Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Nhật

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1305 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX FUND(ETF)
1825.001.61%29.00Mua935.020KHỗn hợp
1306 NOMURA ASSET MANAGEMENT TOPIX EXHANGE TRADED JPY DIS
1802.001.52%27.00Mua3.046MHỗn hợp
1308 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV
1782.001.54%27.00Mua739.200KHỗn hợp
1309 NOMURA ASSET MANAGEMENT ETF NEXT FUNDS CHINAAMC SSE50 IDX EXCH
34900.003.25%1100.00Mua868Hỗn hợp
1310 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX CORE 30 - ETF
783.001.95%15.00Mua14.360KHỗn hợp
1311 NOMURA ASSET MANAGEMENT TOPIX CORE 30 ETF
801.001.65%13.00Sức mua mạnh6.160KHỗn hợp
1313 SAMSUNG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT SAMSUNG KODEX200 ETF
2715.002.53%67.00Sức mua mạnh280Hỗn hợp
1319 NOMURA ASSET MANAGEMENT NIKKEI 300 STOCK INDEX LISTED FUND
342.001.48%5.00Mua16.000KHỗn hợp
1320 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF NIKKEI 225
24680.002.53%610.00Mua98.967KHỗn hợp
1321 NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA NIKKEI 225 ETF JPY INC NAV
24740.002.61%630.00Mua502.645KHỗn hợp
1324 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS RUSSIA RTS LINKED ETF
154.000.00%0.00Mua66.000KHỗn hợp
1325 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF
210.001.94%4.00Mua66.600K2.957B3.3562.64Hỗn hợp
1326 SPDR GOLD TRUST GOLD SHARES NPV
15140.000.40%60.00Mua3.422KHỗn hợp
1329 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF
24820.002.65%640.00Mua35.902KHỗn hợp
1330 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225
24790.002.57%620.00Mua130.620KHỗn hợp
1344 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS TOPIX CORE30 ETF
742.001.09%8.00Mua2.250KHỗn hợp
1346 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS NIKKEI225 ETF
24830.002.60%630.00Mua76.278KHỗn hợp
1348 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS TOPIX ETF
1804.001.69%30.00Mua365.890KHỗn hợp
1352 HOHSUI CORP
883.000.57%5.00Sức mua mạnh5.300K7.394B15.0358.76363.00Dịch vụ Phân phối
1358 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD NIKKEI LEVERAGED INDEX ETF
21740.005.23%1080.00Mua21.148KHỗn hợp
1364 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES JPX-NIKKEI 400 ETF
15900.001.60%250.00Mua404Hỗn hợp
1365 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JAPAN NIKKEI 225 LEVERAGED IDX
17700.005.29%890.00Mua83.797KHỗn hợp
1367 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JAPAN TOPIX LEVERAGED (2X) IDX
15010.003.37%490.00Mua5.660KHỗn hợp
1369 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF NIKKEI 225
24190.002.54%600.00Sức mua mạnh6.551KHỗn hợp
1383 BERG EARTH CO LTD
2509.000.36%9.00Mua4.900K3.186B-2.97Công nghiệp Chế biến
1385 UBS ETF SICAV EURO STOXX 50 UCITS ETF JDR
4560.002.82%125.00Sức mua mạnh1.500KHỗn hợp
1386 UBS ETF SICAV MSCI EUROPE UCITS ETF JDR
8270.002.48%200.00Sức mua mạnh271Hỗn hợp
1391 UBS ETF SICAV MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF JDR
2244.001.95%43.00Sức mua mạnh18Hỗn hợp
1392 UBS ETF SICAV MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF JDR
2740.004.14%109.00Sức mua mạnh547Hỗn hợp
1393 UBS ETF SICAV MSCI USA UCITS ETF JDR
33250.002.15%700.00Mua52Hỗn hợp
1399 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND MSCI JAPAN EQUITY(ETF)
1650.001.48%24.00Mua700Hỗn hợp
1407 WEST HOLDINGS CORP
1647.000.73%12.00Mua216.200K40.274B11.39145.76371.00Công ty dịch vụ công cộng
1420 SANYO HOMES CORPORATION
683.00-0.73%-5.00Mua26.400K8.422B6.31108.22760.00Khách hàng Lâu năm
1434 JESCO HOLDINGS INC
390.002.63%10.00Mua71.700K2.563B-18.94622.00Dịch vụ Công nghiệp
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1545.00-0.32%-5.00Sức mua mạnh1.100K2.243B12.93119.46Dịch vụ Thương mại
1446 CANDEAL CO LTD
813.00-3.10%-26.00Mua473.100K8.400B33.5124.31Dịch vụ Công nghiệp
1458 RAKUTEN INVESTMENT NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX ETF
13290.005.23%660.00Mua297.890KHỗn hợp
1464 DAIWA ASSET MANAGEMENT JPX-NIKKEI 400 LEVERAGED INDEX ETF
11720.003.35%380.00Mua541Hỗn hợp
1467 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD JPX NIKKEI 400 LEVERAGED ENDEX JPY ETF
10990.000.27%30.00Mua660Hỗn hợp
1470 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT JPX NIKKEI 400 LEVERAGED INDEX ETF
23100.002.94%660.00Mua1.333KHỗn hợp
1473 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015
1769.001.78%31.00Mua60.330KHỗn hợp
1474 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX NIKKEI400
15750.001.48%230.00Mua62Hỗn hợp
1475 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE TOPIX ETF
1776.001.60%28.00Mua423.578KHỗn hợp
1478 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES MSCI JAPAN HIGH DIVIDEND ETF
2050.001.74%35.00Sức mua mạnh6.257KHỗn hợp
1479 DAIWA ASSET MANAGEMENT MSCI JPN HUMAN PHYSICAL INV IDX ETF
20910.001.46%300.00Sức mua mạnh325Hỗn hợp
1481 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETF
1671.001.33%22.00Mua175Hỗn hợp
1484 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN
1652.001.41%23.00Mua410Hỗn hợp
1489 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETF
35350.001.43%500.00Sức mua mạnh2.091KHỗn hợp
1492 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS JPX NIKKEI M AND S CAP INDEX ETF
14890.000.27%40.00Mua28Hỗn hợp
1494 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF HIGH DIVIDEND JAPAN EQUITY
18920.001.67%310.00Sức mua mạnh49Hỗn hợp
1498 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF ESG
13380.001.83%240.00Mua44Hỗn hợp
1515 NITTETSU MINING CO
5100.009.32%435.00Sức mua mạnh38.400K42.431B9.35545.671836.00Khoáng sản phi năng lượng
1540 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL GOLD ETF
4960.000.61%30.00Mua75.727KHỗn hợp
1541 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL PLATINUM ETF
3075.00-0.16%-5.00Sức mua mạnh51.856KHỗn hợp
1543 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL PALLADIUM ET
64700.002.86%1800.00Mua201Hỗn hợp
1545 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) ETF
9430.002.06%190.00Mua48.090KHỗn hợp
1546 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FD DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF
30150.002.06%610.00Mua6.190KHỗn hợp
1547 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY(S&P500)
3795.002.02%75.00Mua17.770KHỗn hợp
1550 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS GLOBAL EQUITY (MSCI KOKUSAI) ETF
2562.002.19%55.00Mua19.360KHỗn hợp
1554 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JAP
2251.002.18%48.00Mua17.400KHỗn hợp
1557 SPDR S&P500 ETF TRUST S&P 500 ETF USD DIS
34900.002.20%750.00Mua6.773KHỗn hợp
1566 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF
47400.000.42%200.00Mua3.225KHỗn hợp
1568 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX BULL 2X ETF
19310.003.26%610.00Mua215.070KHỗn hợp
1570 NEXT FUNDS TOPIX-17 NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX ETF
23100.005.19%1140.00Mua9.087MHỗn hợp
1572 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD CHINA BULL 2X H-SHARE ETF
11900.003.66%420.00Mua1.540KHỗn hợp
1577 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS HIGH DIVIDEND 70 ETF
23550.001.42%330.00Mua2.888KHỗn hợp
1578 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225(MINI) ETF
1937.002.65%50.00Mua2.485KHỗn hợp
1579 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225 BULL 2X ETF
24420.005.21%1210.00Mua404.580KHỗn hợp
1586 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF
1532.001.32%20.00Mua51Hỗn hợp
1591 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 ETF
15580.001.70%260.00Mua80.045KHỗn hợp
1592 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JPX-NIKKEI 400 ETF
1431.001.49%21.00Mua21.656KHỗn hợp
1593 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 ETF
15970.001.46%230.00Mua9.657KHỗn hợp
1599 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JPX-NIKKEI 400
15820.002.06%320.00Mua381Hỗn hợp
1605 INPEX CORPORATION
1099.501.95%21.00Sức mua mạnh4.990M1605.490B12.2090.103118.00Năng lượng Mỏ
1610 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX ELECTRIC APPLIANCE - ETF
2678.001.36%36.00Mua50Hỗn hợp
1612 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX BANKS - ETF
145.003.57%5.00Mua19.400KHỗn hợp
1613 NOMURA ASSET MANAGEMENT TOPIX ELECTRIC APPLIANCE ETF
2586.002.05%52.00Mua830Hỗn hợp
1615 NOMURA ASSET MANAGEMENT TOPIX BANKS ETF
158.002.60%4.00Mua1.941MHỗn hợp
1618 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
11240.000.09%10.00Mua150Hỗn hợp
1619 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
22500.000.67%150.00Sức mua mạnh194Hỗn hợp
1621 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
24740.001.56%380.00Mua183Hỗn hợp
1623 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS ETF
15150.002.30%340.00Mua266Hỗn hợp
1624 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
35450.002.46%850.00Sức mua mạnh15Hỗn hợp
1627 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
7130.002.15%150.00Mua188Hỗn hợp
1631 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
9020.002.38%210.00Mua2.418KHỗn hợp
1633 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
31050.001.31%400.00Sức mua mạnh218Hỗn hợp
1635 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - ETF
12850.002.39%300.00Sức mua mạnh21Hỗn hợp
1636 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS - ETF
25210.000.48%120.00Mua23Hỗn hợp
1638 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX-17 PHARMACEUTICAL - ETF
25130.001.33%330.00Mua403Hỗn hợp
1641 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX-17 MACHINERY - ETF
37800.002.44%900.00Sức mua mạnh1Hỗn hợp
1642 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX-17 ELECTRIC APPLIA&PRECISION - ETF
21360.002.30%480.00Mua90Hỗn hợp
1648 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX-17 BANKS - ETF
10040.002.66%260.00Mua607Hỗn hợp
1651 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF TOPIX HIGH DIV YLD 40 INDEX
1018.001.90%19.00Sức mua mạnh6.430KHỗn hợp
1652 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF MSCI JP EMPOWERING WOMEN INDEX
2140.001.47%31.00Mua70Hỗn hợp
1653 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF MSCI JP ESG SEL LEADERS INDEX
2186.001.53%33.00Mua840Hỗn hợp
1654 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF FTSE BLOSSOM JAPAN INDEX
1331.001.76%23.00Mua30Hỗn hợp
1655 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES S&P 500 ETF
2497.002.09%51.00Mua33.154KHỗn hợp
1657 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE MSCI KOKUSAI ETF
2329.001.88%43.00Sức mua mạnh4.686KHỗn hợp
1658 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE MSCI EMG MARKETS IMI ETF
1968.002.29%44.00Sức mua mạnh23.068KHỗn hợp
1662 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD
3050.000.99%30.00Mua238.700K174.315B7.14427.031741.00Năng lượng Mỏ
1670 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS S&P MITSUBISHI GROUP ETF
139.001.46%2.00Sức mua mạnh3.600KHỗn hợp
1671 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLEX WTI ETF
2591.001.93%49.00Sức mua mạnh59.355KHỗn hợp
1678 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS NIFTY 50 LINKED ETF
163.001.88%3.00Sức mua mạnh483.800KHỗn hợp
1679 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLE-X NY DOW JONES INDEX ETF
27700.002.21%600.00Mua210Hỗn hợp
1680 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD INTL DC EQTY (MSCI-KOKU)
2706.003.48%91.00Mua22.110KHỗn hợp
1681 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD INTL EC EQTY (MSCI EMG)
1479.003.35%48.00Mua14.100KHỗn hợp
1682 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FD NIKKEI-TOCOM PLATINUM INDEX LINK
155.000.65%1.00Mua21.100KHỗn hợp
1689 WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LTD NATURAL GAS
3.0050.00%1.00Mua14.854MHỗn hợp
1696 WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LTD CORN
82.005.13%4.00Mua67.400KHỗn hợp
1698 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD JAPAN HIGH DIV(TSE F100)
1798.001.58%28.00Mua27.150KHỗn hợp
1699 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FD NOMURA CRUDE OIL LONG INDEX LINK
394.001.81%7.00Sức mua mạnh391.990KHỗn hợp
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
324.002.53%8.00Mua195.900K1.361B-93.73Dịch vụ Công nghiệp
1717 MEIHO FACILITY WORKS
803.000.00%0.00Mua124.100K9.714B15.1752.94174.00Dịch vụ Công nghiệp
1719 HAZAMA ANDO CORP
954.000.00%0.00Mua1.384M190.558B12.9873.483966.00Dịch vụ Công nghiệp
1736 OTEC CORP
2413.001.60%38.00Mua2.600K12.668B8.30290.67429.00Dịch vụ Phân phối
1739 SEEDHEIWA CO LTD
776.000.78%6.00Mua6.000K4.723B5.13151.17135.00Khách hàng Lâu năm
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
8120.007.41%560.00Mua184.100K5.485B10.21795.66208.00Dịch vụ Công nghiệp
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
2924.002.13%61.00Mua68.400K101.810B13.46217.303915.00Dịch vụ Công nghiệp
1766 TOKEN CORPORATION
7420.001.78%130.00Mua53.400K99.783B11.51644.546370.00Khách hàng Lâu năm
1770 FUJITA ENGINEERING CO
852.000.00%0.00Mua17.100K7.763B6.39133.31578.00Dịch vụ Công nghiệp
1776 SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
824.000.00%0.00Mua45.100K7.516B6.47127.28476.00Dịch vụ Công nghiệp
1777 KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO. LTD.
460.000.22%1.00Sức mua mạnh1.300K5.504B3.71124.12364.00Sản xuất Chế tạo
1780 YAMAURA CORP
896.000.67%6.00Sức mua mạnh34.600K16.663B22.1440.47358.00Dịch vụ Công nghiệp
1799 DAIICHI KENSETSU CORP
1726.000.47%8.00Sức mua mạnh8.800K35.331B11.97144.24Dịch vụ Công nghiệp
1801 TAISEI CORP
4600.000.11%5.00Mua1.200M972.036B8.16563.7414433.00Dịch vụ Công nghiệp
1802 OBAYASHI CORP
1257.000.48%6.00Mua3.431M902.083B7.45168.8014739.00Dịch vụ Công nghiệp
1803 SHIMIZU CORP
1126.000.63%7.00Mua4.034M863.700B7.95141.7216184.00Dịch vụ Công nghiệp
1808 HASEKO CORPORATION
1473.000.89%13.00Mua1.288M438.130B6.15239.356974.00Dịch vụ Công nghiệp
1815 TEKKEN CORP
2958.000.96%28.00Mua48.400K46.161B9.07326.291906.00Dịch vụ Công nghiệp
1820 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
2503.00-1.18%-30.00Mua579.800K136.920B7.03355.812920.00Dịch vụ Công nghiệp
1824 MAEDA CORP
1069.001.23%13.00Sức mua mạnh729.800K198.027B7.17148.994224.00Dịch vụ Công nghiệp
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
347.000.58%2.00Mua37.000K10.003B-60.22512.00Dịch vụ Công nghiệp
1852 ASANUMA CORP
4530.000.22%10.00Mua40.400K36.521B6.85661.541427.00Dịch vụ Công nghiệp
1860 TODA CORP
738.001.79%13.00Mua1.121M226.293B7.6496.615296.00Dịch vụ Công nghiệp
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
820.001.49%12.00Mua58.800K35.590B8.4497.181109.00Dịch vụ Công nghiệp
1881 NIPPO CORPORATION
2402.001.26%30.00Mua220.800K286.046B11.05217.446087.00Dịch vụ Công nghiệp
1883 MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO
2688.000.30%8.00Mua359.600K225.610B11.98224.302511.00Dịch vụ Công nghiệp
1890 TOYO CONSTRUCTION CO
535.000.56%3.00Mua535.500K50.300B7.9966.951564.00Dịch vụ Công nghiệp
1899 FUKUDA CORP
5250.003.75%190.00Mua40.200K46.410B8.54615.112026.00Dịch vụ Công nghiệp
1906 HOSODA CORP
121.005.22%6.00Mua116.400K2.268B-38.42229.00Khách hàng Lâu năm
1909 NIPPON DRY-CHEMICAL CO LTD
1700.001.43%24.00Mua81.600K12.038B9.04188.02830.00Sản xuất Chế tạo
1911 SUMITOMO FORESTRY CO
1644.001.04%17.00Sức mua mạnh604.000K298.246B9.58171.5419159.00Khách hàng Lâu năm
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
426.00-1.84%-8.00Mua195.900K11.381B19.4721.88409.00Dịch vụ Công nghiệp
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3439.000.91%31.00Mua3.690M2283.670B9.01381.6144947.00Tài chính
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
1154.001.23%14.00Mua32.600K26.919B8.93129.211055.00Dịch vụ Công nghiệp
1934 YURTEC CORPORATION
721.002.71%19.00Mua113.300K51.561B8.9280.874846.00Dịch vụ Công nghiệp
1939 YONDENKO CORP
2885.001.02%29.00Sức mua mạnh14.600K22.623B9.35308.462459.00Dịch vụ Công nghiệp
1944 KINDEN CORPORATION
1705.001.07%18.00Sức mua mạnh465.000K369.901B11.81144.3510867.00Dịch vụ Công nghiệp
1946 TOENEC CORP
3890.001.83%70.00Mua30.400K72.709B8.09480.646096.00Dịch vụ Công nghiệp
1948 KODENSHA CO LTD
5380.00-0.37%-20.00Mua4.200K9.542B4.981080.07651.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất