Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Anh Quốc

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
16.605B5.07-0.88%591.860KDịch vụ Thương mại24
—%Công nghiệp
269.514B1.86-0.47%299.495KCông nghệ Điện tử18
4.705B3.280.51%9.308KCông nghiệp Chế biến14
2.358B7.430.08%1.319MVận chuyển4
34.809B1.76-1.59%694.161KVận chuyển8
109.972M0.53-2.49%562.648KCông ty dịch vụ công cộng6
—%Vật liệu cơ bản
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8.911B2.23-0.26%487.459KHàng tiêu dùng không lâu bền5
13.495B0.25-1.34%906.156KBán Lẻ9
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1.783B2.36-2.22%36.772KSản xuất Chế tạo6
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
75.675B2.24-0.02%1.161MHàng tiêu dùng không lâu bền11
32.645B2.41-0.51%64.230KHàng tiêu dùng không lâu bền7
5.446B0.460.11%89.783KCông nghệ Sức khỏe33
5.903B5.58-2.32%4.374MDịch vụ Khách hàng5
27.988B2.78-0.70%36.919KSản xuất Chế tạo14
266.914M0.00-1.09%190.816KDịch vụ Khách hàng1
14.852B3.36-1.71%409.326KDịch vụ Khách hàng10
503.978M4.020.88%17.216KBán Lẻ2
6.325B7.32-0.63%419.337KCông nghiệp Chế biến5
7.467B2.94-0.98%129.801KCông nghiệp Chế biến2
9.264B2.31-0.95%138.704KCông nghiệp Chế biến11
4.721B0.010.38%71.386KNăng lượng Mỏ7
151.767M0.00-2.76%301.574KDịch vụ Thương mại3
—%Công nghệ
80.591M6.911.60%35.533KCông nghệ Điện tử1
31.453B3.03-1.51%7.064KCông nghệ Điện tử1
3.465B3.72-0.02%411Công nghệ Điện tử4
31.389B2.38-0.88%305.748KKhoáng sản phi năng lượng13
513.154M1.38-0.15%14.689KHàng tiêu dùng không lâu bền1
11.388B3.74-0.73%854.491KCông nghiệp Chế biến5
386.685M0.000.43%4.440KDịch vụ Công nghiệp1
1.859B2.98-0.13%27.467KDịch vụ Công nghệ2
19.031B2.95-1.15%865.864KBán Lẻ4
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
—%Tài chính
54.879B5.65-0.32%1.149MCông ty dịch vụ công cộng16
5.570B1.75-0.99%157.759KSản xuất Chế tạo17
1.764B1.44-1.35%175.589KCông nghệ Điện tử10
43.432B2.05-0.06%52.535KCông nghệ Điện tử25
76.855M1.64-0.13%94.362KDịch vụ Phân phối3
44.509M0.00-1.98%1.942KBán Lẻ1
659.071M1.41-0.61%5.168KKhách hàng Lâu năm3
25.750B1.780.20%83.094KDịch vụ Công nghiệp25
1.558B3.020.68%97.188KDịch vụ Công nghiệp7
—%Công nghiệp
16.989B2.88-5.32%1.040MTài chính30
30.598B2.69-1.25%1.816MTài chính56
721.551M1.092.24%45.375KDịch vụ Thương mại3
527.158M2.74-0.32%13.094KDịch vụ Phân phối2
60.706B3.60-4.51%3.420MBán Lẻ12
21.059B1.87-1.02%216.001KHàng tiêu dùng không lâu bền2
5.539B2.39-2.46%14.989KHàng tiêu dùng không lâu bền5
25.964B1.26-1.42%91.835KHàng tiêu dùng không lâu bền13
17.292B5.59-3.47%1.107MCông ty dịch vụ công cộng4
—%Công nghiệp
—%Chăm sóc sức khỏe
—%Công nghiệp
—%Công nghiệp
—%Tài chính
1.385B2.620.14%323.900KKhách hàng Lâu năm8
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4.516B5.06-0.89%1.397MBán Lẻ1
42.867B5.30-0.70%833.775KKhách hàng Lâu năm21
10.715B1.48-1.12%186.827KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
35.262B3.77-1.02%130.686KDịch vụ Khách hàng10
162.115B3.07-0.58%448.161KHàng tiêu dùng không lâu bền10
137.313B2.28-0.43%13.825KSản xuất Chế tạo6
14.215B1.96-1.28%157.528KSản xuất Chế tạo21
2.611B3.45-1.11%114.214KCông nghiệp Chế biến13
107.322B4.36-3.33%37.721KDịch vụ Công nghệ52
47.567B1.96-0.06%40.653KTài chính4
862.671B5.79-0.60%1.770MNăng lượng Mỏ23
16.719B0.000.61%519.065KBán Lẻ7
16.461B0.69-0.57%399.378KDịch vụ Công nghệ34
52.725B1.88-0.51%171.164KTài chính27
95.994B4.10-0.63%591.004KTài chính154
—%Tài chính
111.178B2.35-0.67%195.899KHỗn hợp2457
12.318B5.16-0.67%414.519KTài chính6
320.077B5.79-1.28%10.422MTài chính11
20.742B7.38-1.49%5.471MTruyền thông2
3.134B3.27-0.68%2.804KVận chuyển6
2.359B1.50-0.26%52.179KDịch vụ Phân phối3
20.502B1.72-0.69%560.919KCông nghệ Sức khỏe21
155.555M1.68-0.33%11.825KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
538.582M2.380.13%1.071MSản xuất Chế tạo5
81.921M4.10-0.72%52.606KHỗn hợp3
106.062B1.98-0.77%462.801KDịch vụ Thương mại73
5.916B3.45-0.72%153.514KSản xuất Chế tạo8
196.319B2.92-0.68%10.548KKhách hàng Lâu năm6
3.653B4.800.10%734.239KDịch vụ Khách hàng13
72.387B4.99-0.38%2.475MTài chính6
—%Tài chính
—%Công ty dịch vụ công cộng
1.008M0.000.00%16.038KSản xuất Chế tạo1
4.586M0.000.68%5.781MDịch vụ Công nghiệp1
37.290B7.92-0.12%1.096MNăng lượng Mỏ90
106.493B0.39-0.68%64.049KNăng lượng Mỏ5
44.081B5.46-17.94%66.596KDịch vụ Công nghiệp13
11.938B4.16-1.60%407.650KDịch vụ Khách hàng14
7.214M0.0013.45%657.611KKhách hàng Lâu năm1
233.001B6.19-1.38%1.944MKhoáng sản phi năng lượng55
11.251B4.79-1.01%218.110KVận chuyển12
24.167B3.12-1.61%349.781KDịch vụ Công nghệ45
—%Vật liệu cơ bản
8.112B3.21-1.79%482.408KDịch vụ Thương mại17
—%Chăm sóc sức khỏe
4.882B1.51-0.09%110.255KCông nghệ Sức khỏe3
183.814B3.72-0.28%1.101MCông nghệ Sức khỏe13
5.574B0.96-0.85%122.720KCông nghệ Sức khỏe16
—%Công nghệ
26.957B3.09-0.06%644.426KKhoáng sản phi năng lượng65
12.916B5.91-0.62%550.877KTài chính6
16.840B2.66-1.15%513.504KDịch vụ Khách hàng10
2.251B3.24-0.75%27.556KDịch vụ Khách hàng2
8.101B4.31-2.18%362.674KCông nghiệp Chế biến2
1.128B9.910.00%538.603KVận chuyển1
26.651B2.98-0.18%94.468KTài chính43
67.701B3.78-0.44%540.703KTài chính56
8.724B1.750.81%253.559KKhách hàng Lâu năm10
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
154.563B3.37-0.13%690.087KTài chính25
—%Năng lượng
46.096B2.05-0.59%531.307KDịch vụ Khách hàng18
649.070M0.30-0.37%417.080KCông nghệ Điện tử5
1.854B1.15-5.78%206.592KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
—%Vật liệu cơ bản
3.163B2.56-0.71%143.675KTài chính2
15.250B3.55-0.75%335.126KBán Lẻ23
53.260B0.64-0.01%11.388KTruyền thông14
34.995B12.90-0.50%222.591KKhoáng sản phi năng lượng16
552.369B2.510.46%2.747KCông nghệ Điện tử12
1.114B1.80-0.68%329.671KCông nghiệp Chế biến4
84.636B7.79-1.24%777.357KHàng tiêu dùng không lâu bền2
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
344.275M4.150.00%2.445KVận chuyển2
126.214M6.533.27%66.370KSản xuất Chế tạo2
15.290B4.51-0.81%403.978KCông ty dịch vụ công cộng3
38.471B2.24-1.34%187.785KDịch vụ Phân phối23
52.976B4.56-1.04%7.181MTruyền thông5
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất