Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
258050 TECH TRANS
1760.00-14.98%-310.00Mua50Công nghiệp Chế biến
121060 UNIPOINT
1455.00-14.91%-255.00Bán208Dịch vụ Công nghệ
114920 DAEJOO ENT
2120.00-14.86%-370.00Mua17.355B116.00Khoáng sản phi năng lượng
189350 COSET
1320.00-13.73%-210.00Bán7.607KSản xuất Chế tạo
086460 SNP GENETICS
2250.00-11.76%-300.00Sức bán mạnh164.104BCông nghệ Sức khỏe
121890 SDSYSTEM
1890.00-11.68%-250.00Bán1.344M17.100B-1042.45114.00Công nghệ Điện tử
179720 YELOPAY
260.00-9.41%-27.00Bán4.005K3.081B1.00Dịch vụ Thương mại
308700 TECHEN
2000.00-9.09%-200.00Bán500Sản xuất Chế tạo
064820 CAPEIND
2630.00-8.84%-255.00Sức mua mạnh3.076M69.263B18.66175.60155.00Sản xuất Chế tạo
270660 EVERYBOT
5550.00-7.50%-450.00Bán1.130K6.235BKhách hàng Lâu năm
309900 TTC DEFENCE
5200.00-7.14%-400.00Sức bán mạnh1.930KCông nghệ Điện tử
299900 WYSIWYG STUDIOS
5410.00-6.88%-400.00Bán1.708M155.353B9.80641.47138.00Dịch vụ Thương mại
109820 GENEMATRIX
3605.00-6.61%-255.00Mua3.365M66.550B-128.0640.00Công nghệ Sức khỏe
238500 ROBO3
500.00-6.37%-34.00Mua9.657K2.341BSản xuất Chế tạo
170030 HDI21
4535.00-6.20%-300.00Mua10.495M68.338B13.17367.13165.00Khách hàng Lâu năm
239340 ZUMINTERNET
4575.00-5.96%-290.00Bán794.657K122.551B1801.853.50Truyền thông
030790 TYNETWORKS
350.00-5.91%-22.00Sức bán mạnh13.626M51.912B-341.97274.00Dịch vụ Công nghệ
148780 BFLYSOFT
1790.00-5.79%-110.00Bán17.069K8.495B129.00Dịch vụ Công nghệ
045060 OKONG CORP.
5520.00-5.64%-330.00Mua19.460M93.037B15.61374.85149.00Công nghiệp Chế biến
043200 PARU
3580.00-5.54%-210.00Mua8.234M128.853B-354.54136.00Sản xuất Chế tạo
066110 HANP
520.00-5.45%-30.00Bán831.092K27.334B-615.2449.00Công nghệ Điện tử
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
6000.00-5.36%-340.00Bán596.659K88.949B-737.1043.00Dịch vụ Khách hàng
045890 GV
2840.00-5.33%-160.00Bán805.209K107.060B-748.41209.00Công nghệ Điện tử
014990 IN THE F
2330.00-5.28%-130.00Bán683.757K137.307B-73.20236.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
021050 SEOWON
3450.00-5.22%-190.00Mua10.173M159.675B26.37138.02144.00Sản xuất Chế tạo
197140 DIGICAP
4125.00-5.17%-225.00Mua194.020K28.744B10.48423.20103.00Dịch vụ Công nghệ
317320 HANWHA SBI SPAC
2945.00-5.15%-160.00Mua997.981KTài chính
033110 CS
797.00-5.12%-43.00Bán1.714M99.762B-63.1532.00Công nghệ Điện tử
065950 WELCRON
4775.00-5.07%-255.00Mua1.965M133.655B17.76283.29211.00Công nghiệp Chế biến
005110 HANCHANG
3065.00-4.96%-160.00Mua4.498M101.345B-115.0516.00Công nghệ Điện tử
219550 MPHK
1065.00-4.91%-55.00Mua1.567M56.492B-7.0395.00Dịch vụ Phân phối
009190 DAIYANG MTL
4185.00-4.89%-215.00Bán2.298M88.032B56.7094.81200.00Khoáng sản phi năng lượng
050540 HANKOOK CORPORATION
1800.00-4.76%-90.00Sức bán mạnh179.996K69.814B-515.633079.00Dịch vụ Công nghệ
044990 H&S
4230.00-4.73%-210.00Mua4.322KCông nghiệp Chế biến
189540 CTN
3145.00-4.70%-155.00Bán4.008KCông nghệ Điện tử
109070 CONBUZZ
1345.00-4.61%-65.00Bán542.440K41.396B-1062.66132.00Công nghiệp Chế biến
001340 PAIKKWANG IND
3110.00-4.45%-145.00Mua6.795M133.604B7.62427.32Công nghiệp Chế biến
070590 HANSOL INTIC
3090.00-4.33%-140.00Mua47.492K41.590B-61.91Truyền thông
043220 HLB POWER
1445.00-4.30%-65.00Bán2.536M117.896B-90.8259.00Công nghệ Điện tử
051360 TOVIS
9200.00-4.27%-410.00Mua280.984K140.487B6.471484.26280.00Công nghệ Điện tử
039310 SEJOONG
3040.00-4.25%-135.00Sức bán mạnh123.102K53.962B49.2164.52230.00Dịch vụ Công nghệ
002630 OBI
317.00-4.23%-14.00Mua17.571M72.446BKhách hàng Lâu năm
052670 CHEIL BIO
8930.00-4.18%-390.00Mua7.567M119.654B56.54164.85Công nghệ Sức khỏe
097780 S-MAC
1160.00-4.13%-50.00Mua5.763M270.199B24.4157.0469.00Công nghệ Điện tử
263920 BLOSSOM M&C
7100.00-4.05%-300.00Sức bán mạnh47.616K67.109B4889.011.51175.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
052900 KMH HITECH
1305.00-4.04%-55.00Mua866.948K60.190B12.23111.25Công nghệ Điện tử
082660 9COMPLEX
2270.00-4.02%-95.00Mua386.072K48.034B-4666.47Công nghệ Điện tử
089890 KOSES
9570.00-4.01%-400.00Mua242.161K156.073B22.26447.94167.00Công nghệ Điện tử
119830 ITEK
8000.00-3.96%-330.00Mua383.005K77.075B-947.73225.00Dịch vụ Thương mại
002720 KUKJE PHARMA
6450.00-3.87%-260.00Mua10.806M112.948B-217.42Công nghệ Sức khỏe
013700 CAMUS E&C
1495.00-3.86%-60.00Mua3.384M66.247B5.56279.68Dịch vụ Công nghiệp
039230 AIBIT
376.00-3.84%-15.00Sức bán mạnh1.699M39.240B-77.07104.00Công nghệ Điện tử
033250 CHASYS
3485.00-3.73%-135.00Mua3.652M83.640B-65.48Sản xuất Chế tạo
243870 GOODCEN
9150.00-3.68%-350.00Sức bán mạnh16612.633B76.00Dịch vụ Công nghệ
031860 NSN
1980.00-3.65%-75.00Bán271.770K47.172B-190.398.00Khách hàng Lâu năm
041590 GEMVAXZIO
1210.00-3.59%-45.00Bán1.368M78.804B-1132.30Công nghệ Điện tử
060590 CTC BIO
6750.00-3.57%-250.00Mua522.071K128.508B-824.11Công nghệ Sức khỏe
204620 GLOBAL TAX FREE
3935.00-3.55%-145.00Mua455.819K139.746B101.67138.00Tài chính
058420 J WAY
1500.00-3.54%-55.00Bán197.710K30.920B-134.8922.00Công nghệ Điện tử
063170 SEOUL AUCTION
6100.00-3.48%-220.00Mua200.335K96.260B-239.80170.00Dịch vụ Khách hàng
161570 THE MIDONG
2155.00-3.36%-75.00Bán124.186K29.295B-848.2812.00Công nghệ Điện tử
110020 JJBIO
6960.00-3.33%-240.00Mua29.622KCông nghiệp Chế biến
025440 DAESUNGELTEC
1015.00-3.33%-35.00Mua705.178K101.156B-45.02582.00Khách hàng Lâu năm
216280 WON TECH
9000.00-3.33%-310.00Bán12.109K36.657B191.00Công nghệ Sức khỏe
139050 DAYLIBC
863.00-3.25%-29.00Bán941.320K42.625B-19.91125.00Dịch vụ Công nghệ
001290 SANGSANGININV&SEC
1340.00-3.25%-45.00Bán257.306K126.007B-206.99Tài chính
017550 SOOSAN HVY IND
2120.00-3.20%-70.00Theo dõi1.105M109.061B14.02156.18200.00Sản xuất Chế tạo
001520 TONGYANG
1215.00-3.19%-40.00Sức bán mạnh272.898K246.989B-46.26417.00Khoáng sản phi năng lượng
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
3380.00-3.15%-110.00Mua119.142K60.751B6.63526.77103.00Công nghiệp Chế biến
048770 TPC
4180.00-3.13%-135.00Bán50.666K56.136B-101.10348.00Công nghệ Điện tử
019540 ILJITECH
3100.00-3.12%-100.00Bán80.533K40.968B-771.99428.00Sản xuất Chế tạo
018680 SEOUL PHARMA
7460.00-3.12%-240.00Mua290.629K63.302B1059.027.27Công nghệ Sức khỏe
317870 ENVIONEER
8780.00-3.09%-280.00Bán139.145KSản xuất Chế tạo
226340 BONNE
4100.00-3.07%-130.00Mua336.458K125.868B1285.713.2934.00Tài chính
160600 SNTEKBM
1600.00-3.03%-50.00Bán311.802K47.579B-987.67187.00Sản xuất Chế tạo
053660 HYUNJIN
966.00-3.01%-30.00Bán1.863M45.624B-1541.21152.00Sản xuất Chế tạo
017650 DAELIMPAPER
1455.00-3.00%-45.00Mua1.319M65.475B5.26285.11129.00Công nghiệp Chế biến
131760 FINETEK
2430.00-2.99%-75.00Mua2.520M103.674B-417.17Công nghệ Điện tử
027580 SBK
1140.00-2.98%-35.00Mua1.575M52.969BCông nghiệp Chế biến
090080 PHC
1305.00-2.97%-40.00Mua369.899K71.647B-1058.46809.00Sản xuất Chế tạo
036200 UNISEM
6540.00-2.97%-200.00Mua759.411K192.381B16.65404.91Sản xuất Chế tạo
011690 YUYANG D&U
4910.00-2.96%-150.00Mua397.962K285.734B-474.64Công nghệ Điện tử
051780 CUROHOLDINGS
1155.00-2.94%-35.00Mua1.749M90.952B-126.4686.00Dịch vụ Khách hàng
058220 ARION
1485.00-2.94%-45.00Bán314.676K53.800B-219.9551.00Công nghệ Điện tử
006730 SEOBU T&D
8330.00-2.91%-250.00Bán168.074K476.349B76.43112.26580.00Vận chuyển
250060 MOBIIS
2190.00-2.88%-65.00Bán281.567K68.358B-39.0724.00Dịch vụ Công nghệ
009320 DWECC
2375.00-2.86%-70.00Mua1.059M113.160B-23.18185.00Công nghệ Điện tử
018620 WOOGENE B&G
3055.00-2.86%-90.00Mua10.573M79.322B-194.8597.00Công nghệ Sức khỏe
009310 CHARM ENGINEERING
1530.00-2.86%-45.00Mua146.439K79.892B-174.02Sản xuất Chế tạo
095190 EMKOREA
4090.00-2.85%-120.00Sức bán mạnh565.821K148.601B-300.29256.00Sản xuất Chế tạo
137940 NEXTEYE
1540.00-2.84%-45.00Bán413.540K116.050B-161.77122.00Công nghệ Điện tử
037560 LG HELLOVISION
5480.00-2.84%-160.00Bán186.592K424.409B21.30264.841219.00Dịch vụ Khách hàng
137950 JC CHEMICAL
5840.00-2.83%-170.00Bán402.510K127.919B9.69638.9656.00Công nghiệp Chế biến
044060 JOKWANG ILI
6900.00-2.82%-200.00Sức bán mạnh111.344K68.211B12.81554.28Sản xuất Chế tạo
126640 HWASHIN PRECISION
1380.00-2.82%-40.00Mua817.382K48.377B10.94129.79184.00Hỗn hợp
031330 SAMT
2420.00-2.81%-70.00Mua1.300M239.568B6.83364.6588.00Công nghệ Điện tử
035150 BAIKSAN
9450.00-2.78%-270.00Mua451.957K223.545B11.88818.29233.00Công nghiệp Chế biến
049120 FINE DNC
2160.00-2.70%-60.00Sức mua mạnh392.350K56.564B-193.84Công nghệ Điện tử
041190 WTIC
2710.00-2.69%-75.00Bán979.554K206.424B19.93139.7312.00Tài chính
009270 SHINWON
1825.00-2.67%-50.00Bán676.944K142.077B16.56113.20622.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất