Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
051630 CHINYANG CHEM
3430.0029.92%790.00Sức mua mạnh9.295M31.680B-6.98102.00Vật liệu cơ bản
208890 EDUPARTNER
1495.0015.00%195.00Bán6792.588BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
299670 SMVINA
8690.0014.95%1130.00Bán58.240BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
277880 TSI
7550.0014.92%980.00Sức mua mạnh60
267810 ANTZ
2435.0014.86%315.00Mua333.280BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
281310 BIOSYNECTICS
8630.0014.61%1100.00Bán219.662BChăm sóc sức khỏe
245030 SPACE
4300.0013.16%500.00Bán10.067K3.952BCông nghệ
225850 MIEV
3895.0013.06%450.00Mua110.619BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
208850 EB TECH
4750.0012.83%540.00Mua4109.928BCông nghiệp
065940 BIOVILL
2925.0011.85%310.00Mua17.999M94.213B-1265.7572.00Vật liệu cơ bản
223220 GURUM GAMES & COMPANY
600.0011.52%62.00Bán1
232680 RAONTEC
6770.0010.80%660.00Bán226.073BCông nghệ
069540 LIGHTRON
8080.0010.68%780.00Mua589.317K98.835B-176.11145.00Công nghệ
232530 ENERGY MATERIAL TECH
2400.0010.09%220.00Sức mua mạnh2121.898BVật liệu cơ bản
001210 KUMHO ELEC
7620.009.96%690.00Mua28.812K42.347B-2778.36204.00Công nghiệp
200230 TELCON RF PHARM
9610.009.95%870.00Mua13.109M684.468B-233.5183.00Công nghệ
069140 NURIPLAN
6490.009.63%570.00Mua321.635K27.759B9.03762.9080.00Công nghiệp
112190 KC INDUSTRY
4000.009.44%345.00Mua92
003780 CHIN YANG INDUSTRY
3550.009.40%305.00Sức mua mạnh13.604M42.185B37.9285.5862.00Vật liệu cơ bản
134060 E-FUTURE
4600.008.88%375.00Bán1.456M19.013B-155.2245.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
217320 SUNTECH
8080.008.46%630.00Bán1687.822BCông nghiệp
012030 DB
878.008.13%66.00Mua1.035M155.117B-2.13387.00Công nghệ
002900 TONGYANGMOOLSAN
1935.008.10%145.00Bán15.146M117.046B-52.62685.00Công nghiệp
086250 HWASHIN TECH
4950.008.08%370.00Sức mua mạnh596.661K44.426B-187.54118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
224020 SKCS
1210.008.04%90.00Bán1.260K3.024BCông nghệ
109820 GENEMATRIX
3560.007.07%235.00Bán406.685K50.949B-112.1430.00Chăm sóc sức khỏe
139050 DAYLIBC
2350.007.06%155.00Mua3.387M63.639B-731.80163.00Công nghệ
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3100.006.90%200.00Bán29.300BCông nghệ
041140 NEXON GT
7430.006.60%460.00Bán723.951K239.185B-605.78315.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
265560 YHTEC
9400.006.58%580.00Bán125.600K46.616B8.89986.52Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
155650 YMC
8990.006.26%530.00Mua1.371M167.823B10.98770.54152.00Công nghệ
014990 IN THE F
2400.006.19%140.00Sức mua mạnh3.305M133.182B238.569.47288.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
141020 FORTIS
2500.006.16%145.00Mua1.037M106.025B-19.6653.00Công nghệ
090740 YOUNYI
2435.006.10%140.00Mua2.335M36.720B-929.82161.00Công nghệ
023790 DONGILSTEEL
4005.006.09%230.00Bán89.171K23.887B-881.0599.00Vật liệu cơ bản
138360 ACTCOS
6970.006.09%400.00Bán444.326K178.947B-262.7570.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
078350 HANYANG DIGI
3935.005.92%220.00Bán371.257K35.756B-117.1745.00Công nghệ
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
5200.005.91%290.00Bán9
225570 NAT GAMES
9050.005.85%500.00Bán347.772K201.701B12052.610.83372.00Công nghệ
054780 KEYEAST
3570.005.78%195.00Mua11.432M286.207B-19.1454.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
070590 HANSOL INTIC
2155.005.64%115.00Mua124.303K28.314B5.12398.18274.00Công nghệ
054180 CHOONGANG OCEAN
3500.005.58%185.00Mua846.451K80.691B-80.7366.00Công nghiệp
185190 SUPPRO
4750.005.56%250.00Sức mua mạnh116.630BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
258610 EWK
4285.005.54%225.00Bán698.102K29.218B16.94239.6128.00Năng lượng
250060 MOBIIS
5150.005.53%270.00Sức mua mạnh3.664M152.324B280.0017.4324.00Tài chính
238500 ROBO3
5450.005.42%280.00Sức mua mạnh501
026890 DPC
5550.005.31%280.00Mua24.460M196.179B15.60337.9149.00Công nghiệp
059100 IC
7160.005.29%360.00Bán43.096K47.747B-993.82111.00Công nghiệp
037400 WOOREE LIGHTING
1095.005.29%55.00Bán5.346M23.869B-546.5167.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
266870 POWER FULX
3000.005.26%150.00Bán54417.980BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
013870 GMB KOREA
6800.005.26%340.00Bán111.857K123.207B28.05230.28702.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
091340 S&K
4935.005.22%245.00Sức mua mạnh252.878K54.890B8.23588.0675.00Công nghệ
112240 SFC
4705.005.14%230.00Bán2.030M188.736B-423.40107.00Năng lượng
051160 GAEASOFT
1500.004.90%70.00Bán371.271K19.951B-82.96170.00Công nghệ
008600 WILLBES
1315.004.78%60.00Bán455.698K63.301B-94.52202.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
058450 ILYA
1550.004.73%70.00Bán204.793K23.443B-497.67154.00Công nghệ
021045 DAEHO P&C(1P)
1665.004.72%75.00Mua202.219K98.734B104.8313.45243.00Vật liệu cơ bản
215100 ROBOROBO
2800.004.67%125.00Mua1.259M47.611B58.0349.202.00Tài chính
033290 COWELL F/S
5050.004.66%225.00Mua335.551K433.023B8.88543.50327.00Công nghiệp
071970 STX HEAVY INDUSTRIES
2740.004.58%120.00Bán520.693K65.072B48.5658.271126.00Công nghiệp
024910 KYUNGCHANG
1840.004.55%80.00Bán8.023M60.940B-1484.301162.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
067900 Y-ENTEC
4945.004.44%210.00Mua388.474K86.175B8.40563.89187.00Công nghiệp
016880 WOONGJIN
2255.004.40%95.00Bán431.150K156.516B-386.751112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010040 KRC
6030.004.33%250.00Sức mua mạnh6.197M122.904B19.82291.63629.00Vật liệu cơ bản
008290 WPMULSAN
3620.004.32%150.00Bán115.231K133.215B-6.3248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
093640 TAMUL
6150.004.24%250.00Bán90.094K43.686B-683.3259.00Công nghệ
004835 DUKSUNG(1P)
4060.004.24%165.00Mua266.015K55.833B-95.57171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
020180 DIC
985.004.23%40.00Bán221.816K36.315B21.3844.21316.00Công nghệ
054210 ELENTEC
2835.004.23%115.00Bán22.919K55.701B-302.01319.00Công nghiệp
204620 GLOBAL TAX FREE
7050.004.14%280.00Bán118.296K123.585B518.1242.633.00Công nghiệp
044060 JOKWANG ILI
6090.004.10%240.00Bán598.699K57.831B13.82423.17113.00Công nghiệp
218150 MILAE BIORESOURCES
4065.004.10%160.00Mua2.573M68.727B-513.222.00Tài chính
258050 TECH TRANS
5200.004.00%200.00Sức mua mạnh6
102210 HAEDUK POWERWAY
2770.003.94%105.00Bán2.747M193.736B-115.2898.00Công nghiệp
001570 KUMYANG
2600.003.79%95.00Mua755.048K95.303B18.10138.41101.00Vật liệu cơ bản
033110 ED
685.003.79%25.00Bán283.990K41.787B-1038.6647.00Công nghiệp
208640 THUMBAGE
2895.003.76%105.00Bán366.134K211.224B-207.801.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065650 MEDIFRON DBT
5800.003.76%210.00Bán320.475K164.565B-566.5623.00Công nghệ
219420 LINKGENESIS
7470.003.75%270.00Bán100.267K70.454B25.40283.48Công nghệ
053290 NE NEUNGYULE
2930.003.72%105.00Bán690.253K34.156B-524.63226.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
058220 ARION
1400.003.70%50.00Sức mua mạnh2.784M120.778B-325.7777.00Công nghệ
002800 SINSIN PHARM
9250.003.70%330.00Bán1.172M135.321B41.50214.92Chăm sóc sức khỏe
089970 APTC
5360.003.68%190.00Bán76.487K120.120B9.32512.3842.00Công nghệ
206400 ENTERMATE
2405.003.66%85.00Bán388.984K102.463B-487.390.00Công nghệ
021040 DAEHO P&C
1415.003.66%50.00Mua10.336M98.734B104.8313.45243.00Vật liệu cơ bản
203690 PROSTEMICS
7360.003.66%260.00Bán667.466K316.326B-97.4567.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
051490 NARA M&D
6010.003.62%210.00Bán93.208K80.083B22.97252.55263.00Công nghiệp
217880 TILON
6350.003.59%220.00Mua58220.415BCông nghệ
037460 SAMJI ELECT
9580.003.57%330.00Bán114.860K143.703B5.201790.22153.00Công nghệ
006050 KUKYOUNGG&M
1475.003.51%50.00Bán3.023M48.301B42.0133.92120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
042040 KPM TECH
1330.003.50%45.00Bán8.384M113.052B6.96184.6280.00Vật liệu cơ bản
156100 L&K BIOMED
8900.003.49%300.00Bán38.548K89.588B-434.75Chăm sóc sức khỏe
113810 DGENX
660.003.45%22.00Bán1.334M20.817B-186.39246.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
014570 KOREAN DRUG
7910.003.40%260.00Bán2.116M83.489B21.23360.42259.00Chăm sóc sức khỏe
045890 DB LIGHTEC
1525.003.39%50.00Bán114.782K38.404B93.3977.85289.00Công nghiệp
015750 SW HITECH
3995.003.36%130.00Bán155.316K309.168B27.21142.031465.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
050120 LIVEPLEX
836.003.34%27.00Theo dõi956.654K67.344B42.1519.2027.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035620 BARUNSON E&A
1410.003.30%45.00Bán510.774K95.399B1.451040.6736.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
019570 GIC
661.003.28%21.00Mua494.293K25.600B-32.037.00Tài chính
005390 SHINSUNG TONGSANG
984.003.25%31.00Bán231.513K136.954B18.1852.42777.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất