Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Đan Mạch

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
183.563M-0.10%277Công nghệ Điện tử2
19.436B2.811.31%3.308KCông nghiệp Chế biến4
5.033B6.57%4.305MVận chuyển1
291.737B1.803.80%183.415KCông ty dịch vụ công cộng1
26.940M-0.48%533Sản xuất Chế tạo1
288.467B2.481.52%30.938KHàng tiêu dùng không lâu bền5
38.298B-1.07%144.112KCông nghệ Sức khỏe2
4.499B3.47%6.717KBán Lẻ1
118.020B1.291.66%92.425KCông nghiệp Chế biến1
86.695B1.914.22%12.842KKhoáng sản phi năng lượng4
1.404B0.00%4.029KCông nghiệp Chế biến1
14.666B8.00%12.198KDịch vụ Công nghiệp1
162.222B0.232.58%868.265KSản xuất Chế tạo4
11.703B0.595.35%19.242KCông nghệ Điện tử2
4.952B13.272.65%2.786KDịch vụ Phân phối1
1.964B0.25%34.150KKhách hàng Lâu năm2
49.247M165.83-0.50%849Dịch vụ Công nghiệp1
222.455M-1.01%15.958KDịch vụ Công nghiệp1
5.440B2.941.98%2.104KTài chính2
2.527B2.32-0.22%1.808KTài chính7
69.680B1.24-0.30%51.293KHàng tiêu dùng không lâu bền1
844.993M6.00-0.30%469Khách hàng Lâu năm1
2.417B5.501.05%1.926KKhách hàng Lâu năm2
7.708B0.66%8.880KSản xuất Chế tạo9
5.274B1.532.60%792Công nghiệp Chế biến2
43.832B0.691.99%26.355KDịch vụ Công nghệ9
100.559B3.101.85%131.146KTài chính1
383.421M-0.75%4.529KBán Lẻ1
2.058B6.560.03%316Dịch vụ Công nghệ6
288.165M-2.33%1.311MTài chính1
93.090M-0.44%200Tài chính1
388.098M1.74-0.87%245Hỗn hợp2
354.651B7.272.73%375.032KTài chính4
749.107B12.462.43%6.171KVận chuyển7
%Dịch vụ Phân phối1
413.512B1.002.87%105.215KCông nghệ Sức khỏe7
24.563B0.072.01%123.174KDịch vụ Thương mại2
5.578B-0.00%5.653KDịch vụ Khách hàng5
49.101B7.091.32%183.538KTài chính2
46.407M-1.55%1.205KSản xuất Chế tạo1
23.814M0.93%8.802KNăng lượng Mỏ1
48.841B2.961.26%79.627KKhách hàng Lâu năm1
56.192B0.28%1Vận chuyển1
6.511B0.850.69%3.094KDịch vụ Công nghệ18
1723.092B1.380.35%592.892KCông nghệ Sức khỏe5
3.707B2.43-0.62%2Dịch vụ Khách hàng2
1.290B7.032.81%1.861KDịch vụ Khách hàng1
18.375B0.72-0.23%2.563KTài chính8
1.223B2.05%2.562KKhách hàng Lâu năm3
86.152B2.242.74%34.669KTài chính17
3.346B2.282.22%13.191KBán Lẻ1
29.928B0.664.42%192.455KCông nghệ Điện tử2
1.134B1.621.69%158Công nghiệp Chế biến1
13.247B4.921.11%30.840KHàng tiêu dùng không lâu bền1
251.692B0.512.35%117.392KVận chuyển2
159.670M7.78-1.56%1Sản xuất Chế tạo1
3.393B30.790.57%2.664KDịch vụ Phân phối6
Tải thêm