Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
044990 H&S
2900.007.41%200.00Mua2.158K20.257BCông nghiệp
009730 KOSSEN
1650.00-14.06%-270.00Bán2.300M116.128B-275.9080.00Vật liệu cơ bản
071950 KOAS
1970.0019.39%320.00Mua9.839M50.997B100.9016.35353.00Công nghiệp
004920 CITECH
518.004.23%21.00Mua4.517M25.920B-64.3638.00Công nghệ
323940 KB NO.18 SPAC
2730.00-8.70%-260.007.785M
033320 JCH SYSTEMS
6430.0022.48%1180.00Mua4.783M99.020B28.89181.71138.00Công nghệ
208370 SELVAS HEALTHCARE
2665.0012.68%300.00Mua901.051K33.126B-856.231.00Tài chính
009810 NK MULSAN
1325.0012.29%145.00Mua5.271M97.550B-167.8718.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
290120 DAYOU AP
11550.0011.59%1200.00Mua411.192K112.649B11.12930.96Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
290270 HUNESION
14450.0014.68%1850.00Mua838.611K60.528B72.35174.59Công nghệ
014970 SAMRYOONG
6890.0016.78%990.00Mua3.404M87.468B698.968.4485.00Vật liệu cơ bản
323280 SHT-5 SPAC
3390.00-9.36%-350.001.283M
196700 WAPS
2745.0013.90%335.00Mua5.001M33.013B-1.8393.00Vật liệu cơ bản
033110 CS
2250.0013.92%275.00Mua5.566M227.465B-54.4047.00Công nghiệp
311060 LAT
7900.00-14.32%-1320.00Bán110.379BCông nghệ
043910 NNE
1735.008.78%140.00Mua5.877M54.146B59.4126.8523.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
058110 MEKICS
4550.000.55%25.00Bán4.076K24.261B-395.2662.00Chăm sóc sức khỏe
005745 CROWNHAITAI HOLDINGS(1P)
15000.005.26%750.00Mua43.031K168.315B39.28294.081585.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
281310 BIOSYNECTICS
9500.00-13.24%-1450.00Bán228.677BChăm sóc sức khỏe
098120 MCS
2835.005.78%155.00Mua422.594K22.278B-665.13121.00Công nghệ
245450 CNSLINK
9200.002.22%200.00Mua614.220BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
252370 YOUCEL
4000.000.00%0.00Bán25.300BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
203650 DREAM SECURITY
4540.0012.24%495.00Mua4.799M141.310B77.5452.160.00Công nghệ
219420 LINKGENESIS
9230.0010.27%860.00Mua1.697M79.473B28.10302.82Công nghệ
263540 SAMCO
27000.00-4.26%-1200.00Mua1.152M223.814B-259.84Công nghiệp
086250 HWASHIN TECH
4960.00-5.52%-290.00Bán567.993K71.225B-842.70118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004270 NAMSUNG
4790.007.04%315.00Mua10.947M162.049B-119.7160.00Công nghệ
323230 SHINHAN 5TH SPAC
3330.00-9.39%-345.001.564M
215100 ROBOROBO
6160.007.32%420.00Mua7.934M99.516B33.71173.362.00Tài chính
185190 SUPPRO
4600.0015.00%600.00Mua114.782BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
023770 PLAYWITH
8810.005.13%430.00Mua131.054K30.590B-2171.7640.00Công nghệ
116100 SUN-MC
1320.0014.29%165.00Mua107.205BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
029480 BARUN TECHNOLOGY
1195.00-7.36%-95.00Mua2.906M43.556B-150.19109.00Công nghệ
041140 NEXON GT
12450.004.62%550.00Bán1.949M408.365B-765.00315.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
093230 EID
480.006.19%28.00Sức mua mạnh11.728M119.639B-26.7826.00Công nghệ
125210 AMOGREENTECH
10900.00-5.22%-600.00Sức bán mạnh257.871K189.713B-712.33Công nghệ
066910 SONOKONG
2320.00-9.20%-235.00Bán364.541K55.689B50.1750.9288.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
096350 DSOL
683.00-2.57%-18.00Bán2.128M72.799B-101.27165.00Công nghiệp
069460 DAEHO AL
5010.00-5.29%-280.00Mua592.690K143.165B-55.87164.00Vật liệu cơ bản
099520 ITX-M2M
1845.00-1.07%-20.00Mua137.742K30.299B-96.70119.00Công nghệ
059100 IC
7350.0010.19%680.00Sức mua mạnh245.097K46.834B-341.42111.00Công nghiệp
025560 MIRAE
214.004.90%10.00Mua37.575M129.338B-24.45152.00Công nghệ
039030 EO TECHNICS
61300.0010.85%6000.00Mua118.038K681.113B33.451655.11629.00Công nghệ
100790 MIRAE ASSET VENTURE
5760.00-3.52%-210.00Bán145.745K183.083BTài chính
009620 SAMBO IND
1840.00-4.91%-95.00Sức mua mạnh663.314K39.907B-529.85362.00Vật liệu cơ bản
041020 INFRAWARE
1495.006.79%95.00Mua1.375M52.390B-293.56306.00Công nghệ
012800 DAECHANG
1535.004.78%70.00Sức mua mạnh11.984M133.521B39.8036.81391.00Vật liệu cơ bản
033600 LUXL
1205.005.24%60.00Mua514.794K20.411B-791.1341.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
182690 TERRASEM
1310.005.22%65.00Sức mua mạnh260.777K17.388B-437.3687.00Công nghệ
189330 XIILAB
11000.0010.00%1000.00Bán3022.370BCông nghệ
071090 HISTEEL
23450.00-3.10%-750.00Mua5.566K48.379B-2940.48215.00Vật liệu cơ bản
078070 UBIQUOSS HOLDINGS
48200.00-4.55%-2300.00Mua84.489K833.902B76.90656.70286.00Tài chính
242040 NAMU TECH
3910.002.76%105.00Mua2.106M104.742B-90.70Công nghệ
001840 EEHWA
6780.002.26%150.00Mua1.679M131.299B563.8711.76158.00Công nghiệp
018620 WOOGENE B&G
3450.002.37%80.00Mua968.869K87.502B-336.82119.00Chăm sóc sức khỏe
225570 NAT GAMES
7700.001.99%150.00Bán132.702K178.220B-531.55407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
205500 ACTION SQUARE
1980.00-1.98%-40.00Mua44.509K53.498B-489.85190.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009190 DAIYANG MTL
7600.001.33%100.00Mua13.463K92.385B63.90120.37204.00Vật liệu cơ bản
051630 CHINYANG CHEM
5480.006.82%350.00Sức mua mạnh201.817K61.560B-59.1490.00Vật liệu cơ bản
214870 NEWGLAB
9710.00-4.80%-490.00Mua455.140K198.355B-343.95172.00Công nghệ
033250 CHASYS
2400.00-4.76%-120.00Mua325.564K60.480B-37.64205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
175140 INFOMARK
12300.00-1.99%-250.00Mua46.485K45.534B-1084.5489.00Công nghệ
087730 NEPES AMC
6780.00-3.97%-280.00Bán52.564K124.106B-196.1792.00Vật liệu cơ bản
143540 YWDSP
1460.005.80%80.00Mua3.330M41.667B-1079.27201.00Công nghệ
256630 NH SPAC X
3580.004.22%145.00Mua325.286K24.045B134.3325.57Tài chính
035890 SEOHEE CONSTRUCTION
1410.00-3.09%-45.00Mua4.832M245.797B6.75253.651000.00Công nghiệp
096040 E-TRON
256.004.49%11.00Mua17.785M58.788B-25.6049.00Công nghệ
066830 GENOTECH
2000.008.99%165.00Bán110.144BChăm sóc sức khỏe
066410 BUCKET STUDIO
2590.00-4.43%-120.00Bán62.299K63.538B-1043.9032.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
131370 RSUPPORT
4125.001.35%55.00Mua1.446M211.390B30.85131.94225.00Công nghệ
048770 TPC
5000.002.56%125.00Mua555.557K62.888B21.19230.07379.00Công nghiệp
024060 HEUNGU
7490.002.88%210.00Sức mua mạnh2.089M105.857B44.79162.55108.00Năng lượng
266170 ANDU ENTERTAINMENT
7650.00-5.32%-430.00Bán11717.730BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
121060 UNIPOINT
1780.008.54%140.00Bán19.810BCông nghệ
214420 TONYMOLY
13500.00-2.17%-300.00Mua95.288K241.332B-780.24199.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
078130 KUK-IL PAPER
4040.00-0.37%-15.00Mua13.274M491.388B-19.39133.00Vật liệu cơ bản
008970 DONGYANG STL PIPE
1570.00-1.88%-30.00Mua3.919M190.193B-49.52173.00Vật liệu cơ bản
040910 ICD
10650.005.45%550.00Sức mua mạnh582.381K163.703B5.771855.04192.00Công nghệ
251630 V-ONE TECH
11800.00-6.35%-800.00Bán169.828K189.637B12.441031.88Công nghệ
226350 IMTECH
1320.00-5.71%-80.00Mua276.989K34.505B-601.41201.00Công nghệ
227950 MICROTECH
1835.002.23%40.00Mua127.639K34.107B-417.71Tài chính
051380 PCD
6130.00-3.92%-250.00Mua49.954K51.773B15.73416.7281.00Công nghệ
036180 YOUNG IN F.T
13450.001.89%250.00Mua160.725K232.325B94.53139.64107.00Công nghiệp
270870 NEWTREE
18500.00-4.15%-800.00Bán106.233K174.322B22.77847.44Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
053660 HYUNJIN
3070.001.99%60.00Sức mua mạnh522.690K72.088B-1875.38155.00Công nghiệp
049550 INKTEC
4445.00-0.34%-15.00Mua160.869K71.392B-265.51372.00Vật liệu cơ bản
008800 STUDIO SUMMER INC.
2010.002.03%40.00Bán1.499K63.515B29.76128.4484.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
158310 INTERBULLS
2570.005.98%145.00Mua83.325K28.991B-993.8762.00Công nghệ
088800 ACE TECHNOLOGIES
10550.00-4.09%-450.00Bán440.768K423.861B-53.24363.00Công nghệ
074610 NANOMEDICS
9800.000.93%90.00Mua1.085M283.211B-370.3834.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
097800 WINPAC
1480.004.96%70.00Mua336.994K50.877B159.118.86407.00Công nghệ
071460 DAYOU WINIA
3590.001.27%45.00Bán424.767K126.086B-408.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
196490 DAT
3620.00-1.63%-60.00Mua181.732K192.386B-174.61112.00Công nghiệp
005320 KUKDONG
1755.002.63%45.00Mua245.320K46.737B7.80253.2473.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
091580 SANGSIN EDP
11050.003.76%400.00Mua280.117K134.883B15.36693.58196.00Công nghiệp
222810 HANRYU A.I CENTER
1540.00-2.22%-35.00Bán573.505K26.863B-894.22121.00Công nghệ
101670 KSEC
1830.005.78%100.00Mua929.553K29.669B-100.6551.00Công nghiệp
243840 SHIN HEUNG SEC
40550.000.87%350.00Mua56.941K263.378B24.891689.10Công nghiệp
269620 SYSWORK
3230.003.53%110.00Mua1.960M56.160B14.57214.08Công nghệ
189350 COSET
1390.007.34%95.00Mua15.180BCông nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất