Cổ phiếu định giá thấp

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
000100 YUHAN
210500.000.96%2000.00Bán11.145K2319.683B27.837492.331594.00Chăm sóc sức khỏe
000105 YUHAN(1P)
202000.000.00%0.00Bán222319.683B27.837492.331594.00Chăm sóc sức khỏe
000850 HMT
43900.000.69%300.00Bán32595.920B7.266002.53334.00Công nghiệp
000990 DB HITEK
13750.000.00%0.00Bán97.967K595.471B6.462129.442004.00Công nghệ
001020 PAPERCOREA
867.000.58%5.00Bán61.804K46.584B-1450.95194.00Vật liệu cơ bản
001045 CJ(1P)
55900.000.90%500.00Bán2973013.624B5.1022566.9248.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001290 GOLDENBRIDGEINV&SEC
2210.000.23%5.00Bán363.378K107.208B-153.46142.00Tài chính
001390 KGC
20450.00-0.24%-50.00Bán17.548K251.220B8.542396.01223.00Vật liệu cơ bản
001465 BYC(1P)
121000.000.41%500.00Bán49159.899B18.5613794.61791.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001500 HMSEC
8940.000.90%80.00Bán9.766K259.927B4.851828.22685.00Tài chính
001510 SK SECU
799.002.04%16.00Bán3.055M241.816B30.6225.57786.00Tài chính
002020 KOLON CORP
35000.001.01%350.00Bán1.843K474.803B5.946003.0090.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002220 HANIL IRON & STL
19700.002.34%450.00Sức bán mạnh71238.459B9.032349.09Vật liệu cơ bản
002240 KIS WIRE
22550.000.00%0.00Bán7.329K450.873B-213.701018.00Vật liệu cơ bản
002300 HANKUK PAPR MFG
18250.000.27%50.00Bán4.028K87.890B-1066.00518.00Vật liệu cơ bản
002355 NEXENTIRE(1PB)
3890.00-1.52%-60.00Bán1833.737B8.081073.564221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002380 KCC
288500.001.58%4500.00Bán6.109K2792.699B-2175.715173.00Vật liệu cơ bản
002710 TCC STEEL
1810.001.69%30.00Sức bán mạnh6.580K37.376B17.76124.71281.00Vật liệu cơ bản
002790 AMORE GROUP
75600.000.80%600.00Bán43.751K5768.133B35.272126.50135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002795 AMOREG(1P)
40350.000.75%300.00Bán4315768.133B35.272126.50135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002820 SUNCHANG
5790.001.58%90.00Sức bán mạnh12.362K69.349B-537.66528.00Vật liệu cơ bản
003030 SEAH STL
52200.001.56%800.00Bán7.296K153.053B2.4920610.15856.00Vật liệu cơ bản
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
3130.000.64%20.00Bán105.525K335.497B-141.6696.00Chăm sóc sức khỏe
003230 SAMYANG FOOD
65400.000.46%300.00Bán6.850K490.373B12.975018.751107.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
003300 HANIL HOLDINGS
55600.002.02%1100.00Bán9.411K170.378B-10159.18626.00Vật liệu cơ bản
003530 H.I.S.C
2130.002.16%45.00Bán182.443K358.086B5.85356.161661.00Tài chính
003535 H.I.S.C(1P)
2040.001.75%35.00Bán1.784K358.086B5.85356.161661.00Tài chính
003620 SSANGYONG MTR
4075.000.37%15.00Bán17.231K560.074B-634.654773.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004000 LOTTE FINE CHEM
46800.000.43%200.00Bán14.499K1186.902B7.286400.21810.00Vật liệu cơ bản
004430 SONGWON IND
18700.000.27%50.00Bán71.589K447.600B12.741463.52540.00Vật liệu cơ bản
004565 HYUNDAI BNG STEEL(1P)
53400.000.19%100.00Bán769156.820B5.591861.58445.00Vật liệu cơ bản
004780 DAERYUK
5500.00-1.43%-80.00Bán5.708K88.740B12.12460.25459.00Vật liệu cơ bản
004910 CHOKWANG PAINT
7230.000.56%40.00Bán6.661K91.566B-271.48421.00Vật liệu cơ bản
005030 PUSAN CAST IRON
588.001.73%10.00Sức bán mạnh131.365K24.478B-561.83278.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005110 HANCHANG
1530.001.66%25.00Bán142.932K49.264B13.34112.8113.00Công nghiệp
005160 DONGKUK
2705.002.27%60.00Sức bán mạnh11.131K136.282B11.98220.74394.00Vật liệu cơ bản
005250 GCH CORP
24150.001.05%250.00Bán11.869K1073.927B28.33843.50170.00Chăm sóc sức khỏe
005320 KUKDONG
2650.000.19%5.00Bán40.133K35.772B-662.1273.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005385 HYUNDAIMTR(1P)
68900.000.73%500.00Bán11.194K30303.230B9.6112123.18122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
75500.001.34%1000.00Bán14.539K30303.230B9.6112123.18122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
67300.000.60%400.00Bán1.074K30303.230B9.6112123.18122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005740 CROWNHAITAI HOLDINGS
11650.000.43%50.00Bán10.155K169.044B14.88779.621585.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005745 CROWNHAITAI HOLDINGS(1P)
11950.000.00%0.00Bán225169.044B14.88779.621585.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005750 DAELIM B&CO
4585.000.77%35.00Bán9.395K75.859B15.38295.89764.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005965 DONGBU(1P)
14600.00-0.34%-50.00Bán345169.148B4.091984.69835.00Công nghiệp
006090 OYANG
10500.000.96%100.00Bán7.145K97.996B4.212473.20734.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
006280 GC CORP
146500.000.69%1000.00Sức bán mạnh11.966K1660.617B38.693761.311766.00Chăm sóc sức khỏe
006380 CAPRO
5080.002.11%105.00Bán92.468K199.000B15.38323.45267.00Vật liệu cơ bản
006490 INSCOB
6810.000.15%10.00Bán456.901K603.973B186.3736.4955.00Dịch vụ Viễn thông
006650 KPIC
164000.002.18%3500.00Bán16.109K991.264B3.2249902.41758.00Vật liệu cơ bản
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
10000.00-0.50%-50.00Bán1.143K80.591B9.301080.94283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7150.002.14%150.00Bán662.059K5857.444B7.55926.912989.00Tài chính
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
3895.000.52%20.00Bán80.024K5857.444B7.55926.912989.00Tài chính
006840 AK HOLDINGS
50800.000.79%400.00Bán7.122K657.493B5.479208.2211.00Vật liệu cơ bản
007120 MIRAEING
449.000.67%3.00Bán33.709K45.915B-18.6651.00Tài chính
007575 ILYANGPHARM(1P)
20000.000.50%100.00Bán118542.240B357.4284.28636.00Chăm sóc sức khỏe
007690 KUKDO CHEM
49150.000.82%400.00Sức bán mạnh608271.358B5.349123.25410.00Vật liệu cơ bản
007810 KOR CIRC
5360.002.49%130.00Bán15.294K123.537B60.8785.93584.00Công nghệ
007815 KORCIRC(1P)
2880.00-1.20%-35.00Bán1.051K123.537B60.8785.93584.00Công nghệ
007860 SEOYON
3780.002.30%85.00Bán5.723K80.208B-558.2616.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
008040 SAJODONGAONE
1225.001.24%15.00Sức bán mạnh34.177K171.577B4.90303.60439.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
009240 HANSSEM
49900.003.10%1500.00Sức bán mạnh390.680K1445.712B10.534594.592553.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010400 WOOJINI&S
13150.00-1.13%-150.00Bán213.463K101.373B4.482967.18Công nghiệp
010690 HWASHIN
2565.000.98%25.00Bán4.885K88.201B-1871.47794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
011160 DOOSANENC
1845.001.10%20.00Bán24.241K127.857B-3217.731854.00Công nghiệp
011230 SAMWHAELEC
2840.001.97%55.00Bán20.963K29.120B-1000.18136.00Công nghệ
011790 SKC
38250.000.53%200.00Bán37.616K1347.752B11.653267.371588.00Vật liệu cơ bản
012200 KEYANG ELEC MACH
3505.000.72%25.00Bán8.363K113.448B12.92269.30621.00Công nghiệp
012340 NUINTEK
750.000.67%5.00Sức bán mạnh27.393K36.598B-64.19157.00Công nghiệp
012620 WONIL
9250.000.43%40.00Bán5.345K40.524B5.961544.82126.00Vật liệu cơ bản
012630 HDC HOLDINGS
18250.002.82%500.00Bán267.514K1021.017B2.317696.391614.00Công nghiệp
013120 DONGWON
3800.000.00%0.00Bán14.675K345.071B3.81996.16198.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
013520 HS R&A
1995.001.27%25.00Bán11.351K120.685B-479.251124.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
013700 CAMUS E&C
