Cổ phiếu Hàn có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Hàn Quốc ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0000180SUNGCHANG ENTERPRISE HOLDINGS
1.693 KRW−0,70%64,271 K1,03110,562 B KRW−289,60 KRW−2,60%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
0001210KUMHO ELECTRIC
697 KRW−0,14%102,546 K1,4426,258 B KRW−459,89 KRW+14,28%0,00%Công nghệ Điện tử
0001520TONGYANG
858 KRW−0,12%119,819 K0,59174,63 B KRW21,3240,24 KRW4,66%Khoáng sản phi năng lượng
0001570KUMYANG
72.600 KRW−3,07%461,755 K1,334,168 T KRW−1.272,51 KRW−79,02%0,00%Công nghiệp Chế biến
0002140KOREA INDUSTRIAL
2.910 KRW−1,19%74,117 K1,8172,657 B KRW24,50118,80 KRW0,85%Công nghiệp Chế biến
0002290SAMIL ENTERPRISE CO., LTD.
3.210 KRW+0,47%41,975 K3,2539,618 B KRW10,74298,90 KRW+28,09%5,48%Khách hàng Lâu năm
0002710TCC STEEL
42.000 KRW−2,10%270,708 K1,091,111 T KRW108,59386,78 KRW+46,58%0,19%Sản xuất Chế tạo
0004250NPC
4.405 KRW−2,22%73,542 K1,51178,946 B KRW9,93443,38 KRW−51,98%2,22%Công nghiệp Chế biến
0004430SONGWON INDUSTRIAL
11.850 KRW−1,33%82,854 K2,80288,24 B KRW9,211.286,79 KRW−68,85%2,08%Công nghiệp Chế biến
0004770SUNNY ELECTRONICS
1.635 KRW−1,15%156,022 K1,5960,707 B KRW16,8197,27 KRW−37,56%1,81%Công nghệ Điện tử
0005420COSMO CHEMICAL CO
23.700 KRW+0,42%192,143 K0,88905,815 B KRW−749,56 KRW−1.341,15%0,00%Công nghiệp Chế biến
0005610SPC SAMLIP
55.800 KRW−0,53%12,879 K2,04454,703 B KRW8,886.286,03 KRW−5,52%3,03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
0005950ISU CHEMICAL
9.660 KRW−2,23%75,835 K0,92217,055 B KRW−743,04 KRW−287,88%5,06%Công nghiệp Chế biến
0006110SAMA ALUMINIUM
64.100 KRW+0,94%51,152 K0,71934,207 B KRW427,18150,05 KRW−88,53%0,16%Khoáng sản phi năng lượng
0006200KEC HOLDINGS
856 KRW−1,04%86,878 K1,8137,935 B KRW−66,56 KRW−122,56%2,31%Công nghệ Điện tử
0006740YOUNGPOONG PAPER MFG
1.395 KRW−2,86%402,991 K1,6760,103 B KRW−187,65 KRW−233,09%7,77%Công nghiệp Chế biến
0006840AK HOLDINGS, INC.
13.940 KRW−0,85%5,327 K1,25183,42 B KRW9,321.496,40 KRW1,42%Công nghiệp Chế biến
0007120MIRAEING
1.078 KRW−0,09%121,466 K1,7429,223 B KRW−658,56 KRW−398,41%0,00%Dịch vụ Công nghệ
0007770HANIL CHEMICAL IND. CO., LTD
13.010 KRW−0,99%4,802 K1,5946,121 B KRW−2.037,61 KRW−890,61%0,38%Công nghiệp Chế biến
0008290WONPUNGMULSAN
590 KRW+3,33%6,158 M188,6522,815 B KRW−70,87 KRW+20,54%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0008490SUHEUNG
20.250 KRW−0,49%5,945 K1,03226,274 B KRW43,03470,61 KRW−80,30%0,49%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
0008700ANAM ELECTRONICS
1.572 KRW−2,00%368,82 K1,63123,703 B KRW18,0287,26 KRW−29,45%0,00%Khách hàng Lâu năm
010060OCI HOLDINGS COMPANY LTD.
80.800 KRW−0,74%76,712 K1,101,576 T KRW3,2724.696,50 KRW−57,85%4,05%Công nghiệp Chế biến
Mua
0010400WOOJINI & S
3.705 KRW−1,85%5,976 K0,3225,368 B KRW31,37118,12 KRW0,00%Dịch vụ Công nghiệp
0010660HWACHEON MACHINERY
3.135 KRW−0,32%117,518 K1,0462,271 B KRW29,29107,05 KRW−14,45%0,95%Sản xuất Chế tạo
0011300SEONG AN MATERIALS
1.049 KRW−3,85%930,94 K2,3379,964 B KRW−679,17 KRW−1.886,50%0,00%Công nghiệp Chế biến
0012030DB INC.
1.239 KRW−2,13%461,46 K0,94241,845 B KRW26,9046,07 KRW−40,61%0,00%Dịch vụ Công nghệ
0012340NUIN TEK CO., LTD
671 KRW−1,90%88,244 K1,3034,818 B KRW−276,31 KRW+6,95%0,00%Sản xuất Chế tạo
0013310A-JIN INDUSTRY CO.,LTD
3.170 KRW−1,25%186,61 K1,04124,561 B KRW3,56889,49 KRW−23,47%3,12%Sản xuất Chế tạo
0014580TAEKYUNG BK
5.130 KRW−1,72%138,249 K1,69143,984 B KRW6,00854,60 KRW−2,14%2,49%Công nghiệp Chế biến
0016710DAESUNG HOLDINGS
8.690 KRW−0,23%10,479 K0,76140,139 B KRW8,78989,58 KRW−89,08%2,87%Công ty dịch vụ công cộng
0018700BARUNSON
1.269 KRW−2,08%84,347 K2,3344,618 B KRW−451,29 KRW+35,03%0,00%Dịch vụ Khách hàng
0019660GLOBON CO., LTD.
587 KRW+1,38%89,49 K1,0320,144 B KRW−68,41 KRW+64,22%0,00%Dịch vụ Phân phối
0020180DAISHININFORMATION
998 KRW−0,50%210,945 K1,6738,544 B KRW5,84170,89 KRW2,99%Dịch vụ Công nghệ
0021650CUBIC KOREA INC.
2.430 KRW−2,80%26,606 K1,8640,625 B KRW4,68519,08 KRW+9,61%2,80%Dịch vụ Thương mại
0024950SAMCHULY BICYCLE CO., LTD
4.940 KRW−0,60%33,576 K1,9660,15 B KRW12,70389,03 KRW0,00%Dịch vụ Phân phối
0025440DHAUTOWARE
377 KRW−3,83%269,325 K3,8060,331 B KRW769,230,49 KRW0,00%Công nghệ Điện tử
0025900DONGWHA ENTERPRISE CO., LTD.
13.000 KRW+2,12%224,677 K1,17619,033 B KRW−1.810,86 KRW−1.363,57%0,00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
0026910KWANGJININD
2.815 KRW−1,92%3,458 K0,7618,384 B KRW−1.118,09 KRW−896,88%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
0031310EYESVISION CORPORATION
2.200 KRW0,00%242,734 K1,4448,265 B KRW6,06363,10 KRW0,00%Công nghệ Điện tử
0032560HWANG KUM STEEL & TECHNOLOGY
6.110 KRW−0,49%15,071 K0,85104,342 B KRW5,121.193,98 KRW−43,40%2,44%Khoáng sản phi năng lượng
0033130DIGITALCHOSUN
1.785 KRW−1,60%56,104 K0,9467,327 B KRW18,0498,93 KRW+37,88%1,10%Dịch vụ Công nghệ
0033160MKELECTRON
9.500 KRW−1,55%142,871 K1,74204,069 B KRW−1.841,13 KRW−71,42%1,04%Sản xuất Chế tạo
0033530SJG SEJONG CO.,LTD.
5.100 KRW−0,97%63,875 K1,15139,319 B KRW18,61274,11 KRW−72,05%2,91%Sản xuất Chế tạo
0034310NICEHOLDINGS
10.640 KRW−0,47%47,899 K1,62396,387 B KRW57,69184,45 KRW−79,03%4,22%Tài chính
0036010ABCO ELECTRONICS CO., LTD.
8.490 KRW−4,39%152,449 K3,54118,041 B KRW−219,21 KRW−146,47%0,56%Công nghệ Điện tử
Mua
0036420CONTENTREEJOONGANG CORP.
10.280 KRW−1,44%32,468 K0,85199,261 B KRW−5.768,72 KRW−71,43%0,00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
0036560YOUNG POONG PRECISION CORPORATION
11.050 KRW−0,72%37,196 K2,12175,298 B KRW6,301.754,91 KRW+46,51%5,39%Sản xuất Chế tạo
0037270YG PLUS
3.085 KRW−0,80%96,538 K0,95197,265 B KRW16,42187,84 KRW−16,81%0,00%Dịch vụ Thương mại
Mua
0037370EG CORPORATION
7.270 KRW+0,14%14,345 K0,6062,617 B KRW−1.033,94 KRW−105,73%0,00%Công nghiệp Chế biến
0037560LG HELLOVISION
2.920 KRW−0,85%86,066 K1,11228,081 B KRW−729,57 KRW−149,24%4,07%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
0038870ECOBIO HOLDINGS CO., LTD.
4.540 KRW−1,84%70,955 K1,4264,809 B KRW34,46131,74 KRW0,00%Công ty dịch vụ công cộng
0039310SEJOONG CO., LTD.
1.897 KRW−0,42%24,338 K1,0833,815 B KRW2,77685,79 KRW+179,92%0,00%Dịch vụ Công nghệ
0040300YTN
3.010 KRW−1,95%48,904 K1,22128,94 B KRW−218,18 KRW−923,86%1,95%Dịch vụ Khách hàng
0040420JLS CO.,LTD.
6.530 KRW−0,46%24,004 K1,7497,998 B KRW8,03813,22 KRW−12,66%8,08%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0042600SERONICS. CO., LTD.
16.280 KRW−1,27%13,39 K1,17201,699 B KRW−3.316,73 KRW−184,07%0,00%Công nghệ Điện tử
0042940SANGJI CONSTRUCTION, INC.
3.080 KRW−0,32%17,992 K1,0736,91 B KRW1,482.078,30 KRW0,00%Khách hàng Lâu năm
0043090THE TECHNOLOGY
376 KRW−4,33%297,349 K0,8127,908 B KRW−427,47 KRW−86,66%0,00%Công nghệ Sức khỏe
0043340ESSEN TECH CO., LTD.
618 KRW−0,32%37,474 K0,5558,9 B KRW−114,69 KRW−255,31%0,00%Sản xuất Chế tạo
0044480BILLIONS
815 KRW−1,09%118,705 K1,3833,507 B KRW−379,30 KRW+34,50%0,00%Sản xuất Chế tạo
0045300SUNGWOO TECHRON COMPANY
3.255 KRW−1,06%25,444 K1,4532,209 B KRW−179,97 KRW−140,19%1,17%Công nghệ Điện tử
0047080HANBIT SOFT INC.
1.484 KRW−2,05%148,86 K2,5037,606 B KRW−337,61 KRW−453,35%0,00%Dịch vụ Công nghệ
0048430YURA TECH. CO., LTD.
7.250 KRW−1,89%54,507 K0,5884,637 B KRW4,501.611,70 KRW+1.106,12%2,57%Sản xuất Chế tạo
0049070INTOPS CO., LTD.
22.700 KRW−2,16%89,472 K1,08386,045 B KRW12,941.753,68 KRW−48,76%1,01%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0049800WOOJIN PLAIMM CO., LTD
2.430 KRW−0,82%9,767 K0,3049 B KRW29,5482,25 KRW−92,10%2,04%Sản xuất Chế tạo
0049830SEUNG IL CORPORATION
7.810 KRW+0,13%8270,3046,079 B KRW−33,59 KRW−111,54%1,09%Công nghiệp Chế biến
0049950MEERECOMPANY INCORPORATED
22.250 KRW−3,26%48,312 K1,19182 B KRW−1.041,26 KRW−136,51%0,43%Sản xuất Chế tạo
0051490NARA MOLD & DIE CO., LTD.
4.495 KRW−2,81%105,305 K0,5863,859 B KRW7,59592,06 KRW−24,93%1,51%Sản xuất Chế tạo
051910LG CHEM, LTD
333.500 KRW−0,60%201,812 K0,7325,346 T KRW26,1012.780,17 KRW−38,90%1,04%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0052460ICRAFT CO., LTD.
2.900 KRW−1,36%89,091 K0,7635,156 B KRW4,08711,26 KRW2,72%Dịch vụ Công nghệ
0052860I&C TECHNOLOGY CO., LTD.
2.185 KRW−0,23%47,961 K0,7037,909 B KRW−156,73 KRW−208,18%0,00%Công nghệ Điện tử
0053210KT SKYLIFE CO., LTD.
5.050 KRW−0,39%28,985 K0,99239,659 B KRW−2.172,45 KRW−886,62%6,90%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
0053280YES24 CO.,LTD
4.200 KRW−0,59%27,979 K1,73105,564 B KRW−222,54 KRW−1.852,76%4,73%Bán Lẻ
0053300KOREA INFORMATION CERTIFICATE AUTHORITY, INCORPORATED
4.245 KRW−0,35%81,446 K0,50174,968 B KRW9,34454,34 KRW+124,90%1,64%Bán Lẻ
0053610PROTEC CO., LTD.
25.500 KRW0,00%46,552 K1,25249,084 B KRW13,421.900,14 KRW−50,20%1,57%Sản xuất Chế tạo
0053980OSANGJAIEL CO., LTD
4.225 KRW−0,12%13,953 K0,6179,847 B KRW11,02383,35 KRW−67,61%0,00%Dịch vụ Thương mại
0054780KEYEAST CO., LTD.
5.550 KRW+0,18%48,221 K0,56108,248 B KRW−436,77 KRW−112,54%0,00%Dịch vụ Khách hàng
0058860KTIS CORPORATION
2.670 KRW−0,56%72,409 K1,3987,133 B KRW6,42415,85 KRW−3,88%4,47%Dịch vụ Thương mại
0059100I-COMPONENTS CO., LTD
4.765 KRW−1,14%17,425 K0,1733,844 B KRW−181,62 KRW−209,88%0,00%Công nghiệp Chế biến
0060230SONID
995 KRW−8,55%2,047 M1,2043,302 B KRW−1.076,90 KRW−35,15%0,00%Công nghệ Điện tử
0060540SYSTEM AND APPLICATION TECHNOLOGIES INC.
2.005 KRW−0,25%218,501 K0,6152,527 B KRW27,5572,78 KRW−61,41%2,49%Công nghệ Điện tử
0060590CTC BIO, INC.
7.650 KRW−1,80%84,628 K1,29186,249 B KRW−592,28 KRW−728,39%0,00%Công nghệ Sức khỏe
0060720KH VATEC CO., LTD
12.530 KRW−2,57%211,741 K1,71291,632 B KRW12,341.015,67 KRW−25,60%3,11%Sản xuất Chế tạo
Mua
0060900DGP
1.136 KRW−1,47%27,904 K0,8429,118 B KRW−380,64 KRW+62,42%0,00%Năng lượng Mỏ
0061970LB SEMICON
5.940 KRW−1,82%187,988 K1,55264,897 B KRW−268,62 KRW−149,77%0,00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0064290INTEKPLUS CO.,LTD
20.100 KRW−1,71%168,026 K0,85255,038 B KRW−728,44 KRW−221,41%0,98%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0064520TECHL
3.325 KRW−2,49%55,283 K2,3776,2 B KRW41,0980,92 KRW0,00%Công nghệ Điện tử
0065130TOP ENGINEERING COMPANY LIMITED
5.020 KRW−1,18%44,023 K1,3486,403 B KRW34,58145,16 KRW0,00%Sản xuất Chế tạo
0065560NOKWON COMMERCIALS & INDUSTRIES, INC.
240 KRW−95,93%9,123 M41,0299,539 B KRW−941,42 KRW+55,84%Công nghiệp Chế biến
0065570SAMYUNG ENC CO., LTD.
1.911 KRW+2,80%106,02 K0,3324,313 B KRW−1.279,53 KRW+69,16%0,00%Công nghệ Điện tử
0065770CS CORPORATION
1.145 KRW−0,95%17,51 K0,6622,439 B KRW44,4425,76 KRW0,00%Công nghệ Điện tử
0066670DTC
3.990 KRW−1,97%118,309 K2,5163,889 B KRW23,01173,38 KRW−8,80%1,23%Công nghệ Điện tử
066970L&F
123.200 KRW−0,81%208,524 K0,724,043 T KRW−10.944,62 KRW−314,74%0,40%Công nghệ Điện tử
Mua
0067570NVH KOREA INC.
2.340 KRW−3,11%332,686 K4,29101,707 B KRW20,00116,99 KRW−43,52%6,21%Sản xuất Chế tạo
0068050PAN ENTERTAINMENT CO., LTD.
2.480 KRW−2,94%79,362 K1,6270,15 B KRW9,04274,26 KRW0,00%Dịch vụ Khách hàng
0068100KWEATHER CO., LTD.
4.225 KRW−2,20%59,112 K0,17Dịch vụ Thương mại
0069410NTELS CO., LTD.
3.960 KRW−3,88%31,542 K1,5641,348 B KRW−147,80 KRW−71,00%0,00%Dịch vụ Công nghệ
0071670A-TECH SOLUTION CO., LTD.
8.080 KRW−1,46%13,48 K0,9680,588 B KRW57,87139,63 KRW−51,76%0,00%Sản xuất Chế tạo
0073490INNOWIRELESS CO.,LTD.
20.850 KRW+0,72%17,623 K0,66157,4 B KRW48,38431,00 KRW−83,48%1,69%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0073570LITHIUM-FOR-EARTH
2.770 KRW−1,77%393,596 K0,45102,04 B KRW−9.129,64 KRW−267,55%0,00%Công nghệ Điện tử