Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Hàn có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Hàn sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
073640TERA SCIENCE
3.93973 KRW−2.70%7.166M0.5592.939B KRW−323.33 KRW−204.27%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
290690SOLUX
3.722435 KRW+4.28%14.848M1.54356.705B KRW−46.30 KRW−32.40%2.05%Sản xuất Chế tạo
454910DOOSAN ROBOTICS
3.4173900 KRW−1.20%413.94K0.484.79T KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
131400EV.A.M.
3.143095 KRW−1.59%557.378K0.79184.431B KRW187.5216.50 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
101680HNK
3.132710 KRW0.00%17.998K0.7222.772B KRW−927.30 KRW−1615.33%0.00%Sản xuất Chế tạo
074610ENPLUS
3.093030 KRW+0.50%506.343K0.41211.63B KRW−1033.88 KRW−63.94%0.00%Khách hàng Lâu năm
145210DYNAMIC DESIGN
3.035200 KRW−3.70%98.431K0.3888.225B KRW−1622.55 KRW+70.54%0.00%Sản xuất Chế tạo
022100POSCO DX
3.0254100 KRW+2.08%928.163K0.868.213T KRW0.14%Dịch vụ Thương mại
009520POSCO M-TECH
2.9224400 KRW0.00%246.941K0.531.016T KRW0.15%Công nghiệp Chế biến
078590HYULIM A-TECH
2.811110 KRW−4.06%735.316K0.2860.173B KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
254490MIRAI
2.7821450 KRW−2.50%78.525K0.53309.695B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
115180QURIENT
2.714335 KRW+0.12%297.586K0.98115.187B KRW−1335.19 KRW+30.01%0.00%Công nghệ Sức khỏe
298060SCM
2.602815 KRW−0.35%143.922K0.1857.615B KRW−1387.16 KRW+1.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
010600WELLBIOTEC
2.49937 KRW−1.68%1.183M0.7885.195B KRW−69.97 KRW+19.71%0.00%Vận chuyển
002710TCC STEEL
2.4967700 KRW−2.03%442.612K0.401.754T KRW0.18%Sản xuất Chế tạo
031860SU-HOLDINGS
2.48271 KRW−9.67%9.283M0.4235.31B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
199800TOOLGEN
2.4649650 KRW−4.34%51.364K1.33393.425B KRW−5238.09 KRW−126.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
338220VUNO
2.4229600 KRW−1.33%142.612K0.31405.211B KRW−1323.07 KRW+4.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
383930DT&CRO
2.3710130 KRW−6.55%351.284K0.60128.595B KRW−1199.63 KRW0.00%Dịch vụ Thương mại
200880SEOYONEHWA
2.3719780 KRW+1.59%522.7K0.79534.51B KRW0.76%Sản xuất Chế tạo
162300SHIN STEEL
2.323650 KRW−0.41%418.431K0.09149.721B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
127980FINECIRCUIT
2.328530 KRW+0.47%21.779K0.64101.001B KRW59.56143.22 KRW5.74%Công nghệ Điện tử
032190DAOU DATA
2.3013790 KRW+1.40%156.543K0.84528.157B KRW2.18%Dịch vụ Phân phối
234070A ONE ALFORM
2.291350 KRW−14.99%10.009.367B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
058430POSCO STEELEON
2.2649350 KRW+0.10%12.943K0.50296.1B KRW11.944132.30 KRW+9.17%1.77%Khoáng sản phi năng lượng
174900ABCLON
2.2617400 KRW+3.14%896.927K1.71270.229B KRW−839.69 KRW−38.35%0.00%Dịch vụ Thương mại
241820PCL
2.251067 KRW−2.65%736.178K0.8257.659B KRW−1047.20 KRW−539.62%0.00%Công nghệ Sức khỏe
039490KIWOOM
2.21125700 KRW+0.64%60.961K0.623.234T KRW8.3515052.46 KRW−16.34%2.39%Tài chính
Sức mua mạnh
098120MCS
2.2110620 KRW+1.34%62.841K0.4088.282B KRW10.211039.78 KRW+17.04%0.75%Công nghệ Điện tử
115450HLB THERAPEUTICS
2.197690 KRW+2.40%1.418M0.57577.085B KRW−4.55 KRW+97.73%0.00%Dịch vụ Phân phối
000150DOOSAN
2.1891000 KRW−0.76%69.012K0.571.405T KRW2.20%Công nghệ Điện tử
Mua
084990HELIXMITH
2.174200 KRW−3.23%286.957K0.69205.932B KRW−1381.26 KRW−18.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
009830HANWHA SOLUTIONS
2.1627750 KRW−0.72%920.77K0.454.808T KRW−773.49 KRW−137.32%1.08%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
457190ISUSPECIALTYCHEMICAL
2.16327000 KRW−8.66%403.25K0.761.784T KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
034730SK
2.15191800 KRW−0.93%372.756K1.4510.577T KRW−5243.76 KRW−127.48%2.61%Tài chính
Sức mua mạnh
321820WIDERPLANET
2.1416620 KRW−3.93%321.978K0.45222.151B KRW−2036.46 KRW−14.17%0.00%Dịch vụ Công nghệ
079810DE&T
2.1314830 KRW−1.79%252.356K0.33324.075B KRW−422.41 KRW−320.66%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
425040TEMC
2.1217650 KRW−2.81%202.983K0.97375.102B KRW18.58949.70 KRW−51.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000880HANWHA
2.0929400 KRW−0.17%408.444K0.742.034T KRW2.55%Công nghiệp Chế biến
Mua
094480GALAXIAMONEYTREE
2.089650 KRW−0.72%1.76M0.63365.649B KRW−54.71 KRW−139.62%0.47%Tài chính
129920DAESUNG HI-TECH
2.086010 KRW−2.28%38.892K0.6282.427B KRW−129.01 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
378340PHILENERGY
2.0621100 KRW0.00%609.297K0.55447.507B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
235980MEDPACTO
2.0614620 KRW−4.26%900.747K0.46490.95B KRW−1719.40 KRW−47.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
051910LG CHEM
2.02453000 KRW−2.48%448.418K1.1734.111T KRW0.77%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
196170ALTEOGEN
2.02160600 KRW−2.37%2.367M0.668.512T KRW1542.60104.11 KRW+21.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
007700F&F HOLDINGS
2.0116610 KRW−0.36%30.773K0.41648.951B KRW2.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
323990VAXCELL-BIO
1.9919200 KRW−3.76%250.852K1.14441.47B KRW−500.53 KRW−48.17%0.00%Công nghệ Sức khỏe
322000HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS
1.9723250 KRW−0.64%24.086K0.44260.4B KRW−255.70 KRW−104.73%2.58%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000250SCD
1.9771600 KRW−7.25%482.287K1.731.629T KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
214270FSN
1.972910 KRW+0.87%1.467M0.5996.759B KRW−486.90 KRW−356.45%0.00%Dịch vụ Thương mại
142760BL
1.971831 KRW+1.38%169.595K1.0359.096B KRW−439.71 KRW+52.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
064290INTEKPLUS
1.9637300 KRW+1.77%777.309K0.69464.136B KRW−876.10 KRW−165.95%0.54%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
138360HYUPJIN
1.951022 KRW−7.93%869.536K0.2135.373B KRW−1.85 KRW+98.27%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
036890JINSUNG
1.949390 KRW−1.68%56.722K0.55187.465B KRW3.19%Sản xuất Chế tạo
042670HD HYUNDAI INFRACORE
1.948050 KRW−1.59%1.252M0.611.606T KRW6.941160.42 KRW+0.45%1.37%Sản xuất Chế tạo
Mua
047050POSCO INTERNATIONAL
1.9356100 KRW−0.88%437.927K0.829.869T KRW1.78%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
088350HANWHA LIFE
1.923150 KRW+1.61%3.231M0.742.367T KRW0.00%Tài chính
Mua
071950KOAS
1.92526 KRW−0.38%383.66K0.4116.257B KRW−175.32 KRW−183.70%0.00%Sản xuất Chế tạo
045970COASIA
1.927830 KRW0.00%402.267K0.22176.75B KRW−1321.94 KRW−24.21%0.00%Công nghệ Điện tử
418550JEIO
1.9128400 KRW+8.40%1.31M1.53827.552B KRW0.00%Dịch vụ Công nghiệp
255440YAS
1.9012090 KRW−1.71%289.687K2.53157.289B KRW−323.02 KRW−396.45%0.00%Công nghệ Điện tử
033790SKYMOONS TECHNOLOGY
1.891380 KRW+0.44%38.007K0.3923.208B KRW−115.31 KRW−212.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
263050EUTILEX
1.892725 KRW−0.18%128.252K1.02100.179B KRW−699.78 KRW+37.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
054180MEDICOX
1.88793 KRW+0.51%117.451K0.3943.456B KRW−1024.29 KRW+78.18%0.00%Sản xuất Chế tạo
151860KG ETS
1.8710760 KRW+2.67%1.994M9.50366.212B KRW1.12%Sản xuất Chế tạo
053030BINEX
1.8710930 KRW−2.84%307.771K0.45338.005B KRW121.7589.77 KRW−83.32%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
083650BHI
1.878310 KRW+0.12%98.472K0.32257.129B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
314130GENOME&COMPANY
1.878970 KRW−0.66%47.328K1.20134.318B KRW−2808.78 KRW+19.30%0.00%Công nghệ Sức khỏe
067630HLBLS
1.8614090 KRW+1.22%961.741K0.491.485T KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
001230DONGKUK STL MILL
1.868370 KRW−1.88%135.442K0.47250.014B KRW7.17%Khoáng sản phi năng lượng
123570EMNET
1.853480 KRW−3.87%614.914K0.1976.05B KRW2.59%Dịch vụ Thương mại
016710DAESUNG HOLDINGS
1.859600 KRW−1.23%22.224K0.44154.459B KRW2.60%Công ty dịch vụ công cộng
095340ISC
1.8571900 KRW+2.13%269.63K1.171.471T KRW0.28%Công nghệ Điện tử
Mua
251270NETMARBLE
1.8461700 KRW−5.37%251.855K3.225.055T KRW−3692.88 KRW+63.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
299660CELLID
1.843945 KRW−2.35%48.33K0.8753.664B KRW−1913.23 KRW−14.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
327610FEMTOBIOMED
1.848810 KRW−0.34%2.737K2.0374.014B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
208850EB TECH
1.835610 KRW0.00%3824.9515.822B KRW0.89%Công nghệ Điện tử
354200NGENEBIO
1.824365 KRW−2.13%21.807K0.9956.261B KRW−1041.04 KRW−32.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
080580OKINS
1.8210470 KRW−2.88%337.335K0.46185.102B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
042040KPM TECH
1.82396 KRW−0.25%441.595K1.1269.081B KRW9.5641.43 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
065150DAESAN F&B
1.81210 KRW−0.47%148.572K0.9226.233B KRW−18.68 KRW+81.59%0.00%Dịch vụ Khách hàng
101360ECO&DREAM
1.8076800 KRW+2.67%447.925K0.32862.358B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
005420COSMO CHEM
1.8035050 KRW0.00%244.134K0.441.345T KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
003670POSCO FUTURE M
1.79317000 KRW+1.28%307.482K0.6424.556T KRW5524.0157.39 KRW−96.24%0.09%Công nghiệp Chế biến
Mua
039860NANOENTEK
1.783855 KRW−1.41%363.728K0.06103.343B KRW−188.10 KRW−167.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
214680DRTECH
1.783765 KRW−2.96%837.123K0.78275.672B KRW−14.50 KRW−116.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe
396300SEA MECHANICS
1.773815 KRW0.00%69.501K0.24101.057B KRW27.79137.30 KRW−2.75%0.00%Công nghệ Điện tử
005490POSCO HOLDINGS
1.77431500 KRW−1.37%427.024K0.9932.729T KRW17.7924249.19 KRW2.32%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
317770XPERIX
1.765810 KRW−3.17%772.949K1.31132.361B KRW144.0940.32 KRW−77.45%0.00%Công nghệ Điện tử
258830SEJONG MEDICAL
1.76555 KRW+13.96%60.477M62.9630.617B KRW−1572.36 KRW−984.90%0.00%Công nghệ Sức khỏe
217730KANGSTEM BIOTECH
1.761950 KRW−3.94%221.111K0.97109.079B KRW−514.23 KRW−5.79%0.00%Công nghệ Sức khỏe
007860SEOYON
1.7510900 KRW+5.83%564.933K0.93236.609B KRW0.92%Dịch vụ Thương mại
237820PLAYD
1.747760 KRW−11.92%1.676M0.3199.538B KRW0.00%Dịch vụ Thương mại
010690HWASHIN
1.7412510 KRW+0.24%579.252K1.16411.889B KRW7.361699.47 KRW−33.94%0.80%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000540HEUNGKUK F&M INS
1.744905 KRW+1.87%228.54K0.26319.91B KRW0.00%Tài chính
004360SEBANG
1.7312640 KRW−0.71%75.951K0.60263.44B KRW4.023146.49 KRW−34.37%2.37%Vận chuyển
039440STI
1.7332800 KRW−5.34%423.483K0.53487.047B KRW0.61%Công nghệ Điện tử
Mua
073570LITHIUM-FOR-EARTH
1.736630 KRW+17.76%9.721M5.26226.389B KRW−6978.24 KRW−327.63%0.00%Công nghệ Điện tử
307870B2EN
1.721580 KRW−3.89%253.159K0.4053.717B KRW−226.16 KRW−1075.46%0.00%Tài chính
059210META
1.724810 KRW0.00%702.234K0.57110.154B KRW14.95321.72 KRW+1.38%0.42%Công nghệ Sức khỏe