Phát triển và Hoạt động Bất động sản (Công nghiệp)

107
Cổ phiếu
16559.709B
Giá trị vốn hóa thị trường
561.382K
Khối lượng
+1.99%
Tỷ suất Cổ tức
−0.14%
Thay đổi
+0.02%
Hiệu suất Tháng
+6.96%
Hiệu suất Năm
+14.71%
Hiệu suất YTD
          
1435 TATERU INC
218.000.93%2.00Mua587.900K19.476B-144.79505.00
1436 FIT CORPORATION
663.0017.76%100.00Mua110.900K2.411B-91.1679.00
1722 MISAWA HOMES CO LTD
1207.00-0.08%-1.00Mua67.600K52.016B8.93135.308895.00
1840 TSUCHIYA HLDG
158.000.64%1.00Bán23.900K3.925B-5.29760.00
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
13570.00-0.07%-10.00Bán180.400K928.379B12.451091.3917646.00
1906 HOSODA CORP
111.000.00%0.00Mua2.100K2.080B-38.42229.00
2337 ICHIGO INC
425.000.71%3.00Bán588.100K205.317B11.2637.47231.00
2974 DAIEISANGYO CO LTD
1110.000.36%4.00Bán8.900K3.602B233.00
2975 STAR MICA HLDGS CO
1785.00-1.54%-28.00Bán57.800K33.048B18.68101.00170.00
2976 NIPPON GRANDE CO LTD
1220.000.08%1.00Bán2.600K1.402B43.00
2978 TSUKURUBA INC
1402.002.94%40.00Mua33.600K12.253B1196.311.33121.00
3003 HULIC CO LTD
1181.000.85%10.00Mua1.020M782.517B14.5780.38936.00
3228 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO LTD
1578.001.41%22.00Mua10.600K33.014B6.48286.04722.00
3231 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
2590.002.21%56.00Mua807.200K463.196B10.37245.706980.00
3236 PROPERST CO. LTD
213.004.93%10.00Mua699.200K5.641B5.0141.0245.00
3237 INTRANCE CO.LTD
126.000.00%0.00Sức bán mạnh98.400K4.671B92.511.3629.00
3238 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.LTD
330.001.54%5.00Mua19.700K2.515B2.18148.84139.00
3241 WILL CO.LTD
368.00-1.34%-5.00Mua26.800K4.232B11.0133.94140.00
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
408.000.00%0.00Mua14.600K10.264B10.9237.3747.00
3244 SAMTY CO.LTD.
2127.001.05%22.00Mua396.900K86.190B7.14304.29207.00
3245 DEAR LIFE CO.LTD
562.00-0.18%-1.00Mua67.900K22.151B30.00
3246 KOSE R.E. CO.LTD
790.001.28%10.00Mua6.400K7.922B7.9298.5281.00
3250 A D WORKS CO LTD
31.003.33%1.00Bán98.595M11.506B24.061.25167.00
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO
1550.000.39%6.00Mua24.800K28.233B20.6275.2269.00
3254 PRESSANCE CORPORATION
1754.000.57%10.00Mua110.900K110.596B6.77266.56612.00
3260 ESPOIR CO. LTD.
502.001.62%8.00Bán500735.034M84.715.835.00
3261 GRANDES INC
525.000.77%4.00Mua2.200K1.999B9.6154.2334.00
3264 ASCOT CORP
228.003.17%7.00Bán155.500K13.028B33.496.6048.00
3271 THE GLOBAL LTD
467.001.30%6.00Bán25.400K6.250B94.614.87161.00
3276 JAPAN PROPERTY MANAGEMENT CENTER CO
1365.000.74%10.00Bán89.200K23.865B13.05103.95154.00
3277 SANSEI LANDIC CO LTD
869.000.12%1.00Bán38.700K7.340B7.05123.71171.00
3280 STRUST CO LIMITED
788.000.64%5.00Bán1.500K4.829B5.72136.8676.00
3284 HOOSIERS HOLDINGS
714.000.85%6.00Mua71.100K40.354B10.2069.54724.00
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
697.000.29%2.00Bán3.223M499.724B14.1049.2921976.00
3291 IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD
1842.00-0.22%-4.00Mua460.900K532.352B8.32221.968561.00
3293 AZUMA HOUSE CO LTD
1686.000.72%12.00Mua2.200K6.725B6.60254.28204.00
3294 E'GRAND CO LTD
771.000.13%1.00Mua10.900K4.847B7.41105.5597.00
3297 TOUBUJYUHAN CO LTD
1065.000.66%7.00Mua1.800K2.869B8.39126.07134.00
3299 MUGEN ESTATE CO LTD
727.00-0.82%-6.00Mua97.500K17.857B6.30116.91201.00
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
1913.000.26%5.00Bán38.600K15.093B5.80329.46201.00
3458 CRE INC
1066.000.85%9.00Mua8.000K26.542B38.2027.88218.00
3464 PROPERTY AGENT INC
1162.001.31%15.00Sức mua mạnh30.600K8.198B4.53266.54111.00
3465 KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
2029.00-0.54%-11.00Mua21.600K28.950B7.86259.561006.00
3469 DUALTAP CO LTD
506.002.22%11.00Bán7.500K1.698B9.6852.58124.00
3475 GOOD COM ASSET CO LTD
1750.002.40%41.00Mua21.400K12.292B14.82120.5890.00
3477 FORLIFE CO LTD
1037.000.10%1.00Bán2.100K2.072B8.74118.5162.00
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
1631.00-1.15%-19.00Bán18.800K14.705B27.1261.3071.00
3486 GLOBAL LINK MANAGEMENT INC
679.00-0.73%-5.00Mua9.200K5.173B21.1033.2793.00
3521 ECONACH HOLDINGS CO LTD
135.001.50%2.00Mua187.100K5.681B26.884.9516.00
3528 PROSPECT CO LTD
27.000.00%0.00Mua3.148M11.996B-17.6088.00
4321 KENEDIX INC
585.00-0.51%-3.00Bán648.700K128.679B13.4843.64320.00
5280 YOSHICON CO LTD
1215.000.58%7.00Mua2.500K8.851B4.13292.42146.00
7837 R. C. CORE CO.LTD.
1000.000.10%1.00Mua3.100K4.208B-152.96258.00
8801 MITSUI FUDOSAN
2758.00-0.09%-2.50Mua1.496M2694.421B16.28169.7419081.00
8802 MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED
2004.50-2.27%-46.50Mua1002740.674B22.9787.279439.00
8802 MITSUBISHI ESTATE CO
2014.000.50%10.00Bán4.586M2740.674B22.9787.279439.00
8803 HEIWA REAL ESTATE CO
2530.00-0.71%-18.00Bán114.900K98.526B16.95150.33236.00
8804 TOKYO TATEMONO CO
1525.00-0.59%-9.00Mua520.300K320.633B11.41134.485010.00
8806 DAIBIRU CORP
1152.00-0.09%-1.00Bán108.200K134.470B18.4862.402464.00
8818 KEIHANSHIN BUILDING CO LTD
1391.001.31%18.00Sức mua mạnh196.000K72.308B17.4379.0243.00
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO
3815.00-0.29%-11.00Bán1.252M1813.294B12.57304.2713238.00
8836 RISE INC
27.000.00%0.00Mua2.341M2.592B-2.613.00
8841 TOC CO LTD
841.00-0.24%-2.00Mua49.200K81.381B17.8947.12155.00
8842 TOKYO RAKUTENCHI CO
6070.000.50%30.00Mua1.900K36.122B47.56127.00134.00
8844 COSMOS INITIA CO
694.002.51%17.00Bán80.100K22.797B4.93137.42764.00
8848 LEOPALACE 21 CORP
313.008.68%25.00Mua10.091M70.290B-357.897600.00
8854 JAPAN LIVING SERVICE CO
1888.00-0.53%-10.00Sức bán mạnh9003.777B29.3365.46343.00
8860 FUJI CORPORATION LIMITED
679.00-1.31%-9.00Bán113.400K24.326B6.29109.53750.00
8864 AIRPORT FACILITIES CO
568.00-0.53%-3.00Mua13.700K28.440B12.2846.71115.00
