Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
043090 CUBE&COMPANY
2505.00-23.39%-765.00Mua5.154M97.771B-232.5310.00Công nghệ Sức khỏe
050860 ASIA TECHNOLOGY
3395.00-20.95%-900.00Sức bán mạnh1.993M68.971B13.92308.45Sản xuất Chế tạo
224020 SKCS
3105.00-13.75%-495.00Mua2.136K11.006B38.00Công nghiệp Chế biến
114920 DAEJOO ENT
1120.00-10.40%-130.00Sức bán mạnh104.458B79.00Khoáng sản phi năng lượng
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
1290.00-10.10%-145.00Sức bán mạnh5.106K14.849B40.00Dịch vụ Phân phối
032860 HUMAN N
7160.00-9.60%-760.00Sức bán mạnh1.312M142.938B-3653.364.00Sản xuất Chế tạo
183410 GOLFZONDECA
2700.00-8.78%-260.00Mua3.749K11.902BDịch vụ Công nghệ
093510 NGVI
571.00-8.64%-54.00Bán1.457K3.781B13.00Sản xuất Chế tạo
006340 DAWON CBL
3255.00-8.44%-300.00Mua68.176M215.323B86.0641.31Sản xuất Chế tạo
084440 UBION
9600.00-8.13%-850.00Bán2.774K31.320BDịch vụ Công nghệ
009810 NK MULSAN
921.00-7.90%-79.00Mua6.617M73.631B11.7085.4548.00Sản xuất Chế tạo
102280 SBW
968.00-7.81%-82.00Mua474.830M336.468B-63.24216.00Công nghiệp Chế biến
014200 KANGLIM
3815.00-7.74%-320.00Bán10.323M232.356B-514.02176.00Sản xuất Chế tạo
121850 KOYJ
4970.00-7.62%-410.00Bán406.487K87.244B-274.84Công nghệ Điện tử
009190 DAIYANG MTL
5610.00-6.97%-420.00Mua3.686M172.588B-26.84213.00Khoáng sản phi năng lượng
006910 BOSUNG POWER
4640.00-6.64%-330.00Sức mua mạnh9.334M207.998B-28.84Sản xuất Chế tạo
111870 KH ELECTRON
1130.00-6.61%-80.00Sức bán mạnh2.622M117.169B-448.65Công nghệ Điện tử
222160 BIOPTRO
8620.00-6.30%-580.00Mua797Công nghệ Điện tử
090150 KWANGJIN
5070.00-6.28%-340.00Mua3.614M48.156B32.16217.5165.00Sản xuất Chế tạo
379390 IHSUNGCNI
9020.00-6.04%-580.00Sức bán mạnh428.452B234.00Công nghệ Điện tử
043290 K-MAC
3355.00-6.02%-215.00Bán299.148K139.383B-481.63222.00Công nghệ Điện tử
071850 CTK
4690.00-6.01%-300.00Mua2.220M78.163B-1068.38287.00Sản xuất Chế tạo
189860 SJEM
6580.00-5.73%-400.00Mua1.601M57.999B30.01232.56Sản xuất Chế tạo
005390 SHINSUNG TONGSANG
3165.00-5.52%-185.00Mua4.995M452.681B43.1077.72Hàng tiêu dùng không lâu bền
105840 WOOJIN
8600.00-4.97%-450.00Mua1.889M162.901B10.57886.67Công nghệ Điện tử
010280 SICC
1275.00-4.85%-65.00Bán10.743M51.794B-426.98414.00Dịch vụ Công nghệ
004410 SEOUL FOOD IND
416.00-4.81%-21.00Mua193.413M151.035B-12.83252.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
185190 SUPPRO
4000.00-4.76%-200.00Mua4415.890BKhoáng sản phi năng lượng
093230 EID
532.00-4.66%-26.00Mua65.584M437.712B-48.6623.00Công nghệ Điện tử
023790 DONGILSTEEL
7300.00-4.58%-350.00Mua101.155K55.471B-1206.8640.00Khoáng sản phi năng lượng
270520 G ENONE ENERGY
4975.00-4.51%-235.00Mua2.550M154.172B105.4449.4145.00Công ty dịch vụ công cộng
175140 INFOMARK
8430.00-4.42%-390.00Bán66.887K45.719B-1607.5494.00Công nghệ Điện tử
123330 GENIC
8200.00-4.21%-360.00Bán87.482K60.059B-534.87187.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
001440 TAIHAN ELEC WIRE
3140.00-4.12%-135.00Mua32.353M2736.309B230.3414.26Sản xuất Chế tạo
085810 ALTICAST
2360.00-3.87%-95.00Mua516.579K70.351B-321.55150.00Dịch vụ Công nghệ
294630 SUNAM
4180.00-3.80%-165.00Mua372.269KSản xuất Chế tạo
032820 WOORITG, INC.
2155.00-3.79%-85.00Mua15.782M272.461B-5.03113.00Khách hàng Lâu năm
071950 KOAS
1650.00-3.79%-65.00Mua2.040M50.224B-51.32268.00Sản xuất Chế tạo
226360 KH E&T
2375.00-3.65%-90.00Mua1.189M134.807B-818.5380.00Tài chính
092200 DIC
6240.00-3.55%-230.00Mua926.334K252.623B-2803.12Sản xuất Chế tạo
051980 CENTRALBIO
2060.00-3.51%-75.00Bán450.375K147.257B-247.4750.00Công nghệ Điện tử
000040 KR MOTORS
1245.00-3.49%-45.00Mua1.645M124.008B-96.3462.00Khách hàng Lâu năm
100660 SEOAM MACHINERY
6660.00-3.48%-240.00Mua451.097K85.176B175.6439.29133.00Sản xuất Chế tạo
072770 YULHO
3890.00-3.47%-140.00Mua1.234M153.920B879.184.5829.00Dịch vụ Công nghệ
054940 EXA E&C
1950.00-3.47%-70.00Mua1.408M67.011B-223.87217.00Sản xuất Chế tạo
051360 TOVIS
8640.00-3.46%-310.00Bán539.093K141.202B-875.05234.00Công nghệ Điện tử
344860 INNOGENE
5300.00-3.46%-190.00Mua857Công nghệ Sức khỏe
013700 CAMUS E&C
2710.00-3.39%-95.00Mua1.308M124.739B20.05139.89152.00Dịch vụ Công nghiệp
310200 ANIPLUS
4020.00-3.37%-140.00Mua1.882M105.392BDịch vụ Khách hàng
096610 RFSEMI
5290.00-3.29%-180.00Sức bán mạnh138.380K50.703B-2209.38316.00Công nghệ Điện tử
017040 KWANG MYUNG ELEC
3315.00-3.21%-110.00Mua2.415M145.614B43.5178.72228.00Sản xuất Chế tạo
026910 KWANGJININD
7050.00-3.16%-230.00Mua121.576K48.169B-320.58109.00Khoáng sản phi năng lượng
019660 GLOBON
4305.00-3.15%-140.00Mua314.845K145.474B-183.9910.00Tài chính
079650 SEOSAN
3340.00-3.05%-105.00Mua128.316K69.300B-253.7166.00Khoáng sản phi năng lượng
127120 DNALINK
4000.00-3.03%-125.00Bán231.937K65.411B-855.8573.00Dịch vụ Thương mại
233990 JILGYUNGYI
900.00-3.02%-28.00Bán2712.556B40.00Dịch vụ Phân phối
109960 APROGEN H&G
999.00-3.01%-31.00Mua2.763M180.318B15.2467.6024.00Dịch vụ Công nghệ
025440 DAESUNGELTEC
1295.00-3.00%-40.00Mua1.950M130.719B3296.300.41484.00Sản xuất Chế tạo
214420 TONYMOLY
9850.00-2.96%-300.00Mua373.143K183.622B-1663.41136.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
083650 BHI
5920.00-2.95%-180.00Mua888.591K153.127B-121.29409.00Sản xuất Chế tạo
001840 EEHWA
8610.00-2.93%-260.00Mua1.031M167.540B308.8428.72Dịch vụ Công nghiệp
005360 MONAMI
6000.00-2.91%-180.00Mua955.046K112.439B76.5280.76650.00Sản xuất Chế tạo
024070 WISCOM
6270.00-2.79%-180.00Mua4.848M93.338B-54.78244.00Công nghệ Điện tử
196490 DAT
5990.00-2.76%-170.00Bán266.404K141.416B-1699.42169.00Sản xuất Chế tạo
103590 ILJIN ELECTRIC
5660.00-2.75%-160.00Mua792.375K200.932B25.77225.82819.00Sản xuất Chế tạo
038540 SANGSANGIN
8160.00-2.74%-230.00Mua513.996K459.134B6.151363.69178.00Dịch vụ Công nghệ
198440 KOREA CEMENT
5340.00-2.73%-150.00Mua16.870M170.133B31.72173.0895.00Khoáng sản phi năng lượng
033050 JMI
1430.00-2.72%-40.00Mua348.441K47.122B-176.91Công nghệ Điện tử
046390 SAMHWA NWS
3435.00-2.69%-95.00Bán859.966K144.699B-48.8336.00Công nghệ Điện tử
025820 LEEKU IND
4430.00-2.64%-120.00Mua1.460M157.005B26.11174.24163.00Khoáng sản phi năng lượng
084870 TBH GLOBAL
2785.00-2.62%-75.00Mua209.686K56.209B-456.15309.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
3370.00-2.60%-90.00Mua133.430K53.247B45.7375.6743.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
275630 SSR
7330.00-2.53%-190.00Mua153.625K45.483B-176.7486.00Dịch vụ Công nghệ
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
627.00-2.49%-16.00Mua11.081K6.808B50.00Khách hàng Lâu năm
000890 BOHAE BREW
1195.00-2.45%-30.00Mua3.954M162.722B49.2624.87229.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
001790 TS
3400.00-2.44%-85.00Bán551.173K304.520B11.36307.40446.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
101390 IM
1800.00-2.44%-45.00Mua1.758M108.022B-276.1764.00Công nghệ Điện tử
187660 ADM KOREA
7220.00-2.43%-180.00Bán218.246KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
123840 HANIL VACUUM
1210.00-2.42%-30.00Bán399.519K95.231B9.18135.07110.00Hỗn hợp
128820 DAESUNGIND
5270.00-2.41%-130.00Bán237.102K189.111B3.691464.40522.00Công ty dịch vụ công cộng
001290 SANGSANGININV&SEC
1435.00-2.38%-35.00Mua288.942K140.809B57.5527.83Tài chính
071460 WINIADIMCHAE
5370.00-2.36%-130.00Bán466.547K194.553B6.61832.52579.00Sản xuất Chế tạo
071970 STX HEAVY INDUSTRIES
7060.00-2.35%-170.00Bán399.347K193.739B-40.01380.00Sản xuất Chế tạo
024900 DUCKYANG IND
3950.00-2.35%-95.00Mua1.560M122.480B-47.57814.00Sản xuất Chế tạo
151910 NANOS
6670.00-2.34%-160.00Bán669.360K1028.487B-31.2889.00Công nghệ Điện tử
047310 POWER LOGICS
9200.00-2.34%-220.00Mua839.612K322.525B-415.00340.00Công nghệ Điện tử
060370 KT SUBMARINE
8050.00-2.31%-190.00Bán277.857K166.694B-79.1169.00Dịch vụ Công nghiệp
007460 APROGEN KIC
2355.00-2.28%-55.00Mua5.485M457.706B-261.6897.00Công nghệ Điện tử
021880 MASON CAPITAL
728.00-2.28%-17.00Mua3.024M106.131B22.55Tài chính
000180 SCE HOLDINGS
2885.00-2.20%-65.00Mua496.698K184.486B20.65142.83Khoáng sản phi năng lượng
101140 INBIOGEN
3110.00-2.20%-70.00Bán331.099K154.297B-231.84Hàng tiêu dùng không lâu bền
014620 SKB
9460.00-2.17%-210.00Bán308.471K270.907B-204.10Sản xuất Chế tạo
017250 INTERM
1805.00-2.17%-40.00Mua202.278K35.328B-535.46333.00Khách hàng Lâu năm
007280 KOREA STEEL SHAPES
3610.00-2.17%-80.00Bán244.746K193.803B42.7286.38410.00Khoáng sản phi năng lượng
086080 DINONA
3880.00-2.14%-85.00Bán2.215K128.596B22.00Công nghệ Sức khỏe
091090 SEWON E&C
2055.00-2.14%-45.00Mua637.879K148.503B-381.50Sản xuất Chế tạo
121060 UNIPOINT
1830.00-2.14%-40.00Mua5388.856B149.00Dịch vụ Công nghệ
114450 KPXLS
9230.00-2.12%-200.00Sức bán mạnh146.439K142.200B-56.9358.00Công nghiệp Chế biến
044180 KD
1385.00-2.12%-30.00Bán237.654K22.798B-2045.8342.00Sản xuất Chế tạo
030210 KTBSEC
7870.00-2.11%-170.00Mua2.237M495.209B4.051983.27405.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter