Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1325 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF
214.000.00%0.00Sức mua mạnh31.700K
1390 UBS ETF SICAV MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF JDR
4620.000.76%35.00Mua1
1401 MBS INC
1092.007.59%77.00Mua18.400K7.949B29.6938.73102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
245.008.41%19.00Mua175.000K4.754B-14.08360.00Công nghiệp
1476 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE JAPAN REIT ETF
1860.000.22%4.00Sức mua mạnh5.424K
1490 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD IDX MSCI JP EQU HIGH DIV LOW VOETF
9720.000.93%90.00Mua10
1491 CHUGAI MINING CO
17.00-5.56%-1.00Mua752.800K4.924B-0.92107.00Vật liệu cơ bản
1540 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL GOLD ETF
4375.000.11%5.00Sức mua mạnh11.135K
1543 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL PALLADIUM ET
46900.003.53%1600.00Mua144
1563 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE MOTHERS CORE ETF
2458.001.95%47.00Mua25.156K
1717 MEIHO FACILITY WORKS
508.001.80%9.00Sức mua mạnh34.100K6.051B12.1942.60161.00Công nghiệp
1803 SHIMIZU CORP
936.004.00%36.00Mua4.194M734.341B8.82106.1516024.00Công nghiệp
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3666.001.30%47.00Mua1.208M2439.548B9.98367.4742460.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
2357.003.47%79.00Mua104.300K144.891B13.64172.784390.00Công nghiệp
1979 TAIKISHA LTD
3000.002.01%59.00Mua39.100K102.207B17.40172.394834.00Công nghiệp
2031 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES HSI LEVERAGE ETN
12000.003.54%410.00Mua33
2045 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES S&P SINGAPORE REIT ETN JDR
11450.00-0.43%-50.00Mua7
2121 MIXI. INC
2739.000.92%25.00Mua621.300K206.382B7.17383.03775.00Công nghệ
2168 PASONA GROUP INC
1302.001.32%17.00Mua152.500K50.926B34.1038.187716.00Công nghiệp
2178 TRI-STAGE INC
309.003.69%11.00Mua58.600K9.001B-21.03336.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2180 SUNNY SIDE UP INC
1311.004.30%54.00Mua59.000K9.672B20.9263.44358.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2198 IKK INC
768.003.09%23.00Mua65.100K22.728B16.6146.22727.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2282 NH FOODS LTD
4515.000.89%40.00Sức mua mạnh507.600K485.332B13.58336.9917359.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2315 CAICA INC
32.00-5.88%-2.00Bán8.693M11.541B17.731.80679.00Công nghệ
2329 TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
614.00-0.16%-1.00Mua4.400K27.598B-35.731636.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2337 ICHIGO INC
373.003.32%12.00Mua1.746M182.265B12.1230.81202.00Tài chính
2354 YASKAWA INFORMATION SYSTEMS CORP
417.0020.17%70.00Mua1.563M7.519B7.3357.12622.00Công nghệ
2384 SBS HOLDINGS INC
1584.000.83%13.00Mua83.400K62.913B18.8484.075515.00Công nghiệp
2404 TETSUJIN INC
338.00-0.29%-1.00Mua8.200K2.621B-4.74129.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2411 GENDAI AGENCY INC
498.002.05%10.00Mua51.900K7.495B17.1928.97301.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2471 S-POOL INC
1905.00-1.60%-31.00Mua119.700K30.061B48.6439.23312.00Công nghiệp
2501 SAPPORO HOLDINGS LIMITED
2510.001.87%46.00Mua297.700K195.504B21.14125.337902.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2500.001.52%37.50Mua1.576M2195.004B14.82168.7631033.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2514 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF
972.000.52%5.00Mua70
2523 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS TOPIX EX-FINANCIALS ETF
1364.001.41%19.001.020K
2673 YUMEMITSUKETAI CO LTD
120.004.35%5.00Mua2.664M1.214B18.976.327.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2751 TENPOS HOLDINGS CO LTD
2086.000.10%2.00Mua14.000K29.861B30.9568.32607.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2760 TOKYO ELECTRON DEVICE
1824.001.90%34.00Mua44.100K18.507B10.30177.071066.00Công nghệ
2905 OK FOOD INDUSTRY CO
1340.000.22%3.00Sức mua mạnh7004.962B370.883.61471.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2907 AHJIKAN CO LTD
1189.000.68%8.00Mua2.800K9.049B11.13106.80782.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3002 GUNZE LTD
4610.003.60%160.00Mua80.500K88.943B24.30191.156754.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3035 KTK INC
359.00-0.28%-1.00Mua2.400K2.054B11.1632.17293.00Công nghiệp
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
806.001.90%15.00Mua39.800K15.597B91.708.79576.00Công nghệ
3068 WDI CORPORATION
1715.000.41%7.00Mua4.700K10.858B30.6355.992445.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3094 SUPER VALUE CO LTD
544.001.87%10.00Mua9.100K3.445B-171.15532.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3121 MBK CO LTD (JAPAN)
385.00-0.26%-1.00Mua93.600K10.729B54.757.0345.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3139 LACTO JAPAN CO.LTD
7760.005.43%400.00Mua108.800K37.996B26.25301.12231.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3143 O WILL CORPORATION
1353.006.12%78.00Sức mua mạnh17.200K4.262B10.66126.9496.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3150 GREMZ INC
1791.00-0.44%-8.00Mua32.500K20.849B280.00Công nghiệp
3177 ARIGATOU SERVICES COMPANY LIMITED
2430.002.97%70.00Mua7002.295B14.91162.94200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3185 DREAM VISION CO LTD
365.001.96%7.00Mua15.700K4.288B-39.1683.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3186 NEXTAGE CO LTD
1299.000.00%0.00Mua1.214M90.447B32.8242.211284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3221 YOSSIX CO LTD
3050.00-1.77%-55.00Mua22.900K31.454B22.82134.16686.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3223 SLD ENTERTAINMENT INC
1119.000.09%1.00Mua1.100K1.555B-149.88229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3226 NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC
553000.000.73%4000.00Sức mua mạnh725267.941B30.1518339.76Tài chính
3232 MIE KOTSU GROUP HOLDINGS INC.
610.000.00%0.00Sức mua mạnh10060.285B13.3445.583488.00Công nghiệp
3234 MORI HILLS REIT IN
141300.000.86%1200.00Sức mua mạnh5.187K264.932B26.115412.71Tài chính
3246 KOSE R.E. CO.LTD
885.000.11%1.00Mua54.000K8.989B157.795.6184.00Tài chính
3249 INDUSTRIAL & INFRAST FD INV CORP
116900.000.60%700.00Sức mua mạnh3.288K198.592B21.985318.00Tài chính
3261 GRANDES INC
451.002.73%12.00Mua20.700K1.731B7.3661.2433.00Tài chính
3267 PHIL COMPANY LTD
5480.002.05%110.00Mua281.100K30.402B76.5874.9428.00Công nghiệp
3269 ADVANCE RESIDENCE INV CORP
320000.000.47%1500.00Mua2.794K432.000B31.1110285.73Tài chính
3278 KENEDIX RESIDENTIAL NEXT INV CORP
172300.001.65%2800.00Sức mua mạnh2.922K149.752B16.5610405.50Tài chính
3284 HOOSIERS HOLDINGS
659.00-0.60%-4.00Mua408.300K36.658B20.2833.98600.00Tài chính
3286 TRUST HOLDINGS INC
440.008.37%34.00Sức mua mạnh30.300K2.109B14.5230.30240.00Công nghiệp
3287 HOSHINO RESORTS REIT INC
535000.001.13%6000.00Mua726113.881B21.2725153.73Tài chính
3288 OPEN HOUSE CO LTD
4335.001.64%70.00Mua169.100K239.801B7.66570.222263.00Tài chính
3295 HULIC REIT INC.
173400.000.17%300.00Mua3.150K216.923B23.077516.69Tài chính
3300 AMBITION CORPORATION
1056.001.54%16.00Mua160.600K7.185B10.28114.94239.00Tài chính
3309 SEKISUI HOUSE REIT INC
73600.00-1.21%-900.00Mua5.566K276.890B22.173320.40Tài chính
3326 RUNSYSTEM CO LTD
875.001.86%16.00Sức mua mạnh12.100K1.698B19.0445.97210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3350 RED PLANET JAPAN INC
20.005.26%1.00Mua3.327M6.150B31.280.8748.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3390 INEST INC
70.006.06%4.00Mua978.800K4.197B-10.34133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3405 KURARAY CO
1704.001.91%32.00Mua1.737M594.140B11.69146.039089.00Vật liệu cơ bản
3418 BALNIBARBI CO LTD
2280.001.06%24.00Mua2.900K9.861B48.0449.41634.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3457 HOUSE DO CO LTD
1269.003.34%41.00Mua283.700K24.637B17.6175.83534.00Tài chính
3459 SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT CORP
91100.000.44%400.00Mua93145.924B20.694404.14Tài chính
3463 ICHIGO HOTEL REIT INV CORP
141700.000.64%900.00Sức mua mạnh2.144K36.130B21.356638.37Tài chính
3464 PROPERTY AGENT INC
1028.00-1.06%-11.00Mua87.300K7.248B14.0275.6895.00Tài chính
3466 LASALLE LOGIPORT REIT
108700.001.68%1800.00Sức mua mạnh4.651K119.570B22.824764.12Tài chính
3471 MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC
329000.000.00%0.00Mua83786.453B30.5010787.25Tài chính
3472 OOEDO ONSEN REIT INV CORP
83100.000.61%500.00Mua55119.557B17.274811.74Tài chính
3481 MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT
247100.000.28%700.00Mua80760.741B24.5310074.65Tài chính
3492 TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV CORP
90800.00-0.11%-100.00Mua1.536K31.371BTài chính
3493 ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV CORP
88900.000.45%400.00Sức mua mạnh1.093K31.750BTài chính
3495 KORYOJYUHAN CO LTD
1360.00-0.37%-5.00Mua3.800K1.772B4.12329.82172.00Tài chính
3541 NOUSOUKEN CORPORATION
5630.006.43%340.00Sức mua mạnh388.000K23.652B-1.52105.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3558 LOCONDO INC
1738.005.91%97.00Mua512.000K19.213B-12.5280.00Công nghệ
3565 ASCENTECH K K
3940.000.00%0.00Sức mua mạnh39.800K13.054B53.3475.7862.00Công nghệ
3571 SOTOH CO LTD
962.000.10%1.00Mua7.200K12.243B41.8223.00714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3608 TSI HOLDINGS CO LTD
758.003.69%27.00Mua329.800K71.673B24.9730.365531.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3640 DENSAN CO LTD
2177.001.16%25.00Mua3.700K12.101B34.2663.85713.00Công nghệ
3659 NEXON CO LTD
1624.007.55%114.00Sức mua mạnh11.052M1452.224B14.74111.525768.00Công nghệ
3662 ATEAM INC
1669.002.90%47.00Mua186.100K32.566B11.31148.02890.00Công nghệ
3670 KYORITSU COMPUTER & COMMUNICATION
1860.000.59%11.00Sức mua mạnh2.400K2.226B8.63215.80213.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3687 FIXSTARS CORPORATION
1393.004.27%57.00Mua553.200K46.258B56.2324.82176.00Công nghệ
3692 FFRI INC
3845.006.07%220.00Mua263.600K31.491B153.4625.0689.00Công nghệ
3697 SHIFT INC
4950.001.02%50.00Mua220.200K71.806B201.8727.551271.00Công nghệ
3726 4CS HOLDINGS CO LTD
430.000.23%1.00Bán8.500K2.953B-6.67103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3727 APLIX CORPORATION
182.002.82%5.00Mua116.800K3.116B-34.2533.00Công nghệ
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
235.005.86%13.00Mua9.914M223.744B11.1421.171043.00Công nghệ
3782 DDS INC
400.004.71%18.00Mua494.200K16.564B-8.3549.00Công nghệ
3824 MEDIA FIVE CO.
2990.005.02%143.00Mua82.100K2.702B36.1586.02198.00Công nghệ
3830 GIGA PRIZE CO. LTD.
1177.00-0.93%-11.00Mua9008.849B40.3529.17240.00Dịch vụ Viễn thông
3835 EBASE CO LTD
1724.00-0.81%-14.00Mua17.000K19.808B29.5358.67431.00Công nghệ
3852 CYBER COM CO LTD
2262.00-0.62%-14.00Sức mua mạnh120.800K18.143B41.5854.40947.00Công nghệ
3857 LAC CO LTD
1489.001.22%18.00Mua298.900K38.057B26.3356.561732.00Công nghệ
3863 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
2165.000.14%3.00Mua949.000K250.548B-28.3912881.00Vật liệu cơ bản
3880 DAIO PAPER CORP
1339.000.22%3.00Bán170.500K200.974B53.8829.2210748.00Vật liệu cơ bản
3895 HAVIX CORP
831.000.24%2.00Mua7.600K6.486B10.5578.79206.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3903 GUMI INC
662.000.61%4.00Mua638.300K19.927B-1.72848.00Công nghệ
3907 SILICON STUDIO CORP
1391.00-3.40%-49.00Mua88.700K3.998B-282.39308.00Công nghệ
3911 AIMING INC
534.004.71%24.00Mua11.098M17.953B-64.89827.00Công nghệ
3915 TERRASKY CO LTD
3565.00-2.33%-85.00Mua8.300K21.522B159.9023.98356.00Công nghệ
3924 R&D COMPUTER CO LTD
1034.002.99%30.00Mua4.700K6.188B19.0954.15446.00Công nghệ
3926 OPEN DOOR INC
2916.006.81%186.00Mua106.800K90.348B87.9433.20158.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3941 RENGO CO
922.000.55%5.00Mua845.600K228.279B9.6395.7216532.00Vật liệu cơ bản
3962 CHANGE INC
4195.00-3.12%-135.00Sức mua mạnh713.500K57.384B176.3225.5973.00Công nghệ
3987 ECOMOTT INC
1937.00-2.52%-50.00Sức mua mạnh4.987M8.776B195.3416.5871.00Công nghệ
3987 ECOMOTT INC
1930.0035.92%510.00Sức mua mạnh2.300K8.776B195.3416.5871.00Công nghệ
3990 UUUM CO LTD
5700.00-6.25%-380.00Mua3.784M106.221B215.1129.14259.00Công nghệ
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
1149.003.14%35.00Mua197.600K45.922B9.43121.821578.00Vật liệu cơ bản
4042 TOSOH CORP
1475.001.79%26.00Mua1.070M478.990B5.32277.6512595.00Vật liệu cơ bản
4088 AIR WATER INC
1777.001.43%25.00Mua376.300K347.495B13.38133.0114265.00Vật liệu cơ bản
4114 NIPPON SHOKUBAI CO
7400.001.51%110.00Mua145.400K295.100B11.71631.794219.00Vật liệu cơ bản
4188 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP
892.301.04%9.20Mua3.847M1266.951B5.97161.7569230.00Vật liệu cơ bản
4189 KH NEOCHEM CO LTD
2547.001.03%26.00Bán300.900K94.088B15.90161.25739.00Vật liệu cơ bản
4206 AICA KOGYO CO
3750.002.18%80.00Mua147.800K244.856B19.89188.613850.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4217 HITACHI CHEMICAL CO
1693.001.26%21.00Mua1.823M352.521B9.80172.7522623.00Vật liệu cơ bản
4218 NICHIBAN CO LTD
2067.002.17%44.00Mua49.000K42.831B15.44133.881241.00Công nghiệp
4248 TAKEMOTO YOHKI CO LTD
1511.002.03%30.00Sức mua mạnh66.200K18.930B15.8096.02933.00Vật liệu cơ bản
4274 HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO LTD
735.001.94%14.00Mua14.000K2.942B17.3742.3085.00Vật liệu cơ bản
4291 JIEC CO LTD
1999.001.99%39.00Sức mua mạnh1.800K13.711B16.83118.80820.00Công nghệ
4299 HIMACS LTD
1779.000.45%8.00Mua5.200K11.041B12.92137.69790.00Công nghệ
4320 CE HOLDINGS CO LIMITED
738.001.65%12.00Mua5.000K5.556B20.0639.62315.00Công nghệ
4345 CTS CO LTD
722.009.06%60.00Mua381.000K31.331B29.1124.80244.00Công nghiệp
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
1961.00-1.51%-30.00Mua98.500K24.832B13.52151.63727.00Công nghiệp
4362 NIPPON FINE CHEMICAL CO
1087.000.46%5.00Mua12.600K25.813B12.4487.37606.00Vật liệu cơ bản
4364 MANAC INCORPORATED
486.002.75%13.00Mua4.900K3.904B50.509.62313.00Vật liệu cơ bản
4391 LOGIZARD CO LTD
4255.0014.54%540.00Mua399.500K13.556B71.00Công nghệ
4397 TEAMSPIRIT INC
3600.00-0.55%-20.00Mua245.600K28.105B64.00Công nghệ
4401 ADEKA CORPORATION
1751.001.92%33.00Mua192.000K179.969B11.38153.893551.00Vật liệu cơ bản
4423 ARTERIA NETWORKS CORP
1341.001.82%24.00Mua642.300K67.050B14.6691.46711.00Dịch vụ Viễn thông
4538 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
2764.004.62%122.00Mua13.500K24.259B20.29136.281366.00Chăm sóc sức khỏe
4552 JCR PHARMACEUTICAL CO
6150.002.33%140.00Mua265.100K189.355B74.1983.40568.00Chăm sóc sức khỏe
4556 KAINOS LABORATORIES
943.002.06%19.00Mua18.900K4.299B10.5489.44158.00Chăm sóc sức khỏe
4565 SOSEI GROUP CORP
1310.009.72%116.00Mua5.010M99.955B-73.09152.00Chăm sóc sức khỏe
4579 RAQUALIA PHARMA INC
1334.005.96%75.00Sức mua mạnh1.060M27.198B-21.3360.00Chăm sóc sức khỏe
4584 GENE TECHNO SCIENCE CO LIMITED
822.000.74%6.00Bán667.200K16.234B-42.9521.00Chăm sóc sức khỏe
4586 MEDRX CO LTD
698.004.33%29.00Mua269.700K7.129B-114.3423.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất