Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
035480 J-TECH
682.00-33.79%-348.00Bán5.096M9.379B-18.24122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009810 NK MULSAN
1210.0011.01%120.00Mua20.945M91.100B-98.7418.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
216400 BIOCORE
4180.0012.97%480.00Mua1.606K25.354BChăm sóc sức khỏe
258050 TECH TRANS
1500.006.76%95.00Bán15.409K10.110BVật liệu cơ bản
126560 HYUNDAI HCN
3545.00-2.88%-105.00Bán27.105M402.060B10.40350.8481.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
041590 GEMVAXZIO
2015.00-8.20%-180.00Mua81.537M117.769B-1023.5661.00Năng lượng
210120 VICTENTS
5100.00-9.09%-510.00Bán1.704K10.631BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
308170 CENTRAL MOTEK
14700.0015.29%1950.00Sức mua mạnh8.896M107.100B27.96456.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
109960 APROGEN H&G
773.0029.92%178.00Mua27.036M106.227B-33.8265.00Chăm sóc sức khỏe
204840 GLPT
1325.0029.90%305.00Mua7.652M45.578B-162.2428.00Chăm sóc sức khỏe
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1440.0029.73%330.00Mua58.420M268.235B-63.0196.00Chăm sóc sức khỏe
336040 YIDOBIO
13350.00-11.88%-1800.00347
005965 DONGBU(1P)
21200.009.84%1900.00Mua108.705K173.080B3.452405.93835.00Công nghiệp
33637L DOOSAN SOLUS(2PB)
15100.003.78%550.00Bán845.717K604.148BCông nghệ
007460 APROGEN KIC
3130.0023.96%605.00Mua124.371M385.666B-287.75114.00Công nghiệp
136510 SEMISYSCO
7650.008.05%570.00Mua3.041M36.419B-1077.9356.00Công nghệ
33626L DOOSANFC(2PB)
9440.008.63%750.00Bán906.068K515.086BNăng lượng
005420 COSMO CHEM
5330.00-5.83%-330.00Mua5.546M147.639B-1269.84392.00Vật liệu cơ bản
288490 NARASOFT
391.00-11.94%-53.00Sức bán mạnh11.346K10.998BCông nghệ
226350 IMTECH
1350.0025.00%270.00Mua605.189K35.871B-556.62201.00Công nghệ
258610 EWK
12900.00-2.27%-300.00Mua1.354M110.121B130.92100.8228.00Năng lượng
196300 ANYGEN
9270.004.16%370.00Bán378.731K44.644B-1683.8489.00Chăm sóc sức khỏe
299900 WYSIWYG STUDIOS
15100.0013.11%1750.00Mua4.482M123.000B21.87670.61138.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
263800 DATASOLUTION
4850.002.54%120.00Mua18.963M74.585B-314.29204.00Công nghệ
225430 KMP
2620.00-2.78%-75.00Mua33.390M57.638B185.3514.5475.00Tài chính
092590 LUXPIA
749.006.39%45.00Bán3445.133BCông nghệ
321550 TIUMBIO
15100.0013.53%1800.00Mua11.000M308.426B-11688.36Chăm sóc sức khỏe
278650 KNOTUS
20150.008.33%1550.00Sức bán mạnh3.113M129.662B21.71910.83Chăm sóc sức khỏe
258250 CGT
12950.007.92%950.00Mua14347.035BCông nghệ
109820 GENEMATRIX
2260.00-15.67%-420.00Bán2.701M49.474B-183.7830.00Chăm sóc sức khỏe
33626K DOOSANFC(1P)
4360.004.56%190.00Bán3.222M515.086BNăng lượng
215570 CRONEX
3150.000.32%10.00Bán32110.009BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000995 DB HITEK(1P)
46200.00-10.98%-5700.00Mua44.147K896.835B9.172257.912004.00Công nghệ
001360 SAMSUNG PHARM
4650.003.91%175.00Mua26.925M263.812B287.9215.54205.00Chăm sóc sức khỏe
306040 SJG
54500.009.88%4900.00Mua148.548K163.412B16.952855.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
6380.002.74%170.00Mua1.003K27.908B14.94548.40Tài chính
217880 TILON
5160.00-14.99%-910.00Bán2.092K20.215BCông nghệ
33637K DOOSAN SOLUS(1P)
6890.003.92%260.00Bán1.101M604.148BCông nghệ
236340 MEDIZEN HUMANCARE
9200.004.66%410.00Sức bán mạnh91820.260BChăm sóc sức khỏe
228180 TCM BIOSCIENCES
16700.008.79%1350.00Bán81550.140BChăm sóc sức khỏe
28513K SKCHEM(1P)
28750.003.42%950.00Mua695.696K807.045B-3986.61Vật liệu cơ bản
137940 NEXTEYE
1495.009.52%130.00Mua31.298M102.862B-196.9292.00Công nghiệp
023460 CNH
1855.009.76%165.00Sức mua mạnh7.018M61.361B8.09208.8918.00Tài chính
190650 KOREA ASSET SEC
9730.003.07%290.00Bán2.072M60.303B8.981050.81Tài chính
065620 JENAX
2145.006.72%135.00Bán1.120M45.198B-489.7940.00Vật liệu cơ bản
004565 HYUNDAI BNG STEEL(1P)
59900.006.21%3500.00Mua7.585K132.995B8.89991.78445.00Vật liệu cơ bản
082270 GEMVAX
33200.00-13.43%-5150.00Mua7.390M1464.639B-851.17115.00Công nghệ
014825 DWS(1P)
28450.00-15.20%-5100.00Mua12.430K729.595B15.771820.37460.00Vật liệu cơ bản
311060 LAT
4150.00-7.78%-350.00Bán210.132BCông nghệ
162120 LUKEN TECHNOLOGIES
9000.00-4.26%-400.00Mua29815.428BCông nghệ
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
7220.00-14.96%-1270.00Sức mua mạnh237.777BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
210610 SOFTCAMP
7170.00-14.95%-1260.00Bán137.461BCông nghệ
258540 STEMLAB
26000.00-2.99%-800.00Sức mua mạnh3846.578BChăm sóc sức khỏe
116100 SUN-MC
779.00-2.38%-19.00Bán4104.978BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
276240 ELIVISION
521.000.19%1.00Mua2.105K2.691BCông nghệ
309900 TTC DEFENCE
5780.00-7.52%-470.00Bán172
267810 ANTZ
3095.00-3.13%-100.00Bán554.943BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
056000 SINCETIMES
7060.001.88%130.00Bán2.472M97.620B-54.1681.00Công nghệ
191600 TKC
30600.00-14.76%-5300.00Bán10093.340BCông nghệ
281310 BIOSYNECTICS
7260.00-14.59%-1240.00Bán40022.261BChăm sóc sức khỏe
224020 SKCS
785.00-14.67%-135.00Sức bán mạnh1.301K2.484BCông nghệ
322180 THIRA-UTECH
14700.004.63%650.00Mua414.418K76.344B10.691425.79Công nghệ
032980 BYON
1430.00-3.38%-50.00Bán3.675M78.108B-357.7929.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
277070 LINDEMAN ASIA
4385.005.79%240.00Mua547.447K55.958B14.20291.8013.00Tài chính
317860 NORDMASON
5000.000.00%0.001.220K
099520 ITX-M2M
1495.00-7.43%-120.00Mua2.496M26.238B-74.55123.00Công nghệ
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
2550.00-6.25%-170.00Bán421.186BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
121890 SDSYSTEM
2750.008.70%220.00Mua1.164M21.689B-1064.86138.00Công nghiệp
245450 CNSLINK
1600.00-1.23%-20.00Bán262.560BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
232530 ENERGY MATERIAL TECH
2600.00-13.33%-400.00Bán41130.134BVật liệu cơ bản
217910 SJCHEM
300.0014.94%39.00Bán1.152K3.391BVật liệu cơ bản
005070 COSMO AM&T
8480.00-7.02%-640.00Mua4.985M266.634B-19.07289.00Vật liệu cơ bản
187790 NANO
1945.001.83%35.00Bán1.443M48.942B-73.844.00Vật liệu cơ bản
064800 FEELINGK
1385.00-5.14%-75.00Mua22.459M99.962B-118.19172.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
182360 CUBEENT
4090.00-9.71%-440.00Bán1.753M120.379B107.1542.284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
317870 ENVIONEER
7870.005.64%420.00Mua654.610K55.432B38.41199.9360.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
250030 JINCOSTECH
4400.005.77%240.002.324K
256150 HDCTECH
15950.002.24%350.00Bán576.352K54.244B8.801880.97192.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
318000 KBIOGEN
7020.004.78%320.00Bán1.385M54.470B16.53405.41Vật liệu cơ bản
033600 LUXL
383.00-7.04%-29.00Bán5.531M12.836B-821.4541.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
284610 TS TRILLION
1635.004.14%65.00Bán18.122K58.907B18.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
232830 SECUCEN
9180.004.44%390.00Mua2
140660 WIWORLD
1600.0014.29%200.00Bán5013.482BCông nghệ
052300 W HOLDING COMPANY
372.00-2.36%-9.00Bán7.561M62.055B-212.9849.00Công nghiệp
002140 KOR IND
3450.00-0.58%-20.00Mua1.809M85.610B52.1066.6196.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
036180 YOUNG IN F.T
4290.001.66%70.00Bán4.591M74.273B33.20127.13106.00Công nghiệp
302430 INNOMETRY
28900.005.86%1600.00Bán352.882K131.725B30.06908.13Công nghiệp
225860 M&C LIFE SCIENCE
390.00-11.96%-53.00Sức bán mạnh8.030K5.032B-406.24Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
073570 WI
8940.00-6.78%-650.00Bán217.431K136.568B-1243.80168.00Công nghệ
246720 ASTA
5250.005.00%250.00Bán143.504K57.413B-434.1230.00Chăm sóc sức khỏe
079810 DE&T
2745.00-6.79%-200.00Bán586.457K29.186B-1021.68109.00Công nghệ
266170 ANDU ENTERTAINMENT
1155.0014.93%150.00Bán3.406K2.427BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
182690 TERRASEM
2345.007.82%170.00Mua1.010M31.316B-372.1387.00Công nghệ
084180 SOOSUNG
2510.00-10.04%-280.00Sức bán mạnh320.009K36.748B-379.6870.00Công nghiệp
314130 GENOME&COMPANY
38500.000.00%0.00Mua1.799K316.737B30.00Chăm sóc sức khỏe
097230 HANJIN HVY IND
4775.00-0.42%-20.00Mua696.199K399.272B0.3016094.202632.00Công nghiệp
018680 SEOUL PHARMA
6830.007.56%480.00Mua1.058M53.883B895.707.09185.00Chăm sóc sức khỏe
027580 SBK
1090.00-0.46%-5.00Bán3.057M50.878B-887.40351.00Công nghệ
199150 DATA STREAMS
3105.0015.00%405.00Bán111.064BCông nghệ
329050 GOOSE & HOME
12050.0014.76%1550.00Bán1
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất