Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
033250 CHASYS
4170.0029.91%960.00Mua24.891M100.080B-37.64205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
086060 GENEBIOTECH
6820.0025.14%1370.00Mua9.106M58.724B-241.9433.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
014580 BAEKKWANG MIN PDT
7040.0022.86%1310.00Mua44.943M194.185B73.0496.71328.00Vật liệu cơ bản
153460 NABLE
6150.0019.65%1010.00Sức mua mạnh1.952M39.374B-371.31132.00Công nghệ
033830 TBC
1465.0017.20%215.00Mua6.486M138.495B40.9735.76137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
226360 EXT
3980.0016.20%555.00Mua13.591M105.056B40.99100.48Tài chính
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1735.0015.28%230.00Mua5.703M61.980B-263.2014.00Công nghệ
158310 STAR MOBILITY
2940.0014.84%380.00Mua1.492M44.846B-1239.4362.00Công nghệ
224020 SKCS
1650.0014.19%205.00Mua24.455BCông nghệ
116100 SUN-MC
799.0014.14%99.00Bán14.985BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
271850 DIOGENE
1360.0013.81%165.00Mua9004.080BChăm sóc sức khỏe
232830 SECUCEN
9000.0013.78%1090.00Bán1.502K
308700 TECHEN
3115.0013.69%375.00Mua212.460BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
208140 JUNGDAWN
3750.0013.64%450.00Mua18.273M76.987B27.19138.980.00Tài chính
066830 GENOTECH
1795.0013.25%210.00Mua2.777K9.923BChăm sóc sức khỏe
024740 HANILFORGING
1800.0013.21%210.00Mua15.469M53.265B243.267.51210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
660.0013.21%77.00Bán2516.966BCông nghiệp
210120 VICTENTS
6080.0013.01%700.00Sức bán mạnh111.522BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
258050 TECH TRANS
2300.0012.20%250.00Bán32616.550BVật liệu cơ bản
182690 TERRASEM
1400.0011.55%145.00Sức mua mạnh774.548K20.157B-443.5587.00Công nghệ
027740 MANIKER
1360.0011.48%140.00Mua154.792M213.242B-56.59493.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
065570 SAMYUNG ENC
7100.0010.59%680.00Sức mua mạnh412.402K62.480B173.0941.02269.00Công nghiệp
033430 DST
856.0010.45%81.00Mua4.088M47.816B-201.4717.00Công nghiệp
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
6500.0010.36%610.00Bán1
018620 WOOGENE B&G
3735.0010.18%345.00Mua10.069M96.979B-336.82119.00Chăm sóc sức khỏe
002760 BOLAK
2280.009.88%205.00Mua36.182M136.572B370.596.15134.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
238500 ROBO3
811.009.59%71.00Bán1.841K3.797BCông nghệ
242040 NAMU TECH
3545.009.58%310.00Sức mua mạnh7.726M97.585B-90.70Công nghệ
148780 BFLYSOFT
2170.008.77%175.00Mua110.298BCông nghệ
229640 LS C&S ASIA
7980.008.57%630.00Sức mua mạnh593.420K244.387B22.66352.14Công nghiệp
014190 WONIK CUBE CORP.
2510.008.19%190.00Sức mua mạnh13.901M88.842B-175.94128.00Vật liệu cơ bản
171120 LION CHEMTECH
9070.008.10%680.00Mua166.327K161.760B24.85364.96251.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
042940 SANGJI CAELUM
1680.008.04%125.00Mua753.767K69.802B14.00164.5233.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000910 UNION
5250.008.02%390.00Sức mua mạnh4.484M76.711B-1938.71224.00Vật liệu cơ bản
052670 CHEIL BIO
5080.007.97%375.00Mua9.251M68.067B39.96127.1454.00Chăm sóc sức khỏe
083650 BHI
2545.007.84%185.00Mua290.726K66.164B-1180.31468.00Công nghiệp
099520 ITX-M2M
1670.007.74%120.00Mua459.505K27.131B-74.55123.00Công nghệ
281310 BIOSYNECTICS
8790.007.72%630.00Bán123.020BChăm sóc sức khỏe
080520 ODTECH
5410.007.55%380.00Mua1.011M60.361B19.67275.05231.00Công nghệ
163430 DPECO
2790.007.51%195.00Bán2.002K9.292BCông nghiệp
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3385.007.46%235.00Bán1.227K10.808BCông nghệ
050110 CAMMSYS
2885.007.25%195.00Mua4.931M173.822B8.57376.41237.00Công nghệ
038110 ECOPLASTIC
1745.007.06%115.00Mua4.036M44.793B-422.45628.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
232680 RAONTEC
3745.007.00%245.00Bán98016.172BCông nghệ
072520 GENNBIO
2025.006.86%130.00Mua1.911M136.476B-588.17393.00Công nghiệp
071460 WINIADIMCHAE
2785.006.50%170.00Mua319.091K99.055B-14.96Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
044480 BIOGENETICS
7300.006.26%430.00Mua3.485M89.684B-572.94125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
094970 JMT
4990.006.17%290.00Mua624.937K83.394B8.60580.37286.00Công nghiệp
131100 LICHEM
6420.006.12%370.00Mua702.213K187.908B-584.95107.00Vật liệu cơ bản
089230 THE E&M
1130.006.10%65.00Mua2.177M118.972B18.5261.1671.00Công nghệ
093240 HYUNGJI ELITE
1575.006.06%90.00Mua1.411M48.589B-281.7170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
174880 JANGWON
2750.005.97%155.00Mua1.256M79.331B11.82245.68Công nghệ
051380 PCD
6410.005.95%360.00Mua197.342K48.905B15.80416.7281.00Công nghệ
000490 DAEDONG
6920.005.81%380.00Mua458.948K143.439B11.32611.33831.00Công nghiệp
136480 HARIM
3860.005.75%210.00Mua39.423M335.598B-161.142003.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
205500 ACTION SQUARE
1435.005.51%75.00Bán8.679M38.005B-449.73190.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
037070 PASECO
8490.005.47%440.00Mua315.548K118.695B15.10562.14352.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
060590 CTC BIO
7580.005.42%390.00Mua3.246M144.310B-580.13258.00Chăm sóc sức khỏe
090740 YOUNYI
6220.005.42%320.00Mua328.274K99.520B1139.925.46161.00Công nghệ
078350 HANYANG DIGI
5650.005.41%290.00Mua86.872K54.380B-103.4045.00Công nghệ
134580 DMT
2475.005.32%125.00Mua44.175K26.909B31.4181.2981.00Công nghệ
053620 TAEYANG
10000.005.26%500.00Mua132.973K79.610B26.82372.90294.00Vật liệu cơ bản
005110 HANCHANG
4460.005.19%220.00Mua22.189M147.471B-18.4213.00Công nghiệp
066410 BUCKET STUDIO
2150.005.13%105.00Bán287.028K50.409B-1043.9032.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
044990 H&S
4100.005.13%200.00Mua65930.761BCông nghiệp
051980 CENTRALBIO
800.005.12%39.00Bán1.474M35.083B-132.3118.00Công nghệ
026910 KWANGJININD
5360.005.10%260.00Sức mua mạnh493.517K34.333B-83.7198.00Vật liệu cơ bản
200470 HISEM
5620.005.05%270.00Mua107.258K98.651B6.44872.82137.00Công nghệ
266870 POWER FULX
1990.005.01%95.00Mua1.700K12.554BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
217270 NEPTUNE
8180.005.01%390.00Mua105.544K190.624B-1847.84Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
050860 ASIA TECHNOLOGY
4585.004.92%215.00Sức mua mạnh831.801K74.671B49.1293.34248.00Công nghiệp
037270 YGP
1195.004.82%55.00Mua1.602M69.514B27.9242.8036.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
038680 SNET
7660.004.79%350.00Mua1.029M113.928B14.66522.55247.00Công nghệ
255220 SG
2810.004.66%125.00Bán277.490K100.663B7.49402.92Vật liệu cơ bản
043910 NNE
1140.004.59%50.00Mua3.025M60.588B54.4720.9323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
089790 JT CORP.
4250.004.55%185.00Sức mua mạnh142.989K42.634B10.52404.18140.00Công nghệ
195500 MANIKER F&G
9080.004.37%380.00Mua4.887M94.232B21.02432.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
095190 EMKOREA
5530.004.34%230.00Mua1.278M200.920B-115.81307.00Công nghiệp
004200 KOR DEV
9860.004.34%410.00Mua49.240K150.054B18.76674.06396.00Công nghiệp
066360 CHERRYBRO
3980.004.33%165.00Mua7.798M110.932B-281.59Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
049480 OPENBASE
3140.004.32%130.00Sức mua mạnh5.836M97.705B-7.42117.00Công nghệ
217190 GENESEM
2540.004.31%105.00Sức mua mạnh107.478K22.274B-219.76100.00Công nghệ
143540 YWDSP
1590.004.26%65.00Sức mua mạnh906.836K48.008B-1079.27201.00Công nghệ
014710 SAJOSEAFOOD
5800.004.13%230.00Mua1.824M99.868B10.03750.04300.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
243870 GOODCEN
8510.004.03%330.00Bán211.454BCông nghệ
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
2205.004.01%85.00Mua31.651M129.973B18.73117.73153.00Năng lượng
058970 EMRO
2600.004.00%100.00Sức mua mạnh1011.844BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
121800 VIDENTE
9670.003.98%370.00Mua759.755K269.498B4.602356.05144.00Công nghệ
147760 MICRO FRIEND
4750.003.94%180.00Mua273.935K51.394B-47.19168.00Công nghệ
046310 BG T&A
2800.003.90%105.00Sức mua mạnh590.756K43.140B46.7768.1854.00Công nghệ
027970 SEHA
1890.003.85%70.00Mua931.734K55.872B8.85213.65239.00Vật liệu cơ bản
900280 GOLDEN CENTURY
595.003.84%22.00Bán11.427M55.573B2.46241.94525.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
042700 HANMI SEMI
6520.003.82%240.00Mua245.880K327.569B18.97343.76533.00Công nghệ
105330 KNW
4900.003.81%180.00Mua18.965K27.010B-105.90121.00Công nghệ
073560 WOORISON F&G
2740.003.79%100.00Mua23.371M189.711B7.39370.73Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
009160 SIMPAC
3445.003.77%125.00Mua542.254K208.571B2.611318.48296.00Công nghiệp
177830 PAVONINE
4285.003.75%155.00Mua111.708K45.487B45.24152.91350.00Công nghệ
070960 YP
8140.003.69%290.00Mua718.536K391.805B-287.88Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
101330 MOBASE
4775.003.69%170.00Bán266.151K113.315B4.201135.96171.00Công nghệ
250930 YESUN TECH
3520.003.68%125.00Bán137.553K100.728B552.826.49Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất