Chứng khoán Hàn QuốcCổ phiếu giảm nhiều nhất trong năm

Bạn có thể không quan tâm nhiều đến mức đáy lớn nhất từ trước đến nay của một tập đoàn toàn cầu khi đó là một cổ phiếu penny cách đây 40 năm. Do đó, mức thấp nhất trong 52 tuần có thể là thước đo tốt hơn để đánh giá hiệu suất gần đây của một công ty và liệu thời điểm này có thể hiện một cơ hội tốt để mua vào hay không. Tuy nhiên - nếu Chứng khoán Hàn Quốc này ở mức thấp nhất trong 52 tuần - thì bạn chắc chắn nên tự nghiên cứu để tìm hiểu chính xác lý do tại sao trước khi bơm bất kỳ khoản tiền nào vào đó.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000140HITEJINRO HOLDINGS
8550 KRW0.00%12.486K188.393B KRW−159.26 KRW−107.77%5.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002140KOR IND
3285 KRW0.00%94.035K81.046B KRW14.30229.73 KRW0.76%Công nghiệp Chế biến
002880DAYOU A-TECH
319 KRW0.00%489.761K37.065B KRW−629.90 KRW−168.80%0.00%Khách hàng Lâu năm
003240TAEKWANG IND
577000 KRW0.00%543485.621B KRW1.47391351.21 KRW94.05%0.30%Năng lượng Mỏ
003310DAEJOO
1760 KRW0.00%174.267K62.291B KRW11.16157.64 KRW31.33%1.99%Công nghệ Điện tử
003460YUHWA SECU
2205 KRW0.00%20.513K135.11B KRW−1.78 KRW−101.90%4.99%Tài chính
004060SG CORPORATION
447 KRW0.00%479.705K90.484B KRW30.0714.86 KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
004080SHINHUNG
14110 KRW0.00%11.215K133.405B KRW14.65962.85 KRW−17.25%1.84%Công nghệ Sức khỏe
004150HANSOL HOLDINGS
2770 KRW0.00%60.108K116.364B KRW4.32641.08 KRW−18.09%4.33%Bán Lẻ
004250NPC
5470 KRW0.00%61.007K215.84B KRW6.99782.80 KRW8.51%1.83%Công nghiệp Chế biến
005320KUKDONG
793 KRW0.00%76.285K44.613B KRW21.1037.58 KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
005680SAMYOUNG ELEC
8290 KRW0.00%29.236K165.8B KRW10.41796.71 KRW−13.89%3.62%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
005870HUNEED
5000 KRW0.00%43.803K65.387B KRW6.36785.65 KRW537.21%0.00%Công nghệ Điện tử
006200KECHOLDINGS
963 KRW0.00%151.72K42.233B KRW7.00137.49 KRW−76.94%5.19%Công nghệ Điện tử
006390HANIL HYUNDAI CEMENT
16310 KRW0.00%6.658K315.234B KRW10.151606.37 KRW−7.62%3.68%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
533000 KRW0.00%266.207K35.243T KRW16.9431462.81 KRW39.46%0.19%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
008470BOOSTER
4740 KRW0.00%7.459K38.308B KRW−50.46 KRW−244.04%1.05%Sản xuất Chế tạo
008970DONGYANG STL PIPE
846 KRW0.00%271.299K100.564B KRW−5.68 KRW−120.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
009160SIMPAC
3965 KRW0.00%171.236K221.487B KRW16.12245.97 KRW−89.56%5.04%Khoáng sản phi năng lượng
009460HANCHANG PAPER
982 KRW0.00%28.483K58.593B KRW−321.28 KRW−258.61%2.04%Công nghiệp Chế biến
009580MOORIM P&P
3195 KRW0.00%75.485K199.252B KRW5.29603.64 KRW64.48%4.69%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
011000GENEONE
3560 KRW0.00%210.42K276.176B KRW−631.47 KRW−102.85%0.00%Công nghệ Sức khỏe
011370SEOHAN
942 KRW0.00%99.613K95.043B KRW5.40174.42 KRW−61.99%5.31%Dịch vụ Công nghiệp
011790SKC
78100 KRW0.00%108.794K2.792T KRW−8989.55 KRW−226.34%1.41%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
012340NUINTEK
1345 KRW0.00%173.109K68.465B KRW−314.86 KRW−444.02%0.00%Sản xuất Chế tạo
012620WONIL
8980 KRW0.00%5.452K39.512B KRW3.852330.54 KRW−42.02%2.45%Khoáng sản phi năng lượng
013810SPECO
3650 KRW0.00%86.238K53.492B KRW28.28129.05 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
014710SAJOSEAFOOD
3920 KRW0.00%38.561K67.497B KRW−397.26 KRW−165.39%1.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
014790HL D&I
2305 KRW0.00%16.119K87.264B KRW−18.79 KRW−101.63%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
014820DWS
31050 KRW0.00%21.531K899.883B KRW13.492301.08 KRW38.88%1.93%Công nghệ Điện tử
016710DAESUNG HOLDINGS
11410 KRW0.00%43.777K183.581B KRW1.328646.22 KRW535.87%2.19%Công ty dịch vụ công cộng
016790CANARIABIO
3990 KRW0.00%4.821M689.447B KRW−2109.08 KRW−5119018.93%0.00%Công nghiệp Chế biến
019550SBI INVESTMENT KOREA
765 KRW0.00%218.526K123.274B KRW−21.91 KRW−134.77%0.00%Tài chính
020120KIDARISTUDIO
4980 KRW0.00%58.106K184.211B KRW−277.78 KRW−301.69%1.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
020150LOTTE ENERGY MATERIALS CORP
40550 KRW0.00%304.672K1.87T KRW−422.97 KRW−133.13%0.74%Sản xuất Chế tạo
Mua
021040DHSTEEL
4650 KRW0.00%1.286K46.835B KRW−1225.79 KRW−304.91%0.00%Công nghệ Điện tử
022220TKG AIKANG
1199 KRW0.00%105.849K62.102B KRW11.53103.99 KRW4.09%0.00%Sản xuất Chế tạo
023760HKCAPITAL
569 KRW0.00%335.669K177.765B KRW3.42166.46 KRW−26.74%4.92%Tài chính
023790DONGILSTEEL
1617 KRW0.00%34.498K25.83B KRW−2535.23 KRW52.98%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
024740HANILFORGING
2235 KRW0.00%164.982K69.665B KRW6.34352.49 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
024830SEWONCORP
6900 KRW0.00%1.299K57.615B KRW4.051704.90 KRW−31.66%0.36%Sản xuất Chế tạo
025750HOMEDECO
912 KRW0.00%144.976K73.475B KRW−136.23 KRW−865.51%0.00%Khách hàng Lâu năm
026150TSCONSTRUCT
7060 KRW0.00%38.508K123.877B KRW112.4562.78 KRW0.00%Dịch vụ Công nghiệp
026960DONGSUH
16880 KRW0.00%104.627K1.666T KRW9.231829.58 KRW55.51%4.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
031440SF
38050 KRW0.00%8.248K147.341B KRW−2209.33 KRW−287.25%1.97%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
032800FANTAGIO
304 KRW0.00%326.689K32.006B KRW−173.16 KRW23.26%0.00%Dịch vụ Thương mại
033200MOATECH
4350 KRW0.00%7.368K40.04B KRW−110.68 KRW15.66%0.00%Công nghệ Điện tử
033310M2N
3415 KRW0.00%51.514K135.2B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
034810HAESUNG
7900 KRW0.00%15.919K251.041B KRW22.32353.95 KRW−58.47%2.85%Tài chính
034830KOREIT
1224 KRW0.00%241.467K279.124B KRW−111.35 KRW−123.55%7.35%Tài chính
Sức mua mạnh
035290GOLD&S
857 KRW0.00%392.571K39.769B KRW0.00%Dịch vụ Thương mại
035720KAKAO
45050 KRW0.00%1.395M19.471T KRW171.51262.66 KRW−94.77%0.13%Dịch vụ Thương mại
Mua
035760CJ ENM
55900 KRW0.00%75.96K1.159T KRW−12960.56 KRW−479.03%3.76%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
036420CONTENTREEJOONGANG
14430 KRW0.00%79.009K275.679B KRW−3557.92 KRW−88.84%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
036580FARMSCO
3290 KRW0.00%87.205K115.212B KRW−199.73 KRW87.43%1.52%Công nghiệp Chế biến
036800NICEI&T
22450 KRW0.00%6.688K210.447B KRW5.783886.86 KRW−16.07%2.90%Tài chính
Mua
038390REDCAPTOUR
14870 KRW0.00%8.27K121.984B KRW7.691934.62 KRW−1.53%6.05%Dịch vụ Công nghệ
043100SOLCO
444 KRW0.00%144.488K29.467B KRW−139.07 KRW−45.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
045510ZWNS
1163 KRW0.00%11.058K37.053B KRW622.821.87 KRW−97.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
049470SGA
607 KRW0.00%43.844K35.501B KRW−192.25 KRW−508.18%0.00%Công nghệ Điện tử
050120ES CUBE
3360 KRW0.00%25.735K45.004B KRW−577.46 KRW−176.21%0.00%Tài chính
051380PCD
6590 KRW0.00%35.968K50.546B KRW−228.27 KRW−134.11%4.55%Dịch vụ Phân phối
051500CJ FW
22600 KRW0.00%15.026K268.298B KRW6.753346.34 KRW−17.57%1.55%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
051910LG CHEM
517000 KRW0.00%254.37K38.735T KRW26.9819160.31 KRW−32.77%1.93%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
052330KORTEK
7350 KRW0.00%24.404K104.967B KRW4.451651.72 KRW643.39%3.40%Công nghệ Điện tử
052710AMOTECH
8680 KRW0.00%128.371K126.859B KRW−364.80 KRW−897.07%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
053030BINEX
8080 KRW0.00%103.661K249.87B KRW18.48437.12 KRW−17.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
053580WEBCASH
11800 KRW0.00%38.531K159.049B KRW13.39881.38 KRW−6.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
053950KYUNG NAM PHARM
1345 KRW0.00%107.227K47.663B KRW−249.34 KRW57.42%0.00%Công nghệ Sức khỏe
054090SAMJIN LND
1952 KRW0.00%139.944K48.384B KRW−318.69 KRW−357.16%0.00%Khách hàng Lâu năm
054210ELENTEC
10610 KRW0.00%138.082K262.939B KRW13.89763.75 KRW−69.39%1.41%Sản xuất Chế tạo
054940EXA E&C
988 KRW0.00%196.466K32.775B KRW−2.73 KRW−100.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
055490TAPEX
34250 KRW0.00%22.417K163.121B KRW14.412377.28 KRW−49.87%2.63%Công nghiệp Chế biến
058110MEKICS
2930 KRW0.00%39.169K46.624B KRW−874.50 KRW−405.55%1.02%Công nghệ Sức khỏe
059100IC
5190 KRW0.00%13.096K36.442B KRW−72.54 KRW−113.59%0.00%Công nghiệp Chế biến
060230SONID
3020 KRW0.00%2.902M101.422B KRW−1326.91 KRW−280.87%0.00%Công nghệ Điện tử
060240LONGTU KOREA
1563 KRW0.00%177.365K38.574B KRW−770.98 KRW−58.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
060250NHN KCP
8190 KRW0.00%114.466K313.705B KRW8.66945.94 KRW18.75%2.44%Tài chính
Sức mua mạnh
063080COM2US HOLDINGS
27400 KRW0.00%22.521K176.283B KRW−6059.80 KRW−1701.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
066620KUKBO DESIGN
13700 KRW0.00%6.319K94.156B KRW3.883531.29 KRW20.13%2.92%Dịch vụ Thương mại
067000JOYCITY
2755 KRW0.00%338.976K189.025B KRW37.7572.97 KRW419.03%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
067570NVH
2735 KRW0.00%55.901K115.184B KRW−526.42 KRW−163.90%4.09%Sản xuất Chế tạo
068270CELLTRION
139300 KRW0.00%435.892K19.953T KRW36.333834.01 KRW−0.61%0.26%Công nghệ Sức khỏe
Mua
068290SAMSUNG PUBLISHING
15540 KRW0.00%12.264K155.4B KRW15.57998.31 KRW81.16%1.29%Sản xuất Chế tạo
069140NURIPLAN
2820 KRW0.00%27.966K19.952B KRW−2224.58 KRW−1451.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
074430AMINOLOGICS
1259 KRW0.00%138.534K110.574B KRW−115.25 KRW−345.21%0.00%Dịch vụ Phân phối
078160MEDIPOST
7770 KRW0.00%96.407K249.845B KRW8.01969.92 KRW0.00%Vận chuyển
078860IOK
223 KRW0.00%274.593K21.431B KRW−577.60 KRW−37.88%0.00%Dịch vụ Công nghệ
079950INVENIA
1288 KRW0.00%24.751K28.388B KRW−440.33 KRW−195.92%0.00%Sản xuất Chế tạo
080470SCAUTOTECH
5150 KRW0.00%11.344K37.595B KRW35.35145.70 KRW−75.60%1.36%Sản xuất Chế tạo
080580OKINS
4920 KRW0.00%533.601K86.982B KRW137.8835.68 KRW−75.59%0.00%Công nghệ Điện tử
083640INCON
514 KRW0.00%366.721K29.517B KRW−211.88 KRW−330.35%0.00%Khách hàng Lâu năm
085810ALTICAST
1397 KRW0.00%72.522K40.382B KRW−966.48 KRW−60.49%0.00%Dịch vụ Công nghệ
090460BH
21250 KRW0.00%238.87K677.405B KRW6.103482.74 KRW−26.35%1.18%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
091340S&K
2720 KRW0.00%18.194K30.489B KRW−651.28 KRW−338.51%0.00%Sản xuất Chế tạo
092220KEC
1451 KRW0.00%1.766M291.307B KRW−38.27 KRW−166.74%3.85%Công nghệ Điện tử
093370FOOSUNG
10320 KRW0.00%408.452K973.714B KRW27.53374.88 KRW−53.42%0.19%Công nghiệp Chế biến
Mua
095660NEOWIZ
27450 KRW0.00%976.956K581.175B KRW75.94361.47 KRW−87.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
095910S-ENERGY
1874 KRW0.00%50.731K34.939B KRW−1091.33 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
096870LDT
2910 KRW0.00%20.216K19.434B KRW67.6343.03 KRW−86.54%0.00%Công nghệ Điện tử