Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
179290 MITECH
5340.0029.93%1230.00Mua34.720MChăm sóc sức khỏe
038530 GOLD PACIFIC
2585.0029.90%595.00Mua1.781M44.230B-91.7724.00Công nghệ
003480 HHIC HOLDINGS
3350.0020.94%580.00Mua1.977M87.400B29.29114.388.00Công nghiệp
114920 DAEJOO ENT
1725.0018.15%265.00Mua15.985BVật liệu cơ bản
276240 ELIVISION
1305.0014.98%170.00Mua6703.055BCông nghệ
234070 A ONE ALFORM
9480.0014.91%1230.00Bán20033.496BCông nghiệp
122050 IL SCIENCE
2815.0014.90%365.00Bán118.928BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
220110 DREAM T
842.0014.87%109.00Mua5.715K6.087BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
281310 BIOSYNECTICS
8610.0014.80%1110.00Mua1822.482BChăm sóc sức khỏe
123330 GENIC
8800.0014.73%1130.00Mua3.655M60.333B-2055.16179.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
179720 YELOPAY
47.0014.63%6.00Bán4528.750MCông nghiệp
230400 XAVIS
4800.0014.29%600.00Sức mua mạnh32515.083BCông nghiệp
141020 FORTIS
1770.0014.19%220.00Bán34.533M86.846B-94.8253.00Công nghệ
038160 PAXNET
8060.0013.36%950.00Mua613.251K89.277B40.37199.6570.00Tài chính
058450 ILYA
1860.0012.39%205.00Mua5.989M29.462B-469.81154.00Công nghệ
079940 GABIA
7700.0012.08%830.00Mua295.527K100.372B15.75488.87263.00Công nghệ
017680 DECO&E
279.0011.60%29.00Bán27.398M32.555B-183.46113.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
053660 HYUNJIN
2070.0011.59%215.00Bán355.424K48.632B-3580.74155.00Công nghiệp
308700 TECHEN
3005.0011.09%300.00Theo dõi1012.020BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
015260 A&P
548.0010.04%50.00Mua18.470M45.366B-133.07376.00Công nghệ
199150 DATA STREAMS
3950.009.72%350.00Mua14316.114BCông nghệ
116100 SUN-MC
1335.009.43%115.00Bán118.321BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
007110 ILSHIN STONE
3715.009.26%315.00Mua52.867M287.649B513.627.2378.00Công nghiệp
189350 COSET
1800.009.09%150.00Mua17.200BCông nghệ
031510 AUSTEM
4565.008.82%370.00Mua3.025M114.171B-165.02509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
217910 SJCHEM
490.008.65%39.00Bán1.296K
057680 OMNITEL
2110.007.93%155.00Mua3.004M70.712B25.29131.6553.00Công nghệ
076610 HAESUNG OPTICS
2110.007.85%153.54Bán1.404M59.503B-639.07175.00Công nghệ
057030 YBM NET
4950.007.84%360.00Mua9.595M80.113B26.58186.22490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
013720 CHEONGBOIND
2695.007.37%185.00Mua419.717K21.762B-23.52125.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
204990 HS VITAL
2930.007.33%200.00Mua2.817M92.662B-1204.27102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
099520 ITX-M2M
1470.007.30%100.00Mua734.107K23.882B71.1620.66155.00Công nghệ
123010 OPTOPAC
4290.007.25%290.00Mua68.307K20.393B-910.77139.00Công nghệ
229480 ZUM INTERNET
4200.007.14%280.00Sức mua mạnh1545.397BCông nghệ
023760 HKCAPITAL
722.007.12%48.00Mua11.956M118.864B9.2378.19145.00Tài chính
244880 NANOOM
4600.006.98%300.00Mua2023.092BChăm sóc sức khỏe
030350 DRAGONFLY
3785.006.92%245.00Mua448.337K60.592B-951.20114.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
016090 DAEHYUN
2650.006.85%170.00Mua1.246M114.698B7.91335.19501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
050540 HANKOOK CORPORATION
2580.006.83%165.00Bán894.513K100.067B-542.324112.00Công nghiệp
245450 CNSLINK
4700.006.82%300.00Mua257
233990 JILGYUNGYI
7350.006.52%450.00Bán498.784BChăm sóc sức khỏe
900310 COLORAY
1980.006.45%120.00Mua5.206M106.920B3.23613.68Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
066830 GENOTECH
3500.006.06%200.00Bán7.312K19.597BChăm sóc sức khỏe
058420 J WAY
1755.005.72%95.00Mua223.119K27.858B-314.8018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
202960 PANDORA TV
1525.005.54%80.00Mua2.350K17.227BCông nghệ
046070 KODACO
2715.005.44%140.00Sức mua mạnh834.308K103.196B568.2918.86365.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
059090 MICO
8460.005.22%420.00Mua4.646M260.491B20.44416.16231.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
203450 UNION COMMUNITY
3075.005.13%150.00Sức mua mạnh2.252M43.014B15.35200.37Công nghệ
082210 OPTRONTEC
5690.004.98%270.00Mua540.372K124.630B39.86142.74319.00Công nghệ
217480 SD BIOTECHNOLOGIES
9710.004.86%450.00Mua1.751M217.650B15.85614.73Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
159650 HI GOLD KMARIN NO.8
1405.004.85%65.00Mua223.144K20.943B-656.27Công nghiệp
073570 WI
6080.004.83%280.00Mua54.233K84.341B-1152.25168.00Công nghệ
011320 UNICK
9240.004.76%420.00Mua2.202M167.835B90.42102.19561.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
084440 UBION
2095.004.75%95.00Sức mua mạnh16.279BCông nghiệp
041920 MEDIANA
7950.004.74%360.00Mua377.606K68.190B43.70181.91190.00Chăm sóc sức khỏe
214150 CLASSYS
5820.004.68%260.00Mua695.767K360.683B51.46115.71Chăm sóc sức khỏe
020760 ILJIN DISPLAY
4210.004.60%185.00Mua644.043K118.939B16.88249.34487.00Công nghệ
109740 DSK
8440.004.58%370.00Mua171.114K169.330B-1277.6483.00Công nghệ
299480 G&E HEALTHCARE
3030.004.48%130.00Bán333.635BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
035290 WFM
4340.004.45%185.00Sức mua mạnh204.860K98.784B-460.3682.00Công nghiệp
206400 ENTERMATE
940.004.44%40.00Bán17.786M42.679B-500.420.00Công nghệ
064290 INTEKPLUS
4820.004.44%205.00Mua157.740K51.337B-398.21142.00Công nghệ
011700 HANSHIN MACH
2610.004.40%110.00Mua776.501K82.961B28.2492.8295.00Công nghiệp
014710 SAJOSEAFOOD
6980.004.33%290.00Mua150.314K120.185B5.561256.17303.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
232530 ENERGY MATERIAL TECH
2500.004.17%100.00Mua1025.112BVật liệu cơ bản
043090 PHARMSWELLBIO
4630.004.04%180.00Mua372.265K124.979B-71.0725.00Chăm sóc sức khỏe
033600 ACONL
1415.004.04%55.00Bán1.059M20.453B-1716.9247.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
105550 TRUWIN
5440.004.02%210.00Mua62.029K58.586B-126.61164.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005870 HUNEED
9200.003.95%350.00Mua99.508K124.478B4.691969.89413.00Công nghệ
085310 NK
2130.003.90%80.00Mua1.842M168.015B-130.47211.00Công nghiệp
042940 SANGJI CAELUM
2265.003.90%85.00Mua793.941K83.443B-37.1733.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
026910 KWANGJININD
3895.003.87%145.00Sức mua mạnh222.925K24.949B264.4414.73115.00Vật liệu cơ bản
013360 ILSUNG CONST
2150.003.86%80.00Mua6.360M116.153B-230.30274.00Công nghiệp
068930 DIGITAL DS
8720.003.81%320.00Mua200.895K196.198B22.90383.04223.00Công nghiệp
064800 FEELINGK
2330.003.79%85.00Mua14.790M137.386B24.2396.16172.00Công nghệ
095720 WOONGJIN THINKBIG
3445.003.77%125.00Mua3.527M258.443B6.32544.761675.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
041020 INFRAWARE
1520.003.75%55.00Mua133.402K56.881B-133.42306.00Công nghệ
052460 ICRAFT
2950.003.69%105.00Mua349.031K38.668B84.9934.7195.00Công nghệ
217190 GENESEM
1970.003.68%70.00Mua157.102K17.275B-603.2562.00Công nghệ
016880 WOONGJIN
2410.003.66%85.00Mua680.575K178.221B-822.201112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
013310 A-JIN INDUSTRY
3720.003.62%130.00Mua1.054M110.595B26.81206.19579.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
058970 EMRO
2025.003.58%70.00Bán2.501K9.468BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
171010 RAM TECH
3940.003.55%135.00Mua6.259K45.157B35.94110.00134.00Công nghệ
062860 TLI
3825.003.52%130.00Bán18.672K37.763B-1648.07132.00Công nghệ
186230 GREEN PLUS
9990.003.42%330.00Mua7725.786BVật liệu cơ bản
027410 BGF
8180.003.41%270.00Mua314.158K780.054B-729.951778.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
043610 GENIE MUSIC
5210.003.37%170.00Mua1.112M302.781B-21.79195.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
066590 WSA
5520.003.37%180.00Mua3.622M136.174B74.1874.72231.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
044780 HK
1540.003.36%50.00Mua125.389K28.499B21.8770.51144.00Công nghiệp
047560 ESTSOFT
7130.003.33%230.00Mua44.856K68.324B-50.07300.00Công nghệ
195440 FUSION
1705.003.33%55.00Mua2.796M43.007B-372.7485.00Công nghệ
060590 CTC BIO
8710.003.32%280.00Mua237.734K165.823B-1058.26258.00Chăm sóc sức khỏe
016670 POBIS TNC
2375.003.26%75.00Mua8.032M95.185B64.2936.94139.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
227950 MICROTECH
1925.003.22%60.00Sức mua mạnh2.326M36.577B206.499.32Tài chính
047920 C-TRI
5040.003.17%155.00Mua573.628K69.793B-497.81133.00Chăm sóc sức khỏe
215050 B&D LIFE HEALTH
3095.003.17%95.00Mua3366.567BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
226610 BNC KOREA
9270.003.11%280.00Bán2.019K55.086BChăm sóc sức khỏe
088390 INNOX
8960.003.11%270.00Mua27.415K79.543B3.782367.63353.00Công nghệ
036010 ABEL
6390.003.06%190.00Mua206.289K84.942B2.892213.52156.00Công nghiệp
246250 SLS BIO
6200.002.99%180.00Bán1
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất