Máy móc & Thiết bị Công nghiệp (Công nghiệp)

97
Cổ phiếu
15970.849B
Giá trị vốn hóa thị trường
300.800K
Khối lượng
+2.11%
Tỷ suất Cổ tức
−0.45%
Thay đổi
−3.50%
Hiệu suất Tháng
−4.65%
Hiệu suất Năm
+1.37%
Hiệu suất YTD
          
000590 CS HOLDINGS
57200.000.18%100.00Bán35965.512B8.027123.383.00
000850 HMT
37500.000.13%50.00Sức bán mạnh2.465K82.390B6.555714.13334.00
001080 MANHO ROPE & WIRE
16100.00-0.31%-50.00Bán40367.022B29.61545.36181.00
001560 CHEIL GRINDING WHEE
6650.001.84%120.00Mua5.221K65.300B6.82957.3786.00
002230 PSTEC
3950.000.00%0.00Bán12.592K76.514B-46.6598.00
004100 TAEYANG MTL
1205.00-6.95%-90.00Mua1.515M57.278B-294.93640.00
004380 SAMICK THK
11050.00-0.45%-50.00Bán33.094K229.770B84.77130.94600.00
007460 APROGEN KIC
2335.00-5.66%-140.00Bán7.750M378.029B-287.75114.00
007530 YOUNGSIN
1705.00-2.29%-40.00Sức bán mạnh72.868K22.132B2.79651.53380.00
008110 DAIDONG ELECTRONICS
3530.00-4.47%-165.00Bán6.129K38.762B11.99308.17137.00
008830 DAEDONGGEAR
2785.00-3.63%-105.00Sức bán mạnh5.541K25.974B27.58104.77165.00
009160 SIMPAC
2860.00-2.22%-65.00Sức bán mạnh141.497K177.089B2.171348.35296.00
009520 POSCO M-TECH
4590.00-0.11%-5.00Sức bán mạnh208.533K191.348B15.23301.611087.00
010660 HWACHEON
2640.000.38%10.00Bán888.871K54.099B-52.22328.00
011700 HANSHIN MACH
1580.00-0.63%-10.00Sức bán mạnh153.244K50.540B16.0499.1195.00
012200 KEYANG ELEC MACH
2850.00-4.04%-120.00Bán495.825K96.822B17.91165.81621.00
013030 HY-LOKCO
17000.00-1.16%-200.00Sức bán mạnh13.889K234.148B17.67973.51583.00
017370 WOOSHIN SYSTEMS
4870.000.21%10.00Mua18.613K80.922B53.6190.65238.00
019210 YG-1
7060.000.00%0.00Sức bán mạnh74.684K215.516B16.10448.191528.00
019990 ENERTORK
3785.00-0.26%-10.00Sức bán mạnh55.621K36.398B53.2971.22114.00
020400 DAEDONGMETAL
8950.00-2.29%-210.00Sức bán mạnh1.746K23.393B11.90540.46120.00
023160 TKCORP.
9570.001.16%110.00Bán53.680K244.704B20.40463.74377.00
023960 SC ENGINEERING
1355.00-3.56%-50.00Bán87.673K35.148B2.06682.79147.00
024880 KPF
4500.00-1.42%-65.00Sức bán mạnh44.976K74.527B5.94883.30432.00
032820 WOORITG, INC.
969.00-5.00%-51.00Mua13.767M100.559B-137.47114.00
033430 DST
1040.0030.00%240.00Mua11.583M44.688B-201.4717.00
036560 YPPC
8390.000.72%60.00Mua25.037K131.197B8.97928.44229.00
039230 AIBIT
440.000.23%1.00Bán2.402M45.815B3.45127.26192.00
039610 HS VALVE
5780.00-2.20%-130.00Sức bán mạnh75.029K61.525B18.52319.10125.00
043200 PARU
2220.000.00%0.00Sức bán mạnh128.942K79.903B-354.44124.00
043290 K-MAC
10300.00-1.90%-200.00Sức bán mạnh9.493K74.986B117.68151.35254.00
043340 ESSEN TECH
851.004.93%40.00Mua2.512M58.392B66.2312.25218.00
044060 JOKWANG ILI
7780.00-1.02%-80.00Bán158.781K77.701B15.24515.80113.00
044490 TAEWOONG
8500.00-0.58%-50.00Sức bán mạnh18.076K171.063B-1182.40481.00
044780 HK
1420.000.00%0.00Bán95.740K26.278B20.3769.70144.00
045890 GV
2635.00-5.05%-140.00Bán940.146K104.610B-781.03289.00
048770 TPC
4180.000.24%10.00Bán11.196K56.002B-54.21379.00
049430 KOMELON
7980.00-0.25%-20.00Mua12.068K68.941B4.731690.78100.00
049800 WOOJIN PLAIMM
3575.00-0.14%-5.00Sức bán mạnh12.090K35.800B-1472.43715.00
051490 NARA M&D
3830.000.13%5.00Bán20.101K52.813B43.0688.83263.00
053660 HYUNJIN
2270.002.25%50.00Mua670.836K76.627B-1696.71155.00
054300 PANSTAR ENTERPRISE
947.00-2.67%-26.00Sức bán mạnh636.298K46.186B40.1224.25100.00
054410 KPTU
4550.00-0.33%-15.00Bán7.723K23.099B-546.2466.00
054540 SYMTEK
3310.000.30%10.00Bán28.842K42.134B16.30202.39156.00
056190 SFA
41750.00-0.12%-50.00Bán93.903K1400.692B12.193430.25576.00
057540 OMNISYSTEM
1915.00-2.54%-50.00Bán2.318M79.885B2.66737.79233.00
058530 SUPEX BNP
329.002.81%9.00Bán1.587M29.819B-294.17100.00
064510 ECOMAISTER
4590.00-3.16%-150.00Sức bán mạnh177.088K61.107B-2878.04
068790 DMS
4925.000.41%20.00Sức bán mạnh71.113K108.443B6.19793.71213.00
071670 A-TECH
6780.00-2.45%-170.00Sức bán mạnh40.787K68.805B61.85112.38391.00
071970 STX HEAVY INDUSTRIES
2930.00-5.33%-165.00Bán315.248K86.913B-11157.261126.00
073010 KSP
1730.000.00%0.00Bán17.824K62.402B-712.7169.00
076080 WELCRON HANTEC
1895.000.80%15.00Bán47.169K36.664B3.21586.40145.00
081000 ILJIN DIAMOND
25750.00-3.56%-950.00Sức bán mạnh106.394K378.874B21.631234.16420.00
083310 LOT VACUUM
8270.00-1.78%-150.00Sức bán mạnh53.102K108.099B30.27314.28295.00
085310 NK
1055.002.43%25.00Bán181.021K81.247B-344.96211.00
086670 BMT
6150.00-3.30%-210.00Bán42.066K51.812B10.28618.43250.00
089140 NEXTURN
9200.000.00%0.00Bán20.947K98.322B12.44739.4471.00
090360 ROBOSTAR
16150.00-0.31%-50.00Bán32.582K157.950B-344.88285.00
090470 JASTECH
12000.00-2.44%-300.00Bán202.165K177.998B60.67204.58258.00
091090 SEWON CELLONTECH
2650.00-2.39%-65.00Sức bán mạnh132.119K165.584B-146.57532.00
092440 KISHIN
3750.001.35%50.00Bán18.459K108.040B6.04612.79469.00
095190 EMKOREA
3980.001.14%45.00Bán379.418K142.969B-130.94307.00
099220 SDN
2830.00-5.35%-160.00Mua5.956M138.452B66.2945.1193.00
099440 SMEC
2270.000.00%0.00Sức bán mạnh79.221K57.950B1301.401.74205.00
100660 SEOAM MACHINERY
5290.00-3.82%-210.00Bán180.262K69.300B19.57281.07146.00
101680 HNK
2885.00-0.52%-15.00Sức mua mạnh34.408K24.368B-1091.39342.00
105740 DK-LOK
8770.00-1.90%-170.00Sức bán mạnh25.578K73.870B8.471081.61289.00
105840 WOOJIN
4270.00-2.51%-110.00Sức bán mạnh129.365K88.120B-783.71193.00
110990 DIT
8080.000.00%0.00Bán19.751K149.312B21.45376.71
114190 WELCRON KANGWON
3980.002.31%90.00Sức mua mạnh203.644K61.059B45.6085.31138.00
115450 G-TREEBNT
28700.00-0.52%-150.00Mua183.793K706.390B-395.3689.00
119500 FORMETAL
2915.00-7.75%-245.00Mua2.763M37.437B19.55161.64129.00
123840 HANIL VACUUM
976.00-1.61%-16.00Sức bán mạnh223.756K55.510B-271.0791.00
126700 HYVISION
11400.002.24%250.00Mua370.486K154.151B14.23783.31220.00
126880 JNK HEATERS
4520.00-2.38%-110.00Sức bán mạnh237.577K99.733B-587.1595.00
137400 P&T
6200.00-2.82%-180.00Bán267.689K114.920B16.85433.67224.00
137940 NEXTEYE
1455.003.93%55.00Mua6.577M105.500B-196.9292.00
140070 SURPLUSGLOBAL
2295.00-1.08%-25.00Sức bán mạnh16.258K83.877B8.32278.96
141070 MAXROTEC
1785.00-0.83%-15.00Mua610.736K45.378B37.6847.77134.00
148140 BDI
7800.00-0.38%-30.00Sức bán mạnh4.352K61.101B43.90178.36
181340 ISMEDIA
4710.00-1.67%-80.00Sức bán mạnh29.709K32.708B4.331108.38
187870 DEVICE ENG
11100.00-1.77%-200.00Bán38.035K72.911B14.66770.79163.00
195990 ABPRO BIO
716.00-8.56%-67.00Sức bán mạnh3.875M127.393B-214.5673.00
196490 DAT
1635.00-2.39%-40.00Sức bán mạnh384.267K87.889B-400.82112.00
217820 NS
5040.00-4.18%-220.00Sức bán mạnh63.957K51.548B15.62336.8081.00
238490 HIMS
24850.00-2.36%-600.00Mua66.915K142.093B25.061015.59219.00
257370 MSTNS
16150.00-15.00%-2850.00Mua585.841K120.555B-597.87
259630 MPLUS
15750.00-0.63%-100.00Sức bán mạnh14.525K81.591B32.91491.44123.00
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
341000.00-0.15%-500.00Bán14.801K4993.306B-6159.58
277880 TSI
16050.00-3.02%-500.00Bán100128.921B
282880 COWIN
22700.000.00%0.00Bán26.001K206.971B10.622160.78166.00
290670 DAE BO MAGNETIC
19250.00-1.79%-350.00Sức bán mạnh22.668K126.484B35.15589.6738.00
297090 CS BEARING
7920.001.54%120.00Bán742.764K73.799B10.72727.79117.00
302430 INNOMETRY
27350.00-1.62%-450.00Bán132.850K134.138B30.61908.13
317830 SPSYSTEMS
6180.000.32%20.00Bán41.356K45.662B10.29598.59
323350 DAWON NEXVIEW
15300.00-15.00%-2700.00Sức bán mạnh7111.169B
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất