Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
096350 DSOL
762.0022.51%140.00Sức mua mạnh86.624M97.403B-169.07138.00Sản xuất Chế tạo
028670 PANOCEAN
8340.0011.20%840.00Sức mua mạnh67.924M3998.580B31.23239.541061.00Vận chuyển
001440 TAIHAN ELEC WIRE
3125.002.12%65.00Mua61.630M2719.340B225.4114.26Sản xuất Chế tạo
092220 KEC
2940.0018.07%450.00Sức mua mạnh46.999M283.014B-262.40621.00Công nghệ Điện tử
006340 DAWON CBL
3290.002.81%90.00Sức mua mạnh43.914M229.924B71.9041.31Sản xuất Chế tạo
060230 EXAX
2280.0012.87%260.00Sức mua mạnh41.277M153.275B205.389.5991.00Công nghiệp Chế biến
004410 SEOUL FOOD IND
403.003.33%13.00Mua27.897M163.089B-12.83252.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
015020 E-STARCO
5200.0013.04%600.00Sức mua mạnh26.650M164.120B-10.9234.00Tài chính
049480 OPENBASE
5870.005.58%310.00Mua26.161M178.607B46.62123.11185.00Dịch vụ Công nghệ
102280 SBW
796.00-1.85%-15.00Mua24.125M211.563B-63.24216.00Công nghiệp Chế biến
203690 PROSTEMICS
3955.0019.13%635.00Sức mua mạnh19.068M147.162B-121.6082.00Công nghệ Sức khỏe
005390 SHINSUNG TONGSANG
3405.003.65%120.00Mua18.562M466.334B41.7577.72Hàng tiêu dùng không lâu bền
130660 KEPID
11550.0013.79%1400.00Sức mua mạnh18.230M311.004B23.91398.962966.00Công nghệ Điện tử
082850 WOOREE BIO
5500.006.38%330.00Sức mua mạnh18.204M218.765B9.61533.3079.00Công nghệ Điện tử
104480 TK CHEMICAL
7550.006.94%490.00Sức mua mạnh17.385M621.642B12.41580.90631.00Công nghiệp Chế biến
007120 MIRAEING
711.003.34%23.00Sức mua mạnh16.028M88.277B4.71145.7138.00Công nghệ Điện tử
065440 ELUON
5330.003.09%160.00Mua14.682M122.928B42.02110.6781.00Truyền thông
025550 HANSUN
7010.003.55%240.00Mua13.321M169.885B38.96192.51Khoáng sản phi năng lượng
000680 LS NETWORKS
4510.0022.89%840.00Sức mua mạnh13.081M273.357B-32.75Hàng tiêu dùng không lâu bền
096040 E-TRON
785.000.64%5.00Bán13.063M411.810B-24.1266.00Dịch vụ Công nghệ
093230 EID
510.000.59%3.00Mua13.017M399.818B-48.6623.00Công nghệ Điện tử
032800 FANTAGIO
126.000.80%1.00Bán12.881M86.087B-8.2653.00Dịch vụ Thương mại
001520 TONGYANG
2210.002.79%60.00Sức mua mạnh11.908M409.598B-84.65Khoáng sản phi năng lượng
011000 GENEONE
42000.002.69%1100.00Mua11.452M1946.891B-440.8841.00Công nghiệp Chế biến
021650 CUBIC KOREA
6320.0013.06%730.00Sức mua mạnh10.985M89.700B8.56644.86147.00Công nghiệp Chế biến
005880 KOR LINE
3500.002.94%100.00Mua10.933M1033.854B46.1075.27154.00Vận chuyển
038110 ECOPLASTIC
3580.009.82%320.00Sức mua mạnh10.728M79.899B41.9476.17585.00Sản xuất Chế tạo
081150 TPLEX
4820.00-1.93%-95.00Mua10.261M116.003B25.24189.4056.00Khoáng sản phi năng lượng
035720 KAKAO
154500.00-1.59%-2500.00Mua9.989M73158.043B243.97709.052837.00Dịch vụ Công nghệ
007460 APROGEN MED
2230.00-2.62%-60.00Bán9.837M448.299B-261.6897.00Công nghệ Điện tử
012280 YEONGHWA MTL
2405.001.91%45.00Mua9.704M120.857B-280.24464.00Sản xuất Chế tạo
205470 HUMASIS
18400.00-1.60%-300.00Mua8.977M577.880B18.59909.22Công nghệ Sức khỏe
016920 CAS
7720.000.39%30.00Mua8.472M166.292B-34.22Công nghệ Điện tử
042670 DSINFRA
15900.002.25%350.00Mua8.018M3745.358B16.471047.072779.00Sản xuất Chế tạo
900260 ROTHWELL
372.00-2.62%-10.00Mua8.008M50.664B-528.439.00Sản xuất Chế tạo
005930 SAMSUNG ELEC
81500.000.37%300.00Mua7.684M538744.102B19.234165.38109490.00Công nghệ Điện tử
109610 SY
4110.005.25%205.00Sức mua mạnh7.657M182.342B-599.44303.00Sản xuất Chế tạo
006910 BOSUNG POWER
4995.002.04%100.00Sức mua mạnh7.567M235.352B-28.84Sản xuất Chế tạo
372290 HANA MUST SEVEN SPAC
3750.0018.30%580.00Sức mua mạnh7.503M14.741BTài chính
011370 SEOHAN
2485.00-0.20%-5.00Mua7.392M237.103B14.76159.17387.00Dịch vụ Công nghiệp
024740 HANILFORGING
3425.003.32%110.00Mua7.314M100.693B-66.92149.00Sản xuất Chế tạo
019570 LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
1220.00-2.79%-35.00Mua6.913M133.454B77.50123.136.00Hỗn hợp
011200 HYUNDAI MERC MAR
43050.003.49%1450.00Mua6.868M14748.259B84.39756.671519.00Vận chuyển
024850 PSMC
2690.006.11%155.00Sức mua mạnh6.815M100.200B-144.73235.00Công nghệ Điện tử
212560 NEOOTO
12200.0022.12%2210.00Sức mua mạnh6.765M60.555B13.18583.32107.00Sản xuất Chế tạo
025750 HOMEDECO
2230.001.83%40.00Sức mua mạnh6.674M179.257B63.8234.86267.00Khách hàng Lâu năm
036170 CLOUD AIR
2630.00-3.66%-100.00Mua6.469M133.503B-248.74Công nghệ Điện tử
043910 NNE
2730.00-4.04%-115.00Mua6.385M153.478B-91.9870.00Dịch vụ Công nghiệp
050090 PHOENIX MATERIALS
1435.001.41%20.00Sức mua mạnh5.969M106.015B-61.42Công nghệ Điện tử
006200 KECHOLDINGS
1490.001.71%25.00Sức mua mạnh5.899M62.275B-57.8241.00Công nghệ Điện tử
011090 ENEX
3000.004.90%140.00Mua5.646M155.953B-134.42284.00Khách hàng Lâu năm
047040 DWEC
8810.002.20%190.00Sức mua mạnh5.470M3492.529B9.45900.185452.00Dịch vụ Công nghiệp
034020 DHICO
24700.000.20%50.00Mua5.205M10984.195B-2071.405587.00Sản xuất Chế tạo
032820 WOORITG, INC.
2270.001.11%25.00Mua5.151M292.167B-5.03113.00Khách hàng Lâu năm
101390 IM
1360.003.42%45.00Bán5.026M79.504B-276.1764.00Công nghệ Điện tử
045390 DAEATI
6310.003.95%240.00Mua4.977M448.255B61.45102.53317.00Dịch vụ Công nghệ
010170 TAIHANFIBEROPTICS
3700.002.07%75.00Mua4.914M245.928B-406.69220.00Sản xuất Chế tạo
192250 KSIGN
3160.002.10%65.00Mua4.673M224.973B43.1977.78Dịch vụ Công nghệ
020180 DIC
2865.00-2.55%-75.00Mua4.562M125.470B74.2543.97Dịch vụ Công nghệ
010050 WIB
1050.002.44%25.00Mua4.469M913.470B11.8188.47191.00Tài chính
057540 OMNISYSTEM
2505.008.21%190.00Sức mua mạnh4.206M103.987B-117.97268.00Công nghệ Điện tử
006110 SAMA ALUM
13850.008.63%1100.00Sức mua mạnh4.039M141.900B29.84432.34Khoáng sản phi năng lượng
001620 DONGKOOK IND
1455.001.04%15.00Mua4.015M114.256B-83.15Sản xuất Chế tạo
229640 LS C&S ASIA
9590.002.79%260.00Sức mua mạnh3.871M278.380BSản xuất Chế tạo
019170 SHINPOONG PHARM
84900.006.26%5000.00Mua3.784M4230.948B862.9693.75Công nghệ Sức khỏe
151910 NANOS
6820.0012.73%770.00Mua3.763M884.321B-31.2889.00Công nghệ Điện tử
048870 SYNERGY INNOVATION
4735.00-0.63%-30.00Mua3.738M341.017B-247.45Công nghệ Điện tử
122450 KMH
14000.0010.24%1300.00Sức mua mạnh3.737M578.034B15.84805.21Dịch vụ Khách hàng
377630 SAMSUNG SPAC IV
9170.005.52%480.00Bán3.711MTài chính
007110 ILSHIN STONE
2510.000.60%15.00Mua3.654M201.315B179.0414.5281.00Khoáng sản phi năng lượng
009180 HANSOL LOGISTICS
4730.001.83%85.00Mua3.651M129.937B12.28385.14358.00Vận chuyển
033830 TBC
1705.00-2.29%-40.00Mua3.623M164.965B35.6948.90Dịch vụ Khách hàng
036710 SIMMTECH HOLDINGS
3080.003.53%105.00Sức mua mạnh3.609M113.631B5.52588.1917.00Công nghệ Điện tử
214270 FSN
1280.002.81%35.00Mua3.603M155.872B-58.89Dịch vụ Công nghệ
018470 CHOIL ALUMINUM
986.002.18%21.00Mua3.514M97.621B-48.42388.00Khoáng sản phi năng lượng
080520 ODTECH
8170.004.34%340.00Sức mua mạnh3.441M85.100B11.02708.50228.00Công nghệ Điện tử
089230 THE E&M
950.001.39%13.00Bán3.374M171.243B-173.1391.00Sản xuất Chế tạo
088350 HANWHA LIFE
3835.003.23%120.00Sức mua mạnh3.351M2791.415B7.52495.934071.00Tài chính
195990 ABPRO BIO
1280.000.79%10.00Mua3.333M316.849B-245.1739.00Sản xuất Chế tạo
000300 DAYOU PLUS
1675.00-1.47%-25.00Mua3.326M200.854B-176.70117.00Sản xuất Chế tạo
010140 SAMSUNG HVY IND
6720.001.36%90.00Mua3.281M3997.501B-2965.879886.00Sản xuất Chế tạo
069640 HANSAEMK
8760.00-7.69%-730.00Mua3.209M79.772B-1754.85163.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
039240 K-STEEL
4545.000.33%15.00Mua3.138M126.500B32.58155.2991.00Khoáng sản phi năng lượng
003080 SUNGBO CHEM
5550.00-0.72%-40.00Mua3.096M99.466B-306.45155.00Công nghiệp Chế biến
008560 MERITZ SECU
4685.003.88%175.00Sức mua mạnh3.080M2841.591B4.751019.121449.00Tài chính
084180 SOOSUNG INNOVATION
2720.005.43%140.00Mua2.966M119.595B-119.83Sản xuất Chế tạo
002900 TYM
2050.000.49%10.00Mua2.944M278.426B44.7358.66583.00Sản xuất Chế tạo
137940 NEXTEYE
1850.001.93%35.00Mua2.845M139.787B-152.96Công nghệ Điện tử
114450 KPXLS
10150.004.64%450.00Mua2.834M143.700B-56.9358.00Công nghiệp Chế biến
126640 HWASHIN PRECISION
2660.00-2.39%-65.00Mua2.831M91.496B16.38159.38Hỗn hợp
033130 DCHOSUN
4340.00-0.46%-20.00Bán2.810M169.246B108.2242.14178.00Dịch vụ Khách hàng
380320 SAMSUNG MUST SPAC V
9190.00-2.13%-200.002.806MTài chính
028050 SAMSUNG ENG
26800.00-2.01%-550.00Mua2.806M5164.600B17.771483.085280.00Dịch vụ Công nghiệp
033180 KH FEELUX
3470.002.97%100.00Mua2.760M463.186B-418.24148.00Công nghệ Điện tử
035150 BAIKSAN
10000.008.34%770.00Mua2.752M210.061B-743.47246.00Công nghiệp Chế biến
027580 SBK
2530.00-0.98%-25.00Mua2.635M126.077B15.49177.00Công nghiệp Chế biến
040610 SG&G
3320.00-0.75%-25.00Mua2.610M106.806B5.44581.5066.00Dịch vụ Công nghệ
001230 DONGKUK STL MILL
22700.00-0.66%-150.00Mua2.568M1991.602B9.392268.432526.00Khoáng sản phi năng lượng
099220 SDN
3310.00-4.06%-140.00Mua2.513M170.312B25.02141.2996.00Sản xuất Chế tạo
036560 YPPC
11100.004.23%450.00Mua2.495M174.037B13.77802.58234.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter