158.950B8.66427.32Công nghiệp Chế biến
004140 DONGBANG TRNSPT & L
2040.0015.58%275.00Mua30.739M58.755B3.30535.01Vận chuyển
012690 MONALISA
8220.002.75%220.00Mua30.207M292.487B76.58Công nghiệp Chế biến
018700 BARUNSON
4890.00-5.96%-310.00Mua30.172M85.114B-441.21Dịch vụ Khách hàng
900260 ROTHWELL
472.004.89%22.00Mua26.974M63.330B15.9128.28Sản xuất Chế tạo
017890 KAI
14450.0029.60%3300.00Mua23.528M229.474B7.101570.27150.00Công nghiệp Chế biến
011000 GENEONE
4885.0026.23%1015.00Sức mua mạnh22.609M126.750B-328.4936.00Công nghiệp Chế biến
294630 SUNAM
4085.00-14.00%-665.0021.642MSản xuất Chế tạo
014160 DAEYOUNG PKG
1290.004.45%55.00Mua21.141M127.341B10.01123.38365.00Công nghiệp Chế biến
900280 GOLDEN CENTURY
350.005.42%18.00Mua20.416M52.715BSản xuất Chế tạo
084650 LABGEN
13150.0016.37%1850.00Mua18.725M116.193B91.33Công nghệ Sức khỏe
043200 PARU
3540.00-2.75%-100.00Mua17.417M140.105B69.7456.72Sản xuất Chế tạo
045060 OKONG CORP.
12150.00-1.22%-150.00Mua17.055M207.311B32.81374.85149.00Công nghiệp Chế biến
026890 DPC
10100.00-6.05%-650.00Sức mua mạnh16.856M400.176B46.45231.4248.00Sản xuất Chế tạo
025560 MIRAE
117.00-2.50%-3.00Bán15.809M101.089B-19.76Sản xuất Chế tạo
053290 NE NEUNGYULE
4845.0029.89%1115.00Sức mua mạnh15.391M47.922B14.67Dịch vụ Khách hàng
002900 TONGYANGMOOLSAN
1170.002.63%30.00Sức mua mạnh14.959M143.646B-45.48Sản xuất Chế tạo
005930 SAMSUNG ELEC
59200.00-1.33%-800.00Bán13.777M407560.000B3165.27Công nghệ Điện tử
037950 ELCOMTEC
1990.005.29%100.00Sức mua mạnh13.654M159.528B-6.71Công nghệ Điện tử
215380 WOOJUNG BIO
9000.0022.45%1650.00Mua13.280M80.386B-309.97108.00Công nghiệp Chế biến
016670 POBIS TNC
1660.004.40%70.00Mua12.517M63.724B187.6330.71Công nghệ Điện tử
039230 AIBIT
287.00-13.03%-43.00Bán11.792M34.440B-109.35Công nghệ Điện tử
054780 KEYEAST
3565.00-7.40%-285.00Mua11.727M328.624B-108.84Dịch vụ Khách hàng
004650 CHANGHAE ETHANOL
22000.0026.44%4600.00Mua11.464M134.942B12.731373.9653.00Công nghiệp Chế biến
141020 FORTIS
261.00-10.31%-30.00Sức bán mạnh10.914M28.839B-472.81Công nghệ Điện tử
008600 WILLBES
1550.002.99%45.00Mua10.863M85.152B-617.09Hàng tiêu dùng không lâu bền
052300 W HOLDING COMPANY
340.00-4.76%-17.00Bán10.627M61.508B-234.2338.00Công nghệ Điện tử
102280 SBW
1060.000.47%5.00Bán10.331M136.212B-4081.90195.00Công nghiệp Chế biến
083550 KM
15450.009.57%1350.00Sức mua mạnh10.201M133.611B696.49Dịch vụ Phân phối
067570 NVH
3200.007.20%215.00Sức mua mạnh10.170M79.684B443.56Sản xuất Chế tạo
036540 SFASEMICON
6210.001.47%90.00Mua9.750M866.388B42.70143.32Công nghệ Điện tử
065060 GNCO
1470.000.00%0.00Mua9.684M143.857B-224.36Hàng tiêu dùng không lâu bền
009460 HANCHANG PAPER
4055.000.00%0.00Mua9.555M241.952B25.74157.51216.00Công nghiệp Chế biến
004410 SEOUL FOOD IND
168.003.07%5.00Mua9.265M55.360B-1.31246.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
047820 CHOROKBAEM
1760.00-3.30%-60.00Mua9.181M152.438B109.21Dịch vụ Khách hàng
005950 ISU CHEM
11550.0027.62%2500.00Sức mua mạnh8.863M131.446B6.961337.48401.00Công nghiệp Chế biến
289010 I-SCREAM EDU
12350.0029.86%2840.00Sức mua mạnh8.827MDịch vụ Thương mại
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1445.00-3.02%-45.00Bán8.674M360.062B-70.20Công nghệ Sức khỏe
225430 KMP
3770.004.72%170.00Mua8.108M76.993B246.1714.6271.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
223310 ESV
142.00-0.70%-1.00Bán7.986M18.763B-143.9569.00Dịch vụ Công nghệ
226440 HANSONGNEOTECH
1425.00-1.72%-25.00Bán7.961M56.316B123.4712.08Tài chính
011280 TAILIM PKG
4480.003.94%170.00Mua7.451M296.696B12.00359.08Công nghiệp Chế biến
000890 BOHAE BREW
1035.00-3.27%-35.00Sức bán mạnh7.443M136.350B-83.40Hàng tiêu dùng không lâu bền
072870 MEGASTUDY
13950.0026.24%2900.00Mua7.179M129.607B6.161793.85104.00Dịch vụ Khách hàng
131370 RSUPPORT
3815.003.11%115.00Mua7.064M192.441B23.46157.72188.00Dịch vụ Công nghệ
124560 TAEWOONG LOGISTICS
5880.005.95%330.00Mua7.031MVận chuyển
002760 BOLAK
2185.000.92%20.00Sức mua mạnh6.996M129.684B294.517.35132.00Công nghiệp Chế biến
215600 SILLAJEN
11900.00-2.46%-300.00Sức bán mạnh6.932M872.936B-1695.34Công nghệ Sức khỏe
008350 NAMSUN ALUM
4155.00-2.92%-125.00Bán6.900M472.884B15.93268.73632.00Sản xuất Chế tạo
004540 KLEANNARA
4195.000.36%15.00Mua6.689M155.660B-642.38Công nghiệp Chế biến
053660 HYUNJIN
550.00-24.66%-180.00Sức bán mạnh6.441M38.832B-1541.21152.00Sản xuất Chế tạo
086250 HWASHIN TECH
4060.0029.92%935.00Bán6.394M53.739B-1870.54Sản xuất Chế tạo
006050 KUKYOUNGG&M
2700.00-8.94%-265.00Mua5.940M100.499B31.70Sản xuất Chế tạo
093230 EID
215.00-2.71%-6.00Bán5.867M121.184B-2.25Công nghệ Điện tử
095720 WOONGJIN THINKBIG
2655.00-1.85%-50.00Mua5.798M358.606B-852.71Dịch vụ Khách hàng
215480 TOEBOX KOREA
1330.00-0.75%-10.00Bán5.637M54.839B47.00Dịch vụ Phân phối
078150 HB TECHNOLOGY
2845.005.76%155.00Bán5.495M206.940B306.458.78295.00Sản xuất Chế tạo
019680 DAEKYO
6000.0010.09%550.00Mua5.437M469.633B207.31Dịch vụ Khách hàng
044380 JOOYONTECH
737.00-7.88%-63.00Bán5.274M82.326B-47.7996.00Công nghệ Điện tử
033230 INSUNG
3700.0021.71%660.00Mua5.265M57.012B-9.13Dịch vụ Công nghệ
068930 DIGITAL DS
9200.0019.02%1470.00Sức mua mạnh5.233M151.821B13.78566.46231.00Dịch vụ Thương mại
002720 KUKJE PHARMA
6840.002.86%190.00Mua5.122M116.451B-217.42Công nghệ Sức khỏe
088350 HANWHA LIFE
1865.00-5.33%-105.00Bán5.097M1480.240B20.9993.86Tài chính
057030 YBM NET
4175.0029.86%960.00Sức mua mạnh5.090M52.033B29.16110.24Dịch vụ Khách hàng
058400 KNN
1220.00-3.17%-40.00Bán5.080M166.862B20.7360.79Dịch vụ Khách hàng
009180 HANSOL LOGISTICS
1755.00-1.40%-25.00Mua5.056M48.898B215.08Vận chuyển
060570 DREAMUS
7400.00-7.04%-560.00Mua5.054M452.598B-852.26Công nghệ Điện tử
050110 CAMMSYS
3660.00-4.06%-155.00Mua4.980M243.068B42.1290.57Công nghệ Điện tử
317530 CARRIESOFT
7900.009.72%700.00Mua4.954M47.606B48.00Dịch vụ Thương mại
096630 S CONNECT
2625.00-6.58%-185.00Mua4.812M165.470B-200.27Công nghệ Điện tử
066590 WSA
4540.00-6.58%-320.00Mua4.788M119.892B1590.163.06280.00Sản xuất Chế tạo
246710 T&R BIOFAB
11900.007.69%850.00Sức mua mạnh4.780M92.249BCông nghệ Sức khỏe
900300 ORGANIC TEA COSMETICS
1330.00-3.97%-55.00Bán4.777M78.841B2.12653.13Bán Lẻ
007460 APROGEN KIC
2630.00-3.31%-90.00Bán4.769M418.296B80.12Công nghệ Điện tử
033050 JMI
2000.0011.11%200.00Mua4.757M57.311B-328.8572.00Công nghệ Điện tử
064260 DANAL
3430.004.26%140.00Mua4.619M196.109B15.69294.81174.00Dịch vụ Công nghệ
066910 SONOKONG
1965.00-9.03%-195.00Mua4.618M57.880B-70.76Khách hàng Lâu năm
100220 VISANG
9580.0029.99%2210.00Sức mua mạnh4.428M90.293B853.36Dịch vụ Khách hàng
222080 CIS
4350.00-7.84%-370.00Mua4.359M253.109B63.3378.42Sản xuất Chế tạo
207760 MR. BLUE
8810.007.83%640.00Mua4.321M199.078B19.74414.0078.00Dịch vụ Khách hàng
054940 EXA E&C
1390.00-1.77%-25.00Bán4.232M46.941B-224.95284.00Sản xuất Chế tạo
097780 S-MAC
1095.00-0.45%-5.00Bán4.229M261.728B-38.17Công nghệ Điện tử
032850 BITCOMPUTER
6180.006.74%390.00Mua4.210M95.226B451.20Dịch vụ Công nghệ
056000 SINCETIMES
6030.0014.20%750.00Mua4.205M74.641B-239.13Khách hàng Lâu năm
000660 SK HYNIX
103000.00-0.96%-1000.00Mua4.065M71136.100B35.162958.10Công nghệ Điện tử
284620 HANAFINANCIAL11SPAC
2960.00-5.43%-170.00Mua4.000MTài chính
060240 LONGTU KOREA
5570.005.09%270.00Mua3.986M134.775B7.16769.52Dịch vụ Thương mại
007370 JINYANGPHARM
6160.0011.80%650.00Mua3.943M61.588B36.22152.13Công nghệ Sức khỏe
176440 HNT
2450.0010.61%235.00Mua3.925M186.036B34.2564.6684.00Công nghệ Điện tử
097800 WINPAC
2200.004.51%95.00Mua3.879M78.413B250.27Công nghệ Điện tử
011150 CJ SEAFOOD
3035.006.30%180.00Mua3.786M103.153B59.1648.26453.00Dịch vụ Phân phối
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất