Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
12.173B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.882M
Khối lượng
−0.50%
Thay đổi
+14.39%
Hiệu suất Tháng
−33.77%
Hiệu suất Năm
−15.47%
Hiệu suất YTD
           
SGRE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.
17.940.90%0.16Mua2.695M48351639.5412.092B-1.9926182.00
Tải thêm