Electronic Equipments & Parts (Công nghiệp)

98
Cổ phiếu
36267.572B
Giá trị vốn hóa thị trường
653.198K
Khối lượng
+0.43%
Tỷ suất Cổ tức
−0.72%
Thay đổi
+8.56%
Hiệu suất Tháng
+3.05%
Hiệu suất Năm
+17.21%
Hiệu suất YTD
          
004710 HANSOL TECHNICS
6800.000.00%0.00Bán85.587K213.639B-788.28802.00
004770 SUNNY ELEC
3275.00-0.15%-5.00Mua672.003K98.323B82.4141.4780.00
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
230000.000.22%500.00Mua139.266K15016.905B24.529360.449422.00
009470 SAMWHAELEC
17450.001.45%250.00Mua19.042K113.758B32.59527.73534.00
011070 LG INNOTEK
105000.000.48%500.00Mua58.625K2472.941B17.695907.718797.00
011230 SAMWHAELEC
3130.000.00%0.00Mua21.740K32.728B-359.16136.00
011690 YUYANG D&U
8280.00-0.24%-20.00Mua105.569K482.804B-532.27167.00
017250 INTERM
2965.00-1.33%-40.00Sức bán mạnh55.027K61.739B-190.43284.00
017900 AUK
2635.00-2.59%-70.00Sức mua mạnh259.487K141.644B18.35147.431008.00
020760 ILJIN DISPLAY
5270.000.38%20.00Mua106.517K148.321B-298.46467.00
027580 SBK
1790.00-2.45%-45.00Sức bán mạnh816.139K57.737B-1066.72351.00
029480 BARUN TECHNOLOGY
1245.00-3.49%-45.00Mua10.366M43.556B-150.19109.00
032680 SOFTCEN
1625.00-0.31%-5.00Mua110.703K53.549B-19.69212.00
032790 MGENPLUS
8220.000.00%0.00Bán111.661K139.028B-578.0230.00
032960 DONGILTECH
14650.00-1.01%-150.00Mua47048.607B67.85218.12142.00
033180 FEELUX
5850.000.52%30.00Bán1.197M368.503B-142.51139.00
033200 MOATECH
4815.000.21%10.00Mua60568.861B417.4211.51119.00
033240 JAHWA ELEC
12050.00-1.63%-200.00Bán59.238K206.159B-76.24420.00
033560 BLUECOM
3900.00-2.50%-100.00Mua33.452K72.352B37.68106.16150.00
034220 LG DISPLAY
17700.00-0.84%-150.00Mua624.793K6387.010B-583.3158947.00
036090 WIZIT
1130.002.73%30.00Mua1.853M79.533B17.3763.34139.00
037330 INZI DISPLAY
1975.00-5.95%-125.00Mua525.638K74.741B6.09345.07205.00
037950 ELCOMTEC
1765.000.00%0.00Mua437.394K148.977B24.1773.0269.00
041520 E-LITECOM
6290.00-3.23%-210.00Mua57.982K79.218B6.76961.63319.00
041590 ENERZENT
1745.00-0.85%-15.00Mua30.131K77.396B-251.5361.00
042600 SERONICS
4550.000.00%0.00Mua5.146K55.654B9.01505.021042.00
043710 SEOULEAGUER
2745.00-3.35%-95.00Bán62.343K83.822B-150.0335.00
045970 COASIA
7970.00-8.39%-730.00Mua324.741K170.641B-970.398.00
046970 WOORIRO
3245.00-5.81%-200.00Mua826.198K83.938B-179.77147.00
047310 POWER LOGICS
13000.00-2.26%-300.00Mua410.072K457.799B14.27932.82386.00
049070 INTOPS
17200.00-2.82%-500.00Bán84.793K304.440B13.471314.38763.00
049120 FINE DNC
1910.00-0.52%-10.00Mua72.136K49.637B-56.71285.00
049520 UIL
5380.00-0.74%-40.00Mua29.119K113.738B12.27442.26483.00
050090 PHOENIX MATERIALS
857.00-2.94%-26.00Mua507.238K60.769B-34.3755.00
050110 CAMMSYS
2455.000.20%5.00Mua1.171M140.784B9.18306.59237.00
051360 TOVIS
7010.00-1.54%-110.00Mua27.045K111.884B5.791229.99246.00
052710 AMOTECH
21050.00-0.24%-50.00Bán29.943K205.586B31.53669.121030.00
054040 KCI
2500.00-0.20%-5.00Mua5.248K38.278B-396.08240.00
056700 SHINWHA
5480.00-3.35%-190.00Mua625.945K164.493B60.5393.68316.00
058450 ILYA
1535.002.68%40.00Bán41.656K23.681B-2610.19154.00
059120 AJINEXTEK
8240.000.86%70.00Mua25.190K53.693B17.31472.8681.00
060720 KH VATEC
10200.00-1.92%-200.00Mua96.836K207.637B-2011.92591.00
065680 UJU
9700.00-2.51%-250.00Mua15.151K98.845B48.74204.15555.00
067770 SEJINTS
2955.000.00%0.00Sức mua mạnh13.688K24.514B-286.4874.00
069330 U.I.DISPLAY
1770.000.85%15.00Mua22.728K18.926B-602.2889.00
073110 LMS
14600.00-1.02%-150.00Mua549.079K131.212B16.79878.72419.00
080420 MODA-INNOCHIPS
4480.00-2.29%-105.00Bán115.028K365.524B16.56276.84477.00
082660 SAMWOOEMS
583.00-0.85%-5.00Bán257.151K26.449B131.00
089980 SFTC
16750.001.52%250.00Mua168.172K240.921B16.851094.66430.00
090710 HYULIM ROBOT
1260.002.02%25.00Mua13.484M94.497B-253.7198.00
091120 EM-TECH
13500.00-0.74%-100.00Bán28.434K218.429B8.761630.38238.00
091340 S&K
4985.00-4.68%-245.00Mua130.673K58.625B5.27991.9475.00
091700 PARTRON
17750.00-0.56%-100.00Mua266.489K917.604B40.91436.34482.00
093230 EID
488.007.96%36.00Mua28.032M119.639B-26.7826.00
094840 SUPREMA HQ
8500.00-0.58%-50.00Mua29.763K84.195B9.70881.14192.00
096630 S CONNECT
1855.00-1.33%-25.00Bán129.977K110.706B21.6386.92137.00
096640 MELFAS
2235.00-0.67%-15.00Mua33.740K48.161B-1387.1247.00
097520 MCNEX
27800.00-1.94%-550.00Mua337.358K493.217B10.352740.27489.00
097780 S-MAC
1060.000.00%0.00Mua408.675K234.195B17.1661.77142.00
101330 MOBASE
7120.00-0.84%-60.00Mua221.810K170.387B7.001026.31171.00
105330 KNW
4550.00-0.33%-15.00Bán4.299K25.163B41.91108.93121.00
114120 CRUCIALTEC
1130.00-1.31%-15.00Mua296.975K75.201B-1262.38202.00
121800 VIDENTE
8240.0022.07%1490.00Mua7.210M188.119B2.652855.97144.00
121850 KOYJ
1910.005.52%100.00Bán190.578K18.619B-772.5298.00
122990 WISOL
19150.00-0.26%-50.00Mua499.364K453.917B10.431843.06679.00
125210 AMOGREENTECH
11000.00-4.35%-500.00Sức bán mạnh436.399K189.713B-712.33
127160 MM
1440.00-2.37%-35.00Bán1.574M88.081B-78.78246.00
131760 FINETEK
1175.00-2.08%-25.00Bán426.903K51.018B7.35163.1699.00
140670 RS AUTOMATION
11700.000.43%50.00Mua170.451K106.032B72.28161.34
148250 RN2 TECHNOLOGIES
13800.00-2.47%-350.00Bán38.924K95.736B72.24195.88110.00
149950 AVATEC
8000.000.38%30.00Sức mua mạnh38.780K118.192B15.59511.27514.00
154040 SOLUETA
4335.00-4.41%-200.00Mua208.703K54.813B-1081.63211.00
155650 YMC
6140.00-0.97%-60.00Bán63.514K119.943B7.60815.47152.00
177830 PAVONINE
5000.000.00%0.00Mua63.008K51.745B12.66453.25350.00
178780 U-TECH
1550.005.08%75.00Mua207.832K25.642B-1044.98121.00
187270 SHIN HWA CONTECH
3385.00-2.17%-75.00Bán32.404K34.021B-80.65139.00
189540 CTN
2400.004.35%100.00Mua46.953K5.557B
190510 NAMUGA
51500.00-0.77%-400.00Mua28.494K162.563B21.862386.94145.00
191410 RYUK-IL C&S
3225.000.16%5.00Bán12.100K30.149B-308.45183.00
192440 SPIGEN KOREA
67900.00-0.73%-500.00Bán29.550K412.441B9.577144.54133.00
193250 YJM GAMES
2340.00-3.31%-80.00Mua297.807K110.441B-276.5521.00
196450 DIOSTECH
721.00-0.69%-5.00Bán517.486K90.036B-100.80135.00
203450 UNION COMMUNITY
3260.00-0.15%-5.00Mua36.370K45.085B10.07324.21
208710 BIOLOG DEVICE
2275.00-0.44%-10.00Mua266.300K63.433B11.70214.71
214430 I3SYSTEM
21000.00-1.18%-250.00Mua13.320K148.489B16.431293.10376.00
223310 ESV
300.000.33%1.00Bán692.628K33.790B-235.8130.00
226350 IMTECH
1395.00-0.36%-5.00Mua522.564K34.505B-601.41201.00
226440 HANSONGNEOTECH
1780.00-3.52%-65.00Sức mua mạnh1.969M71.330B-206.12
232680 RAONTEC
4470.00-4.69%-220.00Sức bán mạnh1.920K19.249B
236200 SUPREMA
36450.00-1.49%-550.00Mua44.954K261.970B18.581991.46106.00
238500 ROBO3
2000.00-1.23%-25.00Sức bán mạnh5.114K9.481B
263600 DERKWOO ELECTRONICS
8430.00-0.59%-50.00Bán7.859K67.545B37.66225.15
270660 EVERYBOT
7660.001.06%80.00Bán2018.605B
276240 ELIVISION
2650.001.53%40.00Bán2016.109B
279060 INNOVEX
1510.00-13.71%-240.00Bán1.902K10.639B
285490 NOVATECH
20950.00-0.48%-100.00Bán70.049K97.394B12.471692.39
290740 ACTRO
10700.00-6.96%-800.00Mua615.304K113.399B
900070 GSMT
795.000.00%0.00Mua9.300K41.785B-8.67780.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất