Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1380 AKIKAWA FOODS & FARMS 840.002.94%24.00Sức mua mạnh13.000K3.399B40.9820.50274.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1407 WEST HOLDINGS CORP 860.000.82%7.00Mua328.700K23.153B15.2256.49404.00Công nghiệp
1491 CHUGAI MINING CO 22.000.00%0.00Mua72.700K6.353B-0.03107.00Vật liệu cơ bản
1573 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD CHINA BEAR 1X H-SHARE ETF 8330.00-0.48%-40.00Mua970
1596 NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF TOPIX EX-FINANCIALS 1531.000.00%0.00Mua10
1621 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF 23480.000.09%20.00Mua163
1670 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS S&P MITSUBISHI GROUP ETF 156.000.65%1.00Mua2.000K
1677 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD INTL BD (FTSE WGBI) 50900.00-0.59%-300.00Mua70
1685 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS ENERGY 460.000.00%0.00Mua90
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS 4.0033.33%1.00Mua245.500K
1695 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS WHEAT 71.000.00%0.00Bán491.600K
1739 SEEDHEIWA CO LTD 1196.002.22%26.00Sức mua mạnh22.500K7.526B7.31163.6898.00Công nghiệp
1795 MASARU CORPORATION 2798.00-1.76%-50.00Mua2002.558B9.98280.43128.00Công nghiệp
1798 MORIYA CORPORATION 2206.001.66%36.00Sức mua mạnh1.200K4.888B5.23421.71404.00Công nghiệp
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO 71.00-4.05%-3.00Mua1.824M21.267B19.623.62533.00Công nghiệp
1944 KINDEN CORPORATION 1822.000.05%1.00Mua278.200K395.897B13.41135.8710165.00Công nghiệp
1994 TAKAHASHI CURTAIN WALL CORP 905.001.69%15.00Mua14.000K8.474B12.0874.91152.00Vật liệu cơ bản
2032 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES HSI SHORT ETN 6550.00-0.30%-20.00Sức mua mạnh655
2044 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES S&P 500 DIV INDEX ETN JDR 12930.00-0.54%-70.00Mua1.138K
2109 MITSUI SUGAR CO 3475.002.96%100.00Mua221.600K95.303B11.16311.31983.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2130 MEMBERS CO LTD 1547.000.98%15.00Mua261.400K19.532B44.7635.84601.00Công nghiệp
2139 CHUCO CO.LTD 833.001.09%9.00Mua11.900K5.785B38.0521.89366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2139 CHUCO CO. LTD. 804.001.26%10.00Sức mua mạnh1.000K5.785B38.0521.89366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2176 INA RESEARCH INC 1084.0016.06%150.00Sức mua mạnh16.900K2.791B22.9247.29175.00Chăm sóc sức khỏe
2204 NAKAMURAYA CO LTD 4780.000.31%15.00Mua1.500K28.381B39.15122.10826.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2336 FUJI TECHNO SOLUTIONS CO INC 495.000.00%0.001.000K398.416M375.011.32Công nghệ
2338 FASTEPS CO LTD 912.009.88%82.00Mua1.944M5.878B-90.1495.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2404 TETSUJIN INC 383.002.96%11.00Mua46.000K3.052B-280.18129.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2405 FUJIKOH CO LIMITED 442.002.31%10.00Mua20.800K1.955B26.8716.45115.00Công nghiệp
2427 OUTSOURCING INC 2326.000.48%11.00Mua1.361M236.135B34.9666.9963642.00Công nghiệp
2471 S-POOL INC 1840.003.49%62.00Mua357.000K27.963B52.6535.04312.00Công nghiệp
2475 WDB HOLDINGS CO LTD 3845.001.99%75.00Mua109.800K75.371B22.80168.642513.00Công nghiệp
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED 3047.002.13%63.50Mua2.733M2717.735B15.50196.6031033.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2510 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF 1005.000.20%2.00Sức mua mạnh530
2599 JAPAN FOODS CO 1558.000.32%5.00Mua7.600K7.894B11.41136.53247.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2652 MANDARAKE INC 679.002.57%17.00Sức mua mạnh11.500K4.774B11.4859.16371.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2655 MAXVALU TOHOKU 1459.000.48%7.00Mua1.300K19.009B62.4923.39672.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2736 FESTARIA HOLDINGS CO LTD 2409.000.67%16.00Mua4002.822B-62.84522.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2743 PIXEL COMPANYZ INC 329.00-4.36%-15.00Bán441.500K6.489B-195.2559.00Công nghiệp
2767 FIELDS CORP 1218.001.92%23.00Mua276.400K41.327B-231.771514.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2773 MUTUAL CORPORATION 975.000.41%4.00Mua31.400K7.374B28.0434.77159.00Công nghiệp
2784 ALFRESA HOLDINGS CORP 2701.000.78%21.00Mua426.100K627.726B16.44164.2511901.00Chăm sóc sức khỏe
2792 HONEYS HOLDINGS CO LTD 1105.002.98%32.00Mua303.500K29.836B48.6322.727134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2814 SATO FOODS INDUSTRIES CO 1936.005.33%98.00Mua7.000K17.084B12.73152.86169.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2815 ARIAKE JAPAN CO 9780.00-0.20%-20.00Mua52.900K320.442B38.42254.54994.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2831 HAGOROMO FOODS 1385.001.84%25.00Sức mua mạnh8.000K27.990B15.7188.15718.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2872 SEIHYO CO LTD 4440.004.10%175.00Mua13.800K1.837B373.0711.9077.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2877 NITTOBEST CORP 979.001.56%15.00Mua7.400K11.628B11.8082.971119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2901 ISHIGAKI FOODS CO 195.0017.47%29.00Mua3.198M1.005B-22.6676.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2903 SHINOBU FOOD PRODUCTS CO 809.000.25%2.00Mua10.300K11.180B15.0754.52495.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2907 AHJIKAN CO LTD 1544.001.71%26.00Mua5.900K11.649B15.6798.53782.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2928 RIZAP GROUP INC 1632.001.12%18.00Mua505.700K447.356B44.9836.297063.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3032 GOLFϽ¥DO CO. LTD 490.002.51%12.00Mua5.200K1.210B-76.10105.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3039 HEKI CO LTD 1200.004.35%50.00Mua3.000K676.215M21.4955.8360.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3073 DD HOLDINGS CO LTD 3075.002.16%65.00Mua201.700K23.463B23.20132.691631.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3083 CS MEN CO.LTD. 802.003.35%26.00Mua226.100K1.547B-733.14122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3093 TREASURE FACTORY CO LTD 785.000.26%2.00Mua96.600K9.051B25.7131.20638.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3110 NITTO BOSEKI CO 2721.000.89%24.00Mua110.400K107.343B10.31263.962456.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3136 ECONOS CO LTD 649.001.56%10.00Sức mua mạnh100547.898M-199.42148.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3151 VITAL KSK HOLDINGS INC 1177.000.77%9.00Sức mua mạnh196.900K71.270B17.2179.263683.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3172 TEA LIFE CO LTD 1398.000.50%7.00Mua30.200K5.892B14.5696.03150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3183 WIN-PARTNERS CO LTD 1616.000.87%14.00Mua24.500K48.702B15.44104.69447.00Chăm sóc sức khỏe
3226 NIPPON ACCOMMODATIONS FUND INC 521000.000.58%3000.00Sức mua mạnh526250.137B29.4817675.80Tài chính
3249 INDUSTRIAL & INFRAST FD INV CORP 124200.000.49%600.00Sức mua mạnh2.451K209.267B22.355555.95Tài chính
3264 ASCOT CORP 381.00-1.80%-7.00Mua4.731M22.795B181.752.5537.00Tài chính
3287 HOSHINO RESORTS REIT INC 586000.000.17%1000.00Mua546129.352B24.1024314.16Tài chính
3302 TEIKOKU SEN-I CO 2398.003.67%85.00Mua46.700K62.633B21.52113.24293.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3402 TORAY INDUSTRIES INC 883.601.14%10.00Mua4.603M1420.462B14.7559.9745762.00Công nghiệp
3416 PIXTA INC 1750.00-1.69%-30.00Mua5003.972B1379.521.3898.00Công nghệ
3451 TOSEI REIT INVESTMENT CORPORATION 114600.000.00%0.00Mua4.440K26.772B16.576914.74Tài chính
3453 KENEDIX RETAIL REIT CORP 248900.000.61%1500.00Mua2.155K125.182B19.9512474.9496.00Tài chính
3455 HEALTHCARE & MEDICAL INV CORP 113400.000.18%200.00Sức mua mạnh54121.786B21.195350.33Tài chính
3459 SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 98600.000.20%200.00Mua73244.778B22.614359.97Tài chính
3484 TENPO INNOVATION CO LTD 1317.004.77%60.00Mua35.500K10.554B45.8029.0160.00Tài chính
3543 KOMEDA HOLDINGS CO LTD 2263.006.49%138.00Sức mua mạnh10098.742B20.19109.86252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3546 DAIYU LIC HOLDINGS CO LTD 1190.00-1.08%-13.00Mua13.100K18.193B16.0874.421058.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3558 LOCONDO INC 1237.003.69%44.00Mua684.500K12.952B27667.190.0480.00Công nghệ
3607 KURAUDIA HOLDINGS CO LTD 595.00-0.34%-2.00Mua9.600K5.765B310.661.92929.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3658 EBOOK INITIATIVE JAPAN CO LTD 1318.004.77%60.00Sức mua mạnh34.600K6.958B47.0928.54155.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3660 ISTYLE INC 1422.001.07%15.00Mua777.500K93.839B79.2518.39860.00Công nghệ
3661 M UP INC 2542.001.23%31.00Mua1.469M18.784B196.8413.0079.00Công nghệ
3689 IGNIS LTD 1562.001.69%26.00Mua107.500K21.004B-73.51195.00Công nghệ
3825 REMIXPOINT INC 1298.006.22%76.00Mua4.575M69.710B31.1942.4184.00Công nghệ
3835 EBASE CO LTD 1862.00-5.53%-109.00Mua111.100K23.162B31.0860.23428.00Công nghệ
3840 PATH CORPORATION 133.002.31%3.00Bán1.943M3.659B-0.6046.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION 1016.003.67%36.00Mua241.300K10.208B-1.08114.00Công nghệ
3922 PR TIMES INC 3430.007.52%240.00Mua126.700K21.225B81.9942.9453.00Công nghệ
3951 ASAHI PRINTING CO LTD 1285.002.15%27.00Mua6.000K29.180B16.8085.071280.00Vật liệu cơ bản
3975 AOI TYO HLDGS INC 1667.001.15%19.00Mua90.200K40.349B15.37109.641650.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3984 USER LOCAL INC 7090.003.50%240.00Mua15.600K25.035B88.2385.4736.00Công nghệ
3990 UUUM CO LTD 5880.007.30%400.00Mua322.500K33.203B190.0635.32202.00Công nghệ
3995 SKIYAKI INC 5260.002.53%130.00Mua21.000K10.626B52.00Dịch vụ Viễn thông
3996 SIGNPOST CORPORATION 2975.0016.67%425.00Mua329.300K25.402B88.00Công nghệ
4004 SHOWA DENKO KK 5310.00-1.48%-80.00Mua2.704M804.226B17.38305.5910864.00Vật liệu cơ bản
4041 NIPPON SODA CO LTD 622.001.97%12.00Mua396.000K94.619B14.7242.262683.00Vật liệu cơ bản
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO 10550.000.00%0.00Mua1.224M4511.251B16.90624.2620155.00Vật liệu cơ bản
4224 LONSEAL CORP 2115.000.48%10.00Mua1.300K9.703B6.11345.98439.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4231 TIGERS POLYMER CORP 779.00-0.38%-3.00Bán18.200K15.674B7.8699.102060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4275 CARLIT HOLDINGS CO LTD 1067.001.72%18.00Mua135.100K25.143B16.7763.621062.00Vật liệu cơ bản
4286 LEGS CO LTD 1060.00-7.83%-90.00Mua724.100K12.424B15.1870.49235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4287 JUSTPLANNING INC 6610.0010.54%630.00Mua266.900K25.165B109.9960.5154.00Công nghệ
4299 HIMACS LTD 1890.000.11%2.00Mua2.800K11.678B13.93135.64790.00Công nghệ
4365 MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU CO 12450.000.40%50.00Sức mua mạnh20055.768B10.521183.35438.00Vật liệu cơ bản
4392 FUTURE INNOVATION GROUP INC 343.003.63%12.00300
4409 TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO 609.00-0.16%-1.00Mua6.500K12.980B13.0346.75705.00Vật liệu cơ bản
4508 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP 2117.007.52%148.00Mua3.095M1101.709B20.48103.357187.00Chăm sóc sức khỏe
4553 TOWA PHARMACEUTICAL CO 6240.00-1.27%-80.00Mua63.400K108.162B17.23395.962449.00Chăm sóc sức khỏe
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 4798.002.81%131.00Mua3.230M3297.812B53.0390.7414446.00Chăm sóc sức khỏe
4571 NANOCARRIER CO LTD 556.0016.81%80.00Mua282.700K21.923B-125.3951.00Chăm sóc sức khỏe
4591 RIBOMIC INC 539.0012.53%60.00Mua767.700K6.889B-55.4620.00Chăm sóc sức khỏe
4612 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD 4835.002.00%95.00Sức mua mạnh583.200K1537.213B38.39125.9720257.00Vật liệu cơ bản
4617 CHUGOKU MARINE PAINTS 1218.000.58%7.00Mua170.600K83.361B32.6037.362293.00Vật liệu cơ bản
4633 SAKATA INX CORP 1536.000.59%9.00Mua46.100K95.270B12.73120.664068.00Vật liệu cơ bản
4645 ICHISHIN HOLDINGS CO LTD 517.001.17%6.00Mua658.700K5.401B18.9127.33734.00Công nghiệp
4681 RESORTTRUST INC 2017.002.65%52.00Mua704.200K212.525B19.78110.797331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4714 RISO KYOIKU CO LTD 862.004.61%38.00Mua416.500K42.761B30.5128.25702.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4739 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 2128.001.87%39.00Mua1.230M499.671B20.85102.048175.00Công nghệ
4752 SHOWA SYSTEM ENGINEERING 941.005.14%46.00Mua42.500K4.290B13.0771.99427.00Công nghệ
4754 TOSNET CORP 1078.00-1.82%-20.00Bán2.000K5.179B11.9290.42894.00Công nghiệp
4765 MORNINGSTAR JAPAN K.K 444.00-3.90%-18.00Mua258.000K38.665B33.1613.4495.00Công nghiệp
4781 NIHON HOUSING CO 3210.000.94%30.00Mua60050.962B15.67204.812536.00Tài chính
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 4541.000.71%32.00Mua1.466M2312.633B14.15322.0577739.00Công nghệ
4963 SEIKO PMC CORPORATION 1075.00-0.19%-2.00Bán40.000K32.999B16.9663.40606.00Vật liệu cơ bản
4996 KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO 933.000.11%1.00Mua653.600K123.710B14.0966.221533.00Vật liệu cơ bản
5019 IDEMITSU KOSAN CO.LTD 4955.000.10%5.00Mua1.119M1026.132B5.97829.358955.00Năng lượng
5020 JXTG HOLDINGS INC 802.901.30%10.30Sức mua mạnh12.574M2707.026B7.58105.9339784.00Năng lượng
5020 JX HOLDINGS INC. 803.505.25%40.10Mua2.200K2707.026B7.58105.9339784.00Năng lượng
5189 SAKURA RUBBER CO 549.003.20%17.00Sức mua mạnh4.000K5.537B9.5157.73347.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5201 AGC INC 4480.001.13%50.00Mua845.600K1024.202B13.85325.0153224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5202 NIPPON SHEET GLASS CO 1102.000.27%3.00Mua1.363M99.451B23.0347.8626957.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5210 NIHON YAMAMURA GLASS CO 190.001.60%3.00Sức mua mạnh358.000K20.771B153.381.242589.00Vật liệu cơ bản
5279 NIHON KOGYO CO LTD 963.008.45%75.00Mua121.000K2.712B18.9650.80333.00Vật liệu cơ bản
5288 ASIA PILE HOLDINGS CORPORATION 798.000.88%7.00Sức mua mạnh132.100K27.224B14.4255.342360.00Vật liệu cơ bản
5343 NIKKO COMPANY 161.001.26%2.00Sức mua mạnh24.300K3.830B23.456.86656.00Công nghiệp
5357 YOTAI REFRACTORIES CO 708.00-0.14%-1.00Mua107.500K18.080B5.93119.44571.00Vật liệu cơ bản
5363 TYK CORPORATION 394.000.51%2.00Mua71.200K17.767B9.9439.65830.00Vật liệu cơ bản
5367 NIKKATO CORP 1575.001.61%25.00Mua182.800K18.747B25.0063.00284.00Công nghiệp
5444 YAMATO KOGYO CO 3485.000.58%20.00Mua190.000K233.687B19.05182.971731.00Vật liệu cơ bản
5614 KAWAKIN HOLDINGS CO. LTD 465.000.00%0.00Mua21.700K9.269B9.9446.771824.00Vật liệu cơ bản
5658 NICHIA STEEL WORKS 355.00-0.56%-2.00Mua52.200K18.414B22.4615.80778.00Vật liệu cơ bản
5903 SHINPO CO LTD 1724.006.68%108.00Sức mua mạnh55.200K9.890B19.3389.1782.00Công nghiệp
5909 CORONA CORPORATION 1271.00-0.39%-5.00Mua17.900K37.315B17.7271.722332.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5988 PIOLAX INC 2654.004.04%103.00Mua123.500K99.800B11.70226.893077.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6005 MIURA CO LTD 2815.001.00%28.00Mua340.600K348.010B30.6592.085495.00Công nghiệp
6022 AKASAKA DIESELS 2162.00-0.32%-7.00Sức mua mạnh3.600K3.329B20.47105.63284.00Công nghiệp
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV 930.004.85%43.00Sức mua mạnh195.000K1.262B-9.84236.00Công nghiệp
6027 BENGO4.COM INC 3460.003.44%115.00Mua341.500K73.898B238.2614.64149.00Công nghiệp
6029 ARTRA CORPORATION 786.002.08%16.00Mua71.300K6.730B19.9939.9493.00Công nghiệp
6037 FIRSTLOGIC INC 713.00-0.97%-7.00Bán76.400K8.448B20.9134.3045.00Công nghệ
6058 VECTOR INC. 2352.004.95%111.00Mua849.300K103.559B77.4631.31659.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất