Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
1280.00-19.50%-310.00Bán514.249BCông nghiệp
276240 ELIVISION
1360.00-15.00%-240.00Bán14.696K3.745BCông nghệ
247300 INFRAWARE TECHNOLOGY
1105.00-15.00%-195.00Mua9055.310BCông nghệ
140660 WIWORLD
2620.00-14.94%-460.00Sức bán mạnh117.661BCông nghệ
158300 SAT
3625.00-14.91%-635.00Bán1Công nghệ
086220 NATURALFNP
4000.00-14.89%-700.00Bán6.733K47.682BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
116100 SUN-MC
1695.00-14.82%-295.00Sức bán mạnh312.403BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
224020 SKCS
1550.00-14.60%-265.00Bán6604.901BCông nghệ
200350 RAEMONGRAEIN
1365.00-14.42%-230.00Bán2.667K3.086BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
007660 ISUPETASYS
5190.00-14.21%-860.00Bán5.418M238.329B-464.59841.00Công nghệ
179720 YELOPAY
63.00-13.70%-10.00Bán1821.250MCông nghiệp
232530 ENERGY MATERIAL TECH
1900.00-13.64%-300.00Bán57022.099BVật liệu cơ bản
029960 KOENTEC
8160.00-12.91%-1210.00Mua2.145M466.492B21.86428.6473.00Công nghiệp
094860 KORNIC GLORY
484.00-12.48%-69.00Bán1.283M26.338B-8.46127.00Công nghệ
079810 DE&T
2250.00-12.28%-315.00Bán707.452K22.433B-1072.76109.00Công nghệ
003580 NEXT SCIENCE
6630.00-11.13%-830.00Sức bán mạnh558.634K167.881B-85.9045.00Vật liệu cơ bản
067900 Y-ENTEC
4770.00-11.01%-590.00Bán1.052M97.550B9.51563.89187.00Công nghiệp
208890 EDUPARTNER
2050.00-10.87%-250.00Bán5314.579BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
224810 EOMJIHOUSE
4020.00-10.67%-480.00Sức bán mạnh218.900BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
207490 APEX INTEC
4900.00-10.09%-550.0021817.640BCông nghiệp
202960 PANDORA TV
1315.00-9.31%-135.00Bán2.930K16.379BCông nghệ
056700 SHINWHA
1540.00-8.61%-145.00Bán184.274K48.884B-192.45316.00Công nghệ
114920 DAEJOO ENT
1555.00-8.53%-145.00Sức bán mạnh6895.898BVật liệu cơ bản
224060 CODI-M
712.00-8.48%-66.00Sức bán mạnh1.964M110.136B-63.2178.00Công nghệ
071950 KOAS
1320.00-8.33%-120.00Bán496.827K44.506B-69.96353.00Công nghiệp
013360 ILSUNG CONST
1325.00-8.30%-120.00Mua910.326K78.066B-230.30274.00Công nghiệp
053280 YES24
4500.00-8.16%-400.00Bán73.161K84.280B-329.04429.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
045890 DB LIGHTEC
2900.00-7.94%-250.00Bán696.292K82.015B199.4377.85289.00Công nghiệp
082660 SAMWOOEMS
918.00-7.92%-79.00Bán493.926K40.780B-1041.06131.00Công nghệ
001380 SG CHOONGBANG
2135.00-7.78%-180.00Mua5.062M101.634B52.2444.31111.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
196490 DAT
3650.00-7.71%-305.00Sức bán mạnh818.429K205.571B53.5088.95112.00Công nghiệp
289080 SV INVESTMENT
3660.00-7.46%-295.00Sức bán mạnh482.549K105.270BTài chính
115610 IMAGIS
3830.00-7.15%-295.00Sức bán mạnh26.493K31.227B-682.5364.00Công nghệ
222420 CENOTEC
2150.00-7.13%-165.00Bán816.851K90.711B9815.980.2492.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
900250 CRYSTAL NEW MATERIAL
1110.00-7.11%-85.00Bán1.994M81.002B3.26366.32179.00Vật liệu cơ bản
263800 DATASOLUTION
3285.00-7.07%-250.00Mua681.053K55.565B526.176.72226.00Công nghệ
007460 APROGEN KIC
6980.00-6.93%-520.00Bán338.950K373.297B-207.37114.00Công nghiệp
036260 IMAGINE ASIA
2150.00-6.93%-160.00Sức bán mạnh544.231K82.419B-349.717.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
011690 YUYANG D&U
6430.00-6.81%-470.00Sức bán mạnh408.413K390.206B301.9422.85167.00Công nghệ
223310 ESV
835.00-6.81%-61.00Bán973.412K101.258B-290.9130.00Công nghệ
007110 ILSHIN STONE
1985.00-6.81%-145.00Mua8.570M164.924B233.039.1478.00Công nghiệp
290270 HUNESION
8080.00-6.70%-580.00Bán34.568K41.601B9.78885.48Công nghệ
065940 BIOVILL
2100.00-6.67%-150.00Sức bán mạnh1.451M81.063B-1265.7572.00Vật liệu cơ bản
065060 GNCO
1545.00-6.65%-110.00Sức bán mạnh4.303M161.961B-212.35147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
126340 VINATECH
9290.00-6.63%-660.00Sức bán mạnh48733.290BCông nghiệp
094970 JMT
3100.00-6.63%-220.00Mua239.130K55.484B4.84686.45286.00Công nghiệp
069330 U.I.DISPLAY
1765.00-6.61%-125.00Bán285.929K20.382B-980.37226.00Công nghệ
002880 DAYOU A-TECH
1060.00-6.61%-75.00Bán3.301M117.259B-19.79101.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
058450 ILYA
1485.00-6.60%-105.00Mua1.350M25.186B-456.83154.00Công nghệ
241520 DSC INVESTMENT
4670.00-6.60%-330.00Bán344.141K87.500B62.6679.7910.00Tài chính
050890 SOLID
3120.00-6.59%-220.00Bán493.204K127.018B65.4757.01199.00Công nghệ
013720 CHEONGBOIND
2560.00-6.57%-180.00Bán122.473K22.125B-68.97125.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
050760 S POLYTECH
1710.00-6.56%-120.00Bán121.524K28.734B-236.43149.00Công nghiệp
178780 U-TECH
3300.00-6.52%-230.00Sức bán mạnh202.365K60.381B-2171.39121.00Công nghệ
084680 E-WORLD
2590.00-6.50%-180.00Sức mua mạnh6.698M250.698B91.4430.29247.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
040300 YTN
2020.00-6.48%-140.00Bán156.833K90.720B11.56186.83639.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
045510 ZWNS
1805.00-6.48%-125.00Bán137.634K61.724B-127.80145.00Công nghệ
158310 INTERBULLS
3250.00-6.47%-225.00Sức bán mạnh244.920K29.695B-1178.6762.00Công nghệ
027740 MANIKER
739.00-6.46%-51.00Sức bán mạnh2.330M103.794B-133.58493.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
080220 JSC
3770.00-6.34%-255.00Sức bán mạnh409.926K114.072B8.26487.3467.00Công nghệ
127120 DNALINK
4000.00-6.32%-270.00Bán64.431K45.850B-70.1262.00Chăm sóc sức khỏe
096690 J. STEPHEN LAB.
163.00-6.32%-11.00Sức bán mạnh4.226M44.678B-69.03129.00Công nghệ
106520 DIGITAL OPTICS
802.00-6.31%-54.00Bán1.303M43.224B-821.02306.00Công nghệ
104040 DAESUNG FINE TEC
1510.00-6.21%-100.00Bán363.567K50.393B6.56245.44150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
020120 KIDARISTUDIO
2280.00-6.17%-150.00Bán55.869K38.473B-69.8150.00Công nghệ
127160 MM
3580.00-6.16%-235.00Sức bán mạnh712.691K224.409B-55.27246.00Công nghệ
106240 FINETECHNIX
1375.00-6.14%-90.00Bán122.914K54.939B-588.91272.00Công nghệ
106080 G2HYSONIC
1070.00-6.14%-70.00Bán1.415M20.651B-672.4474.00Công nghệ
204990 HS VITAL
2005.00-6.09%-130.00Bán164.798K67.520B-283.90102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
098120 MCS
2160.00-6.09%-140.00Sức bán mạnh57.711K19.119B-336.00121.00Công nghệ
014970 SAMRYOONG
4605.00-6.02%-295.00Mua162.918K72.642B36.99132.4885.00Vật liệu cơ bản
214310 SEMICON LIGHT
1250.00-6.02%-80.00Bán618.875K85.464B-498.10164.00Công nghệ
003780 CHIN YANG INDUSTRY
4335.00-5.97%-275.00Sức mua mạnh2.002M59.930B53.7085.8562.00Vật liệu cơ bản
002900 TONGYANGMOOLSAN
1760.00-5.88%-110.00Bán515.251K122.277B-70.63685.00Công nghiệp
078590 DUAL
4020.00-5.85%-250.00Bán740.045K90.163B89.4668.09119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
119850 GNCENERGY
3700.00-5.85%-230.00Bán129.803K63.156B7.92496.4675.00Công nghiệp
002785 CHINHUNG INT(1PB)
5150.00-5.85%-320.00Mua112.135K345.357B37.2463.78210.00Công nghiệp
043090 PHARMSWELLBIO
3980.00-5.80%-245.00Sức bán mạnh179.138K112.923B-71.0725.00Chăm sóc sức khỏe
219750 GTG WELLNESS
6680.00-5.78%-410.00Bán166.944K44.313B-50.99Chăm sóc sức khỏe
086040 BIOTOXTECH
7500.00-5.78%-460.00Bán147.866K115.690B21.84364.41177.00Chăm sóc sức khỏe
900100 NEW PRIDE
2630.00-5.73%-160.00Sức bán mạnh1.949M239.756B-289.80154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
047560 ESTSOFT
6120.00-5.70%-370.00Sức bán mạnh36.968K62.192B-77.59300.00Công nghệ
048410 HDBIO
5640.00-5.69%-340.00Sức bán mạnh951.063K201.625B95.6062.5574.00Công nghệ
025950 DONGSHINE&C
5650.00-5.68%-340.00Bán23.203K50.316B6.29952.5893.00Công nghiệp
900120 CKH
352.00-5.63%-21.00Sức bán mạnh337.587K41.181B-648.97375.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
104480 TK CHEMICAL
2855.00-5.62%-170.00Mua3.721M260.814B10.20296.59641.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
011280 TAILIM PKG
3870.00-5.61%-230.00Mua692.883K286.785B15.78259.76755.00Vật liệu cơ bản
230980 SOLTWORKS
4050.00-5.59%-240.00Sức bán mạnh85.114K54.163B10548.060.41Công nghệ
028040 MIRAE SCI
1705.00-5.54%-100.00Bán1.996M55.612B-240.4361.00Công nghệ
008970 DONGYANG STL PIPE
1450.00-5.54%-85.00Bán2.387M182.467B-308.94173.00Vật liệu cơ bản
061970 LB SEMICON
3250.00-5.52%-190.00Sức bán mạnh1.059M150.619B23.60145.75435.00Công nghệ
221670 JUNO COLLECTION
4895.00-5.50%-285.00Bán20516.512BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
114120 CRUCIALTEC
1125.00-5.46%-65.00Bán575.308K78.156B-2563.08202.00Công nghệ
900040 CGS
329.00-5.46%-19.00Bán3.799M43.802B1.05354.185.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
049080 GIGALANE
1920.00-5.42%-110.00Bán417.961K102.297B12.42163.48364.00Công nghệ
196700 WAPS
2095.00-5.42%-120.00Bán258.741K30.342B-29.9393.00Vật liệu cơ bản
089970 APTC
5250.00-5.41%-300.00Bán382.871K127.308B8.48656.5647.00Công nghệ
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
5970.00-5.39%-340.00Sức bán mạnh34.248K59.198B-25.2941.00Công nghệ
071460 DAYOU WINIA
2205.00-5.36%-125.00Bán81.998K82.872B25.9289.90Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
052670 CHEIL BIO
3885.00-5.36%-220.00Sức bán mạnh420.197K56.230B141.0829.1067.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất