Định giá thấpChứng khoán Hàn Quốc

Trái ngược với mua quá nhiều, bán quá mức có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể. Hiện tại, điều này có thể là do một số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là có một đợt bán tháo lớn sau tin tức xấu. Thông thường điều này là do có những lo ngại chính đáng về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng những lần khác, việc bán quá mức là kết quả của việc phóng đại vấn đề hoặc các sự kiện khác và giá cuối cùng sẽ phục hồi. Mặc dù vậy, việc phân biệt sự khác biệt giữa hai trường hợp cần sự kiên nhẫn và nghiên cứu, đó chính xác là lý do tại sao bạn ở trên trang này - Chứng khoán Hàn Quốc này đáng để bạn chú ý cũng như có một nghiên cứu thích hợp.

RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
006740YOUNGPOONG PAPR MFG
10.722915 KRW+1.04%3.047M0.90120.75B KRW26.86108.54 KRW−20.67%10.80%Công nghiệp Chế biến
019660GLOBON
11.75876 KRW−0.45%209.843K1.1530.616B KRW−185.97 KRW+23.91%0.00%Dịch vụ Phân phối
000300DAYOU PLUS
15.62205 KRW0.00%3.513M0.4125.923B KRW−875.03 KRW−2561.16%0.00%Sản xuất Chế tạo
317240TS TRILLION
16.26551 KRW−3.16%3.958M0.1853.468B KRW−41.11 KRW+67.67%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
111380DONG IN ENTECH
17.0622200 KRW−4.52%108.97K0.25142.476B KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
294090EOFLOW
19.654860 KRW−5.45%8.017M2.69156.342B KRW−1365.67 KRW−8.81%0.00%Công nghệ Điện tử
088280SAWNICS
20.625120 KRW+0.59%230.305K0.45Công nghệ Điện tử
053580WEBCASH
21.129310 KRW−0.96%23.423K1.04126.7B KRW12.16765.77 KRW−7.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
012200KEYANG ELEC MACH
21.871825 KRW−0.11%24.145K0.7554.979B KRW−854.56 KRW−91.30%1.64%Sản xuất Chế tạo
352090STORMTEC
22.3410850 KRW−1.54%185.438K0.14Sản xuất Chế tạo
041960KOMIPHARM
22.504180 KRW−1.65%133.151K0.40298.801B KRW−137.53 KRW−364.17%0.00%Công nghệ Sức khỏe
452300CAPSTONE PARTNERS
23.295100 KRW+1.19%1.201M0.81Tài chính
037070PASECO
24.409700 KRW−0.61%33.807K0.85195.011B KRW40.86237.41 KRW−64.95%2.05%Khách hàng Lâu năm
260870SK SIGNET
24.4824650 KRW−0.20%8.758K0.54150.949B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
053080K-ENSOL
24.5117840 KRW−2.78%161.928K1.39236.272B KRW48.07371.09 KRW−77.38%1.63%Sản xuất Chế tạo
005820WONLIM
25.2918000 KRW+0.78%4.221K0.4836.735B KRW5.063556.03 KRW+25.93%1.96%Công nghiệp Chế biến
085810ALTICAST
25.501122 KRW−1.75%59.349K0.8933.011B KRW−922.19 KRW−23.71%0.00%Dịch vụ Công nghệ
234920ZAIGLE
25.537220 KRW+1.12%56.913K0.3295.858B KRW10.46690.18 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
143240SARAMIN
25.8516550 KRW+0.30%11.062K0.31182.607B KRW8.431963.21 KRW−34.51%4.24%Dịch vụ Công nghệ
230980B.U TECH
27.23355 KRW+3.20%1.715M0.2228.706B KRW−421.27 KRW−72.49%0.00%Dịch vụ Công nghệ
005690PHARMICELL
27.435680 KRW−0.70%263.877K0.58343.223B KRW155.5436.52 KRW−83.04%0.00%Công nghệ Sức khỏe
206400BENO TNR
27.493280 KRW−0.61%32.287K0.3999.324B KRW36.7389.30 KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
109860DONGIL METAL
27.508730 KRW+0.11%14.611K0.7871.928B KRW80.21108.84 KRW−95.45%4.59%Khoáng sản phi năng lượng
088290EWON COMFORTECH
27.512575 KRW−0.96%92.834K0.7879.535B KRW7.98322.61 KRW0.00%Khách hàng Lâu năm
077500UNIQUEST
27.524965 KRW−0.70%70.84K0.48106.04B KRW4.151195.68 KRW−61.76%4.80%Dịch vụ Phân phối
102950AHA
27.883145 KRW+1.45%10.977K0.5039.531B KRW11.87264.96 KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
031860SU-HOLDINGS
27.92460 KRW−4.17%1.586M1.5562.541B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
019490HITRON
28.061390 KRW−1.56%17.058K0.1538.967B KRW−438.07 KRW+55.21%0.00%Công nghệ Điện tử
246710T&R BIOFAB
28.117680 KRW+0.66%52.786K1.06161.824B KRW−609.18 KRW+5.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
244460OLIPASS
28.30771 KRW+1.05%341.464K0.5923.059B KRW−539.87 KRW+38.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
010600WELLBIOTEC
28.591237 KRW−3.21%2.916M2.10116.199B KRW−112.30 KRW−8.89%0.00%Vận chuyển
363250GENESYSTEM
28.709080 KRW−4.72%69.549K0.9966.342B KRW−1623.87 KRW−276.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
214610MICO BIO
28.741928 KRW+0.52%362.695K0.3283.554B KRW−1216.29 KRW−31.77%0.00%Công nghệ Sức khỏe
377630SAMSUNG SPAC IV
28.752055 KRW+0.49%40.368K0.628.221B KRW76.4926.87 KRW0.00%Tài chính
008110DAIDONG ELECTRONICS
29.106970 KRW−0.14%7.033K1.7557.03B KRW3.861807.47 KRW+33.79%3.58%Công nghiệp Chế biến
078520ABLE C&C
29.146660 KRW0.00%56.787K0.62166.466B KRW38.69172.12 KRW19.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
064240HOMECAST
29.212980 KRW−1.97%185.839K0.23105.471B KRW−302.08 KRW−845.09%0.00%Công nghệ Điện tử
017250INTERM
29.301280 KRW+0.47%85.095K0.6625.793B KRW3.27390.93 KRW+686.18%0.00%Khách hàng Lâu năm
018250AEKYUNG INDUSTRIAL
29.4517610 KRW+2.32%58.517K0.89451.073B KRW13.011353.09 KRW+57.07%1.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
268280MIWON SC
29.47132000 KRW−0.75%3180.28653.03B KRW48.962695.83 KRW−83.17%1.58%Công nghiệp Chế biến
038540SANGSANGIN
29.543910 KRW+0.26%49.083K0.62213.424B KRW−1392.72 KRW−184.49%2.56%Dịch vụ Công nghệ
096350DSOL
29.70434 KRW0.00%491.544K0.7169.073B KRW99.754.35 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
066570LG ELECTRONICS INC.
29.7795000 KRW+0.42%1.155M1.4016.165T KRW25.423736.56 KRW−57.44%0.74%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
188260SANIGEN
29.834610 KRW−1.60%102.754K0.32Công nghiệp Chế biến
071460WINIA
29.86540 KRW−3.57%1.666M0.3919.918B KRW−4364.66 KRW−279.38%0.00%Sản xuất Chế tạo