Phần mềm (Công nghiệp)

133
Cổ phiếu
6835.785B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.510M
Khối lượng
+1.18%
Tỷ suất Cổ tức
+1.25%
Thay đổi
+3.51%
Hiệu suất Tháng
+7.18%
Hiệu suất Năm
+27.38%
Hiệu suất YTD
          
1992 KANDA TSUSHINKI CO
2129.001.09%23.00Mua6001.706B7.23294.50263.00
2303 DAWN CORP
1154.00-1.20%-14.00Mua19.200K3.674B23.5249.0652.00
2326 DIGITAL ARTS INC
7150.003.03%210.00Bán252.600K99.448B48.19148.68207.00
2332 QUEST CO LTD
996.001.84%18.00Sức mua mạnh6.000K5.147B10.9391.09768.00
2352 AZIA CO LTD
1301.006.73%82.00Sức mua mạnh70.300K5.149B37.7534.48100.00
2432 DENA CO LTD
2018.002.80%55.00Bán3.590M293.428B29.6068.282437.00
2468 FUETREK CO.LTD
478.000.63%3.00Bán52.800K4.473B-36.15128.00
2492 INFOMART CORPORATION
1690.001.08%18.00Sức mua mạnh355.700K193.140B99.5216.98399.00
2743 PIXEL COMPANYZ INC
190.000.53%1.00Bán100.500K4.557B-50.7964.00
3624 AXEL MARK INC
513.000.39%2.00Bán182.600K2.848B-226.80109.00
3625 TECHFIRM HOLDINGS INC
1317.004.86%61.00Sức mua mạnh188.400K9.548B-2.34279.00
3634 SOCKETS INC
1223.00-0.65%-8.00Mua1.100K3.000B34.6635.7961.00
3639 VOLTAGE INCORPORATION
497.00-0.20%-1.00Bán8.900K2.556B-69.25324.00
3653 MORPHO INC
2880.00-0.96%-28.00Bán117.200K15.510B28.59101.1796.00
3662 ATEAM INC
1081.001.31%14.00Bán640.400K21.109B12.0490.01890.00
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
607.000.66%4.00Bán38.400K4.947B11.7552.50176.00
3664 MOBCAST HLDGS INC
201.002.55%5.00Bán409.600K4.477B-81.05165.00
3667 ENISH INC
957.0010.38%90.00Bán3.195M10.337B-110.78134.00
3668 COLOPL INC
982.0011.46%101.00Mua34.291M125.215B127.457.781283.00
3672 ALTPLUSINC
261.000.00%0.00Theo dõi96.900K3.653B-93.07339.00
3673 BROADLEAF CO LTD
595.000.00%0.00Mua631.100K52.017B17.3034.57921.00
3687 FIXSTARS CORPORATION
1470.001.80%26.00Bán254.100K48.550B52.8727.85176.00
3689 IGNIS LTD
1344.0016.26%188.00Mua585.500K19.648B-166.68201.00
3694 OPTIM CORPORATION
2898.002.55%72.00Mua411.200K79.730B9426.540.31208.00
3710 JORUDAN CO LTD
1316.00-7.97%-114.00Sức bán mạnh187.700K6.764B46.8028.12189.00
3723 NIHON FALCOM CORP
1569.002.21%34.00Bán497.000K16.129B13.98112.2157.00
3727 APLIX CORPORATION
263.00-2.59%-7.00Bán161.400K5.567B-22.1233.00
3733 SOFTWARE SERVICE INC
11490.000.97%110.00Sức mua mạnh1.600K62.514B22.69506.461259.00
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
3120.000.48%15.00Mua19.300K15.972B26.03119.88271.00
3744 SIOS CORPORATION
456.00-3.18%-15.00Mua48.900K3.953B31.1014.66440.00
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
692.00-0.14%-1.00Bán56.900K3.615B-377.79128.00
3763 PRO-SHIP INC
1220.002.95%35.00Sức mua mạnh13.300K18.496B17.2272.00160.00
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
1024.00-1.63%-17.00Bán112.000K18.711B19.6052.54181.00
3793 DRECOM CO.LTD
601.003.09%18.00Sức mua mạnh160.200K17.365B-38.31367.00
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
527.001.93%10.00Mua12.400K4.481B11.9744.011095.00
3800 UNIRITA INC
1725.000.06%1.00Sức mua mạnh80014.499B24.1171.55552.00
3804 SYSTEM D INC
742.003.34%24.00Sức mua mạnh79.700K4.818B16.0546.24216.00
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
1446.000.14%2.00Bán4.600K3.562B49.2729.35124.00
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
1027.00-0.58%-6.00Bán4.200K3.332B11.8286.89175.00
3822 MINORI SOLUTIONS CO LTD
1923.000.89%17.00Sức mua mạnh12.500K16.555B13.10146.751045.00
3823 ACRODEA INC
197.00-0.51%-1.00Bán327.200K5.082B-5.2548.00
3825 REMIXPOINT INC
206.000.98%2.00Bán449.500K12.032B-46.29170.00
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
669.000.75%5.00Bán45.200K7.364B11.0960.32174.00
3835 EBASE CO LTD
1019.002.41%24.00Mua52.400K23.416B29.9534.17431.00
3841 JEDAT INC.
1121.00-3.61%-42.00Bán6.800K2.157B20.3155.23120.00
3842 NEXTGEN INC.
1571.001.09%17.00Mua6.500K3.256B-30.91148.00
3844 COMTURE CORPORATION
4160.001.34%55.00Sức mua mạnh393.000K66.279B32.24129.101142.00
3845 I-FREEK MOBILE INC
172.00-1.71%-3.00Mua57.100K2.759B-31.11289.00
3847 PACIFIC SYSTEMS CORPORATION
2877.000.17%5.00Sức bán mạnh1004.257B7.68374.75610.00
3850 NTT DATA INTRAMART CORPORATION
3500.002.19%75.00Mua30.900K17.342B31.38111.54193.00
3851 NIPPON ICHI SOFTWARE INC.
1540.000.98%15.00Mua37.400K7.781B30.0651.59162.00
3853 ASTERIA CORPORATION
687.008.02%51.00Mua602.500K11.511B42.9316.39120.00
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION
644.00-1.53%-10.00Bán40.500K6.736B105.426.12105.00
3903 GUMI INC
682.001.79%12.00Sức mua mạnh610.300K20.539B-56.66866.00
3905 DATASECTION INC
563.00-0.71%-4.00Bán35.100K6.707B1197.800.4766.00
3906 ALBERT
9990.000.40%40.00Mua76.200K32.227B141.1199.00100.00
3907 SILICON STUDIO CORP
1777.00-1.39%-25.00Bán41.300K5.186B41.6442.73229.00
3909 SHOWCASE INC
735.000.82%6.00Mua33.500K4.981B-23.8083.00
3911 AIMING INC
253.00-2.32%-6.00Sức bán mạnh538.700K8.952B-24.17836.00
3912 MOBILE FACTORY INC
1628.001.81%29.00Mua67.000K12.927B22.3473.7075.00
3913 SMEDIO INC
1166.001.75%20.00Mua330.200K2.233B-101.6756.00
3916 DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES CO
1589.003.32%51.00Mua141.300K24.409B32.1749.40893.00
3917 IRIDGE INC
938.00-4.48%-44.00Mua872.900K6.190B-24.1778.00
3919 PIPEDO HD INC
1406.005.71%76.00Sức mua mạnh257.400K10.721B51.2427.47466.00
3920 INTERNETWORKING & BROADBAND CONS
1095.002.15%23.00Mua39.200K6.132B66.5016.8863.00
3921 NEO JAPAN INC
999.003.31%32.00Mua27.100K14.827B36.1427.85117.00
3927 FUVA BRAIN LTD
983.000.00%0.00Mua61.700K4.143B-3.0646.00
3932 AKATSUKI INC
7690.000.79%60.00Mua129.800K106.674B13.22611.79390.00
3933 CHIERU CO LTD
1136.001.97%22.00Sức mua mạnh21.900K4.358B162.9110.1176.00
3936 GLOBALWAY INC
1668.00-0.12%-2.00Bán1.800K1.944B-130.4390.00
3969 ATLED LTD
1647.000.67%11.00Bán119.100K12.281B33.5649.4055.00
3974 TBCSCAT INC
1315.00-0.15%-2.00Sức mua mạnh5002.393B16.6279.12209.00
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1087.001.12%12.00Mua2.400K2.796B15.4970.17697.00
3992 NEEDS WELL INC
750.000.54%4.00Mua52.200K6.362B18.6340.82533.00
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC
4670.002.30%105.00Bán151.000K141.929B278.8917.6073.00
3994 MONEY FORWARD INC
3560.001.86%65.00Mua66.500K78.901B-111.09394.00
3997 TRADE WORKS CO LTD
1160.002.75%31.00Mua2.600K3.806B-10.5879.00
3999 KNOWLEDGESUITE INC
965.00-0.41%-4.00Bán1.700K4.850B187.035.6249.00
4295 FAITH INC
798.001.79%14.00Mua17.700K10.581B-54.53364.00
4304 ESTORE CORP
945.000.75%7.00Mua5.700K4.511B12.7980.50143.00
4312 CYBERNET SYSTEMS CO
654.002.51%16.00Sức mua mạnh305.500K20.378B-12.06593.00
4320 CE HOLDINGS CO LIMITED
942.00-4.37%-43.00Bán221.100K7.107B21.2544.97315.00
4333 TOHO SYSTEMS SCIENCE CO
1078.00-0.65%-7.00Mua25.900K13.046B20.0653.73534.00
4335 IPS CO LTD
850.000.12%1.00Sức bán mạnh5.400K2.031B22.8637.8293.00
4344 SOURCENEXT CORPORATION
470.003.07%14.00Mua1.296M63.997B102.674.61141.00
4382 HEROZ INC
12700.001.28%160.00Bán44.200K88.739B306.2743.6345.00
4388 AI INC
1657.00-1.25%-21.00Bán21.400K8.436B56.7530.4436.00
4389 PROPERTY DATA BANK INC
853.001.91%16.00Mua3.200K5.019B23.5936.6653.00
4392 FUTURE INNOVATION GROUP INC
313.000.00%0.00Mua43.500K8.760B23.4013.51466.00
4393 BANK OF INNOVATION INC
3350.005.02%160.00Mua538.300K12.949B30.21112.76141.00
4397 TEAMSPIRIT INC
1728.000.99%17.00Mua237.300K27.226B186.4210.3464.00
4420 ESOL CO LTD
1420.003.05%42.00Mua165.200K28.885B51.0227.83419.00
4421 D I SYSTEM CO LTD
1551.00-0.83%-13.00Bán7.600K2.311B31.1050.86408.00
4424 AMAZIA INC
3480.004.19%140.00Mua113.600K11.522B37.8494.8812.00
4425 KUDAN INC
9130.007.29%620.00Mua200.500K63.751B15.00
4428 SINOPS INC
2144.002.05%43.00Mua25.400K12.928B60.00
4429 RICKSOFT CO LTD
4905.006.05%280.00Bán34.300K20.623B72.00
4430 TOKAI SOFT CO LTD
1661.00-0.36%-6.00Bán9.900K3.881B446.00
4431 SMAREGI INC
2667.001.21%32.00Bán86.200K25.126B86.00
4435 KAONAVI INC
4990.003.53%170.00Bán31.900K27.038B111.00
4436 MINKABU THE INFONOID INC
1053.002.23%23.00Mua82.500K13.668B53.6421.8683.00
4438 WELBY INC
12600.00-5.26%-700.00Sức bán mạnh2.000K24.522B34.00
4440 WITZ CORPORATION
2196.00-0.18%-4.00Bán8.000K8.903B142.00
4449 GIFTEE INC
2060.00—%6.875M49.504B87.00
4640 ANDOR CO LTD
451.002.27%10.00Mua2.800K2.335B5.6280.30312.00
4644 IMAGINEER CO LTD
1029.006.74%65.00Mua452.200K9.876B22.7745.2095.00
4667 AISAN TECHNOLOGY
2039.00-0.34%-7.00Bán12.400K11.302B54.6337.32110.00
4686 JUSTSYSTEMS CORPORATION
3860.00-1.53%-60.00Mua631.600K247.905B33.65114.72331.00
4704 TREND MICRO INC
5260.000.00%0.00Mua883.700K730.962B25.84204.656562.00
4716 ORACLE CORP JAPAN
9700.000.10%10.00Mua243.100K1241.062B28.65338.922622.00
4719 ALPHA SYSTEMS INC
2780.00-2.01%-57.00Mua25.100K39.031B20.76133.932664.00
4728 TOSE CO LTD
826.00-0.84%-7.00Mua36.500K6.261B44.3118.64590.00
4734 BEING CO LTD
905.00-0.22%-2.00Bán4.500K7.097B13.7565.80366.00
4776 CYBOZU INC
1048.000.00%0.00Bán217.600K48.081B68.3915.32659.00
4813 ACCESS CO LTD
791.00-1.62%-13.00Bán80.500K30.685B20025.320.12657.00
4829 NIHON ENTERPRISE CO
181.002.26%4.00Mua79.600K7.177B74.252.44175.00
6047 GUNOSY INC
1402.00-0.28%-4.00Bán213.400K33.182B16.8585.69215.00
6172 METAPS INC.
1021.001.09%11.00Bán100.100K13.845B13.1178.29317.00
6633 C&G SYSTEMS INC
423.002.67%11.00Mua37.700K4.146B34.3912.30245.00
6852 TECHNOL SEVEN CO
1601.001.97%31.00Sức bán mạnh8002.371B10.26156.00300.00
7035 AND FACTORY INC
2381.001.49%35.00Mua28.300K22.606B98.9124.4765.00
7046 TECNOS DATA SCI ENG INC
2996.001.35%40.00Bán12.600K6.142B93.00
9629 PCA CORPORATION
3865.000.52%20.00Bán97.800K25.707B20.97184.30474.00
9640 SAISON INFORMATION SYSTEMS
2090.000.77%16.00Mua1.100K33.857B14.37145.47773.00
9684 SQUARE ENIX HOLDINGS CO.LTD.
4690.002.07%95.00Mua3.701M559.079B33.49140.234601.00
9697 CAPCOM CO LTD
2731.00-1.87%-52.00Mua1.401M369.904B20.91130.612832.00
9702 ISB CORPORATION
1514.002.44%36.00Mua39.200K7.730B15.11100.181257.00
9717 JASTEC CO LTD
1171.002.18%25.00Sức mua mạnh66.400K19.908B12.1097.291272.00
9758 JAPAN SYSTEMS CO
320.00-1.54%-5.00Mua51.000K8.332B21.1215.15592.00
9766 KONAMI HOLDINGS CORPORATION
5160.002.79%140.00Sức mua mạnh551.400K697.802B21.27245.524881.00
9790 FUKUI COMPUTER HOLDINGS INC
2483.003.33%80.00Mua160.500K51.337B18.08137.31525.00
9880 INNOTECH CORP (JAPAN)
899.001.70%15.00Mua28.500K13.205B11.0884.811257.00
9928 MIROKU JYOHO SERVICE CO
3005.000.50%15.00Mua104.200K92.773B26.77122.831557.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất