Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nam Phi

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
18.100B-0.61%17.309KCông nghiệp Chế biến8
41.430B0.29%207.344KVận chuyển6
9.648B3.64%157.915KCông ty dịch vụ công cộng1
1.313B-3.69%174.500KKhoáng sản phi năng lượng1
566.110M0.99%3.292KHàng tiêu dùng không lâu bền2
153.783B2.86%660.977KBán Lẻ5
5.371B-1.08%34.632KSản xuất Chế tạo1
1947.687B1.31%38.939KHàng tiêu dùng không lâu bền2
447.789M2.13%28.819KCông nghệ Sức khỏe1
275.734M2.43%13.993KDịch vụ Khách hàng1
370.054M2.17%42.493KSản xuất Chế tạo1
51.302B-0.38%106.442KDịch vụ Khách hàng1
16.013B2.52%432.535KDịch vụ Khách hàng2
20.895B1.12%19.958KCông nghiệp Chế biến2
308.990B2.05%390.645KCông nghiệp Chế biến4
36.164B3.12%327.446KNăng lượng Mỏ3
122.831M7.41%494.000KCông nghệ Điện tử1
13.927B2.64%498.125KKhoáng sản phi năng lượng2
7.478B1.75%324.897KCông nghiệp Chế biến3
94.467B3.15%1.884MBán Lẻ2
97.813B1.27%100.793KBán Lẻ2
22.557B-3.37%81Công ty dịch vụ công cộng1
243.932M-3.23%650Sản xuất Chế tạo1
876.775M0.10%303.838KCông nghệ Điện tử2
78.556M5.88%66.000KCông nghệ Điện tử1
1.641B0.07%20.100KDịch vụ Phân phối1
2.828B5.04%242Bán Lẻ1
25.883B1.77%684.296KDịch vụ Công nghiệp8
58.299B1.39%63.706KTài chính5
244.476B3.21%2.528MTài chính20
96.206B2.42%134.827KDịch vụ Phân phối1
129.950B1.71%294.200KBán Lẻ3
106.917B1.33%126.862KHàng tiêu dùng không lâu bền5
20.188B-1.55%18.187KHàng tiêu dùng không lâu bền3
26.059B1.22%231.750KHàng tiêu dùng không lâu bền1
36.369B-0.25%1.505MCông ty dịch vụ công cộng1
504.460M-1.59%232Khách hàng Lâu năm1
97.615B1.10%999.420KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
12.602B5.26%507.169KDịch vụ Khách hàng3
13.840M0.00%89.355KHàng tiêu dùng không lâu bền1
57.185B7.01%387.742KDịch vụ Công nghệ12
3.748B-3.96%359.084KNăng lượng Mỏ1
1049.406B-1.97%104.655KDịch vụ Công nghệ1
101.993B2.27%499.328KTài chính5
220.957B0.87%159.704KTài chính10
25.921B-1.10%150.437KHỗn hợp83
107.034B3.03%230.369KTài chính2
405.696B3.00%2.783MTài chính2
23.876B3.04%257.690KTruyền thông3
8.398B3.40%113.113KVận chuyển3
3.225B-0.18%21.508KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
785.735M-0.22%2.551KSản xuất Chế tạo1
16.835B2.41%65.375KHỗn hợp3
18.468B-0.85%66.216KDịch vụ Thương mại8
60.697B3.48%1.774MTài chính1
2.448B0.00%10.542KNăng lượng Mỏ1
6.996B2.30%21.181KDịch vụ Khách hàng1
4664.200B1.70%352.280KKhoáng sản phi năng lượng16
1.465B-3.81%1.585KVận chuyển1
2736.389B-2.03%160.333KDịch vụ Công nghệ4
1.096B2.45%19.047KDịch vụ Thương mại3
104.109B1.71%129.482KCông nghệ Sức khỏe3
678.215B0.96%735.872KKhoáng sản phi năng lượng14
27.359B2.05%73.485KTài chính1
3.246B-2.97%3.116KDịch vụ Khách hàng1
207.439B0.11%75.682KCông nghiệp Chế biến2
146.884B1.35%224.470KTài chính13
294.965B2.04%1.113MTài chính30
615.901B2.54%515.101KTài chính4
3.342B1.77%245.017KDịch vụ Khách hàng3
101.410B2.76%456.615KBán Lẻ8
144.027B1.57%104.297KKhoáng sản phi năng lượng3
700.857M1.32%444.395KCông nghệ Điện tử2
4.524B2.42%59.894KCông nghiệp Chế biến3
1264.670B-0.31%215.426KHàng tiêu dùng không lâu bền1
95.507B1.76%108.394KDịch vụ Phân phối11
510.170B1.37%395.640KTruyền thông3
Tải thêm