Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
123260 PINENEX
27.00-63.01%-46.00Bán46.152M1.753B42.00Công nghệ Điện tử
223310 ESV
125.00-20.89%-33.00Sức bán mạnh42.860M25.652B-25.3222.00Dịch vụ Công nghệ
220110 DREAM T
4.00-20.00%-1.00Bán614.537KDịch vụ Khách hàng
084440 UBION
1275.00-15.00%-225.00Bán161129.00Dịch vụ Công nghệ
200580 MEDYSSEY
5520.00-14.95%-970.00Bán48122.573B95.00Công nghệ Sức khỏe
267810 ANTZ
915.00-14.88%-160.00Bán11.663B203.00Dịch vụ Công nghiệp
299670 SMVINA
1955.00-14.81%-340.00Mua70212.508B14.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
092590 LUXPIA
641.00-13.38%-99.00Bán35.395B91.00Công nghệ Sức khỏe
217910 SJCHEM
232.00-13.11%-35.00Sức bán mạnh5.413K3.468B23.00Công nghiệp Chế biến
216280 WON TECH
3250.00-12.16%-450.00Bán12.306K15.070B202.00Công nghệ Sức khỏe
086250 INNOWISE
1950.00-11.76%-260.00Bán8.382M65.345B-1870.54Sản xuất Chế tạo
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
2190.00-11.69%-290.00Mua2.047M36.766B-1782.94Hàng tiêu dùng không lâu bền
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
2500.00-10.71%-300.00Bán1.047KCông nghệ Sức khỏe
224060 CODI-M
381.00-9.72%-41.00Bán33.197M61.670B10.1741.49Sản xuất Chế tạo
226360 EXT
2505.00-9.24%-255.00Bán972.991K79.282B-206.10Tài chính
058450 ILYA
1085.00-9.21%-110.00Mua604.691K36.029B-17.2367.00Công nghiệp Chế biến
005320 KUKDONG
2000.00-9.09%-200.00Mua6.952M63.568B-47.95Hàng tiêu dùng không lâu bền
177830 PAVONINE
4980.00-8.96%-490.00Mua1.111M59.502B-913.00Công nghệ Điện tử
025320 SYNOPEX
2995.00-7.13%-230.00Mua12.314M232.246B35.0392.07Công nghệ Điện tử
288490 NARASOFT
237.00-7.06%-18.00Sức bán mạnh62.661KDịch vụ Công nghệ
217880 TILON
5500.00-6.78%-400.00Bán220Dịch vụ Công nghệ
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
807.00-6.71%-58.00Mua612Khách hàng Lâu năm
097780 S-MAC
1815.00-6.68%-130.00Mua146.426M467.382B-60.07Công nghệ Điện tử
044380 JOOYONTECH
537.00-6.61%-38.00Bán10.393M59.172B-45.16Công nghệ Điện tử
244880 NANOOM
2800.00-6.51%-195.00Sức bán mạnh2.505KCông nghệ Sức khỏe
004720 WOORIDUL PHARM
7210.00-6.36%-490.00Sức mua mạnh9.640M100.177B287.1026.82Công nghệ Sức khỏe
900070 GSMT
580.00-6.15%-38.00Mua1.134M32.482B13.3246.41Sản xuất Chế tạo
057030 YBM NET
7020.00-5.90%-440.00Mua3.420M120.735B67.69110.21465.00Dịch vụ Khách hàng
004540 KLEANNARA
4275.00-5.63%-255.00Mua5.151M168.694B-325.66Công nghiệp Chế biến
017650 DAELIMPAPER
1690.00-5.59%-100.00Mua6.795M80.550B20.0089.51141.00Công nghiệp Chế biến
084680 E-WORLD
4955.00-5.44%-285.00Mua15.359M496.669B36.72142.71Dịch vụ Khách hàng
178780 U-TECH
2015.00-5.40%-115.00Bán328.651K52.331B-506.9865.00Sản xuất Chế tạo
056000 NESM
3470.00-5.32%-195.00Bán548.897K51.811B-239.87Khách hàng Lâu năm
090740 YOUNYI
4145.00-5.15%-225.00Bán432.139K67.292B8.85493.67Công nghệ Điện tử
012690 MONALISA
7990.00-5.11%-430.00Mua9.432M307.842B126.6466.49Công nghiệp Chế biến
057880 PHILOSYS HEALTHCARE
1780.00-4.81%-90.00Mua6.102M84.360B25.00Khách hàng Lâu năm
094860 KORNIC GLORY
1230.00-4.65%-60.00Mua476.272K65.296B-53.56Dịch vụ Công nghệ
115480 CU MEDICAL
3195.00-4.48%-150.00Mua2.180M62.589B-179.35101.00Công nghệ Sức khỏe
310200 ANIPLUS
1530.00-4.38%-70.00Theo dõi389.956K35.781BDịch vụ Khách hàng
086040 BIOTOXTECH
9850.00-4.37%-450.00Sức mua mạnh4.325M149.936B-108.82Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
217730 KANGSTEM BIOTECH
8640.00-4.32%-390.00Mua1.444M189.444B-1181.91Công nghệ Sức khỏe
019490 HITRON
2565.00-4.29%-115.00Mua47.995K13.410B-3546.63154.00Dịch vụ Thương mại
149300 APURES
1120.00-4.27%-50.00Bán43.782KCông nghệ Sức khỏe
066410 BUCKET STUDIO
1480.00-4.21%-65.00Mua783.127K48.870B-95.28Dịch vụ Khách hàng
058530 SUPEX BNP
299.00-4.17%-13.00Mua7.117M34.440B-349.4358.00Công nghệ Điện tử
024850 PSMC
792.00-4.12%-34.00Bán48.815K33.048B59.0214.00Công nghệ Điện tử
021050 SEOWON
2925.00-4.10%-125.00Mua7.875M141.162B45.6266.85Sản xuất Chế tạo
080580 OKINS
3030.00-3.96%-125.00Bán88.776K22.059B143.6835.95123.00Công nghệ Điện tử
065950 WELCRON
7960.00-3.75%-310.00Mua7.198M233.473B-200.22Khách hàng Lâu năm
002070 NAMYEUNG
1035.00-3.72%-40.00Theo dõi4.907M69.423B-34.42Hàng tiêu dùng không lâu bền
032680 SOFTCEN
1690.00-3.70%-65.00Mua4.259M58.938B-101.9682.00Dịch vụ Công nghệ
001210 KUMHO ELEC
3190.00-3.63%-120.00Mua189.785K31.117B-3590.76143.00Sản xuất Chế tạo
008350 NAMSUN ALUM
5730.00-3.54%-210.00Sức mua mạnh52.234M656.292B84.6070.21Sản xuất Chế tạo
091090 SEWON CELLONTECH
2750.00-3.51%-100.00Mua1.343M173.818B-93.33Sản xuất Chế tạo
900280 GOLDEN CENTURY
305.00-3.48%-11.00Mua5.238M50.175BSản xuất Chế tạo
341310 E&H
3700.00-3.39%-130.00Mua3.661KCông nghiệp Chế biến
263920 BLOSSOM M&C
4800.00-3.32%-165.00Mua169.105K62.428B-536.71147.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
227610 OUTIN
5850.00-3.31%-200.00Bán62.396K59.692B-676.83Bán Lẻ
00781K KOR CIRC(2PB)
4410.00-3.29%-150.00Bán3.945K124.803B181.3325.15Công nghệ Điện tử
007390 NATURECELL
8890.00-3.26%-300.00Sức mua mạnh2.028M562.340B609.8515.07Hàng tiêu dùng không lâu bền
071200 INFINITT HEALTHCARE
5950.00-3.25%-200.00Mua4.761M149.915B20.69297.31271.00Dịch vụ Công nghệ
148250 RN2 TECHNOLOGIES
9820.00-3.25%-330.00Mua98.967K71.429B174.2958.24Công nghệ Điện tử
109820 GENEMATRIX
7160.00-3.24%-240.00Mua1.273M139.898B-80.79Dịch vụ Thương mại
043340 ESSEN TECH
1345.00-3.24%-45.00Mua3.158M100.080B-6.85Sản xuất Chế tạo
060570 DREAMUS
5530.00-3.15%-180.00Mua666.075K324.665B-856.13Công nghệ Điện tử
008260 NI STEEL
1715.00-3.11%-55.00Mua287.875K50.622B8.44224.39Khoáng sản phi năng lượng
015540 THELMA THERAPEUTICS
6350.00-3.05%-200.00Sức mua mạnh915.133K66.066B-3994.60Công nghệ Điện tử
003690 KOREAN RE
7230.00-2.95%-220.00Bán339.591K854.284B4.671595.34Tài chính
222110 PANGEN
8890.00-2.95%-270.00Mua286.168K88.319B-926.96Công nghệ Sức khỏe
195990 ABPRO BIO
660.00-2.94%-20.00Mua5.840M120.198B-247.34Sản xuất Chế tạo
118000 WOORIDUL HUEBRAIN
2645.00-2.94%-80.00Mua2.802M97.831B-206.86Dịch vụ Phân phối
032800 FANTAGIO
699.00-2.92%-21.00Mua2.216M50.547B-225.7752.00Dịch vụ Thương mại
027050 COREANA
4770.00-2.85%-140.00Mua1.411M152.210B256.9019.11Hàng tiêu dùng không lâu bền
215090 UNIMAX
1195.00-2.85%-35.00Mua291.572K32.103B125.00Công nghệ Điện tử
203690 PROSTEMICS
4690.00-2.80%-135.00Mua6.062M216.540B-92.8156.00Hỗn hợp
003480 HHIC HOLDINGS
3080.00-2.69%-85.00Mua89.474K82.573B2.871104.07Công ty dịch vụ công cộng
237820 PLAYD
7360.00-2.65%-200.00Mua674.407KDịch vụ Thương mại
069920 ISE COMMERCE
3505.00-2.64%-95.00Bán31.406K90.329B-580.5463.00Dịch vụ Thương mại
206650 EUBIO
6660.00-2.63%-180.00Mua715.277K183.261B15.61Công nghệ Sức khỏe
002800 SINSIN PHARM
8530.00-2.63%-230.00Sức mua mạnh724.197K132.894B62.17140.90314.00Công nghệ Sức khỏe
131370 RSUPPORT
5210.00-2.62%-140.00Sức mua mạnh5.609M278.259B32.28165.72Dịch vụ Công nghệ
036170 LIVEFINANCIAL
1675.00-2.62%-45.00Mua1.978M65.400B-431.5952.00Công nghệ Điện tử
266870 POWER FULX
1120.00-2.61%-30.00Bán9007.255B34.00Công nghệ Sức khỏe
095500 MNTECH
2255.00-2.59%-60.00Theo dõi146.317K45.323B50.38Công nghệ Điện tử
234690 GCWB
9090.00-2.57%-240.00Mua383.760K165.629BCông nghệ Sức khỏe
133750 MEGAMD
4370.00-2.56%-115.00Sức mua mạnh8.557M97.616B183.9424.38332.00Dịch vụ Thương mại
002870 SHINPOONG PAPR MFG
1140.00-2.56%-30.00Bán222.385K32.416B1.65708.56Công nghiệp Chế biến
065500 ORIENT PRECISION INDUSTRIES
306.00-2.55%-8.00Mua1.164M36.787B-33.5367.00Sản xuất Chế tạo
045970 COASIA
6950.00-2.52%-180.00Mua426.782K156.425B539.48Dịch vụ Công nghệ
271850 DIOGENE
1555.00-2.51%-40.00Bán936Dịch vụ Thương mại
128540 ECOCAB
2140.00-2.51%-55.00Theo dõi140.044K30.252B28.7476.36255.00Sản xuất Chế tạo
068050 PAN ENTERTAINMENT
3900.00-2.50%-100.00Mua157.231K54.972B48.5182.46Dịch vụ Khách hàng
007680 DAEWON
9100.00-2.47%-230.00Mua42.818K108.112B17.81530.73188.00Khách hàng Lâu năm
048830 NPK
1385.00-2.46%-35.00Bán134.273K26.547B-44.52Công nghiệp Chế biến
033830 TBC
757.00-2.45%-19.00Bán1.763M73.360B56.84Dịch vụ Khách hàng
900300 ORGANIC TEA COSMETICS
1215.00-2.41%-30.00Mua22.817M70.872B1.91653.13Bán Lẻ
317870 ENVIONEER
6100.00-2.40%-150.00Mua294.865KSản xuất Chế tạo
205470 HUMASIS
2760.00-2.30%-65.00Mua4.628M86.911B-44.00Công nghệ Sức khỏe
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
3205.00-2.29%-75.00Bán38.241K32.953B-840.2670.00Dịch vụ Công nghệ
016100 LEADERS COSMETICS
3665.00-2.27%-85.00Theo dõi277.811K65.334B-3184.69Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất