Cổ phiếu của các công ty có số lượng nhân viên lớn nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Một trong những thông số có thể giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trước khi bạn quyết định đầu tư, là số lượng nhân viên mà công ty đó có. Đó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng lực lượng lao động lớn có thể chỉ ra rằng một công ty đang phát triển hoặc đã giữ vị trí ổn định trên thị trường.

           
050860 ASIA TECHNOLOGY
2955.00-0.17%-5.00Bán47.572K62.890B13.21224.13249000.00Sản xuất Chế tạo
264450 UBIQUOSS
21250.000.71%150.00Bán16.526K217.628B9.452231.66197000.00Công nghệ Điện tử
100840 SNTENERGY
22500.00-3.64%-850.00Mua116.826K143.528B19.791179.80192000.00Sản xuất Chế tạo
005930 SAMSUNG ELEC
70400.000.28%200.00Bán8.395M473102.069B14.784748.61109490.00Công nghệ Điện tử
005380 HYUNDAI MTR
207500.000.00%0.00Bán362.676K47457.380B14.1314688.7571504.00Khách hàng Lâu năm
066570 LG ELECTRONICS INC.
125000.00-0.40%-500.00Bán360.096K21444.719B15.128300.1339745.00Khách hàng Lâu năm
000270 KIA MTR
83400.00-0.24%-200.00Mua675.792K33437.668B9.658662.9735424.00Khách hàng Lâu năm
000660 SK HYNIX
98500.002.28%2200.00Bán1.963M67730.636B11.348497.4029008.00Công nghệ Điện tử
034220 LG DISPLAY
17800.00-0.84%-150.00Sức bán mạnh1.208M6369.120B5.403325.2425980.00Công nghệ Điện tử
139480 EMART
166500.003.10%5000.00Mua185.081K4626.761B8.3319382.2225214.00Bán Lẻ
023530 LOTTE SHOPPING
104000.00-0.95%-1000.00Bán41.189K2940.147B-20570.4122791.00Bán Lẻ
030200 KT
31750.00-0.63%-200.00Bán600.033K7437.160B8.343834.2122720.00Truyền thông
003490 KAL
30450.000.16%50.00Bán1.142M10635.574B-990.6318518.00Vận chuyển
005490 POSCO
303500.00-2.41%-7500.00Sức bán mạnh414.221K22952.361B6.1950271.1917932.00Khoáng sản phi năng lượng
329180 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
101000.000.50%500.00Bán169.264K8966.085B13423.00Sản xuất Chế tạo
051910 LG CHEM
818000.001.49%12000.00Mua160.106K60408.150B21.5437412.0312561.00Công nghiệp Chế biến
018260 SAMSUNG SDS
155500.00-0.96%-1500.00Bán59.244K12027.954B18.858329.8912323.00Dịch vụ Công nghệ
009150 SAMSUNG ELEC MECH
156500.00-0.32%-500.00Sức bán mạnh359.276K11628.817B13.3211782.8411624.00Công nghệ Điện tử
004020 HYUNDAI STEEL
44350.00-3.48%-1600.00Sức bán mạnh827.407K5834.053B25.021836.3411540.00Khoáng sản phi năng lượng
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
737000.001.94%14000.00Mua236.292K48771.230B50.9014204.9911107.00Công nghệ Điện tử
011070 LG INNOTEK
197000.001.29%2500.00Bán170.976K4661.908B8.4223100.6110827.00Công nghệ Điện tử
032640 LG UPLUS
14850.00-0.67%-100.00Mua1.058M6469.126B11.261327.5510319.00Truyền thông
012330 HYUNDAI MOBIS
264500.00-1.12%-3000.00Bán161.400K24273.719B11.1923898.8610243.00Sản xuất Chế tạo
010140 SAMSUNG HVY IND
5950.00-0.67%-40.00Sức bán mạnh2.332M4865.180B-2399.759886.00Sản xuất Chế tạo
042660 DAEWOO SHIPBUILDING
23150.00-1.49%-350.00Sức bán mạnh339.187K2483.404B-13783.069439.00Sản xuất Chế tạo
058850 KTCS
2705.000.37%10.00Bán52.998K108.581B6.58409.859251.00Truyền thông
020560 ASIANA AIRLINES
23050.00-0.43%-100.00Bán402.551K1712.364B-925.938952.00Vận chuyển
028260 SAMSUNG C&T
120500.00-0.82%-1000.00Bán185.362K19859.627B12.1210021.588857.00Dịch vụ Công nghiệp
097950 CJ CHEILJEDANG
394000.00-0.38%-1500.00Sức bán mạnh34.844K6051.854B13.4829331.197595.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
007070 GS RETAIL
32550.000.77%250.00Bán111.688K3408.560B17.731821.996961.00Bán Lẻ
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
43050.00-1.03%-450.00Sức bán mạnh125.573K5251.616B8.615053.606655.00Khách hàng Lâu năm
051500 CJ FW
33400.00-0.15%-50.00Bán16.781K396.511B-1007.376650.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
051600 KEPCO KPS
42950.000.82%350.00Sức mua mạnh611.597K1932.750B19.622170.886578.00Dịch vụ Thương mại
006360 GS E&C
41250.00-0.84%-350.00Bán352.111K3501.667B11.153841.926350.00Dịch vụ Công nghiệp
000720 HYUNDAI ENG & CONST
50600.00-0.59%-300.00Bán258.980K5650.185B45.911108.606303.00Dịch vụ Công nghiệp
000120 CJ LOGISTICS
149000.00-1.65%-2500.00Bán34.204K2971.781B87.651728.446290.00Vận chuyển
000210 DAELIM IND
68000.00-0.15%-100.00Bán59.090K1492.842B6053.00Dịch vụ Công nghiệp
090430 AMOREPACIFIC
186500.000.27%500.00Bán158.610K11569.451B85.672171.185830.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
005300 LOTTE CHILSUNG
160000.000.00%0.00Mua16.161K1532.003B79.102022.735827.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000810 SAMSUNG F & M INS
245000.00-0.81%-2000.00Mua35.365K10251.277B9.8425113.675818.00Tài chính
005440 HYUNDAI GREEN FOOD
9630.000.42%40.00Bán120.395K840.766B11.71819.065694.00Bán Lẻ
034020 DHICO
22600.00-2.16%-500.00Mua11.669M11722.453B-728.055587.00Sản xuất Chế tạo
009830 HANWHA SOLUTIONS
42850.00-1.95%-850.00Bán805.808K8215.429B10.834034.875586.00Công nghiệp Chế biến
047040 DWEC
6570.000.00%0.00Sức bán mạnh570.573K2699.519B5.921110.675452.00Dịch vụ Công nghiệp
017670 SK TELECOM
312000.004.70%14000.00Sức mua mạnh629.676K22202.119B10.2828993.735352.00Truyền thông
028050 SAMSUNG ENG
25600.000.39%100.00Mua1.971M5017.600B15.821611.485280.00Dịch vụ Công nghiệp
032830 SAMSUNG LIFE
70400.00-0.85%-600.00Bán171.997K12642.065B7.289755.635273.00Tài chính
004370 NONGSHIM
291500.001.04%3000.00Mua12.281K1685.635B15.0619158.135256.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
047810 KOREA AEROSPACE
31600.00-4.68%-1550.00Sức bán mạnh2.115M3080.213B164.27201.805028.00Công nghệ Điện tử
000880 HANWHA
33600.00-0.88%-300.00Bán379.133K2327.228B5.426257.724972.00Công nghiệp Chế biến
005830 DB INSURANCE
66100.00-1.05%-700.00Mua72.441K3968.873B5.8111497.634691.00Tài chính
051900 LG H&H
1365000.00-1.59%-22000.00Bán35.940K21400.427B27.5450362.534638.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
237500.00-1.86%-4500.00Sức bán mạnh74.325K8140.413B6.9434878.264541.00Công nghiệp Chế biến
033780 KT&G
82200.000.12%100.00Mua235.185K10199.370B9.238897.904435.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
005850 SL CORP.
34250.001.33%450.00Sức mua mạnh244.006K1577.400B10.223307.634403.00Sản xuất Chế tạo
031440 SF
90300.00-1.85%-1700.00Bán15.378K349.668B-2326.574361.00Dịch vụ Phân phối
280360 LOTTE CONF
129000.00-0.39%-500.00Bán4.340K827.166B15.628290.104340.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
036570 NCSOFT
628000.001.45%9000.00Bán98.729K12941.472B31.1919847.674224.00Khách hàng Lâu năm
035420 NAVER
407500.00-0.73%-3000.00Mua395.564K60668.664B11059.274076.00Dịch vụ Công nghệ
088350 HANWHA LIFE
3540.00-1.67%-60.00Theo dõi2.247M2659.922B5.98604.724071.00Tài chính
204320 MANDO
62700.00-1.26%-800.00Mua178.704K2935.905B12.545063.994071.00Sản xuất Chế tạo
001450 HYUNDAI M&F INS
28650.000.00%0.00Mua338.757K2246.575B6.104696.334045.00Tài chính
006800 MIRAE ASSET SEC
8840.000.45%40.00Mua955.723K5018.049B5.361641.834029.00Tài chính
071840 LOTTE HIMART
28400.000.53%150.00Bán27.897K657.054B44.84630.083915.00Bán Lẻ
120110 KOLON IND
90300.00-1.31%-1200.00Bán311.410K2551.747B18.934993.053895.00Công nghiệp Chế biến
035250 KANGWON LAND INC
28700.00-0.86%-250.00Mua467.804K5818.609B-464.463713.00Dịch vụ Khách hàng
272210 HANWHA SYSTEMS
16600.00-1.19%-200.00Sức bán mạnh813.672K3104.088B17.84942.013691.00Công nghệ Điện tử
002380 KCC
352000.00-1.95%-7000.00Bán43.066K2695.670B3.19112390.023492.00Công nghiệp Chế biến
064350 HYUNDAI ROTEM
23700.000.42%100.00Bán658.317K2586.672B73.15322.633417.00Sản xuất Chế tạo
103140 POONGSAN
33900.000.15%50.00Bán130.176K949.626B4.916898.103330.00Khoáng sản phi năng lượng
010120 LS ELECTRIC
62400.000.16%100.00Bán70.262K1829.882B19.923128.173256.00Sản xuất Chế tạo
010950 S-OIL
102000.00-3.32%-3500.00Bán285.706K11724.461B13.547789.593222.00Năng lượng Mỏ
079550 LIG NEX1
46750.00-1.58%-750.00Bán95.780K1018.886B15.413082.373179.00Công nghệ Điện tử
108670 LX HAUSYS
72300.00-0.96%-700.00Sức bán mạnh27.588K682.809B-6496.873168.00Sản xuất Chế tạo
298040 HYOSUNG HEAVY
69000.00-1.43%-1000.00Sức bán mạnh61.156K642.510B16.814163.283154.00Sản xuất Chế tạo
000080 HITE JINRO
36100.000.84%300.00Sức mua mạnh404.424K2469.289B34.961024.113152.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
003070 KOLONGLOBAL
25550.00-3.58%-950.00Bán118.560K652.160B5.524802.843150.00Dịch vụ Công nghiệp
089590 JEJUAIR
21250.00-0.47%-100.00Bán44.627K1008.401B-6480.523120.00Vận chuyển
010620 HYUNDAI MIPO DOCK
64600.00-2.12%-1400.00Bán129.657K2572.788B-4556.113066.00Sản xuất Chế tạo
005940 NHIS
13100.00-1.13%-150.00Mua383.145K3910.557B4.712814.413044.00Tài chính
130660 KEPID
16750.00-3.18%-550.00Mua5.468M546.050B57.30301.952966.00Công nghệ Điện tử
069960 HYUNDAI DEPARTMENT
82400.000.12%100.00Mua58.220K1800.867B14.005878.892960.00Bán Lẻ
011210 HYUNDAI WIA
84300.00-1.52%-1300.00Bán188.987K2239.154B22.373826.112954.00Sản xuất Chế tạo
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
880000.001.38%12000.00Mua43.131K58225.201B171.545060.092886.00Công nghệ Sức khỏe
035720 KAKAO
127500.00-0.39%-500.00Bán1.985M55212.932B119.101101.552837.00Dịch vụ Công nghệ
079160 CJ CGV
30850.00-0.32%-100.00Mua254.795K1161.870B-16388.872806.00Dịch vụ Khách hàng
286940 LOTTE DATA
35600.00-0.14%-50.00Bán29.938K538.605B14.612439.562803.00Dịch vụ Thương mại
017800 HYUNDAI ELEV
48400.001.15%550.00Mua111.522K1975.455B19.992401.002763.00Sản xuất Chế tạo
282330 BGF RETAIL
174000.002.96%5000.00Mua20.031K3005.853B20.808123.072637.00Bán Lẻ
000150 DOOSAN
96400.00-1.63%-1600.00Mua46.105K1550.390B-6765.432601.00Công nghệ Điện tử
016360 SAMSUNG SECU
48250.00-1.13%-550.00Mua163.427K4308.725B4.7710236.672530.00Tài chính
001230 DONGKUK STL MILL
17100.00-3.12%-550.00Bán765.081K1598.892B5.613146.322526.00Khoáng sản phi năng lượng
222800 SIMMTECH
28600.000.70%200.00Mua297.521K910.792B18.741515.452512.00Công nghệ Điện tử
010960 SDC
5180.00-0.77%-40.00Sức bán mạnh39.422K115.825B7.26718.932490.00Dịch vụ Công nghiệp
009240 HANSSEM
112000.000.90%1000.00Bán89.953K1933.056B22.924843.052479.00Khách hàng Lâu năm
052690 KEPCO E&C
65100.003.83%2400.00Mua2.689M2476.632B115.26544.002426.00Dịch vụ Công nghiệp
096770 SK INNOVATION
256500.00-0.19%-500.00Mua229.884K21310.148B-5412.102424.00Năng lượng Mỏ
036000 YEARIMDANG
2820.00-1.23%-35.00Sức bán mạnh44.642K64.957B-1491.692343.00Dịch vụ Khách hàng
128940 HANMIPHARM
273500.00-1.26%-3500.00Bán16.792K3277.747B140.381973.192336.00Công nghệ Sức khỏe
136480 HARIM
2880.000.00%0.00Bán241.378K305.819B8.26348.622334.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm