Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Hàn Quốc có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Hàn Quốc với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
322190VERNE
883.595M KRW99 KRW0.00%50.000.00%Khách hàng Lâu năm
308700TECHEN
1.668B KRW417 KRW−14.90%7160.820.00%Sản xuất Chế tạo
245450CNSLINK
2.172B KRW1375 KRW+14.58%320.110.00%Công nghệ Điện tử
288490NARASOFT
2.568B KRW49 KRW0.00%40.162K1.120.00%Dịch vụ Công nghệ
217320SUNTECH
3.056B KRW2910 KRW−2.84%400.520.00%Sản xuất Chế tạo
318660TIME TECHNICAL SUPPORT
3.659B KRW1700 KRW−10.53%3271.440.00%Dịch vụ Công nghệ
266870POWER FULX
3.842B KRW609 KRW−12.75%7032.500.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
121060UNIPOINT
3.907B KRW814 KRW−11.52%5.459K2.250.00%Dịch vụ Công nghệ
215570CRONEX
4.062B KRW800 KRW−11.01%4.886K1.190.00%Dịch vụ Thương mại
140660WIWORLD
4.104B KRW1650 KRW−1.61%140.310.00%Công nghệ Điện tử
266170REDWOODS
4.14B KRW628 KRW−3.38%5.553K1.620.00%Dịch vụ Khách hàng
270210SR BIOTEK
4.287B KRW3455 KRW+1.62%580.240.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
208890MIRAEN EDUPARTNER
4.446B KRW1110 KRW−14.55%10.000.00%Dịch vụ Thương mại
276240ELIVISION
4.542B KRW564 KRW+14.63%1.169K0.450.00%Công nghệ Điện tử
266470BIOINFRA LIFE SCIENCE
4.698B KRW333 KRW−10.96%13.324K5.010.00%Công nghệ Sức khỏe
092590LUXPIA
5.454B KRW748 KRW+11.64%10.000.00%Công nghệ Điện tử
217910SJCHEM
5.807B KRW447 KRW+12.31%2.012K0.170.00%Công nghiệp Chế biến
258050TECH TRANS
6.086B KRW609 KRW+3.57%240.020.00%Công nghiệp Chế biến
224020SKCS
6.24B KRW728 KRW−0.27%2610.230.00%Công nghiệp Chế biến
114920DAEJOO ENT
6.665B KRW1920 KRW+13.07%10.000.00%Khoáng sản phi năng lượng
413600KIWOOM NO.6 SPAC
7.529B KRW2195 KRW−0.68%1.386K0.190.00%Tài chính
299480G&E HEALTHCARE
7.759B KRW699 KRW+0.43%10.220.00%Công nghiệp Chế biến
116100SUN-MC
8.266B KRW1325 KRW+14.42%1.472K0.960.00%Sản xuất Chế tạo
233990JILGYUNGYI
8.637B KRW585 KRW+13.59%10.000.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
136660QMC
8.81B KRW949 KRW+5.68%1780.340.00%Công nghệ Điện tử
250030JINCOSTECH
9.05B KRW3495 KRW−2.37%6952.50−2200.25 KRW−220.46%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
189350COSET
9.067B KRW1890 KRW0.00%77815.560.00%Sản xuất Chế tạo
066830GENOTECH
9.209B KRW1625 KRW−9.57%5.802K4.080.00%Công nghệ Sức khỏe
258540SL THERAPEUTICS
9.278B KRW894 KRW−0.11%2710.040.00%Công nghệ Sức khỏe
440790KYOBO 13 SPAC
9.315B KRW2300 KRW−0.86%5.358K0.560.00%Tài chính
234070A ONE ALFORM
9.367B KRW1350 KRW+8.09%10.000.00%Sản xuất Chế tạo
238170NSM
9.66B KRW465 KRW+5.44%210.010.00%Sản xuất Chế tạo
202960PANDORA TV
9.705B KRW820 KRW−9.79%3.117K1.060.00%Dịch vụ Thương mại
185190SUPPRO
9.793B KRW1090 KRW−0.91%2130.060.00%Khoáng sản phi năng lượng
341310E&H
9.84B KRW569 KRW+14.26%2.504K10.260.00%Công nghiệp Chế biến
093510NGVI
9.927B KRW1690 KRW−5.80%20.010.00%Sản xuất Chế tạo
236030SSIAL FOOD
10.15B KRW4985 KRW+7.20%170.190.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
446150YUANTA SPAC 12
10.279B KRW2155 KRW+0.23%2.956K0.420.00%Tài chính
103660CIAAT
10.525B KRW1750 KRW+6.00%1.214K2.280.00%Công nghệ Điện tử
112190KC INDUSTRY
10.959B KRW1540 KRW−0.52%4.87K1.67Dịch vụ Công nghiệp
456570IMGT
11.083B KRW12350 KRW+14.98%9.695K3.780.00%Công nghệ Sức khỏe
437780NH SPAC 24
11.116B KRW2210 KRW−0.67%7.051K0.3144.7249.41 KRW0.00%Tài chính
415580SANGSANGIN SPAC III
11.178B KRW2105 KRW+0.48%1.247K0.2678.8426.70 KRW0.00%Tài chính
400840HI-7 SPAC
11.238B KRW2195 KRW+0.23%1.973K0.0736.2360.58 KRW0.00%Tài chính
251280ANGIOLAB
11.749B KRW3990 KRW0.00%10.183K1.880.00%Công nghệ Sức khỏe
454640HANA 29 SPAC
11.882B KRW2200 KRW+0.23%26.906K2.080.00%Tài chính
178600DAEDONG KOREA GINSENG
12.37B KRW2780 KRW−0.54%20.000.00%Công nghệ Sức khỏe
446840KIWOOM NO.8 SPAC
12.407B KRW2110 KRW−0.24%3.226K0.250.00%Tài chính
258250CGT
12.573B KRW2520 KRW−0.59%3.458K1.350.00%Công nghệ Sức khỏe
224810EOMJIHOUSE
12.928B KRW3185 KRW−3.04%20.000.94%Dịch vụ Công nghiệp
412930MIRAE ASSET VISION SPAC 1
13.525B KRW2190 KRW0.00%58.789K1.5064.6233.89 KRW+269.96%0.00%Tài chính
046070KODACO
13.899B KRW336 KRW0.00%1.712M0.75−498.38 KRW−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
062970PPI
14.269B KRW1533 KRW−1.22%97.789K0.14−442.95 KRW+24.43%0.00%Công nghệ Điện tử
199290BIOPROTECH
14.366B KRW880 KRW−4.35%110.000.00%Công nghệ Sức khỏe
236340MEDIZEN HUMANCARE
14.47B KRW4800 KRW+6.67%210.010.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
086460CUR
15.109B KRW5140 KRW0.00%10.020.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
393360SHINHAN 8TH SPAC
15.251B KRW2075 KRW0.00%51.556K1.000.00%Tài chính
078860IOK
15.384B KRW3215 KRW+1.58%30.679K1.20−4872.26 KRW+57.62%0.00%Dịch vụ Công nghệ
405640SHINHAN 9TH SPAC
15.419B KRW3400 KRW−4.90%253.146K0.680.00%Tài chính
244880NANOOM
15.512B KRW3090 KRW+3.00%100.041.62%Công nghệ Sức khỏe
208850EB TECH
15.85B KRW5620 KRW+2.74%10.010.89%Công nghệ Điện tử
071950KOAS
16.041B KRW519 KRW−2.26%192.857K0.73−121.57 KRW+10.18%0.00%Sản xuất Chế tạo
044180KD
16.24B KRW608 KRW−5.00%284.916K3.032.55238.50 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
440820NH SPAC 27
16.419B KRW2105 KRW+0.48%2.598K0.130.00%Tài chính
346010TIDE
16.524B KRW3400 KRW−4.23%2311.800.00%Công nghệ Điện tử
222670PLUMBLINE LIFE SCIENCES
16.979B KRW5760 KRW−3.19%2.411K5.970.00%Công nghệ Sức khỏe
253610ROOTLOC
17.076B KRW1690 KRW+12.74%10.000.00%Công nghệ Sức khỏe
397880KYOBO 11 SPAC
17.138B KRW3860 KRW−4.93%247.191K1.440.00%Tài chính
244460OLIPASS
17.276B KRW560 KRW−3.78%333.694K0.70−539.87 KRW+38.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
065690PAKERS
18.196B KRW1365 KRW+0.96%19.921K0.72−679.08 KRW−221.65%0.00%Công nghệ Điện tử
419270SHT-7 SPAC
18.49B KRW4295 KRW−1.83%123.013K0.84142.9130.05 KRW0.00%Tài chính
096870LDT
18.533B KRW2775 KRW−1.25%30.8K0.880.00%Công nghệ Điện tử
224760NSCOMPANY
18.674B KRW4740 KRW+14.91%10.011.05%Sản xuất Chế tạo
900300ORGANIC TEA COSMETICS
18.885B KRW77 KRW−1.28%3.437M0.46−665.68 KRW−229.00%0.00%Bán Lẻ
065420SI
19.394B KRW271 KRW−3.90%1.037M0.42−39.28 KRW−311.61%0.00%Năng lượng Mỏ
023790DONGILSTEEL
19.54B KRW993 KRW−0.60%114.408K0.20−2092.54 KRW+62.79%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
149300APURES
19.612B KRW451 KRW+0.45%330.000.00%Công nghệ Sức khỏe
050090BK HOLDINGS
20.051B KRW1030 KRW−1.25%41.726K0.89−205.41 KRW−102.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
005110HANCHANG
20.426B KRW1210 KRW+0.50%258.877K3.35−2087.29 KRW−118.55%0.00%Dịch vụ Phân phối
069330U.I.DISPLAY
20.879B KRW1480 KRW−4.64%446.917K5.36−233.59 KRW−187.93%0.00%Khách hàng Lâu năm
227100H&B DESIGN
21.174B KRW1669 KRW−12.62%448.329K1.91−1433.49 KRW+76.56%0.00%Sản xuất Chế tạo
070300XCURE
21.288B KRW2890 KRW−0.86%25.458K1.60−88.23 KRW−154.30%0.00%Công nghệ Điện tử
199150DATA STREAMS
21.343B KRW5000 KRW−1.96%3520.570.00%Sản xuất Chế tạo
011080HYUNGJI I&C
21.601B KRW847 KRW−0.35%43.308K1.06−169.32 KRW−1440.09%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
317860NORDMASON
21.706B KRW4900 KRW0.00%731.640.00%Dịch vụ Phân phối
069140NURIPLAN
22.176B KRW1696 KRW−0.18%55.053K0.62−1348.51 KRW−21.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
033790SKYMOONS TECHNOLOGY
22.266B KRW1324 KRW+3.12%74.195K1.03−115.31 KRW−212.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
115530CNPLUS
22.36B KRW329 KRW0.00%235.032K1.5776511.630.00 KRW−99.98%0.00%Công nghệ Điện tử
101680HNK
22.435B KRW2670 KRW−2.38%33.014K0.93−927.30 KRW−1615.33%0.00%Sản xuất Chế tạo
134060E-FUTURE
22.669B KRW5180 KRW−2.08%2.178K0.240.00%Dịch vụ Khách hàng
115570STARFLEX
22.763B KRW2885 KRW−0.17%22.143K1.67−971.77 KRW−196.61%0.00%Sản xuất Chế tạo
223220LOGIS MON
22.897B KRW499 KRW+1.01%190.250.00%Dịch vụ Công nghệ
032800FANTAGIO
22.952B KRW218 KRW0.00%526.174K1.14−123.76 KRW−1827.92%0.00%Dịch vụ Thương mại
054630ADCHIPS
22.956B KRW288 KRW−1.37%2.237M1.35−116.87 KRW−60.47%0.00%Công nghệ Điện tử
446440EPI BIOTECH
22.975B KRW10000 KRW0.00%1180.380.00%Công nghệ Sức khỏe
026910KWANGJININD
23.124B KRW3610 KRW−0.14%3.422K0.56−786.19 KRW−539.46%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
067770SEJINTS
23.145B KRW2790 KRW−2.45%27.241K1.08−173.95 KRW−125.29%0.00%Công nghệ Điện tử
002870SHINPOONG PAPR MFG
23.301B KRW841 KRW+1.57%105.914K1.55−160.24 KRW+69.95%5.95%Công nghiệp Chế biến
191410RYUK-IL C&S
23.452B KRW2100 KRW+2.44%76.309K2.04−229.16 KRW+76.87%0.00%Công nghệ Điện tử
079950INVENIA
23.473B KRW1065 KRW−0.75%21.853K0.63−137.57 KRW+38.87%0.00%Sản xuất Chế tạo