Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nam Phi

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
3.170B13.280.15%4.639KDịch vụ Thương mại2
13.958B6.170.78%75.515KCông nghiệp Chế biến7
27.814B4.620.23%517.241KVận chuyển5
39.454B26.95-2.98%1.001MCông ty dịch vụ công cộng1
940.524M5.17%56.308KKhoáng sản phi năng lượng1
247.361B3.96-0.35%2.961MBán Lẻ8
2064.096B0.610.40%223.232KHàng tiêu dùng không lâu bền2
266.787M8.60-0.03%38.004KDịch vụ Khách hàng1
50.558B4.78-0.25%657.314KDịch vụ Khách hàng1
21.799B2.351.75%140.215KDịch vụ Khách hàng2
11.117B11.921.03%294.974KCông nghiệp Chế biến1
338.866B7.00-0.26%1.250MCông nghiệp Chế biến2
55.003B12.160.06%542.279KNăng lượng Mỏ4
236.889M0.00-1.82%148.555KCông nghệ Điện tử1
11.561B2.430.38%501.505KKhoáng sản phi năng lượng4
156.684B3.82-0.29%544.279KCông nghiệp Chế biến4
99.392B2.180.46%393.219KBán Lẻ3
28.448B1.59%12.208KCông ty dịch vụ công cộng1
5.640B3.08-0.54%2.536MSản xuất Chế tạo2
875.560M5.120.20%5.313KCông nghệ Điện tử1
50.760M0.00%1.270MCông nghệ Điện tử1
2.781B2.170.26%74.807KDịch vụ Phân phối2
2.629B3.360.00%12Bán Lẻ1
7.796B6.110.53%818.977KKhách hàng Lâu năm1
16.144B1.95-0.48%51.854KDịch vụ Công nghiệp8
25.271B3.190.79%20.089KTài chính4
182.327B2.66-0.23%3.543MTài chính17
166.365B2.640.19%1.346MBán Lẻ3
38.124B4.692.01%359.341KHàng tiêu dùng không lâu bền3
15.988B5.221.11%99.260KHàng tiêu dùng không lâu bền2
24.487B6.231.93%1.091MHàng tiêu dùng không lâu bền1
21.261B4.84-0.63%576.748KBán Lẻ2
120.732B1.040.75%1.649MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
9.291B-0.56%92.327KDịch vụ Khách hàng2
7.612M3.77%1.300KHàng tiêu dùng không lâu bền1
8.491B7.851.36%129.621KCông nghiệp Chế biến1
35.862B10.27-1.71%82.843KDịch vụ Công nghệ8
3.733B1.16%556.139KNăng lượng Mỏ1
571.505B0.252.21%400.574KDịch vụ Công nghệ1
310.827B5.551.68%807.756KTài chính6
257.976B5.971.09%554.044KTài chính10
4.827B9.55-0.02%105.545KHỗn hợp87
105.249B1.310.51%1.408MTài chính2
512.742B5.56-0.78%7.319MTài chính2
16.829B-2.48%1.846MTruyền thông2
14.186B9.54-0.80%536.608KVận chuyển2
809.724M0.000.00%6.660KSản xuất Chế tạo1
8.025M0.00%333.333KHỗn hợp1
45.267B2.18-0.40%989.424KDịch vụ Thương mại8
639.234M5.040.11%6.147KSản xuất Chế tạo1
13.262B0.300.09%16.799KDịch vụ Khách hàng1
72.748B3.280.85%1.073MTài chính2
1.839B0.00%12.753KNăng lượng Mỏ1
4.963B0.991.93%396.931KDịch vụ Khách hàng1
1980.836B6.751.06%688.548KKhoáng sản phi năng lượng19
1.526B10.29-4.38%998Vận chuyển1
1629.212B0.263.14%483.860KDịch vụ Công nghệ5
659.650M10.623.54%100.914KDịch vụ Thương mại2
155.440M0.00%234.542KCông nghệ Sức khỏe1
71.185B2.500.13%690.097KCông nghệ Sức khỏe3
495.807B3.710.07%2.302MKhoáng sản phi năng lượng7
105.991B6.50-3.29%6.546MTài chính1
3.259B5.56-0.33%493.599KDịch vụ Khách hàng1
27.625B5.472.19%2.702MCông nghiệp Chế biến1
122.340B5.58-0.56%791.507KTài chính10
268.226B7.380.38%3.758MTài chính31
612.109B4.72-0.82%1.518MTài chính3
114.927B2.170.10%606.057KDịch vụ Khách hàng3
81.356B3.77-1.39%1.111MBán Lẻ3
223.787B5.83-1.54%1.275MTruyền thông2
2903.200B10.021.86%432.246KKhoáng sản phi năng lượng4
1604.188B6.39-2.64%934.812KHàng tiêu dùng không lâu bền1
1.454B3.299.20%15.383KSản xuất Chế tạo1
1535.643B4.011.42%2.655MDịch vụ Phân phối13
244.601B2.21-2.67%4.072MTruyền thông2
Tải thêm