Chứng khoán Hàn Quốc được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Chứng khoán Hàn Quốc hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0000390SAMHWA PAINT INDUSTRIAL
283.262 B KRW9750 KRW+9.30%29.052 M8.59210.406 B KRW12.11804.98 KRW+282.57%4.48%Công nghiệp Chế biến
0032820WOORI TECHNOLOGY, INCORPORATION
151.208 B KRW2070 KRW+3.50%73.048 M1.86307.635 B KRW49.8941.49 KRW+283.86%0.00%Khách hàng Lâu năm
0051980JOONGANG ADVANCED MATERIALS
144.065 B KRW6010 KRW+26.00%23.971 M13.26371.306 B KRW−800.40 KRW−58.53%0.00%Công nghệ Điện tử
2215100ROBOROBO CO., LTD.
128.937 B KRW6290 KRW+16.48%20.499 M13.06109.882 B KRW91.7168.59 KRW0.26%Khách hàng Lâu năm
010140SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
102.858 B KRW9380 KRW−4.29%10.966 M1.268.37 T KRW−175.32 KRW+70.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0006340DAEWON CABLE
93.319 B KRW4135 KRW−2.13%22.568 M0.36333.274 B KRW30.38136.12 KRW+672.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
0032940WONIK
80.656 B KRW5350 KRW+4.49%15.076 M13.3693.149 B KRW−513.21 KRW−125.91%0.00%Dịch vụ Phân phối
2226340BONNE CO., LTD.
79.734 B KRW4005 KRW+0.75%19.909 M1.48150.061 B KRW72.5055.24 KRW−31.32%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0041020POLARIS OFFICE
77.723 B KRW9430 KRW−2.58%8.242 M0.26480.939 B KRW−103.26 KRW−112.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0083420GREEN CHEMICAL
74.528 B KRW8280 KRW+2.60%9.001 M3.80188.234 B KRW50.27164.70 KRW2.85%Công nghiệp Chế biến
0027830DAESUNG PRIVATE EQUITY, INC.
53.8 B KRW2570 KRW−3.56%20.934 M3.56143.91 B KRW43.8158.66 KRW0.00%Tài chính
024840KBI METAL CO., LTD.
47.027 B KRW4050 KRW+0.25%11.612 M0.36138.245 B KRW1442.562.81 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
1126880JNK GLOBAL
45.337 B KRW4700 KRW+14.22%9.646 M185.5595.337 B KRW217.1021.65 KRW−94.10%2.43%Sản xuất Chế tạo
0090350NOROO PAINT
43.004 B KRW9980 KRW+1.01%4.309 M4.20204.621 B KRW6.861455.17 KRW+131.67%3.29%Công nghiệp Chế biến
0099220SDN COMPANY LTD.
42.882 B KRW2080 KRW−0.72%20.616 M1.01117.68 B KRW−205.33 KRW−1325.65%0.00%Công nghệ Điện tử
0078520ABLE C&C
37.442 B KRW9410 KRW+0.97%3.979 M5.15232.952 B KRW37.88248.42 KRW+25.61%15.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0099440SMEC CO.,LTD
35.419 B KRW3935 KRW+5.21%9.001 M12.19139.448 B KRW7.57519.93 KRW+40.32%0.00%Truyền thông
1100700SEWOONMEDICAL CO., LTD.
35.292 B KRW3155 KRW0.00%11.186 M5.85136.583 B KRW9.13345.50 KRW+43.73%2.22%Công nghệ Sức khỏe
2297890HB SOLUTION
34.283 B KRW7530 KRW+4.58%4.553 M0.65526.409 B KRW5.991256.74 KRW+92.83%0.42%Công nghệ Điện tử
0041190WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT CO., LTD
30.692 B KRW9030 KRW−4.24%3.399 M1.14734.325 B KRW5.531631.64 KRW0.00%Tài chính
0012800DAECHANG
30.641 B KRW2060 KRW−5.29%14.874 M0.95165.996 B KRW−213.67 KRW−135.20%0.00%Sản xuất Chế tạo
0027580SANG BO CO.,LTD
30.602 B KRW2030 KRW−0.49%15.075 M2.07120.287 B KRW−1.03 KRW−102.43%0.00%Công nghiệp Chế biến
1119850GNCENERGY CO., LTD.
30.198 B KRW8950 KRW+3.47%3.374 M1.21137.218 B KRW10.02893.13 KRW−48.76%0.81%Sản xuất Chế tạo
0025550HANKUK STEEL WIRE CO., LTD.
28.505 B KRW3650 KRW+2.96%7.81 M76.3775.966 B KRW−105.94 KRW−117.33%2.82%Khoáng sản phi năng lượng
0016880WOONGJIN
28.208 B KRW1476 KRW−3.34%19.111 M2.06121.719 B KRW−144.31 KRW−238.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
1138490KOLON ENP, INC.
27.726 B KRW8430 KRW+0.84%3.289 M1.67317.68 B KRW9.57881.11 KRW−9.54%1.91%Công nghiệp Chế biến
0011420GALAXIA SM
27.327 B KRW2410 KRW+6.40%11.339 M47.1062.4 B KRW16.31147.75 KRW+73.29%0.00%Dịch vụ Thương mại
0001340PAIKKWANG INDUSTRIAL
26.123 B KRW7970 KRW+15.67%3.278 M10.11304.187 B KRW127.7662.38 KRW−87.43%0.87%Công nghiệp Chế biến
2260930CTK
24.856 B KRW6890 KRW+17.78%3.608 M26.47107.867 B KRW18.70368.51 KRW1.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0074610ENPLUS
24.383 B KRW3430 KRW−2.42%7.109 M4.92246.54 B KRW−903.75 KRW−18.88%0.00%Khách hàng Lâu năm
0029480KWANGMU
24.369 B KRW4115 KRW+11.22%5.922 M3.91176.624 B KRW2.071990.77 KRW0.00%Truyền thông
3365270CURACLE CO., LTD.
23.671 B KRW8750 KRW−30.00%2.705 M10.45173.192 B KRW−1040.64 KRW−22.05%0.00%Công nghệ Sức khỏe
0025820LEEKU INDUSTRIAL
22.408 B KRW7230 KRW−3.73%3.099 M0.22251.14 B KRW294.1824.58 KRW−71.65%0.67%Khoáng sản phi năng lượng
0036620GAMSUNG CORPORATION
21.02 B KRW4120 KRW−1.55%5.102 M1.55379.767 B KRW14.68280.75 KRW+48.14%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0005880KOREA LINE
20.254 B KRW2190 KRW0.00%9.248 M0.55680.633 B KRW6.22352.29 KRW−17.37%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
3388790LICOMM
19.875 B KRW2535 KRW+2.22%7.84 M1.6774.187 B KRW−212.97 KRW−1310.18%0.00%Sản xuất Chế tạo
1115450HLB THERAPEUTICS
19.107 B KRW7450 KRW+4.78%2.565 M0.88561.26 B KRW−24.62 KRW+86.94%0.00%Dịch vụ Phân phối
0067630HLB LIFE SCIENCE
18.331 B KRW8760 KRW+0.11%2.093 M0.721.038 T KRW7.491170.10 KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
2252990SEMCNS CO., LTD.
18.277 B KRW8300 KRW+3.49%2.202 M2.02457.251 B KRW−29.94 KRW−115.86%0.00%Sản xuất Chế tạo
1109610SY CO., LTD.
17.889 B KRW4600 KRW+3.02%3.889 M6.42213.15 B KRW−245.73 KRW−209.26%0.00%Công nghiệp Chế biến
0000680LS NETWORKS
17.82 B KRW4915 KRW+1.65%3.626 M2.15355.29 B KRW−57.28 KRW−169.58%0.00%Bán Lẻ
0006880SINGSONGHOLDINGS
17.779 B KRW9580 KRW+3.57%1.856 M0.78101.794 B KRW9.221039.26 KRW+4312176.35%1.30%Công nghiệp Chế biến
0011810STX
16.66 B KRW8200 KRW+0.12%2.032 M7.19253.939 B KRW−2000.78 KRW−166.84%0.00%Sản xuất Chế tạo
1123410KOREA FUEL-TECH CORPORATION
16.582 B KRW7230 KRW+3.58%2.293 M1.61194.331 B KRW6.991034.65 KRW+105.14%1.72%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0023410EUGENE CORPORATION
16.256 B KRW3545 KRW+1.29%4.586 M41.60248.534 B KRW4.80738.15 KRW+155.55%4.86%Khoáng sản phi năng lượng
0039980POLARIS AI
16.103 B KRW3685 KRW+1.38%4.37 M0.09257.518 B KRW196.2718.77 KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
0078150HB TECHNOLOGY CO.,LTD.
16.012 B KRW3410 KRW−2.29%4.696 M0.28313.703 B KRW0.57%Sản xuất Chế tạo
0006910BOSUNG POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
15.365 B KRW3925 KRW+0.26%3.915 M0.61191.56 B KRW46.7983.88 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
0033790SKYMOONS TECHNOLOGY, INC.
14.879 B KRW5840 KRW−10.29%2.548 M0.54109.479 B KRW−102.90 KRW−197.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3309960LB INVESTMENT INC.
14.63 B KRW5910 KRW+4.60%2.475 M1.14131.177 B KRW21.37276.60 KRW+65.76%3.54%Tài chính
0038460BIOSMART CO., LTD.
14.455 B KRW5880 KRW−5.47%2.458 M0.37138.968 B KRW7.35800.12 KRW+701.44%0.00%Công nghệ Điện tử
1138070SINJIN SM CO., LTD.
13.943 B KRW3630 KRW+7.72%3.841 M5.2057.499 B KRW19.14189.64 KRW−20.99%1.48%Sản xuất Chế tạo
0011930SHINSUNG E&G
13.837 B KRW2120 KRW−4.07%6.527 M1.99449.881 B KRW109.9219.29 KRW−92.86%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
1170030HYUNDAI INDUSTRIAL CO.,LTD
13.603 B KRW7500 KRW+4.02%1.814 M19.77109.678 B KRW9.67775.91 KRW−21.09%2.77%Sản xuất Chế tạo
0018470CHOIL ALUMINUM
12.999 B KRW2485 KRW−1.97%5.231 M0.81321.011 B KRW107.3123.16 KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0033230INSUNG INFORMATION CO., LTD
12.986 B KRW2795 KRW+0.54%4.646 M1.37137.256 B KRW−6.73 KRW−123.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
1123690HANKOOK COSMETICS
12.907 B KRW9390 KRW+2.07%1.374 M0.60147.817 B KRW30.16311.31 KRW+313.58%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2264850ELENSYS CO.,LTD.
12.655 B KRW6950 KRW+1.76%1.821 M0.65202.957 B KRW46.96147.99 KRW−15.05%0.73%Sản xuất Chế tạo
0006620DONGKOO BIO & PHARMA CO., LTD.
12.141 B KRW7170 KRW−2.58%1.693 M0.56205.671 B KRW13.85517.76 KRW+129.66%1.63%Công nghệ Sức khỏe
3336570WONTECH
12.054 B KRW8380 KRW−3.12%1.438 M0.37772.764 B KRW22.42373.75 KRW+63.20%0.58%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0049520UIL CO.,LTD
11.899 B KRW6970 KRW+3.11%1.707 M2.32141.858 B KRW9.87705.99 KRW+65.82%0.00%Công nghệ Điện tử
0003280HEUNG-A SHIPPING
10.995 B KRW2310 KRW−4.55%4.76 M0.54581.441 B KRW17.74130.20 KRW+5.89%0.00%Vận chuyển
3304840PEOPLEBIO, INC.
10.205 B KRW2795 KRW+1.82%3.651 M76.7757.732 B KRW−750.40 KRW+33.43%0.00%Công nghệ Sức khỏe
3320000WINTEC CO.,LTD.
9.824 B KRW4860 KRW+9.58%2.021 M2.5682.044 B KRW−1.81 KRW−101.89%0.00%Sản xuất Chế tạo
1103840WOOYANG CO., LTD.
9.8 B KRW5520 KRW+2.79%1.775 M1.0687.888 B KRW−267.10 KRW−27.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0015750SUNGWOO HITECH CO., LTD
9.412 B KRW9020 KRW+2.85%1.043 M1.45701.526 B KRW4.262115.03 KRW+209.93%1.71%Sản xuất Chế tạo
2278650HLBBIOSTEP
8.957 B KRW2555 KRW−2.11%3.506 M0.62226.367 B KRW−34.75 KRW+28.94%0.00%Dịch vụ Thương mại
900340WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP
8.7 B KRW2285 KRW−4.99%3.807 M0.35115.376 B KRW7.00326.58 KRW−4.26%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3323280TAESUNG
8.58 B KRW5340 KRW−2.20%1.607 M0.20140.981 B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
1136480HARIM CO., LTD.
8.576 B KRW3325 KRW+1.84%2.579 M1.57346.701 B KRW23.07144.10 KRW−44.91%0.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3359090C&R RESEARCH
8.524 B KRW1714 KRW+0.82%4.973 M3.7695.847 B KRW19.4488.16 KRW+29.47%0.00%Tài chính
0082850WOOREE BIO CO., LTD
8.474 B KRW2975 KRW−0.83%2.848 M0.77141.562 B KRW8.67343.19 KRW−3.48%0.00%Công nghệ Điện tử
028670PANOCEAN
8.42 B KRW4355 KRW+0.46%1.933 M0.312.317 T KRW12.11359.75 KRW−69.35%1.96%Vận chuyển
Sức mua mạnh
0042670HD HYUNDAI INFRACORE
8.222 B KRW8230 KRW−0.24%999.013 K0.701.646 T KRW8.83932.29 KRW−30.95%1.33%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0012860MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.
8.204 B KRW2155 KRW0.00%3.807 M0.97157.389 B KRW14.13152.56 KRW−29.48%0.46%Sản xuất Chế tạo
0024720KOLMAR HOLDINGS
8.157 B KRW9800 KRW0.00%832.336 K0.95359.386 B KRW−0.21 KRW+99.92%1.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
018880HANON SYSTEMS
7.938 B KRW5240 KRW+2.14%1.515 M0.282.738 T KRW181.7428.83 KRW−65.50%6.16%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
0014580TAEKYUNG BK
7.932 B KRW6070 KRW+1.17%1.307 M4.67165.499 B KRW7.10854.60 KRW−2.14%2.17%Công nghiệp Chế biến
0043260SUNGHO ELECTRONICS CORP.
7.873 B KRW2045 KRW−5.98%3.85 M0.34122.813 B KRW6.92295.66 KRW+539.24%0.00%Công nghệ Điện tử
3361670SAMYOUNG S&C CO., LTD.
7.838 B KRW7420 KRW+29.95%1.056 M2.0631.749 B KRW−496.12 KRW−168.76%0.00%Công nghệ Điện tử
0094480GALAXIAMONEYTREE CO.,LTD.
7.275 B KRW7020 KRW−0.14%1.036 M5.02266.374 B KRW−17.32 KRW−113.57%0.64%Tài chính
0003000BUKWANG PHARMACEUTICAL
7.171 B KRW5940 KRW−8.76%1.207 M5.48428.659 B KRW−413.94 KRW−446.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
2218150MILAE BIORESOURCES CO., LTD.
7.15 B KRW5530 KRW+2.60%1.293 M0.35105.003 B KRW236.4523.39 KRW−55.33%0.00%Công nghiệp Chế biến
0005860HANIL FEED CO.LTD
7.045 B KRW5400 KRW+0.37%1.305 M0.47211.992 B KRW1.812986.92 KRW1.39%Công nghiệp Chế biến
1105840WOOJIN INC
7.025 B KRW9100 KRW+3.88%771.979 K4.68173.603 B KRW15.72579.00 KRW−1.11%2.28%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1100790MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT CO., LTD
6.899 B KRW5800 KRW−1.19%1.189 M13.68311.842 B KRW12.55461.97 KRW−60.36%0.00%Tài chính
2214680DRTECH CORPORATION
6.859 B KRW3785 KRW−3.69%1.812 M0.56289.747 B KRW−8.95 KRW−113.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
0027050COREANA COSMETICS CO.,LTD
6.721 B KRW3370 KRW−2.60%1.994 M0.36107.26 B KRW70.3947.87 KRW+18.11%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0030530WONIK HOLDINGS CO.,LTD.
6.556 B KRW3720 KRW−1.33%1.762 M2.34287.964 B KRW−764.20 KRW−161.75%0.00%Công nghệ Điện tử
2200470APACT CO., LTD.
6.517 B KRW5670 KRW−2.07%1.149 M0.79242.741 B KRW−482.64 KRW−3307.11%0.00%Dịch vụ Thương mại
0009440KC GREEN HOLDINGS
6.517 B KRW2170 KRW+21.84%3.003 M28.0539.405 B KRW0.633440.18 KRW2.81%Sản xuất Chế tạo
0003530HANWHA INVESTMENT & SECURITIES
6.384 B KRW3455 KRW−3.49%1.848 M1.21797.912 B KRW13.01265.62 KRW0.00%Tài chính
0066790KOREA CABLE T.V CHUNG-BUK SYSTEM CO.,LTD.
6.31 B KRW3075 KRW−2.23%2.052 M0.17204.897 B KRW62.3249.34 KRW+1585.89%0.00%Dịch vụ Khách hàng
0017510SEMYUNG ELECTRIC MACHINERY
6.25 B KRW5400 KRW−2.53%1.157 M0.2084.463 B KRW60.2189.69 KRW−56.62%1.26%Khách hàng Lâu năm
0071090HISTEEL CO., LTD.
6.241 B KRW3945 KRW−7.18%1.582 M0.2185.78 B KRW61.8263.81 KRW−76.51%0.24%Khoáng sản phi năng lượng
0041930DONG-A HWA SUNG CO.,LTD
6.156 B KRW7770 KRW+8.07%792.294 K5.28113.602 B KRW8.03968.04 KRW−20.97%2.09%Sản xuất Chế tạo
0044480BLADE ENTERTAINMENT
6.152 B KRW1209 KRW−13.46%5.088 M0.7055.37 B KRW−379.30 KRW+34.50%0.00%Sản xuất Chế tạo
1147830CHERYONG INDUSTRIAL CO.,LTD.
6.045 B KRW6470 KRW+0.47%934.279 K0.24128.8 B KRW22.94282.00 KRW−51.71%3.11%Công nghệ Điện tử
0086060GENE BIO TECH CO., LTD.
6.029 B KRW4040 KRW+1.00%1.492 M52.2634.442 B KRW13.42300.95 KRW+70.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
0021050SEOWON
5.981 B KRW1715 KRW−5.51%3.488 M0.4886.166 B KRW3.56482.10 KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng