Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
090150 KWANGJIN
3150.00-25.53%-1080.00Bán2.179M28.538B-282.75215.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
039670 HANRYU TIMES
587.00-17.21%-122.00Bán17.632M35.174B-643.69102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
252370 YOUCEL
5950.00-15.00%-1050.00Sức bán mạnh677.884BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
276240 ELIVISION
2170.00-14.90%-380.00Sức bán mạnh5.691K5.079BCông nghệ
222810 HANRYU A.I CENTER
1950.00-11.76%-260.00Bán2.227M35.069B-780.54121.00Công nghệ
000910 UNION
5310.00-10.61%-630.00Bán1.943M74.417B-3912.56224.00Vật liệu cơ bản
263690 DRGEM
9050.00-10.40%-1050.00Sức bán mạnh1.618M102.497B19.41466.28Chăm sóc sức khỏe
010580 JICO
852.00-9.75%-92.00Mua4.081M45.511B19.5841.46115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
116100 SUN-MC
1195.00-9.47%-125.00Bán157.455BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
047400 UNIONMATERIALS
3070.00-9.44%-320.00Mua6.579M120.299B-209.93289.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
095190 EMKOREA
6300.00-9.22%-640.00Bán2.025M228.896B-115.81307.00Công nghiệp
086220 NATURALFNP
2810.00-9.21%-285.00Sức bán mạnh1.447K29.712BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
215050 B&D LIFE HEALTH
2895.00-9.11%-290.00Mua4016.142BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
281310 BIOSYNECTICS
10000.00-9.09%-1000.00Bán62726.189BChăm sóc sức khỏe
002785 CHINHUNG INT(1PB)
6300.00-8.70%-600.00Mua466.685K388.981B185.7514.40217.00Công nghiệp
059090 MICO
5990.00-8.41%-550.00Bán1.935M184.438B14.55411.60231.00Công nghệ
085620 MIRAE ASSET LIFE
4365.00-8.30%-395.00Sức bán mạnh559.272K772.676B6.60735.891308.00Tài chính
092590 LUXPIA
680.00-7.98%-59.00Mua7.555K4.958BCông nghệ
252500 SEWHA P&C
3620.00-7.54%-295.00Mua809.548K72.844B46.2078.9892.00Tài chính
181340 ISMEDIA
7260.00-7.52%-590.00Bán220.681K49.574B14.14513.36Công nghiệp
014580 BAEKKWANG MIN PDT
5490.00-7.42%-440.00Mua4.175M142.541B38.60142.21328.00Vật liệu cơ bản
131100 LICHEM
3200.00-7.11%-245.00Sức bán mạnh175.690K72.863B-807.18107.00Vật liệu cơ bản
002700 SHINIL IND
2250.00-7.02%-170.00Bán7.156M158.057B15.63143.98141.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
049480 OPENBASE
3700.00-6.80%-270.00Mua12.184M115.130B-90.58117.00Công nghệ
005690 PHARMICELL
8410.00-6.76%-610.00Bán1.633M504.146B-186.00120.00Chăm sóc sức khỏe
266170 ANDU ENTERTAINMENT
8400.00-6.56%-590.00Mua8.502K18.432BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
038680 SNET
9080.00-6.39%-620.00Mua1.839M136.583B30.07302.01247.00Công nghệ
011320 UNICK
7140.00-6.30%-480.00Bán694.758K135.759B100.0871.34553.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
071460 DAYOU WINIA
3510.00-6.15%-230.00Bán819.834K124.841B-408.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
131370 RSUPPORT
3835.00-6.00%-245.00Mua2.788M199.184B29.07131.94225.00Công nghệ
037270 YGP
1415.00-5.98%-90.00Bán636.917K82.312B107.5913.1536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001520 TONGYANG
1745.00-5.93%-110.00Bán812.793K427.693B-0.85398.00Vật liệu cơ bản
290120 DAYOU AP
8290.00-5.90%-520.00Mua612.285K90.228B8.90930.96Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
013870 GMB KOREA
7250.00-5.72%-440.00Bán253.041K138.274B307.0423.61702.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
084440 UBION
1495.00-5.68%-90.00Bán1.254K4.481BCông nghiệp
178780 U-TECH
1425.00-5.63%-85.00Bán232.594K24.773B-1691.79121.00Công nghệ
201490 ME2ON
7080.00-5.60%-420.00Bán1.118M221.305B24.32335.94Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
198440 KOREA CEMENT
3215.00-5.58%-190.00Mua2.857M102.816B22.35143.89112.00Tài chính
041930 DONGAHWASUNG
5480.00-5.52%-320.00Bán344.859K80.289B13.00421.52340.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
080440 SJK
1715.00-5.51%-100.00Sức bán mạnh203.715K16.114B-1526.34122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
250060 MOBIIS
3355.00-5.49%-195.00Mua9.056M104.723B117.2928.6024.00Tài chính
050760 S POLYTECH
4435.00-5.44%-255.00Mua211.694K69.638B15.89279.04149.00Công nghiệp
002140 KOR IND
3125.00-5.30%-175.00Mua2.722M77.098B43.3772.0696.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
014160 DAEYOUNG PKG
1340.00-5.30%-75.00Sức mua mạnh12.984M138.167B12.92103.96365.00Vật liệu cơ bản
103660 CIAAT
1800.00-5.26%-100.00Sức bán mạnh36.655B127.00Công nghiệp
047080 HBS
3270.00-5.22%-180.00Mua463.947K81.030B-350.21101.00Công nghệ
084680 E-WORLD
3190.00-5.20%-175.00Sức mua mạnh1.995M288.710B31.9999.71264.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
127160 MM
1565.00-5.15%-85.00Mua3.237M92.058B-78.78246.00Công nghệ
058850 KTCS
2210.00-5.15%-120.00Bán624.924K92.407B8.76252.1410832.00Công nghiệp
208640 THUMBAGE
958.00-5.15%-52.00Bán955.320K94.155B-296.811.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002780 CHINHUNG INT
2675.00-5.14%-145.00Mua1.246M388.981B185.7514.40217.00Công nghiệp
045890 GV
1850.00-5.13%-100.00Bán1.508M48.168B-252.07289.00Công nghiệp
078150 HB TECHNOLOGY
3320.00-5.01%-175.00Mua1.776M255.406B24.29136.66571.00Công nghệ
044780 HK
1710.00-5.00%-90.00Mua478.399K31.645B22.1677.26144.00Công nghiệp
019680 DAEKYO
6460.00-5.00%-340.00Mua89.104K638.002B28.47226.892470.00Công nghiệp
038620 WIZ
1350.00-4.93%-70.00Mua2.732M47.446B222.666.0624.00Năng lượng
060900 PACIFIC BIO
789.00-4.83%-40.00Sức bán mạnh481.895K41.828B-309.4127.00Công nghiệp
106520 DIGITAL OPTICS
685.00-4.73%-34.00Sức bán mạnh1.071M45.633B-977.30306.00Công nghệ
216400 BIOCORE
4100.00-4.65%-200.00Bán1.226K28.095BChăm sóc sức khỏe
006980 WOOSUNG FEED
3730.00-4.60%-180.00Mua1.966M115.257B-240.36268.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
091970 NANO CHEM TECH
4770.00-4.60%-230.00Bán627.797K100.915B15.45369.4595.00Vật liệu cơ bản
052190 ESA
2180.00-4.60%-105.00Bán212.271K61.367B-788.88120.00Công nghệ
090370 METALABS
1870.00-4.59%-90.00Sức bán mạnh1.163M94.312B-344.60466.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
012600 CHUNGHO COMNET
4010.00-4.52%-190.00Mua61.773K31.403B6.98578.58113.00Công nghệ
073010 KSP
1810.00-4.49%-85.00Bán1.111M65.508B-1550.2569.00Công nghiệp
002720 KUKJE PHARMA
4570.00-4.39%-210.00Bán299.573K79.958B24.76184.57414.00Chăm sóc sức khỏe
033830 TBC
1205.00-4.37%-55.00Sức mua mạnh2.196M113.915B31.5238.23137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
073190 DUOBACK
2210.00-4.33%-100.00Bán129.844K24.450B-291.87170.00Công nghiệp
126880 JNK HEATERS
5220.00-4.22%-230.00Bán491.874K105.557B-457.6595.00Công nghiệp
066360 CHERRYBRO
2855.00-4.19%-125.00Bán360.882K79.576B-335.88Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
073560 WOORISON F&G
2325.00-4.12%-100.00Bán1.759M160.978B5.94391.15Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
011690 YUYANG D&U
7460.00-4.11%-320.00Bán219.640K433.942B-533.59167.00Công nghệ
069640 HANSAEMK
5650.00-4.07%-240.00Bán66.987K64.024B77.3573.05302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
126870 NEUROS
5650.00-4.07%-240.00Bán1.131M123.145B-406.04131.00Công nghiệp
033250 CHASYS
2735.00-4.04%-115.00Mua1.434M65.640B-37.64205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
060150 INSUN ENT
7850.00-4.03%-330.00Bán1.612M301.372B25.38342.68340.00Công nghiệp
101140 BTONE
3450.00-4.03%-145.00Bán261.463K112.492B53.6964.2617.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
128660 PJ METAL
2640.00-4.00%-110.00Mua250.370K65.481B20.25130.3868.00Vật liệu cơ bản
008800 STUDIO SUMMER INC.
1920.00-4.00%-80.00Sức bán mạnh45.400K61.903B29.00128.4484.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
020120 KIDARISTUDIO
2765.00-3.99%-115.00Bán45.175K43.777B88.0231.4157.00Công nghệ
206560 DEXTER STUDIOS
8460.00-3.97%-350.00Sức mua mạnh986.612K205.092B18.82449.65370.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
008350 NAMSUN ALUM
4035.00-3.93%-165.00Mua5.284M444.573B18.39219.36597.00Vật liệu cơ bản
078590 DUAL
1105.00-3.91%-45.00Bán374.252K58.331B-112.32119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
044960 EAGLE VET. TECH
7380.00-3.91%-300.00Mua909.462K90.589B81.6694.1976.00Chăm sóc sức khỏe
100790 MIRAE ASSET VENTURE
6160.00-3.90%-250.00Bán420.095K188.910BTài chính
089790 JT CORP.
4495.00-3.85%-180.00Mua156.419K45.092B11.12404.18140.00Công nghệ
217190 GENESEM
2755.00-3.84%-110.00Mua25.415K24.159B-416.7062.00Công nghệ
049550 INKTEC
3780.00-3.82%-150.00Mua20.908K60.508B-265.51372.00Vật liệu cơ bản
065060 GNCO
1400.00-3.78%-55.00Mua619.513K137.006B-440.06147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
027580 SBK
1910.00-3.78%-75.00Sức bán mạnh5.445M53.716B-1066.72351.00Công nghệ
114570 G-SMATT GLOBAL
744.00-3.75%-29.00Sức bán mạnh4.079M70.417B-207.0764.00Công nghệ
215100 ROBOROBO
4255.00-3.73%-165.00Mua2.204M75.732B24.99146.612.00Tài chính
115610 IMAGIS
3360.00-3.72%-130.00Bán22.042K25.436B-972.0964.00Công nghệ
036810 FINE SEMITECH
8320.00-3.70%-320.00Sức mua mạnh672.737K151.240B7.941054.40305.00Công nghệ
090350 NOROOPAINT
7650.00-3.65%-290.00Bán180.914K153.000B12.94591.32741.00Vật liệu cơ bản
070590 HANSOL INTIC
2770.00-3.65%-105.00Mua26.405K37.283B-104.00274.00Công nghệ
071280 RORZE
4240.00-3.64%-160.00Mua153.293K63.244B-90.63255.00Công nghệ
038870 ECOBIO HOLDINGS
6130.00-3.62%-230.00Bán50.034K71.162B-244.63112.00Công ty dịch vụ công cộng
005860 HANILFEED
2135.00-3.61%-80.00Bán1.116M84.127B235.409.0787.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
042500 RINGNET
4880.00-3.56%-180.00Mua456.667K72.892B14.57334.94234.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất