Electronic Equipments & Parts (Công nghiệp)

98
Cổ phiếu
33484.501B
Giá trị vốn hóa thị trường
615.191K
Khối lượng
+0.46%
Tỷ suất Cổ tức
−1.24%
Thay đổi
−4.44%
Hiệu suất Tháng
−2.09%
Hiệu suất Năm
+9.09%
Hiệu suất YTD
          
004710 HANSOL TECHNICS
7660.000.13%10.00Mua278.519K240.344B-788.28802.00
004770 SUNNY ELEC
3125.00-2.50%-80.00Sức mua mạnh1.036M103.143B80.5341.4780.00
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
251000.00-0.59%-1500.00Mua32.636K16521.868B25.289986.819422.00
009470 SAMWHAELEC
15700.000.00%0.00Bán32.532K103.837B29.75527.73534.00
011070 LG INNOTEK
105000.00-0.47%-500.00Bán29.090K2496.605B17.865907.718797.00
011230 SAMWHAELEC
2630.00-0.75%-20.00Sức bán mạnh27.482K27.709B-359.16136.00
011690 YUYANG D&U
5170.00-1.34%-70.00Bán139.135K304.911B-532.27167.00
017250 INTERM
2160.00-1.37%-30.00Bán14.437K44.995B-338.25284.00
017900 AUK
2055.000.49%10.00Bán30.440K107.084B13.87147.431008.00
020760 ILJIN DISPLAY
3675.000.68%25.00Bán37.055K103.118B-298.46467.00
027580 SBK
1220.001.67%20.00Bán224.939K55.757B-923.92351.00
029480 BARUN TECHNOLOGY
864.00-1.26%-11.00Bán60.816K38.443B-150.19109.00
032680 SOFTCEN
1530.002.00%30.00Bán34.185K49.278B39.4438.03112.00
032790 MGENPLUS
5270.00-1.13%-60.00Bán74.621K90.970B-578.0230.00
032960 DONGILTECH
12400.00-0.40%-50.00Bán16540.889B57.08218.12142.00
033180 FEELUX
4410.00-2.11%-95.00Bán668.643K340.293B-142.51139.00
033200 MOATECH
4125.000.36%15.00Sức bán mạnh7258.901B45.0191.32119.00
033240 JAHWA ELEC
8650.000.93%80.00Bán21.572K144.227B633.0613.54420.00
033560 BLUECOM
2855.000.35%10.00Bán8.794K51.460B-116.43150.00
034220 LG DISPLAY
12900.001.98%250.00Bán723.312K4526.369B-1284.7758947.00
036090 WIZIT
920.001.77%16.00Bán96.611K65.361B14.2763.34139.00
037330 INZI DISPLAY
2175.001.64%35.00Bán457.232K76.164B6.20345.07205.00
037950 ELCOMTEC
1610.000.00%0.00Mua796.037K135.894B22.0573.0269.00
041520 E-LITECOM
4530.001.12%50.00Bán8.948K54.600B4.66961.63319.00
041590 ENERZENT
851.00-2.52%-22.00Bán48.204K38.390B-554.4961.00
042600 SERONICS
3740.00-0.27%-10.00Sức bán mạnh9.943K45.868B7.43505.021042.00
043710 SEOULEAGUER
1870.005.06%90.00Bán4.807K52.536B-142.5735.00
045970 COASIA
8730.00-5.31%-490.00Mua191.201K180.840B-970.398.00
046970 WOORIRO
2260.001.12%25.00Bán64.143K54.456B-179.77147.00
047310 POWER LOGICS
9930.006.55%610.00Theo dõi917.104K320.804B10.00932.82386.00
049070 INTOPS
14950.00-1.64%-250.00Mua44.601K261.440B8.711745.02763.00
049120 FINE DNC
1635.001.55%25.00Bán32.011K42.161B-56.71285.00
049520 UIL
4820.00-0.10%-5.00Bán2.882K101.252B10.92442.26483.00
050090 PHOENIX MATERIALS
624.000.65%4.00Bán55.083K42.669B-34.3755.00
050110 CAMMSYS
2205.000.68%15.00Mua231.348K125.843B8.20306.59237.00
051360 TOVIS
6870.000.29%20.00Mua30.072K107.642B5.551234.07246.00
052710 AMOTECH
17900.00-3.50%-650.00Bán38.768K180.740B27.72669.121030.00
054040 KCI
2515.002.86%70.00Mua66.111K37.361B-257.08240.00
056700 SHINWHA
4455.00-6.60%-315.00Bán936.214K138.383B50.9293.68316.00
058450 ILYA
1220.004.27%50.00Bán48.489K18.533B-2610.19154.00
059120 AJINEXTEK
6630.003.59%230.00Bán6.954K42.061B13.56472.8681.00
060720 KH VATEC
8690.000.00%0.00Bán37.955K174.980B-1943.19591.00
065680 UJU
8440.000.12%10.00Bán2.099K83.745B41.29204.15555.00
067770 SEJINTS
2575.00-0.39%-10.00Bán24.049K21.444B-167.9874.00
069330 U.I.DISPLAY
1470.00-2.33%-35.00Sức bán mạnh2.578K16.230B-602.2889.00
073110 LMS
19300.003.21%600.00Mua609.981K166.351B13.461388.90419.00
080420 MODA-INNOCHIPS
3420.00-0.44%-15.00Bán26.964K273.844B12.41276.84477.00
082660 9COMPLEX
2390.00—%718.445K24.999B131.00
089980 SFTC
15400.00-0.32%-50.00Bán56.449K234.366B15.781094.66430.00
090710 HYULIM ROBOT
863.002.74%23.00Bán360.017K68.834B-253.7198.00
091120 EM-TECH
10250.001.99%200.00Bán19.265K159.387B8.481252.52238.00
091340 S&K
5690.000.53%30.00Mua133.957K63.445B5.71991.9475.00
091700 PARTRON
12750.004.08%500.00Bán723.621K629.729B28.07436.34482.00
093230 EID
329.00-2.08%-7.00Bán8.646M151.935B-26.7826.00
094840 SUPREMA HQ
5570.00-0.71%-40.00Bán49.974K55.243B6.37881.14192.00
096630 S CONNECT
1370.000.37%5.00Bán41.624K80.379B15.7086.92137.00
096640 MELFAS
2290.00-1.29%-30.00Mua42.596K49.684B-1387.1247.00
097520 MCNEX
19750.008.82%1600.00Bán423.365K317.906B6.622740.27489.00
097780 S-MAC
799.000.00%0.00Bán151.216K176.530B12.9361.77142.00
101330 MOBASE
4970.00-1.39%-70.00Bán59.778K119.603B4.911026.31171.00
105330 KNW
4165.000.00%0.00Bán97522.958B-105.90121.00
114120 CRUCIALTEC
968.00-0.82%-8.00Bán960.514K64.101B-1262.38202.00
121800 VIDENTE
7660.001.59%120.00Mua146.894K210.136B2.952855.97144.00
121850 KOYJ
1375.00-1.79%-25.00Bán19.904K21.232B-648.8098.00
122990 WISOL
14700.000.68%100.00Bán86.667K345.166B7.931843.06679.00
125210 AMOGREENTECH
8710.00-0.68%-60.00Bán29.282K144.677B-712.33
127160 MM
1290.004.45%55.00Bán3.706M73.749B-85.56246.00
131760 FINETEK
1070.001.42%15.00Mua35.808K44.853B6.47163.1699.00
140670 RS AUTOMATION
8730.003.56%300.00Bán320.361K76.726B52.30161.34
148150 SE GYUNG HI TECH
29900.00-2.13%-650.00Sức bán mạnh81.903K171.813B3.329092.43
148250 RN2 TECHNOLOGIES
13700.00-2.49%-350.00Mua12.841K95.888B71.73195.88177.00
149950 AVATEC
6870.00-0.43%-30.00Bán3.097K102.325B9.66714.31514.00
154040 SOLUETA
3175.001.93%60.00Bán53.933K40.433B-1081.63211.00
155650 YMC
4125.000.61%25.00Bán48.848K79.030B6.45636.01152.00
177830 PAVONINE
3935.000.25%10.00Bán5.858K41.665B41.44152.91350.00
178780 U-TECH
1520.003.05%45.00Mua33.874K25.642B-1044.98121.00
187270 SHIN HWA CONTECH
2840.00-0.18%-5.00Bán3.346K27.442B-123.69139.00
189540 CTN
3745.005.49%195.00Mua6528.577B
190510 NAMUGA
37800.00-3.57%-1400.00Bán18.420K122.783B16.512386.94145.00
191410 RYUK-IL C&S
2610.000.77%20.00Sức bán mạnh14.383K24.250B-308.45183.00
192440 SPIGEN KOREA
55400.00-4.65%-2700.00Bán31.592K350.333B8.137144.54133.00
193250 YJM GAMES
1690.00-1.17%-20.00Bán159.899K78.039B-276.5521.00
196450 DIOSTECH
573.003.43%19.00Bán412.350K68.705B-100.80135.00
203450 UNION COMMUNITY
2720.002.64%70.00Bán12.134K36.593B8.17324.21
208710 BIOLOG DEVICE
1860.000.81%15.00Bán27.437K53.196B9.56208.04
214430 I3SYSTEM
17600.001.44%250.00Sức bán mạnh28.077K121.237B13.421293.10376.00
223310 ESV
198.001.02%2.00Bán415.956K24.110B-219.7330.00
226350 IMTECH
1080.000.00%0.00Bán14.893K31.780B-601.41201.00
226440 HANSONGNEOTECH
1500.005.26%75.00Mua3.916M54.747B-198.88102.00
232680 RAONTEC
4195.00-5.73%-255.00Mua37117.424B
236200 SUPREMA
25150.00-7.71%-2100.00Bán211.443K195.117B13.681991.46106.00
238500 ROBO3
1420.00-2.41%-35.00Bán2.042K6.813B
263600 DERKWOO ELECTRONICS
4285.001.42%60.00Sức bán mạnh28.261K66.693B-101.71
270660 EVERYBOT
8000.00-3.61%-300.00Bán1.305K8.987B
276240 ELIVISION
702.007.34%48.00Bán93.384B
279060 INNOVEX
1050.001.94%20.00Bán1.501K6.262B
285490 NOVATECH
17400.000.58%100.00Bán26.663K80.044B10.251692.39
290740 ACTRO
9030.004.03%350.00Mua84.312K85.591B
900070 GSMT
670.000.15%1.00Bán9.817K35.162B23.2628.77780.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất