Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
000075 SAMYANGHOLDINGS(1P)
28750.00-0.69%-200.00Bán3.911K224.059B7.253991.35Công nghiệp Chế biến
000590 CS HOLDINGS
39300.00-0.51%-200.00Bán1.502K45.319B4.688434.81Dịch vụ Thương mại
000680 LS NETWORKS
1360.001.49%20.00Bán21.733K98.467B-940.16Hàng tiêu dùng không lâu bền
000760 RIFA
11700.00-0.85%-100.00Bán44633.040B-1614.95Công nghiệp Chế biến
00088K HANWHA(3PB)
8950.00-0.11%-10.00Bán88.953K1025.980B8.611040.43Công nghiệp Chế biến
001020 PAPERCOREA
949.00-1.25%-12.00Bán107.844K33.739B-990.21Công nghiệp Chế biến
001755 HANYANGSECU(1P)
5930.00-2.31%-140.00Bán11.044K63.897B3.521726.21Tài chính
001770 SHINHWA SILUP
15200.00-4.70%-750.00Bán21.370K19.377B31.90500.0277.00Sản xuất Chế tạo
002025 KOLON CORP(1P)
6170.000.49%30.00Bán3.225K84.135B-1462.04Công nghiệp Chế biến
002030 ASIA HOLDINGS
71100.000.42%300.00Bán1.807K134.624B2.7925353.00Khoáng sản phi năng lượng
002355 NEXENTIRE(1PB)
1890.00-4.06%-80.00Bán42.815K202.247B1.711151.63Khách hàng Lâu năm
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
8960.000.45%40.00Bán37.374K136.932B-5905.80Công nghệ Sức khỏe
003080 SUNGBO CHEM
3010.003.97%115.00Bán23.730K57.440B15.48187.06Công nghiệp Chế biến
003200 ILSHIN SPNG
44500.000.79%350.00Bán3.652K100.634B14.663012.43Công nghiệp Chế biến
003925 NAMYANGDAIRY(1P)
87000.00-0.91%-800.00Bán27074.312B2.5434537.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
004365 SEBANG(1P)
4485.001.70%75.00Bán11.077K100.578B18.23241.88Vận chuyển
004960 HANSHIN CONST
10050.001.31%130.00Bán65.230K114.781B1.606211.64Dịch vụ Công nghiệp
005300 LOTTE CHILSUNG
84200.00-3.00%-2600.00Bán39.494K712.645B-17348.23Hàng tiêu dùng không lâu bền
005305 LOTTECHILSUNG(1P)
38550.000.39%150.00Bán3.538K315.272B-17348.23Hàng tiêu dùng không lâu bền
005725 NEXEN(1P)
2240.00-0.44%-10.00Bán39126.275B2.131055.60Khách hàng Lâu năm
005800 SHINYOUNG WACOAL
68900.00-0.86%-600.00Bán25962.550B16.404237.79Hàng tiêu dùng không lâu bền
006220 JEJU BK
2345.00-1.05%-25.00Bán44.183K76.145B2.98795.77Tài chính
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
5370.000.00%0.00Bán11.707K43.062B9.06593.04Sản xuất Chế tạo
007590 DONGBANG AGRO
5080.00-0.39%-20.00Bán9.462K59.644B9.16557.02Công nghiệp Chế biến
007980 PAN-PACIFIC
1280.00-0.39%-5.00Bán186.206K59.791B5.43241.12Công nghiệp Chế biến
011300 SEONGAN
341.00-1.16%-4.00Bán439.155K18.557B-214.24Công nghiệp Chế biến
011810 STX
4370.00-0.57%-25.00Bán46.754K86.647B-1664.22Sản xuất Chế tạo
015230 DAECHANG FORGING
18800.00-1.83%-350.00Bán12.273K52.872B3.445562.35Sản xuất Chế tạo
017000 SHINWONCONST
2295.000.66%15.00Bán45.089K22.482B1269.94Dịch vụ Công nghiệp
017390 SEOUL CTY GAS
60800.00-0.82%-500.00Bán242238.105B8.167511.96Công ty dịch vụ công cộng
017940 E1
27000.001.69%450.00Bán22.946K153.505B-7466.05Công ty dịch vụ công cộng
018500 DONGWON METAL
471.001.95%9.00Bán216.340K21.596B-18.22654.00Sản xuất Chế tạo
020400 DAEDONGMETAL
6610.00-2.36%-160.00Bán7.153K17.654B340.1519.90Sản xuất Chế tạo
024120 KBA
4325.00-0.12%-5.00Bán10.186K49.795B3.361286.95257.00Sản xuất Chế tạo
042600 SERONICS
2480.001.43%35.00Bán28.169K29.906B-154.17Công nghệ Điện tử
042660 DAEWOO SHIPBUILDING
13300.000.76%100.00Bán431.268K1414.910B-655.41Sản xuất Chế tạo
044490 TAEWOONG
3960.00-2.22%-90.00Sức bán mạnh96.991K81.030B-1689.62Sản xuất Chế tạo
046970 WOORIRO
1515.000.33%5.00Bán405.072K39.941B-236.36Công nghệ Điện tử
051905 LGH&H(1P)
633000.00-0.16%-1000.00Bán3.450K10623.300B13.6546436.84Hàng tiêu dùng không lâu bền
053060 SAE DONG
503.000.60%3.00Bán174.359K10.705B-59.29Sản xuất Chế tạo
053350 INITECH
3045.000.66%20.00Bán84.528K58.660B-452.09Dịch vụ Công nghệ
055490 TAPEX
12550.000.40%50.00Bán9.872K58.971B7.731617.00Công nghiệp Chế biến
058430 POSCO C&C
9180.00-0.33%-30.00Bán40.072K55.260B20.63446.46Khoáng sản phi năng lượng
058650 SEAH HOLDINGS
50100.00-3.09%-1600.00Bán740206.753B6.717707.12Tài chính
060560 HOME CENTER HOLDINGS
923.00-2.74%-26.00Sức bán mạnh310.207K80.080B0.87Dịch vụ Công nghiệp
064960 S&T MOTIV
26950.00-0.37%-100.00Sức bán mạnh90.270K373.866B4.526017.44Sản xuất Chế tạo
065570 SAMYUNG ENC
4520.00-0.66%-30.00Bán13.762K40.040B-273.54270.00Công nghệ Điện tử
073010 KSP
978.001.77%17.00Bán83.641K34.664B45.49Sản xuất Chế tạo
075180 SAC
3020.00-0.49%-15.00Bán6.744K58.272B-433.36Sản xuất Chế tạo
080010 ESANG
5660.001.07%60.00Bán70.494K50.279B1168.52Dịch vụ Công nghệ
088790 JINDO
2060.00-2.83%-60.00Sức bán mạnh46.280K26.389B-219.51Hàng tiêu dùng không lâu bền
092230 KPX HOLDINGS
38500.00-0.26%-100.00Bán1.569K157.716B4.598406.30Tài chính
093190 BIXOLON
3910.000.77%30.00Bán36.103K65.132B6.83568.08Công nghệ Điện tử
098660 STO
1715.00-0.29%-5.00Bán42.265K20.876B267.17Hàng tiêu dùng không lâu bền
100090 SAMKANG M&T
2315.00-1.70%-40.00Bán64.559K65.618B-1347.74Khoáng sản phi năng lượng
103660 CIAAT
1335.00-1.48%-20.00Bán65.579BKhách hàng Lâu năm
108675 LG HAUSYS(1P)
14750.00-0.34%-50.00Bán940147.700B12.771158.85Sản xuất Chế tạo
119650 KC COTTRELL
3240.00-0.46%-15.00Bán270.968K42.315B21.91148.55Sản xuất Chế tạo
122350 SAMKEE
1255.00-0.40%-5.00Bán235.931K50.147B22.4256.20Hỗn hợp
122690 SAC
1195.003.46%40.00Bán23.941K22.427B-604.03Hỗn hợp
128820 DAESUNGIND
2465.000.20%5.00Bán66.556K81.930B-1886.38Công ty dịch vụ công cộng
138070 SINJIN SM
3430.002.54%85.00Bán21.787K29.629B285.96Sản xuất Chế tạo
138690 LIS
6200.001.31%80.00Bán76.524K98.085B978.10Công nghệ Điện tử
140670 RS AUTOMATION
4685.00-0.32%-15.00Bán100.897K42.777B16.37Sản xuất Chế tạo
150440 FINOTEK
2800.00-3.45%-100.00Sức bán mạnh7.804K27.740BDịch vụ Công nghệ
153360 HI GOLD NO.3
1240.00-1.59%-20.00Bán9.414K20.349B2.49506.06Sản xuất Chế tạo
172580 HI GOLD NO.12
2210.00-0.67%-15.00Bán67.723K29.024B5.48406.02Vận chuyển
175140 INFOMARK
4050.003.32%130.00Bán35.102K14.321B-850.28106.00Công nghệ Điện tử
180060 TOPSUN
9750.000.00%0.00Bán1.681K78.065B95.00Công nghệ Điện tử
191600 TKC
9350.00-15.00%-1650.00Bán101Sản xuất Chế tạo
192390 WINHITECH
1680.000.30%5.00Bán86.259K17.052B-475.03Khách hàng Lâu năm
194370 JS CORP
6000.00-2.76%-170.00Bán94.335K77.953B9.65643.95Hàng tiêu dùng không lâu bền
212310 HUVEXEL
4895.0014.91%635.00Bán2.735K43.152M45.00Công nghệ Sức khỏe
250930 YESUN TECH
1640.001.55%25.00Bán317.285K53.296B-603.64Công nghiệp Chế biến
251960 MFM KOREA
2850.000.00%0.00Bán100Công nghiệp Chế biến
260870 SIGNET EV
7880.00-0.25%-20.00Bán10.991K37.582B70.00Sản xuất Chế tạo
261200 HANAFINANCIAL9THSPAC
1900.00-2.56%-50.00Bán144.958K8.307B131.1514.87Tài chính
270520 G ENONE ENERGY
1000.000.40%4.00Bán132.529K29.267B71.5313.92Công ty dịch vụ công cộng
274090 KENCOA AEROSPACE
5990.00-0.50%-30.00Mua413.281KCông nghệ Điện tử
310200 ANIPLUS
1075.000.94%10.00Bán43.204K23.817BDịch vụ Khách hàng
317770 SUPREMA ID
11850.00-1.25%-150.00Sức bán mạnh18.531KCông nghệ Điện tử
327610 FEMTOBIOMED
8180.00-1.21%-100.00Bán581Công nghệ Sức khỏe
336570 DAISHINBALANCENO.8 SPAC
1990.00-0.25%-5.00Bán18.192KTài chính
900290 GRT
1115.00-3.46%-40.00Bán478.525K77.818B1.17983.88702.00Khách hàng Lâu năm
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất