Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
011080 HYUNGJI I&C
2095.0029.72%480.00Mua58.127M62.913B-60.0794.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
278990 FINE EM TECH
3625.00-13.69%-575.00Sức bán mạnh3Công nghệ Điện tử
223220 IP MONSTER
327.0014.74%42.00Mua57Dịch vụ Công nghệ
225860 M&C LIFE SCIENCE
90.00-7.22%-7.00Bán336.120K1.102B23.00Dịch vụ Phân phối
025950 DONGSHINE&C
49300.0011.16%4950.00Mua7.602M372.540B-85.3186.00Dịch vụ Công nghiệp
065500 ORIENT PRECISION INDUSTRIES
1510.0029.61%345.00Mua50.462M136.486B-70.7267.00Sản xuất Chế tạo
016920 CAS
3000.0015.83%410.00Mua43.436M57.046B114.6822.59354.00Công nghệ Điện tử
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
1920.008.78%155.00Mua3.996K15.554BDịch vụ Phân phối
002630 OBI
1950.0030.00%450.00Mua42.523M177.833B-119.65130.00Dịch vụ Thương mại
900070 GSMT
835.0029.86%192.00Mua40.270M33.796B4752.400.14853.00Sản xuất Chế tạo
303030 ZINITIX CO.,LTD.
3380.0030.00%780.00Sức mua mạnh34.932M92.511B52.3050.10Công nghệ Điện tử
101680 HNK
1670.008.79%135.00Mua2.742M12.898B-1030.99251.00Sản xuất Chế tạo
001540 AHN-GOOK PHA
15250.0014.23%1900.00Sức mua mạnh9.738M152.979B-87.50461.00Công nghệ Sức khỏe
149950 AVATEC
10800.0021.62%1920.00Mua2.008M120.802B23.82372.86520.00Công nghệ Điện tử
093240 HYUNGJI ELITE
5120.0017.43%760.00Mua44.981M134.508B165.4926.35Hàng tiêu dùng không lâu bền
127160 MM
350.0017.45%52.00Mua30.262M23.182B-277.4477.00Công nghệ Điện tử
208140 JUNGDAWN
4050.0017.05%590.00Mua35.143M112.553B-41.85416.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
341310 E&H
6950.003.73%250.00Mua1.129K115.866BCông nghiệp Chế biến
075180 SAC
6450.003.04%190.00Mua841.446K120.192B-242.40362.00Sản xuất Chế tạo
226400 OSTEONIC
5320.0010.26%495.00Mua7.130M62.315B-202.4795.00Công nghệ Sức khỏe
058420 J WAY
336.0013.13%39.00Bán13.523M6.122B-316.233.00Công nghệ Điện tử
101670 KSEC
1300.007.44%90.00Sức mua mạnh11.510M20.752B-82.5555.00Sản xuất Chế tạo
002690 DONG IL STEEL MFG
2705.005.25%135.00Sức mua mạnh8.325M37.227B73.8934.78125.00Sản xuất Chế tạo
011500 HANNONG
14150.009.69%1250.00Mua8.328M197.292B16.01806.00Công nghiệp Chế biến
011300 SEONGAN
644.0029.84%148.00Sức mua mạnh8.603M27.225B-399.7861.00Công nghiệp Chế biến
011090 ENEX
1955.0011.40%200.00Mua132.666M97.056B-123.67304.00Khách hàng Lâu năm
032300 KOREA PHARMA
53900.0029.88%12400.00Mua6.909MCông nghệ Sức khỏe
024900 DUCKYANG IND
2685.007.83%195.00Mua27.830M80.575B-296.03776.00Sản xuất Chế tạo
032080 AZTECHWB
2480.004.42%105.00Mua7.024M49.851B17.33137.03113.00Công nghiệp Chế biến
070590 HANSOL INTIC
3280.0015.90%450.00Mua7.144M38.665B13.78205.30216.00Dịch vụ Công nghệ
308100 CASTELBAJAC
14700.002.80%400.00Mua3.248M94.333B20.79687.7359.00Bán Lẻ
043610 GENIE MUSIC
5770.0014.26%720.00Mua97.892M291.622B29.45171.46256.00Dịch vụ Công nghệ
052860 I&C
4865.005.88%270.00Sức mua mạnh10.799M78.764B-298.28111.00Công nghệ Điện tử
233250 MEDIAN DIAGNOSTICS
48700.000.52%250.00Mua1379.418BCông nghệ Sức khỏe
036480 DSMBIO
22350.002.52%550.00Mua4.631M82.840B34.00641.23134.00Công nghệ Sức khỏe
202960 PANDORA TV
549.009.80%49.00Bán2.489K5.918B26.00Công nghệ Điện tử
212310 HUVEXEL
4690.005.99%265.00Mua8318.206B35.00Công nghệ Sức khỏe
001380 SG CHOONGBANG
2705.009.07%225.00Sức mua mạnh34.160M111.511B-23.8588.00Công nghiệp Chế biến
090740 IME YOUNYI
6500.00-11.92%-880.00Mua2.338M118.639B-3222.3442.00Công nghệ Điện tử
042600 SERONICS
14200.004.41%600.00Mua2.448M166.350B59.03230.411397.00Công nghệ Điện tử
004080 SHINHUNG
11350.007.08%750.00Mua218.661K101.217B12.23866.53283.00Công nghệ Sức khỏe
299910 VESPA
18650.0016.20%2600.00Mua556.388K122.317B-2908.06Dịch vụ Công nghệ
083420 GREEN CHEMICAL
16700.0010.60%1600.00Mua12.084M351.303B32.48464.93160.00Công nghiệp Chế biến
119500 FORMETAL
5040.008.86%410.00Sức mua mạnh16.506M54.852B28.56162.09136.00Sản xuất Chế tạo
023350 KECC
7520.0010.43%710.00Mua2.279M70.851B-354.731264.00Dịch vụ Công nghiệp
024940 PNPOONGNYUN
4650.000.65%30.00Sức mua mạnh2.777M41.112B13.69337.51185.00Khách hàng Lâu năm
025440 DAESUNGELTEC
1235.003.78%45.00Mua30.846M118.597B-59.23573.00Sản xuất Chế tạo
053980 OSANGJAIEL
8500.00-16.26%-1650.00Bán1.724M179.061B24.50414.35239.00Dịch vụ Công nghệ
035080 INTERPARK
3095.00-2.98%-95.00Mua59.213M237.775B-619.8432.00Bán Lẻ
027040 SET
913.000.88%8.00Mua12.214M62.977B18.9147.8681.00Công nghệ Điện tử
220180 HANDYSOFT
3180.001.60%50.00Mua433.891K60.722B-27.58104.00Dịch vụ Công nghệ
203450 UNION COMMUNITY
5580.00-3.79%-220.00Sức mua mạnh4.767M77.863B31.43184.51115.00Công nghệ Điện tử
015540 THELMA THERAPEUTICS
6910.0010.03%630.00Bán3.139M75.573B-2861.3436.00Công nghệ Điện tử
238500 ROBO3
600.00-11.76%-80.00Sức mua mạnh64.385K3.184BSản xuất Chế tạo
039020 EAGON HOLDINGS
3180.0010.23%295.00Sức mua mạnh7.121M62.487B-61.0748.00Sản xuất Chế tạo
040610 SG&G
2910.004.30%120.00Mua12.456M94.152B-1048.9479.00Dịch vụ Công nghệ
040300 YTN
4190.0011.44%430.00Mua652.927K157.920B40.0793.84674.00Dịch vụ Khách hàng
277880 TSI
15300.004.79%700.00Mua2.986M135.300B72.00Sản xuất Chế tạo
000150 DOOSAN
59000.004.42%2500.00Sức mua mạnh1.216M957.966B-30659.393290.00Công nghệ Điện tử
347860 ALCHERA
36350.004.91%1700.00Bán6.246M463.229BDịch vụ Thương mại
060540 SAT
2690.00-0.74%-20.00Sức mua mạnh14.179M70.820B12.13224.1492.00Công nghệ Điện tử
042700 HANMI SEMI
18850.006.50%1150.00Mua7.995M870.464B19.34915.31567.00Công nghệ Điện tử
033180 FEELUX
4850.003.63%170.00Mua71.385M590.341B-609.06144.00Công nghệ Điện tử
001560 CHEIL GRINDING WHEE
7030.00-1.68%-120.00Bán367.822K53.625B13.13544.7473.00Sản xuất Chế tạo
204840 GLPT
1455.0011.92%155.00Mua8.919M61.373B-106.26Công nghệ Sức khỏe
045890 GV
401.006.93%26.00Bán8.607M27.944B-702.57179.00Công nghệ Điện tử
032750 SAMJIN
13650.0012.81%1550.00Mua1.159M72.600B8.791375.8973.00Khách hàng Lâu năm
054780 KEYEAST
13650.00-7.14%-1050.00Mua5.127M250.824B38.43383.5349.00Dịch vụ Khách hàng
085310 NK
1345.00-3.24%-45.00Sức mua mạnh15.296M109.644B-241.03109.00Sản xuất Chế tạo
037230 HKPAK
5730.003.80%210.00Bán5.298M138.000B61.3489.9999.00Công nghiệp Chế biến
005250 GCH CORP
47200.007.76%3400.00Mua8.701M1988.600B38.501137.66195.00Công nghệ Sức khỏe
267850 ASIANAIDT
25850.00-7.18%-2000.00Mua1.628M309.135B-126.76612.00Dịch vụ Công nghệ
053160 FREEMS
19450.002.37%450.00Mua1.507M93.025B-80.9067.00Sản xuất Chế tạo
253610 ROOTLOC
6500.00-7.41%-520.00Mua95.712KCông nghệ Sức khỏe
092200 DIC
5280.003.12%160.00Mua14.576M198.379B-2209.45755.00Sản xuất Chế tạo
266170 REDWOODS
988.00-1.10%-11.00Mua15.048K5.598B14.00Dịch vụ Khách hàng
129260 INTERGIS
4410.005.76%240.00Mua8.556M117.653B-939.26495.00Vận chuyển
096690 AROOT
6850.00-6.80%-500.00Mua1.213M92.944B-434.6295.00Công nghệ Điện tử
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
691.00-2.81%-20.00Mua797.505BKhách hàng Lâu năm
185190 SUPPRO
1700.00-5.29%-95.00Sức bán mạnh3.202K6.633B29.00Khoáng sản phi năng lượng
219750 GTG WELLNESS
12300.0010.31%1150.00Mua1.102M163.292B-1450.2385.00Công nghệ Sức khỏe
214680 DRTECH
1570.009.79%140.00Mua16.682M74.049B219.00Công nghệ Sức khỏe
307280 KYOBO 8 SPAC
4155.005.86%230.00Mua398.360KTài chính
160550 NEW
8450.003.68%300.00Mua2.709M227.435B-259.5872.00Dịch vụ Khách hàng
037030 POWERNET
6600.00-4.49%-310.00Mua11.005M112.206B27.13290.47105.00Công nghệ Điện tử
092300 HYUNWOO
4885.001.24%60.00Sức mua mạnh2.257M72.856B-76.34451.00Công nghệ Điện tử
084180 SOOSUNG
2660.000.00%0.00Sức mua mạnh1.694M47.658B-201.9265.00Sản xuất Chế tạo
226330 SYNTEKABIO
23300.00-14.18%-3850.00Bán1.862M362.778B-446.1544.00Dịch vụ Công nghệ
222080 CIS
14400.003.60%500.00Mua15.838M799.135B168.1082.69124.00Sản xuất Chế tạo
091440 TELEFIELD
3595.005.74%195.00Mua1.102M29.312B426.8114.04112.00Công nghệ Điện tử
337840 UXN
28100.00-7.41%-2250.00Mua11.882K87.398B11.00Công nghệ Điện tử
267810 ANTZ
1550.00-13.89%-250.00Mua1.504K2.785BDịch vụ Công nghiệp
308170 CENTRAL MOTEK
31450.00-5.41%-1800.00Mua4.082MSản xuất Chế tạo
001360 SAMSUNG PHARM
9450.003.85%350.00Mua21.081M559.722B-177.45211.00Công nghệ Sức khỏe
323990 VAXCELL-BIO
202500.00-0.88%-1800.00Mua1.917M3073.900B29.00Tài chính
307750 KUKJEON
7790.00-12.96%-1160.00Theo dõi1.099MTài chính
058860 KTIS
3010.006.74%190.00Mua6.895M95.391B9.48297.388147.00Dịch vụ Thương mại
002070 VIVIEN
5510.000.73%40.00Sức mua mạnh20.956M141.755B-1580.46205.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
052220 IMBC
6120.004.97%290.00Mua2.648M134.090B133.4143.7099.00Dịch vụ Công nghệ
357550 SUKGYUNG
33100.003.44%1100.00Mua2.230MCông nghiệp Chế biến
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất