Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Nhật

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
1379 HOKUTO CORP
1905.00-0.37%-7.00Sức bán mạnh116.500K60.171B17.09128.68Công nghiệp Chế biến
1663 K&O ENERGY GROUP INC
1335.00-1.26%-17.00Sức bán mạnh24.900K35.906B12.01113.14636.00Năng lượng Mỏ
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
475.00-1.66%-8.00Sức bán mạnh139.300K21.731B9.8349.41556.00Dịch vụ Công nghiệp
1835 TOTETSU KOGYO CO
2243.00-2.05%-47.00Sức bán mạnh132.800K78.834B8.14281.46Dịch vụ Công nghiệp
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2296.00-2.96%-70.00Sức bán mạnh6.600K14.681B8.14290.72Dịch vụ Công nghiệp
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
716.00-2.85%-21.00Sức bán mạnh132.700K37.788B8.2189.72Dịch vụ Công nghiệp
2001 NIPPN CORPORATION
1546.00-1.02%-16.00Sức bán mạnh201.500K119.853B15.95112.22Hàng tiêu dùng không lâu bền
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
780.00-1.27%-10.00Sức bán mạnh44.200K18.386B26.3729.96376.00Công nghiệp Chế biến
2053 CHUBU SHIRYO CO
1118.00-2.53%-29.00Sức bán mạnh141.300K34.429B9.10126.00Công nghiệp Chế biến
2060 FEED ONE CO LTD
726.00-2.42%-18.00Sức bán mạnh245.900K29.279B6.60112.76Công nghiệp Chế biến
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
1685.00-0.30%-5.00Sức bán mạnh27.600K37.327B33.0051.21Công nghiệp Chế biến
2120 LIFULL CO LTD
343.00-2.00%-7.00Sức bán mạnh626.400K46.124B62.825.571268.00Dịch vụ Khách hàng
2193 COOKPAD INC.
245.00-2.39%-6.00Bán649.300K26.964B-0.76547.00Dịch vụ Thương mại
2212 YAMAZAKI BAKING LTD
1563.000.45%7.00Bán813.800K331.173B47.7332.6029243.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2220 KAMEDA SEIKA CO
4365.00-0.80%-35.00Sức bán mạnh25.100K92.769B19.50225.623362.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2345 KUSHIM INC
523.00-2.79%-15.00Bán248.500K4.015B24.7321.9473.00Dịch vụ Công nghệ
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
455.00-2.78%-13.00Sức bán mạnh225.200K12.242B13.6334.35105.00Dịch vụ Thương mại
2438 ASUKANET CO LIMITED
899.00-3.95%-37.00Sức bán mạnh131.300K15.771B69.9313.38Dịch vụ Khách hàng
2488 JTP CO LTD
747.00-2.86%-22.00Sức bán mạnh39.600K4.285B16.1647.57Dịch vụ Công nghệ
2533 OENON HOLDINGS INC
370.00-1.07%-4.00Sức bán mạnh74.600K22.228B16.3022.95908.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2742 HALOWS CO LTD
2640.00-2.00%-54.00Sức bán mạnh34.200K57.515B9.76276.811178.00Bán Lẻ
2820 YAMAMI COMPANY
1920.00-1.08%-21.00Sức bán mạnh3.500K13.524B14.24136.50245.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2915 KENKO MAYONNAISE CO
1571.00-2.24%-36.00Sức bán mạnh83.100K26.476B18.1688.50Hàng tiêu dùng không lâu bền
2987 TASUKI CORP
1700.00-0.53%-9.00Bán17.200K9.126B20.00Dịch vụ Công nghệ
3443 KAWADA TECHNOLOGIES INC
3410.00-2.85%-100.00Sức bán mạnh35.400K20.676B3.261077.14Hỗn hợp
3528 PROSPECT CO LTD
29.000.00%0.00Bán605.900K14.443B-0.28Tài chính
3611 MATSUOKA CORPORATION
1603.00-4.36%-73.00Sức bán mạnh31.100K16.406B6.07276.95Hàng tiêu dùng không lâu bền
3664 MOBCAST HLDGS INC
111.00-0.89%-1.00Bán271.600K3.361B-17.14137.00Công nghệ Điện tử
3694 OPTIM CORPORATION
2246.00-2.39%-55.00Bán125.800K126.648B102.6622.58Dịch vụ Công nghệ
3727 APLIX CORPORATION
209.00-2.79%-6.00Bán171.900K4.756B75.982.8345.00Dịch vụ Công nghệ
3842 NEXTGEN INC.
1201.00-2.99%-37.00Sức bán mạnh10.200K3.190B-67.65Dịch vụ Công nghệ
3896 AWA PAPER MFG CO LTD
418.00-1.42%-6.00Sức bán mạnh11.000K4.231B-44.58Công nghiệp Chế biến
3910 MKSYSTEM CORPORATION
602.00-2.27%-14.00Sức bán mạnh31.100K3.343B24.2425.41Sản xuất Chế tạo
3921 NEO JAPAN INC
1527.00-0.46%-7.00Bán50.900K22.844B32.1148.01256.00Dịch vụ Công nghệ
3933 CHIERU CO LTD
1225.00-3.09%-39.00Sức bán mạnh53.700K9.831B27.1646.58Dịch vụ Công nghệ
3961 SILVER EGG TECHNOLOGY CO LTD
1230.00-2.77%-35.00Sức bán mạnh8.500K3.753B34.8436.4350.00Dịch vụ Công nghệ
3992 NEEDS WELL INC
596.00-1.49%-9.00Sức bán mạnh47.600K5.555B14.0143.56543.00Dịch vụ Công nghệ
3998 SURALA NET CO LTD
2350.00-1.30%-31.00Bán82.000K15.938B35.0770.3949.00Dịch vụ Thương mại
4015 ARARA INC
1419.00-3.40%-50.00Sức bán mạnh97.200K9.200B84.00Dịch vụ Công nghệ
4020 BETREND CORPORATION
2861.000.32%9.00Bán4.300K3.019B44.00Dịch vụ Công nghệ
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
5240.00-5.76%-320.00Sức bán mạnh910.100K793.123B24.00231.65Công nghiệp Chế biến
4025 TAKI CHEMICAL CO
5120.00-3.94%-210.00Sức bán mạnh10.700K46.095B30.73173.45612.00Công nghiệp Chế biến
4093 TOHO ACETYLENE CO
1169.00-0.34%-4.00Sức bán mạnh12.600K8.134B11.10105.71Công nghiệp Chế biến
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
626.00-2.95%-19.00Sức bán mạnh107.700K35.607B10.1263.74Công nghiệp Chế biến
4166 CACCO INC
2930.00-3.62%-110.00Sức bán mạnh17.200K7.968B25.00Dịch vụ Thương mại
4179 G-NEXT INC
1475.00-1.80%-27.00Bán3.400KDịch vụ Công nghệ
4198 TENDA CO LTD
4030.00-3.47%-145.0073.600KDịch vụ Công nghệ
4199 WONDERPLANET INC
3860.00-7.43%-310.00648.500KDịch vụ Công nghệ
4215 C I TAKIRON CORPORATION
561.00-1.75%-10.00Bán407.700K55.595B10.4354.76Công nghiệp Chế biến
4367 KOEI CHEMICAL CO
2641.00-0.19%-5.00Bán6.400K12.942B6.99378.43Công nghiệp Chế biến
4382 HEROZ INC
2198.00-3.68%-84.00Sức bán mạnh86.500K34.288B166.9313.85Truyền thông
4398 BROADBAND SECURITY INC
1433.00-4.47%-67.00Sức bán mạnh26.200K5.848B29.2152.09205.00Dịch vụ Công nghệ
4427 EDULAB INC
5160.00-4.80%-260.00Bán40.700K54.052B52.36111.62247.00Dịch vụ Công nghệ
4429 RICKSOFT CO LTD
1988.00-5.06%-106.00Bán84.100K9.140B21.14103.4485.00Dịch vụ Công nghệ
4461 DKS CO. LTD.
3225.00-1.07%-35.00Sức bán mạnh29.000K33.170B12.94251.92Công nghiệp Chế biến
4465 NIITAKA CO LTD
2314.00-3.82%-92.00Sức bán mạnh42.800K14.204B9.00267.45358.00Công nghiệp Chế biến
4475 HENNGE K K
4050.00-2.41%-100.00Bán420.500K67.264B238.9017.92181.00Dịch vụ Công nghệ
4497 LOCOGUIDE INC
2712.00-4.67%-133.00Bán30.800K27.626B74.9239.47Dịch vụ Công nghệ
4534 MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO
3575.00-0.42%-15.00Bán60.700K137.387B16.15222.30Công nghệ Sức khỏe
4538 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
2188.00-0.27%-6.00Bán29.700K19.247B11.98183.15Công nghệ Sức khỏe
4551 TORII PHARMACEUTICAL CO
2376.00-3.02%-74.00Sức bán mạnh95.600K68.809B22.42109.28568.00Công nghệ Sức khỏe
4558 CHUKYO IYAKUHIN CO
311.00-2.20%-7.00Sức bán mạnh45.500K3.209B33.549.69Dịch vụ Phân phối
4563 ANGES INC
890.00-3.16%-29.00Bán2.609M140.673B-51.5790.00Công nghệ Sức khỏe
4665 DUSKIN CO.LTD
2515.00-0.79%-20.00Sức bán mạnh106.000K125.088B44.3657.17Tài chính
4690 NIPPON PALLET POOL CO
2790.00-2.11%-60.00Sức bán mạnh4.500K2.398B5.30538.07Tài chính
4875 MEDICINOVA INC
420.00-2.55%-11.00Sức bán mạnh123.900K20.206B-28.099.00Công nghệ Sức khỏe
4886 ASKA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD
977.00-2.69%-27.00Bán152.300K30.685B13.9871.80807.00Công nghệ Sức khỏe
4930 GRAPHICO INC
3845.00-1.16%-45.00Bán2.000K3.594B29.83139.7551.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4978 REPROCELL INCORPORATED
328.00-2.67%-9.00Sức bán mạnh973.500K24.141B-11.37Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5074 TESS HOLDINGS CO LTD
1694.00-1.11%-19.00Sức bán mạnh319.900K44.365B43.00Tài chính
5142 ACHILLES CORP
1361.00-2.86%-40.00Sức bán mạnh39.600K22.008B6.85204.66Hàng tiêu dùng không lâu bền
5189 SAKURA RUBBER CO
3830.00-0.52%-20.00Bán3003.725B15.80243.68Sản xuất Chế tạo
5268 ASAHI CONCRETE WORKS CO
666.00-0.15%-1.00Bán12.200K8.769B21.3831.19Khoáng sản phi năng lượng
5410 GODO STEEL LTD
1594.00-2.75%-45.00Sức bán mạnh127.800K23.975B4.81340.91Khoáng sản phi năng lượng
5946 CHOFU SEISAKUSHO CO
2001.00-1.19%-24.00Sức bán mạnh29.000K70.347B22.4590.191229.00Sản xuất Chế tạo
6082 RIDE ON EXPRESS HLDGS CO LTD
1447.00-0.82%-12.00Sức bán mạnh82.700K15.630B10.43140.84Dịch vụ Khách hàng
6166 NAKAMURA CHOUKOU CO LTD
704.00-3.69%-27.00Sức bán mạnh115.300K7.398B974.540.75Sản xuất Chế tạo
6182 ROZETTA CORPORATION
1857.00-2.98%-57.00Bán175.500K20.398B146.9713.54220.00Dịch vụ Thương mại
6195 HOPE INC
1015.00-3.43%-36.00Bán108.800K8.122B-1057.25146.00Dịch vụ Thương mại
6240 YAMASHIN-FILTER CORP
717.00-0.28%-2.00Bán150.500K51.290B69.0310.52Sản xuất Chế tạo
6403 SUIDO KIKO KAISHA
1974.00-0.65%-13.00Sức bán mạnh1.900K8.522B10.48189.57Công ty dịch vụ công cộng
6411 NAKANO REFRIGERATORS CO
4900.00-4.85%-250.00Sức bán mạnh7.500K25.922B24.61209.29594.00Sản xuất Chế tạo
6540 SEMBA CORPORATION
809.00-0.74%-6.00Sức bán mạnh7.500K8.322B102.968.66Dịch vụ Công nghiệp
6568 KNC LABORATORIES CO LTD
1289.00-0.15%-2.00Bán7.000K10.019B25.0451.55Dịch vụ Thương mại
6619 W-SCOPE CORPORATION
592.00-2.63%-16.00Sức bán mạnh1.191M33.109B-266.011092.00Công nghiệp Chế biến
6706 DKK CO LTD
2196.00-2.70%-61.00Bán57.700K27.126B23.4996.10Công nghệ Điện tử
6740 JAPAN DISPLAY INC
38.00-2.56%-1.00Sức bán mạnh12.056M33.000B-17.89Công nghệ Điện tử
6748 SEIWA ELECTRIC MFG CO
511.00-3.58%-19.00Sức bán mạnh23.700K6.968B606.00Sản xuất Chế tạo
6750 ELECOM CO
1969.00-2.28%-46.00Bán291.400K183.140B16.94119.42Công nghệ Điện tử
6778 ARTIZA NETWORKS
1503.00-2.59%-40.00Sức bán mạnh192.900K14.305B16.3795.31142.00Truyền thông
6794 FOSTER ELECTRIC CO
968.00-1.93%-19.00Bán229.600K21.958B-148.43Công nghệ Điện tử
6838 TAMAGAWA HOLDINGS CO LTD
1382.00-4.23%-61.00Sức bán mạnh83.800K8.255B90.9716.88Công nghệ Điện tử
6853 KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO
374.00-1.58%-6.00Bán94.600K10.496B15.4224.65850.00Công nghệ Điện tử
6930 NIPPON ANTENNA CO
839.00-0.47%-4.00Sức bán mạnh4.300K8.752B-6.95Công nghệ Điện tử
6986 FUTABA CORP
779.00-2.26%-18.00Sức bán mạnh253.800K33.807B-128.01Sản xuất Chế tạo
7022 SANOYAS HOLDINGS CORPORATION
144.00-2.04%-3.00Sức bán mạnh241.600K4.828B-112.22Sản xuất Chế tạo
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
1149.00-2.13%-25.00Bán66.400K13.115B35.3033.86227.00Dịch vụ Thương mại
7044 PIALA INC
1034.00-1.90%-20.00Bán50.300K7.500B25.5242.21200.00Dịch vụ Thương mại
7065 UPR CORPORATION
2377.00-4.84%-121.00Sức bán mạnh34.300K19.134B25.7696.98211.00Khoáng sản phi năng lượng
7072 INTIMATE MERGER INC
1014.00-3.06%-32.00Sức bán mạnh21.100KDịch vụ Công nghệ
7161 JIMOTO HOLDINGS INC
635.00-2.16%-14.00Sức bán mạnh53.400K13.928B-192.60Tài chính
7180 KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
380.00-2.06%-8.00Sức bán mạnh954.500K170.686B11.3734.134578.00Tài chính
7189 NISHI-NIPPON FINANCIAL HLDGS INC
628.00-2.64%-17.00Sức bán mạnh932.700K95.559B5.33121.05Tài chính
7296 F.C.C. CO LTD
1556.00-3.11%-50.00Sức bán mạnh409.300K79.799B17.8889.80Sản xuất Chế tạo
7359 TOKYO TSUSHIN INC
1527.00-4.56%-73.00Sức bán mạnh29.000K7.902B57.00Dịch vụ Công nghệ
7369 MEIHO HOLDINGS INC
2766.00-4.55%-132.00Mua40.400KDịch vụ Công nghiệp
7371 ZENKEN CORP
1380.001.10%15.00769.500KDịch vụ Thương mại
7438 KONDOTEC INC
993.00-0.90%-9.00Sức bán mạnh18.100K26.173B16.8459.65Sản xuất Chế tạo
7463 ADVAN CO LTD
914.00-3.79%-36.00Sức bán mạnh40.700K38.395B14.3466.27Khoáng sản phi năng lượng
7519 GOYO INTEX CO LTD
99.00-23.85%-31.00Sức bán mạnh2.227M1.406B-46.9251.00Khách hàng Lâu năm
7618 PC DEPOT CORP
425.00-0.93%-4.00Sức bán mạnh188.100K21.636B11.7736.80Bán Lẻ
7689 COPA CORP INC
2700.00-4.29%-121.00Bán25.800K8.358B14.16201.44Dịch vụ Phân phối
7698 ICECO INC
1868.00-2.25%-43.00Bán24.000KDịch vụ Phân phối
7722 KOKUSAI CO LTD
702.00-0.14%-1.00Sức bán mạnh6.500K9.897B54.7112.85Công nghệ Điện tử
7747 ASAHI INTECC CO LTD
2523.00-3.96%-104.00Sức bán mạnh978.700K693.838B94.7227.908761.00Công nghệ Sức khỏe
7817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LTD
1914.00-2.60%-51.00Bán126.600K114.216B13.26148.14Công nghệ Sức khỏe
7833 IFIS JAPAN LTD
685.00-3.11%-22.00Sức bán mạnh8.800K6.829B15.1046.82200.00Dịch vụ Công nghệ
7895 CHUO KAGAKU CO
449.00-0.66%-3.00Bán8.200K9.108B5.31107.70Công nghiệp Chế biến
7921 TAKARA & COMPANY LTD
1680.00-1.93%-33.00Sức bán mạnh93.800K22.455B13.94122.931101.00Dịch vụ Thương mại
7940 WAVELOCK HLDGS CO LTD
680.00-0.73%-5.00Bán77.600K6.700B2.81244.63572.00Công nghiệp Chế biến
8077 TORQ INC
240.00-1.64%-4.00Bán22.500K6.040B-8.77267.00Dịch vụ Phân phối
8107 KIMURATAN CORP
24.004.35%1.00Mua180.600K3.380B-3.20Hàng tiêu dùng không lâu bền
8142 TOHO CO(WHOLESALE)
1603.00-0.37%-6.00Bán17.200K17.308B-233.892742.00Dịch vụ Phân phối
8159 TACHIBANA ELETECH CO LTD.
1442.00-1.57%-23.00Sức bán mạnh97.200K36.973B10.70136.98Dịch vụ Phân phối
8218 KOMERI CO LTD
2532.00-2.62%-68.00Sức bán mạnh152.300K129.301B6.34410.24Bán Lẻ
8255 AXIAL RETAILING INC
3735.00-3.61%-140.00Bán33.800K89.288B10.78359.43Bán Lẻ
8282 K'S HOLDINGS CORPORATION
1236.00-1.67%-21.00Sức bán mạnh756.600K259.035B6.90182.64Bán Lẻ
8341 77TH BANK
1221.00-2.55%-32.00Sức bán mạnh316.800K92.586B5.62222.89Tài chính
8344 YAMAGATA BANK
844.000.00%0.00Bán108.000K27.522B9.6587.47Tài chính
8345 BANK OF IWATE LTD
1682.00-1.81%-31.00Bán58.800K30.139B10.46164.61Tài chính
8350 MICHINOKU BANK
938.00-1.57%-15.00Sức bán mạnh58.100K16.818B17.4297.65Tài chính
8361 OGAKI KYORITSU BANK
1829.00-1.77%-33.00Sức bán mạnh190.200K77.805B9.73191.72Tài chính
8362 FUKUI BANK
1362.00-4.22%-60.00Sức bán mạnh93.700K33.866B13.23107.50Tài chính
8363 HOKKOKU BANK
2088.00-3.42%-74.00Sức bán mạnh117.300K60.479B8.95241.601837.00Tài chính
8364 SHIMIZU BANK
1466.00-3.23%-49.00Sức bán mạnh42.600K17.554B8.14186.68Tài chính
8377 HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC
815.00-2.40%-20.00Sức bán mạnh410.300K109.560B5.51152.17Tài chính
8385 IYO BANK
529.00-1.49%-8.00Sức bán mạnh884.600K170.052B9.4157.12Tài chính
8386 HYAKUJUSHI BANK
1446.00-0.75%-11.00Sức bán mạnh123.000K42.956B16.7587.15Tài chính
8388 AWA BANK
2007.00-0.40%-8.00Bán81.900K84.498B10.01201.28Tài chính
8392 OITA BANK
1647.00-2.02%-34.00Sức bán mạnh116.100K26.468B7.36229.62Tài chính
8393 MIYAZAKI BANK
1986.00-0.40%-8.00Bán122.900K34.394B4.31463.58Tài chính
8397 OKINAWA BANK
2500.00-1.69%-43.00Sức bán mạnh51.700K60.518B11.66218.80Tài chính
8541 EHIME BANK
783.00-2.12%-17.00Bán126.500K31.231B6.06139.25Tài chính
8544 KEIYO BANK
401.00-1.96%-8.00Bán862.800K53.441B7.2556.51Tài chính
8558 TOWA BANK
509.00-2.68%-14.00Sức bán mạnh234.200K19.246B12.6662.31Tài chính
8600 TOMONY HOLDINGS INC
292.00-1.68%-5.00Sức bán mạnh490.100K47.495B4.8562.50Tài chính
9070 TONAMI HOLDINGS CO LTD
4625.00-1.49%-70.00Sức bán mạnh10.100K42.549B9.13514.15Vận chuyển
9081 KANAGAWA CHUO KOTSU CO
3550.00-0.84%-30.00Sức bán mạnh5.800K43.934B-693.92Dịch vụ Khách hàng
9353 SAKURAJIMA FUTO KAISHA
1617.00-1.34%-22.00Sức bán mạnh2.800K2.461B12.98126.31Vận chuyển
9355 RINKO CORP
1772.00-5.39%-101.00Sức bán mạnh1.500K5.053B-580.38Vận chuyển
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter