Phần mềm (Công nghiệp)

133
Cổ phiếu
6513.978B
Giá trị vốn hóa thị trường
86.928K
Khối lượng
+1.21%
Tỷ suất Cổ tức
−0.85%
Thay đổi
+0.33%
Hiệu suất Tháng
+4.33%
Hiệu suất Năm
+22.10%
Hiệu suất YTD
          
1992 KANDA TSUSHINKI CO
2080.000.82%17.00Bán4001.653B5.69362.26263.00
2303 DAWN CORP
1049.00-0.76%-8.00Bán12.400K3.366B21.5449.0649.00
2326 DIGITAL ARTS INC
10520.00-1.03%-110.00Sức mua mạnh114.000K147.764B75.50141.10207.00
2332 QUEST CO LTD
938.00-0.74%-7.00Bán1.200K4.884B10.8986.77768.00
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1312.00-0.30%-4.00Mua1.800K14.944B10.34127.241412.00
2352 AZIA CO LTD
1216.000.58%7.00Mua9.200K4.785B37.7832.02100.00
2432 DENA CO LTD
2090.00-2.06%-44.00Bán1.236M310.176B24.4387.482437.00
2468 FUETREK CO.LTD
507.00-0.39%-2.00Bán7.600K4.763B-32.15136.00
2492 INFOMART CORPORATION
1494.00-1.78%-27.00Bán390.700K173.827B94.3416.12399.00
3624 AXEL MARK INC
701.00-4.76%-35.00Mua991.500K4.086B-226.80109.00
3625 TECHFIRM HOLDINGS INC
1340.002.06%27.00Mua102.300K9.519B13.3898.63279.00
3634 SOCKETS INC
1181.00-1.58%-19.00Bán8.400K2.943B44.4727.4861.00
3639 VOLTAGE INCORPORATION
517.000.78%4.00Bán12.700K2.638B-47.62324.00
3653 MORPHO INC
2872.00-5.37%-163.00Bán222.800K16.344B30.13101.1796.00
3662 ATEAM INC
1114.00-0.98%-11.00Bán341.800K21.953B8.42133.99890.00
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
866.00-1.25%-11.00Mua91.800K7.147B16.9752.50176.00
3664 MOBCAST HLDGS INC
258.000.00%0.00Bán535.600K5.046B-81.05165.00
3667 ENISH INC
620.001.47%9.00Sức mua mạnh805.800K6.491B-110.78134.00
3668 COLOPL INC
653.00-2.68%-18.00Bán784.800K85.557B56.6311.961283.00
3672 ALTPLUSINC
263.002.33%6.00Mua44.500K3.597B-93.07339.00
3673 BROADLEAF CO LTD
580.001.40%8.00Mua403.800K49.940B18.0431.93921.00
3687 FIXSTARS CORPORATION
1756.00-1.73%-31.00Bán278.700K58.984B64.2727.85176.00
3689 IGNIS LTD
1467.00-0.47%-7.00Mua81.600K21.539B-166.68201.00
3694 OPTIM CORPORATION
2902.00-2.09%-62.00Bán102.800K81.543B7039.710.42167.00
3710 JORUDAN CO LTD
1501.00-2.72%-42.00Bán61.600K7.916B60.5125.50189.00
3723 NIHON FALCOM CORP
1393.000.00%0.00Bán80.500K14.320B13.58102.5857.00
3727 APLIX CORPORATION
216.000.47%1.00Sức mua mạnh52.800K3.680B-25.8233.00
3733 SOFTWARE SERVICE INC
11010.00-2.22%-250.00Mua1.500K61.274B25.31444.851259.00
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
3685.00-0.81%-30.00Mua27.000K19.018B30.99119.88271.00
3744 SIOS CORPORATION
463.00-0.43%-2.00Bán1.700K4.031B33.0514.07440.00
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
740.000.14%1.00Bán17.300K3.860B-377.79128.00
3763 PRO-SHIP INC
1257.00-0.55%-7.00Mua9.500K19.163B17.8472.00160.00
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
1315.001.70%22.00Bán45.500K23.620B24.7552.54181.00
3793 DRECOM CO.LTD
488.00-0.81%-4.00Bán45.700K13.968B-60.46407.00
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
544.000.37%2.00Bán4.700K4.608B13.3940.481095.00
3800 UNIRITA INC
1698.00-0.41%-7.00Mua20014.331B22.9574.29552.00
3804 SYSTEM D INC
706.00-0.56%-4.00Bán10.200K4.610B15.3646.24216.00
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
1474.000.55%8.00Mua13.000K3.611B49.9529.35124.00
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
1332.00-1.19%-16.00Bán4.400K3.976B14.1095.59175.00
3822 MINORI SOLUTIONS CO LTD
1912.002.08%39.00Mua6.800K16.125B13.41139.661034.00
3823 ACRODEA INC
216.00-1.82%-4.00Bán226.000K5.675B-5.2548.00
3825 REMIXPOINT INC
271.00-2.52%-7.00Sức bán mạnh1.208M16.237B-31.7998.00
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
667.00-0.15%-1.00Bán83.700K7.353B11.0760.32174.00
3835 EBASE CO LTD
1202.001.52%18.00Mua27.200K27.207B34.8034.17431.00
3841 JEDAT INC.
1072.00-0.83%-9.00Bán1002.080B23.4946.05120.00
3842 NEXTGEN INC.
1720.000.47%8.00Bán9.700K3.549B395.0214.05148.00
3844 COMTURE CORPORATION
4060.00-3.10%-130.00Bán100.500K65.465B34.29122.281142.00
3845 I-FREEK MOBILE INC
178.002.89%5.00Mua49.600K2.775B-29.85289.00
3847 PACIFIC SYSTEMS CORPORATION
3050.001.50%45.00Sức mua mạnh2004.447B8.67346.42610.00
3850 NTT DATA INTRAMART CORPORATION
2662.001.22%32.00Bán3.900K13.031B26.7398.39193.00
3851 NIPPON ICHI SOFTWARE INC.
1185.001.98%23.00Mua177.900K5.871B20.1358.13162.00
3853 ASTERIA CORPORATION
994.00-0.60%-6.00Bán63.300K16.756B62.5016.39120.00
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION
709.000.28%2.00Bán21.400K7.394B174.984.05114.00
3903 GUMI INC
540.00-1.64%-9.00Bán108.500K16.534B-56.66848.00
3905 DATASECTION INC
600.00-0.66%-4.00Bán30.600K7.190B225.643.2066.00
3906 ALBERT
10430.00-3.16%-340.00Sức bán mạnh44.800K35.093B194.3578.21100.00
3907 SILICON STUDIO CORP
1932.003.15%59.00Mua32.500K5.466B43.8842.73229.00
3909 SHOWCASE INC
565.00-1.22%-7.00Mua34.400K3.876B-30.3383.00
3911 AIMING INC
274.000.00%0.00Bán80.700K9.695B-24.17836.00
3912 MOBILE FACTORY INC
1439.00-0.48%-7.00Bán442.100K13.210B20.3671.7675.00
3913 SMEDIO INC
742.00-1.20%-9.00Bán1.400K1.435B-87.3356.00
3916 DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES CO
1666.00-2.12%-36.00Bán33.700K26.145B34.4549.40893.00
3917 IRIDGE INC
931.006.04%53.00Mua43.100K5.794B-10.9078.00
3919 PIPEDO HD INC
1156.00-5.09%-62.00Bán203.400K9.288B44.3927.47466.00
3920 INTERNETWORKING & BROADBAND CONS
1275.000.16%2.00Sức bán mạnh19.500K7.024B51.7425.0263.00
3921 NEO JAPAN INC
988.000.30%3.00Mua26.600K14.593B39.8724.90117.00
3927 FUVA BRAIN LTD
1167.001.83%21.00Mua66.700K4.831B209.555.4946.00
3932 AKATSUKI INC
7210.00-3.74%-280.00Mua264.100K103.947B13.88567.55390.00
3933 CHIERU CO LTD
1052.00-6.82%-77.00Mua79.700K4.332B396.702.8589.00
3936 GLOBALWAY INC
2240.000.45%10.00Mua8002.598B-52.4490.00
3969 ATLED LTD
1841.005.44%95.00Mua106.400K13.020B38.6345.5455.00
3974 TBCSCAT INC
1273.00-0.39%-5.00Sức bán mạnh2002.326B21.5059.44209.00
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1011.00-0.20%-2.00Mua8002.605B14.4470.17697.00
3992 NEEDS WELL INC
753.001.62%12.00Mua97.500K6.267B18.7039.96533.00
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC
6030.00-4.13%-260.00Bán139.700K168.673B287.2724.1373.00
3994 MONEY FORWARD INC
3570.000.00%0.00Bán243.600K78.265B-90.02394.00
3997 TRADE WORKS CO LTD
1282.00-9.34%-132.00Bán20.000K4.617B77.8919.9179.00
3999 KNOWLEDGESUITE INC
998.000.71%7.00Mua1.000K4.980B296.973.8649.00
4295 FAITH INC
776.000.26%2.00Bán20.000K10.263B-23.99379.00
4304 ESTORE CORP
858.001.18%10.00Sức mua mạnh5.900K4.048B11.1079.65143.00
4312 CYBERNET SYSTEMS CO
686.000.00%0.00Mua274.000K21.375B-12.06593.00
4320 CE HOLDINGS CO LIMITED
1126.00-0.18%-2.00Mua29.900K8.510B25.4544.97315.00
4333 TOHO SYSTEMS SCIENCE CO
1004.00-1.47%-15.00Bán10.000K12.363B18.9853.68538.00
4335 IPS CO LTD
821.001.86%15.00Bán4.800K1.926B27.1630.1593.00
4344 SOURCENEXT CORPORATION
391.00-1.76%-7.00Bán1.178M54.193B87.194.59133.00
4382 HEROZ INC
16460.000.98%160.00Bán48.300K113.649B397.1743.5739.00
4388 AI INC
2104.001.69%35.00Bán13.800K10.426B69.9630.4428.00
4389 PROPERTY DATA BANK INC
921.00-3.46%-33.00Bán7.000K5.614B26.3936.6653.00
4392 FUTURE INNOVATION GROUP INC
342.007.21%23.00Bán1.000K9.543B25.5013.51466.00
4392 FUTURE INNOVATION GROUP INC
340.00-0.29%-1.00Mua93.600K9.543B25.5013.51466.00
4393 BANK OF INNOVATION INC
1780.003.91%67.00Mua104.900K6.722B15.59111.58141.00
4397 TEAMSPIRIT INC
1601.001.27%20.00Bán1.482M24.871B170.5610.3464.00
4420 ESOL CO LTD
1594.00-1.48%-24.00Bán88.300K32.912B419.00
4421 D I SYSTEM CO LTD
1557.00-0.45%-7.00Bán5.500K2.315B408.00
4424 AMAZIA INC
3260.00-2.98%-100.00Bán57.000K11.099B12.00
4425 KUDAN INC
9760.00-3.27%-330.00Bán109.900K69.688B630.1616.0114.00
4428 SINOPS INC
16230.001.95%310.00Bán6.400K19.094B60.00
4429 RICKSOFT CO LTD
17230.00-1.54%-270.00Mua25.400K36.790B72.00
4430 TOKAI SOFT CO LTD
2082.001.81%37.00Bán16.100K4.779B446.00
4431 SMAREGI INC
2874.004.28%118.00Mua76.300K25.910B79.8936.5476.00
4435 KAONAVI INC
6020.00-1.31%-80.00Bán43.800K33.053B-21.07107.00
4436 MINKABU THE INFONOID INC
1024.00-1.63%-17.00Mua30.800K13.510B53.0321.8683.00
4438 WELBY INC
15210.00-3.12%-490.00Bán3.100K30.414B34.00
4440 WITZ CORPORATION
5600.00-1.06%-60.00Bán1.800K10.567B142.00
4640 ANDOR CO LTD
457.000.88%4.00Mua3.300K2.346B11.5439.25312.00
4644 IMAGINEER CO LTD
833.000.60%5.00Bán7.400K7.947B15.7852.4892.00
4667 AISAN TECHNOLOGY
2294.000.79%18.00Bán5.400K12.615B49.8445.67101.00
4686 JUSTSYSTEMS CORPORATION
3510.00-2.50%-90.00Bán84.800K231.207B37.2396.70331.00
4704 TREND MICRO INC
4795.00-0.52%-25.00Sức bán mạnh471.200K669.186B23.57205.976562.00
4716 ORACLE CORP JAPAN
8930.00-0.22%-20.00Mua82.200K1144.833B26.44338.922497.00
4719 ALPHA SYSTEMS INC
2685.00-1.36%-37.00Sức bán mạnh14.200K38.217B18.76145.062563.00
4728 TOSE CO LTD
846.00-0.35%-3.00Bán3.300K6.436B45.5418.64590.00
4734 BEING CO LTD
1149.000.79%9.00Mua11.600K8.922B17.9263.63366.00
4776 CYBOZU INC
1330.00-1.85%-25.00Mua240.400K62.165B80.7316.78659.00
4813 ACCESS CO LTD
799.00-0.37%-3.00Sức bán mạnh12.100K31.111B20303.800.12657.00
4829 NIHON ENTERPRISE CO
170.000.00%0.00Sức bán mạnh60.500K6.823B52.793.22183.00
6047 GUNOSY INC
1699.00-3.52%-62.00Sức bán mạnh785.700K41.634B32.2456.84161.00
6172 METAPS INC.
1119.00-1.84%-21.00Bán180.200K15.434B35.3632.59317.00
6633 C&G SYSTEMS INC
333.000.00%0.00Bán9003.264B27.0712.30245.00
6852 TECHNOL SEVEN CO
1680.001.14%19.00Bán3002.488B11.92140.95300.00
7035 AND FACTORY INC
4090.00-4.44%-190.00Bán86.100K20.255B65.00
7046 TECNOS DATA SCI ENG INC
3865.00-3.50%-140.00Mua40.400K8.210B52.3176.5693.00
9629 PCA CORPORATION
3590.002.28%80.00Sức mua mạnh15.900K23.346B26.08134.60471.00
9640 SAISON INFORMATION SYSTEMS
1836.000.05%1.00Mua3.300K29.726B14.61125.56778.00
9684 SQUARE ENIX HOLDINGS CO.LTD.
3515.00-3.70%-135.00Bán457.500K435.106B23.60154.944335.00
9697 CAPCOM CO LTD
2203.00-2.31%-52.00Bán511.800K305.432B19.53115.492832.00
9702 ISB CORPORATION
1678.002.01%33.00Bán41.300K8.399B14.53113.231257.00
9717 JASTEC CO LTD
1088.000.09%1.00Mua15.300K18.480B11.8292.581272.00
9758 JAPAN SYSTEMS CO
314.000.32%1.00Theo dõi10.600K8.149B23.8013.15592.00
9766 KONAMI HOLDINGS CORPORATION
4620.00-1.49%-70.00Bán357.500K634.243B18.83252.874881.00
9790 FUKUI COMPUTER HOLDINGS INC
2296.00-1.16%-27.00Bán29.200K48.029B16.66139.44525.00
9880 INNOTECH CORP (JAPAN)
865.00-0.35%-3.00Bán16.600K12.750B9.6893.691174.00
9928 MIROKU JYOHO SERVICE CO
3300.00-0.90%-30.00Bán84.600K102.806B29.54119.891433.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất