Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Mặc dù số liệu về vốn hóa thị trường của các công ty như vậy có vẻ không ấn tượng, nhưng bạn không nên loại bỏ chúng ngay lập tức. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường liên quan đến các công ty trẻ, có nghĩa là luôn có khả năng giá trị tăng mạnh sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể. Không giống như các cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn ít có khả năng khiến bạn giàu có chỉ qua một đêm, đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ dưới đây có thể cực kỳ hiệu quả.

            
267810 ANTZ
1290.00-13.71%-205.00Mua22580.001.996B141.00Dịch vụ Khách hàng
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
300.00-4.76%-15.00Mua30.626K9187800.002.743B40.00Dịch vụ Phân phối
245450 CNSLINK
2075.00-0.24%-5.00Bán12075.003.278BCông nghệ Điện tử
215050 B&D LIFE HEALTH
1770.000.00%0.00Sức mua mạnh11770.003.724B26.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
270210 SR BIOTEK
5050.001.10%55.00Mua15050.004.074B13.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
114920 DAEJOO ENT
1255.0014.61%160.00Bán1.887K2368185.004.354B79.00Khoáng sản phi năng lượng
116100 SUN-MC
799.004.17%32.00Mua118789.004.985B75.00Sản xuất Chế tạo
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
1665.00-7.50%-135.00Mua7481245420.005.903B18.00Công nghệ Sức khỏe
323210 EBEST IAN SPAC 1
2040.000.00%0.00Bán12.656K25818240.006.528B235.858.652.00Tài chính
373340 EUGENE SPAC 6
2180.00-0.23%-5.00Bán40.465K88213700.006.584B-9.14Tài chính
217910 SJCHEM
520.00-1.52%-8.00Mua31560.006.755B20.00Công nghiệp Chế biến
388790 IBKS NO.16 SPAC
2150.00-0.69%-15.00Bán73.906K158897900.007.332BTài chính
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
698.007.38%48.00Mua1698.007.367B50.00Khách hàng Lâu năm
185190 SUPPRO
2075.00-1.19%-25.00Mua12075.007.668B28.00Khoáng sản phi năng lượng
349720 EBEST NO 5 SPAC
2135.002.15%45.00Mua5.368K11460680.007.729B-3.102.00Tài chính
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2055.000.74%15.00Bán12.615K25923825.007.912B769.352.65Tài chính
121060 UNIPOINT
1670.0011.33%170.00Sức mua mạnh35010.008.016B149.00Dịch vụ Công nghệ
266870 POWER FULX
1300.00-2.26%-30.00Bán2836400.008.201B39.00Công nghệ Sức khỏe
373200 IBKS NO.15 SPAC
2370.000.85%20.00Bán18.129K42965730.008.342BTài chính
179720 LENDINGMACHINE
8000.000.13%10.00Mua756000.008.397BDịch vụ Thương mại
343510 HANA16SPAC
2125.00-0.47%-10.00Bán4.149K8816625.008.521B-2.851.00Tài chính
208890 MIRAEN EDUPARTNER
2805.00-3.28%-95.00Bán1028050.008.838B30.00Dịch vụ Thương mại
330990 KB NO.19 SPAC
2055.00-0.48%-10.00Mua2.624K5392320.008.839B-9.55Tài chính
353070 HMCIB NO.4 SPAC
2075.000.00%0.00Bán8.074K16753550.008.943B2541.330.82Tài chính
348840 DAYDREAM
10700.001.90%200.00Mua442800.009.015B12.00Dịch vụ Khách hàng
344050 SHT-6 SPAC
2095.000.24%5.00Bán11.652K24410940.009.019B254.978.20Tài chính
372290 HANA MUST SEVEN SPAC
2135.000.00%0.00Bán6.330K13514550.009.189BTài chính
366330 SHINHAN 7TH SPAC
2065.000.00%0.00Bán22.196K45834740.009.396BTài chính
313750 YUANTA SPAC 4
2035.000.00%0.00Bán15.689K31927115.009.463B479.724.24Tài chính
242350 PNI
1990.00-0.50%-10.00Mua1.843K3667570.009.475B51.00Dịch vụ Công nghệ
086460 SNP GENETICS
5300.00-0.93%-50.00Bán5.200K27560000.009.867B4.00Công nghệ Sức khỏe
183410 GOLFZONDECA
2430.00-0.21%-5.00Bán12430.009.990BDịch vụ Công nghệ
271850 DIOGENE
3230.00-1.67%-55.00Bán1.030K3326900.0010.087BDịch vụ Thương mại
367360 DB FINANCE NO.9 SPAC
2100.000.00%0.00Mua3.771K7919100.0010.164B-13.80Tài chính
310870 KOREA NO.8 SPAC
3015.00-2.11%-65.00Bán78.393K236354895.0010.311B-7.62Tài chính
244880 NANOOM
2095.000.00%0.00Bán5.063K10606985.0010.517B57.00Công nghệ Sức khỏe
353490 MIRAE ASSET DW SPAC 5
2090.000.00%0.00Bán27.640K57767600.0010.575B-7.23Tài chính
353060 HMCIB NO.5 SPAC
2070.00-0.24%-5.00Bán8.253K17083710.0010.588B-3.23Tài chính
322190 VERNE
1200.002.56%30.00Bán2.304K2764800.0010.710B39.00Khách hàng Lâu năm
238500 ROBO3
672.001.97%13.00Bán7.717K5185824.0010.804BSản xuất Chế tạo
351340 IBKS NO.13 SPAC
2105.00-0.47%-10.00Bán8.806K18536630.0010.883B-5.69Tài chính
355150 KYOBO 10 SPAC
2120.000.71%15.00Bán2.671K5662520.0011.278B-4.19Tài chính
236340 MEDIZEN HUMANCARE
4745.0014.89%615.00Mua20.493K97239285.0011.414B35.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
340120 HI-5 SPAC
2305.000.22%5.00Mua39.376K90761680.0011.571B303.647.572.00Tài chính
189350 COSET
2555.001.39%35.00Mua12555.0011.832BSản xuất Chế tạo
367460 YUANTA SPAC 7
2155.00-1.82%-40.00Bán24.095K51924725.0011.852BTài chính
233990 JILGYUNGYI
867.00-0.91%-8.00Bán1.043K904281.0012.109B40.00Dịch vụ Phân phối
258050 TECH TRANS
1615.00-15.00%-285.00Mua25.588K41324620.0012.129BCông nghiệp Chế biến
299480 G&E HEALTHCARE
1135.00-14.02%-185.00Mua193219055.0012.599BCông nghiệp Chế biến
367340 DB FINANCE NO.8 SPAC
2135.001.43%30.00Mua3.597K7679595.0012.917BTài chính
122830 ONE4U
2000.000.00%0.00Bán48000.0013.101B8.00Truyền thông
367480 YUANTA SPAC 8
2120.000.47%10.00Mua23.818K50494160.0013.759BTài chính
368770 KOREA NO.9 SPAC
3040.00-0.65%-20.00Mua314.697K956678880.0014.622BTài chính
093510 NGVI
2480.00-14.19%-410.00Bán3074400.0014.930B13.00Sản xuất Chế tạo
250030 JINCOSTECH
5780.00-0.17%-10.00Bán317340.0014.966B135.87116.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
266170 REDWOODS
2595.00-0.19%-5.00Bán4111066545.0015.111B15.00Dịch vụ Khách hàng
224020 SKCS
4000.000.13%5.00Bán3531412000.0015.298B38.00Công nghiệp Chế biến
323940 KB NO.18 SPAC
2040.000.25%5.00Bán8.257K16844280.0015.957B-2.731.00Tài chính
208850 EB TECH
5790.00-2.69%-160.00Mua7044076160.0016.329B30.00Công nghệ Điện tử
078650 G9PHARMA
4605.00-10.93%-565.00Bán338.853K1560418065.0017.219B-18032.8874.00Công nghệ Điện tử
299670 SMVINA
3230.00-1.97%-65.00Bán3.605K11644150.0017.603BHàng tiêu dùng không lâu bền
253610 ROOTLOC
2320.00-1.90%-45.00Bán9352169200.0018.032B21.00Công nghệ Sức khỏe
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
4065.002.52%100.00Bán8.046K32706990.0018.088BHàng tiêu dùng không lâu bền
149010 IKSEMICON
6040.00-2.58%-160.00Bán1590600.0018.845B20.00Công nghệ Điện tử
331660 KOREA MIRACLE PEOPLE COMPANY
17500.0014.38%2200.00Mua1021785000.0019.250B83.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
236030 SSIAL FOOD
8280.007.67%590.00Mua12.362K102357360.0019.499BHàng tiêu dùng không lâu bền
281310 BIOSYNECTICS
7600.00-4.88%-390.00Bán7395616400.0020.147B12.00Công nghệ Sức khỏe
066830 GENOTECH
3585.00-0.14%-5.00Bán6132197605.0020.317B10.00Công nghệ Sức khỏe
064090 FN REPUBLIC
1910.00-2.30%-45.00Bán36.511K69736010.0020.986B-3543.1233.00Bán Lẻ
161570 THE MIDONG
1390.00-1.07%-15.00Bán31.575K43889250.0021.385B-515.94Công nghệ Điện tử
224810 EOMJIHOUSE
5310.00-14.90%-930.00Mua1.502K7975620.0021.553B137.00Dịch vụ Công nghiệp
215570 CRONEX
4250.000.35%15.00Mua1.996K8483000.0021.582B24.00Dịch vụ Thương mại
222670 PLUMBLINE LIFE SCIENCES
7850.000.38%30.00Mua8166405600.0021.822B6.00Công nghiệp Chế biến
135160 GOC
2365.00-0.63%-15.00Bán2.215K5238475.0022.648BSản xuất Chế tạo
053060 SAE DONG
1300.004.42%55.00Mua320.963K417251900.0022.696B55.3322.50286.00Sản xuất Chế tạo
091440 TELEFIELD
2730.002.44%65.00Bán28.876K78831480.0023.536B-816.70Công nghệ Điện tử
224760 NSCOMPANY
6090.00-1.77%-110.00Bán2021230180.0023.993B208.00Sản xuất Chế tạo
369370 DAISHINBALANCENO.9 SPAC
5750.003.98%220.00Mua138.055K793816250.0024.208B1.00Tài chính
257990 NOWCOS
6200.005.44%320.00Mua1.526K9461200.0024.258BHàng tiêu dùng không lâu bền
279060 INNOVEX
3600.003.00%105.00Mua13600.0024.599B34.00Khách hàng Lâu năm
351320 IBKS NO.14 SPAC
5750.005.89%320.00Mua106.701K613530750.0024.897B-9.76Tài chính
086220 NATURALFNP
2390.00-2.25%-55.00Mua6651589350.0025.218BHàng tiêu dùng không lâu bền
101670 KSEC
1480.000.00%0.00Bán55.704K82441920.0025.382B-223.24Sản xuất Chế tạo
210120 VICTENTS
14000.002.19%300.00Sức mua mạnh1.452K20328000.0026.530B12.00Dịch vụ Khách hàng
900110 EAST ASIA HOLDINGS
158.001.94%3.00Bán620.287K98005346.0026.783B9.7515.90690.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
017250 INTERM
1330.00-0.75%-10.00Bán17.586K23389380.0026.926B-569.57333.00Khách hàng Lâu năm
322970 MOOGENE MEDI
3985.00-1.12%-45.00Mua2.542K10129870.0027.016BDịch vụ Thương mại
258540 STEMLAB
5200.000.00%0.00Bán6083161600.0027.113BCông nghệ Sức khỏe
043360 DGI
3075.00-0.32%-10.00Bán32.740K100675500.0027.395B673.114.58Công nghệ Điện tử
251280 ANGIOLAB
10150.001.50%150.00Bán4.118K41797700.0027.526B18.00Công nghệ Sức khỏe
114120 CRUCIALTEC
1325.000.76%10.00Bán39.924K52899300.0027.739B-694.9379.00Công nghệ Điện tử
044180 KD
1295.002.78%35.00Bán192.803K249679885.0028.111B-763.3242.00Sản xuất Chế tạo
219550 DYD DAEYANG
3765.005.31%190.00Bán39.220K147663300.0028.620B-5212.9775.00Dịch vụ Phân phối
026910 KWANGJININD
4490.003.94%170.00Bán75.317K338173330.0028.760B37.99113.71109.00Khoáng sản phi năng lượng
266470 BIOINFRA LIFE SCIENCE
2040.00-2.39%-50.00Bán56.750K115770000.0028.778B40.00Công nghệ Sức khỏe
113810 DGENX
885.001.49%13.00Bán293.739K259959015.0028.876B-133.84169.00Sản xuất Chế tạo
098660 STO
2385.004.61%105.00Bán43.896K104691960.0028.947B-239.8297.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
073190 DUOBACK
2625.001.94%50.00Bán55.816K146517000.0029.042B-118.97122.00Sản xuất Chế tạo
227610 OUTIN
1330.00-0.37%-5.00Bán175.334K233194220.0029.318B-650.78154.00Bán Lẻ
150440 FINOTEK
3080.001.65%50.00Bán3.699K11392920.0029.461B50.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm