Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
001440 TAIHAN ELEC WIRE
988.00-0.40%-4.00Bán319.330K831.062B6.01Sản xuất Chế tạo
001570 KUMYANG
4530.00-0.44%-20.00Bán8.412K195.724B-431.4093.00Công nghiệp Chế biến
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1115.000.00%0.00Bán13.498K448.392B36.8730.52108.00Công nghệ Sức khỏe
003230 SAMYANG FOOD
88000.000.00%0.00Bán1.137K656.090B8.6110119.201624.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
003480 HHIC HOLDINGS
3700.000.27%10.00Bán23396.531B42.7986.478.00Công ty dịch vụ công cộng
003580 NEXT SCIENCE
4045.00-0.86%-35.00Bán2.974K132.215B-555.4852.00Năng lượng Mỏ
008930 HANMI SCIENCE
60800.00-0.49%-300.00Bán4.252K4253.120B339.31Công nghệ Sức khỏe
009420 HANALL BIOPHARMA
22550.000.00%0.00Bán6.490K1128.500B423.88Công nghệ Sức khỏe
010170 TAIHANFIBEROPTICS
3320.00-1.34%-45.00Bán63.292K247.034B-367.87Sản xuất Chế tạo
012790 SHINIL PHARM
14200.000.35%50.00Bán1.630K154.205B18.45772.39375.00Công nghệ Sức khỏe
014970 SAMRYOONG
8040.00-0.62%-50.00Bán5.619K122.966B-163.70Công nghiệp Chế biến
014990 IN THE F
1290.000.00%0.00Bán7.428K77.493B-181.17243.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
018670 SK GAS
91800.000.33%300.00Bán1.594K818.262B29825.13Công ty dịch vụ công cộng
025980 ANANTI
7170.000.00%0.00Bán68.268K619.250B-629.13402.00Dịch vụ Khách hàng
032500 KMW
59500.00-0.67%-400.00Bán39.989K2468.900B122.17507.48Công nghệ Điện tử
033230 INSUNG
2070.00-0.24%-5.00Bán76556.395B-267.73Dịch vụ Công nghệ
033240 JAHWA ELEC
15900.000.63%100.00Bán15.287K264.220B-640.63545.00Công nghệ Điện tử
033340 GOODPEOPLE
1035.000.49%5.00Bán31.807K53.651B-570.50337.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
034940 CHOA PHARM.
4320.00-0.92%-40.00Bán18.065K135.692B-25.86280.00Công nghệ Sức khỏe
038340 UCI
839.000.60%5.00Bán5.169K32.422B-412.9058.00Công nghệ Điện tử
039560 DASANNETWORK
9920.00-0.50%-50.00Bán67.448K347.814B-92.0940.00Công nghệ Điện tử
040160 NURI TELECOM
7250.000.00%0.00Bán6.749K83.944B6.491149.36152.00Truyền thông
041920 MEDIANA
11650.000.00%0.00Bán4.216K101.213B1363.50Công nghệ Sức khỏe
043200 PARU
1440.000.70%10.00Bán34.902K54.865B-290.62Sản xuất Chế tạo
050890 SOLID
8440.00-0.59%-50.00Bán39.035K455.471B-220.83Công nghệ Điện tử
051370 INTERFLEX
12650.000.80%100.00Bán3.867K303.258B-1897.53378.00Công nghệ Điện tử
052670 CHEIL BIO
6170.00-0.16%-10.00Bán3.455K85.198B262.8922.9451.00Công nghệ Sức khỏe
054670 DHNP
10750.00-0.46%-50.00Bán3.992K152.283B-540.34Công nghệ Sức khỏe
060590 CTC BIO
6000.000.50%30.00Bán5.233K121.734B-1169.53Công nghệ Sức khỏe
060850 YOUNGLIMWON
13350.00-0.37%-50.00Bán552110.582B292.00Dịch vụ Công nghệ
061040 RFTECH
8930.00-0.78%-70.00Bán7.090K257.894B-762.51Công nghệ Điện tử
062970 PPI
5560.00-0.36%-20.00Bán4.068KCông nghệ Điện tử
064850 FNGUIDE
7280.00-0.41%-30.00Bán1.296K84.444BDịch vụ Công nghệ
065370 WISE ITECH
14400.00-32.55%-6950.00Sức bán mạnh6.580KDịch vụ Công nghệ
065680 UJU
24350.00-2.99%-750.00Bán5.717K198.601B15.421546.64480.00Công nghệ Điện tử
067290 JW SHINYAK
4750.000.53%25.00Bán844207.009B-145.20Hàng tiêu dùng không lâu bền
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
6050.00-0.66%-40.00Bán19.963K262.341B69.0688.6248.00Sản xuất Chế tạo
072020 CAVAC
15700.000.32%50.00Bán7.836K155.767B52.72299.69Công nghệ Sức khỏe
073490 INNOWIRELESS
44250.00-1.45%-650.00Bán2.280K305.547B20.692209.08289.00Công nghệ Điện tử
075130 PLANTYNET
5870.000.51%30.00Bán6.046K44.599B18.72314.04Dịch vụ Công nghệ
075580 SEJIN HEAVY
4980.000.20%10.00Bán4.208K273.603B255.4919.57314.00Sản xuất Chế tạo
076610 HAESUNG OPTICS
1150.00-1.29%-15.00Bán21.842K36.990B-1091.1595.00Công nghệ Điện tử
078070 UBIQUOSS HOLDINGS
21250.00-0.70%-150.00Bán1.969K350.073B1072.21Công nghệ Điện tử
080720 UNION KOREA PHARM
13200.00-0.38%-50.00Bán2.959K103.934B-1169.40190.00Công nghệ Sức khỏe
081000 ILJIN DIAMOND
43550.000.35%150.00Bán7.109K629.688B88.10503.42388.00Công nghiệp Chế biến
084850 ITM SEMICONDUCTOR
46100.00-0.22%-100.00Bán2.332K1042.710B646.86Công nghệ Điện tử
086710 SBS
18700.00-1.58%-300.00Bán13.090K125.065BCông nghiệp Chế biến
091090 SEWON CELLONTECH
2050.000.00%0.00Bán208.118K146.890B-79.82354.00Sản xuất Chế tạo
092190 SEOUL VIOSYS
15950.00-0.93%-150.00Bán6.784K611.578B510.91Công nghệ Điện tử
093370 FOOSUNG
10050.00-0.50%-50.00Bán16.973K935.329B-12.01Công nghiệp Chế biến
095910 S-ENERGY
6010.00-0.33%-20.00Bán10.186K82.181B-1610.48Sản xuất Chế tạo
096760 JW HOLDINGS
4855.000.00%0.00Bán2.133K331.184B-32.50Công nghệ Sức khỏe
100090 SAMKANG M&T
16000.00-1.23%-200.00Bán39.339K600.432B47.68444.70Khoáng sản phi năng lượng
100130 DONGKUK S&C
5870.00-0.17%-10.00Bán8.143K331.058B39.83149.13104.00Sản xuất Chế tạo
114120 CRUCIALTEC
991.00-16.37%-194.00Sức bán mạnh374.149K24.808B-3439.3694.00Công nghệ Điện tử
115160 HUMAX
4385.000.80%35.00Bán14.739K122.547B-4181.40Công nghệ Điện tử
115480 CU MEDICAL
1900.00-1.04%-20.00Bán38.087K55.020B-417.11101.00Công nghệ Sức khỏe
119650 KC COTTRELL
8310.00-0.95%-80.00Bán4.342K109.200B-4916.24Sản xuất Chế tạo
121600 ANP
28000.00-2.10%-600.00Bán6.804K302.014B405.1770.59Công nghiệp Chế biến
122990 WISOL
13600.000.37%50.00Bán4.166K377.511B108.56125.74578.00Dịch vụ Công nghệ
126340 VINATECH
45250.000.89%400.00Bán2.575K222.893B167.00Công nghệ Điện tử
136510 SEMISYSCO
6050.00-0.49%-30.00Bán87932.182B-1952.37Công nghệ Điện tử
137940 NEXTEYE
1290.00-0.77%-10.00Bán7.891K99.094B-152.96124.00Công nghệ Điện tử
142280 GCMS
10900.00-1.36%-150.00Bán1.706K227.527B305.70Công nghệ Sức khỏe
163560 DRB INDUSTRIAL
8750.00-0.57%-50.00Bán243122.876B16.59533.01Sản xuất Chế tạo
171010 RAM TECH
6140.00-0.81%-50.00Bán5.823K71.383B197.13Công nghệ Điện tử
192650 DREAMTECH
9310.000.54%50.00Bán20.763K615.670B36.73275.86Công nghệ Điện tử
195990 ABPRO BIO
942.00-2.38%-23.00Bán654.912K230.345B-206.3768.00Sản xuất Chế tạo
196490 DAT
6030.00-2.90%-180.00Sức bán mạnh76.415K146.918B-2470.72228.00Sản xuất Chế tạo
199820 CHEIL ELECTRIC
20750.000.48%100.00Bán10.781K237.754B249.00Sản xuất Chế tạo
205470 HUMASIS
5800.00-0.17%-10.00Bán7.372K201.403B19.27305.7182.00Công nghệ Sức khỏe
210980 SK D&D
34550.00-0.72%-250.00Bán1.838K665.584B11.663481.43Tài chính
215380 WOOJUNG BIO
6390.000.00%0.00Bán1.640K75.899B-774.90109.00Công nghiệp Chế biến
217620 DIDIM
1810.000.56%10.00Bán2.036K64.913B-362.57842.00Dịch vụ Khách hàng
222810 MIDAS AI
520.00-0.38%-2.00Bán22.583K60.515BDịch vụ Công nghệ
223250 DREAMCIS
15750.00-0.94%-150.00Bán59Dịch vụ Thương mại
227950 N2TECH
2405.00-2.63%-65.00Bán86.131K139.214BHỗn hợp
230240 HFR
20050.00-0.25%-50.00Bán5.973K273.067B-1360.77Công nghệ Điện tử
236200 SUPREMA
25650.00-0.58%-150.00Bán419188.160B11.632260.48150.00Dịch vụ Thương mại
236810 NBT
19700.002.07%400.00Bán12.508K162.964B240.23Dịch vụ Công nghệ
248070 SOLUM
22100.00-0.23%-50.00Mua33.316KDịch vụ Phân phối
263690 DRGEM
12450.00-2.73%-350.00Bán20.809K147.175B1813.03Công nghệ Sức khỏe
263800 DATASOLUTION
5930.00-0.17%-10.00Bán26994.636B777.787.66195.00Dịch vụ Công nghệ
290690 SOLUX
16200.000.00%0.00Bán800137.057B204.00Sản xuất Chế tạo
304100 SALTLUX
30950.00-0.80%-250.00Bán1.534KCông nghệ Điện tử
307280 WONBIOGEN
2020.002.02%40.00Bán25.973KCông nghệ Sức khỏe
326030 SKBP
114000.001.79%2000.00Bán89.549K9240.970B-5714.35Công nghệ Sức khỏe
332570 WIPAM
10400.00-0.95%-100.00Bán15.807K397.413B252.52Công nghệ Điện tử
335810 PRECISION BIOSENSOR
16750.000.00%0.00Bán7.094K195.642BCông nghệ Sức khỏe
340570 T&L
37050.00-0.80%-300.00Bán1.188K149.555BCông nghiệp Chế biến
347890 M2I
11000.00-49.66%-10850.00Sức bán mạnh39.014K90.290B1263.43Công nghệ Điện tử
348030 MOBIRIX
21700.003.58%750.00Bán35.717K194.454BDịch vụ Công nghệ
352700 CNTUS
20350.00-0.25%-50.00Bán7.185KSản xuất Chế tạo
352770 CLINOMICS
13050.001.16%150.00Bán9.774K
356860 TLB
42600.00-1.39%-600.00Bán789212.385BCông nghệ Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất