Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
096040 E-TRON
312.0030.00%72.00Mua50.464M57.588B-25.6049.00Công nghệ
078130 KUK-IL PAPER
5840.0029.92%1345.00Sức mua mạnh113.746M544.708B-25.79132.00Vật liệu cơ bản
002070 NAMYEUNG
9170.0029.89%2110.00Sức mua mạnh83.890K45.593B-921.55631.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
6610.0021.06%1150.00Mua16.648M62.437B17.56310.9681.00Vật liệu cơ bản
054940 EXA E&C
2065.0017.66%310.00Mua65.125M58.220B-199.29208.00Công nghiệp
011420 GALAXIA SM
2750.0015.06%360.00Sức mua mạnh8.846M65.844B-581.3693.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
269620 SYSWORK
3000.0013.85%365.00Sức mua mạnh21.995M47.430B12.31214.08Công nghệ
014970 SAMRYOONG
8460.0011.76%890.00Mua10.691M112.225B896.808.4485.00Vật liệu cơ bản
227420 FORESTING BLOCKCHAIN
389.0011.14%39.00Bán512.656BCông nghệ
238500 ROBO3
1650.0010.37%155.00Bán1.129K7.000BCông nghệ
163430 DPECO
3550.0010.25%330.00Bán1.987K10.724BCông nghiệp
080440 SJK
1695.0010.06%155.00Bán1.600M14.470B-1526.34122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
6990.009.39%600.00Mua1
014470 BUBANG
4055.009.30%345.00Mua8.475M151.425B191.0419.4241.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
271850 DIOGENE
1655.008.88%135.00Bán1094.560BChăm sóc sức khỏe
024810 E.T.I
259.008.82%21.00Mua41.628M143.282B-3.72159.00Công nghiệp
073070 ESMO
6240.007.59%440.00Mua4.446M508.467B-58.53144.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
053060 SAE DONG
850.007.46%59.00Mua82.558K16.936B-5.26370.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
215570 CRONEX
5890.007.29%400.00Bán1.149K17.191BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
056700 SHINWHA
6390.007.21%430.00Mua3.367M172.906B63.6293.68316.00Công nghệ
004710 HANSOL TECHNICS
6900.006.98%450.00Mua748.553K202.643B-788.28802.00Công nghệ
199290 BIOPROTECH
3000.006.95%195.00Bán4128.992BChăm sóc sức khỏe
226340 BONNE
6560.006.84%420.00Mua1.937M184.800B72.7384.42Tài chính
202960 PANDORA TV
1100.006.80%70.00Mua312.191BCông nghệ
027580 SBK
1690.006.29%100.00Theo dõi9.872M73.878B-958.51351.00Công nghệ
064240 HOMECAST
4885.006.20%285.00Bán477.440K146.899B-598.0856.00Công nghệ
074610 NANOMEDICS
8810.005.89%490.00Mua3.372M276.740B-370.3834.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
030350 DRAGONFLY
5080.005.83%280.00Mua1.956M76.841B-501.1583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
112190 KC INDUSTRY
2745.005.58%145.00Bán4.563K17.232BVật liệu cơ bản
041020 INFRAWARE
1445.005.47%75.00Mua398.361K51.267B-293.56306.00Công nghệ
073570 WI
8420.005.25%420.00Mua241.252K113.926B-1402.53168.00Công nghệ
158300 SAT
3565.005.16%175.00Mua40010.882BCông nghệ
107640 HANJUNGNCS
2100.005.00%100.00Bán137.590BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
183410 GOLFZONDECA
2520.005.00%120.00Bán519.867BCông nghệ
015590 CURO
777.004.86%36.00Bán1.923M94.443B-9.22240.00Công nghiệp
900250 CRYSTAL NEW MATERIAL
2630.004.78%120.00Mua37.588M170.137B7.19348.96165.00Vật liệu cơ bản
148780 BFLYSOFT
2230.004.69%100.00Bán3.003K10.108BCông nghệ
012800 DAECHANG
1475.004.61%65.00Sức mua mạnh13.241M128.508B38.3136.81391.00Vật liệu cơ bản
288490 NARASOFT
909.004.60%40.00Bán11121.525BCông nghệ
200470 HISEM
5950.004.57%260.00Mua518.794K99.880B6.52872.82137.00Công nghệ
214270 FSN
1415.004.43%60.00Bán5.197M121.223B544.662.561.00Công nghệ
036890 JINSUNG
7830.004.40%330.00Bán173.327K149.732B6.271195.57199.00Công nghiệp
096350 DSOL
558.004.30%23.00Sức bán mạnh11.006M55.560B-101.57165.00Công nghiệp
128660 PJ METAL
2475.004.21%100.00Mua200.651K58.908B15.34154.8477.00Vật liệu cơ bản
253840 SUGENTECH
7210.003.89%270.00Bán948.723K89.706BChăm sóc sức khỏe
212310 HUVEXEL
3345.003.88%125.00Bán236.523BChăm sóc sức khỏe
014190 WONIK CUBE CORP.
2430.003.85%90.00Mua4.033M82.824B-175.94128.00Vật liệu cơ bản
226360 EXT
3960.003.80%145.00Mua584.998K100.701B39.29100.48Tài chính
047820 CHOROKBAEM
1505.003.79%55.00Mua1.533M110.772B-440.9916.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
024910 KYUNGCHANG
1110.003.74%40.00Bán75.609K37.275B-633.861162.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
1110.003.74%40.00Bán2.010M76.167B-466.5852.00Công nghiệp
001230 DONGKUK STL MILL
7350.003.67%260.00Mua298.778K670.184B-2712.302592.00Vật liệu cơ bản
024740 HANILFORGING
1595.003.57%55.00Mua992.027K45.571B-16.50210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
021040 DAEHO P&C
1345.003.46%45.00Mua2.855M94.032B72.2218.00250.00Vật liệu cơ bản
030790 TYNETWORKS
1850.003.35%60.00Theo dõi2.537M181.198B-163.53Công nghệ
049720 KORYOINFO
5580.003.33%180.00Sức mua mạnh235.697K75.067B13.73393.41305.00Công nghiệp
161580 PHILOPTICS
8690.003.33%280.00Sức mua mạnh2.575M144.353B-1353.19Công nghệ
204840 GLPT
2190.003.30%70.00Bán1.580M75.863B-105.4928.00Chăm sóc sức khỏe
016600 QCP
636.003.25%20.00Bán4.375M83.943B-156.2327.00Tài chính
147760 MICRO FRIEND
6100.003.21%190.00Mua1.232M63.945B-47.19168.00Công nghệ
122690 SAC
2590.003.19%80.00Mua238.775K48.737B-884.46296.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
025770 KICC
8800.003.17%270.00Bán56.984K324.263B14.31596.24229.00Công nghiệp
051380 PCD
6280.003.12%190.00Mua67.609K49.419B15.01416.7281.00Công nghệ
024840 KBI METAL
1835.003.09%55.00Mua1.102M58.526B-44.86219.00Vật liệu cơ bản
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
6210.002.99%180.00Bán29.091K59.130B-199.5592.00Công nghệ
239340 ZUMINTERNET
8420.002.93%240.00Mua6.056M194.035B-3.84Công nghệ
013000 SEWOO GLOBAL
1930.002.93%55.00Mua856.581K53.818B205.129.9630.00Vật liệu cơ bản
042670 DSINFRA
6390.002.90%180.00Mua1.848M1292.678B5.821108.524041.00Công nghiệp
105550 TRUWIN
7150.002.88%200.00Mua106.976K74.847B-135.94166.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
225650 CUCHEN
6790.002.72%180.00Bán54.924K70.601B-50.74285.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
062860 TLI
5100.002.72%135.00Mua81.668K49.018B-2407.25132.00Công nghệ
206950 VOLVIK
8100.002.66%210.00Mua3.259K33.006BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
256630 POINTENG
3100.002.65%80.00Bán2.112M161.570B118.1025.57Công nghệ
008110 DAIDONG ELECTRONICS
5100.002.62%130.00Mua27.443K52.138B15.51320.51137.00Công nghiệp
215100 ROBOROBO
5920.002.60%150.00Mua7.813M100.036B33.89173.362.00Tài chính
064820 CAPEIND
2185.002.58%55.00Bán156.963K54.376B103.6619.63120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
138930 BNK FINANCIAL GROUP
7410.002.49%180.00Mua535.161K2356.404B5.241379.7180.00Tài chính
004200 KOR DEV
4365.002.46%105.00Bán24.599K129.661B66.39121.28398.00Công nghiệp
057030 YBM NET
3755.002.46%90.00Bán88.652K59.316B162.1522.60490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
043220 HLB POWER
835.002.45%20.00Bán1.048M50.009B-317.7612.00Năng lượng
004250 NPC
3635.002.39%85.00Bán106.416K130.356B12.42285.74297.00Vật liệu cơ bản
060900 KRP&E
1080.002.37%25.00Mua619.381K55.929B-309.41Công nghiệp
206400 ENTERMATE
750.002.32%17.00Bán7.919M61.046B-197.000.00Công nghệ
009620 SAMBO IND
2020.002.28%45.00Bán2.526M49.608B-529.85362.00Vật liệu cơ bản
026040 J.ESTINA
5960.002.23%130.00Mua144.081K92.297B-194.55407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
015890 TAEKYUNG IND
6000.002.21%130.00Mua1.024M169.544B4.311361.08251.00Vật liệu cơ bản
021880 MASON CAPITAL
324.002.21%7.00Bán245.840K31.441B-44.144.00Tài chính
065500 ORIENT PRECISION INDUSTRIES
470.002.17%10.00Bán6.388M53.891B-86.1264.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004770 SUNNY ELEC
3065.002.17%65.00Bán2.308M92.120B75.3841.4780.00Công nghệ
233990 JILGYUNGYI
2370.002.16%50.00Bán3.795K31.181BChăm sóc sức khỏe
200880 SEOYONEHWA
5310.002.12%110.00Bán81.945K140.518B-573.061037.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006730 SEOBU T&D
8740.002.10%180.00Sức bán mạnh89.774K466.273B-143.96589.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
171120 LION CHEMTECH
7900.002.07%160.00Bán17.534K138.040B57.70134.15243.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
126700 HYVISION
9400.002.06%190.00Mua390.970K127.330B6.301461.57220.00Công nghiệp
277070 LINDEMAN ASIA
4995.001.94%95.00Bán114.930K66.150B18.73261.5713.00Tài chính
058630 MGAME
3745.001.90%70.00Theo dõi478.681K71.824B19.21191.28125.00Công nghệ
073240 KUMHO TIRE
4580.001.89%85.00Mua265.958K1291.235B-1058.635048.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065560 NOKWON C & I
8680.001.88%160.00Mua1.282M132.445B19.57435.3533.00Công nghệ
019660 GLOBON
3555.001.86%65.00Mua90.635K101.500B-20.3813.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
007280 KOREA STEEL SHAPES
1650.001.85%30.00Bán24.694K52.413B-335.43371.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất