Cổ phiếu penny — Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu Hàn có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
900110EAST ASIA HOLDINGS INVESTMENT LIMITED
92 KRW0.00%3.86 M1.7539.738 B KRW11.957.70 KRW−46.45%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
900300ORGANIC TEA COSMETICS HOLDINGS COMPANY LIMITED
99 KRW+1.02%4.158 M0.8424.281 B KRW−371.65 KRW+36.83%0.00%Bán Lẻ
900120CXI HEALTHCARE TECHNOLOGY GROUP LIMITED
104 KRW−0.95%531.113 K0.7429.976 B KRW1.0796.90 KRW+160.56%0.00%Công nghệ Sức khỏe
2288490NARASOFT
109 KRW+3.81%169.511 K0.705.713 B KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
0004410SEOUL FOOD IND
182 KRW+1.68%23.7 M1.7772.069 B KRW−1.68 KRW−527.63%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
900270HENG SHENG GROUP COMPANY LIMITED
205 KRW0.00%1.179 M2.8725.735 B KRW−12.04 KRW+48.37%0.00%Khách hàng Lâu năm
0032800FANTAGIO CORP.
214 KRW+0.47%2.388 M0.3546.499 B KRW−99.81 KRW−608.21%0.00%Dịch vụ Thương mại
0065420SI RESOURCES CO.,LTD.
222 KRW−0.89%264.697 K1.4915.887 B KRW−135.57 KRW−421.36%0.00%Năng lượng Mỏ
0038530KBIO COMPANY
254 KRW−2.68%291.295 K0.9529.385 B KRW−117.86 KRW−81.27%0.00%Dịch vụ Phân phối
2266470BIOINFRA LIFE SCIENCE
284 KRW−2.07%3770.054.006 B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
0079970TOBESOFT CO.,LTD.
288 KRW−1.37%815.841 K2.1522.52 B KRW−213.34 KRW+28.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
1123840NUON
308 KRW0.00%58.125 K0.2086.578 B KRW−359.56 KRW+33.78%0.00%Sản xuất Chế tạo
0016600Q CAPITAL PARTNERS CO., LTD.
312 KRW−0.32%242.371 K0.9054.45 B KRW7.3842.29 KRW0.00%Tài chính
2208640THUMBAGE CO., LTD.
325 KRW−0.31%90.247 K0.3145.253 B KRW−88.27 KRW+40.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3317240TS TRILLION CO., LTD.
333 KRW+5.05%2.409 M1.0435.552 B KRW−7.29 KRW+82.86%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0027040SEOUL ELECTRONICS & TELECOM
348 KRW−3.33%137.917 K1.6124.217 B KRW−192.07 KRW−13.66%0.00%Công nghệ Điện tử
0021880MASON CAPITAL CORPORATION
349 KRW−0.85%181.938 K0.3653.112 B KRW78.684.44 KRW0.00%Tài chính
0038880IA, INC.
351 KRW−1.96%646.373 K0.89110.499 B KRW−66.04 KRW−318.54%0.00%Công nghệ Điện tử
0051780CUROHOLDINGS CO., LTD.
352 KRW+0.28%175.047 K0.6947.807 B KRW−74.35 KRW−224.60%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1137940NEXTEYE CO., LTD.
364 KRW+0.28%241.551 K0.9527.868 B KRW−229.31 KRW−168.11%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0042040KPM TECH CO., LTD.
368 KRW−0.81%121.791 K0.7064.196 B KRW−74.25 KRW−269.30%0.00%Sản xuất Chế tạo
0015590KIB PLUG ENERGY
368 KRW−3.41%3.728 M1.1587.209 B KRW8.9840.99 KRW−32.93%0.00%Sản xuất Chế tạo
0009310CHARM ENGINEERING
386 KRW−2.77%195.711 K0.5532.577 B KRW−336.89 KRW−989.38%0.00%Sản xuất Chế tạo
0004060SG CORPORATION
394 KRW−1.50%604.3 K1.5379.755 B KRW−8.18 KRW−181.50%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0043100SOLCO BIOMEDICAL CO.,LTD
395 KRW−1.25%218.614 K0.9926.76 B KRW−276.14 KRW−108.93%0.00%Công nghệ Sức khỏe
2238170NSM
398 KRW0.00%88.343 K0.518.268 B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
1149300APURES
399 KRW0.00%17.063 K1.6817.351 B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
1177350VESSEL CO., LTD
411 KRW0.00%618.694 K0.8532.973 B KRW−444.02 KRW−26.06%0.00%Sản xuất Chế tạo
0060260NUVOTEC CO., LTD
412 KRW+1.73%384.022 K0.3816.778 B KRW−106.44 KRW−92.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
2217910SJ-CHEM
414 KRW+8.38%1.655 K1.265.378 B KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
0052300CT PROPERTY
418 KRW−0.48%108.963 K0.6541.454 B KRW−570.17 KRW−171.59%0.00%Công nghệ Điện tử
0030350DRAGONFLY GF CO., LTD.
430 KRW0.00%94.78 K0.2229.837 B KRW−421.03 KRW−64.56%0.00%Công nghệ Điện tử
900070GLOBAL SM TECH LIMITED
431 KRW−0.46%24.727 K0.3622.653 B KRW10.3141.82 KRW−63.38%0.00%Sản xuất Chế tạo
2258050TECH TRANS
434 KRW−14.90%1.693 K3.614.338 B KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
0082660COSNINE CO., LTD
440 KRW−2.22%765.32 K0.2338.113 B KRW−72.94 KRW+43.31%0.00%Công nghệ Điện tử
0065060GREAT NEW WAVE COMING CO., LTD.
444 KRW−1.11%88.688 K0.4847.891 B KRW−48.24 KRW+7.70%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0083640INCON CO., LTD.
447 KRW−2.40%203.023 K1.0834.469 B KRW−449.64 KRW−611.96%0.00%Khách hàng Lâu năm
0025440DHAUTOWARE
453 KRW+0.22%66.003 K0.3669.719 B KRW924.300.49 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
2233990JILGYUNGYI
455 KRW−8.82%4.19 K1.786.718 B KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0044380JOOYONTECH
457 KRW−0.44%78.42 K0.8826.175 B KRW−77.32 KRW+16.07%0.00%Công nghệ Điện tử
0096350DAECHANG SOLUTION CO.,LTD.
466 KRW+4.02%1.698 M2.6274.166 B KRW51.898.98 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
0004870T'WAY HOLDINGS
472 KRW−1.26%178.947 K1.0652.68 B KRW7.5862.30 KRW−91.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0043090THE TECHNOLOGY
476 KRW+0.85%66.294 K0.2233.754 B KRW−427.47 KRW−86.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
0071950KOAS
479 KRW−1.03%106.341 K0.8814.805 B KRW−216.46 KRW−253.59%0.00%Sản xuất Chế tạo
1115530CNPLUS CO., LTD.
480 KRW−2.24%777.411 K0.3132.622 B KRW−11.84 KRW−188.89%0.00%Công nghệ Điện tử
0008600THE WILLBES
480 KRW+0.63%37.987 K0.3831.584 B KRW−208.58 KRW+16.94%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0000890BOHAE BREWERY
485 KRW−1.22%297.776 K1.4967.452 B KRW−18.05 KRW+11.01%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2244460OLIPASS CORPORATION
487 KRW+4.96%908.521 K8.2415.213 B KRW−319.08 KRW+59.01%0.00%Công nghệ Sức khỏe
0054220VITZROSYS., CO. LTD
489 KRW+3.16%102.659 K0.3524.04 B KRW−128.43 KRW+6.70%0.00%Sản xuất Chế tạo
0036180GW VITEK CO.,LTD.
496 KRW−1.39%211.027 K0.7045.366 B KRW−237.82 KRW−19.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
1101400N CITRON, INC.
499 KRW0.00%187.708 K0.3029.533 B KRW18.3927.13 KRW+469.69%0.00%Công nghệ Điện tử
3323230MFM KOREA CO., LTD.
503 KRW+1.21%452.376 K0.4721.309 B KRW−677.71 KRW−1131.95%0.00%Công nghiệp Chế biến
0044180KD CORPORATION
521 KRW+0.77%270.064 K1.2513.917 B KRW−152.05 KRW−414.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
0002630ORIENTBIO
522 KRW−1.88%244.061 K2.5161.893 B KRW0.00%Dịch vụ Thương mại
1195990ABPRO BIO CO., LTD.
525 KRW+0.38%427.761 K0.40149.461 B KRW−79.63 KRW−106.91%0.00%Sản xuất Chế tạo
0012160YOUNGWIRE
532 KRW+0.38%70.76 K0.4336.975 B KRW−39.89 KRW+28.24%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0035620BARUNSON ENTERTAINMENT & ARTS CORPORATION
533 KRW−1.11%143.641 K1.4739.584 B KRW−152.03 KRW+29.73%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1118000SMEDI
555 KRW−9.90%1.966 M2.9679.24 B KRW202.452.74 KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
2238500ROBO3 AI
559 KRW+2.01%171.68 K1.0221.283 B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
0065170BL PHARMTECH
559 KRW+4.29%2.487 M0.7049.734 B KRW−174.87 KRW−26.88%0.00%Công nghiệp Chế biến
0011090ENEX
570 KRW+1.79%328.189 K0.5533.802 B KRW−245.80 KRW+35.38%0.00%Khách hàng Lâu năm
0043710SEOULEAGUER CO., LTD.
571 KRW0.00%60.274 K0.1928.663 B KRW−346.19 KRW−207.86%0.00%Dịch vụ Phân phối
0007720DAEMYUNG SONOSEASON CO.,LTD.
573 KRW+0.35%111.348 K0.7357.759 B KRW−12.25 KRW+88.61%0.00%Dịch vụ Phân phối
1109960AP HEALTHCARE
575 KRW−2.87%263.997 K0.8265.544 B KRW1.68343.22 KRW−85.79%0.00%Dịch vụ Phân phối
0001510SK SECURITIES
582 KRW−0.68%805.161 K1.06251.951 B KRW−8.35 KRW−149.16%0.34%Tài chính
0008290WONPUNGMULSAN
587 KRW−2.00%417.497 K1.4823.454 B KRW−70.87 KRW+20.54%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
084180SOOSUNG WEBTOON
587 KRW−2.65%744.002 K3.0867.998 B KRW−132.63 KRW−52.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
0054180MEDICOX CO., LTD.
590 KRW0.00%129.555 K1.5833.717 B KRW−1028.32 KRW+78.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
2299480G&E HEALTHCARE
599 KRW+0.84%62.076.649 B KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
2276240ELIVISION
599 KRW+12.17%10.006.237 B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
0067390AEROSPACE TECHNOLOGY OF KOREA, INC.
599 KRW−0.17%457.054 K0.39191.223 B KRW−943.84 KRW+31.79%0.00%Công nghệ Điện tử
2223220LOGIS MON
600 KRW0.00%10.0427.532 B KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
0036630SEJONG TELECOM, INC.
605 KRW−1.47%287.817 K0.63121.001 B KRW2.80216.23 KRW0.00%Truyền thông
0019570PLUTUS INVESTMENT
605 KRW0.00%67.409 K1.0131.744 B KRW−144.48 KRW+70.68%0.00%Tài chính
2214330KUMHO HT, INC.
605 KRW−0.98%223.54 K0.44129.418 B KRW−96.56 KRW+12.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
0035290GOLD&S
606 KRW+0.17%124.639 K0.7628.122 B KRW−31.96 KRW−167.86%0.00%Dịch vụ Thương mại
0066430Y-OPTICS MANUFACTURE CO., LTD.
606 KRW−0.66%105.356 K0.1423.722 B KRW9.0966.69 KRW+86.99%0.00%Dịch vụ Phân phối
0005320KUKDONG
608 KRW−0.98%25.67 K0.2240.171 B KRW−253.51 KRW−658.21%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0032680SOFTCEN CO., LTD.
618 KRW−0.48%832.158 K0.7968.591 B KRW−125.58 KRW−177.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0009620SAMBO INDUSTRIAL CO., LTD.
619 KRW−0.96%223.103 K0.6045.673 B KRW−447.59 KRW−79.68%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0002360SH ENERGY & CHEMICAL
620 KRW−1.27%735.81 K1.5468.003 B KRW−44.06 KRW−61805.46%1.61%Công nghiệp Chế biến
0023760HAN KOOK CAPITAL CO., LTD.
625 KRW−0.32%68.067 K0.36195.26 B KRW2.90215.42 KRW+21.46%4.48%Tài chính
2227950N2TECH CO.,LTD
630 KRW−0.16%226.83 K0.9563.277 B KRW6.8492.04 KRW0.00%Hỗn hợp
0009810PLAYGRAM
632 KRW+2.93%274.558 K0.6180.1 B KRW−268.36 KRW−2494.11%0.00%Sản xuất Chế tạo
0054300PANSTAR ENTERPRISE CO., LTD.
633 KRW−0.63%49.446 K0.2342.388 B KRW88.087.19 KRW+40.94%0.00%Sản xuất Chế tạo
0001620KBI DONGKOOK IND
639 KRW−1.54%132.802 K0.5071.116 B KRW5.37118.94 KRW+20.89%0.00%Sản xuất Chế tạo
0014990IN THE F
643 KRW−1.68%94.284 K1.4848.296 B KRW−4.65 KRW+93.98%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0001290SANGSANGININVESTMENT & SECURITIES
654 KRW−1.51%89.967 K1.2169.497 B KRW−38.81 KRW−427.73%0.00%Tài chính
0091970NANO CHEM TECH INC.
654 KRW+0.77%71.899 K1.0323.635 B KRW−193.18 KRW+69.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
0043200PARU CO., LTD.
661 KRW−2.65%134.928 K0.8827.625 B KRW73.678.97 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
0043340ESSEN TECH CO., LTD.
671 KRW−2.04%28.667 K0.1463.745 B KRW−114.69 KRW−255.31%0.00%Sản xuất Chế tạo
1114630POLARIS UNO
674 KRW−0.44%182.973 K0.3752.095 B KRW8.9575.34 KRW−13.65%0.00%Công nghiệp Chế biến
0031820COMTEC SYSTEMS
677 KRW−0.44%128.748 K0.6081.952 B KRW8.5579.21 KRW−61.37%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2250930YESUN TECH CO., LTD.
679 KRW+2.11%33.293 K0.4122.327 B KRW−299.77 KRW−2.70%0.00%Công nghiệp Chế biến
2208710BIOLOG DEVICE CO., LTD
687 KRW−4.18%102.095 K0.2443.006 B KRW−251.87 KRW−4142.87%0.00%Công nghệ Điện tử
0079190KESPION
690 KRW−0.43%128.89 K1.0226.465 B KRW−52.59 KRW+76.82%0.00%Công nghệ Điện tử
1184230SGA SOLUTIONS CO.,LTD.
697 KRW−1.69%180.378 K0.6843.468 B KRW−40.84 KRW−146.12%0.00%Dịch vụ Công nghệ
1193250LINKED INC.
701 KRW−0.71%46.623 K0.7644.39 B KRW−209.74 KRW−382.08%0.00%Công nghệ Điện tử
0010280SSANGYONG INFORMATION & COMMUNICATIONS
705 KRW−0.42%68.983 K0.4945.912 B KRW71.899.81 KRW−96.03%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2266170REDWOODS
705 KRW−4.60%180.194.648 B KRW0.00%Dịch vụ Khách hàng