Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Hàn Quốc với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Hàn Quốc này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Biến động 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
285770LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
34.78%109 KRW9.00%9 KRW
Bán
3.529K384.661K KRW361.629M KRW17Công nghệ Sức khỏe
253610ROOTLOC
34.45%1785 KRW−14.80%−310 KRW
Bán Mạnh
157280.245K KRW15.584B KRW34Công nghệ Sức khỏe
242350PNI
33.24%4680 KRW9.35%400 KRW
Mua
3.334K15.603M KRW20.234B KRW39Dịch vụ Công nghệ
266470BIOINFRA LIFE SCIENCE
32.30%520 KRW−6.98%−39 KRW
Theo dõi
4322.36K KRW7.618B KRW26Công nghệ Sức khỏe
346010TIDE
30.95%7560 KRW−12.50%−1080 KRW
Bán
215.12K KRWCông nghệ Điện tử
187790NANO
29.94%1424 KRW15.21%188 KRW
Sức mua mạnh
12.408M17.669B KRW38.297B KRW−429.09 KRW75Công nghiệp Chế biến
048410HDBIO
29.80%32750 KRW28.68%7300 KRW
Sức mua mạnh
3.622M118.618B KRW1.001T KRW−405.57 KRWCông nghệ Sức khỏe
405920NARA CELLAR
29.30%22600 KRW29.89%5200 KRW
Sức mua mạnh
4.046M91.448B KRW109.786B KRW222Dịch vụ Phân phối
291650APTAMER SCIENCES
29.12%4295 KRW29.95%990 KRW
Sức mua mạnh
914.638K3.928B KRW56.884B KRW−505.78 KRW37Công nghệ Sức khỏe
006200KECHOLDINGS
27.49%1405 KRW26.01%290 KRW
Sức mua mạnh
22.191M31.178B KRW48.899B KRW4.76295.05 KRW49Công nghệ Điện tử
174900ABCLON
26.91%23500 KRW16.34%3300 KRW
Sức mua mạnh
1.574M36.99B KRW320.858B KRW−583.16 KRW60Dịch vụ Thương mại
035290GOLD&S
26.00%2065 KRW22.41%378 KRW
Bán
34.078M70.37B KRW98.611B KRW−54.67 KRW97Dịch vụ Thương mại
286750NANOBRICK
25.00%3075 KRW11.21%310 KRW
Sức mua mạnh
9.512M29.249B KRW48.296B KRW−116.47 KRW54Dịch vụ Thương mại
360070TOP MATERIAL
24.26%72700 KRW23.43%13800 KRW
Sức mua mạnh
422.753K30.734B KRW483.053B KRW70Sản xuất Chế tạo
439090MANYO FACTORY CORP
23.00%49250 KRW18.39%7650 KRW7.182M353.697B KRW
236030SSIAL FOOD
22.42%5130 KRW−14.93%−900 KRW
Bán Mạnh
210.26K KRW14.699B KRW78Hàng tiêu dùng không lâu bền
373200HAAINC KOREA
21.73%6950 KRW15.83%950 KRW
Sức mua mạnh
9.214M64.036B KRW111.101B KRW−48.50 KRW31Sản xuất Chế tạo
005750DAELIM B&CO
20.74%4310 KRW12.68%485 KRW
Sức mua mạnh
3.054M13.161B KRW58.686B KRW−164.48 KRW723Sản xuất Chế tạo
322970MOOGENE MEDI
20.47%3455 KRW0.44%15 KRW
Mua
257887.935K KRW24.276B KRW21Dịch vụ Thương mại
285800JINYOUNG
20.30%8220 KRW10.19%760 KRW
Sức mua mạnh
7.763M63.813B KRWCông nghiệp Chế biến
257720SILICON2
20.24%6680 KRW15.57%900 KRW
Sức mua mạnh
15.985M106.781B KRW344.816B KRW26.94259.54 KRW170Bán Lẻ
065440ELUON
19.32%2575 KRW14.19%320 KRW
Mua
19.086M49.147B KRW60.274B KRW56.8545.30 KRW83Công nghệ Điện tử
149980HIRONIC
19.03%8480 KRW12.02%910 KRW
Sức mua mạnh
4.138M35.086B KRW97.307B KRW81.04106.26 KRW82Công nghệ Sức khỏe
258540SL THERAPEUTICS
18.81%1695 KRW5.94%95 KRW
Bán
2.92K4.946M KRW19.168B KRW6Công nghệ Sức khỏe
238170NSM
18.25%380 KRW−13.44%−59 KRW
Bán Mạnh
54.114K20.563M KRW8.808B KRW24Sản xuất Chế tạo
092590LUXPIA
17.60%1445 KRW−0.34%−5 KRW
Mua
104150.28K KRW10.047B KRW62Công nghệ Điện tử
258050TECH TRANS
17.53%987 KRW−1.20%−12 KRW
Mua
1.012K998.844K KRW9.613B KRW11Công nghiệp Chế biến
006880SINGSONGHOLDINGS
17.42%9210 KRW12.45%1020 KRW
Mua
5.706M52.554B KRW93.21B KRW382157.680.02 KRW15Công nghiệp Chế biến
090370METALABS
17.41%3365 KRW7.17%225 KRW
Sức mua mạnh
1.205M4.056B KRW63.627B KRW−1420.55 KRW40Hàng tiêu dùng không lâu bền
217910SJCHEM
17.39%458 KRW−0.22%−1 KRW
Sức mua mạnh
7.003K3.207M KRW5.261B KRW34Công nghiệp Chế biến
248020ZAM
17.27%2580 KRW3.61%90 KRW
Sức mua mạnh
1128.38K KRW11.188B KRW59Sản xuất Chế tạo
290690SOLUX
16.73%25600 KRW3.64%900 KRW
Sức mua mạnh
1.603M41.045B KRW220.045B KRW−406.67 KRW169Sản xuất Chế tạo
302920TCO
16.67%6800 KRW−2.86%−200 KRW
Mua
1601.088M KRW30.319B KRW14Dịch vụ Khách hàng
212310HUVEXEL
16.63%2485 KRW0.40%10 KRW
Theo dõi
49.94K KRW15.098B KRW24Công nghệ Sức khỏe
224020SKCS
16.43%1700 KRW−0.87%−15 KRW
Bán Mạnh
12.501K21.252M KRW12.441B KRW48Công nghiệp Chế biến
244460OLIPASS
16.43%2195 KRW5.02%105 KRW
Bán
3.192M7.006B KRW66.627B KRW−778.46 KRW86Công nghệ Sức khỏe
025770KICC
15.57%11610 KRW7.50%810 KRW
Mua
2.476M28.748B KRW384.971B KRW16.06722.76 KRWTài chính
038680SNET
15.53%5860 KRW10.98%580 KRW
Sức mua mạnh
5.908M34.619B KRW89.927B KRW−77.35 KRW402Dịch vụ Thương mại
036690COMMAX
15.49%3765 KRW4.29%155 KRW
Sức mua mạnh
2.661M10.017B KRW57.099B KRW−260.42 KRW174Công nghệ Điện tử
210120VICTENTS
15.46%21550 KRW−7.51%−1750 KRW
Bán
3868.318M KRW61.815B KRW12Dịch vụ Khách hàng
276240ELIVISION
15.41%597 KRW−1.81%−11 KRW
Mua
511305.067K KRW4.977B KRW21Công nghệ Điện tử
271830PAMTEK
15.40%5710 KRW4.39%240 KRW
Bán Mạnh
3.293M18.802B KRWKhách hàng Lâu năm
270210SR BIOTEK
14.93%3685 KRW0.27%10 KRW
Bán Mạnh
1244.22K KRW5.275B KRW20Hàng tiêu dùng không lâu bền
100790MIRAE ASSET VENTURE
14.89%5330 KRW3.29%170 KRW
Mua
2.291M12.213B KRW281.129B KRW3.141717.83 KRW38Tài chính
011500HANNONG
14.75%21750 KRW8.21%1650 KRW
Sức mua mạnh
4.738M103.047B KRW309.704B KRW70.64307.92 KRW201Hàng tiêu dùng không lâu bền
011420GALAXIA SM
14.68%2410 KRW12.09%260 KRW
Sức mua mạnh
3.502M8.439B KRW60.609B KRW28.2785.26 KRW61Dịch vụ Thương mại
169670KOSTEK SYSTEMS
14.38%6920 KRW5.01%330 KRW
Mua
3092.138M KRW17.497B KRW52Sản xuất Chế tạo
063170SEOUL AUCTION
14.32%14530 KRW12.03%1560 KRW
Mua
786.715K11.431B KRW222.104B KRW−196.26 KRW141Bán Lẻ
005860HANILFEED
14.00%7000 KRW7.69%500 KRW
Sức mua mạnh
25M175.001B KRW248.637B KRW−364.23 KRW79Công nghiệp Chế biến
131100CHOROKBAEM E&M
13.77%2665 KRW3.29%85 KRW
Mua
566.124K1.509B KRW72.923B KRW−257.58 KRW187Công nghiệp Chế biến
434480MONITORAPP
13.51%13280 KRW5.90%740 KRW
Mua
2.516M33.412B KRWDịch vụ Công nghệ
164060ILOODA
13.24%8330 KRW10.04%760 KRW
Sức mua mạnh
4.862M40.5B KRW143.714B KRW21.40425.22 KRW104Công nghệ Sức khỏe
007660ISUPETASYS
13.22%16310 KRW13.26%1910 KRW
Sức mua mạnh
14.28M232.906B KRW959.448B KRW9.911645.13 KRW967Công nghệ Điện tử
092220KEC
13.05%2270 KRW5.34%115 KRW
Mua
19.676M44.665B KRW419.595B KRW33.9966.79 KRW568Công nghệ Điện tử
227420DOBU MASK
12.98%1265 KRW14.92%165 KRW
Sức mua mạnh
31.482K39.762M KRW16.473B KRW17Dịch vụ Thương mại
293780APTABIO
12.95%10770 KRW1.80%190 KRW
Bán
631.331K6.799B KRW242.612B KRW−674.17 KRW21Công nghệ Sức khỏe
266870POWER FULX
12.95%1035 KRW14.87%134 KRW
Mua
11.035K KRW5.684B KRW53Hàng tiêu dùng không lâu bền
116100SUN-MC
12.95%1655 KRW14.87%215 KRW
Mua
11.653K KRW10.555B KRW57Sản xuất Chế tạo
308700TECHEN
12.89%287 KRW14.80%37 KRW
Theo dõi
10128.987K KRWSản xuất Chế tạo
189350COSET
12.83%2065 KRW14.72%265 KRW
Bán
12.065K KRW8.64B KRW135Sản xuất Chế tạo
202960PANDORA TV
12.57%708 KRW−2.88%−21 KRW
Bán
148104.784K KRW8.818B KRW28Dịch vụ Thương mại
315640DEEPNOID
12.56%12610 KRW2.85%350 KRW
Mua
1.838M23.182B KRW115.532B KRW−526.51 KRW110Dịch vụ Công nghệ
093510NGVI
12.50%1600 KRW−11.11%−200 KRW
Bán
11.6K KRW10.836B KRW11Sản xuất Chế tạo
007530YM
12.37%3875 KRW3.89%145 KRW
Bán
413.756K1.603B KRW74.384B KRW31.79121.88 KRW333Sản xuất Chế tạo
085370LUTRONIC
12.36%36150 KRW13.68%4350 KRW
Sức mua mạnh
6.768M244.676B KRW776.006B KRW20.371798.64 KRW345Công nghệ Sức khỏe
258250CGT
12.18%5390 KRW12.29%590 KRW
Sức mua mạnh
5022.706M KRW21.711B KRW49Công nghệ Sức khỏe
341310E&H
12.16%979 KRW13.84%119 KRW
Mua
1979 KRW17.276B KRW61Công nghiệp Chế biến
250060MOBIIS
12.11%2555 KRW−5.55%−150 KRW
Bán
1.553M3.969B KRW86.462B KRW−178.41 KRW36Dịch vụ Công nghệ
032680SOFTCEN
12.10%878 KRW−1.46%−13 KRW
Mua
36.849M32.353B KRW71.809B KRW5.40108.76 KRW20Dịch vụ Công nghệ
072770YULHO
11.89%2940 KRW9.70%260 KRW
Sức mua mạnh
1.368M4.022B KRW158.231B KRW−50.71 KRW32Dịch vụ Phân phối
001340PAIKKWANG IND
11.72%10400 KRW5.58%550 KRW
Mua
8.065M83.872B KRW439.284B KRW21.98473.06 KRW207Công nghiệp Chế biến
149010IKSEMICON
11.72%8130 KRW−3.10%−260 KRW
Bán
4.256K34.601M KRW26.676B KRW18Công nghệ Điện tử
282880COWIN
11.65%38500 KRW8.60%3050 KRW
Sức mua mạnh
1.06M40.824B KRW349.695B KRW54.32708.74 KRW231Sản xuất Chế tạo
095660NEOWIZ
11.46%47650 KRW−2.76%−1350 KRW
Mua
705.008K33.594B KRW1.026T KRW228.57216.19 KRW1.036KDịch vụ Công nghệ
311960AITHENUTRIGENE
11.39%17200 KRW0.00%0 KRW
Theo dõi
1322.27M KRWDịch vụ Công nghệ
044480BLADE ENT
11.37%1209 KRW4.40%51 KRW
Mua
597.409K722.267M KRW38.09B KRW−579.04 KRW73Sản xuất Chế tạo
015710KOCOM
11.11%5620 KRW−0.53%−30 KRW
Theo dõi
277.018K1.557B KRW92.782B KRW−70.67 KRW156Khách hàng Lâu năm
006570DAELIM TRDG
11.08%3835 KRW−0.39%−15 KRW
Mua
1.1M4.218B KRW51.069B KRW82.7646.34 KRW258Khách hàng Lâu năm
457190ISUSPECIALTYCHEMICAL
11.06%228500 KRW0.22%500 KRW
Sức mua mạnh
369.547K84.441B KRWCông nghiệp Chế biến
317770SUPREMA ID
10.97%83100 KRW−5.57%−4900 KRW
Mua
56.812K4.721B KRW250.43B KRW92.11902.22 KRW45Công nghệ Điện tử
049470SGA
10.88%731 KRW1.81%13 KRW
Mua
1.457M1.065B KRW41.584B KRW−179.05 KRW196Công nghệ Điện tử
078600DAEJOO
10.76%105600 KRW7.98%7800 KRW
Sức mua mạnh
517.736K54.673B KRW1.452T KRW−168.94 KRW299Sản xuất Chế tạo
148780BFLYSOFT
10.73%1216 KRW−1.94%−24 KRW
Theo dõi
912.772K1.11B KRW39.59B KRW−5.23 KRW93Dịch vụ Công nghệ
027710FARMSTORY
10.42%2305 KRW3.60%80 KRW
Mua
21.533M49.634B KRW246.09B KRW−82.89 KRW417Công nghiệp Chế biến
036620GAMSUNG CORP.
10.37%4305 KRW5.51%225 KRW
Sức mua mạnh
2.908M12.517B KRW363.382B KRW22.72189.52 KRW62Dịch vụ Công nghệ
222160BIOPTRO
10.36%7030 KRW−2.90%−210 KRW
Mua
697.422K4.903B KRW64.825B KRW93.6876.41 KRWCông nghệ Điện tử
347700LSCORP
10.33%5520 KRW5.95%310 KRW
Sức mua mạnh
113.503K626.537M KRW54.822B KRW−348.65 KRW53Dịch vụ Công nghệ
060280CUREXO
10.23%13020 KRW3.75%470 KRW
Sức mua mạnh
2.371M30.873B KRW504.168B KRW−26.47 KRW92Công nghệ Sức khỏe
094480GALAXIAMONEYTREE
10.23%6520 KRW8.31%500 KRW
Sức mua mạnh
1.794M11.697B KRW234.167B KRW51.07127.66 KRW131Tài chính
224110ATEC MOBILITY
9.99%16220 KRW0.43%70 KRW
Sức mua mạnh
1.791M29.054B KRW70.297B KRW14.801095.87 KRW516Công nghệ Điện tử
018500DONGWON METAL
9.96%1834 KRW8.07%137 KRW
Sức mua mạnh
2.412M4.424B KRW75.399B KRW369.73 KRWSản xuất Chế tạo
331920CELEMICS
9.96%5010 KRW4.59%220 KRW
Mua
116.366K582.994M KRW40.29B KRW−673.19 KRW81Công nghệ Điện tử
184230SGA SOLUTIONS
9.92%917 KRW2.23%20 KRW
Theo dõi
732.943K672.109M KRW48.45B KRW9.8693.00 KRW127Dịch vụ Công nghệ
175250ICURE PHARM. INC.
9.83%3390 KRW5.12%165 KRW
Mua
834.323K2.828B KRW122.475B KRW−1393.54 KRW275Công nghệ Sức khỏe
090080PHC
9.78%1829 KRW5.11%89 KRW
Sức mua mạnh
16.185M29.603B KRW97.671B KRW16.64109.94 KRW792Sản xuất Chế tạo
149300APURES
9.50%821 KRW−5.74%−50 KRW
Bán
909746.289K KRW32.24B KRW54Công nghệ Sức khỏe
226400OSTEONIC
9.45%4545 KRW6.19%265 KRW
Sức mua mạnh
541.334K2.46B KRW84.587B KRW−16.50 KRW123Công nghệ Sức khỏe
110020JJBIO
9.44%5150 KRW9.57%450 KRW
Sức mua mạnh
58.494K301.244M KRW35.918B KRW−442.88 KRW40Công nghiệp Chế biến
402420CALTH
9.43%10500 KRW−2.42%−250 KRW
Bán
331.5K KRWCông nghệ Sức khỏe
354390BASKHANBIO
9.37%6830 KRW10.34%640 KRW
Sức mua mạnh
16.83K KRWCông nghệ Sức khỏe