Các công ty Hàn Quốcphá vỡ mục tiêu bán hàng của họ

Chứng khoán Hàn Quốc này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người chủ yếu tìm kiếm các công ty tăng doanh số bán hàng của họ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy cảnh báo, Padawan trẻ của tôi, vào cuối ngày doanh thu chỉ tính rất ít nếu công việc kinh doanh không bao giờ có lãi. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu đầy đủ trước khi giao dịch bất kỳ thứ gì trong danh sách này.

Doanh thu
(FY)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
005930SAMSUNG ELEC
302.231T KRW68800 KRW0.00%9.898M455.98T KRW13.135240.16 KRW−20.52%2.10%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
005380HYUNDAI MTR
142.528T KRW191500 KRW0.00%326.229K45.155T KRW5.2536461.75 KRW51.00%3.92%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
034730SK
134.552T KRW149300 KRW−0.40%93.133K8.233T KRW−17138.35 KRW−128.91%3.35%Tài chính
Sức mua mạnh
000270KIA MTR
86.559T KRW80200 KRW0.00%620.891K31.888T KRW4.2918678.16 KRW41.39%4.36%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
005490POSCO HOLDINGS
84.75T KRW569000 KRW0.00%924.09K43.158T KRW34.2516611.27 KRW1.58%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
066570LG ELECTRONICS INC.
83.467T KRW103100 KRW0.00%456.213K17.583T KRW45.262277.73 KRW−77.75%0.68%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
096770SK INNOVATION
78.057T KRW158100 KRW−0.57%371.658K14.231T KRW−9906.01 KRW−134.11%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
015760KEPCO
71.258T KRW17970 KRW0.00%634.981K11.536T KRW−31973.89 KRW−32.47%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
000880HANWHA
62.278T KRW24500 KRW−0.81%388.978K1.698T KRW2.2610848.45 KRW−4.29%3.06%Công nghiệp Chế biến
Mua
267250HD HYUNDAI
61.79T KRW67200 KRW0.00%342.166K4.749T KRW10.796225.68 KRW−50.51%6.85%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
012330HYUNDAI MOBIS
51.907T KRW239500 KRW0.63%104.585K21.737T KRW7.3732518.65 KRW24.90%1.67%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
051910LG CHEM
51.865T KRW517000 KRW0.00%254.37K38.735T KRW26.9819160.31 KRW−32.77%1.93%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
036460KOGAS
51.715T KRW24400 KRW0.00%143.113K2.094T KRW3.147772.84 KRW−48.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
000660SK HYNIX
44.622T KRW117300 KRW0.69%2.938M80.658T KRW−11909.92 KRW−171.44%1.02%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
105560KBFINANCIALGROUP
43.966T KRW57500 KRW0.00%833.696K21.697T KRW5.0911287.09 KRW−2.26%5.17%Tài chính
Sức mua mạnh
028260SAMSUNG C&T
43.162T KRW107800 KRW0.00%120.201K17.606T KRW7.9013639.12 KRW41.85%2.13%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
010950S-OIL
42.446T KRW77400 KRW0.00%222.984K8.915T KRW19.503970.21 KRW−81.57%4.13%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
001040CJ
40.925T KRW89000 KRW−2.84%237.854K2.806T KRW96.16925.51 KRW−90.42%2.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
047050POSCO INTERNATIONAL
37.99T KRW76700 KRW−3.40%1.481M13.493T KRW19.174001.03 KRW−7.25%1.30%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
055550SHINHAN FINANCIAL GR
32.686T KRW37450 KRW0.00%663.062K19.305T KRW4.498332.65 KRW6.42%6.18%Tài chính
Mua
097950CJ CHEILJEDANG
30.08T KRW298500 KRW0.00%15.141K4.564T KRW16.3318277.75 KRW−54.87%1.84%Vận chuyển
Sức mua mạnh
032830SAMSUNG LIFE
29.907T KRW72100 KRW0.00%122.951K12.947T KRW6.0711875.30 KRW192.20%4.16%Tài chính
Sức mua mạnh
139480EMART
29.332T KRW70900 KRW0.00%103.874K1.97T KRW10.117010.46 KRW−88.79%2.82%Bán Lẻ
Mua
004020HYUNDAI STEEL
27.341T KRW39650 KRW0.00%338.987K5.216T KRW10.033951.33 KRW−73.21%2.52%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
078930GS HOLDINGS
27.164T KRW39900 KRW0.00%114.253K3.769T KRW3.1212770.05 KRW−45.33%6.27%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
086280HYUNDAI GLOVIS
26.982T KRW181200 KRW0.00%66.094K6.795T KRW5.8431026.92 KRW12.37%3.15%Vận chuyển
Sức mua mạnh
034220LG DISPLAY
25.939T KRW13660 KRW0.00%2.037M4.888T KRW−13299.87 KRW−4293.22%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
030200KT
25.65T KRW32650 KRW0.00%502.731K8.254T KRW6.644913.92 KRW−19.31%6.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
373220LG ENERGY SOLUTION
25.599T KRW491000 KRW0.00%249.462K114.894T KRW83.295895.26 KRW1215.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
088350HANWHA LIFE
23.725T KRW3055 KRW0.00%2.084M2.295T KRW2.401271.08 KRW−0.09%0.00%Tài chính
Mua
011170LOTTE CHEMICAL CORP
22.276T KRW137800 KRW0.00%71.396K5.894T KRW−1499.75 KRW−110.43%2.54%Công nghiệp Chế biến
Mua
086790HANA FINANCIAL GR
21.273T KRW44400 KRW0.00%1.288M12.595T KRW3.4712803.98 KRW9.56%8.45%Tài chính
Mua
000720HYUNDAI ENG & CONST
21.239T KRW36450 KRW0.00%488.335K4.115T KRW11.263236.27 KRW−35.95%1.65%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
000810SAMSUNG F & M INS
21.201T KRW268500 KRW1.90%92.656K11.207T KRW6.7339913.26 KRW47.01%5.14%Tài chính
Sức mua mạnh
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
20.124T KRW533000 KRW0.00%266.207K35.243T KRW16.9431462.81 KRW39.46%0.19%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
011070LG INNOTEK
19.589T KRW243000 KRW0.00%122.777K5.75T KRW9.7224988.33 KRW−38.62%1.71%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
001120LG INT
18.76T KRW29600 KRW0.00%319.934K1.065T KRW2.8810291.46 KRW−29.36%10.14%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
011200HYUNDAI MERC MAR
18.583T KRW16580 KRW0.00%1.259M8.108T KRW3.714466.08 KRW−58.48%7.24%Vận chuyển
Theo dõi
316140WOORIFINANCIALGROUP
18.094T KRW12530 KRW0.16%2.029M9.529T KRW3.253853.86 KRW−1.82%9.26%Tài chính
Mua
009540HDKSOE
18.085T KRW115800 KRW0.00%141.232K8.189T KRW198.09584.59 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
005830DB INSURANCE
17.548T KRW93400 KRW0.00%167.798K5.608T KRW4.1122751.99 KRW42.38%4.93%Tài chính
Sức mua mạnh
006260LS
17.491T KRW103100 KRW0.00%218.408K2.863T KRW6.6015625.79 KRW35.16%1.50%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
017670SK TELECOM
17.305T KRW51100 KRW0.00%1.352M11.043T KRW10.604819.77 KRW−31.19%6.50%Truyền thông
Sức mua mạnh
018260SAMSUNG SDS
17.235T KRW136900 KRW0.00%106.804K10.589T KRW10.4813058.49 KRW32.78%2.34%Dịch vụ Công nghệ
Mua
000150DOOSAN
16.996T KRW114600 KRW0.00%582.12K1.795T KRW−34143.74 KRW−77.54%1.75%Công nghệ Điện tử
Mua
001450HYUNDAI M&F INS
15.771T KRW33100 KRW0.00%480.725K2.596T KRW3.808703.68 KRW28.85%5.94%Tài chính
Sức mua mạnh
023530LOTTE SHOPPING
15.476T KRW74600 KRW0.00%48.659K2.109T KRW−8458.04 KRW−98.43%4.42%Bán Lẻ
Mua
034020DOOSAN ENERBILITY
15.421T KRW16670 KRW0.00%3.567M10.677T KRW−349.68 KRW−798.53%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
024110IBK
14.842T KRW11450 KRW0.00%644.235K9.131T KRW3.313456.00 KRW19.68%8.38%Tài chính
Theo dõi
004990LOTTE
14.112T KRW26450 KRW0.00%136.197K1.891T KRW71.42370.34 KRW−92.13%5.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
003490KAL
14.096T KRW22150 KRW0.00%473.306K8.184T KRW6.133611.14 KRW−13.05%3.39%Vận chuyển
Sức mua mạnh
032640LG UPLUS
13.906T KRW10420 KRW0.00%373.744K4.485T KRW6.431619.77 KRW8.96%6.24%Truyền thông
Mua
138040MERITZ FINANCIAL
13.785T KRW57400 KRW6.30%983.6K11.513T KRW5.0611335.42 KRW49.78%0.18%Tài chính
Sức mua mạnh
003380HARIM HOLDINGS
13.775T KRW6970 KRW−0.99%677.009K663.359B KRW1.72%Dịch vụ Phân phối
009830HANWHA SOLUTIONS
13.654T KRW30100 KRW−1.63%1.245M5.21T KRW43.45692.77 KRW−65.80%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
006360GS E&C
12.299T KRW14210 KRW−1.46%506.075K1.206T KRW−1264.57 KRW−122.65%9.15%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
000120CJ LOGISTICS
12.131T KRW81500 KRW0.00%45.987K1.626T KRW9.398683.38 KRW5.42%0.61%Vận chuyển
Mua
007070GS RETAIL
11.226T KRW23500 KRW0.00%261.974K2.401T KRW48.02489.39 KRW−93.83%1.83%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
010130KOR ZINC
11.219T KRW523000 KRW0.00%27.126K9.763T KRW16.9530851.33 KRW−36.01%5.74%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
047040DWEC
10.419T KRW4335 KRW0.00%1.058M1.781T KRW3.081405.90 KRW37.67%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
028050SAMSUNG ENG
10.054T KRW30550 KRW0.00%802.293K5.988T KRW6.674577.82 KRW110.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
032190DAOU DATA
9.747T KRW13100 KRW0.00%146.098K501.73B KRW2.116216.90 KRW149.26%2.29%Dịch vụ Phân phối
001740SKNETWORKS
9.666T KRW6330 KRW0.00%349.698K1.305T KRW29.39215.39 KRW−3.34%1.90%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
009150SAMSUNG ELEC MECH
9.425T KRW138100 KRW0.00%218.619K10.231T KRW17.168046.22 KRW−41.08%1.52%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
023590DAOU TECH
9.211T KRW17520 KRW0.00%34.904K758.031B KRW1.6910382.67 KRW66.59%3.42%Tài chính
329180HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
9.045T KRW124500 KRW0.00%111.997K11.052T KRW−1215.59 KRW84.79%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
006040DONGWON IND
9.026T KRW31800 KRW−1.40%20.976K1.47T KRW5.465825.09 KRW−52.39%3.46%Vận chuyển
298020HYOSUNG TNC
8.883T KRW355000 KRW0.00%17.109K1.532T KRW−7454.86 KRW−106.58%2.82%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
006120SK DISCOVERY
8.717T KRW42200 KRW0.00%31.5K844.952B KRW1.9721382.48 KRW107.77%4.03%Công nghệ Sức khỏe
082640TONGYANG LIFE
8.707T KRW4805 KRW0.00%171.855K748.901B KRW4.591047.01 KRW−28.13%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
018880HANON SYSTEMS
8.628T KRW9250 KRW0.00%732.05K4.936T KRW35.80258.35 KRW−25.82%3.89%Sản xuất Chế tạo
Mua
241560DOOSAN BOBCAT
8.623T KRW55000 KRW0.00%209.962K5.514T KRW5.949256.19 KRW121.23%2.82%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
001230DONGKUK STL MILL
8.511T KRW11020 KRW−0.36%41.471K154.234B KRW−25794.08 KRW−150.80%27.19%Khoáng sản phi năng lượng
161390HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
8.394T KRW40250 KRW0.00%241.693K4.91T KRW9.754128.01 KRW−26.20%1.99%Khách hàng Lâu năm
Mua
035420NAVER
8.22T KRW208000 KRW0.00%485.769K31.006T KRW44.094717.43 KRW−29.39%0.64%Dịch vụ Công nghệ
Mua
011210HYUNDAI WIA
8.208T KRW59800 KRW0.00%119.052K1.588T KRW−5406.39 KRW−163.50%1.17%Sản xuất Chế tạo
Mua
018670SK GAS
8.066T KRW153200 KRW0.00%44.062K1.375T KRW5.2729059.51 KRW11.56%4.90%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
017940E1
7.991T KRW61700 KRW0.00%17.229K356.734B KRW1.3745189.34 KRW207.35%6.97%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
011780KUMHO PETRO CHEM
7.976T KRW128500 KRW0.00%49.603K3.048T KRW5.6522750.86 KRW−59.51%4.20%Công nghiệp Chế biến
Mua
004170SHINSEGAE
7.813T KRW203000 KRW−0.73%38.872K1.916T KRW5.0040595.66 KRW−1.28%1.85%Bán Lẻ
Mua
282330BGF RETAIL
7.616T KRW143000 KRW−0.83%48.466K2.47T KRW12.5211425.17 KRW17.23%2.87%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
003690KOREAN RE
7.549T KRW8530 KRW0.00%448.711K1.047T KRW3.672326.33 KRW184.79%5.04%Tài chính
204320HL MANDO
7.516T KRW41350 KRW0.00%326.872K1.939T KRW16.192553.76 KRW13.60%1.21%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
375500DL E&C
7.497T KRW30800 KRW0.00%104.535K1.266T KRW4.057608.96 KRW−37.57%3.25%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
051900LG H&H
7.186T KRW441500 KRW−1.45%72.903K6.836T KRW39.2911237.97 KRW−68.44%0.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
035720KAKAO
7.107T KRW45050 KRW0.00%1.395M19.471T KRW171.51262.66 KRW−94.77%0.13%Dịch vụ Thương mại
Mua
002380KCC
6.775T KRW252500 KRW0.00%20.593K1.857T KRW−5839.61 KRW81.88%3.17%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
058650SEAH HOLDINGS
6.746T KRW103300 KRW0.00%133405.884B KRW4.2224458.36 KRW7.22%3.87%Khoáng sản phi năng lượng
001390KGC
6.607T KRW7810 KRW−1.39%886.935K534.195B KRW2.952644.26 KRW1.28%Công nghiệp Chế biến
012450HANWHA AEROSPACE
6.54T KRW105800 KRW0.00%522.2K5.35T KRW6.6615893.64 KRW420.78%0.95%Công nghệ Điện tử
Mua
010140SAMSUNG HVY IND
6.494T KRW8050 KRW0.00%5.301M6.875T KRW−517.88 KRW32.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
028670PANOCEAN
6.42T KRW4950 KRW−3.32%5.802M2.646T KRW5.35924.95 KRW−38.02%3.03%Vận chuyển
Sức mua mạnh
020560ASIANA AIRLINES
6.207T KRW10470 KRW0.00%105.926K777.807B KRW3.552950.66 KRW0.00%Vận chuyển
Theo dõi
011760HYUNDAI CORP
6.127T KRW19530 KRW0.00%38.881K234.574B KRW2.956613.27 KRW11.57%3.07%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
003550LG CORP.
5.883T KRW83900 KRW0.00%140.355K13.378T KRW12.616654.77 KRW−32.69%3.58%Khách hàng Lâu năm
Mua
033780KT&G
5.851T KRW87300 KRW0.00%285.112K10.474T KRW11.687474.78 KRW−14.31%7.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
004690SAMCHULLY
5.789T KRW99900 KRW0.00%7.422K342.06B KRW4.9420217.04 KRW−7.85%3.00%Công ty dịch vụ công cộng
000370HANWHA GENERAL INS
5.692T KRW4520 KRW0.00%240.89K527.124B KRW2.252007.75 KRW45.28%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
138930BNK FINANCIAL GROUP
5.662T KRW7040 KRW0.00%682.325K2.257T KRW3.122256.33 KRW−8.12%10.30%Tài chính
Theo dõi
086520ECOPRO
5.64T KRW957000 KRW−1.44%399.553K25.272T KRW591.911616.80 KRW0.05%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh