Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Đan Mạch

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Dược phẩm: Chính4.356 T DKK0.98%−0.88%1.368 MCông nghệ Sức khỏe7
Các Ngân hàng lớn526.396 B DKK6.19%−0.32%223.132 KTài chính9
Vận tải biển426.981 B DKK4.95%−1.32%16.234 KVận chuyển6
Chuyên khoa Y tế317.241 B DKK1.52%+1.26%117.736 KCông nghệ Sức khỏe7
Đồ uống: Có cồn292.967 B DKK2.56%−1.58%28.284 KHàng tiêu dùng không lâu bền5
Sản phẩm Điện227.061 B DKK−1.72%726.041 KSản xuất Chế tạo4
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh214.509 B DKK0.62%−0.72%94.164 KVận chuyển1
Hóa chất: Đặc biệt199.181 B DKK0.00%+1.07%158.316 KCông nghiệp Chế biến1
Công ty Điện lực174.538 B DKK−1.30%323.672 KCông ty dịch vụ công cộng1
Vật liệu Xây dựng136.799 B DKK1.52%+1.26%16.036 KKhoáng sản phi năng lượng4
Đặc sản tiêu dùng khác88.257 B DKK1.57%−3.61%121.514 KKhách hàng Lâu năm1
Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ85.383 B DKK5.21%+1.18%577.292 KTài chính1
Ngân hàng khu vực63.888 B DKK3.86%+0.19%34.678 KTài chính11
Bảo hiểm nhiều Rủi ro46.532 B DKK3.98%−0.82%217.563 KTài chính2
Hợp đồng khoan46.17 B DKK3.36%−0.76%1.479 KDịch vụ Công nghiệp1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp42.3 B DKK1.04%−4.33%266.597 KDịch vụ Thương mại4
Giao thông vận tải khác38.261 B DKK−0.61%38Vận chuyển2
Công nghệ Sinh học34.482 B DKK+2.52%127.893 KCông nghệ Sức khỏe1
Thiết bị Viễn thông32.334 B DKK−2.14%230.758 KCông nghệ Điện tử2
Hàng Nông sản/Chế biến21.575 B DKK2.44%+0.19%5.253 KCông nghiệp Chế biến4
Dịch vụ Công nghệ thông tin18.257 B DKK0.02%−1.07%23.098 KDịch vụ Công nghệ6
Quỹ Đầu tư Bất động sản12.011 B DKK1.38%−0.41%5.096 KTài chính2
Phần mềm đã đóng gói9.925 B DKK0.08%+0.01%8.675 KDịch vụ Công nghệ15
Kỹ sư & Xây dựng9.284 B DKK4.42%+2.41%23.91 KDịch vụ Công nghiệp4
Thuốc lá8.093 B DKK8.52%−0.81%163.594 KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Máy móc Công nghiệp6.975 B DKK+1.29%74.56 KSản xuất Chế tạo8
Vận tải đường bộ6.633 B DKK−0.84%7.296 KVận chuyển1
Phim / Giải trí6.24 B DKK1.91%−0.18%122.93 KDịch vụ Khách hàng6
Phân phối theo Danh mục/Đặc biệt5.739 B DKK+0.96%9.403 KBán Lẻ1
Cửa hàng Đặc sản4.65 B DKK1.64%−1.64%30.632 KBán Lẻ1
Đặc sản Công nghiệp3.819 B DKK1.35%+3.37%10.678 KCông nghiệp Chế biến2
Phát triển Bất động sản3.354 B DKK0.47%−1.12%176.288 KTài chính11
Xây dựng nhà2.824 B DKK−0.98%2.75 KKhách hàng Lâu năm2
Nhà phân phối bán buôn2.606 B DKK4.75%+0.24%16.587 KDịch vụ Phân phối5
Xuất bản: Sách / Tạp chí1.628 B DKK+1.94%4Dịch vụ Khách hàng2
Điện tử/Gia dụng1.205 B DKK+1.39%75.482 KKhách hàng Lâu năm1
Xuất bản: Báo chí1.013 B DKK7.17%+0.00%32.73 KDịch vụ Khách hàng1
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ808.052 M DKK0.98%+0.10%744Hỗn hợp3
Bán lẻ qua Internet787.038 M DKK−2.30%14.844 KBán Lẻ1
Nội thất Gia đình603.026 M DKK−0.33%9.398 KKhách hàng Lâu năm1
Tập đoàn Tài chính543.726 M DKK7.59%−0.18%9Tài chính2
Dệt May521.64 M DKK0.00%42Công nghiệp Chế biến1
Phần mềm / Dịch vụ Internet295.112 M DKK−0.79%7.217 KDịch vụ Công nghệ3
Sản phẩm Giải trí276.025 M DKK+2.30%164.245 KKhách hàng Lâu năm1
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp259.697 M DKK5.98%−3.35%3.739 KSản xuất Chế tạo1
Nhà phân phối Y tế194.164 M DKK+0.57%40.541 KDịch vụ Phân phối1
Tài chính/Cho thuê164.949 M DKK−3.56%1.638 KTài chính1
Hàng không162.809 M DKK+59.50%87.432 MVận chuyển1
Hàng không vũ trụ & Quốc phòng104.829 M DKK+1.01%12.855 KCông nghệ Điện tử2
Thiết bị/ Công cụ điện88.261 M DKK−0.82%22.559 KCông nghệ Điện tử1
Bộ phận tự động hóa: OEM39.128 M DKK−5.74%24Sản xuất Chế tạo1
Quản lý Đầu tư21.966 M DKK0.00%0.00%37.44 KTài chính1
Dầu9.91 M DKK+2.99%16.222 KNăng lượng Mỏ1