Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
078650 G9PHARMA
516.000.58%3.00Bán1.927M38.590B-901.6474.00Công nghệ Điện tử
089530 AT SEMICON
1685.00-1.17%-20.00Bán540.092K52.172B-2989.14573.00Dịch vụ Thương mại
223250 DREAMCIS
11350.002.25%250.00Bán10.628KDịch vụ Thương mại
248020 ZAM
42600.00%138
260970 S&D
18750.000.27%50.00Bán38.408K76.114B72.00Công nghiệp Chế biến
Tải thêm