Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

            
175140 INFOMARK
7220.0029.86%1660.00Mua456.044K18.960B-2911.98111.00Công nghệ Điện tử
084870 TBH GLOBAL
2090.0029.81%480.00Mua1.270M33.684B-4403.54324.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
018000 UNISON
1830.0029.79%420.00Sức mua mạnh5.908M120.745B-59.70207.00Sản xuất Chế tạo
100130 DONGKUK S&C
4780.0022.88%890.00Mua10.880M209.837B14.42261.08104.00Sản xuất Chế tạo
044490 TAEWOONG
8340.0021.75%1490.00Mua1.513M131.048B-1527.02493.00Sản xuất Chế tạo
263920 BLOSSOM M&C
4805.0019.98%800.00Mua4.942M47.906B-536.71147.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
011930 SHINSUNG E&G
1130.0016.14%157.00Mua11.396M142.201B50.6119.19532.00Sản xuất Chế tạo
002070 NAMYEUNG
1455.0015.48%195.00Mua15.237M80.725B-59.73205.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
2955.0014.98%385.00Mua21Công nghệ Sức khỏe
271850 DIOGENE
3340.0014.97%435.00Sức mua mạnh9Dịch vụ Thương mại
076340 GACES
5740.0014.91%745.00Sức mua mạnh224.333B182.00Dịch vụ Công nghiệp
086460 SNP GENETICS
2470.0014.88%320.00Bán54.468B4.00Công nghệ Sức khỏe
217880 TILON
5260.0014.85%680.00Mua114.504B39.00Dịch vụ Công nghệ
206950 VOLVIK
5000.0013.90%610.00Mua118.616B190.00Khách hàng Lâu năm
092300 HYUNWOO
3190.0012.32%350.00Mua2.865M42.020B17.95159.26451.00Công nghệ Điện tử
019540 ILJITECH
3430.0012.27%375.00Mua1.446M39.845B-323.81380.00Sản xuất Chế tạo
215570 CRONEX
3995.0012.22%435.00Mua2Dịch vụ Thương mại
034020 DHICO
4460.0011.78%470.00Mua5.605M999.850B-3972.796721.00Sản xuất Chế tạo
047770 CODES COMBINE
2745.0011.59%285.00Mua6.107M71.535B8.59220.5759.00Sản xuất Chế tạo
002290 SAMIL ENTERPRISE
3165.0011.44%325.00Mua3.453M34.472B10.48265.3367.00Dịch vụ Công nghiệp
266170 REDWOODS
900.0011.11%90.00Mua14.392B14.00Dịch vụ Khách hàng
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
1995.0010.83%195.00Mua10.001K14.535BDịch vụ Phân phối
020180 DIC
1340.0010.74%130.00Mua11.215M44.770B-7.26500.00Dịch vụ Công nghệ
060280 CUREXO
6980.009.75%620.00Mua418.679K193.138B-608.4862.00Công nghệ Sức khỏe
100090 SAMKANG M&T
4850.009.48%420.00Mua1.203M124.131B-319.15289.00Khoáng sản phi năng lượng
005160 DONGKUK
2720.009.24%230.00Mua3.307M125.720B7.48326.26Khoáng sản phi năng lượng
008420 MOONBAE STL
3050.008.93%250.00Mua6.467M42.226B24.9786.3164.00Khoáng sản phi năng lượng
222980 MCNULTY
5910.008.84%480.00Mua446.023K53.431B-104.20151.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
126560 HYUNDAI HCN
5150.008.76%415.00Mua2.739M522.129B14.57325.32460.00Dịch vụ Khách hàng
263770 UST
4650.008.64%370.00Mua509.588K97.460B38.33108.1366.00Tài chính
101000 SSII
1160.008.41%90.00Mua2.252M60.155B-202.0857.00Sản xuất Chế tạo
010170 TAIHANFIBEROPTICS
4330.007.85%315.00Mua19.648M291.279B-152.78285.00Sản xuất Chế tạo
270520 G ENONE ENERGY
1740.007.74%125.00Mua563.512K47.603B116.3513.92Công ty dịch vụ công cộng
082740 HSD ENGINE
3985.007.70%285.00Mua601.049K114.630B-704.10795.00Sản xuất Chế tạo
131100 SKY E&M
2450.007.69%175.00Mua917.149K65.406B-597.0478.00Công nghiệp Chế biến
058970 EMRO
4200.007.69%300.00Mua3.541KDịch vụ Thương mại
054180 CHOONGANG OCEAN
1340.007.63%95.00Mua587.166K40.129B-139.7575.00Sản xuất Chế tạo
077500 UNIQUEST
6680.007.57%470.00Mua487.644K166.311B9.85635.54172.00Sản xuất Chế tạo
030790 BK TOPS
8630.007.34%590.00Mua406.764K73.273B-341.97152.00Dịch vụ Công nghệ
149300 APURES
1180.007.27%80.00Bán1Công nghệ Sức khỏe
007530 YOUNGSIN
1645.007.17%110.00Mua374.499K19.532B3.38455.05274.00Sản xuất Chế tạo
218150 MILAE BIORESOURCES
4045.006.31%240.00Mua1.920M67.233B33.00Công nghiệp Chế biến
267260 HYUNDAI ELECTRIC
8840.006.25%520.00Mua216.916K293.700B-10799.682307.00Sản xuất Chế tạo
099520 ITX-M2M
2405.006.18%140.00Mua245.282K37.529B-309.01121000.00Dịch vụ Thương mại
121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
4800.006.08%275.00Sức mua mạnh103.536K187.499B-556.6642.00Dịch vụ Công nghệ
137950 JC CHEMICAL
5800.006.03%330.00Mua707.155K116.748B10.24539.0685.00Công nghiệp Chế biến
023810 INFAC
3360.005.99%190.00Mua18.887K30.900B-400.54346.00Sản xuất Chế tạo
011370 SEOHAN
1065.005.97%60.00Mua3.615M99.684B9.49104.12342.00Dịch vụ Công nghiệp
011200 HYUNDAI MERC MAR
4730.005.94%265.00Mua3.479M1315.270B-2535.151425.00Vận chuyển
043610 GENIE MUSIC
2870.005.71%155.00Mua310.306K155.917B23.63114.24256.00Dịch vụ Công nghệ
101140 BTONE
3600.005.57%190.00Mua520.546K135.036B434.2746.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
033500 DONGSUNG FINETEC
9860.005.57%520.00Mua710.190K236.773B16.35584.36449.00Công nghiệp Chế biến
202960 PANDORA TV
600.005.45%31.00Mua17.078B48.00Công nghệ Điện tử
038950 FINEDIGITAL
4800.005.38%245.00Mua27.244K37.560B-19.53146.00Công nghệ Điện tử
090080 PHC
1375.005.36%70.00Mua1.912M69.726B-229.76802.00Sản xuất Chế tạo
104040 DAESUNG FINE TEC
1495.005.28%75.00Mua2.509M42.322B34.7239.75123.00Sản xuất Chế tạo
028080 HUMAX HOLDINGS
2750.005.16%135.00Mua10.733K26.968B4.62534.183.00Công nghệ Điện tử
024890 DAEWON CHEM
1860.005.08%90.00Mua755.043K76.064B19.8593.18200.00Bán Lẻ
288490 NARASOFT
209.005.03%10.00Bán100Dịch vụ Công nghệ
001440 TAIHAN ELEC WIRE
799.004.86%37.00Mua1.258M643.634B-23.30863.00Sản xuất Chế tạo
081150 TPLEX
3030.004.84%140.00Mua4.753M70.985B31.9891.4652.00Khoáng sản phi năng lượng
101170 WOORIM
2955.004.79%135.00Mua100.134K36.346B-50.43174.00Sản xuất Chế tạo
227950 MICROTECH
2550.004.72%115.00Sức mua mạnh373.171K95.153BHỗn hợp
090740 IME YOUNYI
5620.004.66%250.00Mua188.267K84.334B10.17530.0442.00Công nghệ Điện tử
057540 OMNISYSTEM
2370.004.64%105.00Mua2.059M88.649B5.25436.54260.00Công nghệ Điện tử
075970 DONGKUK R&S
2400.004.58%105.00Sức mua mạnh435.712K42.044B18.89120.9664.00Khoáng sản phi năng lượng
102280 SBW
988.004.55%43.00Mua12.921M132.381B-492.15201.00Công nghiệp Chế biến
080470 SCAUTOTECH
7470.004.48%320.00Mua114.922K51.246B-30.21241.00Sản xuất Chế tạo
126880 JNK HEATERS
5400.004.45%230.00Mua979.922K111.074B15.89313.4075.00Sản xuất Chế tạo
253590 NEOSEM
2000.004.44%85.00Sức mua mạnh229.444K70.986B20.6193.6581.00Tài chính
075580 SEJIN HEAVY
3620.004.32%150.00Mua155.677K126.761B-19.85314.00Sản xuất Chế tạo
043650 KSDB
4400.004.27%180.00Mua75.616K69.639B-220.92248.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
038460 BIOSMART
4875.004.17%195.00Mua241.610K90.637B3.781254.93167.00Công nghệ Điện tử
017960 HANKUK CARBON
8150.004.09%320.00Mua880.365K318.743B11.77659.95467.00Công nghiệp Chế biến
001250 GS GLOBAL
1785.004.08%70.00Mua383.711K138.975B-213.03235.00Dịch vụ Phân phối
054540 SYMTEK
3960.004.07%155.00Mua466.658K47.962B13.48282.21143.00Sản xuất Chế tạo
091810 TWAYAIR
3870.004.03%150.00Mua345.311K171.907B-2096.292310.00Vận chuyển
062970 PPI
9890.004.00%380.00Mua281.034KCông nghệ Điện tử
010140 SAMSUNG HVY IND
4555.004.00%175.00Mua5.723M2622.010B-2378.4310008.00Sản xuất Chế tạo
001230 DONGKUK STL MILL
4470.003.95%170.00Mua572.029K373.802B-2042.232584.00Khoáng sản phi năng lượng
042670 DSINFRA
5570.003.92%210.00Mua2.995M1144.880B5.61980.982848.00Sản xuất Chế tạo
024880 KPF
4255.003.91%160.00Mua167.809K61.140B7.79487.71491.00Sản xuất Chế tạo
005390 SHINSUNG TONGSANG
1335.003.89%50.00Mua5.287M183.228B31.9639.89Hàng tiêu dùng không lâu bền
204630 HUAYI BROTHERS KOREA
4820.003.88%180.00Mua803.959K133.846BDịch vụ Khách hàng
005710 DAEWONSANUP
5430.003.82%200.00Mua157.128K102.192B4.281190.33549.00Sản xuất Chế tạo
032800 FANTAGIO
991.003.77%36.00Mua1.427M68.378B-225.7752.00Dịch vụ Thương mại
263600 DERKWOO ELECTRONICS
8300.003.75%300.00Mua623.196K122.185B13.79556.36178.00Khách hàng Lâu năm
203690 PROSTEMICS
4465.003.72%160.00Mua1.401M190.734B-92.8156.00Hỗn hợp
234920 ZAIGLE
3795.003.69%135.00Mua63.619K50.211B-2228.2259.00Khách hàng Lâu năm
036620 VIRTUALTEK
801.003.62%28.00Sức mua mạnh198.410K43.241B-111.4813.00Dịch vụ Công nghệ
007280 KOREA STEEL SHAPES
1435.003.61%50.00Mua46.723K43.516B-456.00382.00Khoáng sản phi năng lượng
003720 SAMYOUNG CHEM
1440.003.60%50.00Mua107.889K47.753B-31.13194.00Công nghiệp Chế biến
017550 SOOSAN HVY IND
1730.003.59%60.00Mua2.245M82.053B50.3431.68142.00Sản xuất Chế tạo
099220 SDN
2600.003.59%90.00Sức mua mạnh3.026M121.410B24.37103.401164.00Sản xuất Chế tạo
033530 SEJONG
5230.003.56%180.00Mua177.195K109.480B24.16812.00Sản xuất Chế tạo
032080 AZTECHWB
1760.003.53%60.00Mua69.762K35.473B7.45229.63113.00Công nghiệp Chế biến
204020 GRITEE
2810.003.50%95.00Sức mua mạnh300.692KHàng tiêu dùng không lâu bền
040300 YTN
1925.003.49%65.00Mua292.677K76.860B29.2762.52674.00Dịch vụ Khách hàng
007610 SEONDO ELEC
2825.003.48%95.00Mua108.392K47.264B-287.83187.00Sản xuất Chế tạo
279060 INNOVEX
1490.003.47%50.00Sức mua mạnh1Khách hàng Lâu năm
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất