Hóa chất thông dụng (Công nghiệp)

119
Cổ phiếu
21808.156B
Giá trị vốn hóa thị trường
692.295K
Khối lượng
+2.27%
Tỷ suất Cổ tức
+0.21%
Thay đổi
+2.44%
Hiệu suất Tháng
−7.53%
Hiệu suất Năm
+7.25%
Hiệu suất YTD
          
2714 PLA MATELS CORP
535.00-1.83%-10.00Mua2.300K4.573B6.2785.35198.00
3101 TOYOBO CO
1334.00-0.45%-6.00Mua221.000K118.416B-6.799572.00
3355 KURIYAMA HOLDINGS CORP
865.00-1.70%-15.00Mua27.100K16.864B9.1095.021120.00
3405 KURARAY CO
1265.000.64%8.00Bán903.500K439.683B18.4868.5710768.00
3407 ASAHI KASEI CORP
1132.501.43%16.00Bán2.931M1581.112B10.72105.6639283.00
3537 SHOEI YAKUHIN CO LTD
935.001.41%13.00Mua1.800K3.346B12.2176.5772.00
4004 SHOWA DENKO KK
2999.000.40%12.00Bán1.165M437.477B3.70811.0510476.00
4008 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO
3370.00-0.88%-30.00Bán62.700K46.479B76.9543.801269.00
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
4610.000.00%0.00Bán616.600K679.922B23.32197.682583.00
4022 RASA INDUSTRIES
1424.00-0.77%-11.00Mua59.900K11.287B4.96286.90557.00
4023 KUREHA CORPORATION
7060.00-1.40%-100.00Bán64.600K143.071B10.39680.064374.00
4027 TAYCA CORP
2423.00-1.86%-46.00Theo dõi16.000K56.963B14.22170.44758.00
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
1246.000.16%2.00Mua263.400K49.797B5.74217.261578.00
4042 TOSOH CORP
1500.000.60%9.00Bán883.500K487.104B6.24240.6212955.00
4043 TOKUYAMA CORP
2698.00-0.33%-9.00Bán429.400K187.380B5.47493.335471.00
4045 TOAGOSEI CO LTD
1182.001.81%21.00Bán193.400K155.585B12.2496.562429.00
4046 OSAKA SODA CO LTD
2650.000.26%7.00Bán41.200K61.494B10.15297.31931.00
4047 KANTO DENKA KOGYO CO
715.00-0.42%-3.00Bán236.500K41.129B6.28113.90815.00
4061 DENKA COMPANY LIMITED
3180.00-0.47%-15.00Bán227.900K276.497B11.11286.206133.00
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD.
9745.000.57%55.00Mua1004059.261B13.42725.8121735.00
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
9739.00-0.52%-51.00Mua1.387M4059.261B13.42725.8121735.00
4064 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1375.000.07%1.00Mua11.600K11.258B6.25219.853451.00
4078 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
2599.00-0.65%-17.00Mua23.200K43.666B12.33210.761875.00
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
921.00-1.39%-13.00Mua130.600K29.962B-15.34201.00
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
859.00-0.35%-3.00Mua35.900K20.798B6.72127.91441.00
4088 AIR WATER INC
1789.001.25%22.00Mua311.800K350.218B13.24135.3214265.00
4091 TAIYO NIPPON SANSO CORP
2168.000.56%12.00Theo dõi428.300K938.217B22.7295.4119229.00
4092 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO
2069.00-0.96%-20.00Mua52.200K18.199B8.45244.88683.00
4093 TOHO ACETYLENE CO
1315.000.31%4.00Bán5009.187B8.34157.74794.00
4095 NIHON PARKERIZING CO
1198.000.17%2.00Bán90.400K144.132B12.7294.184222.00
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
878.00-2.23%-20.00Mua90.300K48.470B13.8863.241859.00
4098 TITAN KOGYO K.K.
2980.00-0.63%-19.00Mua18.500K8.963B16.02185.98284.00
4099 SHIKOKU CHEMICAL CORP
1141.00-1.30%-15.00Theo dõi35.000K66.658B12.3592.381167.00
4102 MARUO CALCIUM CO
1520.00-0.20%-3.00Mua2003.423B8.89180.51260.00
4107 ISE CHEMICALS CORP
3245.00-0.15%-5.00Mua2.900K16.551B23.91135.72307.00
4109 STELLA CHEMIFA
2861.001.24%35.00Bán53.500K36.944B15.72181.99761.00
4112 HODOGAYA CHEMICAL CO
2742.00-1.08%-30.00Bán20.800K21.667B11.51238.31719.00
4114 NIPPON SHOKUBAI CO
7150.000.85%60.00Mua75.800K285.125B11.96598.054454.00
4115 HONSHU CHEMICAL INDUSTRY CO
1166.00-0.43%-5.00Sức bán mạnh3.400K13.382B7.64152.58361.00
4118 KANEKA CORP
3990.00-0.75%-30.00Bán132.100K260.234B11.78339.1610571.00
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
1433.001.92%27.00Bán820.900K302.277B5.57257.468276.00
4183 MITSUI CHEMICALS INC
2595.001.41%36.00Bán696.300K506.174B6.73385.4317743.00
4185 JSR CORP
1643.000.49%8.00Bán703.500K362.168B11.72140.588748.00
4187 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY
970.00-0.92%-9.00Bán16.400K21.479B8.50114.13412.00
4189 KH NEOCHEM CO LTD
2731.00-2.71%-76.00Bán286.000K100.885B14.33191.56753.00
4202 DAICEL CORPORATION
946.00-0.11%-1.00Sức bán mạnh945.800K310.603B9.01105.0212319.00
4203 SUMITOMO BAKELITE CO
3565.00-0.42%-15.00Bán152.300K167.770B11.12320.535708.00
4205 ZEON CORPORATION
1174.000.17%2.00Mua301.900K256.517B13.9884.143405.00
4208 UBE INDUSTRIES
2209.000.14%3.00Bán300.500K223.201B7.08313.0411010.00
4215 C I TAKIRON CORPORATION
668.000.60%4.00Mua92.900K65.044B10.1865.613369.00
4216 ASAHI YUKIZAI CORPORATION
1382.00-1.22%-17.00Bán28.900K26.442B6.78203.901355.00
4220 RIKEN TECHNOS CORPORATION
541.00-0.18%-1.00Mua60.200K35.149B11.7847.451844.00
4228 SEKISUI PLASTICS CO
755.00-1.18%-9.00Bán33.000K34.196B10.9369.093881.00
4243 NIX INC
718.001.13%8.00Mua8001.668B5.02143.14179.00
4247 POVAL KOGYO CO LTD NPV
1930.000.52%10.00Sức mua mạnh1.400K2.542B189.00
4249 MORIROKU HOLDINGS CO LTD
2490.000.85%21.00Mua14.900K41.197B6.74369.424386.00
4274 HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO LTD
950.00-1.55%-15.00Theo dõi40.200K3.802B27.9933.9483.00
4275 CARLIT HOLDINGS CO LTD
633.00-0.31%-2.00Bán47.700K14.986B9.4966.701062.00
4361 KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY CO
1058.000.09%1.00Mua1.000K1.288B9.83107.58163.00
4362 NIPPON FINE CHEMICAL CO
1259.00-0.47%-6.00Mua15.900K29.898B12.9896.98606.00
4364 MANAC INCORPORATED
545.00-0.37%-2.00Sức mua mạnh4.100K4.378B20.5826.49228.00
4365 MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU CO
11200.002.75%300.00Sức mua mạnh10050.542B7.991401.01456.00
4368 FUSO CHEMICAL CO
2061.00-0.67%-14.00Bán31.200K73.173B10.63193.82761.00
4401 ADEKA CORPORATION
1605.000.38%6.00Bán101.700K165.289B9.68165.785154.00
4403 NOF CORP
3970.001.93%75.00Bán145.600K334.154B15.30259.423725.00
4406 NEW JAPAN CHEMICAL CO
212.00-0.93%-2.00Mua79.800K7.752B13.8015.37429.00
4409 TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO
540.001.12%6.00Mua26.600K11.517B6.0489.37744.00
4410 HARIMA CHEMICALS GROUP INC
1091.000.93%10.00Mua23.100K27.986B6.87158.871467.00
4461 DKS CO. LTD.
3315.00-2.64%-90.00Bán70.900K33.683B13.05254.07976.00
4463 NICCA CHEMICAL CO
846.000.59%5.00Bán14.200K13.287B11.8871.191479.00
4463 NICCA CHEMICAL CO. LTD.
850.00-13.71%-135.00Bán10013.287B11.8871.191479.00
4465 NIITAKA CO LTD
1445.000.21%3.00Bán4.200K8.531B11.02131.12367.00
4471 SANYO CHEMICAL INDUSTRIES
5520.00-0.18%-10.00Bán42.900K121.687B22.77242.462078.00
4611 DAI NIPPON TORYO
1035.00-0.96%-10.00Bán14.700K29.596B8.26125.622203.00
4612 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD
4360.00-0.11%-5.00Mua189.600K1398.306B31.55138.1920402.00
4613 KANSAI PAINT CO LTD
2043.00-1.30%-27.00Bán888.700K525.343B35.0667.6716287.00
4615 SHINTO PAINT CO
174.000.58%1.00Mua25.700K5.390B-10.46444.00
4616 KAWAKAMI PAINT MFG CO
1501.001.42%21.00Mua3.200K1.495B6.44233.24143.00
4617 CHUGOKU MARINE PAINTS
927.00-0.11%-1.00Bán77.000K56.270B-11.242293.00
4620 FUJIKURA KASEI CO
598.000.34%2.00Mua17.500K19.034B9.3663.861259.00
4621 ROCK PAINT CO LTD
840.002.69%22.00Sức mua mạnh1.200K16.144B13.7461.14503.00
4623 ASAHIPEN CORP
1704.000.18%3.00Bán2007.150B14.12120.66230.00
4624 ISAMU PAINT CO
3360.000.00%0.00Bán4008.064B197.00
4625 ATOMIX CO LTD
750.00-0.13%-1.00Mua17.500K4.692B25.4629.46286.00
4627 NATOCO CO LTD
1228.00-0.24%-3.00Sức mua mạnh7009.263B9.35131.37380.00
4628 SK KAKEN CO LTD
46950.000.21%100.00Bán600126.596B16.272886.122177.00
4629 DAISHIN CHEMICAL
1228.001.49%18.00Bán4005.618B7.88155.87181.00
4957 YASUHARA CHEMICAL CO
700.001.01%7.00Mua1.400K7.192B15.3245.69248.00
4958 T.HASEGAWA CO
1950.00-0.41%-8.00Mua47.400K80.829B19.42100.751592.00
4966 C. UYEMURA & CO.LTD
6200.000.16%10.00Bán2.000K55.812B9.87627.991687.00
4968 ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES
1529.00-0.26%-4.00Mua33.100K31.557B8.11188.481477.00
4975 JCU CORPORATION
2028.00-1.02%-21.00Theo dõi37.200K55.388B11.36178.50559.00
4990 SHOWA CHEMICAL INDUSTRY CO
477.005.53%25.00Sức mua mạnh18.200K5.243B10.5945.03219.00
5013 YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO
1337.000.30%4.00Mua6.000K18.153B10.53126.98941.00
5122 OKAMOTO INDUSTRIES INC
5010.000.50%25.00Mua15.100K91.383B14.98334.432765.00
5142 ACHILLES CORP
2086.000.29%6.00Mua12.100K33.240B105.1419.841707.00
5381 MIPOX CORPORATION
321.00-1.23%-4.00Bán14.900K3.790B-81.90409.00
5695 POWDERTECH CO LTD
2918.00-0.03%-1.00Mua3008.647B8.04362.98245.00
5729 NIHON SEIKO CO LTD
2221.00-1.07%-24.00Mua4005.421B6.53339.93230.00
6036 KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO LTD
1308.00-1.88%-25.00Bán11.800K18.445B24.6753.16385.00
6309 TOMOE ENGINEERING CO
2376.00-1.82%-44.00Bán6.000K23.709B13.36177.91715.00
6490 NIPPON PILLAR PACKING CO
1045.00-0.67%-7.00Bán83.100K25.547B6.87152.12797.00
6568 KNC LABORATORIES CO LTD
1470.000.89%13.00Mua13.100K11.349B12.12121.29245.00
6619 W-SCOPE CORPORATION
1360.00-2.58%-36.00Sức bán mạnh419.500K42.662B-124.23618.00
7446 TOHOKU CHEMICAL CO
3010.000.33%10.00Mua1002.821B31.7894.72329.00
7670 O-WELL CORPORATION
688.00-0.29%-2.00Mua3.700K7.116B6.47106.37603.00
7856 HAGIHARA INDUSTRIES
1367.000.15%2.00Mua16.900K19.776B11.36120.381524.00
7886 YAMATO INDUSTRY CO
664.000.61%4.00Mua100667.060M-305.471250.00
7891 JAPAN U-PICA CO
1224.000.58%7.00Bán3003.363B8.15150.26163.00
7908 KIMOTO CO LTD
175.001.74%3.00Mua74.200K8.601B30.005.83683.00
7928 ASAHI KAGAKU KOGYO CO
481.0011.60%50.00Mua412.500K1.874B19.0125.31592.00
7942 JSP CORP
2014.00-0.64%-13.00Bán26.500K60.036B13.93144.553154.00
7958 TENMA CORPORATION
1905.000.53%10.00Mua12.500K44.060B20.6892.126966.00
8012 NAGASE & CO
1622.000.81%13.00Bán142.200K201.147B10.06161.246312.00
8098 INABATA & CO
1415.001.14%16.00Mua66.700K85.603B6.70211.214098.00
8138 SANKYO KASEI CORP
2635.00-0.49%-13.00Bán1004.111B10.03262.66161.00
8152 SOMAR CORPORATION
1879.002.06%38.00Mua5003.646B4.58410.11438.00
8158 SODA NIKKA CO LTD
596.000.00%0.00Mua6.900K14.865B13.3044.83304.00
9967 SAKAI TRADING CO
1560.001.36%21.00Mua1002.829B7.21216.39327.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất