Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Nhật

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS
4.000.00%0.00Mua1.709M
1757 CREA HOLDINGS INC
14.000.00%0.00Bán231.000K1.723B-8.7366.00Công nghiệp
1801 TAISEI CORP
4335.00-0.46%-20.00Bán1.180M949.918B8.47513.8714032.00Công nghiệp
1821 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
620.00-1.12%-7.00Bán1.015M100.683B5.35117.134529.00Công nghiệp
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2714.000.59%16.00Bán7.700K16.977B5.73470.821033.00Công nghiệp
2035 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES NIKK 225 VI FUTURES INDEX ETN
1063.00-1.85%-20.00Bán26.307K
2138 CROOZ INC
1200.00-3.92%-49.00Bán63.900K13.865B-144.78204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
4300.00-1.15%-50.00Bán7.700K40.019B11.97363.37416.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2767 FIELDS CORP
583.00-2.18%-13.00Bán173.300K19.777B-107.641514.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2782 SERIA CO LTD
2734.00-1.48%-41.00Sức bán mạnh427.200K210.455B18.27151.86407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2791 DAIKOKUTENBUSSAN CO
3630.00-1.36%-50.00Sức bán mạnh27.900K51.637B29.32125.521191.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2907 AHJIKAN CO LTD
757.00-0.92%-7.00Bán8.600K5.815B6.32120.89782.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3003 HULIC CO LTD
895.00-0.11%-1.00Bán992.900K589.034B12.4671.93936.00Tài chính
3024 CREATE CORPORATION
646.00-2.12%-14.00Bán7.600K2.570B10.5062.84483.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3079 DVX INC.
813.00-0.37%-3.00Bán12.000K8.835B12.1966.92284.00Chăm sóc sức khỏe
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD
893.00-1.98%-18.00Sức bán mạnh1.853M355.304B26.4734.5814269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3346 21LADY CO. LTD.
198.00-3.41%-7.00Bán44.000K1.698B-14.29117.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3385 YAKUODO CO LTD
2330.00-0.26%-6.00Sức bán mạnh74.600K46.113B15.66149.19653.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3396 FELISSIMO CORPORATION
903.00-0.33%-3.00Bán4.900K9.099B9.06100.01377.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3417 OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
740.00-0.13%-1.00Bán17.200K10.367B4.34170.90544.00Chăm sóc sức khỏe
3528 PROSPECT CO LTD
17.006.25%1.00Bán3.122M7.109B-22.18188.00Tài chính
3542 VEGA CORP CO LTD
621.00-3.12%-20.00Bán8.900K6.589B-23.42193.00Công nghệ
3557 UNITED & COLLECTIVE CO LTD
1301.00-1.06%-14.00Bán2.900K3.960B57.5222.86174.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3600 FUJIX LTD
1812.00-1.25%-23.00Sức bán mạnh8002.526B3.57513.58451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3775 GAIAX CO. LTD.
600.00-4.46%-28.00Bán31.400K3.085B-25.83111.00Công nghệ
3891 NIPPON KODOSHI
1199.00-2.36%-29.00Bán89.400K13.209B8.83139.00532.00Công nghiệp
4119 NIPPON PIGMENT CO
2121.00-1.81%-39.00Bán7.400K3.391B6.12353.06939.00Vật liệu cơ bản
4124 OSAKA YUKA INDUSTRY LTD
1360.00-4.23%-60.00Bán8.200K1.514B20.3271.0042.00Công nghiệp
4324 DENTSU INC
3790.00-1.94%-75.00Bán1.098M1089.528B14.16272.9662608.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4331 TAKE & GIVE NEEDS CO
1063.001.92%20.00Bán292.900K13.509B5.72182.282364.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4436 MINKABU THE INFONOID INC
1038.00-0.29%-3.00Sức bán mạnh116.300K13.510B53.0321.8683.00Công nghệ
4578 OTSUKA HLDGS CO LTD
3826.00-1.70%-66.00Bán1.384M2108.874B27.33145.6432935.00Chăm sóc sức khỏe
4581 TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
9210.00-2.33%-220.00Sức bán mạnh197.800K752.652B15.50608.786340.00Chăm sóc sức khỏe
4709 ID HOLDINGS CORPORATION
1067.00-0.84%-9.00Sức bán mạnh12.500K11.925B11.6793.132455.00Công nghệ
4781 NIHON HOUSING CO
2502.00-4.14%-108.00Sức bán mạnh4.700K41.964B11.52226.582642.00Tài chính
4979 OAT AGRIO CO LTD
1333.00-0.52%-7.00Bán43.300K7.252B5.77232.06281.00Vật liệu cơ bản
4997 NIHON NOHYAKU CO
410.00-0.49%-2.00Sức bán mạnh96.600K32.455B10.9737.561443.00Vật liệu cơ bản
5162 ASAHI RUBBER
588.00-2.00%-12.00Bán29.500K2.714B5.82103.16488.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5363 TYK CORPORATION
296.00-1.99%-6.00Sức bán mạnh254.900K13.477B6.2548.34834.00Vật liệu cơ bản
5476 NIPPON KOSHUHA STEEL CO
463.00-1.91%-9.00Bán11.400K6.918B28.3516.651254.00Công nghiệp
5612 NIPPON CHUTETSUKAN KK
644.00-0.16%-1.00Sức bán mạnh2.500K2.122B-1438.60340.00Vật liệu cơ bản
5632 MITSUBISHI STEEL MFG CO
1208.00-0.33%-4.00Bán83.000K18.646B11.29107.384774.00Vật liệu cơ bản
5659 NIPPON SEISEN CO
2556.00-1.08%-28.00Sức bán mạnh12.800K15.850B6.01429.63816.00Vật liệu cơ bản
5807 TOTOKU ELECTRIC CO
1633.00-0.55%-9.00Bán14.300K11.151B5.83281.69840.00Công nghiệp
5915 KOMAIHALTEC INC
1615.00-1.28%-21.00Bán10.700K7.723B-161.59552.00Công nghiệp
6188 FUJI SOFT SERVICE BUREAU INC
315.000.96%3.00Bán46.200K4.212B9.6032.49446.00Công nghiệp
6233 KYOKUTO SANKI CO LTD
534.00-0.56%-3.00Bán16.600K2.895B260.00Công nghiệp
6250 YAMABIKO CORPORATION
899.00-1.32%-12.00Sức bán mạnh107.100K37.637B9.9891.313349.00Công nghiệp
6336 ISHII HYOKI
521.00-1.70%-9.00Bán8.600K4.321B4.09129.54599.00Công nghệ
6486 EAGLE INDUSTRY CO
1043.00-1.88%-20.00Sức bán mạnh117.200K52.178B7.42143.356400.00Công nghiệp
6578 NLINKS CO LTD
389.001.04%4.00Bán27.500K2.747B12.8631.13551.00Công nghiệp
6743 DAIDO SIGNAL CO
496.00-1.78%-9.00Bán7.100K8.985B33.4815.08851.00Công nghiệp
6832 AOI ELECTRONICS
1774.00-4.88%-91.00Bán22.600K22.379B6.30295.932316.00Công nghệ
6835 ALLIED TELESIS HOLDINGS KK
77.0010.00%7.00Bán1.480M7.677B44.251.931686.00Công nghệ
6988 NITTO DENKO CORP
4903.00-0.67%-33.00Bán966.700K774.210B11.65424.0926310.00Vật liệu cơ bản
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
2284.00-1.34%-31.00Bán9.600K6.600B12.67183.72165.00Công nghiệp
7062 FUREASU CO LTD
2107.00-1.59%-34.00Bán21.600K4.986B631.00Chăm sóc sức khỏe
7161 JIMOTO HOLDINGS INC
90.00-1.10%-1.00Bán445.200K16.259B22.2010.381832.00Tài chính
7181 JAPAN POST INSURANCE CO LTD
1971.00-1.65%-33.00Bán1.250M1202.016B9.98200.868480.00Tài chính
7182 JAPAN POST BANK CO LTD
1146.00-0.78%-9.00Sức bán mạnh2.299M5197.500B16.2771.0113297.00Tài chính
7201 NISSAN MOTOR CO
756.10-1.97%-15.20Bán16.637M3018.023B9.4581.59138910.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7212 F-TECH INC
760.00-1.04%-8.00Sức bán mạnh56.100K14.345B4.11187.057481.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7236 T.RAD CO LTD
1940.00-1.32%-26.00Sức bán mạnh20.500K15.648B6.94283.334485.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7246 PRESS KOGYO CO
479.00-0.62%-3.00Bán182.600K52.973B6.9869.096962.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7247 MIKUNI CORP
381.00-0.52%-2.00Bán49.800K12.881B6.2361.495847.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7414 ONOKEN CO LTD
1378.00-1.99%-28.00Sức bán mạnh40.600K30.734B7.14217.73664.00Vật liệu cơ bản
7435 NADEX CO LTD
753.00-0.26%-2.00Bán10.300K6.975B7.6998.17591.00Công nghiệp
7465 MAXVALU HOKKAIDO
3310.00-1.05%-35.00Bán2.900K23.120B51.0465.531120.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7646 PLANT CO LTD
770.00-0.13%-1.00Sức bán mạnh9.500K6.233B-406.22701.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7715 NAGANO KEIKI CO LTD
677.00-1.60%-11.00Sức bán mạnh36.700K13.338B7.0198.122066.00Công nghiệp
7885 TAKANO CO LTD
738.001.65%12.00Bán11.900K11.032B11.5063.11561.00Công nghiệp
7897 HOKUSHIN CO LTD
125.00-1.57%-2.00Bán157.800K3.601B14.678.66162.00Vật liệu cơ bản
7955 CLEANUP CORP
505.00-0.79%-4.00Sức bán mạnh67.300K18.628B-40.773571.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7972 ITOKI CORPORATION
420.00-0.71%-3.00Bán247.400K19.291B14.0330.154102.00Công nghiệp
7999 MUTOH HOLDINGS CO LTD
1644.00-0.12%-2.00Bán4.100K9.023B-48.48687.00Công nghệ
8086 NIPRO CORP
1234.001.15%14.00Bán759.500K198.979B18.3273.5028330.00Chăm sóc sức khỏe
8171 MAXVALU CHUBU CO. LTD.
1098.00-1.08%-12.00Bán30.200K34.964B19.4157.351357.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8198 MAXVALU TOKAI CO LTD
1909.00-0.83%-16.00Bán16.600K34.314B12.34156.251702.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8253 CREDIT SAISON CO
1142.00-2.89%-34.00Bán1.447M192.171B6.29186.845394.00Tài chính
8337 CHIBA KOGYO BANK
233.000.00%0.00Bán396.000K14.494B7.8671.241523.00Tài chính
8550 TOCHIGI BANK
184.00-0.54%-1.00Bán582.300K19.296B13.7513.681877.00Tài chính
8844 COSMOS INITIA CO
503.000.60%3.00Bán29.000K16.953B3.72134.55801.00Tài chính
8918 LAND CO LTD
7.00-12.50%-1.00Bán45.994M11.526B143.060.667.00Tài chính
9064 YAMATO HOLDINGS CO LTD
2236.00-3.20%-74.00Bán2.246M910.774B35.4665.14213096.00Công nghiệp
9078 S LINE GIFU CO
938.00-2.19%-21.00Sức bán mạnh5.100K10.579B10.5091.292100.00Công nghiệp
9305 YAMATANE CORP
1388.00-4.21%-61.00Bán50.200K15.395B5.49264.10766.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9384 NAIGAI TRANS LINE LTD
1208.00-1.55%-19.00Sức bán mạnh14.000K11.910B10.32118.88623.00Công nghiệp
9787 AEON DELIGHT CO
3375.00-1.60%-55.00Bán76.500K180.466B16.52208.2313430.00Công nghiệp
9843 NITORI HOLDINGS CO LTD
12285.00-2.69%-340.00Bán451.300K1416.799B20.83608.1012668.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất