Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Anh Quốc

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
44.628B3.230.99%881.689KDịch vụ Thương mại27
369.706B1.84-0.61%1.292MCông nghệ Điện tử33
58.563B2.240.98%3.565KCông nghiệp Chế biến17
187.940B3.440.01%36.912KVận chuyển9
55.641B-0.17%168.704KVận chuyển11
9.347B5.881.59%50.911KCông ty dịch vụ công cộng5
6.386B1.74-0.78%2.429KKhoáng sản phi năng lượng2
37.917B3.15-1.83%511.456KHàng tiêu dùng không lâu bền21
126.960B2.081.06%435.828KBán Lẻ20
46.779B1.590.55%3.639MSản xuất Chế tạo23
14.894B1.890.81%1.184KKhách hàng Lâu năm3
282.446B2.170.33%1.495MHàng tiêu dùng không lâu bền17
126.946B1.82-0.13%21.347KHàng tiêu dùng không lâu bền10
118.363B0.010.50%16.107KCông nghệ Sức khỏe71
24.995B2.470.09%1.235MDịch vụ Khách hàng8
52.069B2.963.58%162.052KSản xuất Chế tạo19
71.960B0.34-0.74%821Dịch vụ Khách hàng5
58.701B0.14-0.90%190.531KDịch vụ Khách hàng13
298.977M-0.73%16.608KBán Lẻ1
88.139B1.99-0.06%336Công nghiệp Chế biến11
44.864B3.110.50%86.797KCông nghiệp Chế biến9
196.535B2.481.04%37.087KCông nghiệp Chế biến28
358.199M2.26-0.57%309.238KNăng lượng Mỏ9
1.954B0.761.64%166.585KDịch vụ Thương mại10
36.626B0.170.78%1.848KCông nghệ Điện tử10
68.330B1.051.06%5.353KCông nghệ Điện tử14
116.777B1.900.39%2.762KCông nghệ Điện tử4
47.036B1.270.48%107.938KKhoáng sản phi năng lượng16
75.053M1.62-1.28%58.340KHàng tiêu dùng không lâu bền1
98.607B3.24-0.56%317.861KCông nghiệp Chế biến16
6.165B1.540.34%1.026KDịch vụ Công nghiệp5
306.121B1.700.99%1.937KDịch vụ Công nghệ21
16.756B3.761.74%1.043MBán Lẻ5
86.402B1.031.19%153.059KBán Lẻ5
137.234B2.980.11%1.796KBán Lẻ3
856.675B3.39-2.01%671.186KCông ty dịch vụ công cộng46
199.324B2.020.06%131.440KSản xuất Chế tạo44
73.485B2.01-0.17%2.957KCông nghệ Điện tử18
147.444B1.141.36%129.171KCông nghệ Điện tử41
20.749B0.950.00%53.588KCông nghệ Điện tử18
10.489B1.251.94%4.945KDịch vụ Phân phối10
20.389B3.671.09%4.680KBán Lẻ5
34.260B2.670.63%180.693KKhách hàng Lâu năm13
78.553B1.950.27%125.812KDịch vụ Công nghiệp50
104.067B1.50-0.40%17.236KDịch vụ Công nghiệp8
89.222B2.261.39%189.731KTài chính52
36.145B4.002.36%3.249MTài chính108
132.128B1.14-0.05%779Dịch vụ Thương mại3
750.582M3.85-1.56%23.563KDịch vụ Phân phối6
59.564B3.630.72%8.279MBán Lẻ7
64.897B2.81-0.86%195.488KHàng tiêu dùng không lâu bền4
51.460B2.53-0.22%3.645KHàng tiêu dùng không lâu bền11
226.383B2.44-0.83%47.690KHàng tiêu dùng không lâu bền28
6.081B0.301.85%1.822KKhoáng sản phi năng lượng4
14.842B2.92-1.67%6.631MCông ty dịch vụ công cộng5
306.498M11.13-47.34%12Chính phủ1
12.478B2.290.09%35.171KKhách hàng Lâu năm19
110.870B2.410.06%366.851KBán Lẻ4
75.483B3.970.66%1.422MKhách hàng Lâu năm28
59.634B1.231.40%146.041KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe10
126.430B0.90-3.41%264.961KDịch vụ Khách hàng18
348.477B2.78-1.68%1.612MHàng tiêu dùng không lâu bền20
106.432B2.67-0.22%704Sản xuất Chế tạo3
271.961B2.340.94%29.849KSản xuất Chế tạo63
86.658B1.530.59%6.801KCông nghiệp Chế biến16
376.986B1.340.34%15.468KDịch vụ Công nghệ73
174.099B1.280.42%44.291KTài chính7
678.737B8.721.87%7.881MNăng lượng Mỏ73
88.012B-1.61%78.728KBán Lẻ20
467.759B0.650.43%196.418KDịch vụ Công nghệ42
476.432B2.520.60%62.349KTài chính42
337.525B4.170.26%667.611KTài chính167
147.256B2.531.34%1.180MHỗn hợp2870
177.644B4.581.26%209.845KTài chính12
908.339B4.34-0.20%17.491MTài chính34
14.324B5.43-1.19%22.632MTruyền thông4
269.360B1.002.23%719Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
11.271B3.882.06%30.830KVận chuyển20
131.756B1.130.01%3.426MDịch vụ Phân phối13
947.979B0.830.88%66.734KCông nghệ Sức khỏe70
61.985B1.533.65%433.534KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe16
8.654B3.851.20%696Sản xuất Chế tạo8
58.660M2.80%3.171KHỗn hợp2
225.045B1.510.42%1.614MDịch vụ Thương mại107
8.688B1.960.57%123.762KSản xuất Chế tạo15
487.389B2.20-2.07%43.872KKhách hàng Lâu năm13
35.198B0.28-0.21%26.044KDịch vụ Khách hàng22
146.161B3.281.70%4.465MTài chính12
239.983B5.980.62%2.451KDịch vụ Công nghiệp9
403.720B3.980.64%56.484KNăng lượng Mỏ47
136.579B3.321.26%606Năng lượng Mỏ7
42.878B2.500.99%26.713KDịch vụ Công nghiệp18
131.117B0.500.33%163.064KDịch vụ Khách hàng18
10.589B1.64-0.09%8.232KKhách hàng Lâu năm2
290.558B9.350.18%1.486MKhoáng sản phi năng lượng100
36.900B2.450.52%153.850KVận chuyển11
1029.916B0.270.45%41.157KDịch vụ Công nghệ169
16.754B5.441.48%756.567KDịch vụ Thương mại16
3.036B3.570.93%939.113KCông nghệ Sức khỏe3
1662.984B1.820.05%661.760KCông nghệ Sức khỏe111
1.725B1.131.02%158.983KCông nghệ Sức khỏe17
103.296B2.603.95%332.218KKhoáng sản phi năng lượng105
160.802B1.740.87%197.433KTài chính13
9.388B2.042.64%1.493MDịch vụ Khách hàng10
18.286B1.751.53%11.044KDịch vụ Khách hàng7
9.654B1.370.96%267Công nghiệp Chế biến4
206.263B2.28-0.37%2.173KVận chuyển5
92.699B2.8211.78%448.621KTài chính74
773.131B4.130.71%309.473KTài chính105
120.393B3.13-0.20%10.364KKhách hàng Lâu năm15
367.066B1.880.18%25.153KTài chính51
169.885B1.540.54%658.990KDịch vụ Khách hàng34
1.044B5.60-0.37%1.382KTài chính1
618.429B2.330.24%3.417KCông nghệ Điện tử42
61.138B0.90-0.42%17.007KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
21.771B0.97-2.59%500.940KTài chính6
422.602B1.320.47%22.037KBán Lẻ46
72.973B1.55-1.85%544.906KTruyền thông10
266.232B10.940.21%772.292KKhoáng sản phi năng lượng19
331.857B2.501.47%7.693KCông nghệ Điện tử33
1.439B3.66-1.60%1.916MCông nghiệp Chế biến5
164.670B7.33-0.94%1.814MHàng tiêu dùng không lâu bền6
24.254B3.850.46%17.300KKhách hàng Lâu năm7
62.356B0.511.21%90.079KVận chuyển6
203.690B1.780.10%55.418KSản xuất Chế tạo17
35.985B3.08-0.74%701.455KCông ty dịch vụ công cộng5
241.987B3.31-0.14%9.084MDịch vụ Phân phối37
208.674B2.110.35%9.950MTruyền thông4
Tải thêm