Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
004590 KOREAFURNI
25600.00400.00%20480.00Sức mua mạnh076.800B10.382467.1645.00Công nghiệp
066110 HANP
1905.00111.67%1005.00Sức mua mạnh1.467M82.119B-732.4393.00Công nghệ
215570 CRONEX
25000.002.46%600.00Mua51924.858BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
241510 ES INDUSTRY
1340.00-14.65%-230.00Sức bán mạnh29.393BCông nghiệp
092590 LUXPIA
617.0014.90%80.00Mua23.915BCông nghệ
116100 SUN-MC
1200.00-5.88%-75.00Bán2.151K7.947BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
242350 PNI
3400.006.25%200.00Bán1.203K15.237BCông nghệ
011150 CJ SEAFOOD
3640.0030.00%840.00Mua32.854M100.606B45.0562.15453.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
016385 DONGBU STL(1P)
54100.0029.89%12450.00Sức mua mạnh130.735K270.108B-5598.65712.00Vật liệu cơ bản
149010 IKSEMICON
7190.00-4.13%-310.00Bán38122.402BCông nghệ
036540 SFASEMICON
2130.0024.56%420.00Sức mua mạnh35.827M240.078B19.4489.42946.00Công nghệ
023790 DONGILSTEEL
5720.0029.85%1315.00Sức mua mạnh770.495K27.874B-1010.3499.00Vật liệu cơ bản
011155 CJSEAFOOD(1P)
53300.0030.00%12300.00Sức mua mạnh339.252K100.606B45.0562.15453.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002787 CHINHUNG INT (2PB)
13400.007.63%950.00Mua383.797K277.013B45.9541.45214.00Công nghiệp
00499K LOTTE(1P)
71300.0020.44%12100.00Mua414.698K5408.839B6.827481.504845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
014130 HAN EXPRESS
8900.0013.67%1070.00Mua8.814M93.960B17.74441.34297.00Công nghiệp
18064K HANJINKAL(1P)
67000.0017.13%9800.00Mua1.224M2268.628B-683.4336.00Công nghiệp
079650 SEOSAN
3580.00-4.15%-155.00Mua5.534M74.700B-38.54148.00Vật liệu cơ bản
051160 GAEASOFT
7950.00-6.03%-510.00Mua2.513M123.301B-75.17170.00Công nghệ
003535 H.I.S.C(1P)
3660.0018.64%575.00Mua5.639M412.185B5.84410.701661.00Tài chính
001745 SKNETWORKS(1P)
146500.005.40%7500.00Mua143.761K1433.757B59.9999.353174.00Năng lượng
009835 HANWHACHEM(1P)
22650.0029.80%5200.00Sức mua mạnh1.492M3555.807B19.181136.332417.00Vật liệu cơ bản
212310 HUVEXEL
5320.006.51%325.00Bán1.067K10.120BChăm sóc sức khỏe
001045 CJ(1P)
67500.009.58%5900.00Sức mua mạnh467.672K3187.872B17.567005.8648.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
084695 DAESANG HOLDINGS(1P)
7870.0014.22%980.00Sức mua mạnh382.163K306.358B13.40631.5413.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
106520 DIGITAL OPTICS
845.0016.39%119.00Mua15.061M39.205B-648.22306.00Công nghệ
002785 CHINHUNG INT(1PB)
4610.004.54%200.00Mua599.748K277.013B45.9541.45214.00Công nghiệp
000885 HANWHA(1P)
49400.0030.00%11400.00Sức mua mạnh46.870K2151.803B4.766541.385393.00Tài chính
014825 DWS(1P)
54900.0029.94%12650.00Mua6.763K936.779B20.971757.32460.00Vật liệu cơ bản
016380 DONGBU STL
10950.0010.38%1030.00Sức mua mạnh511.766K270.108B-5598.65712.00Vật liệu cơ bản
202960 PANDORA TV
1285.006.64%80.00Bán6813.612BCông nghệ
158310 INTERBULLS
3510.0017.39%520.00Mua3.141M25.551B-952.9762.00Công nghệ
032280 SAMIL
2515.0015.37%335.00Sức mua mạnh14.749M33.835B13.15165.84137.00Công nghiệp
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
2295.004.32%95.00Mua2.832K6.600BCông nghệ
236200 SUPREMA
32250.0019.89%5350.00Sức mua mạnh1.026M190.459B16.731608.01106.00Công nghệ
042500 RINGNET
4825.0013.66%580.00Mua10.087M63.407B16.15262.81234.00Công nghệ
258540 STEMLAB
29900.000.84%250.00Mua16551.531BChăm sóc sức khỏe
239340 M-5 SPAC
4815.00-15.23%-865.00Mua1.511M27.264B2032.693.51Tài chính
101360 E&D
572.00-4.83%-29.00Bán1.003K3.554BVật liệu cơ bản
030790 TYNETWORKS
2335.00-7.34%-185.00Bán23.298M240.260B-121.23Công nghệ
033310 DK D&I
3415.00-1.59%-55.00Mua2.134M72.287B18.98182.8364.00Vật liệu cơ bản
029480 BARUN TECHNOLOGY
870.009.02%72.00Mua6.556M26.944B-152.20109.00Công nghệ
005965 DONGBU(1P)
21000.005.26%1050.00Mua101.689K178.795B2.443507.36835.00Công nghiệp
001770 SHINHWA SILUP
27500.0018.28%4250.00Sức mua mạnh62.389K28.246B43.44535.2477.00Vật liệu cơ bản
240340 INTERKOS
3100.003.33%100.00Mua1.999K10.039BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000545 HEUNGKUKF&MINS(1P)
6630.007.80%480.00Mua139.949K314.147B7.06694.631395.00Tài chính
119650 KC COTTRELL
9640.002.01%190.00Mua5.930M122.850B29.49320.43215.00Công nghiệp
006125 SK DISCOVERY(1P)
21950.009.48%1900.00Mua924.186K611.677B27.281178.431659.00Năng lượng
002995 KUMHOINDUSTRIAL(1P)
76100.00-2.81%-2200.00Mua258.909K514.164B-13.941076.00Công nghiệp
003495 KAL(1P)
27350.002.63%700.00Mua1.017M3338.530B-2012.4018481.00Công nghiệp
004710 HANSOL TECHNICS
6160.00-14.92%-1080.00Sức bán mạnh947.143K155.063B-933.24802.00Công nghệ
225860 M&C LIFE SCIENCE
939.00-4.96%-49.00Bán2.502K10.695BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
179720 YELOPAY
102.00-15.00%-18.00Bán1.501K1.422BCông nghiệp
122050 IL SCIENCE
2975.00-15.00%-525.00Sức bán mạnh1.654K23.534BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
199150 DATA STREAMS
3205.00-14.99%-565.00Sức bán mạnh1015.448BCông nghệ
112190 KC INDUSTRY
2950.00-14.99%-520.00Sức bán mạnh94
189540 CTN
825.00-14.95%-145.00Sức bán mạnh1502.344BCông nghệ
217910 SJCHEM
433.00-14.93%-76.00Sức bán mạnh18
267810 ANTZ
3995.00-14.91%-700.00Bán1.285K7.263BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
225850 MIEV
2915.00-14.89%-510.00Sức bán mạnh1.283K11.413BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
246710 T&R BIOFAB
21350.005.17%1050.00Mua1.265M167.992B-647.55Chăm sóc sức khỏe
137400 P&T
12150.007.05%800.00Mua887.452K99.363B56.18259.19224.00Công nghiệp
148780 BFLYSOFT
3100.00-12.80%-455.00Mua20116.871BCông nghệ
066830 GENOTECH
1600.00-5.88%-100.00Bán6.477K9.398BChăm sóc sức khỏe
015590 CURO
1040.009.47%90.00Mua6.515M118.496B-137.14244.00Công nghiệp
003075 KOLONGLOBAL(1P)
19650.00-5.07%-1050.00Sức mua mạnh334.710K286.913B17.79643.442584.00Công nghiệp
150840 INTROMEDIC
6680.004.38%280.00Mua2.824M121.388B-329.1454.00Chăm sóc sức khỏe
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
3650.0013.88%445.00Mua2.902K22.998BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
060150 INSUN ENT
11400.0012.87%1300.00Mua4.294M371.265B26.01421.74340.00Công nghiệp
065770 CS
3190.00-1.69%-55.00Mua660.454K61.120B14.92217.5671.00Công nghệ
900100 NEW PRIDE
2080.00-12.24%-290.00Bán11.544M211.260B-274.75154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
135270 SEJONG MATERIALS
84.000.00%0.00Bán14.261K570.868MVật liệu cơ bản
008355 NAMSUNALUM(1P)
32400.006.93%2100.00Mua139.073K300.238B11.94228.21597.00Vật liệu cơ bản
122690 SAC
2685.008.92%220.00Mua422.528K47.864B-1157.78296.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
229480 ZUM INTERNET
7380.00-7.05%-560.00Mua51685.821BCông nghệ
222670 PLUMBLINE LIFE SCIENCES
7580.008.60%600.00Mua5.722K
016600 QCP
779.001.96%15.00Mua10.973M104.111B-101.5527.00Tài chính
027740 MANIKER
1260.007.23%85.00Mua129.023M184.235B-85.87493.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
121060 UNIPOINT
19300.00-0.77%-150.00Bán213
080220 JSC
4275.007.82%310.00Mua7.939M112.371B10.23387.4467.00Công nghệ
095910 S-ENERGY
5620.002.55%140.00Mua2.035M68.522B-75.65203.00Năng lượng
298690 AIRBUSAN
7770.00-6.83%-570.00Mua7.691M433.363B19.24433.381367.00Công nghiệp
143160 IDIS
23750.00-3.65%-900.00Bán1.057M254.232B58.51421.28388.00Công nghệ
216280 WON TECH
21000.002.44%500.00Mua10181.791B123.00Chăm sóc sức khỏe
020560 ASIANA AIRLINES
8210.000.74%60.00Mua25.332M1672.668B-519.379125.00Công nghiệp
214270 FSN
1690.00-3.70%-65.00Mua12.176M154.164B40.9143.001.00Công nghệ
089030 TECHWING
14500.004.32%600.00Sức mua mạnh1.710M254.835B13.271088.02388.00Công nghệ
232680 RAONTEC
4600.006.98%300.00Mua2.181K18.349BCông nghệ
28513K SKCHEM(1P)
29300.001.74%500.00Mua213.721K932.623B154.74462.71Vật liệu cơ bản
089010 CHEMTRON
10350.00-5.05%-550.00Mua578.212K134.957B124.8187.33307.00Công nghệ
267850 ASIANAIDT
18500.00-5.37%-1050.00Mua619.971K217.005B20.58949.74Công nghệ
302550 REMED
18400.0011.52%1900.00Mua1285.245BChăm sóc sức khỏe
033110 ED
1720.000.58%10.00Mua14.530M152.034B-54.4047.00Công nghiệp
251280 ANGIOLAB
12850.00-10.14%-1450.00Bán250Chăm sóc sức khỏe
197210 LEED
7030.0010.36%660.00Mua1.797M93.974B-852.7628.00Công nghệ
009070 KCTC
3930.0010.08%360.00Sức mua mạnh2.898M106.764B14.84240.62369.00Công nghiệp
163430 DPECO
3440.0014.86%445.00Mua8.562K9.002BCông nghiệp
200350 RAEMONGRAEIN
2400.0014.29%300.00Mua9.902K4.063BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
222160 BIOPTRO
2600.008.33%200.00Mua6
221800 U2BIO
18500.0014.91%2400.00Mua134.969BChăm sóc sức khỏe
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất