Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
065690 DAEJIN DMP
3495.0023.50%665.00Mua1.562M37.483B21.61216.57223.00Công nghệ
277880 TSI
7540.0020.64%1290.00Mua650
059090 MICO
3600.0018.42%560.00Mua8.818M93.604B7.34416.16231.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
250000 BORATR
7750.0018.32%1200.00Mua1.620M44.089B7.68852.5385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
009730 KOSSEN
1045.0017.95%159.00Mua20.534M36.975B-46.8780.00Vật liệu cơ bản
290660 NEOFECT
7200.0016.13%1000.00Sức mua mạnh4.429M72.655B-1870.87Chăm sóc sức khỏe
217320 SUNTECH
8680.0014.97%1130.00Mua17.928BCông nghiệp
101360 E&D
534.0014.84%69.00Bán502.750BVật liệu cơ bản
183350 LPK
2985.0014.81%385.00Mua1.011K12.216BCông nghiệp
284420 HURUM
9700.0014.79%1250.00Sức mua mạnh130.806BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
189540 CTN
1270.0014.41%160.00Mua5012.682BCông nghệ
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
5700.0013.77%690.00Bán10
054300 PANSTAR ENTERPRISE
819.0012.97%94.00Mua9.851M29.800B188.203.85120.00Công nghiệp
199150 DATA STREAMS
6370.0011.95%680.00Bán223.213BCông nghệ
151910 NANOS
5750.0011.87%610.00Bán372.606K560.330B-45.68449.00Công nghệ
216400 BIOCORE
4750.0011.76%500.00Bán402
222160 BIOPTRO
1895.0011.47%195.00Bán31
122050 IL SCIENCE
5900.0011.32%600.00Sức mua mạnh133.013BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035150 BAIKSAN
6500.0011.30%660.00Sức mua mạnh587.658K138.148B20.13290.38244.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
210610 SOFTCAMP
3000.0011.11%300.00Mua2.201K
242350 PNI
4400.0010.00%400.00Mua50119.046BCông nghệ
043650 KSDB
4650.009.93%420.00Mua1.264M74.575B-173.72336.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
265560 YHTEC
9900.009.88%890.00Mua147.064K47.620B9.09986.52Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
153460 NABLE
4230.007.91%310.00Mua1.413M25.097B-569.19168.00Công nghệ
017680 DECO&E
291.007.78%21.00Bán8.555M28.044B-254.61113.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
052190 ESA
1550.007.64%110.00Bán497.479K39.899B-581.09120.00Công nghệ
007280 KOREA STEEL SHAPES
2815.007.24%190.00Mua745.550K47.305B-89.07376.00Vật liệu cơ bản
064260 DANAL
3735.007.17%250.00Mua2.624M183.708B17.99238.89145.00Công nghiệp
056730 FOURTH-LINK
2470.007.16%165.00Mua481.588K106.403B-203.6628.00Năng lượng
010240 HEUNGKUK
5020.007.15%335.00Mua1.236M57.732B7.22649.97106.00Công nghiệp
112190 KC INDUSTRY
3800.006.74%240.00Sức mua mạnh15.021K
136660 QMC
5230.006.73%330.00Mua1
064240 HOMECAST
5350.006.36%320.00Sức bán mạnh586.875K160.631B-524.9953.00Công nghệ
121890 SDSYSTEM
1870.006.25%110.00Bán40.701K14.587B-1981.99140.00Công nghiệp
092590 LUXPIA
722.006.18%42.00Bán6.402K4.958BCông nghệ
148780 BFLYSOFT
3960.006.17%230.00Mua36117.702BCông nghệ
008260 NI STEEL
2370.006.04%135.00Bán273.966K63.921B6.39393.01191.00Vật liệu cơ bản
008470 BOOSTER
5680.005.38%290.00Mua308.912K45.302B10.20528.54188.00Công nghiệp
262760 NKMAX
9290.005.33%470.00Bán34148.352BChăm sóc sức khỏe
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
8790.005.27%440.009.843M171.910B20.57405.8475.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010280 SICC
1315.005.20%65.00Mua582.268K50.580B3.45362.24535.00Công nghệ
068940 ICK
1325.005.16%65.00Bán162.641K37.963B-299.14109.00Công nghệ
266870 POWER FULX
2885.005.10%140.00Sức bán mạnh12.868K17.317BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
126870 NEUROS
4140.004.94%195.00Bán504.930K73.077B-280.25131.00Công nghiệp
225590 FASHION PLATFORM
1530.004.79%70.00Mua294.598K34.091B-72.98Tài chính
123260 STC
3415.004.75%155.00Mua6.096M78.291B-179.6056.00Công nghệ
032790 MGENPLUS
6850.004.74%310.00Bán154.119K95.295B-610.9130.00Công nghệ
015540 MEDIPLANT
7700.004.48%330.00Mua38.440K40.074B-1696.4718.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
091440 TELEFIELD
2815.004.45%120.00Bán94.005K23.022B-864.44116.00Công nghệ
185190 SUPPRO
4700.004.44%200.00Bán10316.630BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
244880 NANOOM
3550.004.41%150.00Bán29.036K17.068BChăm sóc sức khỏe
058110 MEKICS
3350.004.36%140.00Bán7.341K17.210B-564.1962.00Chăm sóc sức khỏe
076340 GACES
4950.004.32%205.00Sức bán mạnh2823.115BCông nghiệp
047310 POWER LOGICS
6070.004.30%250.00Bán1.384M199.935B13.15442.65386.00Công nghệ
092600 NEXTCHIP
8540.004.27%350.00Sức mua mạnh1.054M110.135B-952.89100.00Công nghệ
950170 JTC
7440.004.20%300.00Bán191.474K249.939B11.27633.69967.00Công nghiệp
070960 YP
6030.004.15%240.00Mua2.488M278.692B14.41401.83Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
038110 ECOPLASTIC
1390.004.12%55.00Mua11.824M34.269B-571.23628.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
037950 ELCOMTEC
1910.004.09%75.00Mua5.283M154.886B38.2048.0469.00Công nghệ
066590 WSA
3110.004.01%120.00Bán3.458M73.761B18.97159.42231.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
033500 DONGSUNG FINETEC
7790.004.01%300.00Bán168.468K199.486B-684.21506.00Vật liệu cơ bản
036420 JCONTENTREE
4875.003.94%185.00Bán1.176M668.641B28.08167.01166.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
025770 KICC
8960.003.94%340.00Bán94.646K330.535B12.88669.35229.00Công nghiệp
036630 SEJONG TELECOM
528.003.94%20.00Mua10.723M304.966B173.362.93286.00Dịch vụ Viễn thông
019210 YG-1
9410.003.86%350.00Sức bán mạnh183.064K276.388B13.04714.871528.00Công nghiệp
042040 KPM TECH
1080.003.85%40.00Bán1.112M91.905B5.63184.6280.00Vật liệu cơ bản
258050 TECH TRANS
5400.003.85%200.00Mua133.613BVật liệu cơ bản
036180 YOUNG IN F.T
5990.003.81%220.00Mua1.122M101.554B56.77102.10113.00Công nghiệp
038620 WIZ
1110.003.74%40.00Mua3.802M35.817B27.9338.8624.00Năng lượng
177830 PAVONINE
4630.003.70%165.00Bán84.183K46.209B20.04222.80350.00Công nghệ
003720 SAMYOUNG CHEM
776.003.60%27.00Mua433.829K25.457B-547.30263.00Vật liệu cơ bản
225860 M&C LIFE SCIENCE
1165.003.56%40.00Mua20912.178BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
086250 HWASHIN TECH
6470.003.52%220.00Mua527.406K60.625B-187.54118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
085910 NEOTIS
4270.003.52%145.00Sức mua mạnh14.495K39.291B-21.31220.00Công nghệ
004830 DUKSUNG
3535.003.51%120.00Mua50.973K59.867B-176.51171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
250060 MOBIIS
4130.003.51%140.00Bán607.778K124.544B228.9317.4324.00Tài chính
083650 BHI
4585.003.38%150.00Mua6.814M115.300B-674.90468.00Công nghiệp
037330 INZI DISPLAY
1705.003.33%55.00Sức mua mạnh345.636K58.725B13.03126.63205.00Công nghệ
263020 DK&D
4505.003.33%145.00Bán1.171M33.140B10.69396.37Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
141070 MAXROTEC
1090.003.32%35.00Bán52.930K26.234B13.5877.69127.00Công nghiệp
091700 PARTRON
8150.003.30%260.00Bán156.893K405.597B47.16167.29482.00Công nghệ
082740 HSD ENGINE
5670.003.28%180.00Mua565.492K180.839B-774.05833.00Công nghiệp
083640 INCON
1575.003.28%50.00Bán6.810M190.796B109.2313.96120.00Công nghệ
227420 500V
664.003.27%21.00Mua64.879BCông nghiệp
147830 CHERYONGIND
8880.003.26%280.00Mua1.313M85.987B39.65216.9039.00Công nghiệp
033790 SKYMOONS TECHNOLOGY
2705.003.24%85.00Bán9.679K44.061B-487.0733.00Công nghệ
008060 DAEDUCK ELEC
9340.003.09%280.00Mua253.221K377.305B9.011005.651237.00Công nghệ
086460 SNP GENETICS
7100.003.05%210.00Mua1.436K
006060 HS IND
6860.003.00%200.00Mua432.808K363.476B50.11132.91347.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065530 KRTNET
2590.002.98%75.00Mua1.144M115.767B93.3126.95113.00Công nghệ
220630 HAIMARROW
2245.002.98%65.00Bán360.641K204.697B12.68176.44Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006490 INSCOB
5900.002.97%170.00Bán915.510K508.936B134.3442.6555.00Dịch vụ Viễn thông
246710 T&R BIOFAB
9810.002.94%280.00Sức bán mạnh687.894K77.365B-647.55Chăm sóc sức khỏe
281310 BIOSYNECTICS
8080.002.93%230.00Mua121.098BChăm sóc sức khỏe
290120 DAYOU AP
6590.002.81%180.0014.626M69.766B7.74827.84Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
246250 SLS BIO
7180.002.72%190.00Bán500
068050 PAN ENTERTAINMENT
4600.002.68%120.00Mua957.803K61.569B-49.2832.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
234920 ZAIGLE
7300.002.67%190.00Mua202.028K95.455B63.94111.1986.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
161570 THE MIDONG
3865.002.66%100.00Mua2.314M51.181B-449.4936.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
226340 BONNE
2135.002.64%55.00Mua3.841M60.523B138.9914.96Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất