Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
036170 CLOUD AIR
2145.0030.00%495.00Sức mua mạnh8.995M117.845B-143.95Công nghệ Điện tử
003280 HEUNG-A SHIPPING
3410.0029.90%785.00Sức mua mạnh2.163M814.871B-297.42Vận chuyển
369370 DAISHINBALANCENO.9 SPAC
3950.0024.21%770.00Sức mua mạnh7.870M16.630B1.00Tài chính
144960 NPP
8520.0023.30%1610.00Sức mua mạnh22.003M351.692B7.35940.11306.00Sản xuất Chế tạo
307280 WONBIOGEN
2465.0017.38%365.00Sức mua mạnh26.737MCông nghệ Sức khỏe
252500 SEWHA P&C
2490.0016.49%352.50Sức mua mạnh23.140M103.301B25.8382.7792.00Tài chính
250030 JINCOSTECH
9200.0015.00%1200.00Mua65623.822B135.87116.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
217320 SUNTECH
8600.0014.67%1100.00Sức mua mạnh1Sản xuất Chế tạo
276240 ELIVISION
591.0014.31%74.00Bán434Công nghệ Điện tử
298690 AIRBUSAN
2770.0013.99%340.00Mua8.304M521.756B-1375.761380.00Vận chuyển
114920 DAEJOO ENT
1325.0013.25%155.00Mua444.597B79.00Khoáng sản phi năng lượng
227420 DOBU MASK
3325.0010.83%325.00Bán2.541K28.647BDịch vụ Thương mại
017000 SHINWONCONST
8310.0010.80%810.00Sức mua mạnh13.891M93.035B-1728.96122.00Dịch vụ Công nghiệp
038110 ECOPLASTIC
4390.0010.30%410.00Sức mua mạnh76.846M109.783B48.6881.75585.00Sản xuất Chế tạo
060240 LONGTU KOREA
7400.009.47%640.00Sức mua mạnh810.079K182.626B-57.15Dịch vụ Công nghệ
092200 DIC
6270.009.04%520.00Sức mua mạnh4.879M242.937B-1466.37Sản xuất Chế tạo
026940 BOOKOOK STEEL
6290.008.64%500.00Mua6.908M125.800B17.61328.8455.00Khoáng sản phi năng lượng
038530 GOLD PACIFIC
2085.008.59%165.00Mua33.262M165.465B10.71179.2927.00Công nghệ Điện tử
096690 AROOT
876.007.88%64.00Mua92.958M129.671B-453.4066.00Công nghệ Điện tử
066790 CCS
780.007.73%56.00Mua10.045M43.682B-12.9335.00Dịch vụ Khách hàng
196700 WAPS
4905.007.57%345.00Mua7.226M70.456B102.7544.3886.00Công nghiệp Chế biến
224760 NSCOMPANY
7440.007.36%510.00Bán229.311B208.00Sản xuất Chế tạo
007660 ISUPETASYS
4350.007.14%290.00Sức mua mạnh1.041M275.122B-258.52883.00Công nghệ Điện tử
093510 NGVI
590.006.88%38.00Theo dõi1.854K3.552B13.00Sản xuất Chế tạo
004870 T'WAY HOLDINGS
1410.006.82%90.00Sức mua mạnh4.537M109.214B-954.502287.00Dịch vụ Phân phối
311060 LAT
6300.006.60%390.00Sức mua mạnh881Sản xuất Chế tạo
001340 PAIKKWANG IND
6300.006.06%360.00Sức mua mạnh8.890M278.139B27.48216.17171.00Công nghiệp Chế biến
009620 SAMBO IND
2235.005.92%125.00Mua4.911M85.133B-124.99375.00Khoáng sản phi năng lượng
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
599.005.83%33.00Mua38.216K6.323B50.00Khách hàng Lâu năm
126600 KOPLA
8430.005.77%460.00Sức mua mạnh6.215M170.901B8.32957.8397.00Công nghiệp Chế biến
038620 WIZ
2695.005.69%145.00Bán2.784M151.854B-121.5873.00Dịch vụ Công nghệ
035200 PLUMB FAST
7780.005.56%410.00Mua629.371K65.854B37.19198.16Dịch vụ Công nghiệp
149300 APURES
2145.005.41%110.00Mua27.401K73.482B47.00Công nghệ Sức khỏe
059100 IC
8830.005.37%450.00Sức mua mạnh445.376K62.001B81.27103.1187.00Công nghiệp Chế biến
067770 SEJINTS
6300.005.35%320.00Sức mua mạnh1.206M52.263B14.51412.15Công nghệ Điện tử
023960 SC ENGINEERING
5050.005.32%255.00Mua358.587K145.594B-399.81Sản xuất Chế tạo
013700 CAMUS E&C
2730.005.00%130.00Mua4.865M120.973B97.5126.66152.00Dịch vụ Công nghiệp
046390 SAMHWA NWS
3180.004.95%150.00Mua1.430M125.894B-64.6636.00Công nghệ Điện tử
006380 CAPRO
5150.004.89%240.00Sức mua mạnh1.518M206.000B-597.99Công nghiệp Chế biến
009810 NK MULSAN
1515.004.84%70.00Mua5.148M120.336B-62.5748.00Sản xuất Chế tạo
044380 JOOYONTECH
1300.004.84%60.00Bán2.211M68.494B18.7972.8599.00Công nghệ Điện tử
219750 GTG WELLNESS
2840.004.80%130.00Mua449.786K49.010B-427.86Công nghệ Sức khỏe
101390 IM
1220.004.72%55.00Mua12.450M81.609B-169.9364.00Công nghệ Điện tử
279060 INNOVEX
3845.004.63%170.00Mua5.335K26.273B34.00Khách hàng Lâu năm
024070 WISCOM
4640.004.62%205.00Mua73.591K71.115B52.8783.88244.00Công nghệ Điện tử
001140 KUKBO TRNSPT
1475.004.61%65.00Mua1.810M90.072B-257.21116.00Vận chuyển
006800 MIRAE ASSET SEC
9080.004.61%400.00Mua4.449M5124.271B5.291641.834029.00Tài chính
054090 SAMJIN LND
3550.004.57%155.00Mua1.002M87.994B-110.59116.00Khách hàng Lâu năm
085670 NEWFLEX
3100.004.55%135.00Mua785.562K74.723B-187.68Công nghệ Điện tử
001470 SAMBU CONST
3015.004.51%130.00Mua7.625M414.702B-58.57283.00Dịch vụ Công nghiệp
004780 DAERYUK
6400.004.40%270.00Sức mua mạnh14.057M101.780B6.96881.26425.00Công nghiệp Chế biến
204620 GLOBAL TAX FREE
3470.004.36%145.00Mua467.148K166.938B-442.50Tài chính
202960 PANDORA TV
2400.004.35%100.00Mua12.694K28.405B35.00Công nghệ Điện tử
035150 BAIKSAN
9030.004.27%370.00Mua354.926K218.526B18.29474.64246.00Công nghiệp Chế biến
060280 CUREXO
8300.004.27%340.00Mua127.433K277.531B317.5648.49Công nghệ Sức khỏe
091810 TWAYAIR
4170.004.25%170.00Sức mua mạnh3.790M459.221B-1486.97Vận chuyển
208640 THUMBAGE
2555.004.07%100.00Bán861.812K348.961B26.0694.20Dịch vụ Công nghệ
222160 BIOPTRO
8600.003.99%330.00Sức mua mạnh4.722KCông nghệ Điện tử
021080 ATINUM INVESTMENT
4775.003.92%180.00Sức mua mạnh936.667K228.215B10.56435.2427.00Tài chính
150900 FASOO
7330.003.82%270.00Mua46.345K80.213B45.90153.80242.00Dịch vụ Công nghệ
034830 KOREIT
2540.003.67%90.00Sức mua mạnh6.061M579.228B5.08482.48225.00Tài chính
021050 SEOWON
2685.003.67%95.00Mua1.289M127.469B16.40157.90139.00Sản xuất Chế tạo
318660 TIME TECHNICAL SUPPORT
2145.003.62%75.00Bán989Dịch vụ Công nghệ
148140 BDI
2745.003.58%95.00Bán8.280M72.161B-3648.9096.00Sản xuất Chế tạo
122690 SAC
2765.003.56%95.00Mua86.347K53.689B-282.22263.00Hỗn hợp
005390 SHINSUNG TONGSANG
3945.003.54%135.00Mua1.534M566.930B199.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
351320 IBKS NO.14 SPAC
3095.003.51%105.00Mua113.470K13.401B-9.76Tài chính
286750 NANOBRICK
8000.003.49%270.00Mua28.112K74.417B-15.56Dịch vụ Thương mại
019550 SBI INVESTMENT KOREA
1780.003.49%60.00Mua15.270M286.833B15.39111.7739.00Tài chính
084680 E-WORLD
2840.003.46%95.00Bán518.958K494.808B414.00Dịch vụ Khách hàng
258610 EWK
8120.003.44%270.00Bán84.402K115.433B-779.7833.00Sản xuất Chế tạo
012610 KYUNG-IN SYNTH
7050.003.37%230.00Mua301.059K292.200B41.67164.33616.00Công nghiệp Chế biến
002290 SAMIL ENTERPRISE
8900.003.37%290.00Sức mua mạnh6.839M110.360B50.17171.6259.00Dịch vụ Công nghiệp
089470 HDCHEP
6150.003.36%200.00Sức mua mạnh631.328K177.735B11.73507.06354.00Sản xuất Chế tạo
006140 PJ ELECTRO
9280.003.34%300.00Bán34.585K137.947B18.23492.53236.00Công nghệ Điện tử
036120 SCI
3415.003.33%110.00Mua2.284M118.118B18.90174.84259.00Dịch vụ Thương mại
035080 INTERPARK
7200.003.30%230.00Bán7.304M558.965B-367.971145.00Bán Lẻ
017250 INTERM
1570.003.29%50.00Bán75.035K31.785B-569.57333.00Khách hàng Lâu năm
099220 SDN
2520.003.28%80.00Bán11.904M133.987B77.1631.6296.00Sản xuất Chế tạo
222110 PANGEN
9450.003.28%300.00Mua41.695K100.827B-474.2480.00Công nghệ Sức khỏe
045970 COASIA
8850.003.27%280.00Bán127.547K199.775B-120.53296.00Dịch vụ Công nghệ
057880 PHC
1595.003.24%50.00Bán3.896M189.060B9.52162.25Khách hàng Lâu năm
052300 CHOROKBAEM COMPANY
1320.003.12%40.00Bán234.119K91.313B5.80348.4725.00Công nghệ Điện tử
071460 WINIADIMCHAE
4000.003.09%120.00Bán142.617K142.269B5.53701.13579.00Sản xuất Chế tạo
087600 PIXELPLUS
8670.003.09%260.00Mua50.247K55.218B26.53317.0199.00Công nghệ Điện tử
106520 DIGITAL OPTICS
5700.003.07%170.00Mua287.990K74.985B-3848.95100.00Công nghệ Điện tử
004770 SUNNY ELEC
3530.003.07%105.00Mua1.423M123.003B23.08148.39Công nghệ Điện tử
098660 STO
2880.003.04%85.00Mua72.626K34.955B-239.8297.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
049080 GIGALANE
2380.003.03%70.00Mua556.199K188.591B174.00Công nghệ Điện tử
041590 GEMVAXZIO
1040.002.97%30.00Mua502.280K93.554B-22.76Công nghệ Điện tử
123890 KAIT
4745.002.93%135.00Sức mua mạnh686.554K580.632B4.581007.18180.00Hỗn hợp
185190 SUPPRO
2300.002.91%65.00Bán48.500B28.00Khoáng sản phi năng lượng
004840 DRB HOLDING
6780.002.88%190.00Mua58.938K130.560B-256.81304.00Sản xuất Chế tạo
001420 TAEWONMULSAN
5380.002.87%150.00Theo dõi40.542K39.452B338.7315.4448.00Khoáng sản phi năng lượng
253610 ROOTLOC
3085.002.83%85.00Mua52823.978B21.00Công nghệ Sức khỏe
215100 ROBOROBO
4005.002.82%110.00Bán342.690K81.496B-100.3140.00Tài chính
019660 GLOBON
4265.002.77%115.00Sức mua mạnh429.464K139.740B-238.6210.00Dịch vụ Phân phối
005030 PUSAN CAST IRON
743.002.77%20.00Mua1.732M42.239B-3.00273.00Sản xuất Chế tạo
001520 TONGYANG
1675.002.76%45.00Bán1.095M336.450B-82.95449.00Khoáng sản phi năng lượng
049630 JAEYOUNG
1310.002.75%35.00Mua2.432M102.515B-95.27107.00Công nghệ Điện tử
Tải thêm