Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Hàn Quốc có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty Hàn Quốc sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
015360YESCO HOLDINGS
22.79%38450 KRW+0.13%6.316K0.63162.74B KRW4.478599.66 KRW22.94%Công ty dịch vụ công cộng
078520ABLE C&C
21.33%6450 KRW−3.59%136.657K2.19167.466B KRW18.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
101930INHWA PRECISION
20.05%11230 KRW+0.09%14.84K0.99104.019B KRW41.69269.38 KRW19.86%Sản xuất Chế tạo
006740YOUNGPOONG PAPR MFG
11.57%2050 KRW−1.20%613.277K0.9786.639B KRW−108.41 KRW−160.16%15.05%Công nghiệp Chế biến
096240CREVERSE
11.20%17600 KRW−1.40%34.775K1.03200.459B KRW11.31%Dịch vụ Khách hàng
002960HANKOOK SHELL OIL
10.25%252500 KRW+3.48%13.393K3.70312.65B KRW10.40%Năng lượng Mỏ
092790NEXTEEL
9.96%7240 KRW+0.70%95.6K0.49182.794B KRW9.96%Khoáng sản phi năng lượng
072870MEGASTUDY
9.58%11000 KRW+0.18%18.579K0.81128.551B KRW6.031822.73 KRW−17.56%9.58%Dịch vụ Khách hàng
005960DONGBU CORPORATION
9.56%5150 KRW−1.53%25.94K0.80125.384B KRW9.56%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
009410TAEYOUNG E&C
9.18%2405 KRW−2.63%264.127K0.4395.284B KRW0.852845.34 KRW+129.88%9.18%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
012700LEADCORP
8.47%5820 KRW−1.36%42.774K0.65152.289B KRW8.40%Dịch vụ Phân phối
282690DONG AH TIRE
8.21%12300 KRW+1.57%76.379K0.58167.249B KRW17.40706.78 KRW−59.54%8.21%Khách hàng Lâu năm
006360GS E&C
8.15%15600 KRW−0.89%293.327K0.631.354T KRW−4914.95 KRW−222.98%8.15%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
075130PLANTYNET
8.03%2470 KRW−0.80%28.302K0.5638.001B KRW15.84155.94 KRW4.03%Dịch vụ Công nghệ
065710SEOHO
7.92%18810 KRW−0.74%11.236K1.3697.78B KRW7.89%Sản xuất Chế tạo
017940E1
7.85%66000 KRW+0.61%17.03K0.63381.017B KRW7.81%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
040420JLS
7.66%6920 KRW0.00%12.282K0.54103.227B KRW7.77891.00 KRW+0.07%7.67%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
001750HANYANG SECU
7.59%10610 KRW+0.66%18.831K0.61132.631B KRW7.68%Tài chính
033290COWELL F/S
7.49%3285 KRW0.00%382.068K0.36178.487B KRW3.65901.19 KRW−16.57%7.49%Công nghệ Điện tử
039130HANATOUR SERVICE
7.47%67500 KRW+0.90%122.405K1.021.019T KRW0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
029960KOENTEC
7.41%6730 KRW−0.30%37.869K0.59335.556B KRW10.12665.09 KRW−19.75%7.42%Dịch vụ Công nghiệp
005090SGC ENERGY
7.34%22750 KRW−0.87%19.837K0.91327.331B KRW28.51798.09 KRW−89.98%7.34%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
019440SEAH SPECIAL STEEL
7.26%13700 KRW0.00%6.081K1.11114.909B KRW−306.58 KRW−114.03%7.26%Khoáng sản phi năng lượng
031330SAMT
7.23%2835 KRW−1.05%351.804K1.67270.956B KRW7.23%Công nghệ Điện tử
035000HS AD INC
7.18%6290 KRW+0.16%11.155K1.06101.622B KRW7.18%Dịch vụ Thương mại
003540DAISHIN SECU
7.10%17400 KRW+3.02%218.826K2.181.041T KRW7.30%Tài chính
Sức mua mạnh
225190SAMYANG OPTICS
7.10%9050 KRW−0.55%8.433K1.0892.608B KRW73.70122.79 KRW−88.08%7.10%Khách hàng Lâu năm
001230DONGKUK STL MILL
7.10%8150 KRW−3.55%135.969K0.56250.014B KRW7.17%Khoáng sản phi năng lượng
037710GWANGJU SHINSEGAE
7.07%31300 KRW−0.32%5.955K0.37247.202B KRW7.07%Bán Lẻ
024110IBK
7.03%13960 KRW−0.57%2.163M1.1111.164T KRW6.86%Tài chính
Theo dõi
093920SWIT
6.98%5770 KRW−0.35%14.918K0.59106.578B KRW6.98%Công nghệ Điện tử
067990DEUTSCH MOTORS INC.
6.95%5300 KRW−0.38%97.847K1.14164.625B KRW7.01%Sản xuất Chế tạo
122900IMARKETKOREA
6.92%8720 KRW+0.35%27.112K1.00272.796B KRW6.92%Bán Lẻ
352700CNTUS
6.91%2760 KRW+0.36%34.488K0.5671.669B KRW62.4144.22 KRW−96.08%6.91%Sản xuất Chế tạo
002230PSTEC
6.78%3610 KRW−0.28%16.905K0.4064.021B KRW35.17102.65 KRW6.78%Công nghệ Điện tử
017670SK TELECOM
6.72%52100 KRW+0.19%380.7K0.6811.175T KRW6.72%Truyền thông
Sức mua mạnh
003690KOREAN RE
6.72%8080 KRW+0.87%310.601K0.631.184T KRW4.46%Tài chính
Mua
316140WOORIFINANCIALGROUP
6.71%14470 KRW−1.16%5.229M1.0111.204T KRW6.71%Tài chính
Mua
007330PUREUN S.BK.
6.69%9730 KRW+0.21%101.841K0.15113.813B KRW6.78%Tài chính
138930BNK FINANCIAL GROUP
6.67%7600 KRW−0.65%1.525M0.802.404T KRW6.80%Tài chính
Mua
000480CHOSUN REFRCTR
6.62%6230 KRW−2.20%35.701K0.73255.409B KRW6.62%Sản xuất Chế tạo
003120ILSUNG PHARM
6.61%22700 KRW0.00%11.305K0.75280.605B KRW26.49857.05 KRW−93.93%6.51%Công nghệ Sức khỏe
300720HANILCMT
6.59%12250 KRW+1.07%43.158K1.02809.537B KRW6.59%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
025000KPX CHEMICAL
6.58%45600 KRW0.00%6.833K0.79217.789B KRW6.55%Công nghiệp Chế biến
011200HYUNDAI MERC MAR
6.57%17680 KRW−1.17%1.267M0.6812.589T KRW6.57%Vận chuyển
Theo dõi
001450HYUNDAI M&F INS
6.55%32200 KRW−0.92%405.083K0.902.47T KRW4.117832.77 KRW+10.34%6.24%Tài chính
Mua
213500HANSOLPAPER
6.54%10570 KRW−1.21%41.003K0.91255.853B KRW142.8973.97 KRW−97.62%1.86%Công nghiệp Chế biến
Mua
123890KAIT
6.54%3440 KRW+1.33%168.684K0.86411.765B KRW0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
016250SGC ETEC E&C
6.53%17410 KRW+0.58%12.087K2.7654.827B KRW−9458.91 KRW−158.59%6.53%Dịch vụ Công nghiệp
082640TONGYANG LIFE
6.51%6120 KRW−0.33%361.508K0.68907.097B KRW0.00%Tài chính
Mua
034830KOREIT
6.51%1063 KRW−1.30%469.465K1.52245.146B KRW6.51%Tài chính
175330JB FINANCIAL GROUP
6.50%13900 KRW+1.91%722.59K0.902.558T KRW6.50%Tài chính
Mua
029780SAMSUNG CARD
6.44%39100 KRW+0.77%99.271K0.604.007T KRW6.66%Tài chính
Mua
034950KR
6.44%80400 KRW+0.88%4.879K2.28354.193B KRW17.594569.70 KRW−0.27%6.46%Dịch vụ Thương mại
004650CHANGHAE ETHANOL
6.40%9320 KRW−0.53%9.466K1.6170.714B KRW−530.48 KRW−5289.18%6.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
053210KT SKYLIFE
6.35%5470 KRW−0.73%58.98K1.33262.821B KRW−2303.65 KRW−589.94%6.29%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
032640LG UPLUS
6.30%10110 KRW−0.49%690.378K0.674.442T KRW6.30%Truyền thông
Mua
011040KDPHARM
6.26%6410 KRW−0.77%16.911K0.53174.98B KRW26.84238.82 KRW−0.03%6.26%Công nghệ Sức khỏe
139130DGB FINANCIAL GROUP
6.21%8930 KRW−0.22%816.438K0.861.499T KRW6.21%Tài chính
Mua
011560SEBO MEC
6.18%9000 KRW+1.12%85.19K0.2489.041B KRW3.332699.16 KRW+30.20%6.18%Dịch vụ Công nghiệp
017480SAMSCO
6.16%4850 KRW−0.31%15.455K0.8975.207B KRW6.16%Khoáng sản phi năng lượng
381970K CAR
6.15%12420 KRW+0.57%118.678K0.93590.712B KRW6.20%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
092230KPX HOLDINGS
6.14%57400 KRW+0.35%6040.32224.079B KRW6.14%Công nghiệp Chế biến
003300HANIL HOLDINGS
6.13%13050 KRW+0.08%23.25K0.84399.903B KRW6.17%Khoáng sản phi năng lượng
000700EUSU HOLDINGS
6.12%5530 KRW−2.98%105.874K3.23135.857B KRW6.12%Vận chuyển
100250CHINYANG HOLDINGS
6.12%3285 KRW+0.46%61.554K0.15176.989B KRW6.19%Tài chính
078000TELCOWARE
6.11%10550 KRW+0.67%3.83K0.6258.911B KRW6.11%Dịch vụ Công nghệ
000970KOR CASTIRON PIPE
6.11%6540 KRW−0.15%8.305K0.40140.897B KRW6.11%Sản xuất Chế tạo
078340C2S
6.10%41850 KRW−0.83%420.583K9.20500.68B KRW56.49740.79 KRW−73.58%6.10%Dịch vụ Công nghệ
Mua
008060DAEDUCK ELEC
6.10%6590 KRW+0.15%34.668K0.97222.319B KRW6.10%Công nghệ Điện tử
094280HYOSUNG ITX
6.08%12350 KRW+0.08%8.964K1.21146.709B KRW6.09%Dịch vụ Thương mại
088980MKIF
6.06%12820 KRW+0.23%757.454K1.165.547T KRW16.34784.55 KRW+1.04%6.09%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
084870TBH GLOBAL
6.05%1674 KRW+1.33%24.843K0.6935.769B KRW2.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001720SHINYOUNG SECU
6.05%66800 KRW+1.06%8.281K1.03531.341B KRW3.1121471.96 KRW+193.93%6.05%Tài chính
000140HITEJINRO HOLDINGS
6.04%9000 KRW−1.10%27.637K2.09198.475B KRW6.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
086790HANA FINANCIAL GR
6.01%59700 KRW−0.83%2.099M1.0016.056T KRW5.2511371.22 KRW6.01%Tài chính
Sức mua mạnh
030000CHEIL WORLDWIDE
6.00%18090 KRW−1.04%363.505K1.621.874T KRW6.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
057050HYUNDAIHOMESHOP
5.98%47100 KRW+0.32%4.483K0.27536.327B KRW5.98%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
000390SAMHWA PAINT
5.95%6730 KRW+0.15%37.944K0.28158.512B KRW9.52706.72 KRW+197.64%5.95%Công nghiệp Chế biến
092130E-CREDIBLE
5.92%13150 KRW−0.23%7.27K0.95159.578B KRW13.48975.47 KRW−24.98%5.89%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
002870SHINPOONG PAPR MFG
5.92%856 KRW−0.23%85.253K0.3923.412B KRW−160.24 KRW+69.95%5.92%Công nghiệp Chế biến
085910NEOTIS
5.92%3350 KRW−0.89%26.132K0.7445.004B KRW−258.23 KRW−162.30%5.94%Sản xuất Chế tạo
306200SSC
5.91%134500 KRW−0.59%3.271K0.44376.893B KRW2.0067283.00 KRW+18.27%5.94%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
147830CHERYONGIND
5.87%3525 KRW−0.56%431.13K0.7068.1B KRW5.87%Công nghệ Điện tử
140520DAECHANG STEEL
5.87%2490 KRW+1.22%24.657K0.9453.931B KRW29.8483.45 KRW−96.84%5.87%Khoáng sản phi năng lượng
010960SDC
5.86%3230 KRW−0.31%51.905K1.9873.229B KRW4.78675.83 KRW+155.01%5.80%Dịch vụ Công nghiệp
069510ESTEC
5.83%8660 KRW+0.81%5.355K1.4872.158B KRW5.83%Khách hàng Lâu năm
095570AJ NETWORKS
5.83%4575 KRW−1.29%115.017K1.19203.464B KRW5.73%Tài chính
Sức mua mạnh
006060HS IND
5.82%3230 KRW+0.47%45.941K0.16170.665B KRW−603.35 KRW−17231.46%5.82%Công nghiệp Chế biến
007680DAEWON
5.80%5190 KRW+2.77%3.407K0.6668.691B KRW−2133.25 KRW−194.61%5.80%Dịch vụ Công nghiệp
060980HL HOLDINGS
5.77%34650 KRW−0.29%17.56K0.88340.176B KRW6.745141.37 KRW+1635.76%5.77%Vận chuyển
Sức mua mạnh
127980FINECIRCUIT
5.74%8330 KRW−1.54%19.394K0.63101.001B KRW58.16143.22 KRW5.74%Công nghệ Điện tử
215000GOLFZON
5.74%77700 KRW+0.39%44.705K1.25491.762B KRW5.74%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
038390REDCAPTOUR
5.73%15600 KRW−0.64%4.093K0.79127.562B KRW5.79%Dịch vụ Công nghệ
011370SEOHAN
5.71%880 KRW+0.46%142.479K0.5387.779B KRW5.75%Dịch vụ Công nghiệp
290120DH AUTOLEAD
5.69%3365 KRW−3.17%32.15K0.9154.536B KRW−619.45 KRW−146.36%5.69%Sản xuất Chế tạo
004970SILLA
5.61%8910 KRW−0.11%15.265K1.05140.644B KRW−703.48 KRW−121.12%5.61%Công nghiệp Chế biến
025530SJMH
5.60%3835 KRW−3.03%81.554K0.6654.479B KRW5.60%Sản xuất Chế tạo
033780KT&G
5.59%92300 KRW−0.54%121.409K0.6010.835T KRW11.727876.95 KRW−6.81%5.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
039570HDCLABS
5.59%8170 KRW+0.37%9.95K0.91197.887B KRW5.59%Dịch vụ Công nghệ