Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
018700 BARUNSON
2470.0030.00%570.00Mua488.117K31.099B-120.39248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
015540 MEDIPLANT
7640.0029.93%1760.00Mua330.282K31.972B-1825.1518.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
154030 ASIA SEED
7260.0027.59%1570.00Sức mua mạnh7.853M52.436B27.98203.37Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
159910 SKIN&SKIN
836.0019.77%138.00Mua11.865M70.100B-115.4488.00Vật liệu cơ bản
143210 HANDS CORPORATION
8200.0016.48%1160.00Mua1.268M153.402B12.32571.50Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010040 KRC
5350.0015.05%700.00Mua12.083M98.876B15.95291.63629.00Vật liệu cơ bản
034940 CHOA PHARM.
5350.0015.05%700.00Mua13.073M131.643B46.71110.60270.00Chăm sóc sức khỏe
107640 HANJUNGNCS
1755.0014.71%225.00Mua701Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
033600 ACONL
3240.0014.69%415.00Bán15.112M40.834B-1305.47104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
215050 B&D LIFE HEALTH
6200.0013.97%760.00Mua111.542BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
276240 ELIVISION
3300.0013.79%400.00Mua319
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
1835.0013.27%215.00Mua1.495K17.099BCông nghiệp
208850 EB TECH
4750.0012.83%540.00Mua4109.928BCông nghiệp
073570 PMGPS
6900.0012.75%780.00Mua146.181K64.660B-1196.27168.00Công nghiệp
247300 INFRAWARE TECHNOLOGY
1050.0012.30%115.00Bán9634.289BCông nghệ
900310 COLORAY
2280.0011.49%235.00Bán1.822M110.430B3.51582.80Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
148780 BFLYSOFT
5290.0011.37%540.00Bán122.542BCông nghệ
039980 LEENOS
2305.0011.35%235.00Bán497.286K76.457B38.8353.31226.00Công nghệ
012205 KEYANGELECMACH(1P)
8460.0011.32%860.00Bán565.771K113.448B12.92269.30621.00Công nghiệp
200470 HISEM
5700.0011.11%570.00Mua686.103K90.050B14.90344.34137.00Công nghệ
012160 YOUNG HEUNG I&S
1235.0010.76%120.00Bán15.452M94.457B-126.05312.00Vật liệu cơ bản
225850 MIEV
3495.0010.60%335.00Bán110.773BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
232530 ENERGY MATERIAL TECH
2200.0010.00%200.00Mua2120.090BVật liệu cơ bản
252500 SEWHA P&C
5110.009.66%450.00Mua729.987K93.772B-84.2693.00Tài chính
006490 INSCOB
7450.009.56%650.00Bán2.738M603.973B186.3736.4955.00Dịch vụ Viễn thông
000700 EUSU HOLDINGS
7400.009.31%630.00Sức mua mạnh486.742K168.966B-61.8718.00Công nghiệp
100090 SAMKANG M&T
4395.009.19%370.00Mua362.970K104.513B0.904725.88306.00Công nghiệp
021040 DAEHO P&C
1385.009.06%115.00Mua16.628M91.862B97.5413.45243.00Vật liệu cơ bản
043590 CLOVER
3975.008.76%320.00Mua1.012M84.318B-306.31167.00Công nghiệp
002100 KYUNGNONG
9490.008.46%740.00Bán3.131M185.992B26.82326.25346.00Vật liệu cơ bản
177350 VESSEL
5020.008.42%390.00Mua726.658K50.356B9.97464.69155.00Công nghệ
198440 KOREA CEMENT
2920.008.35%225.00Bán3.425M86.186B16.37164.58111.00Tài chính
008060 DAEDUCK ELEC
8150.007.80%590.00Bán575.865K314.837B7.72979.481208.00Công nghệ
042370 VITZRO TECH
8290.007.66%590.00Mua542.711K172.125B25.81298.34327.00Công nghiệp
131400 ACT
3650.007.35%250.00Sức mua mạnh383.203K54.827B15.54218.78262.00Công nghệ
051390 YW CO.,LTD
4095.007.34%280.00Mua195.291K42.150B16.03237.9967.00Công nghệ
204990 HS VITAL
3220.007.33%220.00Bán2.149M94.876B-283.90102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
009520 POSCO M-TECH
7190.007.31%490.00Mua10.527M279.006B22.23301.451099.00Vật liệu cơ bản
081150 TPLEX
2825.007.21%190.00Bán10.536M63.947B31.9783.2138.00Vật liệu cơ bản
217500 RUSSELL
2225.006.71%140.00Bán1.157M65.200B-93.341.00Tài chính
064850 FNGUIDE
4800.006.67%300.00Sức mua mạnh1133.336BCông nghiệp
089850 UBIVELOX
6740.006.65%420.00Bán40.509K42.581B-1083.22247.00Công nghệ
015860 ILJIN HOLDINGS
3385.006.61%210.00Bán268.991K146.004B-412.9612.00Công nghiệp
003010 HAEIN CORP
6240.006.48%380.00Bán1.727M65.977B-55.69339.00Công nghiệp
208890 EDUPARTNER
1510.006.34%90.00Bán6262.827BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
083500 FNS TECH
4795.006.32%285.00Bán46.460K31.009B-1435.48150.00Công nghệ
091090 SEWON CELLONTECH
4840.006.26%285.00Mua932.930K277.803B-203.73532.00Công nghiệp
092200 DIC
6140.006.23%360.00Sức bán mạnh53.759K127.743B118.1448.93870.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
017510 SEMYUNGELEC
7910.006.17%460.00Bán207.742K113.583B38.13195.3680.00Công nghiệp
005860 HANILFEED
1980.006.17%115.00Bán4.442M73.488B-40.1887.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
182360 CUBEENT
2760.006.15%160.00Mua268.622K
065940 BIOVILL
2015.006.05%115.00Sức bán mạnh1.241M68.453B-1265.7572.00Vật liệu cơ bản
014970 SAMRYOONG
5240.005.86%290.00Bán93.720K73.384B37.36132.4885.00Vật liệu cơ bản
072130 UANGEL
4170.005.84%230.00Bán58.991K45.243B-384.24202.00Công nghệ
006340 DAWON CBL
1730.005.81%95.00Sức bán mạnh1.023M111.355B-71.97203.00Công nghiệp
299670 SMVINA
8720.005.70%470.00Bán1108.992BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
042600 SERONICS
4215.005.64%225.00Bán19.774K48.804B12.51318.861042.00Công nghệ
032860 GMR MATERIALS
771.005.62%41.00Bán578.906K49.316B-16.0018.00Công nghiệp
079650 SEOSAN
3960.005.60%210.00Bán97.635K75.000B-11.48148.00Vật liệu cơ bản
014990 IN THE F
2270.005.58%120.00Mua1.573M126.699B226.949.47288.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
069730 DSR WIRE
4360.005.57%230.00Sức bán mạnh41.123K59.472B12.46331.45134.00Vật liệu cơ bản
054630 ADCHIPS
1820.005.51%95.00Bán5.627M42.594B-89.6548.00Công nghiệp
065530 KRTNET
2600.005.48%135.00Bán174.781K113.466B91.4626.95113.00Công nghệ
018000 UNISON
1840.005.44%95.00Bán621.380K163.333B-9.67199.00Năng lượng
038060 LUMENS
2810.005.44%145.00Bán232.694K123.106B-180.85262.00Công nghệ
053700 SAMBO MOTORS
8580.005.28%430.00Bán122.564K110.849B7.191228.91440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
228340 TONGYANG PILE
5600.005.26%280.00Mua302.395K106.400B467.7411.3735.00Vật liệu cơ bản
054220 VITZROSYS
2115.005.22%105.00Mua4.915M89.762B-500.26212.00Công nghiệp
200230 TELCON RF PHARM
9090.005.21%450.00Bán2.252M676.637B-233.5183.00Công nghệ
067730 LOGISYS
3335.005.21%165.00Bán28.676K29.611B50.7862.42364.00Công nghiệp
009320 DWECC
1820.005.20%90.00Bán481.122K82.428B30.1257.43155.00Công nghiệp
052190 ESA
2540.005.18%125.00Bán57.778K68.334B-581.09120.00Công nghệ
207760 MR. BLUE
2670.005.12%130.00Sức bán mạnh36.327K61.601B28.4991.3578.00Công nghệ
054780 KEYEAST
3400.005.10%165.00Sức mua mạnh9.131M274.335B-19.1454.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000910 UNION
4770.005.07%230.00Mua8.749M63.626B-769.56224.00Vật liệu cơ bản
128660 PJ METAL
2180.005.06%105.00Bán101.997K51.467B11.29183.7468.00Vật liệu cơ bản
225570 NAT GAMES
8560.005.03%410.00Bán529.538K192.265B11488.740.83372.00Công nghệ
024890 DAEWON CHEM
1675.005.02%80.00Bán31.226K65.579B39.6640.22239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035620 BARUNSON E&A
1470.005.00%70.00Bán9.092M97.846B1.491040.6736.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065950 WELCRON
3580.004.99%170.00Sức bán mạnh981.067K86.923B-258.42166.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
044780 HK
1580.004.98%75.00Bán2.397M27.776B16.2593.07144.00Công nghiệp
036420 JCONTENTREE
5480.004.98%260.00Bán3.647M744.202B71.1473.38166.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
044990 H&S
2860.004.95%135.00Bán1020.445BCông nghiệp
012030 DB
851.004.93%40.00Bán1.304M154.926B-2.13387.00Công nghệ
021045 DAEHO P&C(1P)
1620.004.85%75.00Bán640.885K91.862B97.5413.45243.00Vật liệu cơ bản
173940 FNC ENT.
7900.004.77%360.00Sức bán mạnh53.277K104.806B-648.54134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
176440 HNT
3455.004.70%155.00Bán10.184K43.072B13.06252.64Công nghiệp
232140 YIKC
3355.004.68%150.00Bán771.314K196.631B7.35463.24Công nghệ
040610 SG&G
2135.004.66%95.00Sức bán mạnh130.045K68.842B11.15187.3984.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002900 TONGYANGMOOLSAN
1800.004.65%80.00Sức bán mạnh1.398M112.469B-52.62685.00Công nghiệp
112240 SFC
4300.004.62%190.00Bán2.485M173.342B-423.40107.00Năng lượng
045970 COASIA HOLDINGS
5440.004.62%240.00Bán1.053K101.494B21.28244.358.00Công nghệ
024800 YOOSUNG T&S
3060.004.62%135.00Bán45.908K71.105B7.05517.90703.00Công nghiệp
241790 OCEANBRIDGE
8410.004.60%370.00Mua30.999K73.365B9.13896.0760.00Công nghệ
004150 HANSOL HOLDINGS
4730.004.53%205.00Bán105.301K186.387B-1501.6025.00Vật liệu cơ bản
026150 TSCONSTRUCT
5780.004.52%250.00Sức bán mạnh202.406K82.921B45.07122.70241.00Công nghiệp
007610 SEONDO ELEC
4870.004.51%210.00Sức bán mạnh317.284K83.270B98.3247.39181.00Công nghiệp
223310 ESV
1025.004.49%44.00Bán5.786M104.416B-290.9130.00Công nghệ
154040 SOLUETA
3410.004.44%145.00Sức bán mạnh33.017K39.463B-127.62211.00Công nghệ
036170 CTGEN
4135.004.42%175.00Mua562.120K99.641B-251.17Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất