Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại (Công nghiệp)

171
Cổ phiếu
11.852B
Giá trị vốn hóa thị trường
326.151K
Khối lượng
+0.97%
Tỷ suất Cổ tức
+2.50%
Thay đổi
+5.44%
Hiệu suất Tháng
−2.07%
Hiệu suất Năm
+16.78%
Hiệu suất YTD
          
ABJ SUPREME METALS COR
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh378.000K3.102M-0.03
ADE ADEX MINING INC.
0.01100.00%0.01Mua89.000K6.772M-0.00
ADZN ADVENTUS MINING CORPORATION
0.96-5.88%-0.06Bán38.500K87.835M-0.03
AEC ANFIELD ENERGY INC
0.18-5.26%-0.01Sức bán mạnh34.500K15.619M-0.22
AET AETHON MINERALS CORPORATION
0.124.55%0.01Bán20.000K3.040M-0.15
AFF AFFINITY METALS CORP
0.10-5.00%-0.01Sức mua mạnh40.000K2.369M-0.01
AFM ALPHAMIN RESOURCES CORP.
0.202.50%0.01Bán42.000K173.207M-0.00
AII ALMONTY INDUSTRIES INC
0.912.25%0.02Bán3.635K161.468M-0.01
ALDE ALDEBARAN RESOURCES INC
0.472.17%0.01Bán3.954K36.489M
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.077.69%0.01Mua53.000K3.366M-0.07
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.14-3.45%-0.01Bán48.500K25.633M-0.02
ARG AMERIGO RESOURCES LTD.
0.670.00%0.00Bán86.570K119.236M11.670.06299.00
ARQ ARGO GOLD INC
0.090.00%0.00Bán392.500K3.326M70.310.00
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.10-13.04%-0.01Bán45.000K874.644K0.025.01
ASND ASCENDANT RESOURCES INC
0.340.00%0.00Bán10.500K26.211M-0.08
AUL AURELIUS MINERALS INC
0.020.00%0.00Sức bán mạnh5.000K2.466M-0.03
B BCM RESOURCES CORPORATION
0.07-7.14%-0.01Bán10.200K2.698M-0.01
BANC BANKERS COBALT CORP
0.030.00%0.00Mua60.000K3.297M-0.13
BCFN BLOCKCHAIN FOUNDRY
0.070.00%0.00Bán14.000K5.292M-0.13
BCU BELL COPPER CORPORATION
0.080.00%0.00Sức bán mạnh24.000K5.696M-0.013.00
BER.H BE RESOURCES INC
0.040.00%0.00Bán79.833K854.181K-0.010.00
BLK BLOK TECHNOLOGIES
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh18.888K1.248M-0.03
BNKR BUNKER HILL MINING
0.060.00%0.00Bán13.000K222.771K-2.144.00
BOL BOLD VENTURES INC.
0.010.00%0.00Sức bán mạnh88.000K1.885M-0.00
BOLT PACIFIC RIM COBALT
0.14-3.57%-0.01Bán63.600K8.833M
BRZ BEARING LITHIUM CORP
0.200.00%0.00Bán70.800K12.542M-0.02
BVC.H BAROLO VENTURES CORP
0.270.00%0.00Mua5.714K3.781M-0.20
BXR BLUE RIVER RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Bán200.000K2.876M-0.00
BZ BENZ MINING CORP
0.06-8.33%-0.01Bán28.000K1.447M-0.03
CBK COPPERBANK RESOURC
0.0412.50%0.01Mua301.015K11.485M-0.01
CBLT CBLT INC
0.0320.00%0.01Mua6.000K2.107M27.520.00
CDB CORDOBA MINERALS CORP
0.08-11.11%-0.01Sức bán mạnh51.200K27.006M-0.04
CDC CADILLAC VENTURES INC.
0.01-25.00%-0.01Bán89.000K1.361M-0.002.00
CIM CIM INTERNATIONAL
0.190.00%0.00Bán1.320K1.400M-0.04
CLE CLEAN COMMODITIES CORP
0.030.00%0.00Bán201.000K2.566M-0.01
CLM CRYSTAL LAKE MINING CORP
0.32-1.56%-0.01Sức bán mạnh43.500K32.324M-0.07
CML CANICKEL MINING LIMITED
0.07-6.25%-0.01Bán1.050K2.814M-0.36152.00
CMMC COPPER MOUNTAIN MINING CORP
0.837.79%0.06Mua236.610K144.917M-0.020.00
CO INTERNATIONAL COBA
0.01-25.00%-0.01Bán200.700K3.740M-0.02
COL COPPER NORTH MINING CORP
0.03-25.00%-0.01Bán1.000K2.577M-0.01
COP CORO MINING CORP.
0.100.00%0.00Bán342.750K138.262M-0.04110.00
CRE CRITICAL ELEMENTS LITHIUM CORPORATION
0.460.00%0.00Bán73.010K72.969M-0.03
CS CAPSTONE MINING CORP.
0.610.00%0.00Mua169.312K243.755M6.100.101103.00
DEC DECADE RESOURCES LTD.
0.0320.00%0.01Bán58.400K4.159M-0.03
DLI DESERT LION ENERGY INC
0.110.00%0.00Bán2.350K11.635M-0.29
DST DUNDEE SUSTAINABLE
0.030.00%0.00Bán19.600K9.124M-0.01
ECR CARTIER RESOURCES INC.
0.1412.50%0.01Mua124.500K21.253M-0.03
ECS ECOBALT SOLUTIONS INC
0.250.00%0.00Bán20.561K41.593M-0.1516.00
EDDY EDISON COBALT CORP
0.0511.11%0.01Bán8.000K3.540M-0.01
ELN EL NINO VENTURES INC
0.03-16.67%-0.01Bán4.000K1.540M1.870.01
EMM GIYANI METALS CORP
0.20-12.77%-0.03Mua360.553K19.859M-0.03
ENRG NEW ENERGY METALS CORP
0.250.00%0.00Mua17.250K5.322M-0.79
ERD ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION
0.205.41%0.01Bán324.100K32.211M-0.0222.00
ERO ERO COPPER CORP
20.807.94%1.53Mua722.343K1.638B81.990.251656.00
ETMC E3 METALS CORP
0.473.33%0.01Sức mua mạnh20.500K11.613M
EVX EUROPEAN ELECTRIC METALS INC
0.0610.00%0.01Theo dõi114.380K2.153M-0.12
EXM EXMCEUTICALS INC
1.271.60%0.02Mua29.276K3.431M-0.02
FCC FIRST COBALT CORP
0.150.00%0.00Bán42.000K57.699M-0.08
FMS FOCUS GRAPHITE INC
0.030.00%0.00Bán10.000K11.218M-0.01
FNC FANCAMP EXPLORATION LTD.
0.10-9.52%-0.01Mua11.000K16.165M8.250.01
FOG FOGCHAIN CORP
0.040.00%0.00Sức bán mạnh1.000K4.241M-0.12
FOX FOX RIVER RESOURCE
0.060.00%0.00Bán7.000K2.477M8.800.01
FPC FALCO RESOURCES LTD
0.26-1.92%-0.01Mua158.496K54.048M-0.03
FTJ FORT ST JAMES NICKEL CORP
0.170.00%0.00Bán150.000K2.696M-0.05
FWZ FIREWEED ZINC LTD
0.615.17%0.03Bán48.500K21.867M-0.06
GAR GREEN ARROW RESOURCES INC
0.010.00%0.00Bán30.000K157.544K-0.01
GBR GREAT BEAR RESOURCES LTD
4.013.35%0.13Mua201.947K149.191M-0.13
GCR GESPEG COPPER RESOURCES INC
0.020.00%0.00Sức bán mạnh10.000K1.721M-0.00
GDM GOLDSTAR MINERALS INC
0.050.00%0.00Mua18.000K4.804M-0.01
GIGA GIGA METALS CORPORATION
0.18-7.69%-0.01Bán92.970K10.486M13.180.055.00
GLO GLOBAL ATOMIC CORPORATION
0.462.22%0.01Mua35.261K64.171M6.770.07
GMO GENERAL MOLY, INC.
0.45-8.16%-0.04Mua6.500K63.839M-0.1013.00
GPM GPM METALS INC
0.040.00%0.00Sức bán mạnh47.000K4.409M-0.01
GRAT GRATOMIC INC
0.04-12.50%-0.01Bán14.892K6.787M-0.03
GRE GRAPHITE ENERGY CO
0.41-4.60%-0.02Bán2.540K1.169M-0.13
GTC GETTY COPPER INC.
0.030.00%0.00Mua2.000K3.253M-0.00
GWM GALWAY METALS INC
0.3514.52%0.04Mua51.500K35.822M-0.07
HBM HUDBAY MINERALS INC.
7.223.00%0.21Mua824.336K1.832B45.130.162180.00
HI HIGHLAND COPPER COMPANY INC
0.040.00%0.00Bán3.000K18.917M-0.02
HZ HYBRID MINERALS INC
0.04-18.18%-0.01Sức bán mạnh5.000K1.426M-0.19
IB IBC ADVANCED ALLOYS CORP
0.200.00%0.00Bán4.000K7.767M-0.0875.00
IGO INDEPENDENCE GOLD CORP
0.0718.18%0.01Theo dõi6.000K3.659M-0.04
ILC INTERNATIONAL LITHIUM CORP
0.05-9.09%-0.01Bán27.624K7.293M-0.03
ILI INFINITE LITHIUM CORP
0.06-15.38%-0.01Bán45.000K3.204M-0.02
IMA I-MINERALS INC.
0.09-5.56%-0.01Bán20.000K8.341M-0.05
IRO INTER ROCK MINERALS INC
0.22-8.33%-0.02Sức bán mạnh4.400K4.976M19.210.0340.00
IZ INTERNATIONAL ZEOLITE CORP
0.114.76%0.01Bán5003.848M-0.03
JOR JOURDAN RESOURCES INC
0.030.00%0.00Bán116.000K1.472M-0.02
KAP MINKAP RESOURCES INC
0.030.00%0.00Bán55.166K318.888K-0.07
KAT KATANGA MINING LIMITED
0.341.49%0.01Bán470.904K638.972M-0.494457.00
KBLT COBALT 27 CAPITAL CORP
4.113.01%0.12Mua699.610K340.856M-3.80
KC Cà phê
0.185.71%0.01Bán8.303K11.943M-0.08
KGC KESTREL GOLD INC
0.010.00%0.00Bán36.750K919.263K-0.01
LA LOS ANDES COPPER LIMITED
0.360.00%0.00Sức mua mạnh57.500K97.797M-0.01
LAC LITHIUM AMERICAS CORP
5.161.57%0.08Bán40.951K450.778M-0.4262.00
LBC LIBERO COPPER CORPORATION
0.1219.05%0.02Sức mua mạnh75.000K7.587M-0.01
LEM LEADING EDGE MATERIALS CORP
0.32-4.48%-0.01Mua149.244K31.998M-0.04
LION GLOBAL LI-ION GRAP
0.143.85%0.01Bán43.000K6.356M-0.02
LIT ARGENTINA LITHIUM AND ENERGY CORP
0.06-21.43%-0.01Bán14.000K1.302M-0.352.00
LITH LITHIUM CHILE INC
0.390.00%0.00Bán24.750K39.757M-0.03
LLG MASON GRAPHITE INC
0.34-1.47%-0.01Sức bán mạnh21.900K46.317M7.310.05
LMR LOMIKO METALS INC
0.04-11.11%-0.01Bán3.100K3.000M-0.14
MAI MINERA ALAMOS INC
0.129.09%0.01Mua2.056M40.890M-0.09
MC M2 COBALT CORP
0.190.00%0.00Mua113.100K12.126M-0.05
MCN METRON CAPITAL CORP
0.050.00%0.00Bán6.000K1.381M-0.03
MDD MAG ONE PRODUCTS I
0.105.26%0.01Bán7.534K4.127M-0.03
MFX MINFOCUS EXPLORATION CORP
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh185.000K735.289K-0.14
MIN EXCELSIOR MINING CORP
0.931.09%0.01Mua26.550K219.565M-0.0840.00
ML MILLENNIAL LITHIUM CORP
1.54-2.53%-0.04Bán7.100K131.511M-0.21
MMA MIDNIGHT SUN MINING CORP
0.120.00%0.00Mua48.000K11.097M-0.01
MOON BLUE MOON ZINC CORP
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh7.500K2.574M-0.01
MREY MONTEREY MINERALS
0.070.00%0.00Mua20.000K3.371M-0.08
MVT MAXTECH VENTURES I
0.030.00%0.00Sức bán mạnh4.000K1.697M-0.03
MWX MINEWORX TECHNOLOGIES LTD
0.105.26%0.01Bán36.000K29.547M-0.01
NAN NORTH AMERICAN NICKEL INC
0.010.00%0.00Bán106.000K11.819M-0.000.00
NCF NORTHCLIFF RESOURCES LTD
0.078.33%0.01Bán71.425K10.425M-0.013.00
NCU NEVADA COPPER CORP.
0.362.86%0.01Bán168.514K266.678M-0.0233.00
NED NEW DESTINY MINING CORP.
0.157.14%0.01Mua29.500K2.131M-0.07
NEO NEO PERFORMANCE MATERIALS INC
13.06-0.08%-0.01Mua26.489K512.749M8.901.481819.00
NEXA NEXA RESOURCES SA
13.450.67%0.09Bán1001.816B236.300.066159.00
NGC NORTHERN GRAPHITE CORPORATION
0.14-6.67%-0.01Bán13.418K9.767M-0.01
NI VICTORY NICKEL INC
0.01-25.00%-0.01Bán73.836K1.469M-0.4211.00
NIF.UN NORANDA INCOME FUND
2.560.00%0.00Bán4.522K95.974M-0.78537.00
NMX NEMASKA LITHIUM INC
0.26-1.89%-0.01Sức bán mạnh337.122K224.623M-0.05
NNX NICKEL NORTH EXPLORATION CORP
0.010.00%0.00Bán316.000K1.148M-0.00
NOM NORSEMONT CAPITAL
0.311.64%0.01Bán41.500K4.023M-0.02
NOU NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC
0.250.00%0.00Mua30.500K54.859M-0.05
NRM NORAM VENTURES INC
0.1011.11%0.01Bán27.920K3.289M-0.05
NZC NORZINC LTD
0.1011.11%0.01Mua139.000K33.381M-0.049.00
OM OSISKO METALS INCORPORATED
0.6713.56%0.08Sức mua mạnh321.125K80.414M-0.04
OOR OPUS ONE RESOURCES INC
0.050.00%0.00Mua8.000K3.218M-0.01
OWLI ONE WORLD LITHIUM
0.24-4.00%-0.01Mua92.100K18.590M
PAL PARALLEL MINING CORP
0.01-25.00%-0.01Bán200.000K1.324M-0.02
PE PURE ENERGY MINERALS LIMITED
0.095.88%0.01Mua87.000K16.208M-0.04
PGP POWER GROUP PROJECTS CORP
0.114.76%0.01Mua6001.665M-0.53
PGZ PAN GLOBAL RESOURCES INC.
0.1110.00%0.01Mua2.000K9.429M-0.02
PLAN PROGRESSIVE PLANET SOLUTIONS INC
0.040.00%0.00Bán107.000K2.709M-0.02
PLY PLAYFAIR MINING LTD
0.040.00%0.00Bán61.300K2.466M-0.00
PUC PANCONTINENTAL RESOURCES CORPORATION
0.040.00%0.00Bán93.450K5.769M-0.02
PWM POWER METALS CORP
0.070.00%0.00Bán68.000K7.675M-0.07
QMC QMC QUANTUM MINERALS CORP
0.200.00%0.00Bán21.000K13.345M-0.040.00
QX QX METALS CORP
0.06-20.00%-0.01Sức bán mạnh5.000K1.099M-0.03
RCK ROCK TECH LITHIUM INC
0.7513.64%0.09Mua24.585K23.217M-0.100.00
RM ROUTEMASTER CAPITAL INC
0.04-10.00%-0.01Bán258.000K1.868M-0.20
RNP ROYALTY NORTH PARTNERS LTD
0.14-12.50%-0.02Mua61.500K1.611M2.020.07
S SHERRITT INTL RV
0.180.00%0.00Bán469.851K73.497M-0.366963.00
SCY SCANDIUM INTERNATIONAL MINING CORP
0.13-7.14%-0.01Sức bán mạnh13.000K43.650M-0.014.00
SFR SANDFIRE RESOURCES AMERICA INC
0.1017.65%0.01Sức mua mạnh96.000K81.783M-0.03
SGMA SIGMA LITHIUM RESOURCES CORP
1.852.78%0.05Mua37.100K126.861M-0.78
SKYG SKY GOLD CORP
0.040.00%0.00Mua719.000K3.858M-0.03
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất