Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuốiTh.đổi %Th.đổiĐánh giá kỹ thuậtKhối lượngKhối lượng*GiáGiá trị vốn hóa thị trườngP/EEPS (TTM)NHÂN VIÊNKhu vực
154030ASIA SEED
4590KRW−29.92%−1960KRW
Bán Mạnh
1.448M6.645B67.69BKRW35.07175.37KRWCông nghiệp Chế biến
053060SAE DONG
1520KRW29.91%350KRW
Sức mua mạnh
7.615M11.575B20.776BKRW−44.01KRW231Sản xuất Chế tạo
005030PUSAN CAST IRON
935KRW24.34%183KRW
Sức mua mạnh
62.245M58.2B47.897BKRW−201.92KRW267Sản xuất Chế tạo
322190VERNE
844KRW14.83%109KRW
Theo dõi
32.532K6.56BKRW27Khách hàng Lâu năm
227610OUTIN
1890KRW29.90%435KRW
Sức mua mạnh
3.597M6.799B31.743BKRW−396.81KRW133Bán Lẻ
002680HANTOP
3395KRW21.25%595KRW
Sức mua mạnh
26.588M90.265B72.803BKRW−355.21KRW121Công nghiệp Chế biến
267790BARREL
10800KRW−15.63%−2000KRW
Bán
1.047M11.306B93.443BKRW−886.50KRWHàng tiêu dùng không lâu bền
015230DAECHANG FORGING
6830KRW21.96%1230KRW
Sức mua mạnh
12.819M87.557B147.349BKRW5.441028.66KRW104Sản xuất Chế tạo
011000GENEONE
12000KRW14.83%1550KRW
Mua
2.768M33.218B778.918BKRW−227.79KRW56Công nghệ Sức khỏe
223220LOGIS MON
485KRW−14.91%−85KRW
Bán
52.425KDịch vụ Công nghệ
199290BIOPROTECH
1010KRW−14.41%−170KRW
Bán
2.022K2.042M5.953BKRW81Công nghệ Sức khỏe
098120MCS
10800KRW−13.94%−1750KRW
Bán
326.959K3.531B104.325BKRW13.88904.31KRW179Công nghệ Điện tử
092590LUXPIA
2620KRW−14.94%−460KRW
Bán Mạnh
1.147K3.005M21.108BKRW76Công nghệ Sức khỏe
276240ELIVISION
627KRW−14.93%−110KRW
Bán
116.897KCông nghệ Điện tử
189350COSET
1740KRW−14.91%−305KRW
Bán Mạnh
119207.06K8.616BKRW131Sản xuất Chế tạo
253610ROOTLOC
2380KRW1.28%30KRW
Mua
7831.864M17.566BKRW29Công nghệ Sức khỏe
017040KWANG MYUNG ELEC
4220KRW15.78%575KRW
Mua
37.958M160.182B157.966BKRW27.15134.24KRW202Sản xuất Chế tạo
063440SM LIFE DESIGN
2800KRW13.36%330KRW
Mua
6.361M17.81B110.423BKRW62.2039.71KRW31Dịch vụ Thương mại
299480G&E HEALTHCARE
899KRW0.00%0KRW
Bán
54.495K9.98BKRWCông nghiệp Chế biến
279060INNOVEX
3700KRW−1.20%−45KRW
Mua
4.942K18.285M27.669BKRWKhách hàng Lâu năm
214870NEWGLAB PHARMA
9050KRW2.49%220KRW
Mua
1.237M11.194B276.296BKRW−1648.87KRW33Khách hàng Lâu năm
005390SHINSUNG TONGSANG
3000KRW−12.28%−420KRW
Bán Mạnh
1.756M5.268B479.267BKRW8.11421.47KRW808Hàng tiêu dùng không lâu bền
222810MIDAS AI
1850KRW−8.64%−175KRW
Mua
3.809M7.047B52.288BKRW−285.96KRWDịch vụ Công nghệ
128540ECOCAB
10200KRW10.27%950KRW
Sức mua mạnh
4.446M45.348B181.722BKRW−567.63KRW257Sản xuất Chế tạo
258540STEMLAB
3495KRW−1.96%−70KRW
Bán
9023.152M18.223BKRWCông nghệ Sức khỏe
192820COSMAX
64500KRW−11.03%−8000KRW
Bán Mạnh
316.931K20.442B815.748BKRW10.277058.69KRW1.164KHàng tiêu dùng không lâu bền
056090EDISONINNO
10900KRW8.46%850KRW
Theo dõi
527.465K5.749B123.336BKRW−530.16KRW122Công nghệ Sức khỏe
258050TECH TRANS
1180KRW8.26%90KRW
Mua
22.36K9.208BKRW11Công nghiệp Chế biến
005860HANILFEED
7940KRW−6.15%−520KRW
Theo dõi
3.539M28.097B301.044BKRW46.22183.05KRW77Công nghiệp Chế biến
246720ASTA
5950KRW−8.88%−580KRW
Mua
510.584K3.038B63.704BKRW−304.71KRW29Công nghệ Sức khỏe
185190SUPPRO
3290KRW13.45%390KRW
Sức mua mạnh
1.812K5.961M10.717BKRW28Khoáng sản phi năng lượng
227420DOBU MASK
3600KRW9.09%300KRW
Mua
414.4K27.57BKRW27Dịch vụ Thương mại
267810ANTZ
1600KRW13.48%190KRW
Mua
106169.6K2.77BKRWDịch vụ Khách hàng
130660KEPID
13550KRW6.69%850KRW
Mua
1.893M25.654B409.13BKRW48.05264.29KRW3.05KCông nghệ Điện tử
003310DAEJOO
3870KRW−7.08%−295KRW
Mua
13.225M51.182B113.432BKRW38.68107.69KRW165Công nghệ Điện tử
037560LG HELLOVISION
6420KRW8.26%490KRW
Mua
4.408M28.299B456.937BKRW17.06347.62KRW1.053KDịch vụ Khách hàng
264450UBIQUOSS
23100KRW−7.04%−1750KRW
Bán
169.553K3.917B254.496BKRW8.842811.86KRW202Công nghệ Điện tử
067630HLBLS
15100KRW6.34%900KRW
Sức mua mạnh
3.367M50.835B1.284TKRW−520.47KRW41Dịch vụ Phân phối
037950ELCOMTEC
1480KRW8.82%120KRW
Mua
3.862M5.715B112.261BKRW68.29KRW50Công nghệ Điện tử
023960SC ENGINEERING
3000KRW9.89%270KRW
Mua
424.752K1.274B85.427BKRW−265.06KRW145Sản xuất Chế tạo
329020OCEAN STONE
2150KRW13.16%250KRW
Mua
200430KDịch vụ Phân phối
008040SAJODONGAONE
2255KRW0.00%0KRW
Mua
58.438M131.779B227.274BKRW125.3217.99KRW325Công nghiệp Chế biến
038870ECOBIO HOLDINGS
7910KRW−10.32%−910KRW
Mua
285.922K2.262B88.343BKRW23.79485.14KRW134Công ty dịch vụ công cộng
254160JM-MULTI
7750KRW13.97%950KRW
Sức mua mạnh
17.75KKhoáng sản phi năng lượng
004920CITECH
1200KRW9.09%100KRW
Mua
813.237K975.884M42.208BKRW−245.71KRW76Dịch vụ Công nghệ
222980MCNULTY
8340KRW5.44%430KRW
Mua
1.399M11.67B81.943BKRW42.52179.66KRW157Hàng tiêu dùng không lâu bền
041510SME
67700KRW10.44%6400KRW
Theo dõi
863.958K58.49B1.415TKRW10.725722.75KRW522Dịch vụ Khách hàng
311060LAT
7150KRW13.67%860KRW
Sức mua mạnh
535.75KSản xuất Chế tạo
033170SIGNETICS
2185KRW−8.19%−195KRW
Bán
2.021M4.417B203.605BKRW12.01198.20KRW132Công nghệ Điện tử
266470BIOINFRA LIFE SCIENCE
2750KRW5.77%150KRW
Mua
50137.5K35.972BKRW29Công nghệ Sức khỏe
006880SINGSONGHOLDINGS
10300KRW−8.85%−1000KRW
Mua
872.856K8.99B103.774BKRW16.93667.40KRWCông nghiệp Chế biến
054940EXA E&C
1360KRW7.09%90KRW
Mua
1.277M1.736B42.628BKRW−140.82KRW230Sản xuất Chế tạo
288490NARASOFT
133KRW0.76%1KRW
Bán
8.904K1.184M5.074BKRW6Dịch vụ Công nghệ
114920DAEJOO ENT
2475KRW13.01%285KRW
Sức mua mạnh
12.475K8.934BKRW90Khoáng sản phi năng lượng
041440HYUNDAI EVERDIGM
10350KRW6.59%640KRW
Sức mua mạnh
6.114M63.279B175.027BKRW−1028.73KRW518Sản xuất Chế tạo
093370FOOSUNG
22300KRW9.31%1900KRW
Sức mua mạnh
3.393M75.655B1.783TKRW83.72243.66KRW366Công nghiệp Chế biến
149010IKSEMICON
7580KRW−5.25%−420KRW
Bán
2.683K20.337M24.929BKRW17Công nghệ Điện tử
054180MEDICOX
632KRW6.40%38KRW
Bán
1.419M896.511M60.851BKRW−316.06KRW93Sản xuất Chế tạo
027710FARMSTORY
4125KRW−6.36%−280KRW
Mua
18.049M74.45B398.721BKRW95.4646.15KRW415Công nghiệp Chế biến
017510SEMYUNGELEC
4825KRW6.63%300KRW
Sức mua mạnh
2.95M14.235B69.446BKRW29.64152.66KRW54Khách hàng Lâu năm
002140KOR IND
6430KRW−8.79%−620KRW
Theo dõi
2.66M17.101B150.742BKRW38.52183.04KRW128Công nghiệp Chế biến
036000YEARIMDANG
2400KRW7.14%160KRW
Mua
167.825K402.78M53.9BKRW−1520.16KRW56Dịch vụ Khách hàng
128820DAESUNGIND
5560KRW4.91%260KRW
Mua
2.458M13.664B179.971BKRW−1672.36KRW397Công ty dịch vụ công cộng
204630STUDIO SANTA CLAUS
11650KRW−6.43%−800KRW
Bán
76.612K892.53M120.674BKRW58Dịch vụ Khách hàng
089530AT SEMICON
1615KRW−0.92%−15KRW
Bán Mạnh
846.377K1.367B78.848BKRW−1969.61KRW548Dịch vụ Thương mại
238500ROBO3
1245KRW0.81%10KRW
Theo dõi
10.563K13.151M20.515BKRW7Sản xuất Chế tạo
306620NEONTECH
4685KRW3.88%175KRW
Sức mua mạnh
8.682M40.677BCông nghệ Điện tử
042660DAEWOO SHIPBUILDING
21900KRW−7.59%−1800KRW
Bán Mạnh
417.365K9.14B2.591TKRW−16071.64KRW8.802KSản xuất Chế tạo
014100MED
5750KRW−8.73%−550KRW
Bán
125.642K722.442M78.745BKRW6.461054.77KRW111Hàng tiêu dùng không lâu bền
044490TAEWOONG
9120KRW−8.34%−830KRW
Bán Mạnh
163.641K1.492B202.075BKRW28.28357.12KRW432Sản xuất Chế tạo
090710HYULIM ROBOT
3320KRW5.23%165KRW
Mua
21.764M72.255B510.758BKRW−353.49KRW63Công nghệ Điện tử
298540TNH CO., LTD
32250KRW−7.06%−2450KRW
Bán
147.442K4.755B487.246BKRW8.674009.18KRW361Hàng tiêu dùng không lâu bền
115570STARFLEX
4990KRW6.17%290KRW
Mua
73.153K365.033M38.267BKRW6.99693.61KRWSản xuất Chế tạo
357780SOULBRAIN
259800KRW9.67%22900KRW
Sức mua mạnh
52.735K13.701B1.865TKRW12.5619123.70KRW1.372KCông nghiệp Chế biến
003030SEAH STL
158500KRW7.09%10500KRW
Mua
34.749K5.508B569.705BKRW3.4043550.08KRW36Khoáng sản phi năng lượng
041460CROSSCERT
7570KRW4.41%320KRW
Bán
722.241K5.467B137.223BKRW33.26218.01KRW90Dịch vụ Công nghệ
001770SHINHWA SILUP
32600KRW9.40%2800KRW
Sức mua mạnh
9.094K296.464M35.96BKRW6.214768.04KRW74Sản xuất Chế tạo
048550SM C&C
4605KRW5.86%255KRW
Mua
2.376M10.942B406.974BKRW−92.71KRW453Dịch vụ Khách hàng
050890SOLID
6420KRW−6.28%−430KRW
Bán Mạnh
797.53K5.12B419.888BKRW18.62367.91KRW190Công nghệ Điện tử
060720KH VATEC
21150KRW9.02%1750KRW
Mua
464.313K9.82B426.336BKRW13.411401.50KRW76Công nghệ Điện tử
038060LUMENS
1475KRW6.88%95KRW
Sức mua mạnh
835.428K1.232B65.593BKRW−582.04KRW101Công nghệ Điện tử
036810FINE SEMITECH
18550KRW−6.55%−1300KRW
Bán Mạnh
159.387K2.957B396.237BKRW11.911687.24KRW604Công nghệ Điện tử
121060UNIPOINT
1635KRW0.62%10KRW
Mua
2.111K3.451M7.752BKRW133Dịch vụ Công nghệ
065420SI
984KRW1.76%17KRW
Mua
2.235M2.2B61.461BKRW16.8257.49KRW7Công nghiệp Chế biến
017550SOOSAN HVY IND
3775KRW5.30%190KRW
Sức mua mạnh
5.579M21.062B189.218BKRW17.09209.83KRW146Sản xuất Chế tạo
025880KC FEED
4570KRW−4.39%−210KRW
Mua
711.683K3.252B69.218BKRW17.20255.02KRW96Công nghiệp Chế biến
174880JANGWON
1830KRW5.48%95KRW
Mua
177.54K324.898M33.923BKRW−1139.09KRW98Công nghệ Điện tử
038010JEIL TECHNOS
7880KRW3.68%280KRW
Sức mua mạnh
1.656M13.049B63.202BKRW84.5789.86KRW177Sản xuất Chế tạo
106240FINETECHNIX
13800KRW8.24%1050KRW
Sức mua mạnh
1.112M15.348B536.513BKRW14.621134.85KRW192Công nghệ Điện tử
334970PRESTIGE BIOLOGICS
7010KRW3.09%210KRW
Bán
186.96K1.311B317.045BKRW−839.21KRW221Công nghệ Sức khỏe
066670DTC
7770KRW3.74%280KRW
Mua
579.199K4.5B113.18BKRW21.83343.16KRW20Công nghệ Điện tử
229500NMP
13450KRW5.08%650KRW
Bán
1.205K16.207M141.501BKRWCông nghệ Sức khỏe
003230SAMYANG FOOD
90900KRW−5.71%−5500KRW
Bán
61.921K5.629B711.831BKRW12.897480.55KRW1.826KHàng tiêu dùng không lâu bền
148780BFLYSOFT
12000KRW−0.41%−50KRW
Bán
2783.336M62.992BKRWDịch vụ Công nghệ
049080GIGALANE
2135KRW−5.95%−135KRW
Bán Mạnh
1.225M2.614B180.667BKRW45.7149.66KRW171Công nghệ Điện tử
217820NS
10900KRW4.81%500KRW
Mua
99.81K1.088B118.011BKRW14.75694.78KRWSản xuất Chế tạo
127120DNALINK
4320KRW8.14%325KRW
Sức mua mạnh
93.118K402.27M73.28BKRW−311.09KRW71Dịch vụ Thương mại
010660HWACHEON
3400KRW−6.85%−250KRW
Mua
235.486K800.652M66.033BKRW13.43271.70KRW285Sản xuất Chế tạo
005850SL CORP.
29550KRW8.44%2300KRW
Sức mua mạnh
372.72K11.014B1.278TKRW13.012094.23KRW4.364KSản xuất Chế tạo
036890JINSUNG
13000KRW5.26%650KRW
Sức mua mạnh
334.366K4.347B241.568BKRW14.43855.59KRW227Sản xuất Chế tạo