Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
013000 SEWOO GLOBAL
2925.0030.00%675.00Sức mua mạnh65.873M83.956B22.9098.2530.00Công nghiệp Chế biến
037230 HKPAK
4530.0029.99%1045.00Mua53.169M113.250B50.0669.6299.00Công nghiệp Chế biến
065350 SSDELTATECH
6440.0029.97%1485.00Sức mua mạnh67.553M157.289B44.48125.48291.00Công nghệ Điện tử
119830 ITEK
9700.0017.29%1430.00Sức mua mạnh962.025K107.230B-413.78269.00Dịch vụ Thương mại
090850 EZWEL
8800.0015.64%1190.00Mua9.293M198.928B20.60380.32283.00Dịch vụ Công nghệ
000540 HEUNGKUK F&M INS
3030.0015.43%405.00Mua6.926M196.982B9.59274.581225.00Tài chính
224760 NSCOMPANY
7370.0014.98%960.00Bán15329.036B214.00Sản xuất Chế tạo
207490 APEX INTEC
9770.0014.94%1270.00Mua20035.172B66.00Dịch vụ Phân phối
278990 FINE EM TECH
5540.0014.94%720.00Mua181Công nghệ Điện tử
074430 AMINOLOGICS
2650.0014.72%340.00Mua21.897M232.741B-24.8227.00Công nghệ Sức khỏe
083930 AVACO
8950.0014.16%1110.00Sức mua mạnh14.754M111.948B8.03976.51345.00Công nghệ Điện tử
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
907.0013.52%108.00Sức mua mạnh69.573BKhách hàng Lâu năm
279060 INNOVEX
1530.0013.33%180.00Mua101Khách hàng Lâu năm
267810 ANTZ
1550.0013.14%180.00Mua12.398BDịch vụ Công nghiệp
224020 SKCS
1050.0012.90%120.00Mua1Công nghiệp Chế biến
124560 TAEWOONG LOGISTICS
4790.0012.44%530.00Mua33.557MVận chuyển
329020 OCEAN STONE
9500.0012.43%1050.00Mua188Dịch vụ Phân phối
019660 GLOBON
2590.0011.88%275.00Mua1.064M75.325B-187.7514.00Tài chính
266170 REDWOODS
795.0011.66%83.00Mua2.473K4.420B14.00Dịch vụ Khách hàng
079970 TOBESOFT
2730.0011.66%285.00Mua7.635M85.975B278.00Dịch vụ Công nghệ
043260 SUNGHO
940.0011.24%95.00Sức mua mạnh11.197M32.819B-63.3069.00Công nghệ Điện tử
072520 GENNBIO
5680.0010.94%560.00Mua38.812M548.588B-104.95100.00Công nghệ Điện tử
308700 TECHEN
1390.0010.76%135.00Bán13Sản xuất Chế tạo
005110 HANCHANG
1535.009.64%135.00Mua40.263M102.438B-317.7617.00Tài chính
174880 JANGWON
3300.009.63%290.00Sức mua mạnh3.393M157.002B-873.53133.00Công nghệ Điện tử
030790 BK TOPS
5200.009.59%455.00Bán674.703K63.845B152.00Dịch vụ Công nghệ
006370 DAEGU DPT STR
7650.009.44%660.00Sức mua mạnh71.509K59.070B-2800.14217.00Bán Lẻ
003720 SAMYOUNG CHEM
2330.009.39%200.00Mua1.863M79.191B-8.66194.00Công nghiệp Chế biến
063170 SEOUL AUCTION
5890.009.28%500.00Mua1.552M92.946B-492.12162.00Dịch vụ Khách hàng
064820 CAPEIND
3680.009.04%305.00Mua5.527M105.476B20.10171.57180.00Sản xuất Chế tạo
210120 VICTENTS
2485.008.99%205.00Bán1104.709B9.00Dịch vụ Khách hàng
011280 TAILIM PKG
4870.008.71%390.00Mua26.225M335.246B31.82140.801084.00Công nghiệp Chế biến
021880 MASON CAPITAL
342.008.57%27.00Mua13.147M33.921B-83.62Tài chính
181340 ISMEDIA
3810.008.24%290.00Mua1.697M26.138B-1535.03186.00Công nghệ Điện tử
224810 EOMJIHOUSE
4000.008.11%300.00Mua3.422K16.800B134.00Dịch vụ Công nghiệp
183410 GOLFZONDECA
1335.008.10%100.00Sức bán mạnh308Dịch vụ Công nghệ
148140 BDI
6350.007.99%470.00Mua7.665M106.074B-6.7988.00Sản xuất Chế tạo
042040 KPM TECH
3040.007.99%225.00Mua79.887M369.288B-289.3670.00Sản xuất Chế tạo
281310 BIOSYNECTICS
7000.007.69%500.00Bán1918.444B13.00Công nghệ Sức khỏe
011080 HYUNGJI I&C
1250.007.30%85.00Mua1.097M48.694B-63.6194.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
053160 FREEMS
9800.006.99%640.00Mua112.867K47.981B-132.6967.00Sản xuất Chế tạo
054180 MEDICOX
1970.006.78%125.00Sức mua mạnh5.146M74.691B-180.4575.00Sản xuất Chế tạo
015710 KOCOM
6570.006.66%410.00Sức mua mạnh904.214K109.048B23.58261.27159.00Khách hàng Lâu năm
064510 ECOMAISTER
2170.006.63%135.00Mua8.111M57.895B-1124.3884.00Sản xuất Chế tạo
138490 KOLON PLASTICS
4530.006.46%275.00Mua344.954K172.140B-77.51321.00Công nghiệp Chế biến
044450 KSS LINE
9250.006.44%560.00Mua291.532K207.747B7.241200.59337.00Vận chuyển
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
9230.006.34%550.00Mua2.621M105.549B8.75992.3991.00Công nghiệp Chế biến
123840 HANIL VACUUM
841.006.32%50.00Mua10.682M53.873B-391.12123.00Hỗn hợp
066590 WSA
7070.006.32%420.00Mua2.419M176.532B-337.85Sản xuất Chế tạo
137940 NEXTEYE
1615.006.25%95.00Sức mua mạnh12.298M121.702B-101.40124.00Công nghệ Điện tử
019210 YG-1
5130.006.10%295.00Mua1.491M156.844B-650.371743.00Sản xuất Chế tạo
208710 BIOLOG DEVICE
1845.006.03%105.00Sức mua mạnh1.177M52.943B-62.667.00Công nghệ Điện tử
012600 CHUNGHO COMNET
8630.006.02%490.00Mua248.947K72.185B-1098.6561.00Công nghệ Điện tử
154040 SOLUETA
3275.005.99%185.00Sức mua mạnh835.606K42.510B-319.64146.00Công nghệ Điện tử
246720 ASTA
7630.005.97%430.00Mua80.935K87.612B-839.3626.00Công nghệ Sức khỏe
256840 BNC
4890.005.96%275.00Mua3.063M241.189B-123.7091.00Bán Lẻ
037330 INZI DISPLAY
2580.005.74%140.00Mua3.957M111.435B13.42181.89445.00Công nghệ Điện tử
000430 DAEWONKANGUP
3800.005.70%205.00Mua1.271M235.600B-15.20879.00Sản xuất Chế tạo
006490 INSCOB
2415.005.69%130.00Mua6.432M237.822B-304.6154.00Khách hàng Lâu năm
114630 UNO&COMPANY
4030.005.64%215.00Mua117.242K52.830B22.55169.18145.00Công nghiệp Chế biến
088130 DONG A ELTEK
9300.005.56%490.00Sức mua mạnh175.028K91.659B10.23861.92129.00Công nghệ Điện tử
042600 SERONICS
4600.005.38%235.00Mua200.983K56.265B-88.921397.00Công nghệ Điện tử
018700 BARUNSON
2885.005.29%145.00Sức mua mạnh1.335M83.029B25000.00Dịch vụ Khách hàng
002360 SH ENERCHEM
837.005.28%42.00Mua17.230M92.317B-70.86158.00Công nghiệp Chế biến
022100 POSCO ICT
6860.005.21%340.00Mua54.569M1041.400B28.17231.472469.00Dịch vụ Công nghệ
176750 DUCHEMBIO
9560.005.05%460.00Mua31.760K84.689B82.00Công nghệ Sức khỏe
341310 E&H
5250.005.00%250.00Mua88190.790BCông nghiệp Chế biến
237750 PNC TECHNOLOGIES
6540.004.98%310.00Sức mua mạnh1.675M42.488B14.67424.6476.00Công nghệ Điện tử
000700 EUSU HOLDINGS
5570.004.90%260.00Mua57.352K139.129B14.76359.7219.00Vận chuyển
014160 DAEYOUNG PKG
1185.004.87%55.00Sức mua mạnh14.174M122.185B17.0766.21364.00Công nghiệp Chế biến
079980 HUVIS
8980.004.78%410.00Mua459.079K295.535B16.69513.34893.00Công nghiệp Chế biến
003410 SSANGYONG CEMENT
5970.004.74%270.00Mua2.185M3007.200B21.48265.391233.00Khoáng sản phi năng lượng
026940 BOOKOOK STEEL
5040.004.67%225.00Bán5.951M100.800B197.9624.3256.00Khoáng sản phi năng lượng
039420 KL-NET
2595.004.64%115.00Sức mua mạnh2.823M57.226B15.47160.31Dịch vụ Công nghệ
037270 YGP
7010.004.63%310.00Mua4.934M414.425B-127.3481.00Dịch vụ Thương mại
024880 KPF
4590.004.56%200.00Sức mua mạnh2.264M74.030B-34.31491.00Sản xuất Chế tạo
271850 DIOGENE
2300.004.55%100.00Bán105Dịch vụ Thương mại
096630 S CONNECT
2100.004.48%90.00Mua69.842M123.661B-451.99104.00Công nghệ Điện tử
027360 AJU IB INVESTMENT
1530.004.44%65.00Sức mua mạnh1.800M176.155B11.44128.0444.00Tài chính
080420 MODA-INNOCHIPS
3360.004.35%140.00Mua820.507K267.865B33.7895.33630.00Bán Lẻ
307750 DAISHINBALANCE NO.6
3600.004.35%150.00Mua635.097KTài chính
056700 SHINWHA
2775.004.32%115.00Mua761.209K80.506B-42.57375.00Công nghiệp Chế biến
178780 U-TECH
4870.004.06%190.00Mua649.339K148.891B-141.5966.00Sản xuất Chế tạo
000490 DAEDONG
6980.004.02%270.00Sức mua mạnh1.166M144.683B23.90280.75930.00Sản xuất Chế tạo
066670 DTC
3490.004.02%135.00Sức mua mạnh110.355K58.806B11.59289.3736.00Công nghệ Điện tử
008700 ANAM ELEC
1820.004.00%70.00Mua1.091M140.361B-6.37121.00Khách hàng Lâu năm
068940 ICK
5100.003.98%195.00Mua927.751K153.658B-80.3193.00Công nghệ Điện tử
043370 PHA
7680.003.92%290.00Mua480.436K159.372B12.82576.63648.00Sản xuất Chế tạo
067830 SAVEZONEI&C
2650.003.92%100.00Sức mua mạnh726.778K100.076B6.08419.41205.00Bán Lẻ
009580 MOORIM P&P
3340.003.89%125.00Mua2.208M208.295B-85.74674.00Công nghiệp Chế biến
094970 JMT
2870.003.80%105.00Mua229.060K47.964B178.6315.488.00Công nghệ Điện tử
046210 PANAGENE
5280.003.73%190.00Mua179.651K169.682B25.60198.8252.00Sản xuất Chế tạo
258790 SOFTCAMP
2835.003.66%100.00Mua647.727K67.980B42.4464.44116.00Dịch vụ Công nghệ
006110 SAMA ALUM
6250.003.65%220.00Mua179.055K68.750B14.48416.49285.00Khoáng sản phi năng lượng
002870 SHINPOONG PAPR MFG
1575.003.62%55.00Sức mua mạnh546.861K43.638B4.91309.81168.00Công nghiệp Chế biến
141070 MAXROTEC
2650.003.52%90.00Mua2.697M83.796B-639.88126.00Sản xuất Chế tạo
023790 DONGILSTEEL
4565.003.51%155.00Mua209.355K28.886B-1062.9141.00Khoáng sản phi năng lượng
048770 TPC
4420.003.51%150.00Sức mua mạnh3.721M59.583B-55.14329.00Công nghệ Điện tử
101400 N CITRON
1180.003.51%40.00Theo dõi572.324K32.681B-320.6729.00Công nghệ Điện tử
044380 JOOYONTECH
1180.003.51%40.00Mua621.711K62.171B-37.72100.00Công nghệ Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất