Máy móc & Thiết bị Công nghiệp (Công nghiệp)

95
Cổ phiếu
16394.936B
Giá trị vốn hóa thị trường
300.713K
Khối lượng
+2.05%
Tỷ suất Cổ tức
−0.76%
Thay đổi
−2.71%
Hiệu suất Tháng
−0.53%
Hiệu suất Năm
+4.98%
Hiệu suất YTD
          
000590 CS HOLDINGS
57600.00-0.17%-100.00Bán12466.200B8.107123.383.00
000850 HMT
38800.000.65%250.00Bán4.647K84.810B6.755714.13334.00
001080 MANHO ROPE & WIRE
17200.000.00%0.00Bán1.341K71.380B49.10350.31181.00
001560 CHEIL GRINDING WHEE
6440.000.78%50.00Mua6.043K63.900B7.46856.6986.00
002230 PSTEC
3910.00-0.13%-5.00Bán25.219K75.836B-46.6598.00
004100 TAEYANG MTL
1045.00-0.48%-5.00Bán55.025K48.204B-159.88640.00
004380 SAMICK THK
12200.00-0.81%-100.00Bán20.510K254.610B33.13371.23595.00
007460 APROGEN KIC
2240.00-3.03%-70.00Mua4.475M349.745B-287.75114.00
007530 YOUNGSIN
1845.00-1.34%-25.00Bán72.859K23.717B2.99651.53380.00
008110 DAIDONG ELECTRONICS
3480.00-1.00%-35.00Sức bán mạnh6.458K36.874B11.41308.17137.00
008830 DAEDONGGEAR
2930.000.34%10.00Bán4.721K26.244B27.13107.63165.00
009160 SIMPAC
3425.000.15%5.00Mua161.899K207.058B2.541348.35296.00
009520 POSCO M-TECH
5370.000.37%20.00Bán259.341K222.788B17.74301.611107.00
010660 HWACHEON
3035.00-2.41%-75.00Bán2.138M61.578B-72.25336.00
011700 HANSHIN MACH
1745.002.65%45.00Mua396.463K54.036B17.1599.1195.00
012200 KEYANG ELEC MACH
2850.000.00%0.00Bán32.116K92.910B14.41197.81621.00
013030 HY-LOKCO
17700.00-1.67%-300.00Bán11.987K245.038B22.20810.93583.00
017370 WOOSHIN SYSTEMS
4570.00-0.22%-10.00Bán3.047K76.260B50.5290.65238.00
019210 YG-1
7710.00-0.77%-60.00Bán38.600K237.035B12.50634.801528.00
019990 ENERTORK
3800.00-0.91%-35.00Sức bán mạnh17.426K36.781B53.8571.22114.00
020400 DAEDONGMETAL
9710.00-1.92%-190.00Sức bán mạnh13.071K25.283B18.32540.46120.00
023160 TKCORP.
10350.00-1.90%-200.00Bán46.833K272.899B29.25360.72377.00
023960 SC ENGINEERING
1585.001.93%30.00Mua36.439K38.901B2.08747.43148.00
024880 KPF
5000.00-0.20%-10.00Bán60.192K81.684B8.98672.58432.00
032820 WOORITG, INC.
909.00-0.22%-2.00Bán488.279K89.357B-137.47114.00
033430 DST
755.000.00%0.00Bán100.277K42.174B-201.4717.00
036560 YPPC
8360.00-0.48%-40.00Sức bán mạnh11.504K132.300B9.05928.44229.00
039230 AIBIT
490.00-0.81%-4.00Bán2.327M40.215B3.88127.26192.00
039610 HS VALVE
7120.000.00%0.00Bán83.358K74.122B22.31319.10125.00
043200 PARU
2385.000.21%5.00Mua272.531K85.662B-678.92124.00
043290 K-MAC
11300.00-3.00%-350.00Bán26.590K83.199B130.57151.35254.00
043340 ESSEN TECH
891.000.22%2.00Bán36.095K64.008B72.6012.25218.00
044060 JOKWANG ILI
7260.003.57%250.00Mua544.249K69.298B13.59515.80113.00
044490 TAEWOONG
9800.00-0.81%-80.00Bán17.738K197.673B-1182.40481.00
044780 HK
1570.00-3.09%-50.00Bán99.275K29.979B23.2469.70144.00
045890 GV
2690.0012.08%290.00Mua4.153M89.618B-818.21289.00
048770 TPC
5030.00-2.14%-110.00Bán67.768K66.306B-54.21379.00
049430 KOMELON
8140.001.12%90.00Sức mua mạnh4.589K69.372B5.941355.36100.00
049800 WOOJIN PLAIMM
3745.000.13%5.00Bán8.029K37.400B-1472.43715.00
051490 NARA M&D
3820.00-0.39%-15.00Mua6.313K52.951B-9.91263.00
053660 HYUNJIN
1880.000.27%5.00Bán362.656K54.317B-1696.71155.00
054300 PANSTAR ENTERPRISE
1135.006.07%65.00Mua4.613M50.790B-12.48102.00
054410 KPTU
4305.00-0.12%-5.00Bán71621.809B-546.2466.00
054540 SYMTEK
3420.00-0.44%-15.00Bán31.954K44.140B14.76232.72156.00
056190 SFA
43000.00-2.38%-1050.00Mua152.069K1476.088B11.343883.25576.00
057540 OMNISYSTEM
1700.00-0.58%-10.00Sức bán mạnh74.540K69.518B77.9521.94233.00
058530 SUPEX BNP
465.00-1.69%-8.00Bán306.878K35.434B-294.17100.00
064510 ECOMAISTER
5750.000.88%50.00Bán152.625K73.346B-2715.12
068790 DMS
5400.001.69%90.00Sức mua mạnh213.461K121.969B6.92771.24213.00
071670 A-TECH
8010.00-1.23%-100.00Mua33.960K80.289B72.17112.38391.00
071970 STX HEAVY INDUSTRIES
2465.00-3.71%-95.00Bán245.670K71.889B-11157.261126.00
073010 KSP
1640.000.00%0.00Bán6.969K59.355B-1030.8769.00
076080 WELCRON HANTEC
1975.000.51%10.00Bán10.448K38.321B8.36235.13145.00
081000 ILJIN DIAMOND
30800.00-1.60%-500.00Bán134.006K444.401B23.331341.60420.00
083310 LOT VACUUM
8580.000.12%10.00Mua95.492K110.025B12.49729.42295.00
085310 NK
1260.000.00%0.00Mua116.423K99.389B-346.35211.00
086670 BMT
7150.00-0.56%-40.00Bán29.058K58.574B9.18782.99250.00
089140 NEXTURN
8240.000.37%30.00Sức bán mạnh7.801K87.742B13.19622.3869.00
090360 ROBOSTAR
18500.00-0.27%-50.00Sức bán mạnh18.460K180.863B-370.56285.00
090470 JASTECH
12650.00-2.32%-300.00Mua128.704K187.405B63.87204.58258.00
091090 SEWON CELLONTECH
3080.000.65%20.00Mua228.571K186.625B-146.57532.00
092440 KISHIN
3600.000.84%30.00Bán4.281K104.244B5.83612.79469.00
095190 EMKOREA
4680.00-0.32%-15.00Bán205.463K170.582B-130.94307.00
099220 SDN
1690.000.60%10.00Sức mua mạnh1.982M71.258B31.1054.0293.00
099440 SMEC
2700.000.00%0.00Sức bán mạnh55.407K68.928B1547.921.74205.00
100660 SEOAM MACHINERY
6970.000.58%40.00Bán192.143K87.318B23.69292.55121.00
101680 HNK
2695.000.75%20.00Bán10.697K22.477B-1235.19342.00
105740 DK-LOK
10000.00-0.99%-100.00Bán68.936K83.455B11.99865.05280.00
105840 WOOJIN
5070.000.80%40.00Bán140.414K101.198B-783.71193.00
110990 DIT
9290.00-1.17%-110.00Mua25.177K173.704B24.95376.71
114190 WELCRON KANGWON
1915.000.26%5.00Bán38.902K29.980B17.28110.53138.00
115450 G-TREEBNT
21650.000.23%50.00Mua163.375K527.066B311.8869.2689.00
119500 FORMETAL
2735.000.37%10.00Bán18.385K32.284B16.86161.64129.00
123840 HANIL VACUUM
892.00-0.45%-4.00Sức bán mạnh110.614K50.138B-115.1191.00
126700 HYVISION
10050.000.90%90.00Mua323.875K137.699B6.811461.57220.00
126880 JNK HEATERS
5520.00-2.99%-170.00Bán726.270K122.566B-384.9295.00
137400 P&T
6160.001.15%70.00Bán247.994K107.311B29.56269.32224.00
137940 NEXTEYE
1295.00-2.63%-35.00Mua145.223K100.225B-196.9292.00
140070 SURPLUSGLOBAL
2400.006.19%140.00Mua226.702K81.708B8.10278.96
141070 MAXROTEC
1205.00-0.82%-10.00Bán89.197K30.630B15.5478.18132.00
148140 BDI
8590.000.47%40.00Mua14.411K67.720B-345.96
181340 ISMEDIA
5710.00-2.89%-170.00Bán86.587K40.151B11.15527.58
187870 DEVICE ENG
10450.00-0.48%-50.00Mua63.014K67.749B13.62770.79163.00
195990 ABPRO BIO CO LTD
1400.00-1.41%-20.00Mua2.808M231.033B-214.5673.00
196490 DAT
2020.003.06%60.00Bán2.545M102.466B-300.32112.00
217820 NS
6150.001.65%100.00Mua107.017K59.290B17.96336.8081.00
238490 HIMS
24400.00-3.17%-800.00Mua113.653K140.697B16.651534.58198.00
257370 MSTNS
14600.00-0.34%-50.00Bán48.058K92.954B-410.12
259630 MPLUS
16250.00-0.61%-100.00Sức bán mạnh8.753K83.775B36.77453.28123.00
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
348500.00-1.27%-4500.00Mua36.778K5161.455B39.089032.65
277880 TSI
18200.00-3.19%-600.00Mua100141.774B
282880 COWIN
25250.000.40%100.00Bán53.273K229.309B11.762160.78166.00
290670 DAE BO MAGNETIC
43250.006.79%2750.00Mua61.776K130.920B39.981059.5438.00
302430 INNOMETRY
29850.00-0.50%-150.00Bán5.638K144.753B33.03908.13
317830 SPSYSTEMS
8600.002.38%200.00Mua1.282M68.424B16.12521.05
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất