Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Tất cả cổ phiếu — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu phổ thông là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty - mua những cổ phiếu này, bạn sẽ được hưởng một phần trong lợi nhuận của công ty dưới dạng cổ tức. Nếu bạn chọn đúng cổ phiếu, bạn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các cổ phiếu phổ biến cùng với số liệu thống kê chi tiết.

            
000020 DONGWHA PHARM
14700.002.08%300.00Bán622.238K9146898600.00398.579B19.95721.81Công nghệ Sức khỏe
000040 KR MOTORS
875.000.23%2.00Bán191.857K167874875.0083.922B-112.5962.00Khách hàng Lâu năm
000050 KYUNGBANG
13500.000.00%0.00Bán11.653K157315500.00340.940B14.07959.40135.00Công nghiệp Chế biến
000060 MERITZ INSURANCE
32550.00-0.31%-100.00Mua142.120K4626006000.003654.318B6.554987.92Tài chính
000070 SAMYANG HOLDINGS
98000.00-1.21%-1200.00Bán19.226K1884148000.00758.884B2.9333809.73126.00Công nghiệp Chế biến
000080 HITE JINRO
31200.001.96%600.00Bán154.998K4835937600.002093.081B40.66752.663152.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000100 YUHAN
62000.003.16%1900.00Mua312.336K19364832000.003918.091B40.031501.501855.00Công nghệ Sức khỏe
000120 CJ LOGISTICS
131500.001.15%1500.00Bán30.366K3993129000.002592.831B126.951024.056290.00Vận chuyển
000140 HITEJINRO HOLDINGS
12600.001.20%150.00Bán20.543K258841800.00273.171B5.712180.2214.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000150 DOOSAN
114500.00-0.43%-500.00Bán57.429K6575620500.001815.990B-11448.722601.00Công nghệ Điện tử
000180 SCE HOLDINGS
2460.001.44%35.00Mua169.760K417609600.00157.251B10.03241.70Khoáng sản phi năng lượng
000210 DAELIM IND
63400.000.48%300.00Mua46.090K2922106000.001384.555B6053.00Dịch vụ Công nghiệp
000220 YUYU PHARMA
8220.007.87%600.00Mua14.889M122388122520.00126.917B-65.89Công nghệ Sức khỏe
000230 ILDONG HOLDINGS
15800.0012.86%1800.00Sức mua mạnh1.160M18326072400.00158.089B-2929.2094.00Công nghệ Sức khỏe
000240 HANKOOK & COMPANY
16200.000.62%100.00Bán66.979K1085059800.001528.438B6.132627.54Khách hàng Lâu năm
000250 SCD
45350.001.80%800.00Mua105.850K4800297500.00983.131B-257.03403.00Công nghệ Sức khỏe
000270 KIA MTR
83300.00-0.72%-600.00Mua1.436M119633794000.0033638.134B7.5211159.7035424.00Khách hàng Lâu năm
000300 DAYOU PLUS
1365.00-0.73%-10.00Bán751.024K1025147760.00166.369B293.114.69117.00Sản xuất Chế tạo
000320 NOROO HOLDINGS
12050.000.00%0.00Bán14.982K180533100.00136.454B11.211074.6950.00Công nghiệp Chế biến
000370 HANWHA GENERAL INS
3765.001.35%50.00Bán248.819K936803535.00433.245B3.661014.28Tài chính
000390 SAMHWA PAINT
8670.00-1.14%-100.00Bán29.011K251525370.00206.868B1225.158.79852.00Công nghiệp Chế biến
000400 LOTTE INSURANCE
1680.000.90%15.00Bán109.720K184329600.00514.668B51.2332.501239.00Tài chính
000430 DAEWONKANGUP
3815.002.28%85.00Bán171.335K653643025.00231.260B-206.74831.00Sản xuất Chế tạo
000440 JA ENERVIS
15900.002.25%350.00Bán45.796K728156400.0068.946B3.724182.6081.00Năng lượng Mỏ
000480 CHOSUN REFRCTR
83000.00-0.95%-800.00Bán1.901K157783000.00268.160B14.235890.82566.00Sản xuất Chế tạo
000490 DAEDONG CORP.
9380.00-0.74%-70.00Bán Mạnh100.143K939341340.00195.882B6.411536.521035.00Sản xuất Chế tạo
000500 GAON CABLE CO
24850.00-0.60%-150.00Bán6.699K166470150.0098.276B14.731697.39430.00Sản xuất Chế tạo
000520 SAMIL PHARM
8050.002.55%200.00Mua85.523K688460150.00100.165B-219.32450.00Công nghệ Sức khỏe
000540 HEUNGKUK F&M INS
3635.00-0.55%-20.00Bán7.240K26317400.00241.112B3.79965.471201.00Tài chính
000590 CS HOLDINGS
63300.001.12%700.00Mua1.421K89949300.0071.822B5.7810826.479.00Dịch vụ Thương mại
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
116000.00-1.28%-1500.00Mua9.084K1053744000.00734.295B3.3634957.67157.00Công nghệ Sức khỏe
000650 CHUNIL EXP
64900.000.15%100.00Bán24215705800.0092.473B-326.28Vận chuyển
000660 SK HYNIX
121500.002.53%3000.00Sức mua mạnh5.112M621111037500.0081483.049B10.1011737.3529008.00Công nghệ Điện tử
000670 YOUNGPOONG
658000.00-0.15%-1000.00Bán672442176000.001133.568B9.5668932.21688.00Công nghệ Điện tử
000680 LS NETWORKS
2935.00-1.68%-50.00Bán50.425K147997375.00219.347B9.77305.53189.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000700 EUSU HOLDINGS
6230.000.16%10.00Mua60.857K379139110.00147.733B1.733601.69Vận chuyển
000720 HYUNDAI ENG & CONST
50800.004.74%2300.00Mua837.013K42520260400.005479.962B32.221505.366303.00Dịch vụ Công nghiệp
000760 RIFA
15650.000.97%150.00Bán1.582K24758300.0043.400B0.9316649.8237.00Công nghiệp Chế biến
000810 SAMSUNG F & M INS
211500.001.44%3000.00Bán59.760K12639240000.008770.732B7.5827515.165818.00Tài chính
000850 HMT
33900.00-0.73%-250.00Bán1.560K52884000.0075.130B12.062832.50314.00Sản xuất Chế tạo
000860 KANGNAM JEVISCO
22900.002.46%550.00Mua22.572K516898800.00145.275B1.4515406.33677.00Công nghiệp Chế biến
000880 HANWHA
32000.000.31%100.00Mua188.420K6029440000.002207.678B4.936467.944972.00Công nghiệp Chế biến
000890 BOHAE BREW
905.001.91%17.00Bán396.946K359236130.00122.517B63.8713.90229.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000910 UNION
7730.0015.37%1030.00Mua13.815M106793297090.00104.598B1.983392.00233.00Khoáng sản phi năng lượng
000950 CHONBANG
39050.001.43%550.00Bán70327452150.0043.870B1.8021399.44289.00Công nghiệp Chế biến
000970 KOR CASTIRON PIPE
8940.001.36%120.00Bán49.899K446097060.00189.727BSản xuất Chế tạo
000990 DB HITEK
71400.003.48%2400.00Mua1.533M109452987000.002991.750B14.074903.49Công nghệ Điện tử
001000 SILLATEXTILE
2250.000.00%0.00Bán61.326K137983500.0054.624B154.7614.549.00Công nghiệp Chế biến
001020 PAPERCOREA
1620.000.31%5.00Bán68.958K111711960.0065.954B12.45129.67161.00Công nghiệp Chế biến
001040 CJ
84900.001.31%1100.00Bán47.350K4020015000.002695.752B68.281227.31Hàng tiêu dùng không lâu bền
001060 JW PHARMA
23650.005.58%1250.00Mua477.944K11303375600.00476.490B-54.68Công nghệ Sức khỏe
001070 TAIHAN TEXTILE
46850.00-0.64%-300.00Mua6.475K303353750.00169.338B52.52897.78356.00Công nghiệp Chế biến
001080 MANHO ROPE & WIRE
22450.002.05%450.00Sức mua mạnh2.445K54890250.0066.925B24.51897.68176.00Sản xuất Chế tạo
001120 LG INT
24800.000.81%200.00Bán129.539K3212567200.00884.811B3.297472.08399.00Dịch vụ Phân phối
001130 DAEHAN FLR MILL
153000.000.00%0.00Bán764116892000.00251.719B2.9851379.85352.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
001140 KUKBO TRNSPT
1680.006.67%105.00Bán9.076M15247720320.00101.636B-276.16116.00Vận chuyển
001200 EUGENEIS
3750.000.00%0.00Mua132.244K495915000.00351.897B4.01935.71796.00Tài chính
001210 KUMHO ELEC
3300.002.48%80.00Mua83.529K275645700.0058.992B-1655.46104.00Sản xuất Chế tạo
001230 DONGKUK STL MILL
16100.000.62%100.00Bán444.691K7159525100.001496.039B3.314836.572526.00Khoáng sản phi năng lượng
001250 GS GLOBAL
2290.000.00%0.00Bán184.291K422026390.00188.874B-822.71248.00Dịch vụ Phân phối
001260 NAMKWANG ENG & CONS
12250.000.82%100.00Bán29.167K357295750.00119.325B6.841777.05336.00Dịch vụ Công nghiệp
001270 BOOKOOK SECU
24700.000.20%50.00Sức mua mạnh2.990K73853000.00214.119B2.599500.15276.00Tài chính
001290 SANGSANGININV&SEC
1095.00-2.23%-25.00Bán Mạnh301.479K330119505.00106.884B16.1473.04Tài chính
001340 PAIKKWANG IND
5330.00-0.19%-10.00Bán Mạnh288.028K1535189240.00235.756B18.10295.01171.00Công nghiệp Chế biến
001360 SAMSUNG PHARM
5100.001.39%70.00Mua1.068M5445009900.00337.615B-751.05197.00Công nghệ Sức khỏe
001380 SG GLOBAL
1755.00-1.68%-30.00Bán110.833K194511915.0080.261B-83.9482.00Công nghiệp Chế biến
001390 KGC
31400.000.16%50.00Bán63.176K1983726400.00432.503B4.486996.45210.00Công nghiệp Chế biến
001420 TAEWONMULSAN
5330.00-1.30%-70.00Mua32.655K174051150.0039.599B475.5211.3648.00Khoáng sản phi năng lượng
001430 SEAH BESTEEL
20600.00-0.24%-50.00Bán68.441K1409884600.00733.807B-2315.03Khoáng sản phi năng lượng
001440 TAIHAN ELEC WIRE
1880.000.80%15.00Bán5.399M10150563680.001584.414B50.1837.20Sản xuất Chế tạo
001450 HYUNDAI M&F INS
24300.000.00%0.00Bán211.381K5136558300.001905.472B5.204671.944045.00Tài chính
001460 BYC
429500.00-0.69%-3000.00Bán15566572500.00305.315B14.7129408.55590.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
001470 SAMBU CONST
2180.00-0.68%-15.00Bán1.351M2944216440.00301.936B-98.58283.00Dịch vụ Công nghiệp
001500 HMSEC
12700.000.00%0.00Mua64.876K823925200.00402.750B5.552908.04Tài chính
001510 SK SECU
1015.001.50%15.00Sức mua mạnh5.275M5354297550.00432.906B8.48117.89861.00Tài chính
001520 TONGYANG
1500.000.00%0.00Bán968.762K1453143000.00300.641B-61.19449.00Khoáng sản phi năng lượng
001530 DI DONGIL
252000.001.20%3000.00Bán9.184K2314368000.00459.880B234.00Công nghiệp Chế biến
001540 AHN-GOOK PHA
9950.004.41%420.00Mua31.418K312609100.00109.206B78.51121.38423.00Công nghệ Sức khỏe
001550 CHOBI
20700.00-0.24%-50.00Bán19.363K400814100.00107.730B105.69196.34121.00Công nghiệp Chế biến
001560 CHEIL GRINDING WHEE
8660.00-2.48%-220.00Bán11.343K98230380.0066.508B12.33719.9265.00Sản xuất Chế tạo
001570 KUMYANG
4910.000.92%45.00Bán327.886K1609920260.00225.743B200.5024.26Công nghiệp Chế biến
001620 DONGKOOK IND
824.002.11%17.00Bán176.893K145759832.0070.385B44.5518.11Sản xuất Chế tạo
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
75000.000.27%200.00Bán2.315K173625000.00370.988B8.099250.0640.00Công nghệ Sức khỏe
001680 DAESANG
22800.001.33%300.00Bán108.320K2469696000.00802.463B8.702585.23Hàng tiêu dùng không lâu bền
001720 SHINYOUNG SECU
59400.000.00%0.00Bán1.993K118384200.00476.539B3.2418355.05664.00Tài chính
001740 SKNETWORKS
5000.000.00%0.00Bán246.625K1233125000.001092.773B23.35214.121823.00Dịch vụ Phân phối
001750 HANYANG SECU
15750.000.64%100.00Mua41.806K658444500.00199.202B2.695817.84Tài chính
001770 SHINHWA SILUP
28800.000.00%0.00Mua9.128K262886400.0034.988B11.792442.9489.00Sản xuất Chế tạo
001780 ALUKO
3455.00-0.43%-15.00Bán267.648K924723840.00311.576B-188.87201.00Khoáng sản phi năng lượng
001790 TS
3070.00-0.97%-30.00Bán281.146K863118220.00278.059B9.12339.96446.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
001800 ORION HOLDINGS
15650.000.64%100.00Bán38.480K602212000.00935.436B11.941302.2810.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
001810 M.S
2980.000.00%0.00Bán66.832K199159360.0065.970B15.14196.88207.00Công nghiệp Chế biến
001820 SAMWHA CAPACITOR
55300.000.18%100.00Bán44.523K2462121900.00566.407B18.562973.72Công nghệ Điện tử
001840 EEHWA
5650.00-0.18%-10.00Bán113.449K640986850.00112.089B-70.05179.00Dịch vụ Công nghiệp
001880 SAMHO INT
27300.000.18%50.00Bán9.336K254872800.00600.836B4.386492.60997.00Dịch vụ Công nghiệp
001940 KISCO HOLDINGS
15250.00-0.33%-50.00Bán33.609K512537250.00211.975B2.925238.6816.00Sản xuất Chế tạo
002020 KOLON CORP
32200.00-1.08%-350.00Bán61.143K1968804600.00433.379B2.8811409.4364.00Công nghiệp Chế biến
002030 ASIA HOLDINGS
124000.00-1.59%-2000.00Mua5.801K719324000.00233.062B2.5649150.8312.00Khoáng sản phi năng lượng
002070 VIVIEN
2985.00-0.50%-15.00Bán175.796K524751060.0089.382B-761.31206.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002100 KYUNGNONG
11550.000.87%100.00Bán34.546K399006300.00204.550B11.451000.27366.00Công nghiệp Chế biến
002140 KOR IND
2870.000.17%5.00Bán47.093K135156910.0070.684B9.84291.13125.00Công nghiệp Chế biến
002150 DOHWA ENGINEERING
7740.00-0.26%-20.00Bán8.499K65782260.00258.385B20.92371.012262.00Dịch vụ Công nghiệp
002170 SAMYANGTONGSANG
59000.000.00%0.00Bán4.166K245794000.00168.116B3.2518160.45264.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002200 KOR EXPT PKG IND
25550.000.00%0.00Mua6.626K169294300.0097.790B6.463953.26Công nghiệp Chế biến
002210 DONGSUNG PHARM
8340.002.21%180.00Bán137.620K1147750800.00189.818B-335.10336.00Công nghệ Sức khỏe
002220 HANIL IRON & STL
2755.000.00%0.00Bán33.869K93309095.0067.095B3.13880.71120.00Khoáng sản phi năng lượng
002230 PSTEC
5010.002.77%135.00Mua24.663K123561630.0086.036B9.99487.90Sản xuất Chế tạo
002240 KIS WIRE
20950.004.23%850.00Bán116.673K2444299350.00462.140B3.815275.17841.00Sản xuất Chế tạo
002270 LOTTE FOOD
349500.00-1.13%-4000.00Bán355124072500.00348.902B11.6930238.712065.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002290 SAMIL ENTERPRISE
3980.000.38%15.00Bán88.237K351183260.0049.166B19.23206.1659.00Dịch vụ Công nghiệp
002310 ASIA PAPR MFG
49850.00-1.29%-650.00Mua35.319K1760652150.00452.303B4.9110278.87258.00Công nghiệp Chế biến
002320 HANJIN TRNSPT
29500.00-1.50%-450.00Bán110.919K3272110500.00433.353B2.2613617.701439.00Vận chuyển
002350 NEXEN TIRE
6770.000.59%40.00Bán96.268K651734360.00667.752B25.70261.90Khách hàng Lâu năm
002360 SH ENERCHEM
933.00-0.11%-1.00Bán412.891K385227303.00102.443B953.840.98161.00Công nghiệp Chế biến
002380 KCC
325000.001.40%4500.00Mua47.161K15327325000.002454.438B3.4991933.943492.00Công nghiệp Chế biến
002390 HANDOK
22550.002.04%450.00Mua38.658K871737900.00304.174B20.281089.91Công nghệ Sức khỏe
002410 BUMYANG CONST
6460.005.04%310.00Bán589.832K3810314720.00152.704B14.85414.58151.00Dịch vụ Công nghiệp
002450 SAMICK MUS INSTR
1810.000.84%15.00Mua242.616K439134960.00149.938B2.38752.6463.00Khách hàng Lâu năm
002460 HWASUNG IND
12000.00-0.83%-100.00Bán36.778K441336000.00146.533B8.541417.22Dịch vụ Công nghiệp
002600 CHOHEUNG
193500.000.26%500.00Bán6211997000.00115.800B7.3926123.71295.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
15500.002.31%350.00Bán22.142K343201000.00232.570B35.43427.59Công nghệ Sức khỏe
002630 OBI
1205.00-1.23%-15.00Bán465.729K561203445.00144.653B-28.27129.00Dịch vụ Thương mại
002680 HANTOP
1295.000.00%0.00Bán21.108K27334860.0034.926B-472.41116.00Công nghiệp Chế biến
002690 DONG IL STEEL MFG
2845.00-0.18%-5.00Bán58.071K165211995.0056.389B5.83488.45125.00Sản xuất Chế tạo
002700 SHINIL IND
2055.000.98%20.00Mua1.596M3279751230.00142.206B14.37141.65Khách hàng Lâu năm
002710 TCC STEEL
7090.001.14%80.00Bán89.338K633406420.00162.589B16.01456.50Sản xuất Chế tạo
002720 KUKJE PHARMA
5980.0014.12%740.00Mua6.341M37918193300.0096.317B-102.35418.00Công nghệ Sức khỏe
002760 BOLAK
1980.001.28%25.00Bán155.810K308503800.00117.105B73.2726.68Công nghiệp Chế biến
002780 CHINHUNG INT
2125.001.43%30.00Bán675.592K1435633000.00304.642B5.85358.25Dịch vụ Công nghiệp
002790 AMORE GROUP
45600.001.90%850.00Bán93.257K4252519200.003526.794B22.172018.26Hàng tiêu dùng không lâu bền
002800 SINSIN PHARM
6580.002.97%190.00Bán58.800K386904000.0096.939B-187.76Công nghệ Sức khỏe
002810 SAMYUNG TRDG
14700.000.68%100.00Bán5.790K85113000.00257.370B6.802147.5763.00Dịch vụ Phân phối
002820 SUN&L
4850.00-0.21%-10.00Bán5.999K29095150.0058.627B-952.37Khoáng sản phi năng lượng
002840 MIWON COMCL
203500.00-0.25%-500.00Bán2.055K418192500.001009.800B15.9612784.31568.00Công nghiệp Chế biến
002870 SHINPOONG PAPR MFG
2245.00-0.44%-10.00Bán89.988K202023060.0062.478B1.641376.3616.00Công nghiệp Chế biến
002880 DAYOU A-TECH
1345.00-1.47%-20.00Bán4.645M6247582835.00152.691B-56.17304.00Sản xuất Chế tạo
002900 TYM
1730.00-0.57%-10.00Bán600.040K1038069200.00256.927B38.4451.84583.00Sản xuất Chế tạo
002920 YOOSUNG ENT
3065.000.82%25.00Bán31.641K96979665.0077.968B21.55141.08616.00Sản xuất Chế tạo
002960 HANKOOK SHELL OIL
276500.000.18%500.00Mua738204057000.00358.800B14.4319124.45112.00Năng lượng Mỏ
002990 KUMHO IND
11700.002.18%250.00Mua134.228K1570467600.00416.297B3.763041.51Khách hàng Lâu năm
003000 BUKWANG PHARM
13100.002.75%350.00Mua424.878K5565901800.00872.797B-63.98624.00Công nghệ Sức khỏe
003010 HAEIN CORP
5710.001.96%110.00Bán1.419M8102609910.0060.191B7.01798.43290.00Dịch vụ Phân phối
003030 SEAH STL
112000.00-0.88%-1000.00Bán9.813K1099056000.00456.572B3.3333984.9431.00Khoáng sản phi năng lượng
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
874.000.69%6.00Bán491.707K429751918.00345.959B63.2213.73109.00Công nghệ Sức khỏe
003070 KOLONGLOBAL
23300.002.42%550.00Bán48.301K1125413300.00580.697B4.165468.353150.00Dịch vụ Công nghiệp
003080 SUNGBO CHEM
4010.00-0.62%-25.00Bán23.601K94640010.0079.354B-353.64155.00Công nghiệp Chế biến
003090 DAEWOONG
31950.001.11%350.00Mua86.063K2749712850.001313.406B12.462536.00299.00Công nghệ Sức khỏe
003100 SUN KWANG
55300.00-0.36%-200.00Mua27.853K1540270900.00320.462B17.383193.64227.00Vận chuyển
003120 ILSUNG PHARM
73000.000.00%0.00Bán53138763000.00111.965B-1790.95228.00Công nghệ Sức khỏe
003160 DI
8000.00-0.12%-10.00Bán137.429K1099432000.00207.433B15.20527.04Công nghệ Điện tử
Tải thêm