Viễn thông (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
23.124B
Giá trị vốn hóa thị trường
816.620K
Khối lượng
+0.08%
Thay đổi
−3.26%
Hiệu suất Tháng
+25.10%
Hiệu suất Năm
+12.27%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
ABS ASSECOBS
40.00-1.48%-0.60Mua36.950K1478000.001.337B
CPS CYFRPLSAT
34.060.18%0.06Bán864.612K29448685.5821.783B4.956.87
FMG FMG
20.000.00%0.00Bán00.003.926M-90.1439.88
Tải thêm