Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Nhật

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1301 KYOKUYO CO LTD
2757.002.53%68.00Mua139.800K29.828B13.52198.912264.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1376 KANEKO SEEDS CO
1437.0019.95%239.00Sức mua mạnh30.500K16.785B11.93100.45671.00Công nghiệp Chế biến
1377 SAKATA SEED CORP
3350.007.03%220.00Mua186.700K149.403B21.89142.982454.00Công nghiệp Chế biến
1379 HOKUTO CORP
1961.003.65%69.00Sức mua mạnh197.900K61.274B92.7425.694166.00Công nghiệp Chế biến
1393 UBS ETF SICAV MSCI USA UCITS ETF JDR
29000.00-6.45%-2000.00Bán518Hỗn hợp
1407 WEST HOLDINGS CORP
1369.004.58%60.00Sức mua mạnh251.700K43.519B8.11161.49371.00Công ty dịch vụ công cộng
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
4290.005.54%225.00Mua300.900K230.923B26.53153.25855.00Dịch vụ Công nghiệp
1420 SANYO HOMES CORPORATION
710.002.31%16.00Mua105.900K8.755B9.8870.28760.00Khách hàng Lâu năm
1429 NIPPON AQUA CO LTD
631.001.61%10.00Mua288.200K20.379B15.7339.50Dịch vụ Công nghiệp
1515 NITTETSU MINING CO
4645.005.33%235.00Sức mua mạnh49.100K38.645B8.09545.321836.00Khoáng sản phi năng lượng
1627 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
6600.004.93%310.00Mua479Hỗn hợp
1689 WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LTD NATURAL GAS
2.000.00%0.00Bán584.200KHỗn hợp
1695 WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LTD WHEAT
73.00-3.95%-3.00Mua75.600KHỗn hợp
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
510.003.24%16.00Mua226.600K19.739B16.5730.35550.00Dịch vụ Công nghiệp
1777 KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO. LTD.
472.002.61%12.00Sức mua mạnh8005.647B4.21109.21364.00Sản xuất Chế tạo
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
734.005.01%35.00Mua65.100K4.675B33.0321.16156.00Dịch vụ Công nghiệp
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
708.002.76%19.00Mua78.000K21.609B7.9586.66772.00Dịch vụ Công nghiệp
1835 TOTETSU KOGYO CO
2994.002.53%74.00Mua138.100K103.070B10.50278.061835.00Dịch vụ Công nghiệp
1848 FUJI P.S CORPORATION
524.005.43%27.00Mua33.700K9.287B12.2240.68420.00Dịch vụ Công nghiệp
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2770.002.97%80.00Sức mua mạnh21.000K17.292B14.58184.521009.00Dịch vụ Công nghiệp
1867 UEKI CORP
2575.003.37%84.00Mua10.600K8.522B5.52451.62950.00Dịch vụ Công nghiệp
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
805.00-3.71%-31.00Sức mua mạnh199.700K34.939B7.52111.241109.00Dịch vụ Công nghiệp
1879 SHINNIHON CORP
861.004.11%34.00Mua133.200K50.335B5.14160.91538.00Dịch vụ Công nghiệp
1884 NIPPON ROAD CO LTD
7300.0010.11%670.00Sức mua mạnh32.500K64.167B8.85749.141911.00Dịch vụ Công nghiệp
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
873.001.87%16.00Mua299.400K35.177B6.89124.37907.00Dịch vụ Công nghiệp
1899 FUKUDA CORP
4645.0011.79%490.00Sức mua mạnh28.900K41.067B6.71619.362094.00Dịch vụ Công nghiệp
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
393.003.69%14.00Sức mua mạnh136.000K10.500B33.4011.35409.00Dịch vụ Công nghiệp
1921 TOMOE CORPORATION
354.005.99%20.00Mua144.400K14.011B7.7842.92426.00Dịch vụ Công nghiệp
1934 YURTEC CORPORATION
641.005.78%35.00Mua200.900K45.840B9.1466.274846.00Dịch vụ Công nghiệp
1939 YONDENKO CORP
2612.0011.24%264.00Mua17.400K20.482B11.03212.832459.00Dịch vụ Công nghiệp
1945 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
838.008.97%69.00Mua44.100K28.505B7.02109.471455.00Dịch vụ Công nghiệp
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
2223.004.27%91.00Sức mua mạnh194.100K136.653B12.00177.664446.00Dịch vụ Công nghiệp
1952 SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO
2299.0011.33%234.00Mua96.900K53.807B14.11148.261588.00Sản xuất Chế tạo
1954 NIPPON KOEI CO
3150.006.35%188.00Mua58.600K47.298B9.82301.545497.00Dịch vụ Công nghiệp
1959 KYUDENKO CORP
3035.005.90%169.00Mua305.600K215.018B7.14401.139862.00Dịch vụ Công nghiệp
1968 TAIHEI DENGYO KAISHA
2521.005.88%140.00Mua80.700K47.867B11.84201.141942.00Dịch vụ Công nghiệp
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
4400.0011.25%445.00Sức mua mạnh414.800K218.416B22.09179.007743.00Dịch vụ Công nghệ
1975 ASAHI KOGYOSHA CO
3300.000.76%25.00Mua17.800K21.073B8.27395.89958.00Dịch vụ Công nghiệp
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
825.006.31%49.00Mua373.100K42.392B8.9586.68641.00Dịch vụ Công nghiệp
1979 TAIKISHA LTD
3405.008.10%255.00Mua147.400K116.003B8.56368.204829.00Sản xuất Chế tạo
1980 DAI-DAN CO LTD
3015.007.10%200.00Sức mua mạnh93.100K66.227B9.33301.631600.00Dịch vụ Công nghiệp
1982 HIBIYA ENGINEERING
2140.007.38%147.00Mua97.000K51.350B14.47139.48920.00Dịch vụ Công nghiệp
2001 NIPPON FLOUR MILLS CO
1716.002.33%39.00Mua468.300K131.560B17.42110.403687.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
1925.007.00%126.00Mua2.079M572.198B22.2081.116760.00Công nghiệp Chế biến
2003 NITTO FUJI FLOUR MILLING CO
6180.001.81%110.00Mua5.700K28.296B7.83774.89754.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2004 SHOWA SANGYO CO
3265.001.87%60.00Sức mua mạnh132.700K101.609B13.45258.452376.00Công nghiệp Chế biến
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
900.005.51%47.00Sức mua mạnh89.900K20.946B19.7043.29Công nghiệp Chế biến
2109 MITSUI SUGAR CO
2222.006.21%130.00Mua159.800K57.109B12.01174.201201.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
2175.005.69%117.00Sức mua mạnh46.100K48.021B23.3688.09480.00Công nghiệp Chế biến
2175 SMS CO LTD
2047.00-4.75%-102.00Bán656.400K178.206B43.2949.912438.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
2201 MORINAGA & CO
4540.005.46%235.00Mua388.100K228.371B15.73273.752717.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2204 NAKAMURAYA CO LTD
4115.002.88%115.00Mua35.700K24.531B181.6222.02788.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2207 MEITO SANGYO CO
1420.001.72%24.00Mua39.200K23.991B36.2838.47528.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2208 BOURBON CORP
1787.001.48%26.00Mua3.900K42.932B22.9876.634258.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2209 IMURAYA GROUP CO LTD
1874.000.16%3.00Mua55.500K24.521B78.2723.90944.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2215 FIRST BAKING CO
952.002.81%26.00Mua14.600K6.591B-79.58Hàng tiêu dùng không lâu bền
2217 MOROZOFF LIMITED
5250.003.35%170.00Sức mua mạnh17.500K18.460B16.46308.58Hàng tiêu dùng không lâu bền
2220 KAMEDA SEIKA CO
4990.003.63%175.00Mua62.300K105.210B22.12217.653197.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2224 COMO CO LTD
2520.000.04%1.00Mua14.000K8.756B36.4369.16225.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2229 CALBEE INC
2984.005.82%164.00Mua753.600K398.888B19.75142.823763.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2264 MORINAGA MILK INDUSTRY CO
4035.005.77%220.00Mua500.100K199.650B12.42307.856157.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2267 YAKULT HONSHA CO
6620.004.25%270.00Sức mua mạnh1.228M1060.580B28.00226.7627279.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2269 MEIJI HOLDINGS CO LTD
7660.003.51%260.00Sức mua mạnh1.224M1111.240B20.47361.4917608.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2270 MEGMILK SNOW BRAND CO.LTD
2487.004.72%112.00Mua236.800K168.358B14.05169.085105.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2281 PRIMA MEAT PACKERS
2498.004.74%113.00Sức mua mạnh159.200K125.523B13.63175.013337.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2288 MARUDAI FOOD CO
2197.007.12%146.00Sức mua mạnh127.500K55.857B29.0170.712023.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2293 TAKIZAWA HAM CO
3145.001.78%55.00Sức mua mạnh1.500K6.459B-37.72390.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2296 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC
671.003.55%23.00Mua1.584M198.321B16.9338.298107.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5430.002.26%120.00Mua586.200K549.707B21.51246.8637417.00Dịch vụ Thương mại
2384 SBS HOLDINGS INC
1795.005.71%97.00Mua115.400K71.293B11.09153.067124.00Dịch vụ Thương mại
2487 CDG CO.LTD
1396.000.58%8.00Mua6.100K7.890B37.2937.25224.00Dịch vụ Thương mại
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2280.003.38%74.50Mua4.624M1980.700B32.4468.33Hàng tiêu dùng không lâu bền
2526 NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF JPX-NIKKEI400(ETF)
12850.00-7.69%-1070.00Bán12Hỗn hợp
2533 OENON HOLDINGS INC
409.004.60%18.00Sức mua mạnh244.800K24.638B21.4018.27906.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2540 YOMEISHU SEIZO CO
2017.002.44%48.00Mua27.000K27.732B32.7760.09271.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2562 NIKKO ASSET MGMT LISTED IDX FD US EQTY(DOW AVG)CNY HEDGE
1932.006.04%110.00248.650KHỗn hợp
2593 ITO EN LTD
5660.007.60%400.00Sức mua mạnh477.400K733.002B44.09119.558269.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2594 KEY COFFEE INC
2433.001.84%44.00Mua264.100K52.079B57.2041.771176.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2597 UNICAFE INC
941.003.75%34.00Mua23.100K12.470B-9.84248.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2602 NISSHIN OILLIO GROUP LTD
3750.005.19%185.00Mua196.500K126.068B12.83277.832786.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2607 FUJI OIL HOLDINGS INC
2707.005.09%131.00Mua448.900K232.687B15.17169.835963.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
4030.001.00%40.00Mua14.800K37.075B16.53241.32461.00Công nghiệp Chế biến
2613 J-OIL MILLS INC
4760.006.49%290.00Mua94.300K78.333B12.14368.241289.00Công nghiệp Chế biến
2651 LAWSON INC
6060.005.39%310.00Sức mua mạnh637.800K606.378B21.96262.0310395.00Bán Lẻ
2659 SAN-A CO LTD
4730.004.65%210.00Sức mua mạnh117.100K151.186B18.38245.941607.00Bán Lẻ
2664 CAWACHI LIMITED
2560.007.83%186.00Sức mua mạnh258.900K57.081B26.1890.992553.00Bán Lẻ
2678 ASKUL CORP
3535.0010.47%335.00Mua550.300K180.410B47.7767.313477.00Bán Lẻ
2681 GEO HOLDINGS CORP
1360.001.95%26.00Sức mua mạnh429.200K57.663B9.65138.514390.00Bán Lẻ
2698 CAN DO CO LTD
1700.000.59%10.00Mua72.500K27.060B83.0420.42627.00Bán Lẻ
2705 OOTOYA HOLDINGS CO LTD
2185.001.25%27.00Mua55.700K15.831B-46.29660.00Dịch vụ Khách hàng
2733 ARATA CORPORATION
4745.005.56%250.00Sức mua mạnh107.100K81.415B11.09428.243016.00Dịch vụ Phân phối
2734 SALA CORPORATION
550.001.29%7.00Mua239.200K34.176B6.9777.924037.00Công ty dịch vụ công cộng
2742 HALOWS CO LTD
2831.009.43%244.00Sức mua mạnh35.500K55.890B16.58156.601091.00Bán Lẻ
2796 PHARMARISE HOLDINGS CORPORATION
665.005.39%34.00Sức mua mạnh28.800K6.305B9.1877.451455.00Bán Lẻ
2802 AJINOMOTO CO INC
1962.005.80%107.50Sức mua mạnh3.332M1075.550B32.8356.4934504.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2804 BULL DOG SAUCE CO
1160.00-0.85%-10.00Mua53.400K15.558B23.4149.99302.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2809 KEWPIE CORP
2228.005.19%110.00Mua715.500K318.697B16.20130.7215452.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2810 HOUSE FOODS GROUP INC
3605.003.74%130.00Mua551.800K363.203B25.75134.966066.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2811 KAGOME CO LTD
2858.003.97%109.00Sức mua mạnh509.500K253.919B23.96114.862599.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2812 YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO
1058.008.62%84.00Sức mua mạnh44.500K12.979B46.0121.17214.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2818 PIETRO CO LTD
1671.001.27%21.00Sức mua mạnh13.100K10.191B60.4627.29227.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2831 HAGOROMO FOODS
2740.000.00%0.00Sức mua mạnh6.900K25.786B16.65164.56703.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2871 NICHIREI CORP
2948.007.24%199.00Mua1.830M392.754B17.73155.0615710.00Công nghiệp Chế biến
2874 YOKOHAMA REITO CO
969.007.67%69.00Mua277.700K56.794B16.2855.281657.00Dịch vụ Thương mại
2875 TOYO SUISAN KAISHA
5360.006.77%340.00Mua854.900K547.409B24.47205.124732.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2877 NITTOBEST CORP
900.000.00%0.00Sức mua mạnh2.000K10.888B23.0639.031332.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2894 ISHII FOOD CO LTD
210.00-1.87%-4.00Bán54.400K3.544B-10.66333.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD.
9440.006.55%580.00Sức mua mạnh845.800K983.333B45.79194.8312539.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2899 NAGATANIEN HOLDINGS CO LTD
2370.002.91%67.00Sức mua mạnh64.600K41.896B56.0641.082506.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2904 ICHIMASA KAMABOKO CO
923.000.44%4.00Mua22.600K17.010B20.8644.05970.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2908 FUJICCO CO LTD
2041.002.87%57.00Sức mua mạnh162.200K61.104B14.18140.011099.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2915 KENKO MAYONNAISE CO
2204.005.86%122.00Mua103.300K36.312B13.34156.111007.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2922 NATORI CO LTD
1785.00-0.56%-10.00Mua165.500K22.460B24.0774.56855.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3024 CREATE CORPORATION
688.001.03%7.00Mua11.100K2.679B11.7358.06514.00Sản xuất Chế tạo
3034 QOL HOLDINGS CO LTD
1337.005.86%74.00Mua247.700K50.357B13.0896.555070.00Bán Lẻ
3079 DVX INC.
970.004.64%43.00Sức mua mạnh71.200K9.969B10.4488.82302.00Dịch vụ Phân phối
3094 SUPER VALUE CO LTD
484.009.01%40.00Mua10.400K3.065B-163.78478.00Bán Lẻ
3098 COCOKARA FINE INC
5670.009.04%470.00Mua158.100K136.197B14.40361.156277.00Bán Lẻ
3141 WELCIA HOLDINGS CO LTD
7760.009.60%680.00Sức mua mạnh829.000K810.303B36.53194.008936.00Bán Lẻ
3151 VITAL KSK HOLDINGS INC
1153.002.95%33.00Sức mua mạnh213.900K63.366B13.5696.133627.00Dịch vụ Phân phối
3153 YASHIMA DENKI CO LTD
894.006.18%52.00Sức mua mạnh64.900K19.303B13.7061.481037.00Dịch vụ Phân phối
3154 MEDIUS HLDG CO LTD
800.002.30%18.00Mua38.800K17.431B127.866.141680.00Dịch vụ Phân phối
3159 MARUZEN CHI HOLDINGS CO LTD
375.000.81%3.00Mua85.900K34.706B16.5822.44Dịch vụ Phân phối
3160 OOMITSU CO.LTD
628.009.98%57.00Mua32.800K8.322B24.3923.41537.00Dịch vụ Phân phối
3166 OCHI HLDG CO LTD
1561.004.07%61.00Mua113.900K20.326B13.08114.671258.00Dịch vụ Phân phối
3167 TOKAI HLDGS CORP
1002.006.03%57.00Mua1.195M131.220B13.8968.034001.00Công ty dịch vụ công cộng
3182 OISIX RA DAICHI INC
1580.0010.57%151.00Mua691.100K54.218B89.4516.15735.00Bán Lẻ
3191 JOYFUL HONDA CO LTD
1305.009.48%113.00Mua337.400K90.392B12.2697.232309.00Bán Lẻ
3201 JAPAN WOOL TEXTILE CO
951.006.97%62.00Mua249.400K69.132B9.9189.695096.00Công nghiệp Chế biến
3202 DAITOBO CO LTD
167.003.73%6.00Mua18.929M4.992B15.3210.57109.00Khoáng sản phi năng lượng
3222 UNITED SUPER MARKETS HLDGS INC
986.004.45%42.00Sức mua mạnh486.400K126.468B51.0818.507284.00Bán Lẻ
3232 MIE KOTSU GROUP HOLDINGS INC
569.003.45%19.00Mua1.041M56.505B11.2548.883451.00Tài chính
3284 HOOSIERS HOLDINGS
659.00-0.30%-2.00Mua603.300K37.561B10.4463.55724.00Tài chính
3291 IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD
1567.005.59%83.00Mua953.600K451.893B7.09209.228561.00Khách hàng Lâu năm
3302 TEIKOKU SEN-I CO
2150.005.50%112.00Mua122.700K56.491B12.84162.02Công nghiệp Chế biến
3349 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
25340.005.72%1370.00Mua159.400K501.721B25.04957.144240.00Bán Lẻ
3361 TOELL CO.LTD
810.0010.35%76.00Sức mua mạnh35.000K16.060B14.2851.40520.00Công ty dịch vụ công cộng
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
1750.003.49%59.00Sức mua mạnh42.200K22.951B17.6098.22607.00Dịch vụ Công nghệ
3388 MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD
1448.008.79%117.00Mua29.700K16.605B6.10218.35681.00Công nghệ Điện tử
3391 TSURUHA HOLDINGS INC
14200.006.13%820.00Sức mua mạnh398.900K686.955B22.63593.058834.00Bán Lẻ
3392 DELICA FOODS HOLDINGS CO LTD
681.002.25%15.00Mua30.800K10.047B19.5434.08492.00Dịch vụ Phân phối
3396 FELISSIMO CORPORATION
996.003.11%30.00Mua14.800K6.922B14.0468.78388.00Bán Lẻ
3408 SAKAI OVEX CO LTD
1932.005.52%101.00Mua43.700K11.873B4.83381.541040.00Công nghiệp Chế biến
3409 KITANIHON SPINNING CO
3055.00-0.97%-30.00Mua1.700K3.772B-32.9566.00Công nghiệp Chế biến
3458 CRE INC
1116.004.79%51.00Sức mua mạnh28.900K28.141B40.0426.74218.00Tài chính
3467 AGRATIO URBAN DESIGN INC
496.002.06%10.00Mua75.100K2.828B17.0428.7576.00Khách hàng Lâu năm
3512 NIPPON FELT CO
493.004.23%20.00Sức mua mạnh66.000K9.409B22.9420.62628.00Công nghiệp Chế biến
3539 JM HOLDINGS CO LTD
2192.007.24%148.00Sức mua mạnh69.500K58.436B17.62116.001157.00Bán Lẻ
3553 KYOWA LEATHER CLOTH CO
751.006.83%48.00Mua30.800K18.398B11.1762.941410.00Sản xuất Chế tạo
3571 SOTOH CO LTD
988.001.44%14.00Sức mua mạnh29.800K12.574B89.2710.91712.00Công nghiệp Chế biến
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất