Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
089860 LOTTE RENTAL
44100.00-3.08%-1400.00Sức bán mạnh159.006K1666.850B22.042055.241111.00Tài chính
099390 BRAINZCOMPANY
32050.00-8.69%-3050.00Bán123.106KDịch vụ Công nghệ
111820 G.U.ON
295.00-4.84%-15.00Bán1.014M9.145B-107.2348.00Dịch vụ Công nghệ
111870 KH ELECTRON
887.00-1.55%-14.00Bán268.352K96.492B-458.65Công nghệ Điện tử
129890 ABKO
15850.00-2.76%-450.00Bán33.310K160.286B164.00Khách hàng Lâu năm
139990 AJUSTEEL
20800.00-7.14%-1600.00Bán775.533K592.529BSản xuất Chế tạo
195940 HK INNO.N
58400.00-1.85%-1100.00Bán116.553KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
273640 YM TECH
40500.00-3.57%-1500.0061.928KSản xuất Chế tạo
276730 JEJU BEER COMPANY
2990.00-0.99%-30.00Bán192.733K170.586B110.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
308080 VIGENCELL
45100.00-2.49%-1150.00Bán56.964KCông nghệ Sức khỏe
315640 DEEPNOID
34950.00-4.77%-1750.00Bán65.858KDịch vụ Công nghệ
317240 TS TRILLION
1035.00-1.43%-15.00Sức bán mạnh42.916KHàng tiêu dùng không lâu bền
318410 BBC
16050.00-3.02%-500.00Sức bán mạnh19.181K91.939B12.611320.43Công nghiệp Chế biến
372910 HANCOM LIFECARE
9850.00-0.51%-50.00Bán66.071K273.977BCông nghệ Sức khỏe
376190 LB LUSEM
12750.00-2.67%-350.00Sức bán mạnh41.372K322.260BCông nghệ Điện tử
387310 DAISHINBALANCENO.10 SPAC
2185.00-1.58%-35.00454.350KTài chính
388790 IBKS NO.16 SPAC
2330.00-1.48%-35.00Theo dõi77.151KTài chính
Tải thêm