Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
038620 WIZ
2145.0030.00%495.00Sức mua mạnh14.019M57.648B22.5375.1173.00Dịch vụ Công nghệ
039860 NANOENTEK
9980.0029.95%2300.00Sức mua mạnh3.293M198.293B75.21102.70Dịch vụ Công nghệ
255220 SG
2675.0029.85%615.00Sức mua mạnh12.956M66.430B-10.07189.00Sản xuất Chế tạo
096040 E-TRON
709.0029.85%163.00Mua604.866M285.382B-26.0766.00Dịch vụ Công nghệ
317850 DAEMO
6650.0025.00%1330.00Sức mua mạnh9.414M44.119B133.2639.92129.00Sản xuất Chế tạo
093230 EID
382.0024.84%76.00Mua545.741M238.963B-36.0123.00Công nghệ Điện tử
227950 N2TECH
2790.0023.45%530.00Mua32.419M134.525BHỗn hợp
195990 ABPRO BIO
1100.0022.36%201.00Mua145.948M210.479B-255.3039.00Sản xuất Chế tạo
010470 ORICOM
7200.0021.01%1250.00Sức mua mạnh3.830M68.275B89.2267.55Dịch vụ Thương mại
064480 BRIDGETEC
5750.0020.42%975.00Sức mua mạnh15.432M57.520B65.4972.92Dịch vụ Thương mại
024810 E.T.I
266.0017.70%40.00Sức mua mạnh846.819M163.055B-27.73172.00Sản xuất Chế tạo
054040 KCI
5750.0017.59%860.00Sức mua mạnh13.781M73.805B8.79556.5488.00Công nghệ Điện tử
148140 BDI
8190.0015.03%1070.00Sức mua mạnh4.625M149.786B-1774.5588.00Sản xuất Chế tạo
258050 TECH TRANS
1840.0015.00%240.00Sức mua mạnh1.539KCông nghiệp Chế biến
207490 APEX INTEC
9410.0014.90%1220.00Bán20034.668B71.00Dịch vụ Phân phối
008600 WILLBES
2205.0014.55%280.00Sức mua mạnh36.814M114.573B-44.47Hàng tiêu dùng không lâu bền
189350 COSET
3290.0014.43%415.00Mua39216.200BSản xuất Chế tạo
140070 SURPLUSGLOBAL
6910.0012.91%790.00Sức mua mạnh10.753M206.359B18.69327.4151.00Dịch vụ Phân phối
232830 SECUCEN
4960.0012.73%560.00Mua4.502KDịch vụ Công nghệ
310200 ANIPLUS
2760.0012.20%300.00Sức mua mạnh16.289M53.832BDịch vụ Khách hàng
100700 SEWOONMEDICAL
5500.0012.02%590.00Mua20.507M211.477B21.11232.55Công nghệ Sức khỏe
092590 LUXPIA
4085.0011.92%435.00Sức mua mạnh5327.123B116.00Công nghệ Sức khỏe
101000 SSII
1270.0011.89%135.00Mua5.970M71.519B56.3422.34Sản xuất Chế tạo
122830 ONE4U
2390.0011.68%250.00Mua1.338K14.673B8.00Truyền thông
227610 OUTIN
2580.0010.49%245.00Sức mua mạnh943.565K45.973B-647.37154.00Bán Lẻ
010040 KRC
4800.0010.34%450.00Sức mua mạnh15.346M92.337B65.8266.09594.00Khoáng sản phi năng lượng
033830 TBC
1930.009.97%175.00Sức mua mạnh59.390M171.110B44.0339.86Dịch vụ Khách hàng
037400 WOOREE LIGHTING
4130.009.84%370.00Sức mua mạnh21.388M66.442B14.00268.6151.00Sản xuất Chế tạo
215050 B&D LIFE HEALTH
1740.009.78%155.00Mua13.108B26.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
003720 SAMYOUNG CHEM
3190.009.25%270.00Mua1.547M99.414B462.196.32189.00Công nghiệp Chế biến
033180 FEELUX
3815.009.16%320.00Mua34.129M474.310B-503.10148.00Công nghệ Điện tử
150440 FINOTEK
2990.009.12%250.00Mua36.838K26.353B50.00Dịch vụ Công nghệ
079170 HANCHANG
8590.008.73%690.00Sức mua mạnh1.567M41.359B34.74227.39Công nghiệp Chế biến
083640 INCON
2570.008.67%205.00Mua6.680M100.343B-152.47Khách hàng Lâu năm
044180 KD
2500.008.23%190.00Sức mua mạnh26.196M29.415B-2128.9742.00Sản xuất Chế tạo
001210 KUMHO ELEC
2935.008.10%220.00Mua515.964K29.402B-2294.48104.00Sản xuất Chế tạo
065170 NEXT BT
1545.008.04%115.00Mua7.077M122.662B-208.3926.00Công nghiệp Chế biến
261200 DENTIS
2175.007.94%160.00Sức mua mạnh3.362M142.282B-187.39306.00Công nghệ Sức khỏe
276240 ELIVISION
464.007.91%34.00Mua202Công nghệ Điện tử
075130 PLANTYNET
7300.007.83%530.00Sức mua mạnh1.243M51.880B51.66131.0667.00Dịch vụ Công nghệ
027710 FARMSTORY
2215.007.79%160.00Mua109.215M230.054B8.38245.37453.00Công nghiệp Chế biến
234920 ZAIGLE
4270.007.69%305.00Sức mua mạnh1.378M52.628B61.5064.47Khách hàng Lâu năm
010100 KOR FLANGE
3295.007.50%230.00Sức mua mạnh1.538M93.331B8.08379.35478.00Sản xuất Chế tạo
311060 LAT
4050.007.43%280.00Sức mua mạnh168Sản xuất Chế tạo
053060 SAE DONG
2395.007.40%165.00Mua425.969K29.125B-853.63286.00Sản xuất Chế tạo
009580 MOORIM P&P
5120.007.23%345.00Sức mua mạnh901.571K299.970B-138.55Công nghiệp Chế biến
187790 NANO
1785.007.21%120.00Sức mua mạnh14.766M41.001B-412.44Công nghiệp Chế biến
014160 DAEYOUNG PKG
3205.007.19%215.00Sức mua mạnh38.743M315.001B93.0432.14366.00Công nghiệp Chế biến
138490 KOLON PLASTICS
7020.007.18%470.00Sức mua mạnh3.193M245.860B83.1578.77346.00Công nghiệp Chế biến
133750 MEGAMD
4580.007.13%305.00Sức mua mạnh9.963M93.267B19.10225.58314.00Dịch vụ Thương mại
033170 SIGNETICS
1510.007.09%100.00Sức mua mạnh10.571M117.876B-435.50144.00Công nghệ Điện tử
025620 JAYJUN COSMETIC
1820.007.06%120.00Mua1.113M62.738B-1735.98225.00Bán Lẻ
319400 HYUNDAI MOVEX
4635.007.04%305.00Mua645.496K431.301B318.4413.60Tài chính
096610 RFSEMI
6130.006.98%400.00Sức mua mạnh6.433M52.374B-2305.56316.00Công nghệ Điện tử
007980 PAN-PACIFIC
2735.006.84%175.00Sức mua mạnh9.353M110.817B-261.53Công nghiệp Chế biến
112190 KC INDUSTRY
2970.006.83%190.00Sức mua mạnh9.502KDịch vụ Công nghiệp
221610 JAANHBIO INC
360.006.82%23.00Mua71.582M95.635B-106.6869.00Công nghiệp Chế biến
016090 DAEHYUN
2560.006.44%155.00Sức mua mạnh1.072M106.056B11.81203.65Hàng tiêu dùng không lâu bền
007120 MIRAEING
580.006.42%35.00Sức mua mạnh3.315M69.490B3.56152.8938.00Công nghệ Điện tử
114630 UNO&COMPANY
6250.006.11%360.00Sức mua mạnh306.730K80.753B41.71141.21132.00Công nghiệp Chế biến
040350 CUROCOM
1400.006.06%80.00Mua7.271M161.341B-130.7134.00Công nghệ Điện tử
017180 MYUNGMOON PHARM
5640.006.02%320.00Mua1.411M179.171B-1006.86336.00Công nghệ Sức khỏe
196700 WAPS
2310.005.96%130.00Sức mua mạnh645.491K28.767B-60.8986.00Công nghiệp Chế biến
263860 GENIANS
8490.005.86%470.00Sức mua mạnh1.167M66.619B23.76349.25132.00Dịch vụ Công nghệ
009200 MOORIM PAPER
2950.005.73%160.00Sức mua mạnh1.580M117.546B-925.29466.00Công nghiệp Chế biến
206400 BENOHOLDINGS
7230.005.70%390.00Mua425.914K151.926B-781.9215.00Dịch vụ Công nghệ
001020 PAPERCOREA
2530.005.64%135.00Sức mua mạnh571.499K89.858B5.01161.00Công nghiệp Chế biến
092600 NC&
4815.005.59%255.00Bán499.934K97.930B-741.78Công nghệ Điện tử
215480 TOEBOX KOREA
1530.005.52%80.00Sức mua mạnh16.373M68.327B-32.6039.00Dịch vụ Phân phối
006920 MOHENZ
5950.005.50%310.00Sức mua mạnh936.820K62.572B1127.715.0070.00Khoáng sản phi năng lượng
105550 TRUWIN
5800.005.45%300.00Sức mua mạnh855.967K95.230B105.7153.93117.00Khách hàng Lâu năm
263800 DATASOLUTION
6460.005.38%330.00Mua208.221K100.956B198.0130.96Dịch vụ Công nghệ
032820 WOORITG, INC.
1475.005.36%75.00Sức mua mạnh15.958M180.031B-10.43Khách hàng Lâu năm
033200 MOATECH
10000.005.26%500.00Mua109.273K88.364B-313.22Công nghệ Điện tử
254120 XAVIS
2315.005.23%115.00Mua1.048M44.642B-328.1784.00Công nghệ Sức khỏe
095720 WOONGJIN THINKBIG
4740.005.22%235.00Mua25.891M544.010B340.5613.232319.00Dịch vụ Khách hàng
036540 SFASEMICON
8400.005.13%410.00Sức mua mạnh13.193M1326.470B77.23103.46Công nghệ Điện tử
042940 SANGJI CAELUM
1725.004.86%80.00Sức mua mạnh2.351M93.247B-175.70Khách hàng Lâu năm
080420 MODA-INNOCHIPS
4010.004.84%185.00Sức mua mạnh2.639M293.376B28.66133.44Bán Lẻ
266170 REDWOODS
1780.004.71%80.00Mua2911.005B15.00Dịch vụ Khách hàng
002820 SUN&L CO LTD
5830.004.67%260.00Sức mua mạnh116.855K67.072B-775.83Khoáng sản phi năng lượng
217600 CHEMON
3620.004.62%160.00Mua15.143M196.455BDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
064240 HOMECAST
3295.004.60%145.00Sức mua mạnh348.083K104.476B-52.5849.00Công nghệ Điện tử
244920 A PLUS ASSET
9770.004.49%420.00Mua726.738K220.877B9.241011.92400.00Tài chính
018700 BARUNSON
3555.004.41%150.00Sức mua mạnh5.882M99.577BDịch vụ Khách hàng
086220 NATURALFNP
2290.004.33%95.00Mua124.108BCông nghệ Sức khỏe
064090 FN REPUBLIC
267.004.30%11.00Bán3.852M29.012B-418.0133.00Dịch vụ Thương mại
001360 SAMSUNG PHARM
6080.004.29%250.00Mua2.782M396.825B-652.81197.00Công nghệ Sức khỏe
137940 NEXTEYE
1460.004.29%60.00Mua4.292M99.471B-152.96Công nghệ Điện tử
192410 GNI
4565.004.22%185.00Mua1.131M129.328B-403.82Công nghệ Điện tử
009460 HANCHANG PAPER
2475.004.21%100.00Sức mua mạnh4.105M141.710B13.38177.48215.00Công nghiệp Chế biến
239340 ZUMINTERNET
5950.004.20%240.00Sức mua mạnh555.751K152.420B129.0444.25Truyền thông
039020 EAGON HOLDINGS
5480.004.18%220.00Mua13.489M87.720B-8.23Sản xuất Chế tạo
065770 CS
6230.004.18%250.00Sức mua mạnh15.922M86.642B630.849.48Công nghệ Điện tử
224060 CODI-M
250.004.17%10.00Bán20.678M63.966B-99.8575.00Sản xuất Chế tạo
067290 JW SHINYAK
5540.004.14%220.00Sức mua mạnh609.154K233.953B-147.72260.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
038530 GOLD PACIFIC
1385.004.14%55.00Mua6.251M94.368B-159.4027.00Công nghệ Điện tử
002720 KUKJE PHARMA
7840.004.12%310.00Mua327.200K136.652B62.85119.81Công nghệ Sức khỏe
019180 THN
3425.004.10%135.00Sức mua mạnh312.591K60.120B-900.81Sản xuất Chế tạo
266870 POWER FULX
1030.004.04%40.00Mua15.006K6.113B39.00Công nghệ Sức khỏe
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất