Phần mềm (Công nghiệp)

106
Cổ phiếu
3923.883B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.245K
Khối lượng
+1.36%
Tỷ suất Cổ tức
+0.19%
Thay đổi
+0.29%
Hiệu suất Tháng
+27.46%
Hiệu suất Năm
+38.84%
Hiệu suất YTD
          
19S SABRE CORP. REGISTERED SHARES DL-,01
21.49-0.35%-0.07Mua05.821B30.900.698860.00
19S SABRE CORP. DL -,01
21.450.35%0.07Mua05.781B31.180.688860.00
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
14.54-0.06%-0.01Mua33119.676B-0.712884.00
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
14.570.37%0.05Mua5.057K19.757B-0.722884.00
1SI SNAP INC. REGISTERED SHARES A DL -,00001
14.550.66%0.10Mua30019.762B-0.722884.00
3PQA MIX TELEMATICS LTD. REGIST. SHS (SPON.ADRS)25 O.N.
12.680.79%0.10Bán0311.296M20.070.031078.00
3PQA MIX TELEMATICS SP.ADR 25
12.840.72%0.09Bán0303.766M20.070.031078.00
A6T ARTEC TECHNOLOGIES O.N.
3.960.25%0.01Bán09.542M247.110.0227.00
A6T ARTEC TECHNOLOGIES O.N.
4.061.00%0.04Bán2349.542M247.110.0227.00
A6T ARTEC TECHNOLOGIES AG INHABER-AKTIEN O.N.
3.96-1.25%-0.05Bán09.542M247.110.0227.00
AOF ATOSS SOFTWARE AG
127.00-0.78%-1.00Bán0509.001M41.983.05484.00
AOF ATOSS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
124.50-1.97%-2.50Bán0509.001M41.983.05484.00
AOF ATOSS SOFTWARE AG
125.50-1.95%-2.50Bán416509.001M41.983.05484.00
BNK BLACKBAUD INC. DL-,001
84.950.84%0.71Sức mua mạnh04.128B172.570.493353.00
BNK BLACKBAUD INC. REGISTERED SHARES DL -,001
85.470.80%0.68Sức mua mạnh04.112B169.250.503353.00
C2G CDK GLOBAL INC. REGISTERED SHARES DL -,10
40.41-0.53%-0.21Sức bán mạnh04.886B24.801.648500.00
C2G CDK GLOBAL INC. DL -,10
40.34-0.69%-0.28Sức bán mạnh04.795B24.731.618500.00
CLIQ CLIQ DIGITAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.132.40%0.05Bán013.421M6.390.3584.00
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
2.132.40%0.05Sức bán mạnh80013.421M6.390.3584.00
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
2.170.93%0.02Sức bán mạnh2.250K13.421M6.390.3584.00
COP COMPUGROUP MED.SE O.N.
52.350.48%0.25Bán592.578B28.871.825000.00
COP COMPUGROUP MED.SE O.N.
52.600.38%0.20Bán47.553K2.578B28.871.825000.00
COP COMPUGROUP MEDICAL SE INHABER-AKTIEN O.N.
52.600.10%0.05Bán9662.578B28.871.825000.00
CTX CITRIX SYSTEMS DL-,001
82.90-0.41%-0.34Bán010.690B26.263.338200.00
CTX CITRIX SYSTEMS INC. REGISTERED SHARES DL -,001
83.05-0.04%-0.03Bán010.850B26.243.388200.00
CYR CYAN AG O.N.
18.70-7.54%-1.52Bán1.283K195.491M-0.630.00
CYR CYAN AG INHABER-AKTIEN O.N.
18.80-6.47%-1.30Bán950195.491M-0.630.00
CYR CYAN AG O.N.
18.78-6.08%-1.22Bán111.274K195.491M-0.630.00
ESY EASY SOFTWARE AG
7.280.00%0.00Mua048.315M-0.17372.00
ESY EASY SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.28-0.82%-0.06Mua048.315M-0.17372.00
ESY EASY SOFTWARE AG
7.38-1.60%-0.12Mua60048.315M-0.17372.00
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.2212.82%0.03Bán10.400K79.178M-0.30270.00
FBEN FYBER N.V. NAMENSAKTIEN EO -,10
0.2020.94%0.04Bán079.178M-0.30270.00
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.20-11.11%-0.03Bán65079.178M-0.30270.00
GFT GFT TECHNOLOGIES SE
6.731.05%0.07Sức bán mạnh6.166K175.331M12.250.544892.00
GFT GFT TECHNOLOGIES SE INHABER-AKTIEN O.N.
6.660.00%0.00Sức bán mạnh0175.331M12.250.544892.00
GFT GFT TECHNOLOGIES SE
6.64-0.15%-0.01Sức bán mạnh0175.331M12.250.544892.00
GKS GK SOFTWARE INH O.N.
65.40-0.30%-0.20Sức bán mạnh0130.034M-1.151223.00
GKS GK SOFTWARE INH O.N.
65.00-2.99%-2.00Sức bán mạnh1.184K130.034M-1.151223.00
GKS GK SOFTWARE SE INHABER-AKTIEN O.N.
65.00-0.91%-0.60Bán0130.034M-1.151223.00
ISR ISRA VISION O.N.
32.500.12%0.04Bán20.854K711.343M29.281.11800.00
ISR ISRA VISION O.N.
32.48-0.49%-0.16Bán32711.343M29.281.11800.00
ISR ISRA VISION AG INHABER-AKTIEN O.N.
32.500.12%0.04Bán135711.343M29.281.11800.00
IVU IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.
8.501.19%0.10Bán6.097K148.841M24.260.35588.00
IVU IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.
8.420.24%0.02Bán0148.841M24.260.35588.00
IVU IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG INHABER-AKTIEN O.N.
8.500.00%0.00Bán0148.841M24.260.35588.00
IVX INVISION AG
18.50-1.60%-0.30Mua2.000K42.018M-0.01110.00
IVX INVISION AG INHABER-AKTIEN O.N.
18.501.09%0.20Mua042.018M-0.01110.00
IVX INVISION AG
18.500.00%0.00Mua042.018M-0.01110.00
IXX INIT INNOVATION O.N.
20.100.50%0.10Mua1.188K202.050M27.950.72857.00
IXX INIT INNOVATION O.N.
20.10-0.50%-0.10Sức mua mạnh5.674K202.050M27.950.72857.00
IXX INIT INNOV.IN TRAFFIC SYST.SE INHABER-AKTIEN O.N.
19.85-1.24%-0.25Sức mua mạnh120202.050M27.950.72857.00
M7Q8 MICRO FOCUS INTL SP.ADR N
17.10-1.16%-0.20Bán05.865B-1.9613879.00
M7Q8 MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC REG.SHS (SP.ADRS NEW)/1 O.N.
17.30-0.57%-0.10Bán226.431B-2.1513879.00
MGK MAGIC SOFTWARE ENT.IS-,01
7.86-0.27%-0.02Mua0391.919M22.510.362000.00
MGK MAGIC SOFTW. ENTERPRISES LTD. REGISTERED SHARES IS -,01
8.150.80%0.07Sức mua mạnh0399.382M22.590.362000.00
MSF MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625
125.220.22%0.28Mua1.224K947.563B29.164.30144000.00
MSF MICROSOFT DL-,00000625
125.120.69%0.86Mua11.007K931.705B28.684.30144000.00
MSF MICROSOFT DL-,00000625
124.74-0.10%-0.12Sức mua mạnh1.727K932.926B29.164.23144000.00
MUM MENSCH UND MASCH.O.N.
30.70-1.29%-0.40Bán0505.367M36.960.84930.00
MUM MENSCH UND MASCH.O.N.
30.10-2.59%-0.80Bán6.299K505.367M36.960.84930.00
MUM MENSCH U. MASCHINE SOFTWARE SEINHABER-AKTIEN O.N.
30.10-2.59%-0.80Bán0505.367M36.960.84930.00
NEM NEMETSCHEK SE O.N.
47.860.80%0.38Bán74.910K5.484B65.710.722776.00
NEM NEMETSCHEK SE O.N.
47.880.88%0.42Bán05.484B65.710.722776.00
NEM NEMETSCHEK SE INHABER-AKTIEN O.N.
47.900.76%0.36Bán2205.484B65.710.722776.00
NXU NEXUS AG O.N.
30.403.40%1.00Bán0476.099M42.820.711270.00
NXU NEXUS AG O.N.
30.400.33%0.10Bán100476.099M42.820.711270.00
NXU NEXUS AG INHABER-AKTIEN O.N.
30.401.33%0.40Bán0476.099M42.820.711270.00
O5H OPENLIMIT HOLDING AG INHABER-AKTIEN SF -,30
0.300.00%0.00Bán012.215M-0.0449.00
O5H OPENLIMIT HLDG INH. SF-30
0.320.00%0.00Bán012.215M-0.0449.00
O5H OPENLIMIT HLDG INH. SF-30
0.273.79%0.01Bán012.215M-0.0449.00
ORC ORACLE CORP. DL-,01
48.690.34%0.17Bán184158.634B18.562.63136000.00
ORC ORACLE CORP. DL-,01
48.790.04%0.02Bán400160.243B18.462.67136000.00
ORC ORACLE CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
48.48-0.50%-0.24Bán0160.286B18.462.68136000.00
OSP2 USU SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
17.25-0.86%-0.15Mua200184.692M-0.01699.00
OSP2 USU SOFTWARE AG
17.20-1.15%-0.20Mua0184.692M-0.01699.00
OSP2 USU SOFTWARE AG
17.600.28%0.05Mua1.521K184.692M-0.01699.00
PSAN PSI SOFTWARE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
16.651.83%0.30Bán0257.892M24.150.681947.00
PSAN PSI SOFTWARE AG NA O.N.
16.250.31%0.05Bán0257.892M24.150.681947.00
PSAN PSI SOFTWARE AG NA O.N.
16.701.52%0.25Bán10.388K257.892M24.150.681947.00
S3P SAPIENS INTERNATIONAL CORP. BEARER SHARES DL -,01
16.810.89%0.15Sức mua mạnh0822.353M44.120.382378.00
S3P SAPIENS INTL DL-,01
16.690.54%0.09Sức mua mạnh0818.033M44.580.372378.00
SAP SAP SE INHABER-AKTIEN O.N.
108.020.06%0.06Bán882128.890B41.442.6198332.00
SAP SAP SE O.N.
107.96-0.02%-0.02Bán536.691K128.890B41.442.6198332.00
SAP SAP SE O.N.
107.840.00%0.00Bán615128.890B41.442.6198332.00
SFD1 SOFTLINE AG O.N.
6.452.38%0.15Bán70010.801M-0.27190.00
SFD1 SOFTLINE AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.404.07%0.25Bán010.801M-0.27190.00
SFD1 SOFTLINE AG O.N.
6.200.00%0.00Bán010.801M-0.27190.00
SJJ SERVICEWARE SE INHABER-AKTIEN O.N.
14.850.88%0.13Bán0156.660M-0.29408.00
SJJ SERVICEWARE SE INH O.N.
14.950.67%0.10Sức bán mạnh68156.660M-0.29408.00
SJJ SERVICEWARE SE INH O.N.
14.85-0.46%-0.07Bán984156.660M-0.29408.00
SYM SYMANTEC CORP. DL-,01
21.480.07%0.01Mua013.012B288.430.0711900.00
SYM SYMANTEC CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
21.460.47%0.10Mua013.028B284.310.0711900.00
UMD UMT UTD MOB.TECHN.AG
0.34-1.18%-0.00Bán10.041K7.986M13.190.031.00
UMD UMT UTD MOB.TECHN.AG
0.34-2.32%-0.01Sức bán mạnh07.986M13.190.031.00
UMD UMT UTD MOBILITY TECHNOLOGY AGINHABER-AKTIEN O.N.
0.352.93%0.01Sức bán mạnh07.986M13.190.031.00
W9C CONSTELLATION SOFTWARE
847.20-0.33%-2.80Mua017.706B49.5516.8619000.00
W9C CONSTELLATION SOFTWARE INC. REGISTERED SHARES O.N.
849.500.01%0.10Mua018.004B49.5517.1519000.00
WGSA SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01
40.73-1.15%-0.47Bán010.128B37.181.1322600.00
WGSA SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS REGISTERED SHARES DL -,01
40.73-0.61%-0.25Bán010.286B37.181.1422600.00
YSN SECUNET SECURITY AG O.N.
114.500.44%0.50Bán57747.227M36.133.20624.00
YSN SECUNET SECURITY AG O.N.
114.50-0.87%-1.00Bán213747.227M36.133.20624.00
YSN SECUNET SECURITY NETWORKS AG INHABER-AKTIEN O.N.
113.50-0.87%-1.00Bán0747.227M36.133.20624.00
ZSOL SOLUTIANCE AG
2.060.00%0.00Bán010.569M33.00
ZSOL SOLUTIANCE AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.100.00%0.00Sức bán mạnh010.569M33.00
ZSOL SOLUTIANCE AG
2.120.00%0.00Sức bán mạnh010.569M33.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất