Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Nhật

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1407 WEST HOLDINGS CORP
3575.00-0.56%-20.00Mua163.800K146.246B30.75116.92360.00Công ty dịch vụ công cộng
1413 HINOKIYA GROUP CO LTD
2624.002.30%59.00Sức mua mạnh28.500K32.393B8.25310.933058.00Khách hàng Lâu năm
1451 KHC LTD
665.001.53%10.00Sức mua mạnh14.500K2.582B8.0980.98Tài chính
1518 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO LTD
988.000.41%4.00Mua40.000K12.799B-233.29Khoáng sản phi năng lượng
1718 MIKIKOGYO CO LTD
4280.000.12%5.00Mua2004.673B5.80736.93551.00Dịch vụ Công nghiệp
1766 TOKEN CORPORATION
10140.005.08%490.00Sức mua mạnh109.200K129.746B12.87749.66Khách hàng Lâu năm
1773 YTL CORP
19.005.56%1.00Sức mua mạnh2.000K199.356B-0.5213306.00Công ty dịch vụ công cộng
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
47.000.00%0.00Bán130.300K2.796B-57.47174.00Dịch vụ Công nghiệp
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
1073.003.57%37.00Mua305.600K6.598B31.2333.17161.00Dịch vụ Công nghiệp
1826 SATA CONSTRUCTION CO
492.000.41%2.00Sức mua mạnh15.100K7.601B11.6841.97Dịch vụ Công nghiệp
1884 NIPPON ROAD CO LTD
8010.00-0.37%-30.00Mua6.500K70.669B9.30864.36Dịch vụ Công nghiệp
1904 TAISEI ONCHO CO
2002.00-0.30%-6.00Mua4.100K13.118B11.51174.42Dịch vụ Công nghiệp
1965 TECHNO RYOWA LTD
905.00-0.11%-1.00Mua5.800K19.725B16.1556.09Sản xuất Chế tạo
2109 MITSUI DM SUGAR HOLDINGS CO LTD
1874.000.27%5.00Mua31.600K56.084B17.38107.54Hàng tiêu dùng không lâu bền
2114 FUJI NIHON SEITO CORPORATION
555.00-0.18%-1.00Mua5.500K14.930B12.4644.63Hàng tiêu dùng không lâu bền
2121 MIXI. INC
2938.002.01%58.00Sức mua mạnh382.500K217.078B14.00208.22Dịch vụ Công nghệ
2127 NIHON M&A CENTER INC
2793.002.16%59.00Mua1.480M903.675B79.6234.71Tài chính
2139 CHUCO CO.LTD
369.000.27%1.00Mua4.600K2.502B-54.10Dịch vụ Thương mại
2146 UT GROUP CO LTD
3265.000.93%30.00Mua247.600K130.574B30.37106.51Dịch vụ Thương mại
2151 TAKEEI CORPORATION
1344.002.99%39.00Sức mua mạnh221.700K36.040B14.8288.06Dịch vụ Công nghiệp
2153 E J HOLDINGS INC
1139.002.61%29.00Sức mua mạnh345.900K17.672B5.43204.601517.00Dịch vụ Công nghiệp
2158 FRONTEO INC
936.009.99%85.00Sức mua mạnh3.251M33.365B91.579.30Công nghệ Điện tử
2163 ARTNER CO LTD
892.003.12%27.00Sức mua mạnh53.300K9.191B13.7263.061079.00Dịch vụ Thương mại
2168 PASONA GROUP INC
2199.001.10%24.00Sức mua mạnh178.200K85.128B15.17143.359657.00Dịch vụ Thương mại
2170 LINK AND MOTIVATION INC
664.003.59%23.00Sức mua mạnh398.400K67.255B-10.691498.00Dịch vụ Thương mại
2175 SMS CO LTD
3400.001.34%45.00Mua211.100K292.298B61.1655.12Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
2178 TRI-STAGE INC
399.000.76%3.00Mua11.300K9.923B11.8933.32333.00Dịch vụ Thương mại
2185 CMC CORPORATION
2730.000.89%24.00Sức mua mạnh1.200K18.287B13.73197.03972.00Dịch vụ Thương mại
2206 EZAKI GLICO CO
4450.000.79%35.00Mua222.100K286.243B22.83193.355360.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2208 BOURBON CORP
2273.001.25%28.00Sức mua mạnh12.700K53.935B17.03131.82Hàng tiêu dùng không lâu bền
2216 KANRO CO LTD
1496.000.00%0.00Mua2.100K10.549B27.3254.75601.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2226 KOIKE-YA INC
5030.000.00%0.00Mua60026.831B20.98239.78858.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2267 YAKULT HONSHA CO
6640.001.84%120.00Sức mua mạnh551.100K1046.147B26.63244.83Hàng tiêu dùng không lâu bền
2268 BR 31 ICE CREAM CO.LTD
4090.000.00%0.00Mua1.300K39.411B72.8056.18229.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2269 MEIJI HOLDINGS CO LTD
7010.002.34%160.00Sức mua mạnh546.500K993.925B15.14452.50Hàng tiêu dùng không lâu bền
2294 KAKIYASU HONTEN
2562.00-1.27%-33.00Bán5.600K27.164B103.3125.12996.00Bán Lẻ
2309 CMIC HLDGS CO LTD
1583.001.02%16.00Sức mua mạnh38.600K28.348B22.7168.995464.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
2326 DIGITAL ARTS INC
8960.000.79%70.00Mua59.000K124.714B62.00146.83Dịch vụ Công nghệ
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5220.000.97%50.00Sức mua mạnh122.700K523.385B20.92247.09Dịch vụ Thương mại
2334 EOLE INC
1623.000.43%7.00Sức mua mạnh4.400K3.765B-271.40Dịch vụ Thương mại
2351 ASJ INC
1655.0010.55%158.00Sức mua mạnh286.800K11.791B277.155.52Dịch vụ Công nghệ
2370 MEDINET CO LTD
88.0051.72%30.00Sức mua mạnh88.087M10.155B-6.3678.00Công nghệ Sức khỏe
2412 BENEFIT ONE INC
3535.002.32%80.00Sức mua mạnh262.400K549.811B81.2642.52Dịch vụ Thương mại
2413 M3 INC
7821.00-0.53%-42.00Mua3.096M5336.945B141.2355.73Dịch vụ Thương mại
2429 WORLD HOLDINGS CO LTD
3005.002.42%71.00Sức mua mạnh52.100K51.208B9.19321.4222717.00Dịch vụ Thương mại
2432 DENA CO LTD
2313.002.25%51.00Sức mua mạnh787.600K276.096B10.92207.50Dịch vụ Công nghệ
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD
830.005.06%40.00Mua485.400K24.427B19.2641.34244.00Dịch vụ Khách hàng
2471 S-POOL INC
984.001.86%18.00Sức mua mạnh575.700K76.318B49.9519.34625.00Dịch vụ Thương mại
2483 HONYAKU CENTER INC
1494.000.27%4.00Mua5.200K4.957B42.1035.39Dịch vụ Thương mại
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
3400.003.50%115.00Sức mua mạnh158.400K106.123B44.6973.60395.00Dịch vụ Công nghệ
2492 INFOMART CORPORATION
1014.001.60%16.00Mua360.600K228.111B236.104.23505.00Dịch vụ Công nghệ
2593 ITO EN LTD
6760.000.00%0.00Mua125.800K672.725B125.1454.13Hàng tiêu dùng không lâu bền
2669 KANEMI CO LTD
3000.000.00%0.00Mua1.400K29.016B142.1621.101196.00Dịch vụ Khách hàng
2674 HARD OFF CORPORATION CO LTD
787.00-1.50%-12.00Mua14.100K11.090B31.4625.40Bán Lẻ
2683 UOKI CO LTD
1302.000.15%2.00Mua1.600K3.320B16.6378.18348.00Bán Lẻ
2695 KURA SUSHI INC
4185.007.17%280.00Sức mua mạnh755.800K154.869B113.3534.512090.00Dịch vụ Khách hàng
2706 BROCOLLI CO LTD
1653.001.66%27.00Sức mua mạnh36.600K14.223B27.2559.66114.00Khách hàng Lâu năm
2715 ELEMATEC CORPORATION
1286.004.89%60.00Sức mua mạnh66.500K50.200B13.6989.53Công nghệ Điện tử
2736 FESTARIA HOLDINGS CO LTD
1686.000.00%0.00Mua2.000K1.969B-406.14571.00Khách hàng Lâu năm
2801 KIKKOMAN CORP
7440.002.20%160.00Sức mua mạnh446.500K1397.554B48.48150.17Hàng tiêu dùng không lâu bền
2802 AJINOMOTO CO INC
2692.501.60%42.50Sức mua mạnh1.672M1453.526B24.47108.35Hàng tiêu dùng không lâu bền
2810 HOUSE FOODS GROUP INC
3365.003.38%110.00Mua373.800K327.934B37.5586.68Hàng tiêu dùng không lâu bền
2815 ARIAKE JAPAN CO
6930.000.43%30.00Mua59.000K219.561B30.17228.70Hàng tiêu dùng không lâu bền
2816 DAISHO CO LTD
1365.000.37%5.00Sức mua mạnh5.200K13.128B24.6355.22Hàng tiêu dùng không lâu bền
2818 PIETRO CO LTD
1727.000.58%10.00Mua4.700K10.511B32.7652.41Hàng tiêu dùng không lâu bền
2871 NICHIREI CORP
2948.001.62%47.00Sức mua mạnh359.900K386.593B18.22159.19Công nghiệp Chế biến
2874 YOKOHAMA REITO CO
901.00-0.44%-4.00Mua95.800K53.244B22.1440.881722.00Dịch vụ Thương mại
2876 DELSOLE CORPORATION
539.002.47%13.00Sức mua mạnh6.000K4.789B19.0527.61Hàng tiêu dùng không lâu bền
2883 DAIREI CO LTD
1970.000.20%4.00Mua1.900K11.618B17.01115.55Hàng tiêu dùng không lâu bền
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD.
8100.001.76%140.00Mua282.500K829.207B20.43391.92Hàng tiêu dùng không lâu bền
2901 ISHIGAKI FOODS CO
172.00-0.58%-1.00Mua279.300K1.978B-15.28Hàng tiêu dùng không lâu bền
2917 OHMORIYA CO LTD
810.000.00%0.00Sức mua mạnh3.200K4.101B16.9247.87131.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2918 WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO LTD
2175.001.02%22.00Mua79.500K37.577B55.1439.052180.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2931 EUGLENA CO LTD
902.001.81%16.00Mua1.018M97.229B-16.56357.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2980 SRE HLDGS CORP
6790.00-2.16%-150.00Mua288.400K107.696B164.6243.67136.00Tài chính
3024 CREATE CORPORATION
640.001.59%10.00Sức mua mạnh4.200K2.465B-27.61Sản xuất Chế tạo
3028 ALPEN CO LTD
2943.00-0.71%-21.00Mua156.800K116.154B13.25223.623294.00Dịch vụ Phân phối
3063 J GROUP HOLDINGS CORP
540.00-0.55%-3.00Mua9.600K5.266B-250.08467.00Dịch vụ Khách hàng
3089 TECHNO ALPHA CO LTD
1230.000.90%11.00Sức mua mạnh14.500K2.153B71.8216.9782.00Dịch vụ Phân phối
3096 OCEAN SYSTEM CORPORATION
1098.000.64%7.00Mua1.700K10.270B12.0590.54Dịch vụ Phân phối
3103 UNITIKA LTD
385.003.49%13.00Mua639.400K21.457B10.7369.78Công nghiệp Chế biến
3110 NITTO BOSEKI CO
3615.001.83%65.00Mua50.600K137.734B17.00208.76Khoáng sản phi năng lượng
3123 SAIBO CO LTD
473.000.85%4.00Sức mua mạnh1.300K6.196B10.5344.53Công nghiệp Chế biến
3132 MACNICA FUJI ELECTRONICS HLDGS INC
2598.002.20%56.00Sức mua mạnh231.000K157.859B14.50175.34Dịch vụ Phân phối
3134 HAMEE CORP
1680.00-0.59%-10.00Mua528.200K26.833B17.3198.35Bán Lẻ
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
841.000.84%7.00Mua1.000K2.666B13.0969.1680.00Dịch vụ Công nghệ
3141 WELCIA HOLDINGS CO LTD
3590.001.99%70.00Mua417.300K732.255B26.25134.1911708.00Bán Lẻ
3156 RESTAR HOLDINGS CORP
1916.001.32%25.00Mua68.300K56.859B14.03134.82Công nghệ Điện tử
3159 MARUZEN CHI HOLDINGS CO LTD
411.001.99%8.00Sức mua mạnh181.300K37.297B10.6637.821562.00Dịch vụ Phân phối
3169 MISAWA & CO LTD
718.006.85%46.00Mua161.000K4.779B6.12109.86181.00Bán Lẻ
3179 SYUPPIN CO LIMITED
1075.001.70%18.00Mua351.600K24.979B23.5345.14Bán Lẻ
3180 BEAUTY GARAGE INC
4530.003.42%150.00Sức mua mạnh326.500K27.556B42.35103.43Dịch vụ Phân phối
3182 OISIX RA DAICHI INC
3630.002.25%80.00Sức mua mạnh305.900K129.687B26.59133.71Bán Lẻ
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
323.00-0.31%-1.00Mua170.800K10.165B4.5471.3352.00Tài chính
3266 FUND CREATION GROUP CO LTD
98.000.00%0.00Mua135.100K3.687B76.811.2826.00Hỗn hợp
3275 HOUSECOM CORPORATION
1285.002.15%27.00Mua5.100K9.741B31.4240.37Tài chính
3319 GOLF DIGEST ONLINE INC
1507.004.36%63.00Sức mua mạnh217.800K26.387B63.8522.62928.00Bán Lẻ
3320 CROSS PLUS INC
1084.00-3.13%-35.00Mua87.800K8.206B2.56439.10611.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3347 TRUST CO LTD (JAPAN)
190.000.00%0.00Mua20.000K4.917B99.311.91Tài chính
3349 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
16260.002.65%420.00Mua156.000K627.250B21.80726.714386.00Bán Lẻ
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
5006.001.96%96.00Mua2.097M4335.368B24.18203.0358975.00Bán Lẻ
3386 COSMO BIO COMPANY LIMITED
1256.000.56%7.00Mua9.700K7.259B9.51131.34134.00Dịch vụ Phân phối
3391 TSURUHA HOLDINGS INC
14160.002.31%320.00Mua158.100K671.754B24.81560.399271.00Bán Lẻ
3392 DELICA FOODS HOLDINGS CO LTD
647.000.94%6.00Sức mua mạnh7.100K9.463B-65.31Dịch vụ Phân phối
3396 FELISSIMO CORPORATION
1408.000.64%9.00Sức mua mạnh18.700K9.965B7.14195.94413.00Bán Lẻ
3420 KFC LTD (JAPAN)
1882.001.46%27.00Mua10.800K13.652B5.92313.42Sản xuất Chế tạo
3441 SANNO CO LTD
1466.003.75%53.00Sức mua mạnh557.300K6.522B7.27194.33507.00Sản xuất Chế tạo
3461 PALMA CO LTD
762.007.63%54.00Sức mua mạnh525.200K4.574B22.7534.4840.00Dịch vụ Thương mại
3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
894.001.94%17.00Sức mua mạnh22.200K6.806B5.62159.68112.00Tài chính
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
2123.004.63%94.00Mua787.100K70.721B127.4017.23571.00Dịch vụ Công nghệ
3536 AXAS HOLDINGS CO LTD
143.002.88%4.00Mua174.900K4.215B7.3019.05206.00Bán Lẻ
3549 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD
8560.002.03%170.00Mua92.700K264.556B18.63450.433004.00Bán Lẻ
3597 JICHODO CO LTD
7430.001.36%100.00Sức mua mạnh7.800K21.132B14.83494.15241.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3632 GREE INC
638.005.11%31.00Sức mua mạnh1.593M131.030B18.5633.091649.00Dịch vụ Công nghệ
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
5330.002.11%110.00Sức mua mạnh211.900K867.067B37.93138.34Dịch vụ Công nghệ
3653 MORPHO INC
1407.005.00%67.00Mua46.900K7.250B-190.13135.00Dịch vụ Công nghệ
3656 KLAB INC
736.002.36%17.00Mua632.200K27.767B-12.39626.00Dịch vụ Công nghệ
3661 M UP HOLDINGS INC
3405.002.56%85.00Sức mua mạnh229.800K29.984B47.7569.56Dịch vụ Công nghệ
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
3600.003.90%135.00Sức mua mạnh355.100K28.276B-0.78272.00Dịch vụ Công nghệ
3668 COLOPL INC
860.002.38%20.00Mua418.300K107.510B16.1052.321565.00Dịch vụ Công nghệ
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
984.000.61%6.00Mua41.100K22.858B22.8742.76789.00Dịch vụ Công nghệ
3679 ZIGEXN CO LTD
438.002.58%11.00Sức mua mạnh513.800K46.168B-18.18Dịch vụ Công nghệ
3681 V-CUBE INC
2669.00-1.95%-53.00Mua1.820M65.861B36.7876.44405.00Truyền thông
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
694.00-1.70%-12.00Mua30.700K4.702B33.9720.78Dịch vụ Công nghệ
3686 DLE INC
318.001.27%4.00Mua542.800K13.297B-11.27Dịch vụ Công nghệ
3695 GMO RESEARCH INC
2219.002.21%48.00Sức mua mạnh7.200K3.540B14.16153.48160.00Dịch vụ Thương mại
3744 SIOS CORPORATION
700.004.01%27.00Mua27.300K5.834B14.7345.70454.00Dịch vụ Công nghệ
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2373.001.58%37.00Mua580.200K158.522B8.08290.811335.00Dịch vụ Công nghệ
3770 ZAPPALLAS INC
588.002.44%14.00Mua189.500K7.324B25.5722.44Dịch vụ Công nghệ
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
1892.00-1.82%-35.00Mua32.900K16.429B-125.46Dịch vụ Công nghệ
3774 INTERNET INITIATIVE JAPAN INC
3260.002.68%85.00Sức mua mạnh257.600K286.508B29.64107.67Truyền thông
3784 VINX CORPORATION
1017.002.01%20.00Mua23.700K16.767B13.6473.071458.00Dịch vụ Thương mại
3793 DRECOM CO.LTD
685.002.09%14.00Mua224.500K19.159B11.8056.99Dịch vụ Công nghệ
3810 CYBERSTEP INC
725.001.68%12.00Mua22.400K5.609B-43.01561.00Khách hàng Lâu năm
3836 AVANT CORPORATION
1635.000.31%5.00Mua47.800K61.288B32.4050.311055.00Dịch vụ Công nghệ
3852 CYBER COM CO LTD
1545.00-0.26%-4.00Mua4.400K12.424B20.2876.381113.00Dịch vụ Công nghệ
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION
640.003.90%24.00Mua186.900K6.443B-40.81Dịch vụ Công nghệ
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
2177.00-2.60%-58.00Mua448.900K87.605B102.7021.76237.00Dịch vụ Thương mại
3909 SHOWCASE INC
808.001.51%12.00Mua119.100K6.815B-1.3487.00Dịch vụ Công nghệ
3915 TERRASKY CO LTD
2742.001.63%44.00Mua113.100K34.361B14.11194.62605.00Dịch vụ Công nghệ
3919 PIPEDO HD INC
1766.002.67%46.00Sức mua mạnh53.500K13.434B11.17155.75454.00Dịch vụ Công nghệ
3923 RAKUS CO LTD
2292.000.88%20.00Mua658.700K411.719B140.2116.20Dịch vụ Công nghệ
3924 R&D COMPUTER CO LTD
1133.001.98%22.00Mua3.100K6.651B15.4471.95Dịch vụ Công nghệ
3927 FUVA BRAIN LTD
945.004.19%38.00Mua384.200K4.774B-34.98Dịch vụ Công nghệ
3932 AKATSUKI INC
3750.002.18%80.00Mua112.400K51.371B8.40453.73Dịch vụ Thương mại
3937 UBICOM HOLDINGS INC
3405.000.74%25.00Mua68.100K39.893B65.3153.22Dịch vụ Công nghệ
3975 AOI TYO HLDGS INC
898.000.00%0.00Mua125.800K21.085B-90.231727.00Dịch vụ Khách hàng
3981 BEAGLEE INC
1478.002.28%33.00Mua247.400K8.580B18.5579.15199.00Dịch vụ Công nghệ
3983 ORO CO LTD
3720.003.62%130.00Sức mua mạnh30.000K57.821B45.4179.06425.00Dịch vụ Công nghệ
3995 SKIYAKI INC
497.00-0.60%-3.00Mua112.600K5.371B1325.210.41105.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter