Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
122310 GENORAY
10900.00-68.08%-23250.00Sức bán mạnh644.781K56.010B2873.35Công nghệ Sức khỏe
252370 YOUCEL
2360.0096.67%1160.00Bán3.466K1.590BHàng tiêu dùng không lâu bền
007680 DAEWON
12750.00-29.75%-5400.00Mua575.391K201.055B34.64530.73188.00Khách hàng Lâu năm
018700 BARUNSON
4890.00-5.96%-310.00Mua30.172M85.114B-441.21Dịch vụ Khách hàng
019685 DAEKYO(1PB)
3450.00-3.77%-135.00Bán1.753M308.924B207.31Dịch vụ Khách hàng
243870 GOODCEN
12000.00-12.73%-1750.00Mua43318.984BDịch vụ Công nghệ
033230 INSUNG
3700.0021.71%660.00Mua5.265M57.012B-9.13Dịch vụ Công nghệ
246710 T&R BIOFAB
11900.007.69%850.00Sức mua mạnh4.780M92.249BCông nghệ Sức khỏe
019175 SHINPOONGPHARM(1P)
17000.009.68%1500.00Sức mua mạnh2.661M774.577B261.5859.26Công nghệ Sức khỏe
053660 HYUNJIN
550.00-24.66%-180.00Sức bán mạnh6.441M38.832B-1541.21152.00Sản xuất Chế tạo
011000 GENEONE
4885.0026.23%1015.00Sức mua mạnh22.609M126.750B-328.4936.00Công nghiệp Chế biến
116100 SUN-MC
940.0010.72%91.00Bán825.296B84.00Sản xuất Chế tạo
005950 ISU CHEM
11550.0027.62%2500.00Sức mua mạnh8.863M131.446B6.961337.48401.00Công nghiệp Chế biến
222160 BIOPTRO
1695.000.00%0.00Bán1.091KCông nghệ Điện tử
294630 SUNAM
4085.00-14.00%-665.0021.642MSản xuất Chế tạo
288490 NARASOFT
260.00-3.70%-10.00Sức bán mạnh97.453KDịch vụ Công nghệ
035620 BARUNSON E&A
3170.00-10.20%-360.00Mua69.483M247.576B-353.83Khách hàng Lâu năm
217910 SJCHEM
248.00-8.82%-24.00Sức bán mạnh6113.533B23.00Công nghiệp Chế biến
057030 YBM NET
4175.0029.86%960.00Sức mua mạnh5.090M52.033B29.16110.24Dịch vụ Khách hàng
100220 VISANG
9580.0029.99%2210.00Sức mua mạnh4.428M90.293B853.36Dịch vụ Khách hàng
224060 CODI-M
408.0015.58%55.00Bán61.789M51.586B-49.6180.00Sản xuất Chế tạo
053290 NE NEUNGYULE
4845.0029.89%1115.00Sức mua mạnh15.391M47.922B14.67Dịch vụ Khách hàng
092590 LUXPIA
720.00-11.55%-94.00Bán545.935BCông nghệ Sức khỏe
072870 MEGASTUDY
13950.0026.24%2900.00Mua7.179M129.607B6.161793.85104.00Dịch vụ Khách hàng
086250 HWASHIN TECH
4060.0029.92%935.00Bán6.394M53.739B-1870.54Sản xuất Chế tạo
133750 MEGAMD
5280.0029.89%1215.00Sức mua mạnh45.722M88.475B-44.87Dịch vụ Thương mại
045060 OKONG CORP.
12150.00-1.22%-150.00Mua17.055M207.311B32.81374.85149.00Công nghiệp Chế biến
019680 DAEKYO
6000.0010.09%550.00Mua5.437M469.633B207.31Dịch vụ Khách hàng
004650 CHANGHAE ETHANOL
22000.0026.44%4600.00Mua11.464M134.942B12.731373.9653.00Công nghiệp Chế biến
000545 HEUNGKUKF&MINS(1P)
7000.0018.24%1080.00Sức mua mạnh179.904K384.863B8.45701.91Tài chính
068930 DIGITAL DS
9200.0019.02%1470.00Sức mua mạnh5.233M151.821B13.78566.46231.00Dịch vụ Thương mại
017890 KAI
14450.0029.60%3300.00Mua23.528M229.474B7.101570.27150.00Công nghiệp Chế biến
289010 I-SCREAM EDU
12350.0029.86%2840.00Sức mua mạnh8.827MDịch vụ Thương mại
238120 LOGOSBIO
13500.00-2.53%-350.00Bán517.672K49.787B185.53Dịch vụ Thương mại
084440 UBION
1100.00-8.33%-100.00Bán2Dịch vụ Công nghệ
065950 WELCRON
9020.00-1.85%-170.00Mua50.198M259.446B32.44283.29211.00Khách hàng Lâu năm
215380 WOOJUNG BIO
9000.0022.45%1650.00Mua13.280M80.386B-309.97108.00Công nghiệp Chế biến
067570 NVH
3200.007.20%215.00Sức mua mạnh10.170M79.684B443.56Sản xuất Chế tạo
134060 E-FUTURE
8220.0016.76%1180.00Mua3.673M31.681B381.42Dịch vụ Khách hàng
012690 MONALISA
8220.002.75%220.00Mua30.207M292.487B76.58Công nghiệp Chế biến
084650 LABGEN
13150.0016.37%1850.00Mua18.725M116.193B91.33Công nghệ Sức khỏe
000547 HEUNGKUKF&MINS(2PB)
21350.004.40%900.00Sức mua mạnh156.329K182.680B29.19701.91Tài chính
083550 KM
15450.009.57%1350.00Sức mua mạnh10.201M133.611B696.49Dịch vụ Phân phối
023150 MHETHANOL
10700.0029.70%2450.00Mua2.007M54.520B18.82438.3250.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
078130 KUK-IL PAPER
5510.008.46%430.00Bán66.053M625.627B-305.60Công nghiệp Chế biến
216400 BIOCORE
3600.003.30%115.00Bán2.215K23.881B108.00Dịch vụ Thương mại
004540 KLEANNARA
4195.000.36%15.00Mua6.689M155.660B-642.38Công nghiệp Chế biến
056000 SINCETIMES
6030.0014.20%750.00Mua4.205M74.641B-239.13Khách hàng Lâu năm
225220 GENOLUTION
8500.002.41%200.00Mua4Công nghệ Sức khỏe
299670 SMVINA
1930.0012.87%220.00Bán239.319B14.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
195440 FUSION
3640.00-13.44%-565.00Bán390.338K17.392B132.00Dịch vụ Công nghệ
065650 MEDIFRON DBT
3930.00-13.63%-620.00Bán1.028M133.948B-60.43Truyền thông
033050 JMI
2000.0011.11%200.00Mua4.757M57.311B-328.8572.00Công nghệ Điện tử
043200 PARU
3540.00-2.75%-100.00Mua17.417M140.105B69.7456.72Sản xuất Chế tạo
163430 DPECO
2280.0012.87%260.00Bán3Dịch vụ Công nghiệp
124560 TAEWOONG LOGISTICS
5880.005.95%330.00Mua7.031MVận chuyển
317530 CARRIESOFT
7900.009.72%700.00Mua4.954M47.606B48.00Dịch vụ Thương mại
017650 DAELIMPAPER
2020.0017.44%300.00Mua47.366M77.400B19.2289.51Công nghiệp Chế biến
241820 PCL
8810.00-5.57%-520.00Bán770.955K88.901B-698.60Công nghệ Điện tử
049830 SEUNG IL
11550.00-4.55%-550.00Sức mua mạnh1.184M71.481B-2.63355.00Công nghiệp Chế biến
263690 DRGEM
7640.004.80%350.00Mua754.467K82.564BCông nghệ Sức khỏe
106190 HTP
12000.0011.11%1200.00Mua1.375M76.559B-485.32Công nghệ Sức khỏe
019170 SHINPOONG PHARM
9000.0010.57%860.00Mua39.241M406.778B137.3759.26Công nghệ Sức khỏe
109820 GENEMATRIX
3210.00-3.31%-110.00Sức mua mạnh2.100M61.289B-95.15Dịch vụ Thương mại
217950 PHARMA RESEARCH BIO
9900.001.02%100.00Mua23839.660B40.00Công nghệ Sức khỏe
900260 ROTHWELL
472.004.89%22.00Mua26.974M63.330B15.9128.28Sản xuất Chế tạo
091340 S&K
10000.007.64%710.00Mua2.311M104.134B7.601222.49102.00Công nghiệp Chế biến
014130 HAN EXPRESS
5500.0011.00%545.00Mua3.113M59.460B9.05547.66Vận chuyển
004545 KLEANNARA(1P)
23100.00-3.14%-750.00Mua139.309K155.660B-642.38Công nghiệp Chế biến
001340 PAIKKWANG IND
3670.00-0.81%-30.00Sức mua mạnh34.112M158.950B8.66427.32Công nghiệp Chế biến
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
2205.002.56%55.00Bán2.425M31.873B-737.1043.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
007370 JINYANGPHARM
6160.0011.80%650.00Mua3.943M61.588B36.22152.13Công nghệ Sức khỏe
004140 DONGBANG TRNSPT & L
2040.0015.58%275.00Mua30.739M58.755B3.30535.01Vận chuyển
258050 TECH TRANS
2600.000.00%0.00Sức mua mạnh11Công nghiệp Chế biến
271850 DIOGENE
3500.00-11.05%-435.00Sức mua mạnh1.469KDịch vụ Thương mại
148780 BFLYSOFT
1790.00-14.96%-315.00Bán19.990B129.00Dịch vụ Công nghệ
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
6210.00-13.99%-1010.00Bán1332.126BHàng tiêu dùng không lâu bền
016600 QCP
765.00-2.05%-16.00Bán44.015M106.428B39.10Hỗn hợp
066830 GENOTECH
1250.00-6.72%-90.00Sức bán mạnh1.714K7.408B36.00Công nghệ Sức khỏe
215600 SILLAJEN
11900.00-2.46%-300.00Sức bán mạnh6.932M872.936B-1695.34Công nghệ Sức khỏe
236340 MEDIZEN HUMANCARE
11250.001.35%150.00Bán43125.584B49.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
039230 AIBIT
287.00-13.03%-43.00Bán11.792M34.440B-109.35Công nghệ Điện tử
242350 PNI
980.00-10.50%-115.00Bán5.737K5.214B73.00Dịch vụ Công nghệ
032850 BITCOMPUTER
6180.006.74%390.00Mua4.210M95.226B451.20Dịch vụ Công nghệ
225860 M&C LIFE SCIENCE
310.00-1.59%-5.00Bán6.973K3.578B27.00Dịch vụ Phân phối
281310 BIOSYNECTICS
4750.00-14.26%-790.00Sức bán mạnh12014.597B12.00Công nghệ Sức khỏe
225430 KMP
3770.004.72%170.00Mua8.108M76.993B246.1714.6271.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
091970 NANO CHEM TECH
2625.00-6.25%-175.00Mua3.771M68.396B101.4453.51Công nghiệp Chế biến
076340 GACES
4500.00-1.21%-55.00Sức bán mạnh11.763KDịch vụ Công nghiệp
290510 KOREACENTER
16850.00-0.59%-100.00Mua1.272M407.325BDịch vụ Công nghệ
250030 JINCOSTECH
6200.00-5.49%-360.00Mua3.804KHàng tiêu dùng không lâu bền
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
694.00-0.14%-1.00Mua6.509KKhách hàng Lâu năm
054940 EXA E&C
1390.00-1.77%-25.00Bán4.232M46.941B-224.95284.00Sản xuất Chế tạo
079960 DONGYANG E&P
15450.00-11.46%-2000.00Bán350.073K131.921B5.723050.48Công nghệ Điện tử
114920 DAEJOO ENT
1735.00-13.25%-265.00Bán16.939B116.00Khoáng sản phi năng lượng
276240 ELIVISION
400.000.00%0.00Bán10.419KCông nghệ Điện tử
068290 SAMSUNG PUBLISHING
23200.009.18%1950.00Mua2.632M212.500B49.53429.05298.00Dịch vụ Khách hàng
227950 MICROTECH
1850.004.82%85.00Bán759.916K49.148BHỗn hợp
018120 JRDISTILLER
32500.003.34%1050.00Mua315.880K208.129B17.931754.1853.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
082660 COSNINE CO LTD
2130.00-7.99%-185.00Bán815.557K49.506BCông nghệ Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất