Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
239340 M-5 SPAC
4770.0029.97%1100.00Mua4.679M22.896B-3.84Tài chính
215100 ROBOROBO
4490.0029.96%1035.00Mua18.525M79.915B31.29146.612.00Tài chính
003280 HEUNG-A SHIPPING
392.0029.80%90.00Mua16.651M68.382B-513.28813.00Công nghiệp
010660 HWACHEON
2490.0023.88%480.00Mua8.943M49.302B-34.06341.00Công nghiệp
197210 LEED
6280.0021.94%1130.00Bán1.775M92.854B-852.7628.00Công nghệ
158300 SAT
3110.0014.97%405.00Bán1109.983BCông nghệ
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
454.0014.94%59.00Bán39.323K3.445BCông nghệ
066830 GENOTECH
1590.0014.80%205.00Mua2.525K8.790BChăm sóc sức khỏe
267810 ANTZ
4585.0014.77%590.00Mua107.093BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
179720 YELOPAY
241.0014.76%31.00Sức mua mạnh8772.856BCông nghiệp
241510 ES INDUSTRY
1715.0014.72%220.00Bán60010.261BCông nghiệp
210120 VICTENTS
7490.0014.18%930.00Sức bán mạnh80614.194BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
114920 DAEJOO ENT
2725.0013.78%330.00Mua6459.454BVật liệu cơ bản
121890 SDSYSTEM
3860.0013.20%450.00Mua3.432M31.991B-551.33133.00Công nghiệp
189540 CTN
700.0012.90%80.00Bán24.509K1.691BCông nghệ
116100 SUN-MC
1405.0012.85%160.00Mua218.765BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
271850 DIOGENE
3165.0012.83%360.00Sức bán mạnh3559.495BChăm sóc sức khỏe
121060 UNIPOINT
2140.0012.63%240.00Mua112.801BCông nghệ
150840 INTROMEDIC
6280.0011.74%660.00Bán1.900M119.112B-346.8754.00Chăm sóc sức khỏe
216400 BIOCORE
4895.0011.25%495.00Bán1.201K33.543BChăm sóc sức khỏe
086460 SNP GENETICS
5000.0011.23%505.00Mua29.119BChăm sóc sức khỏe
134060 E-FUTURE
6580.0010.77%640.00Mua259.210K29.611B88.4974.3645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
900120 CKH
464.0010.48%44.00Mua12.876M51.228B-619.87366.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
135270 SEJONG MATERIALS
99.0010.00%9.00Mua42.782K672.809MVật liệu cơ bản
024740 HANILFORGING
1465.009.33%125.00Bán11.276M43.352B-36.45210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
200230 TELCON RF PHARM
7310.009.10%610.00Mua13.085M604.802B-180.21157.00Công nghệ
069460 DAEHO AL
3975.008.90%325.00Bán1.227M107.577B-55.87168.00Vật liệu cơ bản
090710 HYULIM ROBOT
1115.008.78%90.00Bán41.072M85.315B-273.4698.00Công nghệ
086080 DINONA
7480.008.56%590.00Mua11114.792B-73.5528.00Chăm sóc sức khỏe
159910 SKIN&SKIN
446.008.52%35.00Bán4.483M50.423B-119.8688.00Vật liệu cơ bản
221610 HANSOL CNP
9120.008.44%710.00Mua105.661K36.422B-2748.0443067.00Vật liệu cơ bản
103660 CIAAT
2150.007.50%150.00Bán157.950B127.00Công nghiệp
232680 RAONTEC
4730.007.50%330.00Bán4.491K20.368BCông nghệ
193250 YJM GAMES
2205.007.30%150.00Sức bán mạnh5.451M100.629B-276.5521.00Công nghệ
060370 KT SUBMARINE
3645.007.05%240.00Mua6.474M74.920B-208.5375.00Công nghiệp
036540 SFASEMICON
2835.006.58%175.00Mua11.061M398.024B32.2389.42946.00Công nghệ
114570 G-SMATT GLOBAL
1055.006.57%65.00Bán6.162M99.853B-157.2875.00Công nghệ
241820 PCL
9520.006.37%570.00Mua836.440K85.120B-658.5249.00Chăm sóc sức khỏe
066910 SONOKONG
2445.006.30%145.00Bán8.473M53.292B48.0150.9288.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
256630 NH SPAC X
2590.006.15%150.00Mua796.236K18.130B101.2825.57Tài chính
000400 LOTTE INSURANCE
2555.006.02%145.00Bán1.198M339.952B3.84665.581724.00Tài chính
023440 JEILSTEEL
1960.005.95%110.00Mua600.700K57.805B142.7713.7342.00Vật liệu cơ bản
047560 ESTSOFT
7930.005.73%430.00Mua78.685K75.255B46.51170.51300.00Công nghệ
014990 IN THE F
2500.005.71%135.00Mua3.410M147.325B651.773.84288.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
150900 FASOO.COM
4730.005.58%250.00Mua159.330K44.260B73.9465.22267.00Công nghệ
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3250.005.52%170.00Mua6.300K9.750BCông nghệ
098660 STO
3605.005.41%185.00Mua23.554K29.170B-36.48120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
107640 HANJUNGNCS
2000.005.26%100.00Bán1.201K7.590BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
093230 EID
245.005.15%12.00Mua15.310M64.849B-26.7826.00Công nghệ
036120 SCI
2765.005.13%135.00Mua8.418M95.636B64.5342.85204.00Công nghiệp
109610 SY
4890.005.05%235.00Bán736.289K120.780B86.5274.45173.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
224810 EOMJIHOUSE
4195.005.01%200.00Mua217.619BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
044380 JOOYONTECH
465.004.97%22.00Mua18.222M47.852B-50.83128.00Công nghệ
174880 JANGWON
3600.004.96%170.00Bán198.037K103.851B11.30318.51Công nghệ
009190 DAIYANG MTL
7080.004.89%330.00Mua21.841K87.211B34.73211.92200.00Vật liệu cơ bản
131760 FINETEK
1190.004.85%55.00Bán3.112M50.592B-132.2899.00Công nghệ
057030 YBM NET
4240.004.69%190.00Mua6.202M68.622B185.5822.85490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
219550 MPHK
980.004.59%43.00Bán8.676M52.005B13.9070.4895.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010600 WELLBIOTEC
2760.004.55%120.00Bán981.115K102.006B-729.00496.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
202960 PANDORA TV
1185.004.41%50.00Mua414.025BCông nghệ
239890 P&H TECH
9700.004.19%390.00Mua1.533K19.982BVật liệu cơ bản
053300 KICA
3995.004.17%160.00Bán63.917K124.504B14.89268.3876.00Công nghệ
212310 HUVEXEL
5190.004.11%205.00Mua610.515BChăm sóc sức khỏe
134580 DMT
2955.004.05%115.00Bán14.327K32.128B22.29135.0581.00Công nghệ
042040 KPM TECH
1045.003.98%40.00Bán4.338M96.466B2.53413.0380.00Vật liệu cơ bản
101330 MOBASE
5780.003.96%220.00Sức mua mạnh501.169K137.049B6.40903.83171.00Công nghệ
192250 KSIGN
1580.003.95%60.00Bán38.842M102.180B-7.10100.00Công nghệ
020560 ASIANA AIRLINES
5800.003.94%220.00Bán5.843M1283.165B-1375.569125.00Công nghiệp
092200 DIC
5350.003.88%200.00Bán87.322K126.735B-571.90870.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
131100 LICHEM
3765.003.86%140.00Mua88.434K85.728B-807.18107.00Vật liệu cơ bản
005710 DAEWONSANUP
6360.003.75%230.00Bán9.567K127.439B4.531403.98509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
130580 NICE D&B
8330.003.61%290.00Bán35.973K128.282B13.79603.87114.00Công nghiệp
003680 HANSUNG ENT
6950.003.58%240.00Mua459.231K38.888B-535.28783.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
298690 AIRBUSAN
6110.003.56%210.00Bán1.309M317.488B34.00179.701367.00Công nghiệp
060480 KUKIL METAL
7880.003.55%270.00Mua357.465K79.824B78.8599.9361.00Vật liệu cơ bản
076340 GACES
5410.003.44%180.00Sức mua mạnh2.521K26.355BCông nghiệp
217880 TILON
4860.003.40%160.00Bán20916.185BCông nghệ
012170 KIWI MEDIA GROUP
152.003.40%5.00Bán8.976M29.987B-141.4749.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
033130 DCHOSUN
2760.003.37%90.00Mua2.775M102.438B24.27113.70230.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
053280 YES24
5930.003.31%190.00Mua96.349K101.996B-305.05429.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009810 NK MULSAN
839.003.20%26.00Sức mua mạnh3.916M68.159B-167.8718.00Vật liệu cơ bản
208350 JS.
1460.003.18%45.00Bán3.684M62.192B63.6639.701.00Công nghệ
200880 SEOYONEHWA
6230.003.15%190.00Bán51.161K168.352B-245.061037.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
225570 NAT GAMES
9590.003.12%290.00Sức bán mạnh391.411K226.375B-531.55407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
041460 CROSSCERT
4255.003.03%125.00Sức bán mạnh152.980K78.575B28.15151.1792.00Công nghệ
018620 WOOGENE B&G
3075.003.02%90.00Mua1.665M79.842B-336.82119.00Chăm sóc sức khỏe
082850 WOOREE BIO
1200.003.00%35.00Mua184.698K48.323B-816.79136.00Công nghệ
038530 GOLD PACIFIC
2775.002.97%80.00Bán225.188K83.414B-370.8324.00Công nghệ
004710 HANSOL TECHNICS
6430.002.96%185.03Mua199.654K206.466B-788.28802.00Công nghệ
007120 MIRAEING
314.002.95%9.00Bán438.672K40.407B-84.2651.00Tài chính
011150 CJ SEAFOOD
2655.002.91%75.00Bán10.589M95.396B42.7262.15453.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
102120 ABOV
7120.002.89%200.00Bán784.798K116.788B14.36495.96178.00Công nghệ
050110 CAMMSYS
2185.002.82%60.00Mua2.222M125.556B8.19306.59237.00Công nghệ
047400 UNIONMATERIALS
3285.002.82%90.00Sức mua mạnh39.872M128.723B-223.90289.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
204630 HUAYI BROTHERS KOREA
3595.002.71%95.00Sức mua mạnh834.135K101.407B138.3325.9926.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
220630 HAIMARROW
2475.002.70%65.00Bán1.379M234.357B15.16166.50Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
069640 HANSAEMK
5750.002.68%150.00Bán14.011K65.157B78.7273.05302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
026890 DPC
5790.002.66%150.00Bán1.606M215.537B26.47218.7249.00Công nghiệp
011420 GALAXIA SM
1775.002.60%45.00Mua54.622K48.901B-429.4093.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
240340 INTERKOS
2975.002.59%75.00Bán3579.955BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất