Chế biến Thức ăn (Công nghiệp)

95
Cổ phiếu
1466.705B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.015M
Khối lượng
+1.13%
Tỷ suất Cổ tức
−0.69%
Thay đổi
+5.69%
Hiệu suất Tháng
+79.31%
Hiệu suất Năm
+59.53%
Hiệu suất YTD
          
000019 SHENZHEN CEREALS H
5.87-3.61%-0.22Sức bán mạnh3.679M6.765B10.130.581096.00
000048 SHENZHEN KONDARL
22.85-3.14%-0.74Bán1.635M9.197B14.201.611556.00
000505 HAINAN JINGLIANG
5.16-3.19%-0.17Sức bán mạnh3.261M3.539B22.830.232990.00
000529 GUANGDONG HOLDINGS
6.701.98%0.13Mua11.301M3.911B18.910.351749.00
000576 JIANGMEN SUGARCANE
7.63-5.33%-0.43Sức bán mạnh3.992M3.379B15.230.50235.00
000639 XIWANG FOODSTUFFS
4.32-2.70%-0.12Bán6.389M4.663B9.890.442107.00
000702 HUNAN ZHENGHONG SC
6.01-1.48%-0.09Bán8.378M1.602B163.720.041152.00
000716 NANFANG BLACK SESA
3.02-3.21%-0.10Sức bán mạnh7.019M2.254B56.560.052630.00
000860 BEIJING SHUNXIN AG
47.660.00%0.00Bán6.900M35.353B40.511.185063.00
000876 NEW HOPE LIUHE CO
22.27-0.58%-0.13Mua53.912M93.891B28.170.7961918.00
000893 DONLINKS INTERNATI
6.38-4.20%-0.28Sức bán mạnh3.411M4.829B141.430.05474.00
000895 HENAN SHUANG INVE
32.70-2.30%-0.77Mua32.809M108.541B20.821.5754046.00
000911 NANNING SUGAR INDU
5.09-1.17%-0.06Sức bán mạnh2.084M1.650B-3.874534.00
000972 CHALKIS HEALTH IND
3.07-1.60%-0.05Sức mua mạnh17.860M2.368B-0.37666.00
002100 TECON BIOLOGY CO L
13.41-0.74%-0.10Mua50.769M14.268B37.720.372744.00
002124 TECH-BANK FOOD CO
13.86-0.93%-0.13Bán53.207M16.072B-0.594397.00
002157 JG/ZHENGBANG TECH
16.13-3.06%-0.51Bán96.525M39.275B199.510.0816465.00
002216 SANQUAN FOOD CO
12.143.58%0.42Mua15.155M9.734B77.870.176844.00
002220 DL TIANBAO GREEN F
1.140.00%0.00Sức bán mạnh7.899M873.787M-0.831368.00
002286 BAOLINGBAO BIOLOGY
5.68-4.86%-0.29Bán1.717M2.097B53.460.111052.00
002321 HENAN HUAYING AGRI
5.77-3.51%-0.21Sức bán mạnh18.590M3.083B29.610.193410.00
002329 ROYAL GROUP CO LTD
3.70-4.39%-0.17Bán5.488M3.099B-0.661730.00
002330 SHANDONG DELISI FO
8.4710.00%0.77Sức mua mạnh26.932M4.252B455.380.022089.00
002481 YAN TAI SHUANG TA
7.603.83%0.28Bán58.990M9.450B49.920.15674.00
002495 GUANGDONG JIALONG
2.83-2.08%-0.06Sức bán mạnh4.130M2.648B94.900.03518.00
002507 CHONGQING FULING Z
24.77-1.31%-0.33Mua22.779M19.552B29.780.832630.00
002515 JINZI HAM CO LTD
5.88-0.34%-0.02Bán23.829M5.518B214.210.03373.00
002557 CHACHA FOOD CO LTD
32.64-2.54%-0.85Mua6.730M16.548B31.191.054756.00
002562 BROTHER ENTERPRISE
4.69-4.87%-0.24Bán11.389M4.199B-0.042202.00
002567 TANGRENSHEN GROUP
9.75-4.88%-0.50Sức bán mạnh38.048M8.080B57.710.177583.00
002570 BEINGMATE CO LTD
6.03-1.47%-0.09Mua7.304M6.045B-0.102264.00
002582 HAOXIANGNI HEALTH
8.28-2.70%-0.23Sức bán mạnh5.524M4.270B27.990.303059.00
002650 JIAJIA FOODSTUFF G
3.67-2.39%-0.09Sức bán mạnh8.803M4.228B36.180.101394.00
002661 KEMEN NOODLE MANUF
12.220.41%0.05Bán3.196M4.037B26.000.473944.00
002695 JIANGXI HUANGSHANG
16.23-2.23%-0.37Mua4.701M8.105B38.270.421675.00
002702 HAIXIN FOODS CO LT
4.08-2.86%-0.12Bán6.133M1.962B95.750.041325.00
002719 MAIQUER GROUP CO L
10.41-2.35%-0.25Bán2.719M1.704B-0.941974.00
002726 SHANDONG LONGDA ME
8.18-0.37%-0.03Sức mua mạnh32.075M8.034B39.490.214649.00
002732 GUANGDONG YANTANG
24.42-3.48%-0.88Mua2.969M3.842B43.610.561422.00
002746 SHANDONG XIANTAN C
16.83-2.04%-0.35Bán11.455M7.804B9.421.795078.00
002770 HENAN KEDI DAIRY C
2.23-3.88%-0.09Bán18.352M2.442B45.410.051565.00
002820 TIANJIN GUIFAXIANG
11.70-0.51%-0.06Sức bán mạnh1.381M2.396B28.990.401034.00
002840 ZHEJIANG HUATONG M
17.24-3.85%-0.69Bán3.326M4.782B32.470.532141.00
002847 YANKERSHOP FOOD CO
36.70-2.39%-0.90Bán995.901K4.712B44.010.832258.00
002852 DAODAOQUAN GRAIN
13.120.85%0.11Theo dõi1.597M3.792B28.320.46700.00
002891 YANTAI CHINA PET F
21.91-1.97%-0.44Mua2.120M3.725B61.400.362525.00
002910 LANZHOU ZHUANGYUAN
11.13-4.71%-0.55Sức bán mạnh3.169M2.122B33.450.34907.00
002946 NEW HOPE DAIRY CO
12.17-4.17%-0.53Sức bán mạnh2.716M10.390B40.980.306777.00
200019 SHENZHEN CEREALS H
3.48-2.52%-0.09Bán71.020K6.765B10.130.581096.00
200505 HAINAN JINGLIANG
2.98-0.67%-0.02Sức bán mạnh50.600K3.539B22.830.232990.00
200992 SHANDONG ZHONGLU O
3.22-2.42%-0.08Bán71.600K773.068M8.180.36944.00
300138 CHENGUANG BIOTECH
6.62-0.90%-0.06Bán2.375M3.389B20.600.321302.00
300146 BY-HEALTH CO LTD
15.84-3.12%-0.51Bán14.334M24.861B20.850.762419.00
300149 QUANTUM HI-TECH (C
14.47-4.05%-0.61Sức bán mạnh3.539M7.232B55.680.262428.00
300268 JOYVIO AGRICULTURE
15.09-2.01%-0.31Bán307.700K2.022B-0.382340.00
300673 PETPAL PET NUTRITI
26.79-3.08%-0.85Bán1.146M3.928B61.940.442972.00
300741 HUABAO FLAVOURS &
30.14-7.32%-2.38Sức bán mạnh3.472M18.563B15.161.991008.00
300765 CSPC INNOVATION PH
34.20-5.00%-1.80Sức bán mạnh2.155M6.840B23.841.431567.00
300791 SIRIO PHARMA CO LT
60.521.58%0.94Bán2.365M4.842B1875.00
600073 SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.LTD
8.63-2.27%-0.20Bán10.161M8.280B24.580.368235.00
600186 LOTUS HEALTH GROUP COMPANY
1.710.59%0.01Mua5.974M1.805B-0.139191.00
600191 BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD.
4.87-4.32%-0.22Sức bán mạnh3.988M2.468B761.980.01504.00
600298 ANGEL YEAST CO.,LTD
30.40-0.98%-0.30Mua5.050M25.299B29.821.038768.00
600300 V V FOOD & BEVERAGE CO.,LTD
2.84-3.40%-0.10Bán13.905M4.819B81.280.042030.00
600305 JIANGSHU HENGSHUN VINEGAR CO.,LTD
14.85-0.07%-0.01Mua27.573M11.644B34.560.432624.00
600419 XINJIANG TIANRUN DAIRY
13.95-0.43%-0.06Mua3.441M2.902B23.770.592036.00
600429 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD.
5.39-0.37%-0.02Bán2.078M8.102B32.890.167847.00
600438 TONGWEI CO.,LTD
12.54-2.87%-0.37Bán15.987M50.124B19.260.6721513.00
600455 BUT'ONE INFORMATION CORPORATION, XI'AN
32.353.92%1.22Mua5.231M1.944B111.420.28562.00
600530 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD
4.83-2.23%-0.11Bán4.535M3.853B-0.64519.00
600597 BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD
11.38-0.70%-0.08Mua16.093M14.033B36.090.3212765.00
600695 SHANGHAI GREENCOURT INVESTMENT GROUP
5.07-3.43%-0.18Sức bán mạnh4.016M2.727B29.790.1847.00
600701 HARBIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD.
1.65-2.94%-0.05Bán4.690M1.759B-4.311783.00
600737 COFCO TUNHE SUGAR CO.,LTD.
8.55-0.70%-0.06Sức bán mạnh7.841M18.415B63.790.136601.00
600866 STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC. ZHAOQING GUANGDONG
4.44-2.42%-0.11Sức bán mạnh3.014M3.363B25.140.182105.00
600872 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL & COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD
45.19-0.92%-0.42Mua4.442M36.335B54.450.844658.00
600873 MEIHUA HOLDINGS GROUP CO.,LTD
4.17-1.42%-0.06Bán15.283M13.131B11.660.3610984.00
600882 SHANGHAI MILKGROUND FOOD TECH
13.60-2.79%-0.39Bán2.766M5.727B192.750.071676.00
600887 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
29.00-1.59%-0.47Mua42.016M179.122B25.491.1656079.00
600929 HUNAN SALT INDUSTRY CO. , LTD
6.50-4.27%-0.29Bán5.968M6.232B42.140.164113.00
600965 FORTUNE NG FUNG FOOD (HEBEI) CO., LTD
7.04-4.35%-0.32Bán2.455M6.026B34.250.213401.00
603020 APPLE FLAVOR & FRAGRANCE GROUP CO., LTD
8.03-4.52%-0.38Sức bán mạnh6.785M2.691B19.780.431306.00
603027 QIANHE CONDIMENT AND FOOD CO., LTD
23.42-0.89%-0.21Mua6.071M11.004B53.540.442091.00
603079 ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD
39.99-1.26%-0.51Mua942.800K4.536B119.320.34994.00
603288 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.
112.89-0.81%-0.92Mua2.718M307.329B60.631.885122.00
603317 SICHUAN TEWAY FOOD GROUP CO., LTD
48.90-0.22%-0.11Bán3.865M20.249B63.700.771594.00
603345 FUJIAN ANJOY FOODS CO.,LTD
57.983.91%2.18Mua2.702M12.838B39.351.429245.00
603517 JUEWEI FOOD CO LTD
44.920.79%0.35Mua4.595M25.942B33.561.334066.00
603536 SHANDONG HUIFA FOODSTUFF CO.,LTD.
10.08-2.70%-0.28Bán1.436M1.740B-0.091636.00
603696 ANJI FOODSTUFF CO., LTD
9.11-4.11%-0.39Sức bán mạnh2.846M2.234B42.470.22359.00
603697 YOUYOU FOODS
13.66-5.40%-0.78Sức bán mạnh5.107M4.398B19.960.721643.00
603711 XIANGPIAOPIAO FOOD
24.76-4.11%-1.06Bán2.550M10.328B28.550.903413.00
603866 TOLY BREAD
42.68-1.43%-0.62Bán1.188M28.529B41.801.0410742.00
603886 GANSO CO., LTD
16.94-3.48%-0.61Bán3.156M4.212B16.441.074635.00
900919 SHANGHAI GREENCOURT INVESTMENT GROUP
0.33-0.30%-0.00Bán186.800K2.727B29.790.1847.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất