Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
195500 MANIKER F&G
8300.0019.42%1350.0012.941M72.127B16.09432.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
308700 TECHEN
2510.00-14.92%-440.00Sức bán mạnh1211.800BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
225860 M&C LIFE SCIENCE
379.00-14.83%-66.00Sức bán mạnh7.340K5.054B-304.69Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
221800 U2BIO
12300.0014.42%1550.00Bán220.430BChăm sóc sức khỏe
136660 QMC
3825.00-15.00%-675.00Bán1242.497B78.00Công nghệ
215570 CRONEX
3635.003.56%125.00Bán2.265K11.188BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
238500 ROBO3
1250.00-14.97%-220.00Bán3.888K6.883BCông nghệ
210120 VICTENTS
7340.0012.92%840.00Bán6112.318BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
267810 ANTZ
3395.0013.93%415.00Bán214.610BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
252370 YOUCEL
4500.0012.64%505.00Bán5015.293BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
092590 LUXPIA
788.0014.53%100.00Mua1.033K5.016BCông nghệ
049180 CELLUMED
6890.0030.00%1590.00Mua4.874M109.831B-371.3374.00Chăm sóc sức khỏe
119830 ITEK
8500.0026.11%1760.00Bán2.656M43.271B18.99389.47188.00Công nghệ
004870 T'WAY HOLDINGS
1780.0029.93%410.00Mua14.188M105.052B22.5860.6759.00Công nghệ
288490 NARASOFT
600.00-5.21%-33.00Bán61.377K15.679BCông nghệ
006490 INSCOB
3200.0029.82%735.00Mua4.870M220.001B-122.1355.00Dịch vụ Viễn thông
114810 IONES
5710.0020.21%960.00Mua5.003M63.726B12.12391.95573.00Công nghệ
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
4090.007.63%290.00Mua78312.133BCông nghệ
217910 SJCHEM
370.006.94%24.00Bán6.590K4.495BVật liệu cơ bản
080440 SJK
1935.0015.87%265.00Mua997.639K15.691B-1526.34122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
086250 HWASHIN TECH
2870.0012.99%330.00Mua4.896M34.460B-973.37118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
091810 TWAYAIR
5460.0011.31%555.00Mua10.274M230.411B10.45470.69Công nghiệp
004310 HYUNDAI PHARM
4905.0013.15%570.00Mua24.444M118.697B109.9339.43395.00Chăm sóc sức khỏe
010280 SICC
2390.0023.20%450.00Sức mua mạnh8.666M78.500B4.45436.02535.00Công nghệ
065170 NEXT BT
1690.0017.36%250.00Mua5.462M89.142B79.0918.2142.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
208370 SELVAS HEALTHCARE
1790.005.60%95.00Bán1.009M23.741B-774.741.00Tài chính
258250 CGT
8800.006.80%560.00Bán1.964K32.297BCông nghệ
222810 HANRYU A.I CENTER
980.003.16%30.00Bán5.181M17.676B-894.22121.00Công nghệ
082660 9COMPLEX
2600.0011.11%260.00Bán1.008M22.636B131.00Công nghệ
052020 STCUBE
12850.0014.22%1600.00Mua806.531K302.726B-410.6839.00Chăm sóc sức khỏe
033050 JMI
1035.0020.63%177.00Mua1.323M27.318B-164.7682.00Công nghệ
001540 AHN-GOOK PHA
11950.005.75%650.00Mua3.982M129.488B10.221122.46606.00Chăm sóc sức khỏe
279060 INNOVEX
1000.00-0.50%-5.00Bán1.144K6.110BCông nghệ
033160 MKELECTRON
8370.006.62%520.00Mua1.995M166.781B322.0924.37274.00Công nghệ
309900 TTC DEFENCE
9370.00-6.30%-630.00Sức bán mạnh9.503K
024810 E.T.I
302.004.50%13.00Mua77.289M173.985B-3.72159.00Công nghiệp
317320 HANWHA SBI SPAC
4085.007.78%295.00Mua8.284M16.524BTài chính
011690 YUYANG D&U
6100.0017.76%920.00Bán1.506M301.420B-532.27167.00Công nghệ
094970 JMT
3120.006.85%200.00Mua7.627M48.799B5.02582.16286.00Công nghiệp
010600 WELLBIOTEC
3240.0012.11%350.00Bán2.071M120.793B-648.01480.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
298050 HYOSUNG ADVANCED
130000.002.36%3000.00Mua745.477K567.439BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
162120 LUKEN TECHNOLOGIES
3515.00-7.50%-285.00Bán5056.237BCông nghệ
029480 BARUN TECHNOLOGY
935.009.10%78.00Mua1.550M37.653B-150.19109.00Công nghệ
228760 GENOMICTREE
15500.0013.55%1850.00Mua777.882K272.812B-446.5340.00Chăm sóc sức khỏe
018680 SEOUL PHARMA
6130.008.50%480.00Mua232.337K47.943B-286.91205.00Chăm sóc sức khỏe
225570 NAT GAMES
8610.0010.53%820.00Mua368.193K184.024B-854.24407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
203690 PROSTEMICS
4240.006.40%255.00Mua1.995M178.746B-149.6267.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
276240 ELIVISION
758.00-2.94%-23.00Bán1.126K4.041BCông nghệ
271850 DIOGENE
1045.00-8.33%-95.00Sức bán mạnh8.410K3.420BChăm sóc sức khỏe
163430 DPECO
2520.00-10.80%-305.00Bán7.410K9.408BCông nghiệp
121060 UNIPOINT
1630.00-4.12%-70.00Bán60310.169BCông nghệ
034940 CHOA PHARM.
3765.007.11%250.00Mua3.227M99.510B227.6821.46270.00Chăm sóc sức khỏe
225850 MIEV
2185.00-0.68%-15.00Bán6.086K7.331B-1015.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
114920 DAEJOO ENT
1885.000.27%5.00Bán1.729K6.523BVật liệu cơ bản
242040 NAMU TECH
2935.003.89%110.00Mua2.454M77.765B-90.70Công nghệ
065660 ANTEROGEN
39600.0011.71%4150.00Mua159.812K306.652B-229.5439.00Chăm sóc sức khỏe
214270 FSN
1425.006.34%85.00Mua18.411M127.145B538.632.561.00Công nghệ
054210 ELENTEC
6150.0012.43%680.00Mua3.873M120.260B29.42201.98319.00Công nghiệp
078590 DUAL
893.000.22%2.00Bán41.629M47.035B-112.32119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001210 KUMHO ELEC
2560.0014.80%330.00Bán679.046K20.229B-10207.52204.00Công nghiệp
137940 NEXTEYE
1365.003.80%50.00Bán6.024M99.094B-113.6092.00Công nghiệp
141020 FORTIS
867.0012.60%97.00Mua7.573M48.527B-257.9953.00Công nghệ
009190 DAIYANG MTL
11400.0014.00%1400.00Mua538.467K123.179B85.20120.37204.00Vật liệu cơ bản
214610 MICO BIO
7200.00-6.37%-490.00Bán4093.768B85.00Chăm sóc sức khỏe
037270 YGP
1165.0010.43%110.00Mua918.012K61.370B24.6542.8036.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
204990 HS VITAL
2310.000.00%0.00Mua2.574M73.054B-1909.75102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
004720 WOORIDUL PHARM
5950.003.84%220.00Bán279.182K66.058B25.58235.24222.00Chăm sóc sức khỏe
217950 PHARMA RESEARCH BIO
8700.000.00%0.00Bán4435.208B41.00Chăm sóc sức khỏe
168330 NATURALENDOTECH
4075.005.98%230.00Bán938.958K78.762B-940.1062.00Chăm sóc sức khỏe
136510 SEMISYSCO
7910.001.67%130.00Bán806.045K40.020B101.6976.5156.00Công nghệ
243870 GOODCEN
8170.000.12%10.00Bán1110.983BCông nghệ
032790 MGENPLUS
5950.0010.19%550.00Bán1.323M92.165B-578.0230.00Công nghệ
207760 MR. BLUE
9520.002.70%250.00Mua15.319M225.882B66.07141.4378.00Công nghệ
036000 YEARIMDANG
4095.0012.19%445.00Mua1.331M84.075B-23.301015.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
284420 HURUM
8830.0014.97%1150.00Mua20127.999BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
023160 TKCORP.
9660.0010.27%900.00Mua258.059K226.597B20.74422.28377.00Công nghiệp
232680 RAONTEC
4265.0014.19%530.00Mua2.060K16.128BCông nghệ
290120 DAYOU AP
8650.0013.07%1000.00Theo dõi440.799K83.263B8.22930.96Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
086080 DINONA
6500.004.67%290.00Mua6.169K95.302B-73.5528.00Chăm sóc sức khỏe
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
540.00-12.34%-76.00Sức bán mạnh16.502BCông nghiệp
031860 NSN
1335.009.88%120.00Bán755.394K28.946B-368.8335.00Công nghệ
203400 ABN
5880.003.34%190.00Mua24.781K70.539B24.00Chăm sóc sức khỏe
263600 DERKWOO ELECTRONICS
5100.009.80%455.00Mua904.598K73.323B-101.71Công nghệ
047820 CHOROKBAEM
1490.00-6.88%-110.00Mua10.981M133.745B-440.9916.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
154040 SOLUETA
3455.004.38%145.00Bán1.880M42.964B-1081.63211.00Công nghệ
236340 MEDIZEN HUMANCARE
9400.00-2.89%-280.00Sức bán mạnh66422.311BChăm sóc sức khỏe
019540 ILJITECH
5120.00-7.25%-400.00Sức mua mạnh9.732M72.949B-191.93426.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
232830 SECUCEN
10000.009.29%850.00Bán450
105840 WOOJIN
5130.0012.50%570.00Mua569.284K87.567B-485.94193.00Công nghiệp
08537M LUTRONIC(3PC)
11350.0013.61%1360.00Mua2.604K184.339B-741.32226.00Chăm sóc sức khỏe
161570 THE MIDONG
2645.008.18%200.00Mua591.006K33.237B-942.5836.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004800 HYOSUNG
87900.001.97%1700.00Sức mua mạnh516.336K1752.517B2.7830973.447778.00Công nghiệp
007390 NATURECELL
8090.007.87%590.00Mua1.801M458.928B356.7921.0279.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
179290 MITECH
5120.001.99%100.00Mua8.631M152.714B-2.92Chăm sóc sức khỏe
089790 JT CORP.
3710.003.92%140.00Bán196.806K35.813B8.83404.18140.00Công nghệ
078140 DAEBONGLS
8000.009.44%690.00Mua268.986K81.043B13.83528.73101.00Chăm sóc sức khỏe
195440 FUSION
370.00-3.90%-15.00Theo dõi31.510M36.961B-693.8685.00Công nghệ
200580 MEDYSSEY
5350.0014.81%690.00Bán1.023K16.208BChăm sóc sức khỏe
225650 CUCHEN
6510.002.04%130.00Mua156.921K68.145B-50.74285.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
085370 LUTRONIC
8080.009.78%720.00Mua631.381K184.339B-741.32226.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất