Ngân hàng (Công nghiệp)

149
Cổ phiếu
6014.264B
Giá trị vốn hóa thị trường
40.695K
Khối lượng
+3.40%
Tỷ suất Cổ tức
−0.57%
Thay đổi
+2.50%
Hiệu suất Tháng
+10.47%
Hiệu suất Năm
+23.69%
Hiệu suất YTD
          
04Q NORDEA BANK ABP
6.54-1.33%-0.09Bán026.438B20.910.3129469.00
04Q NORDEA BANK ABP REGISTERED SHARES O.N.
6.50-0.81%-0.05Bán7026.313B20.910.3129469.00
1HI 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01
25.40-0.78%-0.20Mua03.371B13.801.872200.00
3ZS TRISTATE CAPITAL HLDGS
21.600.00%0.00Mua0639.627M12.391.82219.00
5WD WALKER+ DUNLOP INC.DL-,01
59.500.00%0.00Mua01.845B12.145.03723.00
6GAA GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1
7.30-1.35%-0.10Mua08.536B9.790.0468892.00
6GAA GRUPO AVAL ACCIONES Y VAL.SA REG.PRF.SHS(SP.ADRS)/20 KP 1
7.25-1.36%-0.10Mua08.241B9.790.0468892.00
AB5 ASSOC. BANC-CORP DL-,01
19.400.00%0.00Mua03.109B11.311.744655.00
ARL AAREAL BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
27.05-0.70%-0.19Bán1.630K1.634B7.633.582816.00
ARL AAREAL BANK AG
27.08-0.95%-0.26Bán1.450K1.634B7.633.582816.00
ARL AAREAL BANK AG
27.07-0.81%-0.22Bán127.042K1.634B7.633.582816.00
BB4 AXOS FINANCIAL INC. REGISTERED SHARES DL -,01
25.80-1.53%-0.40Bán01.598B11.272.321007.00
BB4 AXOS FINANCIAL DL-,01
26.200.77%0.20Mua01.609B11.272.341007.00
BBVA BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4
4.70-1.26%-0.06Bán031.527B6.650.72126017.00
BBVA BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4
4.74-0.42%-0.02Bán031.527B6.650.72126017.00
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACC.NOM.(SPONS.ADRS)/1 EO 0,49
4.70-1.26%-0.06Bán031.527B6.650.72126017.00
BCY BARCLAYS PLC REGISTERED SHARES LS 0,25
1.96-1.63%-0.03Mua034.277B17.020.1283500.00
BCY BARCLAYS PLC LS 0,25
1.96-0.66%-0.01Mua033.738B17.020.1283500.00
BCY BARCLAYS PLC LS 0,25
1.97-2.24%-0.05Mua22.071K32.937B17.020.1283500.00
BDSB BANCO DE SABADELL S.A. ACCIONES NOM. SERIE A EO -,125
0.980.14%0.00Bán05.548B6.510.1524997.00
BDSB BCO DE SABADELL A EO-,125
1.002.06%0.02Mua1.000K5.548B6.510.1524997.00
BNP BNP PARIBAS INH. EO 2
51.100.71%0.36Mua2.248K63.342B8.286.13202000.00
BNP BNP PARIBAS INH. EO 2
51.170.71%0.36Mua1.612K63.342B8.286.13202000.00
BNP BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2
50.76-0.14%-0.07Mua1.124K63.342B8.286.13202000.00
BOY BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0,49
4.70-1.63%-0.08Bán1.000K31.527B6.650.72126017.00
BOY BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4.74-0.45%-0.02Bán37.134K31.527B6.650.72126017.00
BOY BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
4.70-0.46%-0.02Bán1.500K31.527B6.650.72126017.00
BSD2 BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM. EO 0,50
3.52-1.21%-0.04Bán059.022B4.430.85201017.00
BSD2 BCO SANTANDER N.EO0,5
3.54-0.52%-0.02Bán36.424K59.022B4.430.85201017.00
BSD2 BCO SANTANDER N.EO0,5
3.55-0.41%-0.01Bán208.363K59.022B4.430.85201017.00
BVXB ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. REG. PFD. SHS (ADRS)/1 O.N.
7.35-1.34%-0.10Sức bán mạnh50078.009B13.860.5896764.00
BVXB ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
7.40-1.33%-0.10Sức bán mạnh074.775B13.860.5696764.00
BZLA BANCO DO BRASIL ADR 1
9.701.04%0.10Sức bán mạnh027.700B7.881.2696168.00
BZLA BANCO DO BRASIL S.A. REG. SHARES (SP. ADRS)/1 O.N.
9.700.52%0.05Sức bán mạnh028.898B7.881.3296168.00
CA3 COMERICA INC. DL 5
62.500.81%0.50Mua09.040B8.797.227573.00
CA3 COMERICA INC. REGISTERED SHARES DL 5
62.500.00%0.00Mua08.976B8.797.177573.00
CB5 COMMERCE BANCSHS INC. DL5
59.500.00%0.00Mua06.386B17.513.414873.00
CBK COMMERZBANK AG
5.08-1.83%-0.10Bán68.433K6.430B8.050.6448557.00
CBK COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.05-2.32%-0.12Bán64.499K6.430B8.050.6448557.00
CBK COMMERZBANK AG
5.08-0.97%-0.05Bán9.690M6.430B8.050.6448557.00
CFZ CULLEN/FROST BANKE.DL-,01
84.500.60%0.50Mua05.298B13.326.444370.00
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
117.70-0.10%-0.12Mua305371.361B12.859.24257444.00
CMC JPMORGAN CHASE DL 1
117.700.02%0.02Mua3.319K371.902B12.859.25257444.00
CMC JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1
116.82-0.90%-1.06Mua181368.756B12.859.17257444.00
COM COMDIRECT BANK AG
12.30-0.16%-0.02Bán96.236K1.740B39.840.311163.00
COM COMDIRECT BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
12.20-0.33%-0.04Theo dõi4.339K1.740B39.840.311163.00
COM COMDIRECT BANK AG
12.340.82%0.10Bán1.076K1.740B39.840.311163.00
CRIN UNICREDIT
12.33-1.25%-0.16Mua1.436K27.640B84836.00
CRIN UNICREDIT
12.35-0.34%-0.04Mua21.974K27.640B84836.00
CRIN UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. O.N.
12.31-0.31%-0.04Mua57427.640B84836.00
DBK DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N.
6.56-0.49%-0.03Bán75.068K13.608B-2.1989958.00
DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
6.56-0.74%-0.05Bán69.002K13.608B-2.1989958.00
DBK DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
6.600.17%0.01Sức bán mạnh10.491M13.608B-2.1989958.00
EBO ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
32.63-0.18%-0.06Mua1.378K13.345B8.154.0146907.00
EBO ERSTE GROUP BANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
32.50-0.43%-0.14Mua013.345B8.154.0146907.00
EBO ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
32.57-0.88%-0.29Mua15013.345B8.154.0146907.00
F8B PACWEST BANCORP. DL-,01
34.00-2.30%-0.80Bán04.154B10.113.481833.00
FC6A FIRST CITIZ.BCSHS A DL1
466.000.43%2.00Sức mua mạnh05.005B13.1435.476301.00
FI5 FIRST FINL BANCORP
21.400.94%0.20Mua02.150B11.521.892131.00
FL2P FLAGSTAR BANC. DL-,001
32.80-0.61%-0.20Bán01.879B9.853.414171.00
FM5 FIRST MERCHANTS CORP. REGISTERED SHARES O.N.
36.80-0.54%-0.20Mua02.044B12.872.861702.00
FN2 F.N.B. CORP. DL -,01
11.300.89%0.10Mua03.679B10.541.083880.00
FPB BANC OF CALIFORNIA
13.301.53%0.20Sức mua mạnh0676.175M-0.03719.00
FPB BANC OF CALIFORNIA INC. REGISTERED SHARES DL-,01
13.300.00%0.00Sức mua mạnh0671.431M-0.03719.00
FT2 FIRST HORIZON NAT.DL-,625
14.600.69%0.10Mua04.586B12.481.195577.00
GLC GLACIER BANCORP DL-,01
39.200.51%0.20Mua03.614B18.422.132802.00
HBC1 HSBC HLDGS PLC DL-,50
6.77-0.13%-0.01Bán18.039K133.824B11.490.57237412.00
HBC1 HSBC HLDGS PLC DL-,50
6.73-0.55%-0.04Bán2.219K137.077B11.490.58237412.00
HBC1 HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50
6.71-1.13%-0.08Bán3.050K139.268B11.490.59237412.00
HH1 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33
37.001.09%0.40Mua03.350B10.733.443933.00
HH1 HANCOCK WHITNEY CORP. REGISTERED SHARES DL 3,33
37.001.09%0.40Mua03.326B10.733.423933.00
HU3 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01
13.300.00%0.00Mua013.789B11.581.1715659.00
HU3 HUNTINGTON BANCSHARES INC. REGISTERED SHARES DL-,01
13.300.00%0.00Mua013.693B11.581.1615659.00
IES INTESA SANPAOLO
2.350.09%0.00Mua40.915K43.255B8.920.2689397.00
IES INTESA SANPAOLO
2.34-0.89%-0.02Mua4.200K43.255B8.920.2689397.00
IES INTESA SANPAOLO S.P.A. AZIONI NOM. O.N.
2.340.28%0.01Mua043.255B8.920.2689397.00
INN1 ING GROEP NV EO -,01
10.36-1.76%-0.19Mua11.270K41.033B9.331.1353981.00
INN1 ING GROEP N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,01
10.36-1.58%-0.17Mua6.635K41.033B9.331.1353981.00
INN1 ING GROEP NV EO -,01
10.39-1.48%-0.16Mua88.616K41.033B9.331.1353981.00
INNA ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24
10.400.00%0.00Mua041.033B9.331.1353981.00
INNA ING GROEP N.V. AAND.OP NAAM (SP.ADRS)/1EO-,24
10.20-1.92%-0.20Mua041.033B9.331.1353981.00
INNA ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24
10.50-3.67%-0.40Bán6.360K41.033B9.331.1353981.00
LLD LLOYDS BANKING GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,10
0.69-2.71%-0.02Mua048.512B11.110.0664928.00
LLD LLOYDS BKG GRP LS-,10
0.68-1.50%-0.01Mua90.207K46.616B11.110.0664928.00
LLD LLOYDS BKG GRP LS-,10
0.69-1.18%-0.01Mua17.039K47.749B11.110.0664928.00
MBK MERKUR BANK KGAA .O.N.
9.55-1.04%-0.10Bán060.090M13.690.70180.00
MBK MERKUR BANK KGAA .O.N.
9.55-0.52%-0.05Mua060.090M13.690.70180.00
MBK MERKUR BANK KGAA INHABER-AKTIEN O.N.
9.45-0.53%-0.05Bán060.090M13.690.70180.00
ME1 BANCA MEDIOLANUM S.P.A. AZIONI NOM. O.N.
8.773.06%0.26Mua06.430B24.140.372887.00
ME1 BANCA MEDIOLANUM NOM.
8.69-1.25%-0.11Mua06.430B24.140.372887.00
ME9 MEDIOBCA EO 0,50
10.25-0.82%-0.09Bán5008.954B10.610.974805.00
ME9 MEDIOBANCA - BCA CRED.FIN. SPAAZIONI NOM. EO 0,50
10.09-2.09%-0.21Bán1.220K8.954B10.610.974805.00
NB9 NATIONAL BK HLDGS A DL-01
31.400.64%0.20Mua0989.316M13.992.271155.00
NCB BANK AMERICA DL 0,01
29.66-0.03%-0.01Mua804269.135B12.152.48209000.00
NCB BANK AMERICA DL 0,01
29.57-0.32%-0.10Mua528268.743B12.152.48209000.00
NCB BANK OF AMERICA CORP. REGISTERED SHARES DL 0,01
29.61-0.37%-0.11Mua0266.858B12.152.46209000.00
NWT WELLS FARGO & CO. REGISTERED SHARES DL 1,666
48.45-0.65%-0.32Mua360205.567B11.654.20261400.00
NWT WELLS FARGO + CO.DL 1,666
48.65-0.01%-0.01Mua260207.020B11.654.23261400.00
NWT WELLS FARGO + CO.DL 1,666
48.55-0.46%-0.23Mua70207.321B11.654.24261400.00
OFP OFG BANCORP. DL 1
18.60-1.59%-0.30Bán0983.000M14.911.301392.00
OLWN FIRST BANCORP. REGISTERED SHARES NEW DL 1
9.402.17%0.20Mua02.039B9.860.952643.00
OLWN FIRST BANCORP. NEW DL 1
9.400.00%0.00Bán02.053B9.860.962643.00
ON1 OLD NATL BANCORP. IND.
16.501.23%0.20Mua02.793B13.201.252892.00
PBB DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
13.290.08%0.01Mua10.194K1.787B10.451.32750.00
PBB DT.PFANDBRIEFBK AG
13.32-0.89%-0.12Mua4.560K1.787B10.451.32750.00
PBB DT.PFANDBRIEFBK AG
13.390.75%0.10Mua647.863K1.787B10.451.32750.00
PCZ PROCREDIT HLDG AG NA EO 5
7.55-2.58%-0.20Mua25456.463M7.501.032971.00
PCZ PROCREDIT HLDG AG NA EO 5
7.60-0.65%-0.05Mua0456.463M7.501.032971.00
PCZ PROCREDIT HOLDING AG & CO.KGAANAMENS-AKTIEN EO 5
7.500.00%0.00Mua0456.463M7.501.032971.00
PIV BK OF HAWAII DL 2
80.000.00%0.00Mua03.250B16.484.932122.00
PP4A POPULAR INC. REGISTERED SHARES NEW DL 6
49.802.05%1.00Mua04.753B8.415.858474.00
PP4A POPULAR INC. NEW DL 6
49.400.41%0.20Bán04.786B8.415.898474.00
PPY PROSPERITY BANCSHS DL 1
62.000.00%0.00Bán05.895B14.544.303036.00
QB7 QUIRIN PRIVATBK O.N.
1.580.00%0.00Bán071.197M15.100.11221.00
QB7 QUIRIN PRIVATBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
1.560.00%0.00Bán071.197M15.100.11221.00
QB7 QUIRIN PRIVATBK O.N.
1.62-1.22%-0.02Mua1.000K71.197M15.100.11221.00
RAW RAIFFEISEN BK INTL INH.
21.691.93%0.41Bán07.180B7.902.7747181.00
RAW RAIFFEISEN BANK INTL AG INHABER-AKTIEN O.N.
21.56-1.10%-0.24Bán07.180B7.902.7747181.00
RAW RAIFFEISEN BK INTL INH.
21.68-0.78%-0.17Bán1007.180B7.902.7747181.00
RN6 RENASANT CORP. DL 5
31.400.00%0.00Bán01.814B11.802.692359.00
RN7 REGIONS FINANCIAL DL-,01
14.80-0.67%-0.10Mua014.498B11.331.3319969.00
RYS1 ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1
2.60-1.22%-0.03Mua77030.876B13.410.1965700.00
RYS1 ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THEREGISTERED SHARES LS 1
2.59-1.52%-0.04Mua031.370B13.410.1965700.00
RYS1 ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1
2.62-0.08%-0.00Mua1.872K30.143B13.410.1965700.00
SBNC SBERBANK ADR REGS/4 RL3
13.46-0.88%-0.12Mua3.950K70.530B5.920.55277618.00
SBNC SBERBANK ADR REGS/4 RL3
13.560.44%0.06Mua1.080K73.501B5.920.58277618.00
SBNC SBERBANK OF RUSSIA PJSC REG.SHS (SP.ADR'S)/4 RL 3
13.52-0.88%-0.12Mua1.900K72.895B5.920.57277618.00
SGE STE GENERALE INH. EO 1,25
27.98-1.48%-0.42Mua1.898K23.671B9.113.11149022.00
SGE STE GENERALE INH. EO 1,25
28.32-0.19%-0.06Mua12.792K23.671B9.113.11149022.00
SGE SOCIETE GENERALE S.A. ACTIONS PORT. EO 1,25
28.25-0.55%-0.15Mua023.671B9.113.11149022.00
SN91 SIMMONS FIRST NTL A -,01
22.601.80%0.40Mua02.182B9.832.312654.00
TRVC CITIGROUP INC. DL -,01
64.69-3.33%-2.23Bán1.000K147.449B9.786.94199000.00
TRVC CITIGROUP INC. DL -,01
66.97-0.27%-0.18Mua11147.234B9.786.93199000.00
TRVC CITIGROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01
66.79-1.05%-0.71Mua300146.201B9.786.88199000.00
TT4 TRUSTMARK CORP.
31.00-0.64%-0.20Bán02.021B14.812.132856.00
UB5 U.S. BANCORP REGISTERED SHARES DL -,01
53.53-0.28%-0.15Mua083.730B13.693.9273333.00
UB5 U.S. BANCORP DL-,01
53.530.11%0.06Sức bán mạnh084.445B13.693.9673333.00
UB5 U.S. BANCORP DL-,01
53.33-0.17%-0.09Mua084.322B13.693.9573333.00
UBK UMWELTBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.
10.00-1.48%-0.15Bán530312.270M153.00
UBK UMWELTBANK AG O.N.
10.05-0.50%-0.05Mua10.200K312.270M153.00
UBK UMWELTBANK AG O.N.
9.90-2.94%-0.30Bán25.739K312.270M153.00
UCBN UTD COMMUNITY BANKS DL 1
28.200.00%0.00Mua02.238B13.812.052319.00
UMB UMB FINL CORP. DL 1
59.000.00%0.00Bán02.889B15.883.733573.00
UNK UTD BANKSHS INC. DL 2,50
34.200.00%0.00Bán03.495B14.902.322230.00
VNB VALLEY NATL BANCORP
10.600.00%0.00Mua03.561B11.810.913192.00
XCA CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
12.500.00%0.00Mua1236.208B10.041.2573346.00
XCA CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
12.49-1.11%-0.14Mua40036.208B10.041.2573346.00
XCA CREDIT AGRICOLE S.A. ACTIONS PORT. EO 3
12.560.00%0.00Mua036.208B10.041.2573346.00
XCP1 CENTRAL PACIFIC FINL
26.400.00%0.00Mua0758.034M14.431.86773.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất