Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Nhật

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1305 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX FUND(ETF)
1678.000.48%8.00Mua80.020K
1306 NOMURA ASSET MANAGEMENT TOPIX EXHANGE TRADED JPY DIS
1658.000.61%10.00Mua2.344M
1308 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV
1641.000.55%9.00Mua103.300K
1311 NOMURA ASSET MANAGEMENT TOPIX CORE 30 ETF
731.000.41%3.00Mua2.310K
1320 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF NIKKEI 225
22500.000.36%80.00Mua149.028K
1321 NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA NIKKEI 225 ETF JPY INC NAV
22530.000.40%90.00Mua574.978K
1323 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS FTSE/JSE AFRICA TOP40 LINKED
378.000.80%3.00Sức mua mạnh1.300K
1329 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF
22620.000.49%110.00Mua23.741K
1330 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225
22600.000.40%90.00Mua41.150K
1346 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS NIKKEI225 ETF
22620.000.40%90.00Mua49.100K
1348 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS TOPIX ETF
1658.000.48%8.00Mua69.950K
1358 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD NIKKEI LEVERAGED INDEX ETF
18130.000.83%150.00Mua16.729K
1364 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES JPX-NIKKEI 400 ETF
14660.000.76%110.00Mua142
1365 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JAPAN NIKKEI 225 LEVERAGED IDX
14750.000.75%110.00Mua65.556K
1367 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JAPAN TOPIX LEVERAGED (2X) IDX
12730.001.27%160.00Mua4.122K
1369 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF NIKKEI 225
22060.000.46%100.00Mua66
1379 HOKUTO CORP
1968.000.82%16.00Sức mua mạnh74.800K62.352B21.89114.924166.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1384 HOKURYO CO LTD
676.004.32%28.00Sức mua mạnh18.200K5.718B-18.06207.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1393 UBS ETF SICAV MSCI USA UCITS ETF JDR
30750.00-2.54%-800.00Mua13
1397 SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMAM NIKKEI 225 ETF
22190.000.09%20.00Mua45
1407 WEST HOLDINGS CORP
1276.002.57%32.00Sức mua mạnh136.600K32.167B8.75145.81370.00Năng lượng
1413 HINOKIYA GROUP CO LTD
1924.001.91%36.00Mua21.900K24.252B9.83195.722975.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
3970.001.40%55.00Mua131.900K213.700B26.45150.11819.00Công nghiệp
1417 MIRAIT HLDG CORP
1690.002.05%34.00Mua463.100K170.117B7.24263.1612361.00Công nghiệp
1434 JESCO HOLDINGS INC
373.001.36%5.00Mua27.800K2.452B2.11177.02671.00Công nghiệp
1436 FIT CORPORATION
544.0012.63%61.00Mua190.700K2.330B-91.1679.00Tài chính
1439 YASUE CORPORATION
1019.000.99%10.00Mua4001.324B8.53121.93132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
496.000.61%3.00Mua133.600K17.516B101.175.111283.00Công nghiệp
1451 KHC LTD
758.000.13%1.00Sức mua mạnh11.100K2.976B148.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1458 RAKUTEN INVESTMENT NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX ETF
11060.000.73%80.00Mua231.048K
1464 DAIWA ASSET MANAGEMENT JPX-NIKKEI 400 LEVERAGED INDEX ETF
9930.001.12%110.00Mua473
1467 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD JPX NIKKEI 400 LEVERAGED ENDEX JPY ETF
9670.000.62%60.00Mua1.050K
1470 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT JPX NIKKEI 400 LEVERAGED INDEX ETF
18960.002.32%430.00Sức mua mạnh171
1475 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE TOPIX ETF
1635.000.62%10.00Mua18.819K
1477 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES MSCI JAPAN MINIMUM VOL(EX-REITS)
1809.000.61%11.00Mua53
1481 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETF
1552.000.52%8.00Mua6.896K
1547 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY(S&P500)
3510.00-0.28%-10.00Mua29.710K
1551 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD JASDAQ-TOP20 ETF
3925.001.29%50.00Mua870
1566 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF
46850.00-0.11%-50.00Mua533
1568 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX BULL 2X ETF
16420.001.42%230.00Mua143.360K
1570 NEXT FUNDS TOPIX-17 NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX ETF
19280.000.89%170.00Mua9.887M
1578 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225(MINI) ETF
1769.000.57%10.00Mua661
1579 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225 BULL 2X ETF
20350.000.69%140.00Mua381.550K
1586 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF
1415.000.78%11.00Mua21
1591 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 ETF
14500.000.55%80.00Mua8.588K
1592 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JPX-NIKKEI 400 ETF
1315.000.46%6.00Mua40.178K
1593 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 ETF
14700.000.34%50.00Mua15.042K
1598 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS R/N INDEX ETF
17480.000.52%90.00Mua5
1599 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JPX-NIKKEI 400
14430.00-0.41%-60.00Mua1.101K
1612 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX BANKS - ETF
136.002.26%3.00Mua100
1615 NOMURA ASSET MANAGEMENT TOPIX BANKS ETF
147.000.00%0.00Mua1.266M
1619 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
20370.001.65%330.00Mua109
1621 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
21220.001.05%220.00Mua78
1624 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
31700.000.00%0.00Mua55
1625 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INST ETF
19030.000.79%150.00Mua263
1626 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES OTHERS ETF
22540.000.94%210.00Sức mua mạnh102
1627 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
7250.001.54%110.00Mua403
1629 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
32850.00-0.45%-150.00Mua14
1633 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
29650.001.16%340.00Mua37
1659 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US REIT ETF
2212.00-0.49%-11.00Mua4.914K
1677 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD INTL BD (FTSE WGBI)
50000.000.20%100.00Sức mua mạnh380
1681 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD INTL EC EQTY (MSCI EMG)
1381.000.22%3.00Mua2.260K
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS
3.00-25.00%-1.00Bán1.359M
1698 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD JAPAN HIGH DIV(TSE F100)
1688.000.24%4.00Mua6.480K
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
705.008.29%54.00Mua484.200K11.854B19.3936.36154.00Công nghiệp
1716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1668.001.77%29.00Mua9.500K9.494B7.44224.17480.00Công nghiệp
1719 HAZAMA ANDO CORP
780.001.56%12.00Mua667.000K155.826B17.3545.093966.00Công nghiệp
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
805.001.90%15.00Mua520.300K85.824B4.81167.422784.00Công nghiệp
1722 MISAWA HOMES CO LTD
1134.00-0.87%-10.00Mua110.400K48.830B7.80145.428895.00Tài chính
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
382.002.96%11.00Mua160.900K15.031B22.3417.35550.00Công nghiệp
1737 MESCO INC
939.002.74%25.00Mua3.800K11.993B10.1992.11370.00Công nghiệp
1739 SEEDHEIWA CO LTD
684.000.74%5.00Mua3.800K4.163B4.81142.15116.00Công nghiệp
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2525.003.36%82.00Mua59.400K87.917B12.59200.503915.00Công nghiệp
1766 TOKEN CORPORATION
6800.001.49%100.00Mua34.500K91.447B9.31730.186370.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1780 YAMAURA CORP
888.000.91%8.00Mua13.300K16.343B13.2866.88345.00Công nghiệp
1782 JOBAN KAIHATSU CO
5280.003.94%200.00Mua6004.140B388.00Công nghiệp
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
63.003.28%2.00Mua147.400K3.619B7.938.15167.00Công nghiệp
1795 MASARU CORPORATION
3165.00-1.56%-50.00Mua1.800K2.738B9.18344.83130.00Công nghiệp
1802 OBAYASHI CORP
1104.001.75%19.00Mua3.120M792.271B6.72164.3614739.00Công nghiệp
1803 SHIMIZU CORP
997.001.73%17.00Mua2.985M782.196B7.22138.0316184.00Công nghiệp
1815 TEKKEN CORP
2729.001.90%51.00Mua61.300K42.587B9.13298.801906.00Công nghiệp
1824 MAEDA CORP
957.003.12%29.00Mua926.000K174.551B6.77141.404224.00Công nghiệp
1827 NAKANO CORPORATION
453.003.19%14.00Mua131.300K15.570B3.90116.081390.00Công nghiệp
1833 OKUMURA CORP
2964.001.96%57.00Mua146.800K135.352B11.04268.522074.00Công nghiệp
1853 MORI-GUMI CO LTD
299.00-0.99%-3.00Theo dõi46.300K9.792B4.4966.60350.00Công nghiệp
1860 TODA CORP
640.002.89%18.00Mua814.500K196.215B6.7894.435296.00Công nghiệp
1861 KUMAGAI GUMI CO
3140.001.29%40.00Mua202.800K146.328B9.24339.734032.00Công nghiệp
1867 UEKI CORP
2494.002.00%49.00Sức mua mạnh13.700K8.254B7.72323.04949.00Công nghiệp
1871 P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
716.002.58%18.00Sức mua mạnh171.000K33.520B3.78189.391700.00Công nghiệp
1879 SHINNIHON CORP
796.003.51%27.00Mua102.000K46.535B4.84164.49538.00Công nghiệp
1881 NIPPO CORPORATION
1996.001.73%34.00Mua126.100K237.698B9.25215.736087.00Công nghiệp
1882 TOA ROAD CORPORATION
3445.004.39%145.00Mua25.900K17.461B-45.581532.00Công nghiệp
1884 NIPPON ROAD CO LTD
6560.001.55%100.00Mua10.300K57.664B9.20713.201911.00Công nghiệp
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
729.001.25%9.00Mua115.600K29.333B6.09119.75907.00Công nghiệp
1899 FUKUDA CORP
4280.004.90%200.00Mua31.300K37.835B7.64560.192026.00Công nghiệp
1904 TAISEI ONCHO CO
1870.002.80%51.00Sức mua mạnh4.600K12.217B54.9134.05789.00Công nghiệp
1911 SUMITOMO FORESTRY CO
1434.002.36%33.00Mua1.007M260.148B8.23183.2919159.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3582.001.30%46.00Mua1.649M2377.842B9.52376.4444947.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1926 RAITO KOGYO CO LTD
1429.001.71%24.00Sức mua mạnh184.200K74.137B11.83120.791122.00Công nghiệp
1928 SEKISUI HOUSE
2088.001.93%39.50Sức mua mạnh4.303M1437.424B9.71215.2624775.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
653.002.03%13.00Sức mua mạnh109.700K27.237B9.3769.67915.00Công nghiệp
1934 YURTEC CORPORATION
681.002.87%19.00Mua208.500K48.700B8.3681.444846.00Công nghiệp
1939 YONDENKO CORP
2830.001.29%36.00Sức mua mạnh4.800K22.193B8.46334.522459.00Công nghiệp
1941 CHUDENKO CORP
2418.001.17%28.00Mua93.600K134.672B21.67111.824210.00Công nghiệp
1944 KINDEN CORPORATION
1648.001.48%24.00Mua300.900K357.535B11.76140.1010867.00Công nghiệp
1946 TOENEC CORP
3445.002.68%90.00Sức mua mạnh8.500K64.392B7.32470.566096.00Công nghiệp
1949 SUMITOMO DENSETSU CO
2131.001.77%37.00Mua52.700K75.821B13.22161.243042.00Công nghiệp
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
2315.001.98%45.00Mua97.900K142.309B14.66157.934446.00Công nghiệp
1951 KYOWA EXEO CORP
2658.001.88%49.00Mua624.300K299.510B7.33363.7313151.00Công nghiệp
1952 SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO
1861.001.20%22.00Mua31.800K43.485B12.51149.861588.00Công nghiệp
1954 NIPPON KOEI CO
3120.004.03%121.00Mua161.900K48.935B14.76211.354923.00Công nghiệp
1961 SANKI ENGINEERING CO
1323.001.85%24.00Mua221.700K76.196B8.34159.352394.00Công nghiệp
1966 TAKADA CORPORATION
587.000.69%4.00Mua3.400K3.715B9.50219.881668.00Công nghiệp
1969 TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO
1825.001.61%29.00Mua228.500K130.727B9.57190.835912.00Công nghiệp
1971 CHUO BUILD INDUSTRY CO
712.001.71%12.00Mua1.400K1.675B13.1154.3055.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1972 SANKO METAL INDUSTRIAL CO
2479.000.94%23.00Mua3.600K9.559B4.59540.45466.00Vật liệu cơ bản
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
3005.002.95%86.00Mua133.900K149.153B16.37183.567743.00Công nghệ
1975 ASAHI KOGYOSHA CO
2936.002.26%65.00Sức mua mạnh8.400K18.748B7.32400.92958.00Công nghiệp
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
759.002.85%21.00Sức mua mạnh54.900K39.648B8.1593.14641.00Công nghiệp
1979 TAIKISHA LTD
3395.002.72%90.00Mua42.800K115.663B13.09259.334829.00Công nghiệp
1983 TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CP
1811.001.46%26.00Mua100.100K176.413B14.14128.034319.00Công nghiệp
2001 NIPPON FLOUR MILLS CO
1743.001.10%19.00Mua132.100K133.630B17.75112.503687.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
2048.001.34%27.00Mua781.600K608.565B29.5469.396760.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2004 SHOWA SANGYO CO
3135.001.29%40.00Sức mua mạnh38.400K98.202B13.95243.552376.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
864.001.89%16.00Mua18.500K20.108B18.0247.94325.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2033 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES KOSPI200 ETN
8800.002.09%180.00Mua12
2053 CHUBU SHIRYO CO
1239.003.94%47.00Mua36.100K37.563B9.94124.68604.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2060 FEED ONE CO LTD
162.001.89%3.00Mua654.300K31.879B7.0522.99891.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2067 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES NOMURA AI 70 ETN JDR
10590.000.47%50.00Mua85
2112 ENSUIKO SUGAR REFINING CO
209.000.00%0.00Mua39.200K7.315B7.9826.1990.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2120 LIFULL CO LTD
684.001.63%11.00Mua1.197M91.770B32.6620.941064.00Công nghệ
2121 MIXI. INC
2385.001.79%42.00Mua668.300K179.709B8.86270.22884.00Công nghệ
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
51.000.00%0.00Mua424.100K2.857B-14.3330.00Tài chính
2151 TAKEEI CORPORATION
987.003.46%33.00Sức mua mạnh144.300K22.731B29.5933.361277.00Công nghiệp
2153 E J HOLDINGS INC
1263.000.96%12.00Sức mua mạnh7.800K8.587B7.21175.151377.00Công nghiệp
2162 NMS HOLDINGS CORPORATION
338.000.60%2.00Mua113.900K7.305B15.0222.5111954.00Công nghệ
2168 PASONA GROUP INC
1568.002.35%36.00Mua115.800K61.333B31.0550.497855.00Công nghiệp
2175 SMS CO LTD
2730.003.72%98.00Sức mua mạnh265.000K237.585B57.3450.252848.00Công nghiệp
2179 SEIGAKUSHA CO LTD
940.000.43%4.00Mua2.300K5.194B17.2354.54702.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2181 PERSOL HOLDINGS CO LTD
2282.002.01%45.00Mua1.135M532.738B22.9699.3838954.00Công nghiệp
2193 COOKPAD INC.
318.000.95%3.00Mua371.100K34.161B380.430.84476.00Công nghệ
2204 NAKAMURAYA CO LTD
4460.000.90%40.00Mua4.900K26.589B49.4690.17788.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2207 MEITO SANGYO CO
1320.000.61%8.00Mua35.500K22.301B50.0026.40528.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2211 FUJIYA CO LTD
2070.000.88%18.00Mua18.400K53.355B47.4343.652125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2220 KAMEDA SEIKA CO
4830.001.05%50.00Mua26.100K101.837B22.96210.403197.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2222 KOTOBUKI SPIRITS
7060.003.07%210.00Mua134.100K219.705B48.99144.111433.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2229 CALBEE INC
3405.000.74%25.00Mua291.400K455.119B23.39145.613763.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2266 ROKKO BUTTER CO
1795.003.64%63.00Mua22.800K34.974B13.85129.60442.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2282 NH FOODS LTD
4410.000.34%15.00Mua426.700K453.843B27.49161.6217444.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2292 S FOODS INC
3220.000.00%0.00Bán61.100K101.964B14.89216.322316.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất