Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

            
001745 SKNETWORKS(1P)
167000.00-25.78%-58000.00Mua123.708K1150.390B-542.912213.00Dịch vụ Phân phối
007575 ILYANGPHARM(1P)
90000.0018.42%14000.00Mua116.305K1265.260B162.90466.54631.00Công nghệ Sức khỏe
258050 TECH TRANS
1695.00-0.29%-5.00Bán13.324KCông nghiệp Chế biến
016385 KG DONGBU STL(1P)
138500.00-3.15%-4500.00Mua14.636K13857.700B-2782.28694.00Khoáng sản phi năng lượng
215570 CRONEX
5690.000.18%10.00Mua1.749KDịch vụ Thương mại
210120 VICTENTS
2500.0014.42%315.00Bán4774.737B9.00Dịch vụ Khách hàng
226320 IT'S HANBUL
17900.0021.36%3150.00Sức mua mạnh4.158M315.337B-255.67226.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
048550 SM C&C
1830.0017.68%275.00Mua38.843M171.505B60.8425.56526.00Dịch vụ Khách hàng
092590 LUXPIA
955.00-14.73%-165.00Mua3.811K6.963B91.00Công nghệ Sức khỏe
053280 YES24
6840.0029.79%1570.00Sức mua mạnh4.694M117.648B-271.95533.00Bán Lẻ
243870 GOODCEN
8210.0012.31%900.00Bán7711.335BDịch vụ Công nghệ
040610 SG&G
1420.0016.87%205.00Mua12.261M47.919B-1106.5879.00Dịch vụ Công nghệ
001380 SG CHOONGBANG
1495.0030.00%345.00Mua23.921M67.221B-1.8588.00Công nghiệp Chế biến
063440 SM LIFE DESIGN
2175.0029.85%500.00Mua64.317M97.939B-94.6939.00Dịch vụ Thương mại
016450 HANSAE YES24 HOLDINGS
4105.00-2.26%-95.00Bán2.510M161.170B71.1559.0329.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
128820 DAESUNGIND
3505.0022.98%655.00Mua9.625M117.084B-2401.29596.00Công ty dịch vụ công cộng
068050 PAN ENTERTAINMENT
5260.007.13%350.00Mua11.233M72.288B36.61134.1229.00Dịch vụ Khách hàng
147760 MICRO FRIEND
6950.0024.33%1360.00Mua13.769M75.198B-428.75163.00Công nghệ Điện tử
03473K SK(1P)
273000.00-17.77%-59000.00Bán297.594K14226.800B2204.62150.594086.00Dịch vụ Công nghệ
095570 AJ NETWORKS
3155.008.98%260.00Bán6.199M144.279B-1689.84531.00Dịch vụ Phân phối
004060 SG CORPORATION
690.0016.55%98.00Mua86.903M139.673B25.2423.46249.00Dịch vụ Phân phối
255220 SG
2295.009.81%205.00Sức mua mạnh7.008M79.077B6.09357.60179.00Sản xuất Chế tạo
261200 DENTIS CO LTD
2120.00-16.86%-430.00Sức bán mạnh7.795M9.031B169.6715.03Tài chính
096690 AROOT
5180.0015.37%690.00Bán952.591K41.135B-28.4595.00Công nghệ Điện tử
241840 ASTORY
7830.003.16%240.00Mua6.293M72.962B25.00Dịch vụ Khách hàng
039860 NANOENTEK
11750.00-2.89%-350.00Mua17.488M314.317B44.86272.50105.00Dịch vụ Công nghệ
001515 SKSECU(1P)
7820.00-20.04%-1960.00Mua4.533M407.761B9676.461.01817.00Tài chính
238500 ROBO3
494.001.65%8.00Sức bán mạnh16.513K2.313BSản xuất Chế tạo
217910 SJCHEM
345.0011.29%35.00Mua734.482BCông nghiệp Chế biến
271850 DIOGENE
3500.00-0.57%-20.00Mua7.953KDịch vụ Thương mại
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
5190.002.17%110.00Sức bán mạnh17823.093BHàng tiêu dùng không lâu bền
305090 MICRO DIGITAL
17500.005.11%850.00Mua586.379K127.078B-1971.09Công nghệ Sức khỏe
267810 ANTZ
1050.00-8.70%-100.00Sức bán mạnh3371.624BDịch vụ Công nghiệp
205470 HUMASIS
9700.0013.85%1180.00Sức mua mạnh39.276M331.683B-44.0382.00Công nghệ Sức khỏe
027050 COREANA
5140.0011.02%510.00Mua37.305M159.340B-37.40280.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
037270 YGP
3900.001.43%55.00Mua66.518M226.866B-134.7781.00Dịch vụ Thương mại
326030 SKBP
165000.0029.92%38000.00711.921K12921.700BCông nghệ Sức khỏe
096530 SEEGENE
132200.0016.68%18900.00Mua12.668M3436.140B54.042096.77314.00Công nghệ Sức khỏe
33637K DOOSAN SOLUS(1P)
19050.00-15.89%-3600.00Mua613.609K722.938B226.00Khoáng sản phi năng lượng
053610 PROTEC
23300.0011.48%2400.00Mua2.904M230.464B12.031806.49284.00Công nghệ Điện tử
052790 ACTOZ SOFT
9990.0011.00%990.00Mua1.360M109.136B8.711032.84142.00Dịch vụ Công nghệ
045890 GV
1045.0017.15%153.00Bán8.885M49.952B-848.33179.00Công nghệ Điện tử
019550 SBI INVESTMENT KOREA
785.006.37%47.00Mua81.536M126.497B9.4178.4238.00Tài chính
138070 SINJIN SM
4385.002.10%90.00Mua187.995K37.880B17.71242.47170.00Sản xuất Chế tạo
024940 PNPOONGNYUN
2250.007.40%155.00Mua2.069M20.456B3.53593.95185.00Khách hàng Lâu năm
094480 GALAXIACOMMS
3635.005.36%185.00Sức mua mạnh3.922M137.734B14.58236.68118.00Dịch vụ Công nghệ
054180 CHOONGANG OCEAN
1260.0011.50%130.00Mua7.924M40.612B-139.7575.00Sản xuất Chế tạo
043610 GENIE MUSIC
3775.007.40%260.00Sức mua mạnh29.062M217.995B30.77114.24256.00Dịch vụ Công nghệ
008355 NAMSUNALUM(1P)
104000.002.97%3000.00Mua191.388K11490.600B672.67150.15Sản xuất Chế tạo
199150 DATA STREAMS
3795.00-0.13%-5.00Mua6.085K15.550B157.00Sản xuất Chế tạo
117580 DAESUNGENERGY
4985.004.73%225.00Mua2.805M137.088B12.78372.49410.00Công ty dịch vụ công cộng
214420 TONYMOLY
11150.007.21%750.00Mua3.830M194.990B-722.62167.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
066360 CHERRYBRO
2635.003.13%80.00Sức mua mạnh5.749M73.444B-1078.18460.00Công nghiệp Chế biến
169330 EMBRAIN
12700.002.01%250.003.486MDịch vụ Thương mại
322970 MOOGENE MEDI
6380.000.16%10.0013.051KDịch vụ Thương mại
016380 KG DONGBU STL
13000.008.79%1050.00Mua270.032K1300.720B-2782.28694.00Khoáng sản phi năng lượng
002795 AMOREG(1P)
26000.004.84%1200.00Mua1.459M2159.900B23.721045.35114.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002630 OBI
602.005.06%29.00Bán2.576M61.283B-96.59Dịch vụ Thương mại
199800 TOOLGEN
56900.00-4.69%-2800.00Mua26.470K373.079B58.00Công nghệ Sức khỏe
043710 SEOULEAGUER
1160.005.45%60.00Bán245.909K40.488B-333.4419.00Công nghệ Điện tử
281310 BIOSYNECTICS
7970.00-3.74%-310.00Sức mua mạnh21221.000B13.00Công nghệ Sức khỏe
079650 SEOSAN
2645.007.52%185.00Mua4.426M52.900B-77.6686.00Khoáng sản phi năng lượng
900140 LVMC HOLDINGS
4050.006.44%245.00Bán401.123K201.479B-1029.79Khách hàng Lâu năm
263050 EUTILEX
73600.008.55%5800.00Mua569.943K546.902B-2536.50101.00Công nghệ Sức khỏe
016100 LEADERS COSMETICS
4290.008.47%335.00Mua1.914M74.742B-2746.99197.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
004545 KLEANNARA(1P)
23950.001.27%300.00Mua75.418K137.971B81.05291.79536.00Công nghiệp Chế biến
329020 OCEAN STONE
11000.00-13.39%-1700.00Bán6.268KDịch vụ Phân phối
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
621.00-14.93%-109.00Bán10.002K6.555BKhách hàng Lâu năm
036480 DSMBIO
18800.00-1.05%-200.00Sức mua mạnh3.036M71.440B24.99760.23134.00Công nghệ Sức khỏe
095500 MNTECH
3155.003.27%100.00Mua2.289M61.768B46.43358.00Công nghệ Điện tử
234070 A ONE ALFORM
7380.00-14.78%-1280.00Bán126.076B81.00Sản xuất Chế tạo
067570 NVH
2430.008.48%190.00Mua3.360M71.640B-463.32409.00Sản xuất Chế tạo
006125 SK DISCOVERY(1P)
26750.00-12.30%-3750.00Mua232.654K545.239B5.825242.2229.00Công nghiệp Chế biến
344860 INNOGENE
4990.00-14.70%-860.00Mua2Công nghệ Sức khỏe
084650 LABGEN
22050.004.01%850.00Bán6.256M242.901B69.90303.27218.00Công nghệ Sức khỏe
038010 JEIL TECHNOS
5740.005.32%290.00Mua5.014M47.734B17.85306.20192.00Sản xuất Chế tạo
051490 NARA M&D
6600.0012.24%720.00Mua3.066M91.129B30.11195.29276.00Sản xuất Chế tạo
240340 INTERKOS
1595.00-0.31%-5.00Bán2.412KHàng tiêu dùng không lâu bền
266170 REDWOODS
733.00-1.35%-10.00Bán6.423K4.075B14.00Dịch vụ Khách hàng
297890 LET
19950.009.62%1750.001.340MCông nghệ Điện tử
006345 DAEWONCBL(1P)
4900.00-4.11%-210.00Mua496.818K346.569B-12.37157.00Sản xuất Chế tạo
270210 SR BIOTEK
9570.00-0.10%-10.00Mua3Hàng tiêu dùng không lâu bền
284420 HURUM
9530.00-14.14%-1570.00Mua234.743B99.00Bán Lẻ
080720 UNION KOREA PHARM
14300.00-12.80%-2100.00Bán842.205K84.423B-309.93190.00Công nghệ Sức khỏe
102280 SBW
820.007.56%57.64Mua11.446M135.493B-492.15201.00Công nghiệp Chế biến
088910 DONGWOO FARM TO TABLE
3360.000.15%5.00Bán4.626M86.425B-213.15625.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
045390 DAEATI
7490.0016.12%1040.00Sức mua mạnh48.199M532.925B205.3931.40330.00Dịch vụ Công nghệ
148780 BFLYSOFT
1590.0013.98%195.00Mua3.053K7.546BDịch vụ Công nghệ
297090 CS BEARING
15200.005.19%750.00Mua4.892M143.813B1127.00Sản xuất Chế tạo
036930 JEL
7030.005.87%390.00Mua16.040M339.192B17.11388.04450.00Công nghệ Điện tử
007570 ILYANG PHARM
69500.009.11%5800.00Mua4.356M1265.260B136.54466.54631.00Công nghệ Sức khỏe
200130 KBH
49600.0013.11%5750.00Mua1.522M1465.260B21.752016.45280.00Công nghệ Sức khỏe
189350 COSET
1300.00-6.14%-85.00Bán2.403K5.200B151.00Sản xuất Chế tạo
123690 HANKOOK COSMETICS
14100.004.06%550.00Mua5.395M226.546B-1202.3159.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
149300 APURES
1830.002.23%40.00Sức mua mạnh15.085KCông nghệ Sức khỏe
189330 XIILAB
16500.00-0.60%-100.00Bán14Dịch vụ Công nghệ
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
6400.000.00%0.00Mua26028.762BDịch vụ Thương mại
000105 YUHAN(1P)
56200.003.50%1900.00Mua134.975K3758.020B23.9311344.521816.00Công nghệ Sức khỏe
042600 SERONICS
3425.005.87%190.00Sức mua mạnh473.280K41.893B-33.091397.00Công nghệ Điện tử
208850 EB TECH
1810.000.00%0.00Mua6014.084BCông nghệ Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất