Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
212310 HUVEXEL
4560.00-14.93%-800.00Bán64710.859BChăm sóc sức khỏe
199150 DATA STREAMS
4440.008.29%340.00Mua8216.726BCông nghệ
189540 CTN
1080.0014.29%135.00Mua2302.609BCông nghệ
241510 ES INDUSTRY
2900.0014.62%370.00Mua517.351BCông nghiệp
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
560.0012.22%61.00Mua2013.786BCông nghệ
281310 BIOSYNECTICS
8610.0014.80%1110.00Mua1822.195BChăm sóc sức khỏe
101360 E&D
695.0012.28%76.00Mua34.110BVật liệu cơ bản
220110 DREAM T
900.00-0.99%-9.00Mua156.572BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
299670 SMVINA
12300.0013.89%1500.00Mua10111.772BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
6000.0012.99%690.00Bán226.964B14.43548.40Tài chính
094860 KORNIC GLORY
661.0029.86%152.00Mua15.813M24.243B-23.12127.00Công nghệ
004565 HYUNDAI BNG STEEL(1P)
91800.0023.39%17400.00Mua61.485K162.097B6.371687.67445.00Vật liệu cơ bản
263810 SANGSHIN ELECTRONICS
7170.0020.91%1240.00Mua1.714M56.319B20.69287.95Công nghiệp
299660 CELLID
54600.000.00%0.004.706M
131760 FINETEK
2330.0016.21%325.00Bán2.016M22.570B-221.1699.00Công nghệ
114920 DAEJOO ENT
1500.00-0.66%-10.00Bán35.204BVật liệu cơ bản
215570 CRONEX
18300.00-2.14%-400.00Mua37218.934BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
037230 HKPAK
2630.0017.67%395.00Sức mua mạnh4.601M55.875B25.8386.5198.00Vật liệu cơ bản
076340 GACES
4500.00-6.25%-300.00Sức bán mạnh15323.383BCông nghiệp
003310 DAEJOO
1905.0016.87%275.00Mua15.109M57.690B25.9362.86123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
056730 FOURTH-LINK
1460.00-4.26%-65.00Bán9.403M67.396B-216.7628.00Năng lượng
051980 JOONGANG LIVING TECH
1225.002.94%35.00Sức mua mạnh544.272K28.507B-42.1418.00Công nghệ
126340 VINATECH
9600.00-0.72%-70.00Bán34839.169BCông nghiệp
116100 SUN-MC
1285.000.00%0.00Sức bán mạnh1.713K8.009BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
018620 WOOGENE B&G
2215.0012.15%240.00Mua2.680M51.283B-299.92119.00Chăm sóc sức khỏe
135270 SEJONG MATERIALS
119.00-15.00%-21.00Bán210.532K840.921MVật liệu cơ bản
189330 XIILAB
16000.00-5.88%-1000.00Bán10633.555BCông nghệ
08280218 KOSDAQ STOCKS
680.00-14.89%-119.00Sức bán mạnh2.698K
284420 HURUM
7240.00-14.82%-1260.00Sức bán mạnh68326.395BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
243870 GOODCEN
13000.00-2.26%-300.00Sức bán mạnh10116.493BCông nghệ
210120 VICTENTS
9310.00-14.59%-1590.00Sức bán mạnh21717.642BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
123330 GENIC
10100.0015.30%1340.00Mua1.990M60.059B-2055.16179.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
086460 SNP GENETICS
4100.00-14.41%-690.00Sức bán mạnh1
092590 LUXPIA
625.00-14.38%-105.00Sức bán mạnh14.630BCông nghệ
299480 G&E HEALTHCARE
2555.00-14.12%-420.00Sức bán mạnh4.808K28.362BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
139670 NEXSTREAMING
8340.008.74%670.00Mua305.957K50.080B-725.97102.00Công nghệ
044780 HK
1615.008.75%130.00Mua1.914M27.481B21.0970.51144.00Công nghiệp
232680 RAONTEC
4945.000.00%0.00Bán2.082K21.101BCông nghệ
208890 EDUPARTNER
2250.00-10.00%-250.00Mua4784.479BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
038950 FINEDIGITAL
4085.0012.07%440.00Mua212.296K34.217B-418.48168.00Công nghệ
200350 RAEMONGRAEIN
1395.0010.71%135.00Bán4.015K2.699BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
267810 ANTZ
3050.00-0.81%-25.00Mua1.796K4.718BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
130500 GH ADVANCED MATERIALS
3450.008.49%270.00Mua4.713M34.980B38.4782.6685.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
203650 DREAM SECURITY
4420.0011.06%440.00Mua3.431M139.039B61.0365.210.00Công nghệ
005110 HANCHANG
3255.0013.81%395.00Mua21.809M94.567B20.60139.1213.00Công nghiệp
245450 CNSLINK
5060.0015.00%660.00Mua490
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
3050.00-3.17%-100.00Bán1.612K
000725 HYUNDAIENG&CON(1P)
270500.0015.11%35500.00Sức mua mạnh3.987K7048.820B23.682673.527131.00Công nghiệp
078520 ABLE C&C
14500.0013.28%1700.00Mua1.696M342.663B-348.02286.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
232530 ENERGY MATERIAL TECH
3200.0014.29%400.00Sức mua mạnh4128.125BVật liệu cơ bản
277880 TSI
7000.00-12.50%-1000.00Mua5
191600 TKC
25300.0014.48%3200.00Bán100Công nghệ
258050 TECH TRANS
4300.00-12.24%-600.00Bán5131.674BVật liệu cơ bản
037070 PASECO
5270.009.91%475.00Mua700.014K67.037B25.83185.67270.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
140660 WIWORLD
3100.0013.97%380.00Sức mua mạnh167.710BCông nghệ
015260 A&P
589.007.29%40.00Mua5.127M45.449B-133.07376.00Công nghệ
144960 NPP
19250.006.35%1150.00Mua536.233K147.276B12.751425.09308.00Công nghệ
242350 PNI
3795.0015.00%495.00Bán118.070BCông nghệ
107640 HANJUNGNCS
1730.0014.95%225.00Bán10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
258250 CGT
15000.00-11.50%-1950.00Bán66465.589BCông nghệ
189350 COSET
2365.0014.81%305.00Sức mua mạnh18.240BCông nghệ
242850 YOUNG HYUN TRADING
163.0014.79%21.00Mua1230.040MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
276240 ELIVISION
1980.0014.78%255.00Mua854.038BCông nghệ
149010 IKSEMICON
13150.0014.35%1650.00Sức mua mạnh139.156BCông nghệ
302550 REMED
15200.0014.29%1900.00Mua178.528BChăm sóc sức khỏe
223220 IP MONSTER
320.0014.29%40.00Bán1
900260 ROTHWELL
1605.008.45%125.00Mua18.717M132.938B5.87252.31496.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
270660 EVERYBOT
13700.0014.17%1700.00Sức mua mạnh1
900250 CRYSTAL NEW MATERIAL
1290.006.61%80.00Mua7.239M82.018B3.25372.57179.00Vật liệu cơ bản
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
998.0013.54%119.00Bán19.278BCông nghiệp
303360 PROT
16000.0013.48%1900.00Mua169.698BChăm sóc sức khỏe
066410 BUCKET STUDIO
2700.0010.20%250.00Mua334.020K57.446B-155.7138.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
214610 MICO BIO
7000.00-1.41%-100.00Bán1.173K81.347B85.00Chăm sóc sức khỏe
012205 KEYANGELECMACH(1P)
11500.008.49%900.00Sức mua mạnh241.614K124.532B17.01224.61621.00Công nghiệp
023440 JEILSTEEL
1620.00-5.54%-95.00Mua1.201M44.645B40.0942.7842.00Vật liệu cơ bản
066830 GENOTECH
3600.000.00%0.00Bán6120.157BChăm sóc sức khỏe
214310 SEMICON LIGHT
765.00-4.61%-37.00Bán2.403M51.536B-376.58164.00Công nghệ
222420 CENOTEC
2970.004.76%135.00Sức mua mạnh4.655M112.786B-23.6696.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
217950 PHARMA RESEARCH BIO
18250.00-0.82%-150.00Mua763.835B41.00Chăm sóc sức khỏe
054300 PANSTAR ENTERPRISE
1140.004.11%45.00Mua13.411M48.183B-6.81120.00Công nghiệp
143160 IDIS
25500.009.21%2150.00Mua253.204K240.824B259.5689.96388.00Công nghệ
214870 HDPRO
4810.00-7.50%-390.00Sức mua mạnh336.247K75.688B-696.64172.00Công nghệ
069540 LIGHTRON
12600.006.33%750.00Mua1.808M160.437B-803.32145.00Công nghệ
023790 DONGILSTEEL
5070.001.60%80.00Mua256.121K31.576B-1010.3499.00Vật liệu cơ bản
092040 AMICOGEN
38100.00-4.63%-1850.00Mua314.412K766.701B48.42825.10113.00Chăm sóc sức khỏe
221610 HANSOL CNP
11600.005.45%600.00Mua159.221K43.930B-1946.2443067.00Vật liệu cơ bản
070300 HANSOL SECURE
4625.005.11%225.00Mua25.085K32.411B-195.7463.00Công nghệ
228180 TCM BIOSCIENCES
20000.00-5.21%-1100.00Bán1.342K41.515BChăm sóc sức khỏe
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
6530.0011.62%680.00Mua1
158310 INTERBULLS
2665.007.46%185.00Bán717.141K21.193B-1343.4362.00Công nghệ
056700 SHINWHA
1840.004.55%80.00Mua858.215K51.060B-192.45316.00Công nghệ
003000 BUKWANG PHARM
22750.00-6.19%-1500.00Bán762.477K1540.636B10.072406.95617.00Chăm sóc sức khỏe
150840 INTROMEDIC
3480.002.20%75.00Mua1.003M64.582B-376.3354.00Chăm sóc sức khỏe
215050 B&D LIFE HEALTH
3300.009.63%290.00Mua3336.386BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
2800.00-12.09%-385.00Sức bán mạnh3.511K9.300BCông nghệ
078070 UBIQUOSS HOLDINGS
10700.00-3.60%-400.00Mua195.545K183.878B30.83360.10286.00Công nghệ
225860 M&C LIFE SCIENCE
1100.0010.55%105.00Mua1110.771BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
048430 YURA TECH.
7230.001.12%80.00Mua231.074K81.889B24.77288.67350.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
134580 DMT
3365.000.90%30.00Mua87.292K36.259B-505.7381.00Công nghệ
103140 POONGSAN
31250.007.02%2050.00Mua364.319K817.967B9.293144.173577.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất