Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
217320 SUNTECH
8380.0014.95%1090.00Mua2018.799BCông nghiệp
299670 SMVINA
12700.0014.93%1650.00Mua10112.044BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
189330 XIILAB
25550.0013.81%3100.00Sức bán mạnh4250.008BCông nghệ
114920 DAEJOO ENT
1570.00-14.91%-275.00Bán1.751K6.401BVật liệu cơ bản
221800 U2BIO
17550.00-11.14%-2200.00Mua3633.354BChăm sóc sức khỏe
243870 GOODCEN
16250.00-14.70%-2800.00Sức bán mạnh220.616BCông nghệ
215050 B&D LIFE HEALTH
3200.00-12.09%-440.00Sức bán mạnh3037.723BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
189540 CTN
1290.009.79%115.00Mua2023.117BCông nghệ
203400 ABN
5980.00-3.55%-220.00Bán494
009140 KYUNGIN ELEC
31850.0030.00%7350.00Sức mua mạnh22.083K33.419B-1472.7110.00Công nghệ
023900 PUNGGUK
11750.0028.42%2600.00Sức mua mạnh1.924M115.290B10.68857.0441.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
079810 DE&T
2775.0027.00%590.00Mua2.178M19.109B-1072.76109.00Công nghệ
068050 PAN ENTERTAINMENT
4650.0021.41%820.00Mua3.001M52.636B-49.2832.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
052770 YDONLINE
1975.00-6.84%-145.00Bán698.856K66.398B-751.17160.00Công nghệ
242850 YOUNG HYUN TRADING
228.0031.03%54.00Mua250322.380MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
214610 MICO BIO
7750.00-4.32%-350.00Sức bán mạnh1.697K92.804B85.00Chăm sóc sức khỏe
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
7780.0021.00%1350.003.827M132.381B15.84405.8475.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010240 HEUNGKUK
5050.0011.73%530.00Mua1.286M55.699B6.96649.97106.00Công nghiệp
010770 PHHC
4605.0013.99%565.00Mua973.962K55.942B-1194.7165.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
200580 MEDYSSEY
8100.002.53%200.00Bán50126.086BChăm sóc sức khỏe
066410 BUCKET STUDIO CO LTD
532.004.93%25.00Bán1.000M31.554B-7.7038.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
220180 HANDYSOFT
5990.0014.10%740.00Mua473.858K39.181B-722.02164.00Công nghệ
212310 HUVEXEL
8250.00-0.60%-50.00Bán1216.815BChăm sóc sức khỏe
226340 BONNE
2310.0018.46%360.00Mua7.423M56.741B130.3014.96Tài chính
195990 UGINT
941.0013.92%115.00Mua8.133M65.984B-140.3973.00Công nghiệp
200350 RAEMONGRAEIN
1500.001.01%15.00Bán10.300K2.902BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
232680 RAONTEC
6280.003.12%190.00Bán325.987BCông nghệ
222160 BIOPTRO
1700.00-15.00%-300.00Sức bán mạnh10
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
1590.00-0.62%-10.00Mua2.701K15.094BCông nghiệp
276240 ELIVISION
1360.00-15.00%-240.00Bán1.062K3.745BCông nghệ
199150 DATA STREAMS
6690.00-14.99%-1180.00Bán13227.293BCông nghệ
076340 GACES
5050.00-14.98%-890.00Bán224.601BCông nghiệp
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
3875.00-0.26%-10.00Mua4.341K
210120 VICTENTS
12300.00-14.88%-2150.00Sức bán mạnh127.383BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
207490 APEX INTEC
4640.00-14.86%-810.0020219.620BCông nghiệp
232530 ENERGY MATERIAL TECH
2200.00-2.22%-50.00Mua2222.099BVật liệu cơ bản
202960 PANDORA TV
1490.00-5.10%-80.00Bán4.048K17.735BCông nghệ
183350 LPK
2500.00-10.71%-300.00Bán2.680K11.746BCông nghiệp
277880 TSI
7540.0020.64%1290.00Mua500
220250 KAINOSMED
14600.00-3.31%-500.00Bán3.745K206.139B24.00Chăm sóc sức khỏe
043710 SEOULEAGUER
2650.008.38%205.00Theo dõi198.006K61.406B-69.9535.00Công nghệ
112190 KC INDUSTRY
3000.00-3.23%-100.00Mua9.410K
226350 IMTECH
1245.004.18%50.00Bán526.590K24.468B-1588.59201.00Công nghệ
185190 SUPPRO
4450.00-14.26%-740.00Bán2016.445BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
179720 YELOPAY
73.00-14.12%-12.00Bán1956.250MCông nghiệp
009275 SHINWON(1P)
59100.00-9.77%-6400.00Mua15.305K149.676B-235.98629.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
126880 JNK HEATERS
3700.007.56%260.00Mua564.581K57.769B-1101.4795.00Công nghiệp
094860 KORNIC GLORY
542.002.07%11.00Mua1.320M25.290B-8.46127.00Công nghệ
126340 VINATECH
9950.00-4.33%-450.00Bán16735.617BCông nghiệp
090080 PHC
2130.009.23%180.00Theo dõi2.847M72.597B-522.95774.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
217880 TILON
5940.00-0.83%-50.00Sức bán mạnh2219.749BCông nghệ
109080 OPTICIS
7580.002.43%180.00Mua570.272K36.202B14.27518.4793.00Công nghiệp
009730 KOSSEN
900.009.76%80.00Bán3.363M34.221B-46.8780.00Vật liệu cơ bản
012170 KIWI MEDIA GROUP
425.005.20%21.00Mua5.136M75.661B-195.4749.00Năng lượng
195440 FUSION
6970.0011.88%740.00Bán307.180K52.382B-987.3185.00Công nghệ
258050 TECH TRANS
5600.001.82%100.00Mua3635.552BVật liệu cơ bản
302550 REMED
16000.008.84%1300.00Sức bán mạnh3.032K74.876BChăm sóc sức khỏe
143540 YWDSP
1325.003.52%45.00Bán878.773K15.609B-1150.53201.00Công nghệ
233250 MEDIAN DIAGNOSTICS
27000.00-12.20%-3750.00Sức bán mạnh4044.258BChăm sóc sức khỏe
299480 G&E HEALTHCARE
3120.00-0.16%-5.00Bán1.895K34.634BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
060310 3S KOREA
2195.003.78%80.00Theo dõi276.287K93.897B-47.5161.00Công nghệ
099440 SMEC
2820.00-2.08%-60.00Bán286.135K74.219B-86.00205.00Công nghiệp
028040 MIRAE SCI
1835.00-3.42%-65.00Bán1.959M58.539B-240.4361.00Công nghệ
258540 STEMLAB
16100.0015.00%2100.00Mua119.972BChăm sóc sức khỏe
241510 ES INDUSTRY
1725.0015.00%225.00Bán56010.321BCông nghiệp
233990 JILGYUNGYI
11300.000.00%0.00Bán3.001K151.872BChăm sóc sức khỏe
210610 SOFTCAMP
2695.0014.68%345.00Bán562
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
5010.0014.91%650.00Bán52
251280 ANGIOLAB
19700.0014.87%2550.00Sức mua mạnh1Chăm sóc sức khỏe
186230 GREEN PLUS
10050.0014.86%1300.00Mua122.585BVật liệu cơ bản
085310 NK
1260.002.86%35.00Mua2.269M96.628B-105.46211.00Công nghiệp
227420 500V
643.0014.82%83.00Mua14.249BCông nghiệp
101360 E&D
558.0014.81%72.00Bán12.874BVật liệu cơ bản
148780 BFLYSOFT
3645.0014.80%470.00Bán117.298BCông nghệ
271850 DIOGENE
5740.0014.80%740.00Sức mua mạnh115.000BChăm sóc sức khỏe
033430 DST
1095.002.34%25.00Bán616.040K55.651B-16.5217.00Công nghiệp
008355 NAMSUNALUM(1P)
38800.003.19%1200.00Mua111.998K272.693B17.72139.70586.00Vật liệu cơ bản
122050 IL SCIENCE
5950.0014.42%750.00Mua132.390BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
224020 SKCS
2130.0014.21%265.00Mua15.751BCông nghệ
179290 MITECH
3885.003.46%130.002.248MChăm sóc sức khỏe
017680 DECO&E
305.00-8.68%-29.00Bán1.476M34.691B-254.61113.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
064520 BARUN
425.00-10.34%-49.00Sức bán mạnh1.492M31.483B-422.51235.00Công nghệ
237880 CLIO COSMETICS
12000.004.80%550.00Bán257.626K191.557B125.2291.58Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
245030 SPACE
5480.0013.69%660.00Bán15.013BCông nghệ
263690 DRGEM
8680.00-2.91%-260.00Bán1.608M101.251B21.62413.49Chăm sóc sức khỏe
003075 KOLONGLOBAL(1P)
15900.000.32%50.00Mua28.323K193.949B23.74325.972584.00Công nghiệp
258610 EWK
4190.000.36%15.00Mua246.442K30.045B16.53252.6128.00Năng lượng
232830 SECUCEN
12000.00-2.44%-300.00Bán876
116100 SUN-MC
1990.0013.39%235.00Mua210.939BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
066830 GENOTECH
3500.00-7.89%-300.00Sức bán mạnh21Chăm sóc sức khỏe
143160 IDIS
19200.001.05%200.00Bán685.599K195.960B-197.95388.00Công nghệ
008350 NAMSUN ALUM
2585.004.44%110.00Mua37.838M272.693B17.72139.70586.00Vật liệu cơ bản
284610 TS TRILLION
4000.000.13%5.00Mua61150.440B18.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
950110 SBI FINTECH SOLUTIONS
14800.000.00%0.00Sức mua mạnh230.848K340.954B40.36366.69119.00Công nghiệp
247300 INFRAWARE TECHNOLOGY
1300.0013.04%150.00Mua54.697BCông nghệ
004565 HYUNDAI BNG STEEL(1P)
65000.00-8.45%-6000.00Mua10.689K138.574B5.451687.67445.00Vật liệu cơ bản
197140 DIGICAP
3600.00-7.69%-300.00Bán193.820K25.549B5.53705.04Công nghệ
068940 ICK
1265.00-3.80%-50.00Sức bán mạnh170.432K39.620B-299.14109.00Công nghệ
174880 JANGWON
10600.00-0.47%-50.00Mua177.142K61.445B22.93464.53Công nghệ
060260 NUVOTEC
1510.00-5.92%-95.00Bán522.142K42.737B53.0030.2899.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất