Dịch vụ Xử lý Dữ liệu (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
82.966M
Giá trị vốn hóa thị trường
28.210K
Khối lượng
−0.46%
Thay đổi
+13.16%
Hiệu suất Tháng
+82.66%
Hiệu suất Năm
−6.52%
Hiệu suất YTD
          
GIGA GIGAS HOSTING, S.A.
10.75-0.46%-0.05Mua28.210K82.966M
Tải thêm