1080.000.47%5.00Bán38.291K47.636B7.22148.97174.00Công nghiệp
013990 AGABANG&CO
4140.001.22%50.00Bán129.777K134.510B-135.91208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
014130 HAN EXPRESS
4150.002.47%100.00Bán3.549K48.600B11.58349.61297.00Công nghiệp
014830 UNID
42100.000.24%100.00Bán2.907K373.373B13.243171.87435.00Vật liệu cơ bản
015590 CURO
610.000.49%3.00Bán151.746K75.713B-111.74248.00Công nghiệp
015860 ILJIN HOLDINGS
3340.005.20%165.00Bán162.363K146.004B-412.9612.00Công nghiệp
015890 TAEKYUNG IND
5800.000.69%40.00Bán10.848K168.358B14.05409.84251.00Vật liệu cơ bản
016360 SAMSUNG SECU
28450.001.79%500.00Bán98.068K2495.935B6.544272.032226.00Tài chính
016580 WHANIN PHARM
18200.000.83%150.00Bán11.148K334.970B11.401583.57474.00Chăm sóc sức khỏe
016670 POBIS TNC
980.000.31%3.00Bán60.441K39.156B13.6072.01139.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
016880 WOONGJIN
2280.00-1.30%-30.00Bán38.122K167.386B-386.751112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
017370 WOOSHIN SYSTEMS
7480.00-0.13%-10.00Bán433124.714B-333.69238.00Công nghiệp
017900 AUK
2080.000.00%0.00Bán17.105K108.917B11.11187.281008.00Công nghệ
018250 AEKYUNG INDUSTRIAL
50400.000.40%200.00Bán66.066K1316.160B22.262282.70Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
019550 SBI INVESTMENT KOREA
851.00-0.70%-6.00Bán242.497K138.099B-3.6226.00Tài chính
020400 DAEDONGMETAL
44850.001.70%750.00Bán8921.168B101.03436.51115.00Công nghiệp
022220 JEONGSAN AIKANG
2200.000.00%0.00Bán64.304K113.948B14.71149.56Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
025440 DAESUNGELTEC
910.001.34%12.00Bán28.163K89.496B-90.94575.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
025530 SJMH
3585.000.42%15.00Bán1.225K48.381B13.13271.982.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
025540 KOR ELEC TERM
38000.000.00%0.00Bán3.156K395.770B11.083429.701043.00Công nghiệp
028080 HUMAX HOLDINGS
3205.000.79%25.00Bán3.927K34.719B-2489.025.00Công nghệ
029530 SINDOH
46550.000.43%200.00Bán717455.723B13.953321.99821.00Công nghệ
029780 SAMSUNG CARD
33200.00-0.45%-150.00Bán19.743K3605.492B9.943355.842387.00Tài chính
030530 WONIK HOLDINGS
4235.003.17%130.00Bán95.226K306.984B3.571148.47644.00Công nghiệp
031440 SF
99000.000.61%600.00Sức bán mạnh2.873K381.033B17.985472.314013.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
032680 SOFTCEN
1595.002.24%35.00Bán45.158K51.058B-67.14212.00Công nghệ
032960 DONGILTECH
10750.00-0.46%-50.00Bán42966.450B8.021346.17142.00Công nghệ
033170 SIGNETICS
940.001.51%14.00Sức bán mạnh47.093K79.384B-35.02169.00Công nghệ
033600 ACONL
3035.007.43%210.00Bán4.739M40.834B-1305.47104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
033830 TBC
598.000.34%2.00Bán10.427K56.343B28.1421.18137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
033920 MUHAK
13150.001.15%150.00Bán12.168K366.429B48.64267.25534.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
034020 DHICO
12850.001.18%150.00Bán158.003K1487.657B-1891.017779.00Công nghiệp
034830 KOREIT
2510.001.21%30.00Bán64.148K608.284B3.92632.55163.00Tài chính
035080 INTERPARK HOLDINGS
2010.001.52%30.00Sức bán mạnh68.914K111.276B-1409.8019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035290 WFM
3070.001.66%50.00Bán14.741K66.965B-425.5282.00Công nghiệp
036010 ABEL
6030.00-0.33%-20.00Bán65.502K80.422B13.61444.37156.00Công nghiệp
036200 UNISEM
4120.001.10%45.00Bán235.866K119.870B4.011017.18366.00Công nghệ
037350 SUNGDO ENG
5270.000.57%30.00Bán37.705K79.182B5.141049.35226.00Công nghiệp
037710 GWANGJU SHINSEGAE
189500.000.80%1500.00Bán141300.800B6.5528690.68342.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
038540 SANGSANGIN
19050.000.00%0.00Bán101.467K884.100B7.242651.02191.00Công nghệ
038680 SNET
4070.001.12%45.00Bán15.024K60.156B21.29189.05247.00Công nghệ
038950 FINEDIGITAL
3680.00-0.27%-10.00Bán1.347K34.640B-379.63168.00Công nghệ
039840 DIO
27900.00-0.36%-100.00Bán10.830K411.261B33.06847.01232.00Chăm sóc sức khỏe
039860 NANOENTEK
5210.001.36%70.00Bán40.302K131.854B1554.843.31107.00Chăm sóc sức khỏe
040610 SG&G
2095.002.70%55.00Bán39.150K68.842B11.15187.3984.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
040910 ICD
8570.000.94%80.00Sức bán mạnh11.252K136.912B6.361494.43192.00Công nghệ
041020 INFRAWARE
1590.001.60%25.00Sức bán mạnh18.908K58.565B-199.59306.00Công nghệ
041650 SANGSIN BRAKE
4285.000.59%25.00Bán18.608K82.475B4.67912.93641.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
042110 SCD
1170.003.08%35.00Sức bán mạnh195.635K54.854B41.8227.14387.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
042600 SERONICS
4095.002.63%105.00Bán4.665K48.804B12.51318.861042.00Công nghệ
043100 SOLCO
445.001.83%8.00Sức bán mạnh706.834K70.673B-56.91181.00Chăm sóc sức khỏe
043370 PHA
6850.000.00%0.00Bán8.883K143.842B6.021138.56625.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
043650 KSDB
4460.002.88%125.00Sức bán mạnh12.020K76.426B9.18472.44336.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
044490 TAEWOONG
11950.002.14%250.00Bán34.815K234.086B-1042.54487.00Công nghiệp
045890 DB LIGHTEC
1360.002.26%30.00Bán12.947K34.629B84.2077.85289.00Công nghiệp
046070 KODACO
2140.001.42%30.00Bán21.790K81.280B-81.13365.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
046310 BG T&A
2565.002.60%65.00Sức bán mạnh14.210K37.922B5.56507.3654.00Công nghệ
048260 OSSTEMIMPLANT
44400.000.45%200.00Bán18.888K615.098B52.43842.971031.00Chăm sóc sức khỏe
048430 YURA TECH.
5610.001.26%70.00Sức bán mạnh6.111K63.449B16.81329.61350.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
048770 TPC
4375.002.22%95.00Bán1.101K55.212B12.19351.06379.00Công nghiệp
049520 UIL
4545.000.33%15.00Bán8.516K95.062B10.19444.62483.00Công nghệ
049950 MEERECOMPANY
75300.000.40%300.00Bán7.872K524.423B16.844452.59228.00Công nghệ
050760 S POLYTECH
1715.000.88%15.00Bán49.725K26.693B-236.43149.00Công nghiệp
051600 KEPCO KPS
30150.001.69%500.00Bán48.431K1334.250B10.212902.645853.00Công nghiệp
051780 CUROHOLDINGS
756.000.13%1.00Sức bán mạnh13.624K45.394B-387.9934.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
052260 SKBIOLAND
15300.002.00%300.00Sức bán mạnh14.053K225.000B15.41973.33258.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
052860 I&C
3400.000.00%0.00Bán7.558K51.805B6.09558.15107.00Công nghệ
053290 NE NEUNGYULE
2855.001.24%35.00Sức bán mạnh7.199K34.095B-524.63226.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
053300 KICA
4055.001.50%60.00Sức bán mạnh17.318K124.504B15.33260.5976.00Công nghệ
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
806.000.37%3.00Bán252.407K59.671B-172.6352.00Năng lượng
053610 PROTEC
12550.001.62%200.00Bán6.794K110.893B4.282963.31225.00Công nghệ
053800 AHNLAB
45050.00-0.55%-250.00Bán26.252K393.466B19.742294.86926.00Công nghệ
053980 OSANGJAIEL
8380.002.70%220.00Bán8.279K143.954B102.6179.52150.00Công nghệ
054050 N.W BIO
12100.003.42%400.00Sức bán mạnh36.617K187.558B5.961963.77427.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
054670 DHNP
10750.000.47%50.00Sức bán mạnh27.303K150.178B-618.97311.00Chăm sóc sức khỏe
055490 TAPEX
22350.000.22%50.00Bán24.405K105.204B16.131382.50Vật liệu cơ bản
056700 SHINWHA
1625.000.00%0.00Sức bán mạnh16.320K47.143B-192.62316.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất