Phát triển và Hoạt động Bất động sản (Công nghiệp)

106
Cổ phiếu
13658.282B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.743M
Khối lượng
+2.03%
Tỷ suất Cổ tức
+2.46%
Thay đổi
+9.49%
Hiệu suất Tháng
+1.82%
Hiệu suất Năm
+11.57%
Hiệu suất YTD
          
1435 TATERU INC
185.00-1.60%-3.00Mua656.400K16.422B-107.27505.00
1436 FIT CORPORATION
511.002.20%11.00Bán3.100K2.189B-91.1679.00
1722 MISAWA HOMES CO LTD
1137.000.71%8.00Mua160.800K48.959B7.82145.428895.00
1840 TSUCHIYA HLDG
155.00-1.90%-3.00Bán69.900K3.875B-11.31760.00
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
14290.001.60%225.00Mua375.700K998.033B12.461148.0617646.00
1906 HOSODA CORP
104.00-0.95%-1.00Bán12.400K1.949B-41.03229.00
2337 ICHIGO INC
441.000.00%0.00Mua2.545M215.436B13.0733.74231.00
2974 DAIEISANGYO CO LTD
1166.00-1.19%-14.00Bán1.300K3.809B233.00
2975 STAR MICA HLDGS CO
1856.002.15%39.00Mua35.500K33.832B19.25100.53170.00
2976 NIPPON GRANDE CO LTD
1135.00-0.70%-8.00Bán8.100K1.305B5.57203.8043.00
2978 TSUKURUBA INC
2075.003.03%61.00Bán135.900K18.667B117.00
3003 HULIC CO LTD
1073.002.48%26.00Mua2.393M717.032B13.5879.01936.00
3228 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO LTD
1484.000.82%12.00Mua25.400K31.486B5.50317.72722.00
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
2396.002.13%50.00Mua672.400K440.377B10.80223.136980.00
3236 PROPERST CO. LTD
146.000.69%1.00Mua87.200K4.087B5.6626.0742.00
3237 INTRANCE CO.LTD
129.000.78%1.00Mua67.800K4.782B94.711.3629.00
3238 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
305.000.33%1.00Sức mua mạnh25.400K2.361B3.2195.06139.00
3241 WILL CO.LTD
317.000.32%1.00Mua11.500K3.596B10.1631.30140.00
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
380.000.00%0.00Mua57.400K9.560B7.2952.1042.00
3244 SAMTY CO.LTD.
1872.000.70%13.00Mua294.700K73.400B5.99321.92207.00
3245 DEAR LIFE CO.LTD
520.001.17%6.00Mua208.600K20.864B8.0964.9330.00
3246 KOSE R.E. CO.LTD
680.00-0.15%-1.00Mua19.400K6.907B6.9098.5281.00
3250 A D WORKS CO LTD
35.002.94%1.00Sức mua mạnh5.611M13.618B11.263.14167.00
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO
1527.001.46%22.00Mua62.100K27.578B20.3975.2269.00
3254 PRESSANCE CORPORATION
1675.003.08%50.00Sức mua mạnh364.100K104.151B7.28238.41612.00
3260 ESPOIR CO. LTD.
500.00-5.12%-27.00Bán5.300K743.993M74.216.745.00
3261 GRANDES INC
474.000.85%4.00Mua9.200K1.819B8.7454.2334.00
3264 ASCOT CORP
230.00-0.43%-1.00Sức mua mạnh115.700K13.558B18.6113.2448.00
3271 THE GLOBAL LTD
448.002.52%11.00Mua66.300K6.056B5.70107.17162.00
3276 JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
1425.001.71%24.00Mua154.700K25.098B13.72103.95154.00
3277 SANSEI LANDIC CO LTD
841.004.60%37.00Sức mua mạnh89.700K7.112B6.83123.71171.00
3280 STRUST CO LIMITED
788.002.20%17.00Mua42.400K4.859B4.71167.1876.00
3284 HOOSIERS HOLDINGS
641.001.10%7.00Sức mua mạnh190.800K36.509B11.4955.93600.00
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
673.002.12%14.00Sức mua mạnh4.400M483.906B12.6853.0621976.00
3291 IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD
1800.001.41%25.00Mua827.100K519.087B8.33216.198561.00
3293 AZUMA HOUSE CO LTD
1605.000.25%4.00Mua2.100K6.448B6.67241.05204.00
3294 E'GRAND CO LTD
704.000.43%3.00Mua9.400K4.432B9.0878.7997.00
3297 TOUBUJYUHAN CO LTD
1042.000.39%4.00Mua1.000K2.826B6.85152.10133.00
3299 MUGEN ESTATE CO LTD
620.000.00%0.00Mua84.400K15.104B5.32117.03201.00
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
1661.00-1.31%-22.00Bán66.300K13.139B5.05329.46201.00
3458 CRE INC
1059.002.22%23.00Bán43.600K26.582B21.1350.52208.00
3464 PROPERTY AGENT INC
1212.000.92%11.00Sức mua mạnh25.400K8.624B10.58123.01111.00
3465 KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
2052.001.74%35.00Mua65.900K29.120B7.91259.561006.00
3469 DUALTAP CO LTD
511.001.19%6.00Mua13.600K1.753B64.769.33131.00
3475 GOOD COM ASSET CO LTD
1698.00-0.64%-11.00Sức mua mạnh51.400K12.212B14.73120.5890.00
3477 FORLIFE CO LTD
1039.00-8.38%-95.00Sức mua mạnh21.700K2.078B8.77118.5162.00
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
1626.001.25%20.00Bán15.800K14.491B25.8464.1871.00
3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
588.002.44%14.00Mua18.800K4.445B18.1433.2793.00
3521 ECONACH HOLDINGS CO LTD
126.000.00%0.00Sức mua mạnh120.600K5.382B30.694.1116.00
3528 PROSPECT CO LTD
20.00-4.76%-1.00Bán3.223M8.886B-17.6088.00
4321 KENEDIX INC
553.000.91%5.00Sức mua mạnh1.353M121.461B15.5535.58320.00
5280 YOSHICON CO LTD
1077.000.09%1.00Mua4.300K7.771B4.69229.81146.00
7837 R. C. CORE CO.LTD.
1012.00-0.10%-1.00Mua1.300K4.263B-128.57258.00
8801 MITSUI FUDOSAN
2586.504.67%115.50Mua6.931M2524.563B15.53166.7019081.00
8802 MITSUBISHI ESTATE CO
2086.002.73%55.50Sức mua mạnh7.314M2882.028B21.3397.819439.00
8803 HEIWA REAL ESTATE CO
2497.001.05%26.00Mua216.200K93.592B16.61150.33236.00
8804 TOKYO TATEMONO CO
1463.003.54%50.00Mua2.634M305.794B11.13131.475010.00
8806 DAIBIRU CORP
1104.002.22%24.00Mua253.300K128.756B18.3060.342464.00
8818 KEIHANSHIN BUILDING CO LTD
1200.00-0.17%-2.00Bán234.100K63.243B16.9271.1643.00
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO
4007.001.80%71.00Mua2.605M1899.078B13.76291.2413238.00
8836 RISE INC
20.000.00%0.00Bán222.300K1.920B-2.613.00
8841 TOC CO LTD
843.003.06%25.00Mua156.800K81.703B18.1546.45155.00
8842 TOKYO RAKUTENCHI CO
5650.000.00%0.00Mua7.300K33.789B44.49127.00134.00
8844 COSMOS INITIA CO
723.00-4.37%-33.00Mua564.000K24.346B3.95183.04764.00
8848 LEOPALACE 21 CORP
276.000.36%1.00Mua3.952M67.295B-301.017600.00
8854 JAPAN LIVING SERVICE CO
1900.00-0.52%-10.00Mua2003.781B48.7339.98343.00
8860 FUJI CORPORATION LIMITED
705.00-0.14%-1.00Mua64.700K24.878B5.85120.69750.00
8864 AIRPORT FACILITIES CO
540.000.93%5.00Mua70.000K26.870B11.7046.37115.00
8869 MEIWA ESTATE CO
547.000.92%5.00Mua46.700K13.617B8.9361.22471.00
8871 GOLDCREST CO LTD
2186.003.60%76.00Sức mua mạnh286.900K77.082B8.20266.52194.00
8877 NIHON ESLEAD CORPORATION
1639.002.18%35.00Mua33.300K25.290B5.35306.15299.00
8881 NISSHIN FUDOSAN
457.003.16%14.00Mua125.000K21.436B5.1289.24680.00
8885 L' ATTRAIT CO
672.0010.16%62.00Sức mua mạnh339.900K3.545B3.54195.6345.00
8886 WOODFRIENDS CO LTD
2160.001.74%37.00Bán1.100K3.150B5.89366.82237.00
8887 RIBERESUTE CORP
821.000.12%1.00Mua3.000K9.729B8.9292.0337.00
8889 APAMAN CO LTD
944.00-1.26%-12.00Bán21.800K16.802B-28.541151.00
8890 RAYSUM CO LTD
1119.000.09%1.00Mua60.500K51.565B5.96187.72203.00
8891 MG HOME CO LTD
670.002.60%17.00Mua1.500K1.915B2.87233.0872.00
8892 ES-CON JAPAN LTD
778.000.91%7.00Mua287.000K53.271B5.69137.11181.00
8893 SHIN-NIHON TATEMONO CO
352.00-0.85%-3.00Bán138.200K7.007B5.7161.6041.00
8897 TAKARA LEBEN CO
419.000.72%3.00Sức mua mạnh804.800K45.425B10.1941.47892.00
8905 AEON MALL CO LTD
1736.002.30%39.00Mua642.600K394.958B11.74147.853303.00
8908 MAINICHI COMNET CO.LTD.
740.00-0.54%-4.00Mua17.500K13.320B10.5770.03254.00
8909 SHINOKEN GROUP CO LTD
939.000.64%6.00Mua205.600K31.800B4.23230.35748.00
8914 AREALINK CO LTD
1199.00-1.80%-22.00Mua80.300K15.144B6.89174.3494.00
8918 LAND CO LTD
7.000.00%0.00Theo dõi9.973M10.085B125.180.667.00
8919 KATITAS CO LTD
4275.001.18%50.00Mua228.700K162.981B27.27161.55715.00
8923 TOSEI CORPORATION
1308.002.27%29.00Mua251.500K62.191B8.27158.34431.00
8925 ARDEPRO CO LTD
35.00-2.78%-1.00Mua2.211M11.803B-10.4016.00
8927 MEIHO ENTERPRISE CO LTD
255.00-1.54%-4.00Mua251.300K6.022B-12.4671.00
8928 ANABUKI KOSAN INC
2812.000.57%16.00Mua7.000K14.998B4.69599.851389.00
8931 WADAKOHSAN CORP
752.00-0.27%-2.00Mua2.800K8.347B36.9820.34117.00
8934 SUN FRONTIER FUDOSAN CO LTD
1245.000.81%10.00Mua288.100K60.630B4.96250.97522.00
8935 FJ NEXT CO LTD
1048.002.04%21.00Mua91.500K34.254B4.84216.34490.00
8938 LC HOLDINGS INC
782.000.13%1.00Bán44.300K4.348B4.33180.6659.00
8940 INTELLEX CO LTD
740.000.95%7.00Sức mua mạnh19.500K6.610B7.9593.16291.00
8944 LAND BUSINESS CO LTD
769.000.00%0.00Mua17.400K18.588B39.0819.6820.00
8946 ASIAN STAR CO
125.001.63%2.00Mua285.400K2.241B-6.3953.00
8996 HOUSEFREEDOM CO.LTD
442.00-2.00%-9.00Bán2.200K1.799B6.4268.83212.00
8999 GRANDY HOUSE CORPORATION
471.001.29%6.00Mua45.500K13.592B6.6471.62730.00
9633 TOKYO THEATRES CO INC
1382.000.58%8.00Sức mua mạnh27.100K10.611B24.3056.87488.00
9635 MUSASHINO KOGYO CO
2499.000.40%10.00Mua1002.615B21.28117.4644.00
9637 O S CO LTD
3480.000.87%30.00Sức mua mạnh1.800K11.018B25.83134.75119.00
9661 KABUKI-ZA CO LTD
5770.00-0.17%-10.00Bán50069.835B261.1522.0947.00
9679 HORAI CO LTD
3010.001.07%32.00Mua4004.203B3.99754.94198.00
9816 STRIDERS CORPORATION
318.000.00%0.00Mua4.600K2.782B30.7310.36196.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất