Cổ phiếu định giá thấp

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
000540 HEUNGKUK F&M INS
4580.00-2.86%-135.00Bán18.166K302.904B5.72825.551395.00Tài chính
002025 KOLON CORP(1P)
16600.00-1.78%-300.00Sức bán mạnh699429.583B9.483451.4490.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002210 DONGSUNG PHARM
14750.00-23.18%-4450.00Bán7.855M427.899B642.9429.86334.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002355 NEXENTIRE(1PB)
3830.000.66%25.00Bán1.206K885.665B9.73947.004221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002420 CENTURY
65000.00-2.69%-1800.00Bán1.041K27.227B-1843.5633.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002630 OBI
560.00-0.36%-2.00Bán832.425K128.437B-93.84162.00Chăm sóc sức khỏe
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
2330.00-2.31%-55.00Bán420.786K257.286B187.3512.7396.00Chăm sóc sức khỏe
003580 NEXT SCIENCE
6010.00-1.31%-80.00Bán369.022K137.050B-85.9045.00Vật liệu cơ bản
003850 BORYUNG PHARM
9540.00-5.07%-510.00Bán515.495K422.503B7.371363.161144.00Chăm sóc sức khỏe
005450 SHINHAN ENG & CONST
3375.00-1.89%-65.00Bán10.651K24.159B-1910.2832.00Công nghiệp
005870 HUNEED
7640.00-1.80%-140.00Bán24.265K105.266B3.971969.89413.00Công nghệ
006220 JEJU BK
4695.00-0.53%-25.00Bán36.698K151.648B4.461059.18444.00Tài chính
006405 SAMSUNG SDI(1P)
81300.00-1.45%-1200.00Bán3.639K13544.660B20.2310233.799422.00Công nghệ
006490 INSCOB
5360.00-0.74%-40.00Bán824.812K479.626B126.6042.6555.00Dịch vụ Viễn thông
007460 APROGEN KIC
6840.00-6.17%-450.00Bán321.000K362.845B-207.37114.00Công nghiệp
007630 POLUS BIOPHARM
5390.00-0.19%-10.00Bán728.924K175.728B-385.1932.00Công nghệ
007700 F&F
41750.001.21%500.00Bán104.363K635.250B5.287812.61252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
011070 LG INNOTEK
89400.00-2.40%-2200.00Bán176.292K2167.669B11.647869.288797.00Công nghệ
011230 SAMWHAELEC
2135.00-0.70%-15.00Bán49.351K22.481B-1062.74136.00Công nghệ
011810 STX
12400.00-1.98%-250.00Bán14.478K249.394B-262.74127.00Công nghiệp
017680 DECO&E
240.00-7.34%-19.00Bán3.649M26.901B-254.61113.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
018680 SEOUL PHARMA
5840.00-8.89%-570.00Bán59.586K54.392B-130.93196.00Chăm sóc sức khỏe
019175 SHINPOONGPHARM(1P)
5800.00-1.86%-110.00Bán7.641K296.526B-40.71840.00Chăm sóc sức khỏe
021820 SEWON PRECSN IND
6830.00-1.30%-90.00Bán9.760K69.200B-649.94295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
021880 MASON CAPITAL
349.000.87%3.00Bán340.633K34.318B82.324.204.00Tài chính
028040 MIRAE SCI
1765.000.00%0.00Sức bán mạnh1.446M54.380B-240.4361.00Công nghệ
029460 KC
11300.003.20%350.00Bán143.360K136.260B0.7115472.93519.00Công nghệ
036620 VIRTUALTEK
680.000.29%2.00Bán309.237K25.500B-14.5712.00Vật liệu cơ bản
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1780.00-1.66%-30.00Bán31.864K63.137B18.64113.1314.00Công nghệ
037270 YGP
1945.00-2.26%-45.00Bán40.991K115.760B-138.9336.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
043220 HLB POWER
657.00-3.52%-24.00Bán289.586K40.670B-448.9912.00Năng lượng
043290 K-MAC
8460.00-3.53%-310.00Bán52.104K61.690B-391.82254.00Công nghiệp
045890 DB LIGHTEC
1600.000.00%0.00Bán8.441M41.658B101.3077.85289.00Công nghiệp
048410 HDBIO
5380.00-1.82%-100.00Bán439.611K184.767B87.6062.5574.00Công nghệ
049550 INKTEC
2915.00-0.51%-15.00Bán16.870K46.901B-488.05372.00Vật liệu cơ bản
052770 YDONLINE
1100.00-17.29%-230.00Bán1.538M41.656B-751.17160.00Công nghệ
052860 I&C
2990.00-6.85%-220.00Bán67.327K48.928B6.24514.15107.00Công nghệ
054220 VITZROSYS
1000.00-5.66%-60.00Bán5.977M50.977B-500.26212.00Công nghiệp
057500 SKC SOLMICS
2620.00-2.78%-75.00Bán245.894K165.626B3.45781.29447.00Công nghệ
058970 EMRO
2345.00-3.70%-90.00Bán13.674K11.385BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
060230 EXAX
1620.00-2.41%-40.00Bán67.731K84.099B-198.35164.00Công nghiệp
063170 SEOUL AUCTION
8600.000.23%20.00Bán751.795K135.395B14.65585.6962.00Công nghệ
063570 NICE TCM
8960.001.82%160.00Bán361.839K266.907B11.33776.74456.00Công nghiệp
064520 BARUN
418.003.21%13.00Bán528.273K27.763B-422.51235.00Công nghệ
064760 TCK
39400.00-3.67%-1500.00Sức bán mạnh74.963K477.507B10.503896.23331.00Công nghệ
064850 FNGUIDE
3250.00-0.61%-20.00Bán3.100K35.955BCông nghiệp
065160 FT ENE
87.000.00%0.00Bán05.915B-277.36Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065420 SI
547.00-2.50%-14.00Sức bán mạnh294.991K29.631B-33.615.00Năng lượng
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
1755.00-3.04%-55.00Sức bán mạnh322.347K80.031B26.9367.2256.00Chăm sóc sức khỏe
071840 LOTTE HIMART
47100.00-1.36%-650.00Bán69.867K1127.268B7.776141.893970.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
071970 STX HEAVY INDUSTRIES
1135.000.00%0.00Bán028.190B21.0458.271126.00Công nghiệp
073010 KSP
3760.000.00%0.00Bán030.213B-1141.5571.00Công nghiệp
074600 WONIK QNC
10050.00-5.63%-600.00Bán228.894K279.967B8.231303.36386.00Công nghệ
077360 DSHM
4775.00-0.73%-35.00Bán9.706K95.999B8.36575.06155.00Công nghệ
078860 IOK
1680.00-3.45%-60.00Bán54.114K69.127B-163.4959.00Công nghệ
079950 INVENIA
2970.000.17%5.00Bán17.319K65.526B22.43132.20191.00Công nghệ
079970 TOBESOFT
5110.00-4.31%-230.00Bán317.261K128.503B-1644.61266.00Công nghệ
082640 TONGYANG LIFE
4675.00-4.88%-240.00Bán1.722M766.045B11.86414.43983.00Tài chính
083640 INCON
1240.000.81%10.00Bán4.820M162.451B88.1013.96120.00Công nghệ
086220 NATURALFNP
3000.00-14.29%-500.00Bán4.260K35.508BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
090370 METALABS
1865.00-1.84%-35.00Bán188.150K84.641B-1239.60466.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
090470 JASTECH
5510.00-1.08%-60.00Bán35.772K80.606B3.821458.81258.00Công nghiệp
091580 SANGSIN EDP
10650.00-1.84%-200.00Bán418.757K141.130B15.85684.59196.00Công nghiệp
095570 AJ NETWORKS
4350.00-2.79%-125.00Bán122.511K209.530B30.57146.40217.00Công nghiệp
095720 WOONGJIN THINKBIG
2800.00-1.23%-35.00Bán143.071K212.681B4.78593.031675.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
100220 VISANG
6130.00-1.13%-70.00Bán26.188K75.959B22.46276.04520.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
101730 JOYMAX
4905.00-4.76%-245.00Bán40.575K41.664B-1904.07145.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
102210 HAEDUK POWERWAY
1100.000.00%0.00Bán078.417B-117.0498.00Công nghiệp
102460 REYON PHARMACEUTICAL
14100.00-7.54%-1150.00Bán122.254K255.723B25.62607.07361.00Chăm sóc sức khỏe
103660 CIAAT
2605.00-1.88%-50.00Bán5.493K
104200 NHN BUGS
5550.00-2.29%-130.00Sức bán mạnh43.982K75.070B8.77647.49126.00Công nghệ
104830 WIMCO
22200.00-2.20%-500.00Bán46.861K286.202B9.342431.65216.00Vật liệu cơ bản
105550 TRUWIN
4270.00-2.95%-130.00Sức bán mạnh4.799K47.385B-163.05164.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
106080 G2HYSONIC
798.00-25.42%-272.00Bán5.619M14.456B-672.4474.00Công nghệ
106520 DIGITAL OPTICS
793.003.80%29.00Bán1.137M38.579B-821.02306.00Công nghệ
107590 MWH
34400.00-1.29%-450.00Bán57981.262B8.714002.13309.00Vật liệu cơ bản
108230 TOPTEC
7670.000.00%0.00Bán0276.944B9.77785.26320.00Công nghệ
109960 APROGEN H&G
718.000.84%6.00Bán293.467K127.115B12.4258.7265.00Chăm sóc sức khỏe
110990 DIT
5980.000.00%0.00Bán17.687K113.022B4.791248.97Công nghiệp
111820 GY COMMERCE
2250.000.00%0.00Bán046.247B-554.9460.00Công nghệ
114120 CRUCIALTEC
1085.00-4.82%-55.00Bán436.129K74.872B-2563.08202.00Công nghệ
114190 WELCRON KANGWON
2695.00-1.46%-40.00Sức bán mạnh29.077K42.028B-593.28138.00Công nghiệp
114570 G-SMATT GLOBAL
1735.000.00%0.00Sức bán mạnh1.397M151.244B45.8438.09112.00Công nghệ
124500 ITCEN
3370.00-3.30%-115.00Bán52.592K54.717B-330.50551.00Công nghệ
126700 HYVISION
8550.000.23%20.00Bán100.609K118.498B4.561869.97220.00Công nghiệp
131970 TESNA
17700.00-3.80%-700.00Bán85.962K122.752B7.912326.07263.00Công nghệ
134790 SIDIZ
38900.00-0.13%-50.00Bán55877.900B24.381597.45117.00Công nghiệp
135160 GOC
3120.00-4.29%-140.00Bán1122.204BCông nghệ
138360 ACTCOS
4030.00-3.12%-130.00Bán310.852K113.306B-262.7570.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
140610 ENSOL BIOSCIENCES
9900.00-2.94%-300.00Bán4.214K87.776BChăm sóc sức khỏe
142760 BLS
10000.00-0.50%-50.00Bán101.466K160.401B-500.0627.00Chăm sóc sức khỏe
143540 YWDSP
1175.00-2.49%-30.00Sức bán mạnh377.356K14.694B-1150.53201.00Công nghệ
145720 DENTIUM
54400.00-1.98%-1100.00Bán136.348K614.320B14.523821.03Chăm sóc sức khỏe
149940 MODA
155.000.00%0.00Bán03.260B-1439.57109.00Công nghệ
150840 INTROMEDIC
4400.00-6.68%-315.00Bán365.406K85.209B-376.3354.00Chăm sóc sức khỏe
155650 YMC
6380.00-5.76%-390.00Bán275.078K134.298B8.79770.54152.00Công nghệ
176560 POINTENG
15600.00-8.77%-1500.00Bán1.074K106.020B173.00Công nghệ
180400 CANCER ROP
5550.00-5.61%-330.00Bán247.999K111.810B-344.5575.00Chăm sóc sức khỏe
185490 EYEGENE
13900.000.00%0.00Bán144.578K152.804B-642.4358.00Chăm sóc sức khỏe
189330 XIILAB
12300.00-1.60%-200.00Bán30727.844BCông nghệ
191420 TEGO
34900.00-3.32%-1200.00Sức bán mạnh56.249K291.494B-437.7643.00Chăm sóc sức khỏe
192410 GNI
408.000.00%0.00Bán09.970B-151.0785.00Công nghệ
194480 DEVSISTERS
7970.001.66%130.00Bán6.705K78.114B-1383.1571.00Công nghệ
194510 PATI GAMES
536.000.00%0.00Bán013.126B-887.15143.00Công nghệ
194700 NOVAREX
14300.000.00%0.00Bán31.427K128.753B11.091325.33Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
196170 ALTEOGEN
25100.00-1.57%-400.00Bán108.433K322.402B-936.7646.00Chăm sóc sức khỏe
199150 DATA STREAMS
3910.000.00%0.00Bán12615.951BCông nghệ
203690 PROSTEMICS
5140.00-1.34%-70.00Sức bán mạnh296.639K232.121B-104.1367.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
204020 M CORSET
7790.00-2.62%-210.00Bán66.476K80.590BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
205500 ACTION SQUARE
1820.00-4.21%-80.00Sức bán mạnh177.432K50.320B-420.90190.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
5750.00-3.69%-220.00Bán16.554K56.008B-98.6544.00Công nghệ
217330 CYTOGEN
10850.00-1.36%-150.00Bán76.502K61.973B-624.69Chăm sóc sức khỏe
217600 CHEMON
1565.00-1.26%-20.00Bán168.803K95.516B-13.12186.00Tài chính
217620 DIDIM
2540.00-2.12%-55.00Bán50.571K94.474B27.1395.65Tài chính
220250 KAINOSMED
13000.00-5.80%-800.00Bán22.288K189.025B24.00Chăm sóc sức khỏe
222800 SIMMTECH
6700.00-2.19%-150.00Bán169.345K155.801B9.45725.122302.00Công nghệ
225570 NAT GAMES
6900.00-2.54%-180.00Bán27.845K167.125B9980.410.83372.00Công nghệ
226350 IMTECH
1130.00-1.31%-15.00Sức bán mạnh84.511K23.444B-1588.59201.00Công nghệ
227100 DESIGN
9850.00-4.83%-500.00Bán80.545K27.540B10.86951.95Công nghiệp
229500 NMP
35950.00-8.52%-3350.00Bán11.644K340.161BChăm sóc sức khỏe
230240 HFR
1715.00-3.11%-55.00Sức bán mạnh258.364K104.271B91.5919.330.00Tài chính
242040 NAMU TECH
1405.000.36%5.00Bán85.517K38.147B138.7210.09Công nghệ
245620 EDGC
4910.00-2.00%-100.00Bán80.590K181.226B-232.23Chăm sóc sức khỏe
246710 T&R BIOFAB
8140.00-3.55%-300.00Bán137.238K68.717B-647.55Chăm sóc sức khỏe
251630 V-ONE TECH
18450.00-0.27%-50.00Bán37.814K139.048B10.531778.91Công nghiệp
252370 YOUCEL
12950.00-2.63%-350.00Sức bán mạnh10016.511BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
252500 SEWHA P&C
2940.00-0.17%-5.00Bán234.800K59.261B-84.2693.00Tài chính
253590 DAISHIN BALANCE 3
1740.000.29%5.00Sức bán mạnh15.885K9.560B-30.29Tài chính
263020 DK&D
4125.00-4.29%-185.00Bán160.235K32.760B10.56396.37Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
263600 DERKWOO ELECTRONICS
7680.00-3.40%-270.00Bán27.029K63.323B10.10787.14Công nghệ
268600 CELLIVERY
20000.00-4.76%-1000.00Bán230.277K159.865B-3312.3963.00Chăm sóc sức khỏe
275630 SSR
8750.00-1.13%-100.00Bán15.261K50.114B-234.1089.00Công nghệ
276240 ELIVISION
1065.00-14.80%-185.00Bán1.800K2.926BCông nghệ
290270 HUNESION
7150.00-2.99%-220.00Bán44.212K35.404B8.32885.48Công nghệ
293580 NAU IB CAPITAL
4120.00-1.55%-65.00Bán81.519K39.542B8.13514.51Tài chính
900100 NEW PRIDE
2455.000.00%0.00Bán1.639M215.419B-273.57154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
900290 GRT
1870.00-3.11%-60.00Bán129.948K130.034B2.53761.85563.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất