Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
036120 SCI
2410.00-16.90%-490.00Bán2.225M100.305B146.3419.82204.00Công nghiệp
250300 JSPV
1110.00-14.94%-195.00Bán80036.356BNăng lượng
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
5730.00-14.86%-1000.00Bán4.452K30.260B16.19548.40Tài chính
242850 YOUNG HYUN TRADING
237.00-14.75%-41.00Bán3.704K450.360MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
217320 SUNTECH
6480.00-14.74%-1120.00Sức bán mạnh17.980BCông nghiệp
084440 UBION
1720.00-14.64%-295.00Bán41
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
4270.00-14.60%-730.00Sức bán mạnh2
220110 DREAM T
596.00-14.24%-99.00Bán3.901K5.025BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
224880 SGA EMBEDDED
3870.00-14.00%-630.00Sức bán mạnh259
267810 ANTZ
1850.00-13.35%-285.00Sức bán mạnh1.854K3.303BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
179720 YELOPAY
65.00-12.16%-9.00Bán4832.500MCông nghiệp
281310 BIOSYNECTICS
7530.00-11.41%-970.00Bán122.195BChăm sóc sức khỏe
123260 STC
1550.00-10.40%-180.00Bán353.676K41.547B-179.6056.00Công nghệ
212310 HUVEXEL
8090.00-10.01%-900.00Sức bán mạnh70018.213BChăm sóc sức khỏe
195440 FUSION
7740.00-10.00%-860.00Mua316.991K72.309B-987.3185.00Công nghệ
277880 TSI
6570.00-10.00%-730.00Bán60
189540 CTN
1000.00-8.68%-95.00Bán8012.646BCông nghệ
266170 REDWOODS
4300.00-8.51%-400.00Sức bán mạnh6010.313BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
206400 ENTERMATE
2480.00-8.15%-220.00Bán1.083M119.246B-487.390.00Công nghệ
136660 QMC
6890.00-8.13%-610.00Sức bán mạnh5.648K
038530 GOLD PACIFIC
2390.00-7.90%-205.00Bán281.490K44.401B-41.1924.00Công nghệ
101360 E&D
1245.00-7.78%-105.00Mua27.362BVật liệu cơ bản
060300 REDROVER
2500.00-7.24%-195.00Sức bán mạnh752.565K119.667B-366.1596.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
218150 MILAE BIORESOURCES
4160.00-7.14%-320.00Sức mua mạnh2.701M78.847B-513.222.00Tài chính
082660 SAMWOOEMS
1390.00-7.02%-105.00Mua2.322M61.150B-1041.06131.00Công nghệ
026890 DPC
5690.00-6.87%-420.00Mua14.721M227.449B18.09337.9149.00Công nghiệp
139050 DAYLIBC
2255.00-6.82%-165.00Mua2.091M70.162B-731.80163.00Công nghệ
189350 COSET
1250.00-6.72%-90.00Mua1015.360BCông nghệ
102210 HAEDUK POWERWAY
2650.00-6.69%-190.00Bán3.953M206.458B-115.2898.00Công nghiệp
060260 NUVOTEC
1865.00-6.52%-130.00Mua2.960M53.122B65.8830.2899.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
199150 DATA STREAMS
7480.00-6.38%-510.00Mua13032.596BCông nghệ
138360 ACTCOS
6610.00-5.84%-410.00Sức bán mạnh587.235K191.203B-262.7570.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
250060 MOBIIS
4440.00-5.73%-270.00Mua2.033M147.018B270.2417.4324.00Tài chính
104480 TK CHEMICAL
1895.00-5.49%-110.00Bán5.435M172.870B6.76296.59641.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
158310 INTERBULLS
4755.00-5.09%-255.00Mua3.352M42.813B-1178.6762.00Công nghệ
050540 HANKOOK CORPORATION
2990.00-5.08%-160.00Bán150.293K81.884B-534.684112.00Công nghiệp
038950 FINEDIGITAL
3505.00-5.01%-185.00Bán22.040K34.640B-379.63168.00Công nghệ
017550 SOOSAN HVY IND
1865.00-4.85%-95.00Mua15.576M81.559B92.7521.59209.00Vật liệu cơ bản
226400 OSTEONIC
6090.00-4.84%-310.00Bán114.324K54.107B-1247.3968.00Chăm sóc sức khỏe
086250 HWASHIN TECH
4615.00-4.75%-230.00Mua402.352K46.996B-187.54118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
045510 ZWNS
2130.00-4.48%-100.00Sức bán mạnh29.736K71.319B-127.80145.00Công nghệ
004780 DAERYUK
5330.00-4.48%-250.00Bán92.913K88.740B12.12460.25459.00Vật liệu cơ bản
226350 IMTECH
2050.00-4.43%-95.00Bán588.913K43.919B-1588.59201.00Công nghệ
053620 TAEYANG
8900.00-4.30%-400.00Bán69.167K74.038B14.79628.77294.00Vật liệu cơ bản
033500 DONGSUNG FINETEC
7970.00-4.09%-340.00Mua510.193K221.325B-804.92506.00Vật liệu cơ bản
010600 WELLBIOTEC
7350.00-4.05%-310.00Bán117.994K177.442B-788.96511.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
245030 SPACE
3990.00-3.86%-160.00Bán3004.316BCông nghệ
139670 NEXSTREAMING
2640.00-3.83%-105.00Bán3.922K17.923B-749.09102.00Công nghệ
036000 YEARIMDANG
6070.00-3.80%-240.00Bán800.831K145.346B5.461154.951015.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
093640 TAMUL
6100.00-3.79%-240.00Bán67.663K46.944B-683.3259.00Công nghệ
090850 EZWEL
7890.00-3.78%-310.00Sức bán mạnh62.194K76.445B-35.32264.00Công nghệ
058220 ARION
1275.00-3.77%-50.00Sức mua mạnh1.749M118.541B-325.7777.00Công nghệ
051780 CUROHOLDINGS
727.00-3.71%-28.00Bán251.467K45.394B-387.9934.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
068940 ICK
1695.00-3.69%-65.00Mua4.278M53.027B-299.14109.00Công nghệ
095910 S-ENERGY
6360.00-3.64%-240.00Bán446.669K82.413B-21.09203.00Năng lượng
036260 IMAGINE ASIA
2650.00-3.64%-100.00Theo dõi334.718K98.118B-349.717.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
017960 HANKUK CARBON
6650.00-3.62%-250.00Bán715.352K283.053B-277.32481.00Công nghiệp
219550 MPHK
3065.00-3.62%-115.00Mua2.855M175.190B20.46155.8799.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
036620 VIRTUALTEK
961.00-3.61%-36.00Sức bán mạnh918.202K29.521B-15.1712.00Vật liệu cơ bản
095340 ISC
9850.00-3.43%-350.00Sức bán mạnh190.230K139.054B7.671329.63382.00Công nghệ
226440 HANSONGNEOTECH
1560.00-3.41%-55.00Bán1.587M61.695B-157.47Công nghệ
127160 MM
5490.00-3.35%-190.00Mua464.215K329.353B-55.27246.00Công nghệ
135270 SEJONG MATERIALS
292.00-3.31%-10.00Bán3.501K1.585BVật liệu cơ bản
094850 VERY GOOD TOUR
9070.00-3.30%-310.00Bán69.380K128.975B10.03934.91365.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
060900 PACIFIC BIO
967.00-3.30%-33.00Bán1.057M49.040B-279.9738.00Công nghiệp
017250 INTERM
2870.00-3.20%-95.00Mua689.772K60.917B59.4649.87284.00Công nghệ
066410 ACOM STUDIO
819.00-3.19%-27.00Bán586.126K52.652B-7.7038.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
054340 P&TEL
668.00-3.19%-22.00Bán3.753M20.298B-500.3158.00Công nghệ
222160 BIOPTRO
2130.00-3.18%-70.00Sức bán mạnh470
057680 OMNITEL
2305.00-3.15%-75.00Bán166.975K79.760B-97.8154.00Công nghệ
086080 DINONA
8010.00-3.14%-260.00Bán2.735K126.088BChăm sóc sức khỏe
217880 TILON
5580.00-3.12%-180.00Bán18018.583BCông nghệ
042940 SANGJI CAELUM
1860.00-3.12%-60.00Bán118.609K70.733B-28.1133.00Công nghệ
266870 POWER FULX
3150.00-3.08%-100.00Bán4.532K20.503BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
047400 UNIONMATERIALS
2210.00-3.07%-70.00Bán867.291K89.992B-16.94289.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
230400 XAVIS
4105.00-3.07%-130.00Bán12712.899BCông nghiệp
185190 SUPPRO
4750.00-3.06%-150.00Sức mua mạnh30018.108BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
076610 HAESUNG OPTICS
3735.00-2.99%-115.00Theo dõi455.011K63.634B-230.57175.00Công nghệ
078150 HB TECHNOLOGY
2465.00-2.95%-75.00Bán2.089M197.149B20.69123.00571.00Công nghệ
162120 LUKEN TECHNOLOGIES
9220.00-2.95%-280.00Mua20014.835BCông nghệ
019550 SBI INVESTMENT KOREA
832.00-2.92%-25.00Bán896.722K138.099B-3.6226.00Tài chính
302920 TCO
8780.00-2.88%-260.00Mua200
284420 HURUM
9810.00-2.87%-290.00Bán20035.764BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
131180 DILLI
2065.00-2.82%-60.00Bán182.892K61.533B26.9478.8887.00Công nghệ
036010 ABEL
5880.00-2.81%-170.00Bán200.515K80.422B13.61444.37156.00Công nghiệp
013720 CHEONGBOIND
3835.00-2.79%-110.00Bán54.457K31.855B-68.97125.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
024850 PSMC
1065.00-2.74%-30.00Bán424.407K42.398B-12.23362.00Công nghệ
083640 INCON
2135.00-2.73%-60.00Bán5.796M274.621B157.2313.96120.00Công nghệ
090740 YOUNYI
2220.00-2.63%-60.00Bán91.306K36.018B-929.82161.00Công nghệ
214270 FSN
1310.00-2.60%-35.00Bán2.514M116.909B29.9544.971.00Công nghệ
225430 KMP
4695.00-2.59%-125.00Mua3.660M95.856B200.6824.02Tài chính
049120 FINE DNC
2255.00-2.59%-60.00Bán592.930K55.318B-713.92285.00Công nghệ
246690 TSINVESTMENT
2415.00-2.42%-60.00Bán274.473K55.492B18.25147.5410.00Tài chính
099520 ITX-M2M
1415.00-2.41%-35.00Bán28.526K23.557B-22.63155.00Công nghệ
258610 EWK
4070.00-2.40%-100.00Bán21.517K30.009B17.40239.6128.00Năng lượng
094170 DONGWOON ANATECH
4900.00-2.39%-120.00Sức bán mạnh157.501K59.765B-328.42118.00Công nghệ
118990 MOTREX
5360.00-2.37%-130.00Sức bán mạnh458.718K143.235B6.33866.73Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
086890 ISU ABXIS
7580.00-2.32%-180.00Bán121.904K206.612B-448.33143.00Chăm sóc sức khỏe
222080 CIS
2545.00-2.30%-60.00Bán756.030K138.821B-49.73Tài chính
017370 WOOSHIN SYSTEMS
7320.00-2.27%-170.00Bán8.120K124.714B-333.69238.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất