Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
131100 LICHEM
4075.00-82.81%-19625.00Bán1.425M92.787B-796.34107.00Vật liệu cơ bản
131760 FINETEK
2005.00-24.48%-650.00Sức bán mạnh4.056M22.570B-221.1699.00Công nghệ
212310 HUVEXEL
4250.00-15.00%-750.00Bán2.556K8.610BChăm sóc sức khỏe
148780 BFLYSOFT
2755.00-14.97%-485.00Bán1013.074BCông nghệ
086460 SNP GENETICS
4200.00-14.81%-730.00Sức bán mạnh7
299670 SMVINA
9250.00-14.75%-1600.00Bán8010.082BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
135270 SEJONG MATERIALS
165.00-14.51%-28.00Sức bán mạnh52.874K991.085MVật liệu cơ bản
092590 LUXPIA
625.00-14.38%-105.00Sức bán mạnh14.630BCông nghệ
101360 E&D
619.00-12.69%-90.00Mua3013.660BVật liệu cơ bản
277880 TSI
7000.00-12.50%-1000.00Mua5
225220 GENOLUTION
5490.00-10.00%-610.00Sức bán mạnh56217.276BChăm sóc sức khỏe
223220 IP MONSTER
250.00-9.75%-27.00Bán783
258050 TECH TRANS
4600.00-8.00%-400.00Bán9029.735BVật liệu cơ bản
010240 HEUNGKUK
7520.00-7.84%-640.00Mua4.839M92.667B11.59649.97106.00Công nghiệp
099410 DBSM
2350.00-7.66%-195.00Mua2.098M31.821B-507.53109.00Công nghiệp
156100 L&K BIOMED
7340.00-7.56%-600.00Sức bán mạnh188.028K76.462B-427.66Chăm sóc sức khỏe
060480 KUKIL METAL
8340.00-7.54%-680.00Mua3.863M84.484B39.62210.5061.00Vật liệu cơ bản
222160 BIOPTRO
2150.00-7.53%-175.00Mua221
000910 UNION
4835.00-7.38%-385.00Theo dõi718.770K67.760B-589.69224.00Vật liệu cơ bản
178780 U-TECH
2340.00-7.14%-180.00Bán374.924K40.680B-2171.39121.00Công nghệ
109070 CONBUZZ
3770.00-7.14%-290.00Sức bán mạnh378.235K45.880B-1338.5775.00Vật liệu cơ bản
232680 RAONTEC
4505.00-7.11%-345.00Sức bán mạnh95119.224BCông nghệ
082660 SAMWOOEMS
625.00-6.72%-45.00Bán1.986M26.070B-1055.04131.00Công nghệ
037560 CJ HELLO
9800.00-6.67%-700.00Bán1.874M758.979B20.71473.171099.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
221610 HANSOL CNP
9900.00-6.60%-700.00Mua295.093K39.537B-1946.2443067.00Vật liệu cơ bản
010040 KRC
9720.00-6.54%-680.00Mua3.810M206.683B39.41246.62634.00Vật liệu cơ bản
122640 YEST
9980.00-6.29%-670.00Mua892.392K107.872B-451.58143.00Công nghệ
033830 TBC
1235.00-6.08%-80.00Mua2.851M116.752B53.2723.18137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
107640 HANJUNGNCS
1600.00-5.88%-100.00Bán711Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035460 KISANTELECOM
2995.00-5.82%-185.00Bán270.597K43.047B-243.3898.00Công nghệ
049800 WOOJIN PLAIMM
6870.00-5.63%-410.00Mua186.293K68.700B-1286.53715.00Công nghiệp
224880 SGA EMBEDDED
3290.00-5.60%-195.00Bán304
089790 JT CORP.
2900.00-5.54%-170.00Mua109.501K28.225B4.96585.23140.00Công nghệ
119650 KC COTTRELL
5150.00-5.50%-300.00Mua232.402K66.950B25.93198.65215.00Công nghiệp
030790 TYNETWORKS
2070.00-5.48%-120.00Bán1.648M197.356B-53.09Công nghệ
009070 KCTC
4240.00-5.46%-245.00Sức mua mạnh587.129K126.800B9.39451.77369.00Công nghiệp
051630 CHINYANG CHEM
5900.00-5.45%-340.00Bán411.029K70.800B-14.40101.00Vật liệu cơ bản
195990 UGINT
684.00-5.39%-39.00Sức bán mạnh1.612M67.676B-97.3973.00Công nghiệp
019570 GIC
971.00-5.27%-54.00Mua1.761M38.840B-121.377.00Tài chính
094170 DONGWOON ANATECH
5440.00-4.90%-280.00Bán167.203K67.342B-445.07120.00Công nghệ
067830 SAVEZONEI&C
3940.00-4.83%-200.00Sức mua mạnh49.308K148.793B5.59704.91218.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
008420 MOONBAE STL
3770.00-4.80%-190.00Mua922.525K73.871B11.10339.7160.00Vật liệu cơ bản
002630 OBI
519.00-4.77%-26.00Sức bán mạnh10.757M118.610B-108.43162.00Chăm sóc sức khỏe
071280 RORZE
5400.00-4.76%-270.00Mua531.992K80.547B-381.81255.00Công nghệ
042110 SCD
1850.00-4.64%-90.00Sức mua mạnh17.670M89.410B20.1991.63387.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
003560 IHQ
2190.00-4.58%-105.00Mua3.488M314.564B-31.05235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
003780 CHIN YANG INDUSTRY
4080.00-4.56%-195.00Bán326.184K53.040B47.5385.8562.00Vật liệu cơ bản
049080 GIGALANE
2100.00-4.55%-100.00Mua1.675M105.825B23.5789.08364.00Công nghệ
093380 PUNGKANG
4950.00-4.44%-230.00Mua9.323M47.462B123.4340.10243.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
078150 HB TECHNOLOGY
3555.00-4.44%-165.00Mua3.920M274.322B141.3925.14571.00Công nghệ
037330 INZI DISPLAY
2050.00-4.43%-95.00Mua633.005K72.961B16.19126.63205.00Công nghệ
187790 NANO
2375.00-4.43%-110.00Mua593.375K56.641B24.9195.354.00Vật liệu cơ bản
019550 SBI INVESTMENT KOREA
848.00-4.40%-39.00Mua4.221M136.649B34.1424.8427.00Tài chính
023810 INFAC
4490.00-4.37%-205.00Mua213.281K44.900B-272.10396.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004140 DONGBANG TRNSPT & L
1980.00-4.35%-90.00Mua1.554M65.911B-254.11832.00Công nghiệp
056730 FOURTH-LINK
1460.00-4.26%-65.00Bán9.403M67.396B-216.7628.00Năng lượng
138610 NIBEC
9960.00-4.23%-440.00Bán74.475K63.425B-755.4658.00Chăm sóc sức khỏe
123260 HUATECH POWER
1815.00-4.22%-80.00Bán2.378M43.588B13.15138.0256.00Công nghệ
127120 DNALINK
4885.00-4.22%-215.00Mua75.961K56.063B-234.5162.00Chăm sóc sức khỏe
224810 EOMJIHOUSE
3300.00-4.21%-145.00Bán74113.860BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
082740 HSD ENGINE
4600.00-4.17%-200.00Bán931.067K151.522B-933.79833.00Công nghiệp
242350 PNI
3300.00-4.07%-140.00Bán80015.713BCông nghệ
005290 DONGJIN
9930.00-4.06%-420.00Mua902.822K510.546B13.53734.021329.00Vật liệu cơ bản
214310 SEMICON LIGHT
666.00-4.03%-28.00Bán1.574M42.796B-376.58164.00Công nghệ
053060 SAE DONG
692.00-4.02%-29.00Mua388.799K14.816B-411.94370.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010640 CHINYANGPOLY
2405.00-3.99%-100.00Bán113.520K24.050B74.6732.2145.00Vật liệu cơ bản
206650 EUBIO
6300.00-3.96%-260.00Mua152.778K161.066B2143.4586.90109.00Chăm sóc sức khỏe
007660 ISUPETASYS
6080.00-3.95%-250.00Bán751.448K239.511B-464.59841.00Công nghệ
014190 WONIK CUBE CORP.
3045.00-3.94%-125.00Mua916.064K107.778B-23.43128.00Vật liệu cơ bản
225860 M&C LIFE SCIENCE
990.00-3.88%-40.00Bán3.104K10.717BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
088800 ACE TECHNOLOGIES
6210.00-3.87%-250.00Mua1.613M212.424B-859.78363.00Công nghệ
106240 FINETECHNIX
2115.00-3.86%-85.00Mua1.385M79.315B-588.91272.00Công nghệ
016920 CAS
2115.00-3.86%-85.00Mua985.624K44.414B62.5933.79373.00Công nghiệp
019770 SEOYON TOPMETAL
4000.00-3.85%-160.00Mua260.555K46.600B-580.31240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
019540 ILJITECH
3255.00-3.84%-130.00Sức mua mạnh196.938K43.016B-306.85426.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
114810 IONES
8560.00-3.82%-340.00Bán123.656K114.840B15.80541.74566.00Công nghệ
269620 SYSWORK
2910.00-3.80%-115.00Mua292.209K52.380B10.05289.58Công nghệ
089850 UBIVELOX
6090.00-3.79%-240.00Mua56.764K41.032B-1259.71247.00Công nghệ
196490 DAT
3725.00-3.75%-145.00Sức bán mạnh1.041M195.157B50.3988.95112.00Công nghiệp
080000 SNU
3220.00-3.74%-125.00Sức mua mạnh387.322K110.176B9.22356.46160.00Công nghệ
008350 NAMSUN ALUM
2705.00-3.74%-105.00Bán3.710M298.034B24.48110.49597.00Vật liệu cơ bản
104460 DYP&F
6470.00-3.72%-250.00Mua81.967K62.190B107.3560.27139.00Công nghiệp
024890 DAEWON CHEM
1945.00-3.71%-75.00Mua294.563K79.970B27.5570.61239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
071950 KOAS
1955.00-3.69%-75.00Mua1.610M60.424B-69.96353.00Công nghiệp
004870 T'WAY HOLDINGS
2745.00-3.68%-105.00Mua814.547K207.073B7.94345.7159.00Công nghệ
030530 WONIK HOLDINGS
4490.00-3.65%-170.00Mua506.429K335.776B4.031113.45644.00Công nghiệp
129260 INTERGIS
2780.00-3.64%-105.00Mua130.633K78.435B60.9449.13577.00Công nghiệp
054210 ELENTEC
4120.00-3.63%-155.00Mua587.597K84.370B-672.87319.00Công nghiệp
068050 PAN ENTERTAINMENT
3890.00-3.59%-145.00Bán114.399K53.460B-49.2832.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
011300 SEONGAN
678.00-3.56%-25.00Mua520.716K37.214B-235.03154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
215480 TOEBOX KOREA
1360.00-3.55%-50.00Bán1.489M53.336B-33.63Tài chính
203650 DREAM SECURITY
3945.00-3.55%-145.00Mua405.589K137.817B60.4965.210.00Công nghệ
017900 AUK
2330.00-3.52%-85.00Mua301.026K122.008B19.38120.231008.00Công nghệ
225430 KMP
3580.00-3.50%-130.00Bán560.304K71.195B-800.69Tài chính
014160 DAEYOUNG PKG
1380.00-3.50%-50.00Theo dõi2.995M142.291B21.0065.72361.00Vật liệu cơ bản
226350 IMTECH
1530.00-3.47%-55.00Mua367.084K32.513B-1594.79201.00Công nghệ
100660 SEOAM MACHINERY
8390.00-3.45%-300.00Bán445.483K105.714B39.73211.17121.00Công nghiệp
004415 SEOULFOODIND(1P)
4225.00-3.43%-150.00Mua562.409K67.819B426.770.48248.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
025550 HANSUN
3110.00-3.42%-110.00Mua1.072M73.278B28.19110.31211.00Công nghiệp
012860 SEOYON ELECTRONICS
1850.00-3.39%-65.00Bán193.280K49.581B-1560.611208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất