Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Hàn Quốc bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000020DONGWHA PHARM
9730 KRW0.00%51.044K269.318B KRW9.231054.12 KRW67.58%1.85%Công nghệ Sức khỏe
000040KR MOTORS
743 KRW2.06%1.378M71.426B KRW−149.94 KRW−79.03%0.00%Khách hàng Lâu năm
000050KYUNGBANG
8720 KRW0.00%5.391K220.222B KRW−867.27 KRW−211.13%1.43%Công nghiệp Chế biến
000070SAMYANG HOLDINGS
70000 KRW0.00%19.987K536.416B KRW15.464527.44 KRW−78.13%5.00%Công nghiệp Chế biến
000080HITE JINRO
19320 KRW0.00%156.078K1.343T KRW46.88412.08 KRW−70.00%4.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
000100YUHAN
73500 KRW0.00%276.09K5.25T KRW68.731069.34 KRW−21.60%0.52%Công nghệ Sức khỏe
Mua
000120CJ LOGISTICS
81500 KRW0.00%45.987K1.626T KRW9.398683.38 KRW5.42%0.61%Vận chuyển
Mua
000140HITEJINRO HOLDINGS
8550 KRW0.00%12.486K188.393B KRW−159.26 KRW−107.77%5.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000150DOOSAN
114600 KRW0.00%582.12K1.795T KRW−34143.74 KRW−77.54%1.75%Công nghệ Điện tử
Mua
000180SCE HOLDINGS
1972 KRW0.00%45.435K127.876B KRW−307.65 KRW−136.86%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
000210DAELIM IND
42200 KRW0.00%56.999K919.063B KRW−4838.25 KRW−572.69%2.37%Công nghiệp Chế biến
000220YUYU PHARMA
4640 KRW0.00%34.427K76.355B KRW−484.74 KRW−86.42%2.26%Công nghệ Sức khỏe
000230ILDONG HOLDINGS
12560 KRW0.00%207.342K141.829B KRW−7283.82 KRW17.46%0.80%Công nghệ Sức khỏe
000240HANKOOK & COMPANY
11220 KRW0.45%198.644K1.065T KRW11.45979.64 KRW−58.48%5.79%Sản xuất Chế tạo
000250SCD
79400 KRW−1.12%389.944K1.801T KRW−29.63 KRW92.08%0.00%Công nghệ Sức khỏe
000270KIA MTR
80200 KRW0.00%620.891K31.888T KRW4.2918678.16 KRW41.39%4.36%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
000300DAYOU PLUS
711 KRW0.00%1.216M89.907B KRW−523.90 KRW−3853.54%0.00%Sản xuất Chế tạo
000320NOROO HOLDINGS
12390 KRW0.00%78.478K135.623B KRW4.852555.72 KRW684.41%4.04%Công nghiệp Chế biến
000370HANWHA GENERAL INS
4520 KRW0.00%240.89K527.124B KRW2.252007.75 KRW45.28%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
000390SAMHWA PAINT
6050 KRW0.00%38.852K142.708B KRW22.18272.75 KRW−11.12%4.13%Công nghiệp Chế biến
000400LOTTE INSURANCE
2620 KRW−6.43%8.968M809.868B KRW−2.47 KRW−100.87%0.00%Tài chính
000430DAEWONKANGUP
5650 KRW−2.75%422.989K350.3B KRW7.78726.30 KRW1.77%Sản xuất Chế tạo
000440JA ENERVIS
18270 KRW0.00%38.5K81.006B KRW6709.022.72 KRW−93.63%1.75%Dịch vụ Phân phối
000480CHOSUN REFRCTR
7580 KRW0.66%43.083K170.67B KRW8.28915.47 KRW−35.53%8.44%Sản xuất Chế tạo
000490DAEDONG CORP.
16000 KRW1.27%981.424K356.299B KRW15.161055.59 KRW−43.29%0.63%Sản xuất Chế tạo
000500GAON CABLE CO
19720 KRW0.00%20.686K120.876B KRW6.323121.64 KRW26.66%0.25%Sản xuất Chế tạo
000520SAMIL PHARM
6950 KRW0.00%34.97K99.768B KRW86.2680.57 KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
000540HEUNGKUK F&M INS
3195 KRW0.00%24.505K209.233B KRW0.913519.65 KRW131.80%0.00%Tài chính
000590CS HOLDINGS
58500 KRW0.00%68367.118B KRW4.7812250.96 KRW−20.62%0.85%Sản xuất Chế tạo
000640DONGA SOCIO HOLDINGS
97200 KRW0.00%10.346K607.57B KRW16.066052.05 KRW−22.77%2.06%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
000650CHUNIL EXP
50500 KRW0.00%8972.066B KRW−2402.35 KRW57.64%0.00%Vận chuyển
000660SK HYNIX
117300 KRW0.69%2.938M80.658T KRW−11909.92 KRW−171.44%1.02%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000670YOUNGPOONG
536000 KRW0.00%832921.992B KRW4.73113424.43 KRW8.91%1.87%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000680LS NETWORKS
3920 KRW0.00%104.37K288.053B KRW65.5959.76 KRW−87.07%0.00%Bán Lẻ
000700EUSU HOLDINGS
5920 KRW0.00%9.878K140.607B KRW7.60778.84 KRW−44.14%6.76%Vận chuyển
000720HYUNDAI ENG & CONST
36450 KRW0.00%488.335K4.115T KRW11.263236.27 KRW−35.95%1.65%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
000760RIFA
16830 KRW0.00%8.119K47.124B KRW−452.64 KRW−248.73%0.00%Dịch vụ Phân phối
000810SAMSUNG F & M INS
268500 KRW1.90%92.656K11.207T KRW6.7339913.26 KRW47.01%5.14%Tài chính
Sức mua mạnh
000850HMT
34150 KRW0.00%5.708K75.13B KRW1.8618363.43 KRW233.63%7.32%Sản xuất Chế tạo
000860KANGNAM JEVISCO
21550 KRW0.00%13.748K140.075B KRW26.37817.18 KRW2.32%Công nghiệp Chế biến
000880HANWHA
24500 KRW−0.81%388.978K1.698T KRW2.2610848.45 KRW−4.29%3.06%Công nghiệp Chế biến
Mua
000890BOHAE BREW
530 KRW0.00%545.007K73.71B KRW−40.69 KRW−255.39%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000910UNION
5400 KRW0.00%181.7K84.303B KRW−936.89 KRW−187.54%2.31%Khoáng sản phi năng lượng
000950CHONBANG
23800 KRW0.00%46027.119B KRW0.5642130.92 KRW1593.38%4.20%Công nghiệp Chế biến
000970KOR CASTIRON PIPE
6680 KRW0.00%15.401K143.693B KRW16.66400.89 KRW−82.82%5.99%Sản xuất Chế tạo
000990DB HITEK
49400 KRW0.00%176.099K2.142T KRW5.399158.25 KRW−24.85%2.63%Công nghệ Điện tử
001000SILLATEXTILE
1837 KRW0.00%92.508K44.598B KRW−9.27 KRW−145.59%0.00%Công nghiệp Chế biến
001020PAPERCOREA
865 KRW0.00%43.183K249.868B KRW7.93109.09 KRW−5.23%0.00%Công nghiệp Chế biến
001040CJ
89000 KRW−2.84%237.854K2.806T KRW96.16925.51 KRW−90.42%2.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
001060JW PHARMA
39300 KRW−1.01%166.73K886.566B KRW18.772093.82 KRW478.63%0.93%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
001070TAIHAN TEXTILE
9700 KRW−1.52%10.742K34.837B KRW−735.62 KRW39.91%0.00%Công nghiệp Chế biến
001080MANHO ROPE & WIRE
46200 KRW−5.71%11.108K140.542B KRW15.692944.23 KRW36.21%0.54%Sản xuất Chế tạo
001120LG INT
29600 KRW0.00%319.934K1.065T KRW2.8810291.46 KRW−29.36%10.14%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
001130DAEHAN FLR MILL
126400 KRW0.00%1.028K207.956B KRW4.2529750.01 KRW197.62%1.98%Công nghiệp Chế biến
001140KUKBO TRNSPT
4085 KRW−5.00%192.357K50.612B KRW−2706.50 KRW−37.30%0.00%Vận chuyển
001200EUGENEIS
3550 KRW0.00%321.002K337.145B KRW29.20121.59 KRW−82.17%1.69%Tài chính
001210KUMHO ELEC
852 KRW−0.70%599.447K30.524B KRW−405.66 KRW57.83%0.00%Công nghệ Điện tử
001230DONGKUK STL MILL
11020 KRW−0.36%41.471K154.234B KRW−25794.08 KRW−150.80%27.19%Khoáng sản phi năng lượng
001250GS GLOBAL
2335 KRW0.00%212.253K192.586B KRW3.51665.97 KRW25.52%0.00%Dịch vụ Phân phối
001260NAMKWANG ENG & CONS
8700 KRW0.00%86.664K85.475B KRW6.371364.89 KRW−30.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
001270BOOKOOK SECU
22000 KRW0.00%992187.919B KRW3.536240.26 KRW−10.92%6.82%Tài chính
001290SANGSANGININV&SEC
730 KRW0.00%73.242K77.573B KRW12.3858.97 KRW134.19%0.00%Tài chính
001360SAMSUNG PHARM
2675 KRW0.00%132.927K179.547B KRW−318.46 KRW29.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
001380SG GLOBAL
1688 KRW0.00%10.451M75.899B KRW33.5550.31 KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
001390KGC
7810 KRW−1.39%886.935K534.195B KRW2.952644.26 KRW1.28%Công nghiệp Chế biến
001420TAEWONMULSAN
5020 KRW0.00%1.617K36.812B KRW−101.24 KRW−61.58%1.00%Khoáng sản phi năng lượng
001430SEAH BESTEEL
25000 KRW0.00%210.568K888.386B KRW8.712871.26 KRW−42.31%4.80%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
001440TAIHAN ELEC WIRE
12550 KRW−0.08%533.837K1.475T KRW37.38335.73 KRW−24.88%0.00%Sản xuất Chế tạo
001450HYUNDAI M&F INS
33100 KRW0.00%480.725K2.596T KRW3.808703.68 KRW28.85%5.94%Tài chính
Sức mua mạnh
001460BYC
400000 KRW0.00%14279.262B KRW19.3120717.71 KRW−60.70%0.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001470SAMBU CONST
3320 KRW0.30%12.818M678.141B KRW−429.63 KRW−788.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
001500HMSEC
8490 KRW0.00%18.235K269.24B KRW5.221627.88 KRW−43.85%6.48%Tài chính
001510SK SECU
613 KRW−1.45%1.011M265.372B KRW13.7144.70 KRW10.63%0.82%Tài chính
001520TONGYANG
1027 KRW0.00%180.115K205.97B KRW−5.54 KRW−127.58%3.89%Khoáng sản phi năng lượng
001530DI DONGIL
29200 KRW0.00%251.959K740.522B KRW18.831550.76 KRW−35.70%0.84%Công nghiệp Chế biến
001540AHN-GOOK PHA
7880 KRW0.00%534.135K90.298B KRW11.48686.32 KRW12.10%2.79%Công nghệ Sức khỏe
001550CHOBI
13630 KRW0.00%40.841K70.765B KRW−835.04 KRW−155.34%0.00%Công nghiệp Chế biến
001560CHEIL GRINDING WHEE
8360 KRW0.00%4.462K62.613B KRW19.39431.25 KRW−42.85%3.23%Sản xuất Chế tạo
001570KUMYANG
127500 KRW−1.54%523.074K7.095T KRW−788.74 KRW−342.04%0.00%Công nghiệp Chế biến
001620DONGKOOK IND
579 KRW0.00%54.946K64.439B KRW5.58103.85 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
001630CHONGKUNDANG HOLDINGS
53200 KRW0.00%2.411K263.858B KRW10.475080.75 KRW1010.86%2.63%Công nghệ Sức khỏe
001680DAESANG
18350 KRW0.00%56.78K654.755B KRW10.151808.68 KRW−50.30%4.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
001720SHINYOUNG SECU
56200 KRW0.00%1.515K449.115B KRW2.6821005.34 KRW550.33%7.12%Tài chính
001740SKNETWORKS
6330 KRW0.00%349.698K1.305T KRW29.39215.39 KRW−3.34%1.90%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
001750HANYANG SECU
9410 KRW0.00%19.429K119.776B KRW4.851940.92 KRW−51.55%8.50%Tài chính
001770SHINHWA SILUP
22200 KRW0.00%2.327K26.97B KRW4.444996.10 KRW−29.62%0.45%Khoáng sản phi năng lượng
001780ALUKO
3750 KRW0.00%1.589M347.298B KRW19.38193.49 KRW122.44%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
001790TS
3215 KRW0.00%2.471M288.375B KRW6.79473.81 KRW290.13%3.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001800ORION HOLDINGS
15060 KRW0.00%31.967K905.959B KRW9.141646.86 KRW−1.21%4.65%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001810M.S
2010 KRW0.00%14.742K44.496B KRW−655.88 KRW−568.05%0.75%Công nghiệp Chế biến
001820SAMWHA CAPACITOR
35800 KRW0.00%38.04K367.344B KRW14.662442.23 KRW−10.48%1.40%Công nghệ Điện tử
Mua
001840EEHWA
3675 KRW0.00%89.116K72.779B KRW−68.30 KRW79.05%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
001880SAMHO INT
11860 KRW0.00%4.542K261.501B KRW4.642554.05 KRW−45.21%2.11%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
001940KISCO HOLDINGS
19250 KRW0.00%20.686K222.425B KRW2.687173.86 KRW2.16%3.12%Khoáng sản phi năng lượng
002020KOLON CORP
17680 KRW0.00%10.775K237.971B KRW2.866184.85 KRW−35.72%3.11%Bán Lẻ
002030ASIA HOLDINGS
170800 KRW0.00%2.904K306.532B KRW3.5048769.35 KRW−5.12%2.55%Khoáng sản phi năng lượng
002070VIVIEN
1250 KRW0.00%155.326K37.242B KRW−164.70 KRW67.53%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
002100KYUNGNONG
9850 KRW0.00%37.931K175.967B KRW6.251576.24 KRW9.31%4.06%Công nghiệp Chế biến
002140KOR IND
3285 KRW0.00%94.035K81.046B KRW14.30229.73 KRW0.76%Công nghiệp Chế biến
002150DOHWA ENGINEERING
8280 KRW0.00%119.387K275.699B KRW157.5052.57 KRW−89.11%3.38%Dịch vụ Công nghiệp