Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
197210 LEED
2445.00-80.00%-9780.00Sức bán mạnh0180.366B-365.3528.00Công nghệ
106080 RBK EMD
550.00-80.00%-2200.00Sức bán mạnh056.637B-134.4974.00Công nghệ
030270 SMARK
110.00-19.71%-27.00Bán19.940M20.702B-767.55175.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
189540 CTN
1110.0013.85%135.00Mua7002.356BCông nghệ
141020 FORTIS
3030.0021.20%530.00Mua6.287M112.554B-19.6653.00Công nghệ
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
1410.00-18.97%-330.00Sức bán mạnh3.001K17.205BCông nghiệp
232680 RAONTEC
6770.0010.80%660.00Bán228.889BCông nghệ
196300 ANYGEN
19150.0020.44%3250.00Mua1.028M79.757B-378.5768.00Chăm sóc sức khỏe
054340 P&TEL
668.00-3.19%-22.00Bán3.753M20.298B-500.3158.00Công nghệ
008970 DONGYANG STL PIPE
1955.00-18.54%-445.00Sức bán mạnh5.795M213.290B-351.81173.00Vật liệu cơ bản
238500 ROBO3
5450.005.42%280.00Sức mua mạnh501
139050 DAYLIBC
2845.0021.06%495.00Mua7.352M68.133B-731.80163.00Công nghệ
112190 KC INDUSTRY
4100.002.50%100.00Mua51
242850 YOUNG HYUN TRADING
200.002.04%4.00Bán501317.520MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
039290 INFOBANK
8690.0018.23%1340.00Sức mua mạnh2.196M61.865B33.93216.60193.00Công nghệ
020180 DIC
1150.0016.75%165.00Mua10.958M37.852B22.2844.21316.00Công nghệ
007810 KOR CIRC
5880.0012.21%640.00Bán850.384K123.773B60.9885.93584.00Công nghệ
266170 REDWOODS
3400.00-8.11%-300.00Bán268.119BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
014910 SUNGMOON ELEC
2425.0012.27%265.00Mua804.833K46.718B-103.54126.00Công nghiệp
281310 BIOSYNECTICS
8630.0014.61%1100.00Bán222.535BChăm sóc sức khỏe
012860 SEOYON ELECTRONICS
1600.005.96%90.00Bán554.887K40.469B-1474.611208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
275630 SSR
14550.009.40%1250.00Bán712.386K75.312B21.33623.5193.00Công nghệ
223220 GURUM GAMES & COMPANY
510.00-15.00%-90.00Bán12.378K
234070 A ONE ALFORM
15300.00-15.00%-2700.00Mua1054.060BCông nghiệp
258050 TECH TRANS
4600.00-11.54%-600.00Bán40
215570 CRONEX
9990.000.00%0.00Bán3210.052BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
233250 MEDIAN DIAGNOSTICS
37100.00-14.91%-6500.00Mua260.814BChăm sóc sức khỏe
101360 E&D
1245.00-7.78%-105.00Mua26.179BVật liệu cơ bản
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
2880.00-14.79%-500.00Bán500
003350 HKCMANUFACTURE
40100.0010.01%3650.00Bán464.183K165.191B45.80795.80192.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
191600 TKC
15700.00-1.88%-300.00Sức bán mạnh101Công nghệ
210610 SOFTCAMP
2650.00-14.52%-450.00Sức bán mạnh3.001K
224880 SGA EMBEDDED
3870.00-14.00%-630.00Sức bán mạnh259
004650 CHANGHAE ETHANOL
14050.0011.51%1450.00Mua590.466K101.986B23.59558.9545.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
299480 G&E BIOTECH
3500.004.48%150.00Bán1.104K
134060 E-FUTURE
4805.004.46%205.00Mua427.956K20.701B-155.2245.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009460 HANCHANG PAPER
1390.0015.83%190.00Sức mua mạnh34.746M70.161B6.51184.46215.00Vật liệu cơ bản
058970 EMRO
2300.00-1.92%-45.00Bán1.973K10.964BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
083470 KJ PRETECH
835.00-10.98%-103.00Bán2.840M20.628B-878.71159.00Công nghệ
208350 JS.
1540.003.70%55.00Bán675.254K53.772B26.9297.541.00Công nghệ
014915 SUNGMOONELEC(1P)
8200.006.36%490.00Mua29.085K46.718B-103.54126.00Công nghiệp
109820 GENEMATRIX
3890.009.27%330.00Mua107.182K54.550B-112.1430.00Chăm sóc sức khỏe
004835 DUKSUNG(1P)
4450.009.61%390.00Mua225.596K56.063B-95.57171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
5150.00-0.96%-50.00Mua4
048830 NPK
2240.0010.89%220.00Mua3.486M37.765B33.7459.86165.00Vật liệu cơ bản
076340 GACES
4500.003.09%135.00Bán6.046K21.264BCông nghiệp
245030 SPACE
3775.00-12.21%-525.00Sức bán mạnh1004.472BCông nghệ
217320 SUNTECH
8080.008.46%630.00Bán1688.484BCông nghiệp
180060 TOPSUN
10000.000.00%0.00Bán1280.067BCông nghệ
063080 GAMEVIL
59300.008.21%4500.00Mua334.389K352.421B96.35573.07286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004770 SUNNY ELEC
2195.007.60%155.00Mua1.604M61.152B25.0181.5680.00Công nghệ
008800 H. N. C
3110.001.14%35.00Bán27.462K77.946B-5097.2384.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
208890 EDUPARTNER
1495.0015.00%195.00Bán6792.976BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
123690 HANKOOK COSMETICS
12650.007.20%850.00Bán780.864K189.591B-261.29104.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
299670 SMVINA
8690.0014.95%1130.00Bán59.472BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
277880 TSI
7550.0014.92%980.00Sức mua mạnh60
064520 BARUN
725.002.84%20.00Bán4.185M67.971B-422.51235.00Công nghệ
221800 U2BIO
20250.0014.73%2600.00Sức mua mạnh1
080220 JSC
4070.004.36%170.00Bán961.191K110.529B7.70402.2367.00Công nghệ
208850 EB TECH
4750.0012.83%540.00Mua4109.928BCông nghiệp
116100 SUN-MC
2300.0014.71%295.00Sức mua mạnh112.497BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
266870 POWER FULX
3100.003.33%100.00Bán5518.926BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
035080 INTERPARK HOLDINGS
2150.006.97%140.00Bán989.326K112.962B-1409.8019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065620 JENAX
20000.006.38%1200.00Bán62.604K422.751B-179.6440.00Vật liệu cơ bản
900270 HENG SHENG GROUP
1330.006.83%85.00Bán3.365M99.600B3.55350.301613.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
179720 YELOPAY
72.0014.29%9.00Bán1708.750MCông nghiệp
271850 DIOGENE
4290.0014.25%535.00Bán1011.265BChăm sóc sức khỏe
212310 HUVEXEL
8690.0012.86%990.00Mua415.600BChăm sóc sức khỏe
039670 SPORTS SEOUL
1400.005.26%70.00Mua564.224K41.737B-829.89102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
247300 INFRAWARE TECHNOLOGY
800.00-10.61%-95.00Sức bán mạnh5003.267BCông nghệ
290380 DAE YU
22250.00-7.87%-1900.00Sức bán mạnh409.738K218.615B27.43880.56Vật liệu cơ bản
086080 DINONA
8250.003.25%260.00Bán2.962K121.819BChăm sóc sức khỏe
040610 SG&G
2410.006.87%155.00Theo dõi1.783M76.097B12.33187.3984.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
225850 MIEV
3895.0013.06%450.00Mua112.006BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
151910 NANOS
7390.006.03%420.00Bán197.971K3421.141B-50.28449.00Công nghệ
222980 MCNULTY
11300.007.62%800.00Mua24.007K51.460B63.37165.71118.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
190510 NAMUGA
17550.002.03%350.00Bán7.031K53.848B-8602.55145.00Công nghệ
106520 DIGITAL OPTICS
1195.003.91%45.00Bán562.408K57.684B-821.02306.00Công nghệ
222420 CENOTEC
2265.00-4.63%-110.00Sức bán mạnh322.401K93.062B10070.390.2492.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
183350 LPK
1795.00-10.03%-200.00Bán5178.433BCông nghiệp
078520 ABLE C&C
11000.005.26%550.00Bán270.199K256.655B142.0173.59286.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
177350 VESSEL
5360.009.39%460.00Mua1.382M53.293B10.55464.69155.00Công nghệ
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
6290.0012.32%690.00Bán125.166B13.47548.40Tài chính
089790 JT CORP.
2985.004.37%125.00Mua126.401K27.836B5.57513.22140.00Công nghệ
060260 NUVOTEC
1895.004.70%85.00Mua3.193M48.196B59.7730.2899.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
100090 SAMKANG M&T
5360.008.61%425.00Mua714.272K128.142B1.104725.88306.00Công nghiệp
216400 BIOCORE
7280.0012.00%780.00Bán1
048470 DAESCO
11600.00-6.45%-800.00Bán340.392K123.031B63.04196.7052.00Vật liệu cơ bản
010040 KRC
5700.00-5.47%-330.00Mua1.325M128.220B20.68291.63629.00Vật liệu cơ bản
013000 SEWOO GLOBAL
1635.007.57%115.00Mua751.405K36.007B59.9825.3430.00Vật liệu cơ bản
217950 PHARMA RESEARCH BIO
18300.001.39%250.00Mua5662.621B41.00Chăm sóc sức khỏe
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
9800.00-2.00%-200.00Bán334.874K115.552B-1717.8623.00Vật liệu cơ bản
045890 DB LIGHTEC
1630.006.89%105.00Mua370.859K39.706B96.5577.85289.00Công nghiệp
214420 TONYMOLY
10900.002.83%300.00Bán112.267K185.371B-233.88199.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
053060 SAE DONG
668.00-1.91%-13.00Bán419.688K13.394B-457.67370.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
058220 ARION
1495.006.79%95.00Sức mua mạnh1.753M125.251B-325.7777.00Công nghệ
030790 TYNETWORKS
2170.00-8.25%-195.00Bán1.304M223.106B13.21179.08Công nghệ
158310 INTERBULLS
4620.001.87%85.00Mua945.727K38.753B-1178.6762.00Công nghệ
154030 ASIA SEED
6900.00-3.77%-270.00Mua777.096K66.075B35.26203.37Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
200580 MEDYSSEY
10900.0011.22%1100.00Sức mua mạnh131.303BChăm sóc sức khỏe
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất