Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

            
038010 JEIL TECHNOS
7850.00-21.89%-2200.00Theo dõi2.417M18972437350.0083.576B-266.92177.00Sản xuất Chế tạo
078650 G9PHARMA
5550.00-18.14%-1230.00Sức bán mạnh364.824K2024773200.0025.352B-18032.8874.00Công nghệ Điện tử
171010 RAM TECH
8080.00-16.18%-1560.00Mua2.093M16911633920.00111.891B39.03273.58Công nghệ Điện tử
263020 DK&D
4760.00-15.00%-840.00Sức bán mạnh1.176M5599768720.0084.809B19.43288.2393.00Công nghiệp Chế biến
078860 IOK
1905.00-14.57%-325.00Mua26.267M50037832995.00198.754B76.00Dịch vụ Công nghệ
114920 DAEJOO ENT
1255.00-13.75%-200.00Sức bán mạnh1.007K1263785.005.048B79.00Khoáng sản phi năng lượng
244880 NANOOM
2035.00-11.52%-265.00Sức bán mạnh37.678K76674730.0011.546B57.00Công nghệ Sức khỏe
046310 BG T&A
3785.00-11.46%-490.00Bán1.000M3785075700.0070.190B-62.3257.00Công nghệ Điện tử
013720 CBI
4315.00-10.10%-485.00Mua3.298M14232531275.00241.018B-94.02Sản xuất Chế tạo
085670 NEWFLEX
4815.00-9.66%-515.00Bán2.681M12908528685.00129.035B-187.68Công nghệ Điện tử
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
629.00-9.10%-63.00Bán426267954.007.304B50.00Khách hàng Lâu năm
028080 HUMAX HOLDINGS
4175.00-8.94%-410.00Bán56.465K235741375.0050.059B-588.2646.00Công nghệ Điện tử
258610 EWK
6150.00-8.75%-590.00Bán223.921K1377114150.00117.107B-779.7833.00Sản xuất Chế tạo
276240 ELIVISION
622.00-8.66%-59.00Mua3.113K1936286.00Công nghệ Điện tử
026040 J.ESTINA
3500.00-8.26%-315.00Bán219.637K768729500.0060.397B3.011268.89401.00Khách hàng Lâu năm
019540 ILJITECH
3125.00-8.09%-275.00Sức bán mạnh123.130K384781250.0044.933B-388.92373.00Sản xuất Chế tạo
087260 MA
3880.00-7.84%-330.00Bán1.572M6098296880.00136.667B68.8270.5963.00Công nghệ Điện tử
021650 CUBIC KOREA
4135.00-7.80%-350.00Sức bán mạnh252.981K1046076435.0072.882B7.66585.21147.00Công nghiệp Chế biến
236340 MEDIZEN HUMANCARE
4055.00-7.74%-340.00Sức bán mạnh2.020K8191100.0010.572B35.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
224020 SKCS
4005.00-7.72%-335.00Bán2.202K8819010.0016.295B38.00Công nghiệp Chế biến
013570 DY
6600.00-7.69%-550.00Mua3.145M20758115400.00176.385B-194.5955.00Sản xuất Chế tạo
121850 KOYJ
2315.00-7.58%-190.00Mua1.057M2446306800.0038.208B-640.9287.00Công nghệ Điện tử
061250 HWAIL PHARM
2500.00-7.58%-205.00Sức bán mạnh1.117M2793310000.00177.539B107.4125.18142.00Công nghệ Sức khỏe
069640 HANSAEMK
4395.00-7.28%-345.00Sức bán mạnh96.622K424653690.0051.797B-1402.48163.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
317120 RANIX
9690.00-7.27%-760.00Mua599.343K5807633670.00100.848B-277.9661.00Công nghệ Điện tử
082660 COSNINE
1190.00-7.03%-90.00Sức bán mạnh1.908M2269963080.0061.378B-468.3485.00Công nghệ Điện tử
073190 DUOBACK
2585.00-7.01%-195.00Sức bán mạnh103.862K268483270.0030.756B-118.97122.00Sản xuất Chế tạo
080220 JSC
6000.00-6.98%-450.00Mua4.425M26547606000.00215.128B14.60441.69Công nghệ Điện tử
134580 DMT
6570.00-6.94%-490.00Mua402.877K2646901890.0076.759B-342.05Công nghệ Điện tử
217620 DIDIM
1410.00-6.93%-105.00Sức bán mạnh261.323K368465430.0056.197B-687.44631.00Dịch vụ Khách hàng
048550 SM C&C
4035.00-6.92%-300.00Sức bán mạnh1.684M6796545930.00410.827B-133.54417.00Dịch vụ Khách hàng
093520 MAKUS
7740.00-6.86%-570.00Bán603.989K4674874860.0099.953B6.061372.1842.00Công nghệ Điện tử
340360 DAVOLINK
2315.00-6.84%-170.00Sức bán mạnh1.904M4406882615.00Công nghệ Điện tử
003310 DAEJOO
2045.00-6.83%-150.00Sức bán mạnh1.446M2957305175.0077.686B25.1187.42Công nghệ Điện tử
045510 ZWNS
2525.00-6.83%-185.00Sức bán mạnh816.190K2060879750.0086.340B104.9625.82149.00Dịch vụ Công nghệ
128540 ECOCAB
7650.00-6.82%-560.00Bán924.031K7068837150.00114.793B-572.19250.00Sản xuất Chế tạo
006060 HS IND
5880.00-6.81%-430.00Sức bán mạnh1.108M6513099600.00333.405B14.80426.2229.00Công nghiệp Chế biến
044480 BLUEBERRY NFT
3720.00-6.77%-270.00Mua1.015M3775628880.00127.116B-429.1280.00Sản xuất Chế tạo
073110 LMS
9290.00-6.73%-670.00Sức bán mạnh179.102K1663857580.0063.966B-2837.83270.00Công nghệ Điện tử
066830 GENOTECH
3405.00-6.71%-245.00Sức bán mạnh31105555.0020.685B10.00Công nghệ Sức khỏe
012170 ASCENDIO
1535.00-6.69%-110.00Bán2.420M3713967805.00132.437B9.01182.5363.00Dịch vụ Khách hàng
263800 DATASOLUTION
6310.00-6.66%-450.00Mua889.558K5613110980.00108.908B132.1351.16Dịch vụ Công nghệ
035200 PLUMB FAST
7030.00-6.64%-500.00Bán490.194K3446063820.0063.756B32.64230.73Dịch vụ Công nghiệp
190650 KOREA ASSET SEC
10000.00-6.54%-700.00Sức bán mạnh76.189K761890000.00Tài chính
116100 SUN-MC
788.00-6.52%-55.00Mua129456.005.259B75.00Sản xuất Chế tạo
208890 MIRAEN EDUPARTNER
2900.00-6.45%-200.00Bán2058000.009.768B30.00Dịch vụ Thương mại
013000 SEWOO GLOBAL
1815.00-6.44%-125.00Bán1.497M2717383515.0055.684B-72.7426.00Công nghiệp Chế biến
267790 BARREL
8230.00-6.37%-560.00Sức bán mạnh97.341K801116430.0069.314B-686.06Hàng tiêu dùng không lâu bền
096690 AROOT
578.00-6.32%-39.00Sức bán mạnh4.623M2671934472.0092.894B-453.4066.00Công nghệ Điện tử
040160 NURIFLEX
8750.00-6.32%-590.00Mua1.312M11480901250.00105.523B14.50644.15154.00Truyền thông
086060 GENEBIOTECH
5400.00-6.25%-360.00Bán601.739K3249390600.0049.597B38.00Công nghệ Sức khỏe
042510 RAONSECURE
4215.00-6.23%-280.00Sức bán mạnh1.038M4376582025.00173.807B-199.52198.00Công nghệ Điện tử
039420 KL-NET
4015.00-6.19%-265.00Sức bán mạnh343.420K1378831300.0094.434B17.45245.31Dịch vụ Công nghệ
039020 EAGON HOLDINGS
5160.00-6.18%-340.00Bán386.641K1995067560.00119.126B13.88396.1942.00Sản xuất Chế tạo
037270 YGP
8260.00-6.14%-540.00Bán2.057M16988738480.00558.179B1378.476.5781.00Dịch vụ Thương mại
053350 INITECH
5410.00-6.08%-350.00Sức bán mạnh86.474K467824340.00111.696B53.24232.00Dịch vụ Công nghệ
006380 CAPRO
4040.00-6.05%-260.00Sức bán mạnh600.644K2426601760.00172.000B-597.99Công nghiệp Chế biến
131400 EV.A.M.
1485.00-6.01%-95.00Sức bán mạnh947.636K1407239460.0070.013B21.3873.91177.00Công nghệ Điện tử
010470 ORICOM
6410.00-6.01%-410.00Sức bán mạnh87.712K562233920.0079.144B13.36512.70Dịch vụ Thương mại
031510 AUSTEM
2355.00-5.99%-150.00Sức bán mạnh269.732K635218860.0066.758B317.207.90422.00Sản xuất Chế tạo
041020 POLARIS OFFICE
2600.00-5.97%-165.00Bán1.518M3946425600.00112.339B47.4458.29Dịch vụ Công nghệ
081150 TPLEX
4255.00-5.97%-270.00Bán1.352M5752215360.00109.815B19.21235.6156.00Khoáng sản phi năng lượng
072470 W.I.H.C
6310.00-5.96%-400.00Bán206.994K1306132140.00126.710B15.76425.81Sản xuất Chế tạo
373200 IBKS NO.15 SPAC
2475.00-5.89%-155.00Theo dõi132.912K328957200.009.258BTài chính
066900 DAP
3765.00-5.88%-235.00Bán5.696M21446411370.0070.402B13.02307.201037.00Công nghệ Điện tử
087600 PIXELPLUS
9700.00-5.83%-600.00Mua73.799K715850300.0065.599B32.49317.0199.00Công nghệ Điện tử
068940 ICK
2750.00-5.82%-170.00Mua411.308K1131097000.0098.197B-161.58Công nghệ Điện tử
091810 TWAYAIR
3180.00-5.78%-195.00Sức bán mạnh855.986K2722035480.00371.672B-1486.97Vận chuyển
066360 CHERRYBRO
1310.00-5.76%-80.00Sức bán mạnh132.369K173403390.0065.153B-841.39434.00Công nghiệp Chế biến
000910 UNION
7050.00-5.75%-430.00Sức bán mạnh678.296K4781986800.00116.775B3.032472.22233.00Khoáng sản phi năng lượng
312610 AFW
6290.00-5.70%-380.00Sức bán mạnh128.742K809787180.00135.113B-15.2766.00Sản xuất Chế tạo
212560 NEOOTO
6490.00-5.67%-390.00Sức bán mạnh105.332K683604680.0054.177B7.31940.66107.00Sản xuất Chế tạo
010240 HEUNGKUK
7350.00-5.65%-440.00Sức bán mạnh133.491K981158850.0089.974B6.861136.04Sản xuất Chế tạo
089470 HDCHEP
5680.00-5.65%-340.00Sức bán mạnh355.650K2020092000.00173.978B11.87507.06354.00Sản xuất Chế tạo
014910 SUNGMOON ELEC
2425.00-5.64%-145.00Sức bán mạnh387.491K939665675.0052.177B74.5434.4869.00Công nghệ Điện tử
217320 SUNTECH
8870.00-5.64%-530.00Mua1181046660.00Sản xuất Chế tạo
340440 HANWHAPLUSNO1SPAC
2855.00-5.62%-170.00Bán102.741K293325555.00Tài chính
046390 SAMHWA NWS
2945.00-5.61%-175.00Sức bán mạnh875.061K2577054645.00123.519B-64.6636.00Công nghệ Điện tử
001570 KUMYANG
5050.00-5.61%-300.00Bán811.468K4097913400.00248.247B-20.55Công nghiệp Chế biến
088350 HANWHA LIFE
3070.00-5.54%-180.00Sức bán mạnh4.035M12387671040.002442.018B864.664071.00Tài chính
010640 CHINYANGPOLY
4525.00-5.53%-265.00Mua130.676K591308900.0047.900B35.40135.3054.00Công nghiệp Chế biến
027410 BGF
5480.00-5.52%-320.00Sức bán mạnh484.727K2656303960.00555.111B142.46112.00Vận chuyển
010100 KOR FLANGE
2575.00-5.50%-150.00Sức bán mạnh350.118K901553850.0082.977B3.65745.66478.00Sản xuất Chế tạo
080420 MODA-INNOCHIPS
3610.00-5.50%-210.00Sức bán mạnh198.329K715967690.00304.537B29.62128.99Bán Lẻ
208140 JUNGDAWN
2665.00-5.50%-155.00Sức bán mạnh529.220K1410371300.0091.734B11.75240.94381.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
014190 WONIK CUBE CORP.
3450.00-5.48%-200.00Sức bán mạnh926.081K3194979450.00129.192B14.48252.14Dịch vụ Phân phối
208370 SELVAS HEALTHCARE
2675.00-5.48%-155.00Mua126.635K338748625.0061.291B-2.97123.00Công nghệ Sức khỏe
250060 MOBIIS
2335.00-5.47%-135.00Bán1.346M3143577810.0077.098B-15.0327.00Dịch vụ Công nghệ
003610 PANGRIM
2770.00-5.46%-160.00Bán507.802K1406611540.00113.335B12.31238.06247.00Công nghiệp Chế biến
225330 CMS EDU
7100.00-5.46%-410.00Bán260.142K1847008200.00139.946B19.70381.34Dịch vụ Thương mại
067390 ASTK
5900.00-5.45%-340.00Sức bán mạnh309.924K1828551600.00159.507B-677.87Công nghệ Điện tử
215100 ROBOROBO
3220.00-5.43%-185.00Sức bán mạnh231.054K743993880.0069.286B-100.3140.00Tài chính
252500 SEWHA P&C
1480.00-5.43%-85.00Sức bán mạnh417.108K617319840.0064.926B18.9182.7792.00Tài chính
051630 CHINYANG CHEM
4530.00-5.43%-260.00Bán73.203K331609590.0057.480B38.41124.7183.00Công nghiệp Chế biến
016880 WOONGJIN
1830.00-5.43%-105.00Bán671.381K1228627230.00154.241B10.10191.61768.00Dịch vụ Công nghệ
057540 OMNISYSTEM
2530.00-5.42%-145.00Mua26.033M65862905570.00118.620B-147.44268.00Công nghệ Điện tử
070300 XCURE
3685.00-5.39%-210.00Mua42.722K157430570.0028.691B-51.9147.00Công nghệ Điện tử
038880 IA
1055.00-5.38%-60.00Bán8.659M9135176425.00328.084B38.2229.8150.00Công nghệ Điện tử
064820 CAPEIND
4750.00-5.38%-270.00Bán98.773K469171750.00155.127B3.331506.25186.00Sản xuất Chế tạo
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
4140.00-5.37%-235.00Bán3.414K14133960.0018.644BHàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm