Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
155900 BADARO19
3135.0010.86-5.335B343.00
017390 SEOUL CTY GAS
164000.0010.12-65.279B16750.00
000700 EUSU HOLDINGS
5920.008.52-2.395B500.00
000150 DOOSAN
96400.008.16-53.645B2000.00
012700 LEADCORP
10600.007.51-10.293B800.00
041520 E-LITECOM
8220.007.16-1.219B600.00
225190 SAMYANG OPTICS
11550.006.99-7.043B600.00
023450 DONGNAMCHEMICAL
64600.006.58-35.636B9900.00
008560 MERITZ SECU
4920.006.46-135.746B320.00
001720 SHINYOUNG SECU
63500.006.30-23.353B4000.00
282690 DONG AH TIRE
12950.006.15-6.866B800.00
078020 EBEST IS
9010.006.10-17.390B550.00
005960 DONGBU CORPORATION
15250.006.00-15.443B900.00
033780 KT&G
82200.005.85-556.952B4800.00
003540 DAISHIN SECU
20900.005.76-68.583B1200.00
003410 SSANGYONG CEMENT
7650.005.74-222.034B440.00
088980 MKIF
13100.005.64-247.821B717.87
029960 KOENTEC
9170.005.57-26.884B510.00
040420 JLS
7770.005.51-5.702B430.00
093920 SWIT
6360.005.49-5.804B350.00
100250 CHINYANG HOLDINGS
3135.005.45-9.315B170.00
085910 NEOTIS
4605.005.40-2.545B250.00
005940 NHIS
13100.005.28-150.742B700.00
015760 KEPCO
22950.005.24-81.298B1216.00
015360 YESCO HOLDINGS
38800.005.22-7.465B2000.00
001500 HMSEC
12950.005.21-21.539B675.00
029780 SAMSUNG CARD
35100.005.10-170.737B1800.00
030610 KYOBO SECURITIES
8850.005.08-13.959B450.00
065690 PAKERS
2975.005.07-1.987B150.00
123890 KAIT
4440.004.97-22.249B220.00
002960 HANKOOK SHELL OIL
281500.004.96-20.800B14000.00
092230 KPX HOLDINGS
65800.004.92-27.809B3100.00
225330 CMS EDU
7140.004.85-2.888B260.00
001270 BOOKOOK SECU
25100.004.82-10.831B1200.00
065710 SEOHO
20850.004.81-6.169B1000.00
002460 HWASUNG IND
13400.004.80-6.055B650.00
000480 CHOSUN REFRCTR
88400.004.76-16.118B4200.00
091340 S&K
5200.004.74-1.111B250.00
004800 HYOSUNG
106000.004.74-129.653B5000.00
213500 HANSOLPAPER
15100.004.71-14.267B700.00
025000 KPX CHEMICAL
58900.004.65-12.650B2750.00
007700 F&F HOLDINGS
42950.004.59-15.337B1990.03
096240 CHUNGDAHM
35100.004.55-5.413B800.00
035000 GR
6570.004.55-4.862B300.00
016360 SAMSUNG SECU
48250.004.51-151.810B2200.00
086790 HANA FINANCIAL GR
46150.004.46-612.284B1850.00
003690 KOREAN RE
10000.004.46-57.435B450.00
007340 DTR AUTOMOTIVE
55000.004.42-17.400B2000.00
000060 MERITZ INSURANCE
29100.004.36-95.176B1280.00
019440 SEAH SPECIAL STEEL
16150.004.33-7.572B700.00
034590 INCHON CITY GAS
29050.004.33-5.152B1250.00
018120 JRDISTILLER
31200.004.31-8.934B1350.00
000210 DAELIM IND
68000.004.30-50.370B2929.82
102260 DONGSUNG CHEMICAL
5830.004.26-18.638B250.00
071840 LOTTE HIMART
28400.004.25-23.608B1200.00
078000 TELCOWARE
11250.004.25-3.095B480.00
072870 MEGASTUDY
14000.004.24-4.030B600.00
002990 KUMHO IND
11900.004.24-17.648B500.00
030200 KT
31750.004.23-310.567B1350.00
004650 CHANGHAE ETHANOL
14250.004.21-4.641B600.00
078930 GS HOLDINGS
43900.004.20-254.309B1900.00
024110 IBK
11250.004.19-495.095B471.00
005490 POSCO
303500.004.18-598.185B8000.00
175330 JB FINANCIAL GROUP
8990.004.17-58.303B374.00
001750 HANYANG SECU
18200.004.17-4.644B750.00
016610 DBFI
7270.004.120300.00
008060 DAEDUCK ELEC
7290.004.10-20.873B300.00
069510 ESTEC
9800.004.09-5.046B400.00
036190 GEUMHWA PSC
32300.004.04-7.800B1300.00
017940 E1
54500.004.00-12.720B2200.00
316140 WOORIFINANCIALGROUP
12750.004.00-716.864B360.00
098660 STO
2915.003.97-1.456B110.00
036530 SNT HOLDINGS
18200.003.93-11.281B650.00
039010 HYUNDAI HT
9020.003.91-2.526B350.00
003460 YUHWA SECU
2800.003.91-7.517B110.00
007330 PUREUN S.BK.
14350.003.91-6.756B550.00
001800 ORION HOLDINGS
16650.003.88-39.289B650.00
017670 SK TELECOM
312000.003.86-742.136B10000.00
060980 HALLA HOLDINGS
50600.003.85-20.944B2000.00
227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
13250.003.83-4.343B500.00
095570 AJ NETWORKS
5700.003.82-14.047B210.00
072950 VISSEM
7520.003.81-574.641M290.00
069260 HUCHEMS
25850.003.81-38.371B1000.00
139130 DGB FINANCIAL GROUP
10650.003.77-73.415B390.00
015890 TAEKYUNG IND
6300.003.76-6.705B240.00
034830 KOREIT
2365.003.76-19.099B90.00
004970 SILLA
12900.003.75-8.000B500.00
046110 HANIL NETWORKS
6520.003.74-2.749B240.00
037350 SUNGDO ENG
5410.003.71-471.682M200.00
003300 HANIL HOLDINGS
13550.003.70-30.590B510.00
190650 KOREA ASSET SEC
12250.003.66
009680 MOTONIC
11050.003.65-6.601B400.00
000320 NOROO HOLDINGS
12450.003.64-11.831B450.00
010960 SDC
5180.003.64-4.513B190.00
267290 KYUNGDONG CITY GAS
24000.003.62-5.154B875.00
006390 HANIL HYUNDAI CEMENT
31000.003.59-16.820B1100.00
000810 SAMSUNG F & M INS
245000.003.56-361.344B8800.00
002150 DOHWA ENGINEERING
7960.003.54-8.378B280.00
023410 EUGENE
4785.003.54-10.986B170.00
032830 SAMSUNG LIFE
70400.003.52-475.873B2500.00
Tải thêm