Cổ phiếu Hàn mất giá nhiều nhất

Các công ty Hàn Quốc sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
294630SUNAM
−17.75%5700 KRW7.124M0.36154.412B KRW−480.01 KRW−385.39%0.00%Sản xuất Chế tạo
012170ASCENDIO
−16.62%988 KRW15.288M0.43124.801B KRW−306.75 KRW−160.46%0.00%Dịch vụ Khách hàng
066790CCS
−15.19%3155 KRW14.389M0.23210.367B KRW456.906.91 KRW+458.81%0.00%Dịch vụ Khách hàng
299480G&E HEALTHCARE
−14.98%505 KRW20.656.982B KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
217910SJCHEM
−14.71%400 KRW9.813K1.765.352B KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
258540SL THERAPEUTICS
−13.60%686 KRW5.343K0.848.251B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
245450CNSLINK
−13.22%1300 KRW100.042.212B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
149300APURES
−12.32%356 KRW15.962K2.4318.699B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
276040SKONEC
−12.18%7640 KRW648.805K0.77116.757B KRW−423.03 KRW−16.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
419700EVPS
−11.03%1420 KRW72.243K1.7824.922B KRW0.00%Bán Lẻ
238500ROBO3 AI & ROBOTICS
−10.91%727 KRW1.124M2.7826.759B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
336040TASCOM
−10.59%6080 KRW1980.9735.984B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
060230SONID
−10.40%2370 KRW793.563K0.52104.219B KRW−1024.67 KRW−67.99%0.00%Công nghệ Điện tử
446440EPI BIOTECH
−9.09%10000 KRW2341.6522.745B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
227100H&B DESIGN
−8.39%1420 KRW322.172K0.8817.685B KRW−1433.49 KRW+76.56%0.00%Sản xuất Chế tạo
044180KD
−8.17%764 KRW5.458M10.1817.095B KRW3.94194.02 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
006580DAEYANGPAPER
−7.94%4930 KRW27.207K0.96102.974B KRW−24.38 KRW+74.90%0.80%Công nghiệp Chế biến
286750NANOBRICK
−7.90%1865 KRW133.383K0.7141.265B KRW−376.84 KRW−204.49%0.00%Dịch vụ Thương mại
106080HYSONIC
−7.70%4740 KRW72.01K1.1482.319B KRW−292.50 KRW+70.63%0.00%Công nghệ Điện tử
004830DUKSUNG
−7.49%8400 KRW1.071M0.20144.263B KRW0.51%Công nghiệp Chế biến
067390ASTK
−7.44%1294 KRW342.485K1.4756.49B KRW−458.64 KRW+53.31%0.00%Công nghệ Điện tử
187220DT&C
−7.36%5160 KRW554.556K1.3453.015B KRW−2125.32 KRW−1960.23%0.00%Dịch vụ Thương mại
147760PROTEC MEMS TECHNOLOGY
−7.26%7030 KRW233.735K0.7277.795B KRW−673.60 KRW−85.87%0.00%Công nghệ Điện tử
088290EWON COMFORTECH
−6.64%1575 KRW302.914K1.4953.442B KRW−43.54 KRW+90.91%0.00%Khách hàng Lâu năm
123410KFTC
−6.50%5470 KRW1.493M0.41157.859B KRW2.12%Sản xuất Chế tạo
250060MOBIIS
−6.15%4200 KRW1.315M0.27136.249B KRW−132.36 KRW+26.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
077500UNIQUEST
−6.13%9040 KRW1.117M0.26170.299B KRW14.57620.40 KRW−72.03%2.49%Dịch vụ Phân phối
086980SHOWBOX
−6.00%3915 KRW1.516M0.28280.034B KRW−489.20 KRW−1336.46%0.00%Dịch vụ Khách hàng
073640TERA SCIENCE
−5.94%902 KRW3.518M0.2692.939B KRW−323.33 KRW−204.27%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
041590FLASK
−5.94%840 KRW362.755K0.41127.927B KRW−244.90 KRW+27.56%0.00%Công nghệ Điện tử
015750SW HITECH
−5.91%9230 KRW2.974M0.47786.317B KRW1.53%Sản xuất Chế tạo
100130DONGKUK S&C
−5.67%2830 KRW192.777K2.48168.316B KRW−618.73 KRW−354.99%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
388610GFC LIFE SCIENCE
−5.48%5000 KRW5.438K6.53Công nghệ Sức khỏe
103660CIAAT
−5.45%1700 KRW260.0210.831B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
261200DENTIS
−5.45%9550 KRW822.919K0.64156.183B KRW31.83300.02 KRW+616.79%0.00%Công nghệ Sức khỏe
019490HITRON
−5.34%992 KRW218.654K3.0629.198B KRW−327.24 KRW+59.22%0.00%Công nghệ Điện tử
199290BIOPROTECH
−5.26%900 KRW310.0014.693B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
215790INNO INSTRUMENT
−5.18%823 KRW300.592K1.7736.697B KRW−182.03 KRW−188.24%0.00%Sản xuất Chế tạo
067000JOYCITY
−4.98%2765 KRW819.555K1.95204.698B KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
090370METALABS
−4.93%2120 KRW48.286K2.2554.288B KRW−294.10 KRW+75.21%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
012210SMP
−4.80%1350 KRW10.166K15.2447.241B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
059100IC
−4.79%5770 KRW24.031K1.2341.287B KRW−384.22 KRW−183.02%0.00%Công nghiệp Chế biến
196490DAT
−4.65%2050 KRW436.626K1.4073.219B KRW−1541.29 KRW−51.79%0.00%Sản xuất Chế tạo
330730STONEBRIDGE VENTURES
−4.56%5230 KRW760.049K0.5399.991B KRW17.51298.61 KRW−24.65%8.71%Tài chính
338840Y-BIOLOGICS
−4.55%9220 KRW254.1K0.72Công nghệ Sức khỏe
263700CLS
−4.55%5250 KRW1.332M0.33108.914B KRW−1238.10 KRW−2705.84%0.00%Dịch vụ Công nghệ
035290GOLD&S
−4.52%571 KRW423.91K0.2727.379B KRW−28.72 KRW−213.89%0.00%Dịch vụ Thương mại
900280GOLDEN CENTURY
−4.51%127 KRW4.778M0.2327.581B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
153710OPTIPHARM
−4.45%6220 KRW24.601K1.5595.942B KRW−146.18 KRW+1.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
139050BFLS
−4.38%7210 KRW34K0.3564.956B KRW2.762612.06 KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
039980POLARIS AI CORP
−4.33%2210 KRW8.206M0.5494.009B KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
187660ADM KOREA
−4.32%2545 KRW196.537K0.6059.613B KRW−156.66 KRW−2078.92%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
065130TOP ENG
−4.31%6000 KRW157.442K0.81103.854B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
041910ESTECHPHARMA
−4.29%7580 KRW410.816K0.5390.754B KRW22.97330.06 KRW1.29%Công nghệ Sức khỏe
236340MEDIZEN HUMANCARE
−4.26%4500 KRW1040.0714.169B KRW0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
128540ECOCAB
−4.21%2390 KRW137.299K2.6564.37B KRW12.60189.66 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
317690QUANTAMATRIX
−4.18%4125 KRW55.204K2.1772.434B KRW−1240.41 KRW−0.26%0.00%Công nghệ Điện tử
058450ENTERPARTNERS
−4.14%2895 KRW27.045K0.7835.034B KRW−1487.48 KRW−344.42%0.00%Sản xuất Chế tạo
450140K.M.G
−4.06%3660 KRW831.93K0.05241.692B KRW1.05%Dịch vụ Phân phối
013990AGABANG&CO
−4.03%6190 KRW1.798M0.30212.125B KRW17.47354.38 KRW−34.53%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
115610IMAGIS
−4.00%4680 KRW389.637K0.2971.322B KRW−120.77 KRW−202.44%0.00%Công nghệ Điện tử
143540YWDSP
−3.97%918 KRW94.079K1.0242.816B KRW−288.39 KRW+50.11%0.00%Công nghệ Điện tử
072130UANGEL
−3.97%3630 KRW4.086M26.8243.693B KRW0.00%Truyền thông
263800DATASOLUTION
−3.97%5570 KRW350.431K0.4384.163B KRW71.8877.49 KRW−15.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
014970SAMRYOONG
−3.96%3755 KRW32.452K1.7560.046B KRW1.89%Công nghiệp Chế biến
053290NE NEUNGYULE
−3.96%5580 KRW293.478K0.2594.2B KRW1.05%Dịch vụ Khách hàng
439730IBKS NO.20 SPAC
−3.92%2450 KRW2.779K0.33Tài chính
061970LB SEMICON
−3.90%7140 KRW400.284K0.26306.054B KRW−411.67 KRW−144.83%0.00%Công nghệ Điện tử
307930COMPANY K PARTNERS
−3.90%8880 KRW1.537M0.71147.202B KRW−366.20 KRW−188.34%0.00%Tài chính
001470SAMBU CONST
−3.85%2370 KRW3.206M0.51493.286B KRW−508.23 KRW−283.05%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
341170FUTURE MEDICINE
−3.84%6510 KRW6.885K0.8066.227B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
373200HAAINC KOREA
−3.82%1635 KRW363.56K0.08130.293B KRW−98.22 KRW−144.49%0.18%Sản xuất Chế tạo
339950IBKIMYOUNG
−3.79%2410 KRW3.73M0.2095.928B KRW28.2985.19 KRW+111.46%0.00%Dịch vụ Thương mại
065170BLPT
−3.77%383 KRW294.387K0.9536.21B KRW−174.87 KRW−26.88%0.00%Công nghiệp Chế biến
049180CELLUMED
−3.75%1773 KRW587.922K0.8579.258B KRW−476.88 KRW−363.02%0.00%Dịch vụ Phân phối
009620SAMBO IND
−3.74%978 KRW1.029M1.2652.307B KRW−346.53 KRW−18.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
018000UNISON
−3.71%961 KRW626.94K1.49127.98B KRW−210.56 KRW−96.54%0.00%Sản xuất Chế tạo
306620NEONTECH
−3.68%2745 KRW229.405K1.78108.178B KRW−91.81 KRW+54.49%0.00%Công nghệ Điện tử
092190SEOUL VIOSYS
−3.68%3535 KRW22.764K1.18167.206B KRW−2174.40 KRW+5.44%0.00%Công nghệ Điện tử
064090WESTRISE
−3.68%2490 KRW94.036K0.6485.375B KRW−939.26 KRW−591.54%0.00%Bán Lẻ
313760WILLINGS
−3.66%9750 KRW64.547K0.4849.9B KRW−2358.34 KRW+6.29%0.00%Công nghệ Điện tử
312610AFW
−3.62%2260 KRW11.078K0.5545.781B KRW−166.41 KRW−0.07%0.00%Công nghệ Điện tử
100220VISANG
−3.59%6180 KRW238.796K0.0475.347B KRW1.63%Dịch vụ Khách hàng
033540PARATECH
−3.58%3100 KRW441.939K0.25110.908B KRW−413.90 KRW−78.08%0.00%Sản xuất Chế tạo
060240LONGTU KOREA
−3.54%1445 KRW45.702K0.5537.364B KRW−463.44 KRW+59.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
234920ZAIGLE
−3.52%6860 KRW119.287K0.1798.275B KRW9.94690.18 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
131760FINETEK
−3.48%831 KRW246.703K1.8337.818B KRW−185.01 KRW−241.16%0.00%Công nghệ Điện tử
052710AMOTECH
−3.48%8040 KRW38.246K0.52124.959B KRW−980.74 KRW−55.64%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
303360PROTIA
−3.47%2780 KRW26.406K1.8537.408B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
028080HUMAX HOLDINGS
−3.46%4050 KRW26.215K1.1544.6B KRW−5824.37 KRW−350.48%0.00%Công nghệ Điện tử
086040BIOTOXTECH
−3.45%5590 KRW56.596K0.9593.176B KRW−565.88 KRW−403.92%0.00%Dịch vụ Thương mại
434190TALOS
−3.45%5880 KRW1840.0988.875B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
011230SAMWHAELEC
−3.43%4360 KRW257.694K0.2573.764B KRW−462.54 KRW+10.01%0.00%Công nghệ Điện tử
083660CSA COSMIC
−3.41%1217 KRW81.447K1.1475.06B KRW−152.36 KRW+53.97%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
418420RAONTECH
−3.40%6540 KRW160.417K0.51194.466B KRW−204.64 KRW−1046.73%0.00%Công nghệ Điện tử
310200ANIPLUS
−3.39%3710 KRW362.179K0.61156.798B KRW0.00%Dịch vụ Khách hàng
302550REMED
−3.38%2715 KRW88.948K0.2687.472B KRW260.5610.42 KRW−73.39%0.00%Công nghệ Sức khỏe
123040MS AUTOTECH CO., LTD
−3.36%5170 KRW213.708K0.92242.559B KRW6.40807.57 KRW+292.83%1.41%Khách hàng Lâu năm
052860I&C
−3.34%2750 KRW46.73K0.4548.468B KRW475.295.79 KRW−89.60%0.00%Công nghệ Điện tử
048770TPC
−3.34%3475 KRW154.279K0.6555.178B KRW−490.45 KRW−43595.42%0.71%Sản xuất Chế tạo