Các công ty Hàn Quốc có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Hàn Quốc này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
005930SAMSUNG ELECTRONICS
258.935 T KRW80000 KRW−1.96%17.908 M0.86540.21 T KRW27.592899.18 KRW−56.24%1.77%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
005380HYUNDAI MOTOR
162.664 T KRW280000 KRW−1.93%876.56 K0.7968.111 T KRW6.1845285.22 KRW+29.44%4.69%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
034730SK
131.238 T KRW160500 KRW0.00%438.289 K0.538.739 T KRW−34164.57 KRW−7680.65%3.12%Tài chính
Sức mua mạnh
000270KIA CORPORATION
99.808 T KRW127900 KRW−2.07%1.68 M1.0851.643 T KRW5.3423964.19 KRW+47.57%4.29%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
015760KOREA ELECTRIC POWER
88.219 T KRW19280 KRW−4.08%4.202 M2.6912.903 T KRW18.061067.69 KRW0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
066570LG ELECTRONICS INC.
84.228 T KRW108300 KRW−0.09%964.295 K0.7318.476 T KRW27.223978.52 KRW+62.42%0.74%Khách hàng Lâu năm
Mua
096770SK INNOVATION
77.288 T KRW114100 KRW−5.70%3.189 M2.3810.471 T KRW33.793376.41 KRW−51.20%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
005490POSCO HOLDINGS INC.
77.127 T KRW366500 KRW−1.21%326.765 K0.8828.14 T KRW19.7818524.90 KRW2.70%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
267250HD HYUNDAI
62.164 T KRW72400 KRW+1.69%345.022 K1.615.032 T KRW12.625738.15 KRW−64.22%6.46%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
012330HYUNDAI MOBIS
59.254 T KRW237500 KRW−0.42%251.784 K0.6021.339 T KRW6.2737900.75 KRW+23.30%1.89%Sản xuất Chế tạo
Mua
051910LG CHEM, LTD
55.25 T KRW355500 KRW−1.66%250.301 K0.8327.31 T KRW27.8212780.17 KRW−38.90%0.97%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000880HANWHA
53.327 T KRW26650 KRW+0.57%388.647 K1.801.835 T KRW2.83%Công nghiệp Chế biến
Mua
105560KB FINANCIAL GROUP
47.847 T KRW78600 KRW−2.72%2.546 M2.4130.489 T KRW7.6910221.86 KRW4.13%Tài chính
Sức mua mạnh
036460KOREA GAS CORPORATION
44.547 T KRW61900 KRW−2.52%6.346 M0.735.45 T KRW−6079.93 KRW−159.76%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
028260SAMSUNG C&T CORPORATION
41.896 T KRW135300 KRW+0.15%258.625 K0.7321.008 T KRW9.7413888.57 KRW+5.27%1.89%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
001040CJ CORP.
41.353 T KRW125500 KRW+2.37%124.926 K1.093.818 T KRW16.537593.73 KRW+95.31%2.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
055550SHINHAN FINANCIAL GROUP CO., LTD.
36.392 T KRW47600 KRW−0.10%1.06 M0.8824.272 T KRW5.957996.15 KRW4.44%Tài chính
Sức mua mạnh
010950S-OILCORPORATION
35.727 T KRW67900 KRW−0.44%255.003 K1.307.859 T KRW9.317296.65 KRW−43.33%2.49%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
373220LG ENERGY SOLUTION
33.745 T KRW333000 KRW−2.06%165.513 K0.7279.56 T KRW105.853145.82 KRW−29.30%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
047050POSCO INTERNATIONAL
33.133 T KRW64400 KRW+2.22%13.891 M2.5111.083 T KRW16.463911.78 KRW−13.87%1.59%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000660SK HYNIX
32.766 T KRW234000 KRW−1.47%3.848 M1.15163.31 T KRW−6704.51 KRW−97.90%0.51%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000720HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION
29.651 T KRW32300 KRW−0.31%344.195 K0.953.66 T KRW6.484986.29 KRW+41.56%1.85%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
139480E-MART CO., LTD.
29.472 T KRW57300 KRW−0.35%165.345 K0.941.598 T KRW−3255.85 KRW−140.81%3.48%Bán Lẻ
Mua
097950CJ CHEILJEDANG CORP
29.023 T KRW390500 KRW−0.89%51.141 K0.786 T KRW13.2829409.28 KRW+16.76%1.40%Vận chuyển
Sức mua mạnh
086790HANA FINANCIAL GROUP INC.
28.23 T KRW59900 KRW−0.50%583.324 K0.9617.077 T KRW5.3711162.34 KRW5.65%Tài chính
Sức mua mạnh
078930GS HOLDINGS
25.978 T KRW53900 KRW+20.85%4.391 M35.894.21 T KRW4.0313359.37 KRW−33.51%5.61%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
004020HYUNDAI STEEL
25.915 T KRW29600 KRW+0.85%556.044 K1.233.861 T KRW14.742008.72 KRW−65.68%3.41%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
086280HYUNDAI GLOVIS CO., LTD
25.683 T KRW216000 KRW+0.47%208.504 K0.898.063 T KRW7.4728908.97 KRW−8.05%2.93%Vận chuyển
Sức mua mạnh
316140WOORIFINANCIALGROUP
24.544 T KRW14240 KRW−0.84%4.197 M2.8410.664 T KRW4.613088.26 KRW8.22%Tài chính
Mua
0006260LS
24.481 T KRW148800 KRW+5.83%898.536 K1.773.904 T KRW10.2714488.09 KRW−2.83%1.14%Sản xuất Chế tạo
Mua
030200KT CORPORATION
23.934 T KRW37000 KRW+1.37%530.781 K1.088.658 T KRW8.574316.76 KRW−7.38%6.74%Truyền thông
Sức mua mạnh
006400SAMSUNG SDI CO., LTD.
22.708 T KRW389000 KRW−0.77%326.437 K1.1225.992 T KRW14.1127560.72 KRW−9.43%0.26%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
009540HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING
22.129 T KRW151600 KRW+1.13%565.193 K1.9110.6 T KRW19.487784.08 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
034220LG DISPLAY
21.331 T KRW10960 KRW−0.27%3.506 M1.555.495 T KRW−5938.60 KRW+46.75%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
032830SAMSUNG LIFE INSURANCE
21.284 T KRW87000 KRW−0.68%184.752 K0.7115.731 T KRW8.6310082.71 KRW−10.39%4.22%Tài chính
Mua
011070LG INNOTEK
20.605 T KRW255500 KRW−2.29%131.786 K0.326.188 T KRW9.7526215.86 KRW−22.02%1.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
024110INDUSTRIAL BANK OF KOREA
20.115 T KRW13500 KRW−0.44%821.684 K1.0710.813 T KRW4.183230.41 KRW7.26%Tài chính
Mua
011170LOTTE CHEMICAL CORPORATION
19.946 T KRW115000 KRW−4.56%112.987 K0.835.154 T KRW−6020.65 KRW−378.27%2.90%Công nghiệp Chế biến
Mua
0000150DOOSAN
19.13 T KRW212500 KRW−0.47%67.129 K0.563.179 T KRW−19752.65 KRW+43.20%0.94%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000810SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE
18.378 T KRW369000 KRW+2.50%142.672 K1.5815.051 T KRW8.2344852.67 KRW+31.98%4.44%Tài chính
Sức mua mạnh
017670SK TELECOM
17.609 T KRW52200 KRW+1.95%724.315 K1.4210.857 T KRW9.915269.65 KRW+17.70%6.91%Truyền thông
Sức mua mạnh
034020DOOSAN ENERBILITY
17.59 T KRW20900 KRW+0.24%6.443 M0.6713.354 T KRW102.94203.03 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
003490KOREAN AIRLINES
16.112 T KRW21450 KRW+0.23%770.39 K0.877.905 T KRW6.603249.89 KRW−17.07%3.50%Vận chuyển
Sức mua mạnh
005830DB INSURANCE
15.682 T KRW111100 KRW+0.36%179.176 K1.506.647 T KRW3.7229860.01 KRW+46.04%4.79%Tài chính
Sức mua mạnh
0004990LOTTE CORPORATION
15.16 T KRW25050 KRW+0.20%99.627 K0.451.789 T KRW−1254.14 KRW−174.27%6.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
023530LOTTE SHOPPING CO., LTD.
14.556 T KRW65400 KRW+0.46%59.013 K0.801.84 T KRW10.046516.35 KRW5.84%Bán Lẻ
Mua
0001120LX INTERNATIONAL CORP.
14.514 T KRW30400 KRW+2.53%418.455 K1.541.066 T KRW15.192001.36 KRW−85.19%4.05%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
001450HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO., LTD
14.487 T KRW33100 KRW+0.76%511.832 K1.332.576 T KRW3.1510502.76 KRW+26.36%6.28%Tài chính
Mua
032640LG UPLUS
14.373 T KRW9830 KRW+0.20%959.619 K1.374.222 T KRW7.021400.74 KRW−6.65%6.63%Truyền thông
Mua
006360GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP
13.437 T KRW15090 KRW−0.33%701.572 K2.311.285 T KRW−5710.18 KRW−245.37%8.59%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
009830HANWHA SOLUTIONS
13.289 T KRW29900 KRW−1.48%848.857 K0.405.256 T KRW−4538.35 KRW−314.33%0.99%Công nghệ Điện tử
Mua
018260SAMSUNG SDS CO., LTD.
13.277 T KRW151800 KRW−0.13%89.773 K0.7111.757 T KRW16.739073.43 KRW−36.47%1.78%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
138040MERITZ FINANCIAL GROUP
13.068 T KRW76500 KRW−1.92%455.522 K1.5014.279 T KRW5.4414065.14 KRW+52.64%3.03%Tài chính
Mua
0003380HARIM HOLDINGS CO., LTD.
12.062 T KRW6170 KRW0.00%176.806 K0.92587.221 B KRW1.94%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
329180HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
11.964 T KRW146300 KRW+3.10%709.7 K3.4912.597 T KRW175.84832.03 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
000120CJ LOGISTICS
11.768 T KRW97600 KRW−0.51%55.514 K0.721.957 T KRW9.1410676.84 KRW+17.72%0.51%Vận chuyển
Sức mua mạnh
047040DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION
11.648 T KRW3780 KRW−1.43%1.53 M1.311.576 T KRW3.091223.02 KRW+17.64%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
007070GS RETAIL
11.613 T KRW21250 KRW−1.16%519.447 K2.522.197 T KRW57.56369.21 KRW−20.79%2.33%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
088350HANWHA LIFE INSURANCE
11.342 T KRW2965 KRW−0.84%1.445 M0.782.247 T KRW4.41672.12 KRW−51.01%5.02%Tài chính
Mua
028050SAMSUNG E & A
10.625 T KRW22250 KRW−0.45%453.805 K0.464.381 T KRW5.913767.36 KRW+1.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
0032190DAOU DATA CORP.
10.334 T KRW11760 KRW+0.09%76.738 K1.47450.025 B KRW6.631772.78 KRW−70.96%2.13%Dịch vụ Phân phối
0023590DAOU TECHNOLOGY
9.855 T KRW18500 KRW−1.39%52.868 K1.38811.682 B KRW4.274327.98 KRW−56.13%3.73%Tài chính
241560DOOSAN BOBCAT
9.769 T KRW53600 KRW−0.19%209.009 K1.125.383 T KRW5.769304.32 KRW+22.82%2.98%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
010130KOREA ZINC
9.705 T KRW498000 KRW+0.40%35.373 K1.029.676 T KRW20.6324134.71 KRW−41.47%3.02%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
035420NAVER
9.671 T KRW167600 KRW+0.24%872.036 K1.1625.244 T KRW17.489589.70 KRW+129.39%0.72%Dịch vụ Công nghệ
Mua
018880HANON SYSTEMS
9.559 T KRW4965 KRW−0.40%1.725 M0.512.66 T KRW172.2028.83 KRW−65.50%6.34%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
012450HANWHA AEROSPACE
9.359 T KRW236000 KRW−4.84%680.174 K1.0612.541 T KRW29.927888.45 KRW−30.02%0.73%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0001740SKNETWORKSCO., LTD
9.134 T KRW4945 KRW+0.30%1.189 M1.46944.81 B KRW329.9614.99 KRW−94.75%4.06%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0006040DONGWON INDUSTRIES
8.949 T KRW35450 KRW−1.94%37.244 K0.581.302 T KRW5.516433.90 KRW−29.97%3.04%Vận chuyển
Sức mua mạnh
161390HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
8.94 T KRW46100 KRW−1.50%346.856 K0.805.709 T KRW5.718068.20 KRW+44.20%2.78%Khách hàng Lâu năm
Mua
0006120SK DISCOVERY CO., LTD.
8.939 T KRW40400 KRW−2.06%49.376 K1.53818.789 B KRW8.824582.79 KRW−77.77%4.12%Công nghệ Sức khỏe
0001390KG CHEMICAL
8.933 T KRW5150 KRW+0.98%266 K0.50348.834 B KRW4.201227.46 KRW2.35%Công nghiệp Chế biến
009150SAMSUNG ELECTROMECHANICS
8.909 T KRW149400 KRW−1.26%327.11 K0.8911.205 T KRW22.826547.68 KRW−36.30%0.76%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
010140SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
8.823 T KRW8890 KRW−0.89%6.599 M1.247.661 T KRW−175.32 KRW+70.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0011210HYUNDAI WIA
8.59 T KRW57800 KRW−1.53%155.603 K0.841.559 T KRW13.814186.11 KRW+90.54%1.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
011200HYUNDAI MERC MAR
8.401 T KRW19140 KRW−0.05%3.287 M0.9013.578 T KRW17.071121.41 KRW−84.02%3.66%Vận chuyển
Bán
204320HL MANDO
8.393 T KRW42800 KRW−6.14%856.217 K1.282.139 T KRW8.525025.52 KRW+118.76%1.32%Sản xuất Chế tạo
Mua
282330BGF RETAIL
8.195 T KRW109700 KRW−0.18%43.929 K0.931.899 T KRW9.8911087.75 KRW−1.90%3.73%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
138930BNK FINANCIAL GROUP INC.
8.028 T KRW8200 KRW+0.37%636.298 K1.152.619 T KRW4.341888.86 KRW6.24%Tài chính
Mua
375500DL E&C CO., LTD.
7.991 T KRW34250 KRW−2.28%254.75 K0.851.437 T KRW11.512975.68 KRW−68.57%1.43%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
0017940E1 CORPORATION
7.828 T KRW77300 KRW+1.18%25.315 K1.32441.726 B KRW4.2718111.28 KRW−49.26%6.74%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
042660HANWHA OCEAN
7.765 T KRW31750 KRW−0.94%3.947 M2.329.818 T KRW64.75490.38 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
020560ASIANA AIRLINES
7.623 T KRW10760 KRW+2.67%88.916 K0.34778.55 B KRW−105.99 KRW−114.10%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
035720KAKAO
7.557 T KRW43150 KRW+1.77%2.112 M1.8218.599 T KRW−2320.92 KRW−878.93%0.14%Dịch vụ Thương mại
Mua
2298020HYOSUNG TNC
7.527 T KRW344000 KRW−1.43%19.81 K0.971.506 T KRW13.8924769.52 KRW2.87%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
0086520ECOPRO CO., LTD
7.26 T KRW92800 KRW−1.38%959.68 K0.5912.508 T KRW−2649.21 KRW−195.70%0.10%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
1151860KG ECO SOLUTION
7.257 T KRW7540 KRW−2.33%178.026 K1.84367.762 B KRW4.151815.99 KRW−10.07%1.55%Sản xuất Chế tạo
0018670SK GAS
6.992 T KRW178400 KRW−0.83%23.144 K1.111.615 T KRW8.8620142.34 KRW−33.06%4.45%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
247540ECOPRO BM CO., LTD.
6.901 T KRW186600 KRW−0.80%646.78 K0.8118.381 T KRW−990.78 KRW−134.43%0.24%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
051900LG H&H
6.805 T KRW369000 KRW−1.07%103.593 K1.255.797 T KRW39.159424.46 KRW−27.70%0.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
0011760HYUNDAI CORPORATION
6.58 T KRW20550 KRW−1.67%62.973 K0.59251.029 B KRW2.717595.15 KRW+11.82%2.87%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
003550LG CORP.
6.546 T KRW82500 KRW+0.86%324.453 K1.5713.044 T KRW11.247341.76 KRW+7.12%3.79%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
0058650SEAH HOLDINGS
6.419 T KRW103700 KRW−0.77%1870.19410.599 B KRW8.3912364.00 KRW−63.09%3.83%Khoáng sản phi năng lượng
004170SHINSEGAE CO., LTD
6.357 T KRW158300 KRW−0.75%48.959 K1.311.505 T KRW6.7823356.48 KRW−41.34%2.51%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
011780KUMHO PETROCHEMICAL
6.323 T KRW149200 KRW−4.79%115.982 K1.203.46 T KRW9.4815736.13 KRW−45.33%1.85%Công nghiệp Chế biến
Mua
002380KCC CORPORATION
6.288 T KRW283500 KRW+0.71%23.975 K1.072.07 T KRW3.0892017.22 KRW+1813.18%2.84%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
006800MIRAE ASSET SECURITIES
6.092 T KRW7100 KRW−1.66%654.736 K1.173.735 T KRW16.81422.26 KRW−62.59%2.08%Tài chính
Mua
0012630HDC HOLDINGS CO., LTD
5.908 T KRW8380 KRW+3.84%101.825 K2.25442.414 B KRW3.782216.73 KRW+80.65%3.72%Tài chính
0002020KOLON CORPORATION
5.868 T KRW16060 KRW−1.23%11.782 K0.43219.815 B KRW−1655.14 KRW−120.51%3.38%Bán Lẻ
033780KT&G CORPORATION
5.863 T KRW86300 KRW−0.46%206.548 K0.929.798 T KRW10.678088.81 KRW−5.70%6.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh