Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Đan Mạch

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị42.81M DKK0.00%2.523KDịch vụ Thương mại1
Hàng không vũ trụ & Quốc phòng163.483M DKK1.29%5.43KCông nghệ Điện tử2
Hàng Nông sản/Chế biến19.789B DKK3.01%2.05%10.679KCông nghiệp Chế biến4
Hàng không287.567B DKK0.48%−1.55%307.517KVận chuyển2
Bộ phận tự động hóa: OEM68.634M DKK−3.74%913Sản xuất Chế tạo1
Đồ uống: Có cồn341.055B DKK2.23%0.29%69.43KHàng tiêu dùng không lâu bền5
Công nghệ Sinh học19B DKK1.05%977.184KCông nghệ Sức khỏe1
Phân phối theo Danh mục/Đặc biệt4.622B DKK−0.63%35.287KBán Lẻ1
Hóa chất: Đặc biệt94.179B DKK1.76%−2.87%1.01MCông nghiệp Chế biến1
Vật liệu Xây dựng95.753B DKK1.73%−0.70%54.735KKhoáng sản phi năng lượng4
Bao bì/Đóng gói1.964B DKK1.41%1.286KCông nghiệp Chế biến1
Hợp đồng khoan38.803B DKK0.18%40.424KDịch vụ Công nghiệp1
Công ty Điện lực266.323B DKK2.13%4.01%932.864KCông ty dịch vụ công cộng1
Sản phẩm Điện222.296B DKK−1.37%1.561MSản xuất Chế tạo4
Thiết bị/ Công cụ điện84M DKK8.33%1.5KCông nghệ Điện tử1
Điện tử/Gia dụng1.305B DKK−0.55%32.818KKhách hàng Lâu năm1
Kỹ sư & Xây dựng10.906B DKK4.48%3.38%104.831KDịch vụ Công nghiệp4
Tài chính/Cho thuê179.741M DKK2.48%3.246KTài chính1
Tập đoàn Tài chính718.053M DKK5.74%−0.03%2.196KTài chính3
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo67.889B DKK1.37%−2.60%243.901KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Nội thất Gia đình591.495M DKK−1.43%1.883KKhách hàng Lâu năm1
Xây dựng nhà2.306B DKK−3.52%8.772KKhách hàng Lâu năm2
Máy móc Công nghiệp7.511B DKK0.79%86.385KSản xuất Chế tạo9
Đặc sản Công nghiệp4.461B DKK1.48%0.15%3.626KCông nghiệp Chế biến2
Dịch vụ Công nghệ thông tin16.073B DKK0.02%1.86%156.746KDịch vụ Công nghệ5
Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ95.834B DKK4.20%−0.26%545.146KTài chính1
Dầu20.153M DKK−4.22%1.04KNăng lượng Mỏ1
Bán lẻ qua Internet473.143M DKK0.75%1.772KBán Lẻ1
Phần mềm / Dịch vụ Internet1.95B DKK6.46%1.28%1.721KDịch vụ Công nghệ6
Quản lý Đầu tư47.289M DKK6.60%496Tài chính1
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ1.026B DKK0.66%−2.38%6.983KHỗn hợp3
Các Ngân hàng lớn403.139B DKK5.32%−0.30%767.171KTài chính7
Vận tải biển476.186B DKK15.70%−1.90%28.667KVận chuyển6
Nhà phân phối Y tế301.853M DKK0.00%20.736KDịch vụ Phân phối1
Chuyên khoa Y tế293.945B DKK1.45%0.26%211.482KCông nghệ Sức khỏe7
Dịch vụ thương mại hỗn hợp27.174B DKK1.49%1.34%304.023KDịch vụ Thương mại3
Phim / Giải trí6.108B DKK1.87%0.34%10.812KDịch vụ Khách hàng7
Bảo hiểm nhiều Rủi ro48.59B DKK6.53%0.00%451.102KTài chính2
Đặc sản tiêu dùng khác45.832B DKK2.93%1.02%323.447KKhách hàng Lâu năm1
Giao thông vận tải khác47.14B DKK−0.33%52Vận chuyển2
Phần mềm đã đóng gói36.309B DKK0.83%0.58%140.866KDịch vụ Công nghệ21
Dược phẩm: Chính2.71T DKK1.05%−0.61%908.316KCông nghệ Sức khỏe7
Xuất bản: Sách / Tạp chí1.918B DKK2.38%13Dịch vụ Khách hàng2
Xuất bản: Báo chí1.198B DKK6.06%−0.76%18.427KDịch vụ Khách hàng1
Phát triển Bất động sản4.208B DKK0.47%0.38%89.091KTài chính11
Quỹ Đầu tư Bất động sản15.122B DKK1.10%1.46%6.793KTài chính2
Sản phẩm Giải trí276.025M DKK1.64%379.18KKhách hàng Lâu năm1
Ngân hàng khu vực105.164B DKK2.13%−0.23%83.411KTài chính14
Cửa hàng Đặc sản3.251B DKK2.34%−2.23%84.103KBán Lẻ1
Thiết bị Viễn thông25.398B DKK0.06%327.946KCông nghệ Điện tử2
Dệt May774.9M DKK2.62%0.49%297Công nghiệp Chế biến1
Thuốc lá9.438B DKK7.26%0.88%37.564KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Vận tải đường bộ9.911B DKK0.00%30.99KVận chuyển1
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp232.981M DKK6.67%0.00%653Sản xuất Chế tạo1
Nhà phân phối bán buôn2.732B DKK6.05%−0.09%35.638KDịch vụ Phân phối5