Electronic Equipments & Parts (Công nghiệp)

98
Cổ phiếu
32950.102B
Giá trị vốn hóa thị trường
601.246K
Khối lượng
+0.28%
Tỷ suất Cổ tức
−0.81%
Thay đổi
−1.97%
Hiệu suất Tháng
−6.97%
Hiệu suất Năm
+5.88%
Hiệu suất YTD
          
004710 HANSOL TECHNICS
7000.00-1.55%-110.00Mua149.734K223.379B-431.80802.00
004770 SUNNY ELEC
3610.001.12%40.00Theo dõi843.215K118.018B-45.7380.00
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
227500.000.22%500.00Bán70.256K14853.323B22.739986.819422.00
009470 SAMWHAELEC
15200.000.66%100.00Bán12.642K99.869B35.66423.45534.00
011070 LG INNOTEK
115500.00-0.43%-500.00Mua48.938K2745.083B23.115018.588797.00
011230 SAMWHAELEC
2670.00-0.37%-10.00Bán20.176K28.022B24.81108.00136.00
011690 YUYANG D&U
5900.00-1.34%-80.00Bán178.356K348.001B-511.71167.00
017250 INTERM
2530.001.61%40.00Mua24.074K51.158B-335.52284.00
017900 AUK
2180.001.16%25.00Bán4.985K112.844B36.6258.851008.00
020760 ILJIN DISPLAY
3585.00-0.42%-15.00Sức bán mạnh20.058K101.706B-608.22467.00
027580 SBK
1070.000.94%10.00Bán175.871K49.252B-887.40351.00
029480 BARUN TECHNOLOGY
922.00-1.07%-10.00Bán107.462K40.948B-150.19109.00
032680 SOFTCEN
1660.003.75%60.00Mua275.781K52.563B42.0738.03112.00
032790 MGENPLUS
5100.000.79%40.00Bán38.965K86.362B-1005.7230.00
032960 DONGILTECH
12350.00-0.40%-50.00Sức bán mạnh1.868K38.135B39.99310.05142.00
033180 FEELUX
5150.0022.62%950.00Mua29.973M334.068B46.3293.34139.00
033200 MOATECH
4260.00-1.05%-45.00Bán44961.696B47.1491.32119.00
033240 JAHWA ELEC
9850.000.20%20.00Bán32.760K165.432B40.12244.99420.00
033560 BLUECOM
3050.004.10%120.00Bán71.962K52.998B-116.43150.00
034220 LG DISPLAY
14250.000.35%50.00Mua435.100K5080.983B-1284.7758947.00
036090 WIZIT
955.000.84%8.00Bán67.887K70.475B14.9563.34139.00
037330 INZI DISPLAY
2060.000.73%15.00Bán171.363K80.311B6.04338.37205.00
037950 ELCOMTEC
1560.00-0.64%-10.00Bán51.408K132.583B17.4490.0269.00
041520 E-LITECOM
4925.002.07%100.00Bán10.404K58.804B4.591051.23319.00
042600 SERONICS
3865.000.91%35.00Bán60146.847B7.58505.021042.00
045970 COASIA
6330.00-2.62%-170.00Bán15.310K163.610B-893.268.00
046970 WOORIRO
2275.00-0.22%-5.00Bán20.303K55.553B-179.77147.00
047310 POWER LOGICS
10200.001.49%150.00Mua429.416K345.931B8.081244.88386.00
049070 INTOPS
11850.001.28%150.00Bán18.752K201.240B5.272220.68763.00
049120 FINE DNC
1745.000.29%5.00Bán19.077K45.566B-303.86285.00
049520 UIL
5190.000.00%0.00Mua7.492K108.912B11.75442.26483.00
050090 PHOENIX MATERIALS
652.000.46%3.00Sức bán mạnh30.647K44.665B-34.3755.00
050110 CAMMSYS
2835.001.07%30.00Mua617.574K169.021B8.33376.41237.00
051360 TOVIS
6290.00-0.32%-20.00Bán5.109K99.156B5.111234.07246.00
052710 AMOTECH
22150.003.99%850.00Sức mua mạnh41.563K207.535B161.11132.211030.00
054040 KCI
2600.002.36%60.00Mua6.676K38.813B19.31131.51240.00
056700 SHINWHA
4385.004.65%195.00Mua244.202K121.556B11.36368.96316.00
058450 ILYA
1280.000.00%0.00Bán23.906K20.275B-2499.62154.00
059120 AJINEXTEK
6580.002.02%130.00Bán3.564K42.258B24.45263.8284.00
060720 KH VATEC
10950.000.46%50.00Sức mua mạnh60.995K219.862B-1943.19591.00
065680 UJU
8000.000.38%30.00Sức bán mạnh6.890K79.176B39.04204.15555.00
067770 SEJINTS
2765.000.91%25.00Mua14.714K22.730B-167.9874.00
069330 U.I.DISPLAY
1225.000.82%10.00Bán10.416K13.103B-785.6783.00
073110 LMS
18250.002.53%450.00Sức mua mạnh68.764K158.344B6.292831.77419.00
080420 MODA-INNOCHIPS
3135.000.48%15.00Bán22.244K248.731B17.78175.44477.00
082660 9COMPLEX
2350.00-2.89%-70.00Bán41.494K23.410B131.00
089980 SFTC
16000.004.58%700.00Mua125.512K232.090B13.861210.84430.00
090710 HYULIM ROBOT
906.000.89%8.00Mua178.247K73.587B-253.7198.00
091120 EM-TECH
9020.00-0.66%-60.00Bán17.399K144.003B7.671252.52238.00
091340 S&K
6420.00-0.47%-30.00Bán46.610K72.300B8.10795.8575.00
091700 PARTRON
12100.001.26%150.00Theo dõi328.304K614.307B13.91858.91482.00
093230 EID
265.000.76%2.00Bán1.674M118.926B-41.2426.00
094840 SUPREMA HQ
5480.000.74%40.00Sức bán mạnh6.182K53.569B6.17881.14192.00
096630 S CONNECT
1420.001.79%25.00Bán142.033K82.146B16.0586.92137.00
096640 MELFAS
2480.002.06%50.00Mua21.681K53.037B-1387.1247.00
097520 MCNEX
24550.002.51%600.00Sức mua mạnh429.714K419.495B7.563167.09489.00
097780 S-MAC
841.00-0.12%-1.00Mua1.172M186.030B13.6361.77142.00
101330 MOBASE
4100.000.24%10.00Bán45.993K97.059B3.601135.96171.00
105330 KNW
5250.002.94%150.00Sức mua mạnh1.605K28.112B-105.90121.00
114120 CRUCIALTEC
967.001.90%18.00Bán63.872K62.328B-898.77202.00
121800 VIDENTE
8500.00-2.30%-200.00Bán119.784K242.465B4.142356.05144.00
121850 KOYJ
1235.003.35%40.00Theo dõi150.696K18.123B-447.9898.00
122990 WISOL
14400.002.49%350.00Bán76.485K388.364B8.101735.08366.00
125210 AMOGREENTECH
8350.000.36%30.00Bán30.347K137.253B-712.33
127160 MM
1210.00-0.41%-5.00Bán385.882K72.554B-135.84246.00
131760 FINETEK
1170.001.30%15.00Mua243.247K49.275B27.8441.4999.00
140670 RS AUTOMATION
9490.001.39%130.00Mua36.340K85.190B192.4948.74
142210 UNITRONTECH
5310.000.95%50.00Bán9.068K29.367B-608.37201.00
148150 SE GYUNG HI TECH
46800.00-0.21%-100.00Mua65.862K272.817B5.109092.43
148250 RN2 TECHNOLOGIES
12700.00-0.78%-100.00Bán15.106K90.078B65.35195.88177.00
149950 AVATEC
8140.001.24%100.00Mua3.259K119.230B12.36650.65505.00
154040 SOLUETA
3155.001.45%45.00Bán6.204K40.368B-1081.63211.00
155650 YMC
3900.007.88%285.00Bán165.933K69.673B24.07150.19152.00
177830 PAVONINE
3935.00-0.13%-5.00Bán7.357K41.825B-129.90350.00
178780 U-TECH
2650.00-3.11%-85.00Mua115.293K54.209B-496.26121.00
187270 SHIN HWA CONTECH
2780.000.91%25.00Bán81526.574B-123.69139.00
189540 CTN
4710.00-2.79%-135.00Bán1.100K11.705B
190510 NAMUGA
36700.002.66%950.00Bán12.233K112.011B-141.84145.00
191410 RYUK-IL C&S
2735.000.74%20.00Mua3.549K25.421B-155.26183.00
192440 SPIGEN KOREA
59900.003.63%2100.00Mua28.318K348.524B8.426866.30133.00
193250 YJM GAMES
1720.00-0.86%-15.00Bán140.986K79.179B-280.6021.00
196450 DIOSTECH
735.002.51%18.00Mua546.082K97.462B4.71160.78135.00
203450 UNION COMMUNITY
2680.00-0.74%-20.00Bán5.110K37.283B8.33324.21
208710 BIOLOG DEVICE
1825.000.83%15.00Bán35.589K52.187B9.38208.04
214430 I3SYSTEM
18800.000.00%0.00Bán5.702K131.369B19.97941.36368.00
223310 ESV
172.002.38%4.00Bán301.251K20.666B-219.7330.00
226350 IMTECH
1015.001.70%17.00Bán69.327K29.367B-608.37201.00
226440 HANSONGNEOTECH
1360.000.00%0.00Bán150.812K52.250B-50.00118.00
232680 RAONTEC
5000.006.38%300.00Sức mua mạnh120.295B
236200 SUPREMA
22850.000.88%200.00Bán25.451K162.180B11.292007.01106.00
238500 ROBO3
650.00-5.80%-40.00Bán1703.231B
263600 DERKWOO ELECTRONICS
5750.004.55%250.00Mua135.317K86.820B-101.71
270660 EVERYBOT
6490.009.08%540.00Bán1007.291B
276240 ELIVISION
608.003.40%20.00Bán5873.043B
279060 INNOVEX
1290.000.00%0.00Bán41.739K7.842B
285490 NOVATECH
15950.00-1.54%-250.00Bán15.567K80.867B9.591692.39
290740 ACTRO
11150.001.83%200.00Mua61.953K107.975B
900070 GSMT
704.001.44%10.00Bán16.881K36.476B107.166.48780.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất