Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
195440 FUSION
204.00-29.17%-84.00Sức bán mạnh78.057M27.649B0.59491.4685.00Công nghệ
210120 VICTENTS
7500.0012.44%830.00Mua512.640BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
258050 TECH TRANS
1700.000.00%0.00Bán2.234K12.232BVật liệu cơ bản
225850 MIEV
2565.0011.76%270.00Bán3.859K7.648B-1669.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
123420 SUNDAYTOZ
23750.0029.78%5450.00Sức mua mạnh4.370M170.511B16.361118.39113.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
505.00-12.78%-74.00Sức bán mạnh14.003K6.111BCông nghiệp
084180 SOOSUNG
3365.002.44%80.00Mua1.766M43.267B-363.9570.00Công nghiệp
027830 DAESUNG PE
1730.0016.50%245.00Mua12.666M59.400B153.939.6520.00Tài chính
258540 STEMLAB
22800.00-2.36%-550.00Mua4640.582BChăm sóc sức khỏe
313760 WILLINGS
15050.0020.88%2600.00Mua4.515M60.532B13.51921.7578.00Năng lượng
078130 KUK-IL PAPER
6310.0029.84%1450.00Mua132.517M588.939B-25.79132.00Vật liệu cơ bản
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3800.001.47%55.00Mua40611.958BCông nghệ
056000 SINCETIMES
3990.0029.97%920.00Mua2.450M43.031B-54.1681.00Công nghệ
279060 INNOVEX
1115.00-12.89%-165.00Sức bán mạnh25.412K7.781BCông nghệ
065620 JENAX
4120.0015.57%555.00Bán2.543M80.165B-490.3040.00Vật liệu cơ bản
182690 TERRASEM
2970.00-0.67%-20.00Mua3.611M43.050B-443.5587.00Công nghệ
032580 FIDELIX
1620.0015.71%220.00Mua16.358M33.575B40.5534.5264.00Công nghệ
095910 S-ENERGY
4155.008.49%325.00Mua3.641M47.890B-1109.37203.00Năng lượng
047920 C-TRI
6450.0029.91%1485.00Sức mua mạnh1.215M68.754B-246.96133.00Chăm sóc sức khỏe
299910 VESPA
17350.006.77%1100.00Mua1.093M130.268B4.803408.85Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
900100 NEW PRIDE
1345.006.32%80.00Mua47.968M116.804B-224.66154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
036170 CTGEN
2890.0015.14%380.00Mua15.843M78.483B3087.751.19Công nghệ
052190 ESA
3370.008.01%250.00Mua15.757M89.552B-828.18120.00Công nghệ
202960 PANDORA TV
578.00-15.00%-102.00Bán10.907K8.048BCông nghệ
179900 UTI
19050.00-10.56%-2250.00Bán732.993K331.515B46.35459.56Công nghệ
011090 ENEX
1345.005.91%75.00Mua33.013M70.234B-49.86451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
279600 MEDIAZEN
13000.00-2.62%-350.00Sức mua mạnh33149.133BCông nghệ
288620 SFC
19300.004.32%800.00Mua3.430M101.830B-16.8237.00Năng lượng
003415 SSANGYONGCEMENT(1P)
13000.002.36%300.00Mua120.596K2962.689B18.51317.73996.00Vật liệu cơ bản
204990 HS VITAL
2300.00-12.71%-335.00Sức bán mạnh4.150M83.333B-2030.40102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
054940 EXA E&C
2300.0011.65%240.00Sức mua mạnh63.259M68.338B-199.29208.00Công nghiệp
027580 SBK
1275.003.24%40.00Mua20.572M57.383B-887.40351.00Công nghệ
117670 ALPHA HOLDINGS
7290.00-0.27%-20.00Mua1.222M99.807B-195.7098.00Công nghệ
177350 VESSEL
4300.008.72%345.00Mua5.121M41.314B-799.72155.00Công nghệ
064800 FEELINGK
1340.002.29%30.00Mua13.597M83.860B-159.19172.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
119830 ITEK
6830.009.63%600.00Mua1.886M58.683B-912.54188.00Công nghệ
066830 GENOTECH
1500.00-6.25%-100.00Bán518.845BChăm sóc sức khỏe
223310 ESV
183.003.98%7.00Bán7.873M21.650B-219.7330.00Công nghệ
284610 TS TRILLION
3445.00-14.94%-605.00Bán332151.959B18.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
148780 BFLYSOFT
1700.00-10.99%-210.00Sức bán mạnh5.506K9.064BCông nghệ
243870 GOODCEN
8000.00-14.89%-1400.00Sức bán mạnh25112.652BCông nghệ
224020 SKCS
1230.00-14.88%-215.00Sức bán mạnh8173.901BCông nghệ
122050 IL SCIENCE
6220.00-4.60%-300.00Bán77344.232BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
281310 BIOSYNECTICS
8350.00-10.22%-950.00Bán22824.356BChăm sóc sức khỏe
215570 CRONEX
3370.00-8.05%-295.00Bán55511.682BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
079970 TOBESOFT
2730.005.41%140.00Mua5.036M67.789B-1101.66266.00Công nghệ
086220 NATURALFNP
1945.00-6.27%-130.00Bán8.002K21.941BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
025440 DAESUNGELTEC
1135.000.89%10.00Mua36.316M112.119B-39.95575.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
2915.0011.47%300.00Sức mua mạnh45.993M154.141B19.06137.22153.00Năng lượng
297570 ALOYS
2530.005.86%140.00Bán1.207M38.932B-2.17Công nghệ
066310 QSI
10300.00-12.34%-1450.00Bán424.891K94.202B-2.99131.00Công nghệ
327610 FEMTOBIOMED
11800.003.96%450.00Sức mua mạnh15.100K
048260 OSSTEMIMPLANT
35400.00-12.92%-5250.00Bán4.346M561.631B30.221345.251031.00Chăm sóc sức khỏe
251370 YMT
34400.0013.91%4200.00Sức mua mạnh354.279K220.125B20.941474.90Vật liệu cơ bản
067630 HLBLS
19550.0010.14%1800.00Mua8.911M831.451B-436.8228.00Chăm sóc sức khỏe
086900 MEDYTOX
335000.00-9.83%-36500.00Sức bán mạnh218.047K2013.605B37.299962.89280.00Chăm sóc sức khỏe
023770 PLAYWITH
21500.006.44%1300.00Mua755.506K85.923B-2421.4140.00Công nghệ
217910 SJCHEM
276.00-13.48%-43.00Bán2024.144BVật liệu cơ bản
150840 INTROMEDIC
4175.001.83%75.00Mua2.719M89.805B-303.9554.00Chăm sóc sức khỏe
162120 LUKEN TECHNOLOGIES
3870.00-12.94%-575.00Bán17.295BCông nghệ
221800 U2BIO
8010.00-12.93%-1190.00Bán117.485BChăm sóc sức khỏe
033110 CS
1315.00-1.87%-25.00Mua4.587M167.731B-15.1747.00Công nghiệp
266170 ANDU ENTERTAINMENT
5620.00-3.10%-180.00Bán93313.183BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
127120 DNALINK
3760.004.44%160.00Mua358.076K41.316B-514.4762.00Chăm sóc sức khỏe
232530 ENERGY MATERIAL TECH
3220.0015.00%420.00Sức mua mạnh40128.125BVật liệu cơ bản
072770 YULHO
1315.005.20%65.00Mua808.901K44.947B-157.8142.00Công nghệ
191600 TKC
38450.0014.78%4950.00Mua10087.100BCông nghệ
004310 HYUNDAI PHARM
4945.00-4.72%-245.00Mua4.600M142.108B131.6139.43395.00Chăm sóc sức khỏe
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
5450.0014.50%690.00Bán21821.391B11.45548.40Tài chính
309900 TTC DEFENCE
7490.007.15%500.00Bán19
234070 A ONE ALFORM
7600.001.88%140.00Bán226.359BCông nghiệp
019550 SBI INVESTMENT KOREA
681.003.03%20.00Mua3.064M106.515B10.1665.0837.00Tài chính
317120 RANIX
8800.003.65%310.00Bán3.772M80.107B1.575415.92Công nghệ
084990 HELIXMITH
82400.00-8.24%-7400.00Bán2.676M1922.798B-1359.4172.00Chăm sóc sức khỏe
051980 CENTRALBIO
818.004.20%33.00Mua2.319M34.426B-132.3118.00Công nghệ
258610 EWK
7140.00-7.75%-600.00Bán200.949K65.999B24.07321.6228.00Năng lượng
101360 E&D
2575.0014.96%335.00Mua83513.246BVật liệu cơ bản
136660 QMC
4010.0014.74%515.00Mua133.006B78.00Công nghệ
234920 ZAIGLE
8300.000.61%50.00Mua679.387K110.761B-1186.4686.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
270660 EVERYBOT
6100.008.73%490.00Bán176.302BCông nghệ
067080 DH PHARM
13400.00-0.37%-50.00Mua1.828M237.854B27.20494.52315.00Chăm sóc sức khỏe
00499K LOTTE(1P)
52700.00-5.72%-3200.00Mua56.980K4026.023B3.869803.314845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
136510 SEMISYSCO
7930.001.28%100.00Mua556.776K40.277B102.3476.5156.00Công nghệ
225860 M&C LIFE SCIENCE
624.007.59%44.00Mua26.588B-406.24Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
114120 CRUCIALTEC
1025.001.49%15.00Mua5.209M66.334B-898.77202.00Công nghệ
131090 SECUVE
1380.001.10%15.00Mua3.883M47.809B14.5593.7994.00Công nghệ
150440 FINOTEK
5360.00-0.37%-20.00Bán2.051K51.462BCông nghệ
012860 SEOYON ELECTRONICS
2020.002.28%45.00Mua4.443M52.932B-663.601208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
032680 SOFTCEN
1995.001.53%30.00Mua8.820M64.554B51.6738.03112.00Công nghệ
032685 SOFTCEN(1P)
25600.002.20%550.00Mua22.750K64.554B51.6738.03112.00Công nghệ
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
415.003.75%15.00Mua213.035BCông nghệ
038160 PAXNET
9330.000.32%30.00Mua1.758M101.669B-2391.6970.00Công nghiệp
178780 U-TECH
2500.00-0.40%-10.00Mua863.623K49.749B-496.26121.00Công nghệ
141020 FORTIS
615.00-1.28%-8.00Bán4.874M45.842B-476.4653.00Công nghệ
314130 GENOME&COMPANY
32750.00-0.76%-250.00Bán1.058K270.267B30.00Chăm sóc sức khỏe
121060 UNIPOINT
1420.00-1.39%-20.00Sức bán mạnh1.039K8.614BCông nghệ
060280 CUREXO
5870.00-4.86%-300.00Bán533.911K205.814B-933.3262.00Chăm sóc sức khỏe
020120 KIDARISTUDIO
4705.008.54%370.00Mua683.870K71.129B-5.1657.00Công nghệ
214870 NEWGLAB
11500.004.55%500.00Mua1.739M272.587B-583.25172.00Công nghệ
026910 KWANGJININD
4545.006.32%270.00Bán750.375K27.383B-83.7198.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất