Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
044960 EAGLE VET. TECH
8190.0030.00%1890.00Mua644.374K77.332B80.1180.47114.00Chăm sóc sức khỏe
086060 GENEBIOTECH
5980.0030.00%1380.00Sức mua mạnh2.469M39.609B-241.9433.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
018620 WOOGENE B&G
3165.0029.98%730.00Sức mua mạnh2.004M63.225B-336.82119.00Chăm sóc sức khỏe
136480 HARIM
3665.0029.96%845.00Sức mua mạnh17.465M245.178B-161.142003.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
195500 MANIKER F&G
8980.0029.96%2070.00Mua6.187M71.712B15.99432.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
025870 SILLA SG
6860.0029.92%1580.00Mua749.440K21.120B-447.44187.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
205500 ACTION SQUARE
1715.0029.92%395.00Mua7.095M34.959B-449.73190.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
208140 JUNGDAWN
3410.0029.90%785.00Mua8.990M53.891B19.03138.980.00Tài chính
052670 CHEIL BIO
5410.0029.89%1245.00Sức mua mạnh4.956M55.807B32.76127.1454.00Chăm sóc sức khỏe
014580 BAEKKWANG MIN PDT
5020.0029.88%1155.00Sức mua mạnh2.316M106.609B32.34119.85328.00Vật liệu cơ bản
027740 MANIKER
1100.0029.87%253.00Sức mua mạnh14.262M132.806B-56.59493.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
024060 HEUNGU
8480.0029.86%1950.00Mua23.557M94.952B40.17162.55108.00Năng lượng
033250 CHASYS
2155.0029.82%495.00Mua527.551K39.840B-37.64205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006980 WOOSUNG FEED
4320.0029.73%990.00Mua19.832M102.897B-233.77268.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
088910 DONGWOO FARM TO TABLE
4775.0026.32%995.00Sức mua mạnh4.624M97.228B4.72800.14626.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005860 HANILFEED
2330.0023.28%440.00Mua25.921M74.473B846.682.2387.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
208370 SELVAS HEALTHCARE
2545.0023.24%480.00Mua1.725M28.924B-774.741.00Tài chính
131100 LICHEM
5840.0021.92%1050.00Sức mua mạnh1.698M140.199B-584.95107.00Vật liệu cơ bản
073560 WOORISON F&G
2840.0021.63%505.00Mua31.053M161.670B6.30370.73Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
218150 MILAE BIORESOURCES
3975.0021.37%700.00Mua8.183M58.251B33.6698.292.00Tài chính
066360 CHERRYBRO
4400.0020.55%750.00Mua12.242M101.734B-281.59Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
027710 FARMSTORY
1330.0020.36%225.00Mua27.925M96.726B-134.89363.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
044480 BIOGENETICS
6890.0017.38%1020.00Mua1.953M72.116B-572.94125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
198440 KOREA CEMENT
4215.0017.25%620.00Mua19.592M114.968B21.69165.81112.00Tài chính
060590 CTC BIO
6420.0017.15%940.00Mua1.105M104.330B-580.13258.00Chăm sóc sức khỏe
001340 PAIKKWANG IND
3055.0016.83%440.00Mua13.416M112.339B5.25497.66140.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
043200 PARU
2745.0016.81%395.00Mua6.501M84.582B-678.92124.00Công nghiệp
035810 EASY BIO
6480.0016.76%930.00Mua18.293M321.497B14.04395.36182.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
121060 UNIPOINT
1485.0014.67%190.00Bán11.986K7.746BCông nghệ
112190 KC INDUSTRY
2750.0014.58%350.00Mua49.574K17.101BVật liệu cơ bản
092590 LUXPIA
760.0014.11%94.00Sức mua mạnh8034.856BCông nghệ
271850 DIOGENE
1335.0013.62%160.00Mua1053.525BChăm sóc sức khỏe
080520 ODTECH
5470.0013.13%635.00Mua3.208M53.945B17.58275.05231.00Công nghệ
233990 JILGYUNGYI
2590.0012.61%290.00Mua130.912BChăm sóc sức khỏe
036580 FARMSCO
5720.0012.60%640.00Mua3.521M177.896B-267.29418.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
215570 CRONEX
3490.0012.22%380.00Bán59.913BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
110020 JJBIO
9790.0011.38%1000.00Mua304.019K41.607B-806.0722.00Vật liệu cơ bản
149010 IKSEMICON
4495.0010.99%445.00Bán3112.636BCông nghệ
088290 EWON COMFORTECH
3195.0010.94%315.00Mua1.184M41.033B-12.44122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
215380 WOOJUNG BIO
6040.0010.62%580.00Mua365.627K52.246B-307.59112.00Tài chính
900340 WING YIP FOOD
2385.0010.42%225.00Sức mua mạnh8.479M87.284B4.73554.14Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
006910 BOSUNG POWER
2195.0010.30%205.00Mua13.559M90.853B-155.90121.00Công nghiệp
003680 HANSUNG ENT
6470.0010.22%600.00Sức mua mạnh879.146K33.639B-578.20784.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
234070 A ONE ALFORM
6510.009.97%590.00Bán20120.917BCông nghiệp
002630 OBI
480.009.84%43.00Mua37.825M99.870B-14.37162.00Chăm sóc sức khỏe
068050 PAN ENTERTAINMENT
4600.009.39%395.00Mua1.363M57.789B-111.4832.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
044990 H&S
3500.009.38%300.00Mua9.005K24.008BCông nghiệp
002900 TONGYANGMOOLSAN
1050.009.30%89.33Mua1.572M75.851B-82.63685.00Công nghiệp
046110 HANIL NETWORKS
5160.009.21%435.00Mua1.261M56.484B13.78342.89156.00Công nghệ
083650 BHI
2220.009.09%185.00Mua619.035K52.905B-1180.31468.00Công nghiệp
041910 ESTECHPHARMA
7250.008.86%590.00Mua933.103K77.789B12.60565.11151.00Chăm sóc sức khỏe
060310 3S KOREA
3385.008.84%275.00Mua1.154M139.241B41.1675.5661.00Công nghệ
002140 KOR IND
5160.008.63%410.00Mua15.249M117.189B71.3166.6196.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
142760 BLS
8170.008.36%630.00Mua1.121M133.330B-1409.4827.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
245450 CNSLINK
2600.008.33%200.00Theo dõi1.052K3.792BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
225860 M&C LIFE SCIENCE
614.008.29%47.00Mua76.440B-304.69Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
150840 INTROMEDIC
2770.008.20%210.00Mua1.575M56.074B-303.9554.00Chăm sóc sức khỏe
033600 LUXL
678.008.13%51.00Mua8.053M19.534B-791.1341.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
224020 SKCS
1995.008.13%150.00Sức mua mạnh24.981BCông nghệ
011000 GENEONE
4490.008.06%335.00Mua1.175M90.379B-444.9827.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
1760.007.98%130.00Mua6.206M69.872B20.0581.2856.00Chăm sóc sức khỏe
032790 MGENPLUS
6100.007.96%450.00Mua987.224K96.432B-1005.7230.00Công nghệ
002720 KUKJE PHARMA
4610.007.96%340.00Mua6.698M74.774B-195.44414.00Chăm sóc sức khỏe
032820 WOORITG, INC.
1085.007.96%80.00Mua10.182M96.107B-130.65114.00Công nghiệp
263690 DRGEM
7550.007.86%550.00Mua1.648M79.279BChăm sóc sức khỏe
266170 ANDU ENTERTAINMENT
6900.007.81%500.00Bán1.186K14.547BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
011150 CJ SEAFOOD
3525.007.80%255.00Mua14.168M117.494B90.4536.15437.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
003310 DAEJOO
1470.007.69%105.00Mua2.059M48.311B40.5933.63123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
051980 CENTRALBIO
789.007.64%56.00Theo dõi641.427K32.145B-132.3118.00Công nghệ
025880 KC FEED
2575.007.52%180.00Mua2.557M37.805B43.6354.8973.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
031860 NSN
1490.007.19%100.00Mua527.240K33.116B-368.8335.00Công nghệ
026890 DPC
5650.007.01%370.00Mua17.441M196.552B24.14218.7249.00Công nghiệp
066700 THERAGEN ETEX
7670.006.97%500.00Mua620.191K218.514B-204.44252.00Chăm sóc sức khỏe
224060 CODI-M
555.006.94%36.00Mua1.632M75.845B-60.6178.00Công nghệ
006090 OYANG
8380.006.89%540.00Mua1.006M73.874B15.88493.70782.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
054090 SAMJIN LND
2180.006.86%140.00Mua942.185K49.591B14.02145.48187.00Công nghiệp
058220 ARION
869.006.63%54.00Mua2.475M73.816B-3031.0977.00Công nghệ
092600 NC&
2690.006.53%165.00Mua558.368K52.892B-1005.75100.00Công nghệ
078140 DAEBONGLS
7800.005.98%440.00Mua419.166K81.597B13.92528.73101.00Chăm sóc sức khỏe
206640 BODITECH
9230.005.97%520.00Mua301.345K200.008B258.5733.861.00Chăm sóc sức khỏe
065450 VICTEK
2970.005.88%165.00Sức mua mạnh3.110M68.863B1371.082.05182.00Công nghiệp
010690 HWASHIN
3190.005.80%175.00Mua69.696K99.268B-135.61794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
142280 GCMS
6760.005.79%370.00Theo dõi90.736K61.135B-1086.67175.00Chăm sóc sức khỏe
015890 TAEKYUNG IND
6030.005.79%330.00Mua1.171M164.634B4.191361.08251.00Vật liệu cơ bản
217880 TILON
5500.005.77%300.00Bán3017.318BCông nghệ
214680 DRTECH
1770.005.67%95.00Mua1.901M81.288B58.8633.471.00Chăm sóc sức khỏe
014470 BUBANG
3410.005.57%180.00Sức mua mạnh2.630M173.045B67.9847.5141.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
047920 C-TRI
4315.005.50%225.00Mua249.475K56.637B-246.96133.00Chăm sóc sức khỏe
214610 MICO BIO
7590.005.42%390.00Mua1787.793B85.00Chăm sóc sức khỏe
059210 META
2610.005.24%130.00Mua831.062K57.854B-143.66198.00Chăm sóc sức khỏe
071460 WINIADIMCHAE
2660.005.14%130.00Mua231.136K89.985B-14.96Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
039560 DASANNETWORK
9700.005.09%470.00Mua2.194M277.494B-433.58116.00Công nghệ
024940 PNPOONGNYUN
2490.005.06%120.00Mua186.076K22.275B24.0298.65194.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
290660 NEOFECT
5300.004.95%250.00Mua289.621K60.252B-335.55Chăm sóc sức khỏe
010280 SICC
1825.004.89%85.00Mua703.173K70.407B3.99436.02535.00Công nghệ
311390 NEO CREMAR
7830.004.82%360.00Mua1.157M54.202B0.5218736.89Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
034020 DHICO
7010.004.78%320.00Mua6.977M1352.306B-3210.547779.00Công nghiệp
036620 VIRTUALTEK
816.004.75%37.00Mua810.617K35.968B-156.5712.00Vật liệu cơ bản
038460 BIOSMART
5200.004.73%235.00Mua200.534K99.366B14.76350.56139.00Công nghiệp
171120 LION CHEMTECH
7990.004.72%360.00Mua170.554K136.078B20.91364.96251.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất