Bảo hiểm nhân thọ / Y tế (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
9.800B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.773M
Khối lượng
−1.95%
Thay đổi
−6.19%
Hiệu suất Tháng
+46.92%
Hiệu suất Năm
−5.05%
Hiệu suất YTD
           
PHOE PHOENIX
3820.00-1.95%-76.00Bán1.773M6772974600.009.800B4.977.934410.00
Tải thêm