Chứng khoán Hàn Quốc đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán Hàn Quốc này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
102950AHA
4930KRW−1.79%−90KRW3.602K17.758MDịch vụ Phân phối
168360PEMTRON
7270KRW−0.95%−70KRW236.573K1.72BCông nghệ Sức khỏe
204610T3
1785KRW0.28%5KRW
Mua
1.08M1.928BDịch vụ Công nghệ
311960AITHENUTRIGENE
18100KRW−14.82%−3150KRW8.529K154.375MDịch vụ Công nghệ
348340NEUROMEKA
13950KRW−8.52%−1300KRW
Bán Mạnh
848.781K11.84B150.295BKRWSản xuất Chế tạo
371950POONGWON
11750KRW−4.47%−550KRW
Bán Mạnh
144.503K1.698B258.798BKRWCông nghệ Điện tử
372290HANA MUST SEVEN SPAC
2055KRW−0.24%−5KRW
Bán
3.244K6.666M8.866BKRW299.726.87KRW1Tài chính
377400HI-6 SPAC
2010KRW−0.50%−10KRW
Bán
2.559K5.144M10.923BKRW234.808.60KRWTài chính
383930DT&CRO
10450KRW−0.95%−100KRW
Bán
49.098K513.074MDịch vụ Thương mại
389500SBB TECH
18300KRW−3.17%−600KRW
Bán
96.081K1.758BSản xuất Chế tạo
391060NH SPAC 20
1965KRW−0.25%−5KRW
Bán
22.555K44.321M50.235BKRW128.5715.32KRWTài chính
393360SHINHAN 8TH SPAC
2010KRW0.00%0KRW
Bán
28.342K56.967M14.774BKRWTài chính
405640SHINHAN 9TH SPAC
2000KRW0.00%0KRW
Bán
20.3K40.6MTài chính
409570KOREA NO.10 SPAC
2020KRW−0.74%−15KRW
Bán
16.111K32.544MTài chính
418170HANA22SPAC
2000KRW−0.50%−10KRW
Bán
5.179K10.358MTài chính
424140KB NO.21 SPAC
1980KRW−0.25%−5KRW
Bán
11.775K23.315MTài chính
427950HANA23SPAC
1990KRW−0.50%−10KRW
Bán
8.991K17.892MTài chính
438580NH SPAC 25
2130KRW−1.16%−25KRW
Bán Mạnh
90.814K193.434MTài chính
442130EUGENE SPAC IX
1995KRW−0.25%−5KRW49.061K97.877MTài chính
442310DAISHINBALANCENO.14 SPAC
1995KRW476.937K951.489M
446070UNID BTPLUS
6420KRW2.23%140KRW654.823K4.204BKhoáng sản phi năng lượng