Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Nhật

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1515 NITTETSU MINING CO
6700.003.88%250.00Mua128.100K53.658B10.59609.071882.00Khoáng sản phi năng lượng
1718 MIKIKOGYO CO LTD
3920.001.03%40.00Mua1.800K4.242B5.33727.79Dịch vụ Công nghiệp
1719 HAZAMA ANDO CORP
795.00-2.09%-17.00Sức mua mạnh1.086M154.530B8.6394.173998.00Dịch vụ Công nghiệp
1773 YTL CORP
20.000.00%0.00Mua420.000K198.650B-0.4713306.00Công ty dịch vụ công cộng
1780 YAMAURA CORP
967.000.21%2.00Mua51.100K18.257B15.3462.91353.00Dịch vụ Công nghiệp
1820 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
2651.00-0.23%-6.00Mua688.100K145.341B9.88268.903005.00Dịch vụ Công nghiệp
1853 MORI-GUMI CO LTD
330.00-1.20%-4.00Mua153.300K10.938B9.4135.51349.00Dịch vụ Công nghiệp
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2497.00-0.12%-3.00Mua3.300K15.513B8.02311.78972.00Dịch vụ Công nghiệp
1964 CHUGAI RO CO LTD
2012.007.48%140.00Mua283.100K14.372B-45.59731.00Sản xuất Chế tạo
1965 TECHNO RYOWA LTD
896.00-0.44%-4.00Mua9.000K19.595B11.9675.22844.00Sản xuất Chế tạo
1997 AKATSUKI EAZIMA CO LTD
1486.002.48%36.00Mua7002.880B5.02289.08119.00Dịch vụ Công nghiệp
2179 SEIGAKUSHA CO LTD
840.001.20%10.00Mua3.600K4.608B-47.81739.00Dịch vụ Khách hàng
2196 ESCRIT INC
485.003.41%16.00Mua681.100K6.336B-374.211221.00Dịch vụ Khách hàng
2216 KANRO CO LTD
1457.00-2.35%-35.00Bán35.000K10.521B17.2386.58Hàng tiêu dùng không lâu bền
2222 KOTOBUKI SPIRITS
7140.00-1.38%-100.00Mua136.900K225.305B-1.421520.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2224 COMO CO LTD
2689.000.30%8.00Mua3.300K9.316B29.5690.69223.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2268 BR 31 ICE CREAM CO.LTD
3940.00-0.38%-15.00Sức mua mạnh80038.110B86.1345.92Hàng tiêu dùng không lâu bền
2362 YUMESHIN HOLDINGS
906.00-0.66%-6.00Mua631.800K68.771B27.3133.659848.00Dịch vụ Công nghiệp
2375 GIG WORKS INC
2946.006.82%188.00Sức mua mạnh938.600K18.583B28.7797.71782.00Dịch vụ Thương mại
2408 KG INTELLIGENCE CO LTD
289.00-4.62%-14.00Bán10.600K2.192B-53.29Dịch vụ Khách hàng
2410 CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
991.000.30%3.00Mua38.000K6.669B-26.59660.00Dịch vụ Thương mại
2424 BRASS CORPORATION
569.003.45%19.00Mua84.800K3.107B-277.42454.00Dịch vụ Khách hàng
2479 JTEC CORP
174.00-1.69%-3.00Mua64.500K1.393B34.485.13391.00Dịch vụ Thương mại
2493 E SUPPORTLINK LTD
935.00-0.74%-7.00Mua6.300K4.168B35.6426.43Dịch vụ Công nghệ
2498 ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
2326.00-0.51%-12.00Mua16.900K13.572B8.83264.642981.00Dịch vụ Công nghiệp
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
4095.000.12%5.00Mua7.500K37.629B15.95256.42480.00Công nghiệp Chế biến
2652 MANDARAKE INC
530.001.34%7.00Mua6.800K3.465B32.1316.28364.00Bán Lẻ
2694 G.TASTE CO LTD
69.000.00%0.00Mua145.000K16.198B-12.00854.00Dịch vụ Khách hàng
2705 OOTOYA HOLDINGS CO LTD
2592.00-0.12%-3.00Mua14.500K18.786B-825.00686.00Dịch vụ Khách hàng
2762 SANKO MARKETING FOODS CO
266.00-1.12%-3.00Mua11.300K4.256B-169.54272.00Dịch vụ Khách hàng
2813 WAKOU SHOKUHIN CO
2625.002.58%66.00Mua8002.095B-658.24255.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2818 PIETRO CO LTD
1772.00-0.45%-8.00Mua3.800K10.897B36.7548.43232.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2916 SEMBA TOHKA INDUSTRIES CO
627.000.64%4.00Mua2.700K7.092B15.5140.17586.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2975 STAR MICA HLDGS CO
1199.00-1.15%-14.00Mua56.200K22.111B13.3094.86Tài chính
3068 WDI CORPORATION
1628.000.18%3.00Mua10.400K10.288B-432.541955.00Dịch vụ Khách hàng
3077 HORIIFOODSERVICE CO.LTD.
558.00-0.36%-2.00Mua2.200K3.175B-250.91186.00Dịch vụ Khách hàng
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD
777.00-0.89%-7.00Mua3.500M298.700B-141.4012453.00Bán Lẻ
3133 KAIHAN CO LTD
463.000.65%3.00Mua4.300K5.239B-380.83161.00Dịch vụ Khách hàng
3184 INTERNATIONAL CONGLOMERATE DSB AUTO
2201.00-1.21%-27.00Mua1.200K4.678B6.33351.98381.00Bán Lẻ
3204 TOABO CORPORATION
481.00-0.82%-4.00Mua14.400K4.326B23.5120.63Công nghiệp Chế biến
3224 GENERAL OYSTER INC
956.003.35%31.00Mua11.800K2.758B-83.43111.00Dịch vụ Khách hàng
3236 PROPERST CO. LTD
171.002.40%4.00Mua1.123M5.766B3.9243.2947.00Tài chính
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
290.00-1.02%-3.00Mua185.600K9.193B5.2156.5152.00Tài chính
3286 TRUST HOLDINGS INC
359.000.00%0.00Mua12.700K1.721B106.043.39234.00Dịch vụ Thương mại
3376 ONLY CORPORATION
475.00-1.66%-8.00Mua13.500K2.334B-15.05270.00Bán Lẻ
3395 SAINT MARC HOLDINGS CO.LTD
1666.00-0.77%-13.00Mua144.600K35.768B-310.21851.00Dịch vụ Khách hàng
3435 SANKO TECHNO CO LTD
916.00-0.54%-5.00Mua5.200K7.245B7.29127.75583.00Sản xuất Chế tạo
3439 MITSUCHI CORPORATION
2300.000.00%0.00Mua1005.822B-97.23490.00Sản xuất Chế tạo
3474 G-FACTORY CO LTD
526.0017.94%80.00Sức mua mạnh126.600K2.886B-35.54Dịch vụ Thương mại
3513 ICHIKAWA CO LTD
1350.000.37%5.00Mua2.400K6.154B27.6748.60701.00Công nghiệp Chế biến
3536 AXAS HOLDINGS CO LTD
138.001.47%2.00Mua669.000K4.124B7.8917.24206.00Bán Lẻ
3551 DYNIC CORP
806.00-0.49%-4.00Mua9.100K6.864B11.6369.661338.00Công nghiệp Chế biến
3578 SOKO SEIREN CO
426.00-0.70%-3.00Mua4.900K1.096B-108.95116.00Công nghiệp Chế biến
3628 DATA HORIZON CO.LTD
4595.004.79%210.00Mua108.300K15.523B-4.45235.00Dịch vụ Công nghệ
3662 ATEAM INC
1515.0024.69%300.00Sức mua mạnh3.011M23.821B-17.201106.00Dịch vụ Công nghệ
3679 ZIGEXN CO LTD
438.000.00%0.00Sức mua mạnh799.700K47.358B-17.52465.00Dịch vụ Công nghệ
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
913.00-0.33%-3.00Mua433.800K16.793B33.0427.73259.00Dịch vụ Công nghệ
3931 VALUE GOLF INC
1685.002.31%38.00Mua5.200K2.952B40.4240.9293.00Dịch vụ Khách hàng
3974 TBCSCAT INC
1277.006.59%79.00Mua2.900K1.731B24.1549.61214.00Dịch vụ Công nghệ
4409 TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO
508.000.59%3.00Mua27.900K10.771B11.8942.48791.00Công nghiệp Chế biến
4422 VALUENEX JAPAN INC
1265.00-0.32%-4.00Mua4.800K3.582B-29.2932.00Dịch vụ Công nghệ
4445 LIVING TECHNOLOGIE INC
2876.00-7.23%-224.00Mua135.800K4.154B3966.730.9770.00Dịch vụ Công nghệ
4521 KAKEN PHARMACEUTICAL
4235.000.59%25.00Mua268.300K161.322B11.06380.711268.00Công nghệ Sức khỏe
4597 SOLASIA PHARMA K K
181.005.85%10.00Mua5.438M21.783B-35.13Công nghệ Sức khỏe
4650 SD ENTERTAINMENT INC
493.00-0.20%-1.00Sức mua mạnh15.300K4.423B-49.70277.00Dịch vụ Khách hàng
4674 CRESCO LTD
1449.00-0.89%-13.00Sức mua mạnh84.500K29.271B11.74124.492111.00Dịch vụ Công nghệ
4681 RESORTTRUST INC
1829.000.99%18.00Sức mua mạnh829.800K193.918B21.7190.597937.00Dịch vụ Khách hàng
4705 CLIP CORPORATION
870.00-0.91%-8.00Mua2.900K3.228B30.2629.02186.00Dịch vụ Thương mại
4720 JOHNAN ACADEMIC PREPARATORY
415.001.22%5.00Mua2.300K3.302B-2.79383.00Sản xuất Chế tạo
4748 KOZO KEIKAKU ENGINEERING INC
2720.005.39%139.00Sức mua mạnh52.000K13.291B9.17281.34601.00Dịch vụ Công nghệ
4837 SHIDAX CORP
310.000.00%0.00Sức mua mạnh285.400K12.364B21.9616.759281.00Dịch vụ Khách hàng
4926 CBON COSMETICS CO.LTD
1994.00-0.05%-1.00Mua16.900K8.540B-289.171047.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4929 ADJUVANT COSME JAPAN CO LIMITED
1208.007.09%80.00Mua796.400K9.012B-4.76193.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4956 KONISHI CO LTD
1643.00-1.26%-21.00Mua69.600K59.247B12.17136.751344.00Công nghiệp Chế biến
4980 DEXERIALS CORPORATION
1547.000.32%5.00Mua735.300K93.787B23.4266.251999.00Công nghiệp Chế biến
5268 ASAHI CONCRETE WORKS CO
840.000.00%0.00Mua2.000K11.044B33.2125.30212.00Khoáng sản phi năng lượng
5269 NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO
432.00-1.14%-5.00Mua649.000K24.542B15.5828.051249.00Khoáng sản phi năng lượng
5542 SHINHOKOKU STEEL CORP
1191.0013.21%139.00Mua477.600K3.517B18.3657.31Sản xuất Chế tạo
5992 CHUO SPRING CO
3000.005.45%155.00Mua43.100K17.740B99.7128.533424.00Sản xuất Chế tạo
6023 DAIHATSU DIESEL MFG CO
448.000.67%3.00Mua61.600K14.133B9.6646.071256.00Sản xuất Chế tạo
6061 UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD
1860.000.59%11.00Mua1.500K8.883B11.22164.83582.00Dịch vụ Thương mại
6069 TRENDERS INC
759.00-0.78%-6.00Sức mua mạnh170.900K5.379B11.6169.69109.00Dịch vụ Thương mại
6071 IBJ INC
1146.003.34%37.00Sức mua mạnh773.000K44.392B64.6817.15Dịch vụ Công nghệ
6094 FREAKOUT HOLDINGS INC
1470.0013.25%172.00Sức mua mạnh641.600K21.446B-11.06571.00Dịch vụ Công nghệ
6178 JAPAN POST HLDGS CO LTD
910.60-1.01%-9.30Mua11.970M3719.490B8.23111.72245472.00Tài chính
6181 TAMENY INC
195.005.98%11.00Mua1.584M2.574B-164.56474.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
6182 ROZETTA CORPORATION
2625.009.42%226.00Mua8.599M25.567B109.8122.51219.00Dịch vụ Thương mại
6191 AIRTRIP CORP
2268.000.80%18.00Mua600.600K48.122B-440.031296.00Dịch vụ Công nghệ
6267 GENERAL PACKER CO
2119.001.00%21.00Sức mua mạnh1.500K3.707B6.20338.35191.00Sản xuất Chế tạo
6276 SIRIUSVISION CO LTD
399.00-0.75%-3.00Mua31.900K1.741B-53.04Sản xuất Chế tạo
6337 TESEC CORP
1420.00-3.14%-46.00Sức mua mạnh81.200K8.280B-106.05216.00Công nghệ Điện tử
6382 TRINITY INDUSTRIAL CORP
824.00-2.37%-20.00Mua24.400K13.842B8.34101.21918.00Sản xuất Chế tạo
6402 KANEMATSU ENGINEERING CO LTD
1518.000.53%8.00Sức mua mạnh3.800K8.394B11.57130.52212.00Sản xuất Chế tạo
6440 JUKI CORP
865.00-1.26%-11.00Mua870.100K25.663B-160.02Sản xuất Chế tạo
6444 SANDEN HOLDINGS CORPORATION
457.00-2.77%-13.00Mua688.000K13.046B-964.416509.00Sản xuất Chế tạo
6496 NAKAKITA SEISAKUSHO
2666.000.04%1.00Mua5009.517B12.80208.22361.00Sản xuất Chế tạo
6533 ORCHESTRA HOLDINGS
3285.003.30%105.00Mua369.100K31.131B71.6447.29Dịch vụ Thương mại
6547 GREENS CO LTD
642.00-0.31%-2.00Mua288.100K8.292B-673.35717.00Dịch vụ Khách hàng
6561 HANATOUR JAPAN CO LTD
1160.006.81%74.00Mua189.000K11.826B-262.75Dịch vụ Khách hàng
6580 WRITEUP CO LTD
5650.003.10%170.00Mua205.700K14.330B56.4297.9286.00Dịch vụ Công nghệ
6648 KAWADEN CORP
2474.000.00%0.00Mua2007.925B8.53290.00775.00Sản xuất Chế tạo
6709 MEISEI ELECTRIC CO
748.003.03%22.00Sức mua mạnh93.100K9.635B32.0722.64351.00Công nghệ Điện tử
6815 UNIDEN HOLDINGS CORPORATION
2540.00-0.20%-5.00Sức mua mạnh63.400K14.964B6.38398.85686.00Công nghệ Điện tử
6835 ALLIED TELESIS HOLDINGS KK
127.002.42%3.00Mua3.848M13.599B73.161.70Dịch vụ Công nghệ
6875 MEGACHIPS CORP
3415.002.09%70.00Mua842.900K72.797B23.79140.63588.00Công nghệ Điện tử
6993 DAIKOKUYA HOLDINGS CO LTD
31.00-6.06%-2.00Mua5.717M3.860B-7.65212.00Sản xuất Chế tạo
7045 TSUKUI STAFF CORP
1682.001.33%22.00Mua5.000K2.667B38.5045.99200.00Dịch vụ Thương mại
7058 KYOEI SECURITY SERVICE CO LTD
3190.00-2.15%-70.00Mua5.000K4.890B16.95194.76399.00Dịch vụ Thương mại
7062 FUREASU CO LTD
1187.00-5.04%-63.00Mua20.800K2.916B294.954.27672.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7087 WILLTEC CO LTD
884.002.08%18.00Mua36.300K5.431B8.9997.163827.00Công nghệ Điện tử
7172 JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD
1346.00-0.07%-1.00Mua517.900K40.477B10.60128.10Tài chính
7254 UNIVANCE CORP
306.00-7.27%-24.00Sức mua mạnh2.318M6.874B-223.711834.00Sản xuất Chế tạo
7279 HI-LEX CORPORATION
1733.000.35%6.00Mua118.400K65.664B-92.3912776.00Sản xuất Chế tạo
7292 MURAKAMI CORP
3460.002.06%70.00Sức mua mạnh23.800K42.805B12.01282.323183.00Khách hàng Lâu năm
7358 POPPINS HOLDINGS INC
3405.001.64%55.00Mua196.000K32.486BDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7399 NANSIN CO LTD
590.001.90%11.00Sức mua mạnh6.200K3.918B12.4846.40477.00Sản xuất Chế tạo
7408 JAMCO CORPORATION
949.00-0.94%-9.00Mua345.400K25.698B-229.283465.00Công nghệ Điện tử
7412 ATOM CORPORATION
954.00-0.62%-6.00Mua287.600K176.723B-13.821014.00Dịch vụ Khách hàng
7435 NADEX CO LTD
743.001.09%8.00Sức mua mạnh5.700K6.823B13.3655.02788.00Sản xuất Chế tạo
7505 FUSO DENTSU CO LTD
2335.006.67%146.00Sức mua mạnh2.800K6.339B7.69284.76953.00Dịch vụ Phân phối
7509 I.A.GROUP
3695.000.00%0.00Mua2005.500B-1647.991094.00Bán Lẻ
7562 ANRAKUTEI CO LTD
5210.000.39%20.00Mua1.300K11.096B-811.47658.00Dịch vụ Khách hàng
7614 OM2 NETWORK CO LTD
1357.001.12%15.00Mua13.400K9.032B12.57106.77534.00Bán Lẻ
7615 KYOTO KIMONO YUZEN CO
263.003.54%9.00Mua619.800K2.997B-17.37575.00Bán Lẻ
7635 SUGITA ACE CO LTD
1031.00-1.72%-18.00Mua2.700K5.628B12.0387.23518.00Sản xuất Chế tạo
7682 HAMAYUU CO LTD
2430.00-2.80%-70.00Mua3.200K2.680B-53.65240.00Dịch vụ Khách hàng
7749 MEDIKIT CO LTD
3400.008.80%275.00Mua5.200K52.517B19.97156.50962.00Công nghệ Sức khỏe
7805 PRINTNET INC
523.000.19%1.00Mua2.300K2.718B-19.22279.00Dịch vụ Công nghệ
7863 HIRAGA CO LTD
1350.0012.69%152.00Mua222.500K3.481B94.0312.74309.00Dịch vụ Thương mại
7868 KOSAIDO CO LTD
977.003.94%37.00Sức mua mạnh310.800K23.420B-101.641247.00Dịch vụ Thương mại
7872 ESTELLE HOLDINGS CO LTD
668.000.45%3.00Sức mua mạnh11.400K7.067B-12.242618.00Khách hàng Lâu năm
7877 EIDAI KAKO CO LTD
1640.000.00%0.00Mua1.800K2.283B27.8758.84486.00Công nghiệp Chế biến
7883 SUN MESSE CO LTD
394.000.00%0.00Mua2.300K6.106B22.8617.24718.00Dịch vụ Thương mại
7938 REGAL CORPORATION
2107.000.05%1.00Mua9006.697B-993.491173.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7957 FUJICOPIAN CO LTD
1458.000.69%10.00Mua4002.217B-118.08Sản xuất Chế tạo
7961 KANEMATSU SUSTECH CORPORATION
1755.00-1.46%-26.00Mua7.600K7.382B13.47132.22246.00Sản xuất Chế tạo
7999 MUTOH HOLDINGS CO LTD
1610.00-0.19%-3.00Mua16.200K7.347B-400.31693.00Công nghệ Điện tử
8018 SANKYO SEIKO CO
514.002.80%14.00Sức mua mạnh267.800K21.853B76.956.50266.00Công nghiệp Chế biến
8050 SEIKO HOLDINGS CORPORATION
1770.002.19%38.00Mua542.800K71.408B-16.6011947.00Khách hàng Lâu năm
8163 SRS HLDS CO LTD
874.00-1.13%-10.00Mua153.300K31.265B-148.421448.00Dịch vụ Khách hàng
8165 SENSHUKAI CO
378.00-2.07%-8.00Mua213.800K17.720B-95.22Bán Lẻ
8184 SHIMACHU CO
5490.000.18%10.00Mua149.100K213.457B33.93161.511579.00Bán Lẻ
8214 AOKI HOLDINGS INC
682.00-1.87%-13.00Mua595.700K58.933B-114.024010.00Bán Lẻ
8219 AOYAMA TRADING CO
818.00-1.92%-16.00Mua1.692M41.511B-538.147828.00Bán Lẻ
8242 H2O RETAILING CORP
872.00-0.46%-4.00Mua981.100K108.341B-192.429570.00Bán Lẻ
8596 KYUSHU LEASING SERVICE
655.001.55%10.00Mua137.200K14.642B5.61115.04152.00Tài chính
8742 KOBAYASHI YOKO CO
286.000.70%2.00Mua13.200K2.682B-10.87158.00Tài chính
8835 TAIHEIYO KOUHATSU INC
681.00-0.73%-5.00Sức mua mạnh22.600K5.336B6.76101.42710.00Tài chính
8894 REVOLUTION CO LTD
36.000.00%0.00Mua2.954M10.609B-0.6835.00Tài chính
8903 SUNWOOD CORPORATION
570.00-2.56%-15.00Sức mua mạnh34.700K2.745B6.8585.7252.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất