Các công ty Hàn Quốc với số lượng nhân viên lớn nhất

Câu nói cũ "không phải là kích thước của con tàu, mà do sự chuyển động của đại dương", những người được liệt kê ở đây không nhận được bản ghi nhớ - họ là một số nhà tuyển dụng lớn nhất: Hàn Quốc. Mặt khác, nhiều người hơn có thể có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều sự hiện diện hơn và sự ổn định (ngụ ý) lớn hơn. Nhưng cho dù bạn nghĩ như thế nào, bạn cũng không thể bỏ qua những Các công ty Hàn Quốc này. Rất có thể, bạn biết ai đó đang làm việc cho họ.

NHÂN VIÊN
(FY)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000270KIA MTR
35.847K80200 KRW0.00%620.891K31.888T KRW4.2918678.16 KRW41.39%4.36%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
139480EMART
23.844K70900 KRW0.00%103.874K1.97T KRW10.117010.46 KRW−88.79%2.82%Bán Lẻ
Mua
015760KEPCO
23.694K17970 KRW0.00%634.981K11.536T KRW−31973.89 KRW−32.47%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
023530LOTTE SHOPPING
20.723K74600 KRW0.00%48.659K2.109T KRW−8458.04 KRW−98.43%4.42%Bán Lẻ
Mua
030200KT
20.544K32650 KRW0.00%502.731K8.254T KRW6.644913.92 KRW−19.31%6.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
003490KAL
17.746K22150 KRW0.00%473.306K8.184T KRW6.133611.14 KRW−13.05%3.39%Vận chuyển
Sức mua mạnh
011070LG INNOTEK
14.907K243000 KRW0.00%122.777K5.75T KRW9.7224988.33 KRW−38.62%1.71%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
329180HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
12.765K124500 KRW0.00%111.997K11.052T KRW−1215.59 KRW84.79%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
009150SAMSUNG ELEC MECH
12.365K138100 KRW0.00%218.619K10.231T KRW17.168046.22 KRW−41.08%1.52%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
004020HYUNDAI STEEL
11.619K39650 KRW0.00%338.987K5.216T KRW10.033951.33 KRW−73.21%2.52%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
010140SAMSUNG HVY IND
8.775K8050 KRW0.00%5.301M6.875T KRW−517.88 KRW32.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
042660DAEWOO SHIPBUILDING
8.629K30150 KRW0.00%1.087M8.697T KRW−11700.15 KRW−21.11%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
097950CJ CHEILJEDANG
8.545K298500 KRW0.00%15.141K4.564T KRW16.3318277.75 KRW−54.87%1.84%Vận chuyển
Sức mua mạnh
020560ASIANA AIRLINES
8.344K10470 KRW0.00%105.926K777.807B KRW3.552950.66 KRW0.00%Vận chuyển
Theo dõi
094280HYOSUNG ITX
8.201K12480 KRW0.00%5.003K148.614B KRW10.781158.05 KRW−19.42%6.01%Dịch vụ Thương mại
007070GS RETAIL
7.814K23500 KRW0.00%261.974K2.401T KRW48.02489.39 KRW−93.83%1.83%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
051500CJ FW
7.057K22600 KRW0.00%15.026K268.298B KRW6.753346.34 KRW−17.57%1.55%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
161390HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY
6.986K40250 KRW0.00%241.693K4.91T KRW9.754128.01 KRW−26.20%1.99%Khách hàng Lâu năm
Mua
000720HYUNDAI ENG & CONST
6.902K36450 KRW0.00%488.335K4.115T KRW11.263236.27 KRW−35.95%1.65%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
000120CJ LOGISTICS
6.883K81500 KRW0.00%45.987K1.626T KRW9.398683.38 KRW5.42%0.61%Vận chuyển
Mua
012750S-1
6.817K58500 KRW0.00%62.328K1.978T KRW4.27%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
280360LOTTE WELLFOOD
6.795K110800 KRW0.00%8.429K1.045T KRW29.583746.06 KRW−27.34%2.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
009830HANWHA SOLUTIONS
6.773K30100 KRW−1.63%1.245M5.21T KRW43.45692.77 KRW−65.80%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
005440HYUNDAI GREEN FOOD
5.935K3440 KRW−1.01%188.858K522.887B KRW1.412446.66 KRW200.78%9.35%Khách hàng Lâu năm
005300LOTTE CHILSUNG
5.844K128600 KRW0.00%17.833K1.235T KRW11.3711309.91 KRW−30.30%2.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
034020DOOSAN ENERBILITY
5.816K16670 KRW0.00%3.567M10.677T KRW−349.68 KRW−798.53%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
001680DAESANG
5.72K18350 KRW0.00%56.78K654.755B KRW10.151808.68 KRW−50.30%4.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
028050SAMSUNG ENG
5.612K30550 KRW0.00%802.293K5.988T KRW6.674577.82 KRW110.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
000810SAMSUNG F & M INS
5.588K268500 KRW1.90%92.656K11.207T KRW6.7339913.26 KRW47.01%5.14%Tài chính
Sức mua mạnh
375500DL E&C
5.585K30800 KRW0.00%104.535K1.266T KRW4.057608.96 KRW−37.57%3.25%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
073240KUMHO TIRE
5.521K4630 KRW1.76%442.432K1.33T KRW−3.34 KRW98.78%0.00%Khách hàng Lâu năm
006360GS E&C
5.422K14210 KRW−1.46%506.075K1.206T KRW−1264.57 KRW−122.65%9.15%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
017670SK TELECOM
5.413K51100 KRW0.00%1.352M11.043T KRW10.604819.77 KRW−31.19%6.50%Truyền thông
Sức mua mạnh
004370NONGSHIM
5.321K440000 KRW0.00%21.517K2.544T KRW16.4426762.91 KRW36.57%1.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
032830SAMSUNG LIFE
5.224K72100 KRW0.00%122.951K12.947T KRW6.0711875.30 KRW192.20%4.16%Tài chính
Sức mua mạnh
090430AMOREPACIFIC
5.109K121800 KRW−0.65%97.1K7.497T KRW53.462278.47 KRW87.10%0.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
000880HANWHA
4.927K24500 KRW−0.81%388.978K1.698T KRW2.2610848.45 KRW−4.29%3.06%Công nghiệp Chế biến
Mua
036570NCSOFT
4.789K230500 KRW−2.54%86.931K4.732T KRW16.0414367.86 KRW−42.46%2.90%Dịch vụ Công nghệ
Mua
011170LOTTE CHEMICAL CORP
4.721K137800 KRW0.00%71.396K5.894T KRW−1499.75 KRW−110.43%2.54%Công nghiệp Chế biến
Mua
005850SL CORP.
4.635K32600 KRW0.00%59.13K1.444T KRW6.035406.03 KRW136.82%1.84%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
005830DB INSURANCE
4.634K93400 KRW0.00%167.798K5.608T KRW4.1122751.99 KRW42.38%4.93%Tài chính
Sức mua mạnh
035250KANGWON LAND INC
4.608K15320 KRW0.00%455.289K3.106T KRW11.211366.03 KRW573.61%2.28%Dịch vụ Khách hàng
Mua
039570HDCLABS
4.563K8270 KRW0.98%8.101K203.295B KRW16.18511.10 KRW11.40%5.44%Dịch vụ Công nghệ
079160CJ CGV
4.501K7620 KRW0.00%126.991K363.71B KRW−1572.31 KRW67.77%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
003620SSANGYONG MTR
4.337K8750 KRW−2.89%595.923K1.636T KRW−461.34 KRW79.70%0.00%Khách hàng Lâu năm
272210HANWHA SYSTEMS
4.307K12400 KRW0.00%400.982K2.319T KRW10.541176.55 KRW1309.41%2.02%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
036460KOGAS
4.254K24400 KRW0.00%143.113K2.094T KRW3.147772.84 KRW−48.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
002350NEXEN TIRE
4.153K8000 KRW0.00%51.464K788.547B KRW17.76450.45 KRW1.25%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
307950HYUNDAIAUTOEVER
4.138K181800 KRW0.00%200.499K4.986T KRW34.625251.51 KRW85.96%0.63%Dịch vụ Thương mại
Mua
120110KOLON IND
4.092K45900 KRW0.00%154.998K1.33T KRW12.463683.32 KRW−39.45%2.83%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
035720KAKAO
3.901K45050 KRW0.00%1.395M19.471T KRW171.51262.66 KRW−94.77%0.13%Dịch vụ Thương mại
Mua
204320HL MANDO
3.883K41350 KRW0.00%326.872K1.939T KRW16.192553.76 KRW13.60%1.21%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
079550LIG NEX1
3.773K84600 KRW0.00%110.408K1.844T KRW14.365889.66 KRW−13.63%1.77%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
064350HYUNDAI ROTEM
3.591K28200 KRW0.00%1.263M3.078T KRW13.402105.20 KRW174.79%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
006800MIRAE ASSET SEC
3.585K6660 KRW0.00%434.049K3.548T KRW7.17929.06 KRW−40.38%3.00%Tài chính
Sức mua mạnh
035760CJ ENM
3.466K55900 KRW0.00%75.96K1.159T KRW−12960.56 KRW−479.03%3.76%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
002380KCC
3.432K252500 KRW0.00%20.593K1.857T KRW−5839.61 KRW81.88%3.17%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
003070KOLONGLOBAL
3.43K12410 KRW0.81%59.112K247.167B KRW4.29%Dịch vụ Công nghiệp
103140POONGSAN
3.412K35800 KRW0.00%84.239K1.003T KRW5.995975.82 KRW−27.41%2.79%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
071840LOTTE HIMART
3.383K9250 KRW0.00%11.308K214.005B KRW−23080.23 KRW−395.06%3.24%Bán Lẻ
Mua
130660KEPID
3.227K7850 KRW0.00%194.073K255.91B KRW15.63502.24 KRW42.27%2.90%Công nghệ Điện tử
049770DONGWON F&B
3.211K31200 KRW4.00%29.798K602.023B KRW5.905283.98 KRW70.59%2.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
243840SHIN HEUNG SEC
3.158K45000 KRW0.00%13.45K349.345B KRW22.771975.99 KRW−13.48%0.73%Sản xuất Chế tạo
Mua
069960HYUNDAI DEPARTMENT
3.142K64900 KRW0.00%55.746K1.418T KRW12.865048.54 KRW−48.37%2.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
010950S-OIL
3.137K77400 KRW0.00%222.984K8.915T KRW19.503970.21 KRW−81.57%4.13%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
298040HYOSUNG HEAVY
3.131K184200 KRW0.00%34.671K1.715T KRW27.746640.87 KRW300.89%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
007310OTTOGI
3.122K358500 KRW0.00%5.001K1.34T KRW4.5478998.97 KRW78.84%2.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
010120LS ELECTRIC
3.112K100800 KRW−1.18%175.601K2.956T KRW19.275231.75 KRW65.95%1.09%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
010620HYUNDAI MIPO DOCK
3.103K86600 KRW0.00%207.637K3.449T KRW−2130.75 KRW−101.70%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
108670LX HAUSYS
3.092K45750 KRW0.00%15.714K430.052B KRW−2884.05 KRW49.17%0.44%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000080HITE JINRO
3.077K19320 KRW0.00%156.078K1.343T KRW46.88412.08 KRW−70.00%4.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
005610SPC SAMLIP
2.992K65500 KRW0.00%2.979K530.892B KRW9.856649.29 KRW12.56%2.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
222800SIMMTECH
2.988K37900 KRW0.00%1.208M1.207T KRW19.911903.64 KRW−74.64%1.32%Công nghệ Điện tử
Mua
286940LOTTE DATA
2.94K25000 KRW0.00%26.326K378.234B KRW9.272697.84 KRW114.99%2.80%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
089590JEJUAIR
2.833K11100 KRW0.00%130.221K853.825B KRW−326.91 KRW93.70%0.00%Vận chuyển
Mua
042670HD HYUNDAI INFRACORE
2.815K11010 KRW0.00%2.313M2.197T KRW6.771626.31 KRW−18.70%2.18%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
017800HYUNDAI ELEV
2.735K43250 KRW1.05%176.164K1.691T KRW5.587754.71 KRW81.22%1.16%Sản xuất Chế tạo
088350HANWHA LIFE
2.622K3055 KRW0.00%2.084M2.295T KRW2.401271.08 KRW−0.09%0.00%Tài chính
Mua
005430KOR APO SVC
2.621K40050 KRW0.00%8.296K122.481B KRW8.184897.32 KRW241.99%0.00%Vận chuyển
353200DAEDUCKELECTRONICS
2.609K26500 KRW0.00%369.002K1.331T KRW12.612100.87 KRW−19.71%1.51%Công nghệ Điện tử
Mua
004170SHINSEGAE
2.593K203000 KRW−0.73%38.872K1.916T KRW5.0040595.66 KRW−1.28%1.85%Bán Lẻ
Mua
016360SAMSUNG SECU
2.589K37650 KRW0.00%110.571K3.362T KRW6.256024.41 KRW−23.19%4.52%Tài chính
Sức mua mạnh
001230DONGKUK STL MILL
2.57K11020 KRW−0.36%41.471K154.234B KRW−25794.08 KRW−150.80%27.19%Khoáng sản phi năng lượng
019680DAEKYO
2.505K2355 KRW0.00%23.73K186.356B KRW−1600.40 KRW−116.46%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
002150DOHWA ENGINEERING
2.495K8280 KRW0.00%119.387K275.699B KRW157.5052.57 KRW−89.11%3.38%Dịch vụ Công nghiệp
185750CHONGKUNDANG
2.396K93400 KRW0.00%27.226K1.158T KRW9.559777.13 KRW171.93%1.02%Công nghệ Sức khỏe
Mua
136480HARIM
2.325K2770 KRW0.00%384.865K294.138B KRW9.15302.78 KRW0.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
006280GC CORP
2.302K109700 KRW0.00%24.363K1.252T KRW49.212229.12 KRW−79.60%1.60%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
128940HANMIPHARM
2.297K289000 KRW0.00%22.764K3.603T KRW35.288192.42 KRW29.55%0.17%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
091810TWAYAIR
2.275K2310 KRW0.00%321.89K463.308B KRW41.3055.93 KRW0.00%Vận chuyển
Mua
068270CELLTRION
2.263K139300 KRW0.00%435.892K19.953T KRW36.333834.01 KRW−0.61%0.26%Công nghệ Sức khỏe
Mua
009240HANSSEM
2.215K57700 KRW0.00%22.339K995.869B KRW−6617.47 KRW−466.54%3.29%Khách hàng Lâu năm
Mua
018880HANON SYSTEMS
2.211K9250 KRW0.00%732.05K4.936T KRW35.80258.35 KRW−25.82%3.89%Sản xuất Chế tạo
Mua
022100POSCO DX
2.169K51700 KRW−1.52%1.842M7.848T KRW108.68475.72 KRW98.71%0.15%Dịch vụ Thương mại
071320KDHC
2.167K25000 KRW0.00%678289.469B KRW−8484.45 KRW63.60%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
000990DB HITEK
2.143K49400 KRW0.00%176.099K2.142T KRW5.399158.25 KRW−24.85%2.63%Công nghệ Điện tử
317400XI SND
2.121K5010 KRW0.00%43.768K194.3B KRW3.821311.35 KRW−22.00%5.99%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
003920NAMYANG DAIRY
2.109K462000 KRW0.00%453364.227B KRW−82727.69 KRW−13.30%0.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
095720WOONGJIN THINKBIG
2.106K2465 KRW0.00%646.066K277.764B KRW−35.28 KRW−126.02%2.84%Dịch vụ Khách hàng
Mua
000150DOOSAN
2.099K114600 KRW0.00%582.12K1.795T KRW−34143.74 KRW−77.54%1.75%Công nghệ Điện tử
Mua