Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
005690 PHARMICELL
12550.000.40%50.00Bán382.292K752.322B136.8391.36110.00Công nghệ Sức khỏe
065500 ORIENT PRECISION INDUSTRIES
619.00-2.21%-14.00Sức bán mạnh1.047M72.519B-119.14Sản xuất Chế tạo
078650 G9PHARMA
516.000.58%3.00Bán1.927M38.590B-901.6474.00Công nghệ Điện tử
082270 GEMVAX
19100.000.53%100.00Bán302.210K757.722B84.05234.03147.00Công nghệ Điện tử
082800 VIVOZON HEALTHCARE
1325.00-5.36%-75.00Sức bán mạnh3.653M225.127B-288.4538.00Công nghệ Điện tử
089530 AT SEMICON
1685.00-1.17%-20.00Bán540.092K52.172B-2989.14573.00Dịch vụ Thương mại
223250 DREAMCIS
11350.002.25%250.00Bán10.628KDịch vụ Thương mại
260970 S&D
18750.000.27%50.00Bán38.408K76.114B72.00Công nghiệp Chế biến
269620 SYSWORK
1210.001.26%15.00Bán12.834M130.716B-47.1530.00Công nghệ Điện tử
300120 LAONPEOPLE
17100.00-3.93%-700.00Sức bán mạnh351.244K179.860B-402.05175.00Dịch vụ Công nghệ
382480 G.I.TECH
31500.00-13.46%-4900.004.842M247.950BCông nghệ Điện tử
Tải thêm