8869 MEIWA ESTATE CO
588.000.00%0.00Mua15.300K14.637B9.4961.98471.00
8871 GOLDCREST CO LTD
2252.00-1.31%-30.00Mua148.000K80.467B7.91288.41194.00
8877 ESLEAD CORPORATION
2105.000.72%15.00Mua40.100K32.249B5.76363.14299.00
8881 NISSHIN FUDOSAN
501.00-0.99%-5.00Mua41.300K23.734B4.74106.85669.00
8885 L' ATTRAIT CO
724.000.00%0.00Mua11.600K3.819B7.11107.5245.00
8886 WOODFRIENDS CO LTD
2374.00-0.08%-2.00Mua6003.465B6.07391.29250.00
8887 RIBERESUTE CORP
864.000.00%0.00Mua9.000K10.186B9.1194.8636.00
8889 APAMAN CO LTD
895.000.79%7.00Bán28.000K15.805B-28.541151.00
8890 RAYSUM CO LTD
1081.000.65%7.00Bán33.500K49.491B5.72187.72203.00
8891 MG HOME CO LTD
746.00-0.93%-7.00Mua2.500K2.152B2.19343.6572.00
8892 ES-CON JAPAN LTD
938.000.64%6.00Mua333.700K63.760B7.55123.72181.00
8893 SHIN-NIHON TATEMONO CO
433.00-0.23%-1.00Sức mua mạnh191.600K8.639B7.0561.6041.00
8897 TAKARA LEBEN CO
490.00-0.61%-3.00Mua476.100K53.447B7.2368.98892.00
8905 AEON MALL CO LTD
1723.00-0.75%-13.00Bán481.100K394.958B11.30153.653303.00
8908 MAINICHI COMNET CO.LTD.
812.000.25%2.00Mua5.800K14.580B11.2372.16270.00
8909 SHINOKEN GROUP CO LTD
1209.000.17%2.00Mua334.800K41.396B5.99208.34748.00
8914 AREALINK CO LTD
1188.002.86%33.00Mua107.500K14.588B5.60206.0994.00
8918 LAND CO LTD
13.00-7.14%-1.00Sức mua mạnh90.540M20.170B51.300.557.00
8919 KATITAS CO LTD
5300.005.58%280.00Sức mua mạnh245.400K191.721B29.56174.20715.00
8923 TOSEI CORPORATION
1433.001.06%15.00Mua277.000K67.424B8.66163.84431.00
8925 ARDEPRO CO LTD
54.000.00%0.00Mua2.612M18.210B-8.3317.00
8927 MEIHO ENTERPRISE CO LTD
272.000.74%2.00Bán32.200K6.376B46.165.8575.00
8928 ANABUKI KOSAN INC
2875.000.35%10.00Mua3.300K15.280B5.04568.691425.00
8931 WADAKOHSAN CORP
793.001.93%15.00Mua11.300K8.636B5.10152.61117.00
8934 SUN FRONTIER FUDOSAN CO LTD
1278.001.91%24.00Bán387.000K61.068B5.00250.97522.00
8935 FJ NEXT CO LTD
1067.00-0.37%-4.00Bán134.600K35.006B5.08211.01490.00
8938 GLOME HOLDINGS INC
918.00-2.55%-24.00Bán32.600K5.237B6.41147.0759.00
8940 INTELLEX CO LTD
742.000.27%2.00Mua5.300K6.329B8.2889.42312.00
8944 LAND BUSINESS CO LTD
773.00-0.77%-6.00Mua80018.830B39.5919.6820.00
8946 ASIAN STAR CO
128.001.59%2.00Mua338.700K2.259B-8.0453.00
8996 HOUSEFREEDOM CO.LTD
497.001.22%6.00Mua3.100K1.991B4.9299.80212.00
8999 GRANDY HOUSE CORPORATION
472.000.21%1.00Bán22.800K13.592B6.2776.02730.00
9633 TOKYO THEATRES CO INC
1397.001.23%17.00Mua5.900K10.595B24.2656.87488.00
9635 MUSASHINO KOGYO CO
2441.00-0.69%-17.00Bán3002.554B180.8213.5044.00
9637 O S CO LTD
3515.000.00%0.00Mua50011.128B19.66178.80119.00
9661 KABUKI-ZA CO LTD
5800.00-0.34%-20.00Mua3.300K70.439B289.8020.0847.00
9679 HORAI CO LTD
2870.000.03%1.00Mua1004.006B13.21217.13198.00
9816 STRIDERS CORPORATION
380.001.06%4.00Sức mua mạnh38.800K3.289B36.3410.36196.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất