Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
021650 CUBIC KOREA
2880.0022.03%520.00Sức mua mạnh4.453M38.431B7.88300.19Công nghiệp Chế biến
208370 SELVAS HEALTHCARE
3160.0021.77%565.00Mua2.204M31.095B-774.69148.00Công nghệ Sức khỏe
109070 CONBUZZ
2535.0019.86%420.00Bán4.291M99.690B-1062.66132.00Công nghiệp Chế biến
033600 LUXL
576.0015.90%79.00Mua24.147M13.072B-428.4441.00Sản xuất Chế tạo
288490 NARASOFT
479.0014.05%59.00Mua1.520KDịch vụ Công nghệ
005420 COSMO CHEM
7310.0014.04%900.00Mua5.353M128.441B-1362.11Công nghiệp Chế biến
148780 BFLYSOFT
1910.0014.03%235.00Bán19.349B129.00Dịch vụ Công nghệ
225860 M&C LIFE SCIENCE
399.0014.00%49.00Sức bán mạnh104.430B27.00Dịch vụ Phân phối
176440 HNT
2770.0013.52%330.00Mua1.993M201.574B37.1164.6684.00Công nghệ Điện tử
281310 BIOSYNECTICS
7360.0012.54%820.00Bán419.013B12.00Công nghệ Sức khỏe
215480 TOEBOX KOREA
1485.0012.08%160.00Mua17.877M52.509B-95.3947.00Dịch vụ Phân phối
163430 DPECO
2600.0012.07%280.00Mua3Dịch vụ Công nghiệp
215570 CRONEX
3080.0012.00%330.00Bán16Dịch vụ Thương mại
245450 CNSLINK
2000.0011.42%205.00Mua112.528B11.6732.00Công nghệ Điện tử
041020 INFRAWARE
1780.0011.25%180.00Mua6.399M55.010B-348.44170.00Dịch vụ Công nghệ
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
7990.0010.66%770.00Sức mua mạnh132.126B22.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
017550 SOOSAN HVY IND
1805.0010.06%165.00Sức mua mạnh12.570M75.623B9.41156.18200.00Sản xuất Chế tạo
001780 ALUKO
2505.008.44%195.00Mua2.047M171.033B-165.14285.00Sản xuất Chế tạo
092590 LUXPIA
688.008.01%51.00Bán205.461B9.68Công nghệ Sức khỏe
182690 TERRASEM
2795.006.68%175.00Mua324.498K36.767B-371.37Công nghệ Điện tử
155650 YMC
4555.006.67%285.00Mua138.780K80.177B-163.22231.00Công nghệ Điện tử
322510 JLK INSPECTION
9590.006.56%590.003.183MDịch vụ Công nghệ
149300 APURES
2035.006.27%120.00Mua1Công nghệ Sức khỏe
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
2810.006.04%160.00Mua219.862B16.4127.00Dịch vụ Phân phối
006490 INSCOB
3190.005.80%175.00Mua2.172M297.187B-77.97Khách hàng Lâu năm
266170 ANDU ENTERTAINMENT
1400.005.66%75.00Bán22.789B13.00Dịch vụ Khách hàng
056000 SINCETIMES
8090.005.61%430.00Mua285.246K99.804B-53.7017.00Khách hàng Lâu năm
082210 OPTRONTEC
8180.005.55%430.00Mua594.273K168.635B16.32476.17344.00Công nghiệp Chế biến
001210 KUMHO ELEC
3560.005.48%185.00Mua139.742K30.343B-2997.00180.00Sản xuất Chế tạo
091090 SEWON CELLONTECH
2850.005.36%145.00Bán160.431K164.669B-170.80355.00Sản xuất Chế tạo
284420 HURUM
8500.005.33%430.00Mua38228.618BBán Lẻ
028040 MIRAE SCI
500.005.26%25.00Bán909.259K20.990B-1037.7433.00Dịch vụ Phân phối
044960 EAGLE VET. TECH
6490.005.19%320.00Bán514.476K75.491B66.6992.21125.00Công nghệ Sức khỏe
204840 GLPT
1230.005.13%60.00Bán2.827M49.870B-131.81Công nghệ Sức khỏe
224060 CODI-M
495.005.10%24.00Sức bán mạnh422.597K70.584B-49.6180.00Sản xuất Chế tạo
060280 CUREXO
4665.005.07%225.00Bán68.994K151.275B-984.76Công nghệ Sức khỏe
111870 SAMBON ELECTRONICS
2770.004.73%125.00Bán560.278K147.434B30.3986.0548.00Công nghệ Điện tử
099410 DBSM
2735.004.59%120.00Mua87.934K34.936B-94.88110.00Sản xuất Chế tạo
279600 MEDIAZEN
6840.004.43%290.00Bán200.169K30.566B188.4634.97125.00Dịch vụ Công nghệ
117670 ALPHA HOLDINGS
8350.004.38%350.00Mua422.720K135.146B-190.41122.00Công nghệ Điện tử
033200 MOATECH
4695.004.33%195.00Sức mua mạnh57242.525B-13.85Công nghệ Điện tử
053030 BINEX
7490.004.32%310.00Bán93.574K226.111B17.27419.88Công nghệ Sức khỏe
000370 HANWHA GENERAL INS
2820.004.25%115.00Bán96.988K316.363B-265.15Tài chính
033310 DK D&I
3230.004.19%130.00Mua30.981K67.079B17.01189.2567.00Công nghệ Điện tử
065620 JENAX
2130.004.16%85.00Bán116.904K48.234B-490.2237.00Sản xuất Chế tạo
041930 DONGAHWASUNG
4845.004.08%190.00Theo dõi25.785K67.762B7.67602.81Sản xuất Chế tạo
064510 ECOMAISTER
4730.004.07%185.00Bán44.076K59.999B-2874.61Sản xuất Chế tạo
050110 CAMMSYS
2815.004.07%110.00Mua2.281M162.762B7.95323.17Công nghệ Điện tử
058420 J WAY
2180.004.06%85.00Mua63.463K43.185B-134.8922.00Công nghệ Điện tử
032860 GLOSFER LABS
567.004.04%22.00Mua351.227K40.088B-50.7912.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
031860 NSN
1560.004.00%60.00Mua278.850K36.094B-190.398.00Khách hàng Lâu năm
317530 CARRIESOFT
8640.003.97%330.00Bán228.221K45.681B48.00Dịch vụ Thương mại
168330 NATURALENDOTECH
3935.003.96%150.00Bán77.430K77.328B-1071.1468.00Công nghệ Sức khỏe
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
10000.003.95%380.00Bán37.650K131.156B-737.1043.00Dịch vụ Khách hàng
128660 PJ METAL
2660.003.91%100.00Mua59.714K60.024B311.027.78Khoáng sản phi năng lượng
272110 KNJ
8840.003.88%330.00Bán35.266KSản xuất Chế tạo
109740 DSK
8860.003.87%330.00Bán24.977K172.488B9.64885.58123.00Công nghệ Điện tử
143540 YWDSP
1880.003.87%70.00Sức mua mạnh412.419K53.141B-523.37260.00Công nghệ Điện tử
050760 S POLYTECH
4475.003.71%160.00Sức mua mạnh60.321K68.774B5.60782.77Công nghệ Điện tử
013360 ILSUNG CONST
1260.003.70%45.00Bán54.141K65.370B23.1052.38409.00Dịch vụ Công nghiệp
263690 DRGEM
7980.003.64%280.00Mua11.757K87.207B16.51Công nghệ Sức khỏe
033790 SKYMOONS TECHNOLOGY
770.003.63%27.00Bán662.254K12.327B-741.8641.00Công nghệ Điện tử
054630 ADCHIPS
1005.003.61%35.00Bán359.392K42.682B-231.55Công nghệ Điện tử
220630 HAIMARROW
2645.003.52%90.00Mua573.870K229.623B13.44180.45203.00Dịch vụ Phân phối
012280 YEONGHWA MTL
1620.003.51%55.00Mua258.758K67.010B29.8352.30Sản xuất Chế tạo
036200 UNISEM
4465.003.48%150.00Bán71.412K126.048B10.58404.91Sản xuất Chế tạo
090370 METALABS
1345.003.46%45.00Bán204.125K67.476B-171.1341.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
025820 LEEKU IND
1645.003.46%55.00Mua62.496K51.833B-81.85176.00Khoáng sản phi năng lượng
057500 SKC SOLMICS
3155.003.44%105.00Bán71.739K184.985B15.13198.88523.00Công nghệ Điện tử
221610 HANSOL CNP
8120.003.44%270.00Mua24.378K29.953B-257.75Công nghiệp Chế biến
215100 ROBOROBO
4665.003.44%155.00Theo dõi420.841K77.498B44.30100.9044.00Tài chính
033340 GOODPEOPLE
3170.003.43%105.00Bán260.796K106.914B-157.71Hàng tiêu dùng không lâu bền
015590 CURO
1030.003.41%34.00Mua681.988K133.382B69.1514.42244.00Sản xuất Chế tạo
015860 ILJIN HOLDINGS
5040.003.38%165.00Mua4.207M246.023B26.50201.879.00Sản xuất Chế tạo
900140 LVMC HOLDINGS
4445.003.37%145.00Mua31.645K213.916B-1001.7056.00Khách hàng Lâu năm
096610 RFSEMI
5220.003.37%170.00Bán19.948K39.958B81.9861.60425.00Công nghệ Điện tử
204990 HS VITAL
1240.003.33%40.00Bán747.971K37.823B-1871.3275.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
195500 MANIKER F&G
8450.003.30%270.00Mua278.073KHàng tiêu dùng không lâu bền
023960 SC ENGINEERING
1440.003.23%45.00Bán26.444K35.273B2.06683.24Sản xuất Chế tạo
053260 KEUM KANG
3540.003.21%110.00Mua2.869K58.322B16.21217.1267.00Khoáng sản phi năng lượng
007110 ILSHIN STONE
2590.003.19%80.00Bán609.433K189.314B458.055.3481.00Khoáng sản phi năng lượng
046940 WOOWON DEVELOPMENT
6540.003.15%200.00Mua140.490K114.454B6.301018.68174.00Dịch vụ Công nghệ
099220 SDN
2975.003.12%90.00Mua5.886M131.738B54.7451.98Sản xuất Chế tạo
290270 HUNESION
4815.003.10%145.00Bán11.467K43.283B38.44117.2093.00Dịch vụ Công nghệ
950130 ACCESS BIO
2160.003.10%65.00Bán14.908K54.794B-478.09Công nghệ Sức khỏe
042700 HANMI SEMI
6360.003.08%190.00Mua44.921K309.482B16.52372.87Công nghệ Điện tử
005070 COSMO AM&T
8850.003.03%260.00Mua1.039M247.914B-33.52Công nghệ Điện tử
051160 GAEASOFT
4465.003.00%130.00Sức bán mạnh23.109K64.420B-51.76Dịch vụ Công nghệ
264660 C&G HITECH
7920.002.99%230.00Sức mua mạnh40.389K64.218B4.741610.17102.00Công nghệ Điện tử
101160 WORLDEX
6890.002.99%200.00Mua58.226K109.633B5.281257.83217.00Công nghệ Điện tử
039310 SEJOONG
3115.002.98%90.00Mua40.118K52.631B45.9564.52230.00Dịch vụ Công nghệ
263540 SAMCO
7670.002.95%220.00Bán51.412K58.639B-2136.78244.00Công nghệ Điện tử
222040 COSMAX NBT
6300.002.94%180.00Mua15.215K125.212B-154.23Hàng tiêu dùng không lâu bền
151860 KG ETS
3335.002.93%95.00Mua73.188K112.735B8.47379.64136.00Dịch vụ Công nghiệp
064090 FN REPUBLIC
917.002.92%26.00Bán58.201K57.760B-337.9237.00Công nghệ Điện tử
121850 KOYJ
1420.002.90%40.00Bán27.115K21.382B-325.4671.00Công nghệ Điện tử
256630 POINTENG
1775.002.90%50.00Bán14.984K92.433B-14.23Công nghệ Điện tử
106520 DIGITAL OPTICS
783.002.89%22.00Bán152.000K58.112B-480.12192.00Công nghệ Điện tử
094360 C&M
8560.002.88%240.00Bán21.237K62.810B15.97530.2566.00Công nghệ Điện tử
114190 WELCRON KANGWON
3930.002.88%110.00Mua18.377K62.525B-464.81Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất