Chứng khoán Hàn Quốc biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Hàn trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
4456010ICTK CO., LTD.
86.62%28700 KRW35.97 MDịch vụ Thương mại
900340WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP
45.68%1920 KRW−26.44%15.517 M2.4592.109 B KRW6.04317.74 KRW−0.84%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0024850HLB INNOVATION
42.86%2765 KRW−30.00%4.803 M5.64200.106 B KRW−15.15 KRW+79.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
0067630HLB LIFE SCIENCE
42.81%10020 KRW−29.98%497.07 K0.481.189 T KRW8.561170.10 KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
0003580HLB GLOBAL CO., LTD.
42.79%4160 KRW−29.97%1.184 M2.74194.164 B KRW−465.35 KRW−77.13%0.00%Năng lượng Mỏ
1115450HLB THERAPEUTICS
42.79%6240 KRW−29.97%426.556 K0.26492.582 B KRW−44.00 KRW+78.08%0.00%Dịch vụ Phân phối
028300HLB INC.
42.77%67100 KRW−29.96%617.84 K0.308.77 T KRW−1060.76 KRW−51.85%0.00%Công nghệ Sức khỏe
0046210HLB PANAGENE
42.76%2900 KRW−29.95%4.42 M17.22118.942 B KRW−113.23 KRW−262.41%0.00%Công nghệ Sức khỏe
2278650HLBBIOSTEP
42.73%2200 KRW−29.94%16.368 M14.30190.807 B KRW−2.15 KRW+94.92%0.00%Dịch vụ Thương mại
0047920HLB PHARMACEUTICAL
42.59%21600 KRW−29.87%210.293 K0.29686.148 B KRW−750.82 KRW−166.92%0.00%Công nghệ Sức khỏe
0093510NGVI
35.16%1650 KRW−0.06%990.669.921 B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
2234070A ONE ALFORM
35.04%1215 KRW−0.16%324.108.416 B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
2276240ELIVISION
34.97%489 KRW−14.96%3.425 K1.415.092 B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
2236030SSIAL FOOD
34.92%684 KRW−10.47%118.642 K16.011.637 B KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3341310E&H
33.78%980 KRW+13.16%300.6616.948 B KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
0000390SAMHWA PAINT INDUSTRIAL
33.11%9770 KRW+29.92%20.054 M70.49230.456 B KRW12.14804.98 KRW+282.57%4.09%Công nghiệp Chế biến
2283100NOVOMICS
31.67%772 KRW+12.05%7220.40Công nghệ Sức khỏe
1123690HANKOOK COSMETICS
30.42%8600 KRW−12.96%4.2 M2.97138.177 B KRW27.62311.31 KRW+313.58%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0044480BLADE ENTERTAINMENT
30.11%1331 KRW+29.98%3.744 M36.7652.754 B KRW−412.12 KRW+27.74%0.00%Sản xuất Chế tạo
2294090EOFLOW CO., LTD.
29.48%12290 KRW+29.92%8.921 M2.19373.821 B KRW−2037.32 KRW−91.88%0.00%Công nghệ Điện tử
0052770ITOXI CORP.
29.48%1448 KRW+11.81%2.991 M15.6663.682 B KRW−60.32 KRW−131.47%0.00%Bán Lẻ
3351330ISAAC ENGINEERING CO., LTD.
29.47%13000 KRW+9.80%7.533 M9.70107.751 B KRW−55.82 KRW−122.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2298040HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
29.38%370500 KRW+17.81%1.892 M13.503.45 T KRW22.5316443.87 KRW+849.31%0.67%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0044490TAEWOONG CO., LTD.
29.36%18300 KRW−19.07%2.16 M10.69365.935 B KRW10.711706.99 KRW+6140.03%0.00%Sản xuất Chế tạo
0004910CHOKWANG PAINT
29.24%6620 KRW−3.78%1.416 M43.5167.269 B KRW15.80419.03 KRW3.02%Công nghiệp Chế biến
4476470KB NO.28 SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY
28.71%2030 KRW18.6 MTài chính
0091340S&K POLYTEC CO., LTD.
28.66%2765 KRW+16.67%4.309 M259.0030.994 B KRW−548.65 KRW−383.63%0.00%Sản xuất Chế tạo
1136410ASSEMS INC.
28.55%7380 KRW−3.40%1.057 M72.0379.303 B KRW25.95284.38 KRW−55.77%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
2266470BIOINFRA LIFE SCIENCE
28.10%293 KRW+5.78%31.698 K2.624.133 B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
0014710SAJOSEAFOOD
27.91%4420 KRW+12.33%12.412 M23.5176.106 B KRW−1075.32 KRW−455.90%0.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0036830SOULBRAIN HOLDINGS CO., LTD.
27.35%67300 KRW−21.01%885.268 K1.531.391 T KRW15.284405.65 KRW+41.81%0.30%Công nghiệp Chế biến
1107600SEBITCHEM CO., LTD
27.21%52800 KRW+15.03%686.733 K92.76251.04 B KRW−248.26 KRW−114.64%0.38%Công nghiệp Chế biến
0011150CJ SEAFOOD CORPORATION
26.93%3985 KRW+11.00%27.793 M17.80147.804 B KRW23.38170.45 KRW+18.66%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2260970S&D CO., LTD
26.90%39950 KRW+29.92%2.404 M34.8168.957 B KRW12.813118.49 KRW+34.50%1.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0099220SDN COMPANY LTD.
26.81%2115 KRW+13.10%57.761 M4.84118.803 B KRW−160.40 KRW−1353.67%0.00%Công nghệ Điện tử
2296640INNORULES CO.,LTD
26.22%8400 KRW+12.60%5.241 M146.3242.463 B KRW47.85175.55 KRW−7.99%0.71%Dịch vụ Công nghệ
0033790SKYMOONS TECHNOLOGY, INC.
26.20%8070 KRW+29.95%2.551 M0.82135.714 B KRW−115.53 KRW−212.55%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0006620DONGKOO BIO & PHARMA CO., LTD.
25.91%7810 KRW+20.34%19.422 M125.77218.246 B KRW18.26427.63 KRW+80.01%1.54%Công nghệ Sức khỏe
3322510JLK, INC.
25.04%15210 KRW+19.20%4.533 M5.27241.287 B KRW−650.24 KRW−46.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2212310ORGAN ECO TECH
24.81%2350 KRW+0.21%3.028 K1.8423.946 B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
1133750MEGAMD CO., LTD.
24.42%2620 KRW+4.80%21.398 M171.2557.836 B KRW−142.74 KRW−249.94%0.00%Dịch vụ Thương mại
0029480KWANGMU
24.39%3440 KRW+11.87%7.433 M19.16164.212 B KRW20.53167.57 KRW0.00%Truyền thông
373200XPLUS INC.
23.57%1831 KRW−0.11%6.414 M2.70138.617 B KRW−108.51 KRW−170.09%0.68%Sản xuất Chế tạo
0005180BINGGRAE
23.47%88300 KRW+16.80%2.081 M22.10780.731 B KRW8.1510839.32 KRW+190.47%2.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
0090350NOROO PAINT
23.28%10480 KRW+9.39%8.691 M138.28216.64 B KRW7.701361.79 KRW+141.31%3.10%Công nghiệp Chế biến
0003230SAMYANG FOOD
23.07%446500 KRW+29.99%88.024 K1.143.363 T KRW19.5422853.73 KRW+104.28%0.47%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
0018000UNISON CO., LTD.
22.86%803 KRW−17.89%6.147 M15.49133.489 B KRW−231.29 KRW−166.85%0.00%Sản xuất Chế tạo
1138360HYUPJIN
21.84%932 KRW−0.64%1.244 M3.0332.258 B KRW−54.55 KRW+68.88%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0043220TS NEXGEN
21.79%861 KRW−7.22%2.904 M2.30109.743 B KRW3045.630.28 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
0009810PLAYGRAM
21.76%587 KRW+6.15%1.545 M6.9374.397 B KRW−301.55 KRW−1186.10%0.00%Sản xuất Chế tạo
0083790CG INVITES
21.70%2620 KRW−8.39%1.222 M7.36198.447 B KRW−418.34 KRW+2.56%0.00%Công nghệ Sức khỏe
0060590CTC BIO, INC.
21.28%9060 KRW+5.35%5.093 M104.44216.614 B KRW−592.28 KRW−728.39%0.00%Công nghệ Sức khỏe
1112290YCCHEM
21.27%28550 KRW+2.33%3.72 M1.40288.656 B KRW−598.58 KRW−245.42%0.35%Công nghiệp Chế biến
0052260HYUNDAI BIOLAND CO.,LTD.
21.18%6980 KRW+7.38%2.558 M1.60209.4 B KRW1.00%Công nghiệp Chế biến
3314130GENOME&COMPANY
21.04%9000 KRW+17.80%691.763 K14.11135.888 B KRW−3177.08 KRW+15.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
0086460CUR
21.00%4400 KRW+0.80%1030.9412.933 B KRW0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4429270SIGETRONICS, INC.
20.26%16170 KRW+0.06%5.744 M2.61Công nghệ Điện tử
1103840WOOYANG CO., LTD.
19.77%4830 KRW+12.33%6.206 M46.1779.05 B KRW−267.10 KRW−27.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0082850WOOREE BIO CO., LTD
19.71%3000 KRW+9.09%25.936 M9.55141.562 B KRW9.11329.27 KRW−32.23%0.00%Công nghệ Điện tử
3327610FEMTOBIOMED
19.56%7630 KRW−4.63%7.611 K4.0364.101 B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
0004410SEOUL FOOD IND
19.54%180 KRW+2.86%98.656 M111.0071.295 B KRW−1.68 KRW−527.63%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0038950FINEDIGITAL INC.
19.45%4395 KRW−1.24%1.27 M163.3536.043 B KRW16.60264.80 KRW1.14%Công nghệ Điện tử
3339950IBKIMYOUNG CO.,LTD.
19.37%1975 KRW−3.33%19.734 M73.9985.236 B KRW11.00179.80 KRW+2875.17%1.01%Dịch vụ Thương mại
3891404BY4 INC.
19.37%11340 KRW+8.93%5.39 M8.76124.698 B KRW−2003.34 KRW−125.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2253610ROOTLOC
19.30%1250 KRW−3.70%2.36 K1.1212.63 B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
2202960PANDORA TV CO.,LTD.
19.17%1095 KRW−7.37%5.871 K1.3812.936 B KRW0.00%Dịch vụ Thương mại
2224810EOMJIHOUSE
19.02%2050 KRW−15.98%10.008.321 B KRW0.00%Dịch vụ Công nghiệp
0066980HANSUNG CLEANTECH
18.94%2580 KRW+8.63%2.509 M8.16129.084 B KRW−0.14 KRW+99.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0099430BIO PLUS CO., LTD
18.92%5180 KRW−15.91%2.479 M8.40300.082 B KRW11.99432.05 KRW+16.40%1.35%Công nghệ Sức khỏe
1154040DASAN SOLUETA
18.72%1586 KRW+5.73%799.083 K18.5628.469 B KRW1.74912.99 KRW+433.53%0.00%Sản xuất Chế tạo
1199150DATA STREAMS CORP.
18.42%4500 KRW+7.14%1830.1419.209 B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
0017810PULMUONE CORPORATE
17.92%13760 KRW+7.25%4.884 M38.38505.967 B KRW57.22240.48 KRW0.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
0053950KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.
17.84%1420 KRW+15.35%1.078 M6.6350.542 B KRW−592.24 KRW−139.87%0.00%Công nghệ Sức khỏe
2258050TECH TRANS
17.65%527 KRW−15.00%4370.745.267 B KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
2270210SR BIOTEK
17.65%3900 KRW−11.36%5220.984.847 B KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1189350COSET INC.
17.63%1925 KRW−0.05%20.069.25 B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
3390110ANYMEDI
17.62%1610 KRW−0.06%4841.39Công nghệ Sức khỏe
2258250CELLGENTEK
17.54%2445 KRW−8.77%21.772 K19.3112.199 B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
2266870POWER FULX
17.50%680 KRW−14.89%110.044.29 B KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0001470SAMBU ENGINEERING & CONSTRUCTION
17.48%1605 KRW−7.06%6.82 M0.92340.321 B KRW−654.20 KRW−69.96%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2238170NSM
17.46%466 KRW−1.06%390.78 K11.579.681 B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
3336040TASCOM
17.42%4980 KRW−4.05%2932.1025.926 B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
3343090HLB SCIENCE
17.42%2440 KRW−14.83%19.397 K0.8040.115 B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
4406820BEAUTYSKIN CO., LTD.
17.38%21100 KRW+0.72%1.278 M1.0574.568 B KRW0.00%Hỗn hợp
0000860KANGNAM JEVISCO
17.28%26750 KRW+2.49%140.679 K8.91173.875 B KRW10.532540.96 KRW+166.93%1.87%Công nghiệp Chế biến
2267080SEVENBRAU
17.25%2560 KRW−14.38%9.426 K6.32Hàng tiêu dùng không lâu bền
2233990JILGYUNGYI
16.92%533 KRW−1.11%2150.177.87 B KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0003680HANSUNG ENTERPRISE
16.72%5950 KRW+4.20%1.532 M24.6433.606 B KRW10.99541.59 KRW+253.93%0.00%Công nghiệp Chế biến
0052420OSUNG ADVANCED MATERIALS CO., LTD.
16.45%1441 KRW−1.10%19.314 M12.12120.832 B KRW9.28155.20 KRW+376.16%0.00%Công nghệ Điện tử
0003350HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING
16.39%33550 KRW−8.58%1.494 M6.66121.619 B KRW13.692450.20 KRW+58.94%0.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0068290SAMSUNG PUBLISHING
16.21%19000 KRW+1.23%775.438 K23.87190 B KRW21.84869.79 KRW+15.57%1.05%Sản xuất Chế tạo
3302550REMED CO.,LTD.
15.87%3635 KRW+3.12%1.333 M0.54111.369 B KRW139.7126.02 KRW−33.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
1199290BIOPROTECH
15.86%779 KRW+4.28%9030.3112.717 B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
3347850D&D PHARMATECH INC.
15.76%34750 KRW+5.30%912.719 KCông nghệ Sức khỏe
0006880SINGSONGHOLDINGS
15.60%8860 KRW+6.49%4.315 M3.5497.502 B KRW8.531039.26 KRW+4312176.35%1.35%Công nghiệp Chế biến
2203690SPHERE POWER
15.50%9750 KRW+8.57%208.048 K2.07114.503 B KRW−2653.60 KRW−295.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4452280HANSUN ENGINEERING CO., LTD.
15.34%9400 KRW−5.91%1.855 M0.74Sản xuất Chế tạo
3304360S.BIOMEDICS CO., LTD.
15.19%34000 KRW+2.41%781.235 K0.86388.521 B KRW−680.20 KRW−18.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
3318660TIME TECHNICAL SUPPORT
15.16%2605 KRW−13.17%1.163 K0.465.606 B KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
4462520CHOSUN REFRACTORIES
14.86%22500 KRW+1.35%853.741 K1.21266.605 B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng