Phần mềm (Công nghiệp)

88
Cổ phiếu
3839.583B
Giá trị vốn hóa thị trường
37.642K
Khối lượng
+1.39%
Tỷ suất Cổ tức
+0.09%
Thay đổi
+5.26%
Hiệu suất Tháng
+33.17%
Hiệu suất Năm
+35.44%
Hiệu suất YTD
          
19S SABRE CORP. REGISTERED SHARES DL-,01
19.39-2.21%-0.44Mua05.475B22.400.908860.00
19S SABRE CORP. DL -,01
19.48-1.67%-0.33Mua05.453B22.400.898860.00
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
13.270.53%0.07Mua1.780K16.069B-0.792884.00
1SI SNAP INC. REGISTERED SHARES A DL -,00001
13.263.71%0.47Mua2.000K16.133B-0.792884.00
1SI SNAP INC. CL.A DL-,00001
13.220.95%0.12Mua9.387K16.224B-0.802884.00
A6T ARTEC TECHNOLOGIES O.N.
4.480.00%0.00Bán011.848M278.760.0227.00
A6T ARTEC TECHNOLOGIES O.N.
4.580.88%0.04Mua011.848M278.760.0227.00
A6T ARTEC TECHNOLOGIES AG INHABER-AKTIEN O.N.
4.480.22%0.01Bán011.848M278.760.0227.00
AOF ATOSS SOFTWARE AG
131.000.77%1.00Mua0522.919M46.662.82465.00
AOF ATOSS SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
131.500.77%1.00Mua0522.919M46.662.82465.00
AOF ATOSS SOFTWARE AG
133.001.14%1.50Mua263522.919M46.662.82465.00
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
2.30-1.71%-0.04Bán1.672K14.225M6.770.3584.00
CLIQ CLIQ DIGITAL AG O.N.
2.19-2.23%-0.05Bán014.225M6.770.3584.00
CLIQ CLIQ DIGITAL AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.272.71%0.06Bán014.225M6.770.3584.00
COP COMPUGROUP MED.SE O.N.
68.05-0.87%-0.60Mua2553.376B34.532.025000.00
COP COMPUGROUP MEDICAL SE INHABER-AKTIEN O.N.
68.05-0.95%-0.65Mua03.376B34.532.025000.00
COP COMPUGROUP MED.SE O.N.
68.10-0.73%-0.50Mua18.562K3.376B34.532.025000.00
CYR CYAN AG O.N.
26.50-1.49%-0.40Bán2.674K239.032M-0.630.00
CYR CYAN AG INHABER-AKTIEN O.N.
26.50-0.75%-0.20Bán0239.032M-0.630.00
CYR CYAN AG O.N.
26.70-1.11%-0.30Sức bán mạnh0239.032M-0.630.00
ESY EASY SOFTWARE AG
5.70-2.06%-0.12Bán037.493M35.800.16300.00
ESY EASY SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
5.720.35%0.02Theo dõi037.493M35.800.16300.00
ESY EASY SOFTWARE AG
5.72-1.72%-0.10Bán4037.493M35.800.16300.00
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.271.89%0.01Mua10.004K97.173M-0.30270.00
FBEN FYBER N.V. EO -,10
0.25-3.45%-0.01Mua097.173M-0.30270.00
FBEN FYBER N.V. NAMENSAKTIEN EO -,10
0.26-5.56%-0.01Mua097.173M-0.30270.00
GFT GFT TECHNOLOGIES SE INHABER-AKTIEN O.N.
7.160.28%0.02Bán200189.284M10.520.684910.00
GFT GFT TECHNOLOGIES SE
7.18-0.14%-0.01Bán696189.284M10.520.684910.00
GFT GFT TECHNOLOGIES SE
7.160.85%0.06Bán0189.284M10.520.684910.00
GKS GK SOFTWARE INH O.N.
69.000.00%0.00Bán0133.097M-1.151223.00
GKS GK SOFTWARE SE INHABER-AKTIEN O.N.
69.000.29%0.20Sức bán mạnh0133.097M-1.151223.00
GKS GK SOFTWARE INH O.N.
68.80-0.58%-0.40Sức bán mạnh134133.097M-1.151223.00
ISR ISRA VISION O.N.
35.66-0.22%-0.08Mua12.237K783.222M32.231.11800.00
ISR ISRA VISION AG INHABER-AKTIEN O.N.
35.740.39%0.14Sức mua mạnh740783.222M32.231.11800.00
ISR ISRA VISION O.N.
35.921.81%0.64Sức mua mạnh20783.222M32.231.11800.00
ITU INTUIT INC. REGISTERED SHARES DL -,01
229.85-0.30%-0.70Sức mua mạnh058.676B40.785.648900.00
ITU INTUIT INC. DL-,01
229.00-1.08%-2.50Sức mua mạnh058.442B40.785.628900.00
IVU IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG INHABER-AKTIEN O.N.
8.90-0.67%-0.06Bán750158.764M25.880.35588.00
IVU IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.
8.90-1.33%-0.12Bán3.161K158.764M25.880.35588.00
IVU IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.
8.92-0.45%-0.04Bán5.398K158.764M25.880.35588.00
IVX INVISION AG
14.40-1.37%-0.20Bán033.078M-0.07110.00
IVX INVISION AG
14.50-2.03%-0.30Bán2.770K33.078M-0.07110.00
IVX INVISION AG INHABER-AKTIEN O.N.
14.400.00%0.00Bán033.078M-0.07110.00
IXX INIT INNOVATION O.N.
14.85-0.34%-0.05Mua50149.162M50.590.29838.00
IXX INIT INNOV.IN TRAFFIC SYST.SE INHABER-AKTIEN O.N.
14.950.34%0.05Mua0149.162M50.590.29838.00
IXX INIT INNOVATION O.N.
14.90-1.00%-0.15Bán0149.162M50.590.29838.00
MSF MICROSOFT DL-,00000625
121.040.85%1.02Sức mua mạnh1.165K900.894B29.624.01131000.00
MSF MICROSOFT DL-,00000625
120.920.48%0.58Mua6.500K909.588B29.624.05131000.00
MSF MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625
121.040.33%0.40Mua320904.488B29.624.03131000.00
MUM MENSCH U. MASCHINE SOFTWARE SEINHABER-AKTIEN O.N.
34.700.58%0.20Mua0567.515M48.510.72821.00
MUM MENSCH UND MASCH.O.N.
34.901.16%0.40Mua250567.515M48.510.72821.00
MUM MENSCH UND MASCH.O.N.
34.702.36%0.80Mua4.056K567.515M48.510.72821.00
NEM NEMETSCHEK SE O.N.
136.00-1.73%-2.40Bán05.332B66.912.072648.00
NEM NEMETSCHEK SE INHABER-AKTIEN O.N.
136.00-2.09%-2.90Bán1975.332B66.912.072648.00
NEM NEMETSCHEK SE O.N.
136.00-1.81%-2.50Bán8.184K5.332B66.912.072648.00
NXU NEXUS AG INHABER-AKTIEN O.N.
32.100.94%0.30Sức mua mạnh0507.525M45.640.711270.00
NXU NEXUS AG O.N.
32.20-0.31%-0.10Sức mua mạnh563507.525M45.640.711270.00
NXU NEXUS AG O.N.
32.10-0.31%-0.10Sức mua mạnh0507.525M45.640.711270.00
O5H OPENLIMIT HLDG INH. SF-30
0.340.00%0.00Bán013.742M-0.0449.00
O5H OPENLIMIT HLDG INH. SF-30
0.360.56%0.00Bán013.742M-0.0449.00
O5H OPENLIMIT HOLDING AG INHABER-AKTIEN SF -,30
0.343.64%0.01Bán013.742M-0.0449.00
ORC ORACLE CORP. DL-,01
47.12-1.08%-0.52Bán30162.242B19.852.45137000.00
ORC ORACLE CORP. DL-,01
46.770.02%0.01Bán0160.691B19.852.43137000.00
ORC ORACLE CORP. REGISTERED SHARES DL -,01
47.150.38%0.18Mua0161.332B19.852.44137000.00
OSP2 USU SOFTWARE AG INHABER-AKTIEN O.N.
15.25-0.97%-0.15Mua0162.592M-0.01699.00
OSP2 USU SOFTWARE AG
15.20-1.94%-0.30Mua0162.592M-0.01699.00
OSP2 USU SOFTWARE AG
15.450.65%0.10Mua441162.592M-0.01699.00
PSAN PSI SOFTWARE AG NA O.N.
17.350.00%0.00Mua1.159K272.001M25.530.681931.00
PSAN PSI SOFTWARE AG NA O.N.
17.20-1.15%-0.20Mua0272.001M25.530.681931.00
PSAN PSI SOFTWARE AG NAMENS-AKTIEN O.N.
17.300.58%0.10Mua0272.001M25.530.681931.00
SAP SAP SE INHABER-AKTIEN O.N.
117.700.05%0.06Sức mua mạnh1.716K141.042B43.262.7398659.00
SAP SAP SE O.N.
117.46-0.15%-0.18Sức mua mạnh615141.042B43.262.7398659.00
SAP SAP SE O.N.
117.74-0.36%-0.42Sức mua mạnh279.298K141.042B43.262.7398659.00
SFD1 SOFTLINE AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.900.00%0.00Sức mua mạnh013.715M-0.13190.00
SFD1 SOFTLINE AG O.N.
7.804.00%0.30Sức mua mạnh013.715M-0.13190.00
SFD1 SOFTLINE AG O.N.
8.006.67%0.50Sức mua mạnh88213.715M-0.13190.00
SJJ SERVICEWARE SE INH O.N.
17.90-3.76%-0.70Mua50187.950M-0.21378.00
SJJ SERVICEWARE SE INHABER-AKTIEN O.N.
17.801.14%0.20Mua10187.950M-0.21378.00
SJJ SERVICEWARE SE INH O.N.
17.90-1.65%-0.30Mua11.543K187.950M-0.21378.00
UMD UMT UTD MOBILITY TECHNOLOGY AGINHABER-AKTIEN O.N.
0.502.86%0.01Mua012.214M20.170.031.00
UMD UMT UTD MOB.TECHN.AG
0.51-3.77%-0.02Mua012.214M20.170.031.00
UMD UMT UTD MOB.TECHN.AG
0.524.42%0.02Mua24.182K12.214M20.170.031.00
YSN SECUNET SECURITY AG O.N.
117.00-0.43%-0.50Mua84760.166M42.412.77525.00
YSN SECUNET SECURITY NETWORKS AG INHABER-AKTIEN O.N.
117.001.30%1.50Mua0760.166M42.412.77525.00
YSN SECUNET SECURITY AG O.N.
117.500.43%0.50Mua0760.166M42.412.77525.00
ZSOL SOLUTIANCE AG
2.302.68%0.06Mua09.542M33.00
ZSOL SOLUTIANCE AG INHABER-AKTIEN O.N.
2.300.00%0.00Mua09.542M33.00
ZSOL SOLUTIANCE AG
2.382.59%0.065009.542M33.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất