Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Colombia

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
506.000.00%0.00Mua030.360B9.4953.3118.00Công nghiệp Chế biến
AMZN AMAZON COM INC
13310610.000.00%0.00Mua06726657.861B62.13218478.211298000.00Bán Lẻ
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
309.000.00%0.00Mua04482.258B7.9738.79121.00Tài chính
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1610.000.00%0.00Mua095.310B267.56Tài chính
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
804.000.00%0.00Mua0704.728BDịch vụ Khách hàng
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5925.000.51%30.00Sức mua mạnh1.274M6823.659B24.30242.573733.00Khoáng sản phi năng lượng
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1105.000.00%0.00Bán077.350B-1203.51Công nghiệp Chế biến
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.000.00%0.00Bán07075.873B-0.78Truyền thông
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
505.000.00%0.00Bán084.533B-235.29Dịch vụ Thương mại
CREDIFAMI CREDIFAMILIA CIA
2499.000.00%0.00Bán0Tài chính
DESCAUCANO ADECANA SA
5410.000.00%0.00Mua0Dịch vụ Thương mại
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00Mua0165.997BCông ty dịch vụ công cộng
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00Mua0172.987B6.192261.56Công nghiệp Chế biến
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
6.050.00%0.00Mua1.016M55.671B-6.58Công nghiệp Chế biến
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
5200.0015.56%700.00Sức mua mạnh23.753K5775.473B16.22277.361060.00Công nghiệp Chế biến
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.000.00%0.00Bán0Công ty dịch vụ công cộng
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
20440.000.25%50.00Mua1.519M11643.764B50.93400.35Tài chính
INVENSA INV VENECIA SA
506.000.00%0.00Bán031.625B5.6190.239.00Công nghiệp Chế biến
MARLY CLINICA DE MARLY
6400.000.00%0.00Bán068.759B2.182937.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00Mua0719.624B14.511006.47Công nghiệp Chế biến
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00Mua0793.245BCông nghiệp Chế biến
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
7.970.00%0.00Bán0198.219B19.590.413356.00Khoáng sản phi năng lượng
PROTECCION PROTECCION
120000.000.00%0.00Mua03048.894BTài chính
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49100.000.00%0.00Bán0780.371B-1206.05Dịch vụ Khách hàng
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11260.000.00%0.00Mua0379.965B25.50441.54Công nghiệp Chế biến
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00Bán0669.019B-731.75Công nghiệp Chế biến
TITAN MANUF DE CEMENTO
17000.000.00%0.00Mua023.774BKhoáng sản phi năng lượng
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.000.00%0.00Bán0419.010BDịch vụ Thương mại
VALSIMESA VALORES SIMESA
6500.000.00%0.00Mua0188.552B-406.76Tài chính
VILLAS BANCO AV VILLAS
4500.000.00%0.00Mua01003.386B4.52994.614357.00Tài chính
Tải thêm