Cổ phiếu Hàn đã tăng giá nhiều nhất

Nếu bạn có một doanh nghiệp mạnh, được thiết kế hoàn hảo, được thực hiện một cách chuyên nghiệp, thì giá cổ phiếu có thể tăng cao hơn nhiều so với mức trung bình thị trường, hướng tới ánh mặt trời chói lọi của mức giá cao nhất trong lịch sử. Nhưng - cũng giống như Icarus - sáp cũng có thể tan chảy và đôi cánh cũng hỏng, và giá giảm mạnh, rơi xuống đại dương đang chờ đợi. Đạo lý của câu chuyện là: trong khi những cổ phiếu tăng giá hàng đầu có thể đại diện cho cơ hội giao dịch theo đà tăng giá, chúng cũng có thể đại diện cho một đỉnh và có thể dễ dàng nhận thấy sự sụt giảm giá cổ phiếu trong tương lai. Chứng khoán Hàn Quốc đạt được nhiều lợi nhuận hàng đầu này có thể vừa là một may mắn vừa là một lời nguyền, và bạn là một nhà kinh doanh để đưa ra lời kêu gọi tốt nhất về những gì có thể xảy ra nhất trong thực tế, dựa trên tất cả thông tin được đưa ra trước bạn.

Thay đổi % 1 Ngày
Giá
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
065500ORIENT PRECISION INDUSTRIES
30.00%1469 KRW9.764M46.606B KRW−153.70 KRW−179.03%0.00%Sản xuất Chế tạo
071460WINIA
29.94%868 KRW5.921M30.872B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
016790CANARIABIO
29.93%6100 KRW23.37M1.054T KRW−2109.08 KRW−5119018.93%0.00%Công nghiệp Chế biến
130740TPC GLOBAL
21.74%3920 KRW12.635M44.205B KRW−169.13 KRW44.34%0.00%Dịch vụ Phân phối
373200HAAINC KOREA
19.69%6200 KRW2.21M117.347B KRW−119.02 KRW3.86%0.81%Sản xuất Chế tạo
191410RYUK-IL C&S
19.62%4695 KRW1.89M50.741B KRW−334.59 KRW−139.07%0.00%Công nghệ Điện tử
244460OLIPASS
18.62%3185 KRW6.343M95.805B KRW−624.87 KRW32.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
000040KR MOTORS
16.69%853 KRW8.433M82B KRW−149.94 KRW−79.03%0.00%Khách hàng Lâu năm
024060HEUNGU
15.90%7290 KRW8.854M106.003B KRW58.98123.61 KRW−17.24%2.06%Công ty dịch vụ công cộng
233990JILGYUNGYI
14.80%450 KRW216.644B KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
013360ILSUNG CONST
14.66%1885 KRW8.352M101.837B KRW26.0072.49 KRW−11.77%0.27%Dịch vụ Công nghiệp
311060LAT
14.59%8480 KRW20126.826B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
390110ANYMEDI
14.51%4065 KRW1Công nghệ Sức khỏe
121060UNIPOINT
14.35%972 KRW24.665B KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
348080QURATIS
13.90%3155 KRW3.665MCông nghệ Sức khỏe
136660QMC
13.58%920 KRW2.816K8.541B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
065170BLPT
13.56%628 KRW26.264M55.872B KRW−156.82 KRW−9.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
004840DRB HOLDING
12.35%5730 KRW216.977K110.341B KRW5.671009.90 KRW433.96%0.70%Sản xuất Chế tạo
116100SUN-MC
12.24%1355 KRW118.466B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
205470HUMASIS
12.21%2435 KRW48.466M314.956B KRW−537.39 KRW−120.34%0.00%Công nghệ Sức khỏe
051980JOONGANG AM
11.77%1538 KRW1.229M119.721B KRW−1702.60 KRW−155.11%0.00%Công nghệ Điện tử
236030SSIAL FOOD
11.72%5100 KRW411.937B KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
088290EWON COMFORTECH
10.49%3055 KRW1.604M74.189B KRW10.17300.36 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
092200DIC
10.40%6580 KRW4.492M254.948B KRW13.16500.17 KRW20.09%0.00%Sản xuất Chế tạo
377460WINIA AID
10.25%1549 KRW37.363M23.844B KRW2.20704.26 KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
045340TSB
10.01%4670 KRW1.579M39.966B KRW23.56198.20 KRW−49.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
005110HANCHANG
10.00%352 KRW2.799M32.14B KRW−368.22 KRW−1.89%0.00%Dịch vụ Phân phối
069140NURIPLAN
9.89%2500 KRW390.322K32.746B KRW−1879.55 KRW−1451.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
318660TIME TECHNICAL SUPPORT
9.68%1700 KRW2403.659B KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
389030GENINUS
9.65%4830 KRW1.38M160.017B KRW−252.67 KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
217320SUNTECH
9.44%4000 KRW3714.2B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
258830SEJONG MEDICAL
9.22%1185 KRW3.65M65.372B KRW−1568.94 KRW−948.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
151910SBW LIFE SCIENCES
9.09%456 KRW3.338M80.773B KRW−40.40 KRW81.02%0.00%Công nghệ Điện tử
072520GENNBIO
9.02%447 KRW2.465M25.544B KRW−839.74 KRW−26.28%0.00%Dịch vụ Phân phối
178600DAEDONG KOREA GINSENG
8.05%3020 KRW1013.438B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
023770PLAYWITH
7.93%5990 KRW108.989K50.716B KRW−871.36 KRW−13324.69%0.00%Khách hàng Lâu năm
202960PANDORA TV
7.93%885 KRW35410.474B KRW0.00%Dịch vụ Thương mại
288490NARASOFT
7.84%55 KRW67.959K2.38B KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
187420GENOFOCUS
7.76%3890 KRW101.604K88.53B KRW−606.94 KRW−57.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
002900TYM
7.69%5740 KRW669.922K236.377B KRW3.641578.06 KRW−21.00%3.19%Sản xuất Chế tạo
171120LION CHEMTECH
7.22%4010 KRW117.906K140.186B KRW18.90212.20 KRW−24.26%2.49%Khoáng sản phi năng lượng
066910SONOKONG
7.16%2545 KRW960.268K74.451B KRW−296.16 KRW−731.04%0.00%Khách hàng Lâu năm
109610SY
7.11%6330 KRW10.32M302.182B KRW83.4475.86 KRW−64.52%0.00%Công nghiệp Chế biến
212310HUVEXEL
7.09%3700 KRW8.348K25.298B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
002630OBI
7.04%669 KRW9.535M79.322B KRW−9.98 KRW90.93%0.00%Dịch vụ Thương mại
037400WOOREE ENTERPRISE
6.98%1517 KRW149.658K36.789B KRW9.19165.13 KRW−80.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
069330U.I.DISPLAY
6.87%1773 KRW82.089K25.012B KRW28.3062.65 KRW−86.45%0.00%Khách hàng Lâu năm
050960SOOSAN INT
6.84%9840 KRW589.701K66.43B KRW17.42564.77 KRW98.20%1.27%Dịch vụ Công nghệ
290120DAYOU AP
6.83%3050 KRW300.62K38.988B KRW3.82797.99 KRW−31.08%6.56%Sản xuất Chế tạo
009620SAMBO IND
6.77%1152 KRW2.785M52.133B KRW−434.42 KRW−1418.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
161570THE MIDONG
6.69%1451 KRW264.693K30.324B KRW−408.55 KRW−42.77%0.00%Công nghệ Điện tử
103840WOOYANG
6.45%5610 KRW484.854K79.987B KRW−81.54 KRW−24.74%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
096610RFSEMI
6.43%9270 KRW117.445K144.683B KRW−1354.53 KRW−39.04%0.00%Công nghệ Điện tử
020400DAEDONGMETAL
6.38%10000 KRW121.046K31.892B KRW9.051105.53 KRW168.54%0.60%Sản xuất Chế tạo
090710HYULIM ROBOT
6.35%1624 KRW4.826M265.904B KRW−141.79 KRW−21.61%0.00%Sản xuất Chế tạo
115480CU MEDICAL
6.31%944 KRW370.305K45.43B KRW15.9759.12 KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
073540FRTEK
6.31%2360 KRW337.949K26.904B KRW3.00785.93 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
103230S&W CORP.
6.27%4410 KRW46.673K31.752B KRW7.24609.44 KRW1355.98%0.00%Sản xuất Chế tạo
024740HANILFORGING
6.19%2315 KRW442.903K72.158B KRW6.57352.49 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
079160CJ CGV
6.15%5700 KRW3.587M697.858B KRW−1572.31 KRW67.77%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
198080NPD
6.10%2000 KRW19.454K43.07B KRW−199.20 KRW−706.22%0.00%Công nghệ Điện tử
348030MOBIRIX
6.08%8020 KRW434.828K77.022B KRW42.43189.02 KRW−78.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
100590MERCURY
6.06%7880 KRW5.328M119.184B KRW34.00231.74 KRW96.25%0.00%Công nghệ Điện tử
351320SAT
6.05%2630 KRW386.415K57.902B KRW−95.79 KRW67.42%0.61%Công nghệ Điện tử
258790SOFTCAMP
6.02%1532 KRW153.056K36.735B KRW93.7116.35 KRW−68.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300120LAONPEOPLE
6.01%6700 KRW109.184K139.601B KRW−254.34 KRW−38.13%0.75%Dịch vụ Công nghệ
003610PANGRIM
5.97%2130 KRW320.413K82.391B KRW−39.64 KRW−134.19%2.11%Công nghiệp Chế biến
246250SLS BIO
5.80%8390 KRW14.789K57.602B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
119830ITEK
5.77%8800 KRW125.723K185.512B KRW10.37848.93 KRW0.00%Dịch vụ Thương mại
257990NOWCOS
5.77%4950 KRW3429.125B KRW0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
023960SC ENGINEERING
5.73%2400 KRW2.463M75.435B KRW13.99171.61 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
003060APROGEN BIOLOGICS
5.70%371 KRW2.32M246.993B KRW−19.37 KRW−174.35%0.00%Công nghệ Sức khỏe
096690AROOT
5.69%446 KRW409.996K71.797B KRW31.2114.29 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
039980LEENOS
5.59%888 KRW430.96K40.247B KRW−60.70 KRW−471.01%0.00%Dịch vụ Công nghệ
039020EAGON HOLDINGS
5.56%3135 KRW437.767K67.902B KRW−122.03 KRW−167.84%1.59%Sản xuất Chế tạo
002070VIVIEN
5.53%1317 KRW210.879K39.239B KRW−164.70 KRW67.53%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
083650BHI
5.51%8240 KRW678.94K254.963B KRW−388.65 KRW73.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
079170HANCHANG
5.43%9120 KRW27.885K47.149B KRW12.73716.57 KRW−13.46%2.19%Công nghiệp Chế biến
198940HANJOO LIGHT METAL
5.43%4270 KRW3.654M82.991B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
232530ENERGY MATERIAL TECH
5.40%4685 KRW18.051K120.003B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
299660CELLID
5.38%4505 KRW217.393K61.281B KRW−1968.68 KRW−25.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
045970COASIA
5.34%8090 KRW108.299K182.619B KRW−1475.84 KRW−161.92%0.00%Công nghệ Điện tử
021650CUBIC KOREA
5.30%2980 KRW24.401K48.425B KRW5.58534.16 KRW82.35%2.01%Dịch vụ Thương mại
298060SCM
5.24%3010 KRW225.341K51.339B KRW−1426.53 KRW−1.49%0.00%Công nghệ Sức khỏe
045510ZWNS
5.20%1173 KRW18.993K37.372B KRW628.181.87 KRW−97.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
218150MILAE BIORESOURCES
5.15%4390 KRW120.557K85.522B KRW101.0043.47 KRW−39.37%0.00%Công nghiệp Chế biến
084990HELIXMITH
5.14%4400 KRW218.41K182.882B KRW−1041.14 KRW22.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
200470APACT
5.10%3295 KRW207.405K138.14B KRW−191.01 KRW−196.24%0.00%Dịch vụ Thương mại
187270SHIN HWA CONTECH
5.07%4455 KRW70.368K40.98B KRW6.79656.12 KRW76.78%0.00%Công nghệ Điện tử
147830CHERYONGIND
5.04%3540 KRW90.599K70.8B KRW6.45548.62 KRW54.34%4.24%Công nghệ Điện tử
215100ROBOROBO
5.01%5240 KRW177.725K106.626B KRW124.1742.20 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
073190DUOBACK
5.00%2730 KRW94.144K30.203B KRW−418.56 KRW−3.66%0.00%Sản xuất Chế tạo
314140RPBO
4.97%8230 KRW14.833KCông nghệ Sức khỏe
258540SL THERAPEUTICS
4.92%875 KRW3.255K9.081B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
104700KISCO
4.91%6410 KRW273.467K225.789B KRW2.572490.59 KRW14.32%4.68%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0529603CTY
4.87%4200 KRW3Sản xuất Chế tạo
033290COWELL F/S
4.83%7160 KRW473.707K611.365B KRW12.32581.32 KRW−23.58%2.23%Công nghệ Điện tử
036180GWV
4.82%870 KRW1.57M54.421B KRW−198.52 KRW24.43%0.00%Công nghệ Sức khỏe
061250HWAIL PHARM
4.80%2095 KRW436.357K139.386B KRW−128.99 KRW−248.44%0.00%Công nghệ Sức khỏe
206400BENO TNR
4.79%5030 KRW264.126K151.394B KRW−122.31 KRW69.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