Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
158310 INTERBULLS
2025.0029.81%465.00Sức bán mạnh3.534M13.331B-1343.4362.00Công nghệ
082660 SAMWOOEMS
620.0027.31%133.00Bán13.767M20.314B-1055.04131.00Công nghệ
071460 DAYOU WINIA
4520.0025.03%905.00Mua22.277M128.576B-13.93Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
078140 DAEBONGLS
8970.0017.56%1340.00Mua6.505M84.591B12.44613.47101.00Chăm sóc sức khỏe
215480 TOEBOX KOREA
1590.0017.34%235.00Mua46.769M53.604B-33.63Tài chính
030790 TYNETWORKS
2180.0017.20%320.00Mua5.679M177.335B-53.09Công nghệ
114920 DAEJOO ENT
1725.0015.00%225.00Mua795.204BVật liệu cơ bản
183350 LPK
1400.0014.75%180.00Bán2.792K6.578BCông nghiệp
067900 Y-ENTEC
7880.0014.53%1000.00Mua3.960M125.214B12.75539.54187.00Công nghiệp
179720 YELOPAY
88.0014.29%11.00Mua200866.250MCông nghiệp
187790 NANO
2825.0014.14%350.00Sức mua mạnh10.089M59.272B25.9695.354.00Vật liệu cơ bản
112190 KC INDUSTRY
3300.0013.99%405.00Mua6.111K
170030 HDI21
3245.0013.86%395.00Mua6.628M43.054B-120.65182.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
271850 DIOGENE
3440.0013.72%415.00Bán10.008K9.075BChăm sóc sức khỏe
043220 HLB POWER
863.0013.55%103.00Mua1.932M45.388B-361.6712.00Năng lượng
247300 INFRAWARE TECHNOLOGY
440.0012.82%50.00Bán2.999K3.151BCông nghệ
299480 G&E HEALTHCARE
3090.0012.36%340.00Mua2130.527BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
131760 FINETEK
2455.0012.10%265.00Mua10.057M24.652B-221.1699.00Công nghệ
076340 GACES
4935.0012.03%530.00Mua95121.459BCông nghiệp
224810 EOMJIHOUSE
3590.0011.84%380.00Mua20213.482BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
214610 MICO BIO
9380.0011.67%980.00Mua3.229K96.242B85.00Chăm sóc sức khỏe
200350 RAEMONGRAEIN
1700.0011.11%170.00Mua112.960BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
112240 SFC
2115.0011.02%210.00Sức bán mạnh4.400M80.345B-457.04107.00Năng lượng
069140 NURIPLAN
7940.0010.43%750.00Sức mua mạnh2.530M37.091B18.10504.3880.00Công nghiệp
217910 SJCHEM
527.0010.25%49.00Mua5.690K
150440 FINOTEK
7600.0010.14%700.00Mua37.166K64.984BCông nghệ
246250 SLS BIO
6400.009.97%580.00Mua610
057680 OMNITEL
1430.009.16%120.00Bán2.458M43.902B15.70131.6553.00Công nghệ
210610 SOFTCAMP
6000.009.09%500.00Mua1
056080 YUJIN ROBOT
4145.008.94%340.00Mua789.919K142.734B-192.54124.00Công nghệ
009730 KOSSEN
2140.008.91%175.00Bán1.753M116.656B-49.2180.00Vật liệu cơ bản
226610 BNC KOREA
8980.008.85%730.00Mua12.662K49.738BChăm sóc sức khỏe
064090 FN REPUBLIC
2220.008.82%180.00Mua8.971M121.971B12.99169.9390.00Công nghệ
028040 MIRAE SCI
1945.008.66%155.00Mua3.265M56.666B-240.4361.00Công nghệ
141070 MAXROTEC
1445.008.24%110.00Sức mua mạnh1.103M33.197B23.1357.71127.00Công nghiệp
065950 WELCRON
4660.008.12%350.00Mua11.422M115.750B-252.05166.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
051160 GAEASOFT
6500.007.97%480.00Sức mua mạnh1.018M86.034B-75.17170.00Công nghệ
002410 BUMYANG CONST
1840.007.92%135.00Mua3.188M42.338B15.00120.94124.00Công nghiệp
079940 GABIA
8920.007.86%650.00Mua766.280K107.802B16.92488.87263.00Công nghệ
073560 WOORISON F&G
2335.007.85%170.00Mua5.034M149.899B8.06268.74Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
058420 J WAY
1600.007.74%115.00Mua194.374K27.522B-314.8018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
089890 KOSES
7970.007.70%570.00Sức mua mạnh290.295K124.703B8.01924.11139.00Công nghệ
064240 HOMECAST
5460.007.69%390.00Mua2.045M161.909B-495.4556.00Công nghệ
269620 SYSWORK
3035.007.62%215.00Mua1.316M50.760B9.74289.58Công nghệ
123260 PINENEX
778.007.61%55.00Bán6.489M17.363B5.24138.0256.00Công nghệ
029960 KOENTEC
9450.007.51%660.00Mua1.245M437.616B20.51428.6473.00Công nghiệp
010600 WELLBIOTEC
4460.007.47%310.00Sức bán mạnh777.486K165.641B-1014.12511.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010640 CHINYANGPOLY
2230.007.47%155.00Bán151.137K20.750B21.6795.7745.00Vật liệu cơ bản
032820 WOORITG, INC.
1450.007.41%100.00Mua6.792M115.288B-7.45114.00Công nghiệp
281310 BIOSYNECTICS
8070.007.31%550.00Mua52819.636BChăm sóc sức khỏe
033600 ACONL
1395.007.31%95.00Bán545.179K21.260B-1716.9247.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
101330 MOBASE
5330.007.14%355.00Mua648.804K117.961B8.39593.05171.00Công nghệ
119650 KC COTTRELL
7270.007.07%480.00Sức mua mạnh3.142M88.270B34.18198.65215.00Công nghiệp
215090 UNIMAX
2210.007.02%145.00Mua2.510M37.391B-100.798.00Tài chính
086060 GENEBIOTECH
5040.007.01%330.00Mua513.494K40.556B23.83197.6833.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
197210 LEED
3600.006.98%235.00Bán1.768M49.647B-1808.6528.00Công nghệ
086250 HWASHIN TECH
4945.006.57%305.00Mua410.465K45.963B36.85125.91118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
036580 FARMSCO
9120.006.54%560.00Mua290.849K300.420B84.56101.22418.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002700 SHINIL IND
1970.006.49%120.00Mua14.103M129.958B11.15165.95125.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
143540 YWDSP
987.006.47%60.00Bán1.063M27.989B-1030.49201.00Công nghệ
090710 DST ROBOT
1155.006.45%70.00Bán3.955M79.914B-242.5498.00Công nghệ
007210 BYUKSAN
3170.006.38%190.00Mua730.633K204.309B26.00114.61340.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
039230 AIBIT
864.006.27%51.00Bán3.501M46.450B-340.13192.00Công nghiệp
139050 DAYLIBC
1275.006.25%75.00Bán1.780M34.791B-767.03163.00Công nghệ
060540 SAT
2300.006.24%135.00Sức mua mạnh617.561K56.578B19.81110.8589.00Công nghệ
037070 PASECO
5630.006.23%330.00Sức mua mạnh2.161M74.097B28.55185.67270.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
012690 MONALISA
4695.006.22%275.00Mua3.202M161.599B-23.57176.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
092590 LUXPIA
530.006.21%31.00Bán113.638BCông nghệ
224880 SGA EMBEDDED
3305.006.10%190.00Bán303
155650 YMC
8890.005.83%490.00Mua745.589K166.633B9.33900.23152.00Công nghệ
030530 WONIK HOLDINGS
4990.005.72%270.00Mua1.198M352.976B4.241113.45644.00Công nghiệp
024880 KPF
5790.005.66%310.00Mua625.844K81.092B11.93539.08432.00Công nghiệp
245450 CNSLINK
3800.005.56%200.00Bán11
058450 ILYA
1810.005.54%95.00Bán962.428K27.166B-469.81154.00Công nghệ
059120 AJINEXTEK
9890.005.44%510.00Mua75.139K63.640B12.54763.6781.00Công nghệ
084870 TBH GLOBAL
2425.005.43%125.00Bán313.780K47.971B-915.33632.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
171010 RAM TECH
4130.005.36%210.00Mua74.067K44.927B29.89131.70134.00Công nghệ
176440 HNT
5520.005.34%280.00Mua201.615K70.793B80.0365.47Công nghiệp
241820 PCL
9990.005.27%500.00Mua256.236K84.852B-571.4944.00Chăm sóc sức khỏe
024950 SAMCHULY
8600.005.26%430.00Mua336.729K98.641B-1157.71Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
094970 JMT
3175.005.13%155.00Mua214.986K50.471B4.40686.45286.00Công nghiệp
123750 ALTON SPORTS
3615.005.09%175.00Bán109.180K43.303B-1206.55148.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
134580 DMT
3190.004.93%150.00Bán53.814K33.052B-505.7381.00Công nghệ
060150 INSUN ENT
8090.004.93%380.00Mua1.269M282.181B19.85421.74340.00Công nghiệp
127160 MM
1715.004.89%80.00Bán2.920M96.175B-29.82246.00Công nghệ
083450 GST
6670.004.87%310.00Mua509.547K56.567B7.09907.72392.00Công nghệ
220260 CHEMTROS
3150.004.83%145.00Mua910.918K72.256B14.22217.16123.00Tài chính
228340 TONGYANG PILE
5490.004.77%250.00Mua169.278K104.800B-318.7535.00Vật liệu cơ bản
184230 SGA SOLUTIONS
1800.004.65%80.00Mua8.012M57.914B-98.1192.00Tài chính
098120 MCS
2600.004.63%115.00Mua75.434K20.657B-324.42121.00Công nghệ
032800 FANTAGIO
771.004.61%34.00Mua1.184M51.740B-237.02173.00Công nghiệp
138360 ACTCOS
4480.004.55%195.00Bán2.438M122.021B-323.0870.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
052190 ESA
1750.004.48%75.00Mua177.086K46.904B-685.10120.00Công nghệ
031860 NSN
3505.004.47%150.00Mua401.717K70.667B-388.7935.00Công nghệ
011090 ENEX
1530.004.44%65.00Mua2.569M81.018B96.4015.20451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
102120 ABOV
6130.004.43%260.00Sức mua mạnh3.542M96.285B11.84495.96178.00Công nghệ
032860 GMR MATERIALS
567.004.42%24.00Mua1.011M36.683B-87.1218.00Công nghiệp
263020 DK&D
5010.004.38%210.00Mua152.535K37.263B11.76396.37Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
039340 WOW
4925.004.34%205.00Sức mua mạnh182.451K102.402B6.16765.79187.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
215100 ROBOROBO
2530.004.33%105.00Sức mua mạnh1.228M43.161B33.1176.342.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất